2018-as kancellári körlevelek

Cím Hatályon kívül
Cím Hatályon kívül
1/2018. (I. 4.) sz. kancellári körlevél a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációjáról
1/2018. (I. 4.) sz. kancellári körlevél melléklete: munkatársak részére szóló nyilatkozat [5. melléklet a 462/2017. (XII. 28.) Korm. rendelethez]
2/2018. (I. 4.) sz. kancellári körlevél a 2017. évi személyi jövedelemadó bevallással kapcsolatos változásról, a 2018. január hónapban esedékes intézkedésekről, valamint a foglalkoztatással kapcsolatos változásokról
2/2018. (I. 4.) sz. kancellári körlevél 1. sz. melléklete: Adóelőleg nyilatkozat a 2018. évben a családi kedvezmény (és járulékkedvezmény) érvényesítéséről a munkáltatótól származó bevétel adóelőlegének megállapításához
2/2018. (I. 4.) sz. kancellári körlevél 2. sz. melléklete: Adóelőleg-nyilatkozat a 2018. évben az adóelőleg meghatározása során figyelembe vehető költségekről
2/2018. (I. 4.) sz. kancellári körlevél 3. sz. melléklete: Adóelőleg-nyilatkozat a személyi kedvezmény érvényesítéséről a 2018. évben
2/2018. (I. 4.) sz. kancellári körlevél 4. sz. melléklete: Adóelőleg-nyilatkozat 2018. évben az első házasok kedvezményének érvényesítéséről
2/2018. (I. 4.) sz. kancellári körlevél 5. sz. melléklete: Külföldi illetőségű magánszemély nyilatkozata a 2018. évben adókedvezmény érvényesítéséhez
2/2018. (I. 4.) sz. kancellári körlevél 6. sz. melléklete: a 2017. évi személyi jövedelemadó bevallási szabályok változása 2018. január 1-től
3/2018. (I. 29.) sz. kancellári körlevél pénzbeli béren kívüli juttatásról a 2018. évben
4/2018. (I. 29.) sz. kancellári körlevél a közalkalmazottaknak fizetendő bankszámla-hozzájárulásról 2018. évben
5/2018. (II. 6.) sz. kancellári körlevél a hallgatói kifizetések féléves ütemtervéről az Eötvös Loránd Tudományegyetemen
5/2018. (II. 6.) sz. kancellári körlevél melléklete: kérelem ösztöndíj pótszámfejtés engedélyezéséhez
5/2018. (II. 6.) sz. kancellári körlevél melléklete: kifizetési pénzügyi kód igénylő
5/2018. (II. 6.) sz. kancellári körlevél melléklete: ösztöndíj kifizetési lista 2018
6/2018. (V. 8.) számú kancellári körlevél a könyvkiadási szolgáltatások igénybe vételéről 2019.03.20.
7/2018. (VII. 12.) számú kancellári körlevél az „ELTE Toner keretszerződések 02FMNY15” tárgyú (10 rész), valamint az „ELTE Toner keretszerződések 03FMNY15” tárgyú (12 rész) keretszerződések megkötéséről és hatálybalépéséről 2020.11.09. és 12.05.
8/2018. (IX. 6.) sz. kancellári körlevél a hallgatói kifizetések féléves ütemtervéről az Eötvös Loránd Tudományegyetemen
8/2018. (XI. 6.) sz. kancellári körlevél melléklete: kérelem ösztöndíj pótszámfejtés engedélyezéséhez
8/2018. (IX. 6.) sz. kancellári körlevél melléklete: ösztöndíj kifizetési lista 2018
9/2018. (IX. 7.) számú kancellári körlevél a nem kari hatáskörbe tartozó hallgatói térítési díjak jogcímeinek és összegeinek kihirdetéséről
9/2018. (IX. 7.) számú kancellári körlevél melléklete: a nem kari hatáskörbe tartozó hallgatói térítési díjak jogcímei és összegei az ELTE-n
10/2018. (X. 29.) számú kancellári körlevél: tájékoztatás az Eötvös Loránd Tudományegyetem hivatalos elektronikus elérhetőségéről, hivatali tárhelye kezeléséről
11/2018. (XI. 8.) számú kancellári körlevél a 2018. gazdasági év zárásáról
12/2018. (XI.20) számú kancellári körlevél a vegyszerek, fogyóeszközök és egyéb hasonló tárgyú anyagok beszerzéséről, valamint a K+F műszerek pályázati indokolásáról
12/2018. (XI.20) számú kancellári körlevél melléklete: vegyszer kifizetés
13/2018. (XII.12.) sz. kancellári körlevél Leltározási Szabályzat kiegészítése a 2019. évi leltározásról és leltárkészítésről
13/2018. (XII.12.) sz. kancellári körlevél 1. sz. melléklet: Leltározási ütemterv
13/2018. (XII.12.) sz. kancellári körlevél 2–8. sz. mellékletek: Átadás-átvételi jegyzőkönyv, Megbízólevél, Jegyzőkönyv, Hiány/többlet jegyzőkönyv, Leltárfelelősségi megállapodás, Nyilatkozat, Engedély eszközkölcsönzéshez

2018.01.04.