2020-as kancellári körlevelek

Cím hatályon kívül
Cím hatályon kívül
1/2020. (I. 8.) számú kancellári körlevél a 2020. január hónapban esedékes intézkedésekről, a 2019. évi személyi jövedelemadó bevallásról
1/2020. (I. 8.) számú kancellári körlevél 1. melléklet: Adóelőleg-nyilatkozat a 2019. évi családi kedvezmény (és járulékkedvezmény) érvényesítéséről
1/2020. (I. 8.) számú kancellári körlevél 2. melléklet: Adóelőleg-nyilatkozat a 2020. évi a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményéről
1/2020. (I. 8.) számú kancellári körlevél 3. melléklet: Adóelőleg-nyilatkozat a 2020. évi adóelőleg meghatározása során figyelembe vehető költségekről
1/2020. (I. 8.) számú kancellári körlevél 4. melléklet: Adóelőleg-nyilatkozat a 2020. évi személyi kedvezmény érvényesítéséről
1/2020. (I. 8.) számú kancellári körlevél 5. melléklet: Adóelőleg-nyilatkozat 2020. évi első házasok kedvezményének érvényesítéséről
1/2020. (I. 8.) számú kancellári körlevél 6. melléklet: Külföldi adóügyi illetőségű magánszemély nyilatkozata a 2020. évi adókedvezmény érvényesítéséhez
1/2020. (I. 8.) számú kancellári körlevél melléklet: A családokat érintő adóalap-kedvezmények (négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye, első házasok kedvezménye és családi kedvezmény) 2020.
1/2020. (I. 8.) számú kancellári körlevél melléklet: NAV Tájékoztatás az online adóelőleg-nyilatkozatról
2/2020. (I. 10.) számú kancellári körlevél a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. évi kompenzációjáról
2/2020. (I. 10.) számú kancellári körlevél melléklete: nyilatkozat
2/2020. (I. 10.) számú kancellári körlevél melléklete: kitöltési útmutató
3/2020. (I. 28.) számú kancellári körlevél a 2019. évi személyi jövedelemadó bevallással kapcsolatos tudnivalókról
4/2020. (I. 28.) számú kancellári körlevél a hallgatói kifizetések féléves ütemtervéről az Eötvös Loránd Tudományegyetemen
4/2020. (I. 28.) számú kancellári körlevél melléklete: ösztöndíj-kifizetési lista
4/2020. (I. 28.) számú kancellári körlevél melléklete: kérelem ösztöndíj-pótszámfejtés engedélyezéséhez
5/2020. (II. 10.) számú kancellári körlevél: Leltározási Szabályzat kiegészítése a 2020. évi leltározásról és leltárkészítésről
5/2020. (II. 10.) számú kancellári körlevél 1. sz. melléklet: Leltározási ütemterv
5/2020. (II. 10.) számú kancellári körlevél 2–6., 8. sz. melléklet: Átadás-átvételi jegyzőkönyv, Megbízólevél, Jegyzőkönyv, Hiány/többlet jegyzőkönyv, Leltárfelelősségi megállapodás, Engedély eszközkölcsönzéshez
5/2020. (II. 10.) számú kancellári körlevél 7. sz. melléklet: Tájékoztató az RFID leltármegoldásról
6/2020. (III. 26.) számú kancellári körlevél a kari költségvetések elkészítésére és elfogadására vonatkozó költségvetési követelményekről
6/2020. (III. 26.) számú kancellári körlevél függeléke: Költségvetési követelmények a kari költségvetések elkészítésére és elfogadására 2020.
6/2020. (III. 26.) számú kancellári körlevél 1. sz. melléklete: kari költségvetések főtáblája
6/2020. (III. 26.) számú kancellári körlevél 2–7. sz. mellékletei kari költségvetések összeállításához
6/2020. (III. 26.) számú kancellári körlevél 8. sz. melléklete szervezeti allokációhoz
7/2020. (V.29.) kancellári körlevél átmeneti szabályok alkalmazásáról a gazdasági folyamatokban a távolléti működés körülményei között 2020. június 1-jétől visszavonásig 2022.04.01.
8/2020. (IX. 1.) kancellári körlevél létesítményfenntartás és -üzemeltetés, valamint a sportlétesítmények használata szabályairól az egészségügyi válsághelyzet során
9/2020. (IX. 2.) számú kancellári körlevél a hallgatói kifizetések féléves ütemtervéről az Eötvös Loránd Tudományegyetemen
9/2020. (IX. 2.) számú kancellári körlevél melléklete: ösztöndíj-kifizetési lista
9/2020. (IX. 2.) számú kancellári körlevél melléklete: kérelem ösztöndíj-pótszámfejtés engedélyezéséhez
10/2020. (X. 06.) számú kancellári körlevél a képzési támogatás elszámolásához kapcsolódó információkról
11/2020. (XI. 09.) számú kancellári körlevél a 2020. gazdasági év zárásáról
12/2020. (XI. 20.) számú kancellári körlevél a legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírás alkalmazásáról, valamint az elektronikus és papíralapú dokumentumok kezeléséről, tárolásáról 2022.04.01.
13/2020. (XI.20.) számú kancellári körlevél személyi előirányzat felhasználására vonatkozó dokumentumok elektronikus aláírásáról és digitális ügykezeléséről
2020.01.08.