2019-es szenátusi határozatok

A teljes jegyzőkönyvek bejelentkezés után innen letölthetők.

 

A Szenátus 2019. február 7. és 8. napja között megtartott elektronikus levélszavazáson meghozott határozatai

 • I/2019. (II. 8.) Szen. sz. határozat adatbiztonsági és adatvédelmi jogi szakokleveles szakember szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményeinek módosítása kezdeményezéséről az Állam- és Jogtudományi Kar gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról 
 • II/2019. (II. 8.) Szen. sz. határozat geográfus mesterképzési szak Budapesten, angol nyelven, nappali munkarendben történő indításáról a Természettudományi Kar gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról

A Szenátus 2019. március 4-i ülésen meghozott határozatai

 • III/2019. (III. 4.) Szen. sz. határozat professor emeritus cím adományozásáról Détári László egyetemi tanár részére a Természettudományi Karon
 • IV/2019. (III. 4.) Szen. sz. határozat professor emeritus cím adományozásárólFrank András egyetemi tanár részére a Természettudományi Karon
 • V/2019. (III. 4.) Szen. sz. határozat professor emeritus cím adományozásárólKeszei Ernő egyetemi tanár részére a Természettudományi Karon
 • VI/2019. (III. 4.) Szen. sz. határozat professor emeritus cím adományozásárólKövér György egyetemi tanár részére a Bölcsészettudományi Karon
 • VII/2019. (III. 4.) Szen. sz. határozat professor emeritus cím adományozásárólMatkó János egyetemi tanár részére a Természettudományi Karon
 • VIII/2019. (III. 4.) Szen. sz. határozat professor emeritus cím adományozásárólRábai József egyetemi tanár részére a Természettudományi Karon
 • IX/2019. (III. 4.) Szen. sz. határozat címzetes egyetemi tanári cím adományozásáról Iker János, az ELTE Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ nyugalmazott főigazgatója részére a Pedagógiai és Pszichológiai Karon
 • X/2019. (III. 4.) Szen. sz. határozat Bartus Dávid, a Bölcsészettudományi Kar tudományos és kutatásszervezési ügyek dékánhelyettesének a Tudományos Tanács tagjává megválasztásáról
 • XI/2019. (III. 4.) Szen. sz. határozat Kulcsár-Szabó Ernő egyetemi tanárnak a Tudományos Tanács tagjává megválasztásáról
 • XII/2019. (III. 4.) Szen. sz. határozat Mesterséges Intelligencia Tanszék létrehozásáról az Informatikai Karon
 • XIII/2019. (III. 4.) Szen. sz. határozat Nyelvi Közvetítés Intézete létrehozásáról a Bölcsészettudományi Karon
 • XIV/2019. (III. 4.) Szen. sz. határozat Művészetközvetítő és Zenei Intézet létrehozásáról a Bölcsészettudományi Karon
 • XV/2019. (III. 4.) Szen. sz. határozat a Belső Ellenőrzési Kézikönyv módosításáról
 • XVI/2019. (III. 4.) Szen. sz. határozat az Adatkezelési Szabályzat módosításáról
 • XVII/2019. (III. 4.) Szen. sz. határozat a Tanító- és Óvóképző Kar Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
 • XVIII/2019. (III. 4.) Szen. sz. határozat a Hallgatói Követelményrendszer VI. A hallgatói juttatások és szolgáltatások című fejezetének módosításáról
 • XIX/2019. (III. 4.) Szen. sz. határozat az Egyetemi Doktori Szabályzat (ELTE SZMSZ II. HKR 6. sz. melléklet) módosításáról
 • XX/2019. (III. 4.) Szen. sz. határozat az Egyetemi Könyvtári Szolgálat könyvtári stratégiája 2018-2023 elfogadásáról
 • XXI/2019. (III. 4.) Szen. sz. határozat az ELTE Hallgatói Önkormányzat Alapszabálya Egyetemi Hallgatói Önkormányzatra vonatkozó fejezete módosításának jóváhagyásáról
 • XXII/2019. (III. 4.) Szen. sz. határozat az ELTE Hallgatói Önkormányzat Alapszabálya Bölcsészettudományi Kar Hallgatói Önkormányzatára vonatkozó fejezete módosításának jóváhagyásáról
 • XXIII/2019. (III. 4.) Szen. sz. határozat az ELTE Hallgatói Önkormányzat Alapszabálya Kollégiumi Hallgatói Részönkormányzatra vonatkozó fejezete módosításának jóváhagyásáról
 • XXIV/2019. (III. 4.) Szen. sz. határozat az ELTE Hallgatói Önkormányzat Alapszabálya Pedagógiai és Pszichológiai Kar Hallgatói Önkormányzatára vonatkozó fejezete módosításának jóváhagyásáról
 • XXV/2019. (III. 4.) Szen. sz. határozat az ELTE Hallgatói Önkormányzat Alapszabálya Tanító- és Óvóképző Kar Hallgatói Önkormányzatára vonatkozó fejezete módosításának jóváhagyásáról
 • XXVI/2019. (III. 4.) Szen. sz. határozat az ELTE Hallgatói Önkormányzat Alapszabálya Természettudományi Kar Hallgatói Önkormányzatára vonatkozó fejezete módosításának jóváhagyásáról
 • XXVII/2019. (III. 4.) Szen. sz. határozat az Eötvös Loránd Tudományegyetemre 2018/2019-es tanév első félévében alap- és osztatlan képzésre beiratkozó elsőéves hallgatók körében végzett felmérésről szóló beszámoló elfogadásáról
 • XXVIII/2019. (III. 4.) Szen. sz. határozat az Eötvös Loránd Tudományegyetemre 2018/2019-es tanév első félévében mesterképzésre beiratkozó elsőéves hallgatók körébenvégzett felmérésről szóló beszámoló elfogadásáról

A Szenátus 2019. április 15-i ülésen meghozott határozatai

 • XXIX/2019. (IV. 15.) Szen. sz. határozat Józsi Mihály Krisztián Természettudományi Karra benyújtott egyetemi tanári pályázatának véleményezéséről 
 • XXX/2019. (IV. 15.) Szen. sz. határozat Kovács Gábor Természettudományi Karra benyújtott egyetemi tanári pályázatának véleményezéséről
 • XXXI/2019. (IV. 15.) Szen. sz. határozat Magyari Enikő Természettudományi Karra benyújtott egyetemi tanári pályázatának véleményezéséről
 • XXXII/2019. (IV. 15.) Szen. sz. határozat Ősi Attila Természettudományi Karra benyújtott egyetemi tanári pályázatának véleményezéséről 
 • XXXII/2019. (IV. 15.) Szen. sz. határozat Horváth László Eötvös József Collegium vezetésére benyújtott pályázatának véleményezéséről
 • XXXIV/2019. (IV. 15.) Szen. sz. határozat professor emeritus cím adományozásáról Böddi Béla egyetemi tanár részére a Természettudományi Karon
 • XXXV/2019. (IV. 15.) Szen. sz. határozat professor emeritus cím adományozásáról Horváth Béla egyetemi tanár részére az Informatikai Karon
 • XXXVI/2019. (IV. 15.) Szen. sz. határozat professor emeritus cím adományozásáról Rhorerné dr. Fábián Zsuzsanna egyetemi tanár részére a Bölcsészettudományi Karon
 • XXXVII/2019. (IV. 15.) Szen. sz. határozat professor emeritus cím adományozásáról Simon Péter egyetemi tanár részére az Informatikai Karon
 • XXXVIII/2019. (IV. 15.) Szen. sz. határozat professor emeritus cím adományozásáról Szkárosi Endre egyetemi tanár részére a Bölcsészettudományi Karon
 • XXXIX/2019. (IV. 15.) Szen. sz. határozat professor emeritus cím adományozásáról Tél Tamás egyetemi tanár részére a Természettudományi Karon
 • XL/2019. (IV. 15.) Szen. sz. határozat címzetes egyetemi docensi cím adományozásáról Flamich Mária külső óraadó részére a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon
 • XLI/2019. (IV. 15.) Szen. sz. határozat címzetes egyetemi docensi cím adományozásáról Hoffmann Rita külső óraadó részére a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon
 • XLII/2019. (IV. 15.) Szen. sz. határozat az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról és szakmai munkájának teljesítéséről készült beszámolóról
 • XLIII/2019. (IV. 15.) Szen. sz. határozat az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2019. évi intézményi költségvetésének elfogadásáról
 • XLIV/2019. (IV. 15.) Szen. sz. határozat az Állam- és Jogtudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
 • XLV/2019. (IV. 15.) Szen. sz. határozat a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
 • XLVI/2019. (IV. 15.) Szen. sz. határozat a Bölcsészettudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
 • XLVII/2019. (IV. 15.) Szen. sz. határozat a Pedagógiai és Pszichológiai Kar Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
 • XLVIII/2019. (IV. 15.) Szen. sz. határozat a Habilitációs Szabályzat Különös részének az Informatikai Karra vonatkozó fejezetének módosításáról
 • XLIX/2019. (IV. 15.) Szen. sz. határozat fogyatékosság-kutatás módszertanai mesterképzési szak angol nyelven történő létesítésének kezdeményezéséről a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar gondozásában
 • L/2019. (IV. 15.) Szen. sz. határozat művészeti instruktor mesterképzési szak létesítéséről a Bölcsészettudományi Kar gondozásában
 • LI/2019. (IV. 15.) Szen. sz. határozat alkalmazott viselkedéselemzés szakirányú továbbképzési szak létesítéséről és Budapesten, magyar nyelven, levelező munkarendben történő indításáról a Pedagógiai és Pszichológiai Kar gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról 
 • LII/2019. (IV. 15.) Szen. sz. határozat gyermekkultúra mesterképzési szak létesítésének kezdeményezéséről a Tanító- és Óvóképző Kar gondozásában
 • LIII/2019. (IV. 15.) Szen. sz. határozat kulturális antropológia alapképzési szak Budapesten, magyar és angol nyelven, nappali munkarendben történő indításáról a Társadalomtudományi Kar gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról
 • LIV/2019. (IV. 15.) Szen. sz. határozat vállalkozásfejlesztés mesterképzési szak Szombathelyen, magyar nyelven, nappali és levelező munkarendben történő indításáról a Társadalomtudományi Kar gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról
 • LV/2019. (IV. 15.) Szen. sz. határozat földrajz alapképzési szak turizmus specializációjának Budapesten, magyar nyelven, nappali munkarendben történő indításáról a Természettudományi Kar gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról
 • LVI/2019. (IV. 15.) Szen. sz. határozat tantervek módosításáról, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról a X/2019. (IV.5.) OKT sz. állásfoglalás alapján az angol nyelv és kultúra tanára szak, a fizikatanár szak, a könyvtárostanár szak, a latin nyelv és kultúra tanára szak, a német nyelv és kultúra tanára szak, a német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára szak, a fizika alapképzési szak, valamint a vegyész mesterképzési szak (angol nyelven) esetében.
 • LVII/2019. (IV. 15.) Szen. sz. határozat az Eötvös Loránd Tudományegyetem gyakorlóiskoláiban 2018-ban érettségizett tanulók jelentkezési és felvételi eredményeiről készült jelentés elfogadásáról
 • LVIII/2019. (IV. 15.) Szen. sz. határozat az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2018. évi jelentkezési és felvételi adatairól készült jelentés elfogadásáról
 • LIX/2019. (IV. 15.) Szen. sz. határozat az ELTE Hallgatói Önkormányzat Alapszabálya Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Hallgatói Önkormányzatára vonatkozó fejezete módosításának jóváhagyásáról
 • LX/2019. (IV. 15.) Szen. sz. határozat az ELTE Hallgatói Önkormányzat Alapszabálya Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ Helyi Képviseletére vonatkozó fejezete elfogadásának jóváhagyásáról

A Szenátus 2019. május 27-i ülésen meghozott határozatai

 • LXI/2019. (V. 27.) Szen. sz. határozatCsuhaj Varjú Erzsébet egyetemi tanárnak az Egyetemi Doktori Tanács Informatika Doktori Iskolát képviselő póttagjává megválasztásáról
 • LXII/2019. (V. 27.) Szen. sz. határozat professor emeritus cím adományozásárólBárdos György egyetemi tanár részére a Pedagógiai és Pszichológiai Karon
 • LXIII/2019. (V. 27.) Szen. sz. határozat professor emeritus cím adományozásárólHamza Gábor egyetemi tanár részére az Állam- és Jogtudományi Karon 
 • LXIV/2019. (V. 27.) Szen. sz. határozat professor emeritus cím adományozásárólVeress József Iván egyetemi tanár részére a Gazdálkodástudományi Intézetben
 • LXV/2019. (V. 27.) Szen. sz. határozat címzetes egyetemi tanári cím adományozásárólKovács János Mátyás közgazdász, elmélettörténész részére a Társadalomtudományi Karon
 • LXVI/2019. (V. 27.) Szen. sz. határozat az ELTE Esélyegyenlőségi Tervéről
 • LXVII/2019. (V. 27.) Szen. sz. határozat az ELTE 2019. évi Vagyongazdálkodási Tervéről
 • LXVIII/2019. (V. 27.) Szen. sz. határozat az Adatkezelési Szabályzat módosításáról
 • LXIX/2019. (V. 27.) Szen. sz. határozat a Hallgatói Követelményrendszer és egyes mellékletei módosításáról
 • LXX/2019. (V. 27.) Szen. sz. határozat az Informatikai Kar Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
 • LXXI/2019. (V. 27.) Szen. sz. határozat Tanító- és Óvóképző Kar Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
 • LXXII/2019. (V. 27.) Szen. sz. határozat színháztudomány mesterképzési szak Budapesten, magyar nyelven, nappali és levelező munkarendben történő indításáról a Bölcsészettudományi Kar gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosítása
 • LXXIII/2019. (V. 27.) Szen. sz. határozat neveléstudomány mesterképzési szak digitális pedagógia specializáció Budapesten magyar nyelven, nappali, levelező és esti munkarendben történő indításáról a Pedagógiai és Pszichológiai Kar gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosítása
 • LXXIV/2019. (V. 27.) Szen. sz. határozat neveléstudomány mesterképzési szak színházi nevelés és színház-pedagógia specializáció (Theatre in Education and Theatre and Pedagogy) Budapesten, angol nyelven történő indításáról a Pedagógiai és Pszichológiai Kar gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosítása
 • LXXV/2019. (V. 27.) Szen. sz. határozat pszichológia alapképzési szak Szombathelyen, magyar nyelven, nappali és esti munkarendben történő indításáról a Pedagógiai és Pszichológiai Kar gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosítása
 • LXXVI/2019. (V. 27.) Szen. sz. határozat testnevelő tanár szakpártag Budapesten, nappali, esti és levelező munkarendben történő indításáról a Pedagógiai és Pszichológiai Kar gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosítása
 • LXXVII/2019. (V. 27.) Szen. sz. határozat biológus mesterképzési szak bioinformatikus specializáció létesítéséről és Budapesten, angol nyelven, nappali munkarendben történő indításáról a Természettudományi Kar gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosítása
 • LXXVIII/2019. (V. 27.) Szen. sz. határozat fizika alapképzési szak számítógépes fizikus specializáció létesítéséről és Budapesten, magyar nyelven, nappali munkarendben történő indításáról a Természettudományi Kar gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosítása
 • LXXIX/2019. (V. 27.) Szen. sz. határozat tantervek módosításáról, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról a XIX/2019. (V.17.) OKT sz. állásfoglalás alapján az antik kultúra diszciplináris minor, az elméleti nyelvészet minor, a filozófia minor, a magyar alapképzési szak, a magyartanár (általános iskolai kimenettel, 10 és 11 félév), a magyartanár (középiskolai kimenettel, 11 és 12 félév), az ókori közel-keleti kultúrák diszciplináris minor, a neveléstudomány mesterképzési szak (magyar nyelven), a pszichológia mesterképzési szak (angol és magyar nyelven), a számítógépes és kognitív idegtudomány mesterképzési szak (angol nyelven) esetében
 • LXXX/2019. (V. 27.) Szen. sz. határozat az ELTE Hallgatói Önkormányzat Alapszabálya Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzatára vonatkozó fejezete módosításának jóváhagyásáról

A Szenátus 2019. június 24-i ülésen meghozott határozatai

 • LXXXI/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat a Szenátus Dr. Bodor Péter Társadalomtudományi Karra benyújtott egyetemi tanári pályázatának véleményezéséről szóló CCLXXIII/2018. (XII. 17) Szen. sz. határozatának megerősítéséről, és az ELTE rektorának felkéréséről arra, hogy tegyen javaslatot Dr. Bodor Péter egyetemi tanári kinevezésére, egyidejűleg kezdeményezve az emberi erőforrások miniszterénél a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság újabb szakértői véleményének beszerzését
 • LXXXII/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat Gellér Balázs egyetemi tanárnak az Egyetemi Habilitációs Bizottság tagjává megválasztásáról
 • LXXXIII/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat Rozsnyai Krisztina habil. egyetemi docensnek az Egyetemi Habilitációs Bizottság póttagjává megválasztásáról
 • LXXXIV/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat Komlósiné dr. Knipf Erzsébet egyetemi tanárnak az Egyetemi Habilitációs Bizottság tagjává megválasztásáról
 • LXXXV/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat Gintli Tibor habil. egyetemi docensnek az Egyetemi Habilitációs Bizottság póttagjává megválasztásáról
 • LXXXVI/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat Sziklai Péter egyetemi tanárnak az Egyetemi Habilitációs Bizottság tagjává megválasztásáról
 • LXXXVII/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat Jordán Tibor egyetemi tanárnak az Egyetemi Habilitációs Bizottság póttagjává megválasztásáról
 • LXXXVIII/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat Csuhaj Varjú Erzsébet egyetemi tanárnak az Egyetemi Habilitációs Bizottság tagjává megválasztásáról
 • LXXXIX/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat Zentai László egyetemi tanárnak az Egyetemi Habilitációs Bizottság póttagjává megválasztásáról
 • XC/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat Ravaszné Dr. Zsolnai Anikó egyetemi tanárnak az Egyetemi Habilitációs Bizottság tagjává megválasztásáról
 • XCI/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat Szabó Attila egyetemi tanárnak az Egyetemi Habilitációs Bizottság póttagjává megválasztásáról
 • XCII/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat Rudas Tamás egyetemi tanárnak az Egyetemi Habilitációs Bizottság tagjává megválasztásáról
 • XCIII/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat Majtényi Balázs habil. egyetemi docensnek az Egyetemi Habilitációs Bizottság póttagjává megválasztásáról
 • XCIV/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat Kis Norbert egyetemi tanárnak, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatójának az Egyetemi Habilitációs Bizottság külső tagjává megválasztásáról
 • XCV/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat Őze Sándor egyetemi tanárnak, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatójának az Egyetemi Habilitációs Bizottság külső tagjává megválasztásáról
 • XCVI/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat Kotschy András az MTA doktorának, a Servier Kutatóintézet Zrt. igazgatójának az Egyetemi Habilitációs Bizottság külső tagjává megválasztásáról
 • XCVII/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat Acsády László akadémikusnak, a Semmelweis Egyetem oktatójának az Egyetemi Habilitációs Bizottság külső tagjává megválasztásáról
 • XCVIII/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat Csíkos Csaba Antal habil. egyetemi docensnek az Egyetemi Habilitációs Bizottság tanácskozási jogú tagjává megválasztásáról
 • XCIX/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat Győri Miklós habil. egyetemi docensnek az Egyetemi Habilitációs Bizottság tanácskozási jogú tagjává megválasztásáról
 • C/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat Székely László egyetemi ombudsmanná megválasztásáról
 • CI/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat Lehmann Miklós Illyés Sándor Szakkollégium vezetésére benyújtott pályázatának véleményezéséről
 • CII/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat Eötvös gyűrű adományozásáról Oláh Attila egyetemi tanár részére a Pedagógiai és Pszichológiai Karon
 • CIII/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat Eötvös Loránd Tudományegyetem Emlékérme adományozásáról Gera Judit egyetemi tanár részére a Bölcsészettudományi Karon
 • CIV/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat Eötvös Loránd Tudományegyetem Emlékérme adományozásáról Ladányi Mária egyetemi tanár részére a Bölcsészettudományi Karon
 • CV/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat Eötvös Loránd Tudományegyetem Emlékérme adományozásáról Mérő László egyetemi tanár részére a Pedagógiai és Pszichológiai Karon
 • CVI/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat Eötvös Loránd Tudományegyetem Emlékérme adományozásáról Menyhárd Attila egyetemi tanár, dékán részére 
 • CVII/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat Eötvös Loránd Tudományegyetem Emlékérme adományozásáról Molnár Katalin, az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium igazgatója részére 
 • CVIII/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat Eötvös Loránd Tudományegyetem Emlékérme adományozásáról Rosta Katalin, az ELTE Gyakorló Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény igazgatója részére
 • CIX/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat Eötvös Loránd Tudományegyetem Emlékérme adományozásáról Zászkaliczky Péter főiskolai tanár, dékán részére 
 • CX/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat Pro Universitate Emlékérem arany fokozata kitüntetés adományozásáról Kabódi Csaba habil. egyetemi docens részére az Állam- és Jogtudományi Karon
 • CXI/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat Pro Universitate Emlékérem arany fokozata kitüntetés adományozásáról Balázs Géza egyetemi tanár részére a Bölcsészettudományi Karon
 • CXII/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat Pro Universitate Emlékérem arany fokozata kitüntetés adományozásáról Szlávi Péter egyetemi docens részére az Informatikai Karon
 • CXIII/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat Pro Universitate Emlékérem arany fokozata kitüntetés adományozásáról Szivák Judit egyetemi docens részére a Pedagógiai és Pszichológiai Karon
 • CXIV/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat Pro Universitate Emlékérem arany fokozata kitüntetés adományozásáról Döbrössy János habil. egyetemi docens részére a Tanító- és Óvóképző Karon
 • CXV/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat Pro Universitate Emlékérem arany fokozata kitüntetés adományozásáról Bartholy Judit egyetemi tanár részére a Természettudományi Karon
 • CXVI/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat Pro Universitate Emlékérem arany fokozata kitüntetés adományozásáról Csörgeiné Dr. Kurin Krisztina habil. egyetemi docens részére a Természettudományi Karon
 • CXVII/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat Pro Universitate Emlékérem ezüst fokozata kitüntetés adományozásáról Pesti Sándor habil. egyetemi docens részére az Állam- és Jogtudományi Karon
 • CXVIII/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat Pro Universitate Emlékérem ezüst fokozata kitüntetés adományozásáról Vajda Zsuzsanna, az Egyetemi Könyvtár és Levéltár könyvtárosa részére
 • CXIX/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat Pro Universitate Emlékérem ezüst fokozata kitüntetés adományozásáról Zakáné Buzás Krisztina, a Kancellária Pályázati Központ pályázati referense részére 
 • CXX/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat Pro Universitate Emlékérem ezüst fokozata kitüntetés adományozásáról Kovács Krisztina egyetemi fogyatékos-ügyi koordinátor részére 
 • CXXI/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat Pro Universitate Emlékérem ezüst fokozata kitüntetés adományozásáról Fábri György habil. egyetemi docens részére a Pedagógiai és Pszichológiai Karon
 • CXXII/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat Pro Universitate Emlékérem ezüst fokozata kitüntetés adományozásáról Szabóné dr. Szitányi Judit egyetemi docens részére a Tanító- és Óvóképző Karon
 • CXXIII/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat Pro Universitate Emlékérem ezüst fokozata kitüntetés adományozásáról Ágoston István egyetemi docens részére a Természettudományi Karon
 • CXXIV/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat Pro Universitate Emlékérem ezüst fokozata kitüntetés adományozásáról Róka András főiskolai docens részére a Természettudományi Karon
 • CXXV/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat Pro Universitate Emlékérem ezüst fokozata kitüntetés adományozásáról Szakmány György egyetemi docens részére a Természettudományi Karon
 • CXXVI/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat Pro Universitate Emlékérem bronz fokozata kitüntetés adományozásáról Fett Anna tanszéki előadó részére az Állam- és Jogtudományi Karon
 • CXXVII/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat Pro Universitate Emlékérem bronz fokozata kitüntetés adományozásáról Mészáros Andrea adjunktus részére a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon
 • CXXVIII/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat Pro Universitate Emlékérem bronz fokozata kitüntetés adományozásáról Simon Géza hivatalvezető helyettes, kari informatikus részére a Bölcsészettudományi Karon
 • CXXIX/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat Pro Universitate Emlékérem bronz fokozata kitüntetés adományozásáról Kerek Ágnes hivatalvezető részére az Informatikai Karon
 • CXXX/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat Pro Universitate Emlékérem bronz fokozata kitüntetés adományozásáról Kiliti Hajnalka, a Kancellária Központi Ügyiratkezelő Osztály vezetője részére
 • CXXXI/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat Pro Universitate Emlékérem bronz fokozata kitüntetés adományozásáról Klenovszky-Nagy Gabriella, az Oktatási Igazgatóság igazgatási ügyintézője részére
 • CXXXII/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat Pro Universitate Emlékérem bronz fokozata kitüntetés adományozásáról Nagy János egyetemi docens részére a Pedagógiai és Pszichológiai Karon
 • CXXXIII/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat Pro Universitate Emlékérem bronz fokozata kitüntetés adományozásáról Baloghné dr. Nagy Gizella adjunktus részére a Tanító- és Óvóképző Karon
 • CXXXIV/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat Pro Universitate Emlékérem bronz fokozata kitüntetés adományozásáról Tánczos Éva mesteroktató részére a Társadalomtudományi Karon
 • CXXXV/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat Pro Universitate Emlékérem bronz fokozata kitüntetés adományozásáról Láng Emma mestertanár részére a Természettudományi Karon
 • CXXXVI/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat Pro Universitate Emlékérem bronz fokozata kitüntetés adományozásáról Pál Gergely, az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium igazgatóhelyettese, vezetőtanár részére
 • CXXXVII/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat Trefort Ágoston Emléklap adományozásáról Horváth Mónika ügyintéző részére a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon
 • CXXXVIII/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat Trefort Ágoston Emléklap adományozásáról Hartl Veronika könyvtáros részére a Bölcsészettudományi Karon
 • CXXXIX/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat Trefort Ágoston Emléklap adományozásáról Guth Holda Elektra, az Egyetemi Könyvtár és Levéltár ügyvivő szakértője részére
 • CXL/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat Trefort Ágoston Emléklap adományozásáról Schmidt Tamásné, az Egyetemi Könyvtár és Levéltár feldolgozó könyvtárosa részére
 • CXLI/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat Trefort Ágoston Emléklap adományozásáról Csillag András oktatási informatikus részére az Informatikai Karon
 • CXLII/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat Trefort Ágoston Emléklap adományozásáról Pajolik Ágnes, a Kancellária Emberi Erőforrás Igazgatóság illetmény és pénzügyi ügyintézője részére
 • CXLIII/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat Trefort Ágoston Emléklap adományozásáról Ulveczki Teréz, a Kancellária Emberi Erőforrás Igazgatóság illetmény-számfejtési ügyintézője részére
 • CXLIV/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat Trefort Ágoston Emléklap adományozásáról Dőtsch-Tolnai Zsuzsanna ügyvivő szakértő részére a Pedagógiai és Pszichológiai Karon
 • CXLV/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat Trefort Ágoston Emléklap adományozásáról Farkas Ivett intézeti ügyintéző részére a Pedagógiai és Pszichológiai Karon
 • CXLVI/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat Trefort Ágoston Emléklap adományozásáról Varga Andrea mb. könyvtárvezető, könyvtáros részére a Pedagógiai és Pszichológiai Karon
 • CXLVII/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat Trefort Ágoston Emléklap adományozásáról Borbély Beáta tanszéki ügyintéző részére a Tanító- és Óvóképző Karon
 • CXLVIII/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat Trefort Ágoston Emléklap adományozásáról Kucsera Katalin ügyvivő szakértő részére a Társadalomtudományi Karon
 • CXLIX/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat Trefort Ágoston Emléklap adományozásáról Bolváriné Orosz Henrietta üvegtechnikus részére a Természettudományi Karon
 • CL/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat Trefort Ágoston Emléklap adományozásáról Dobó Attila technikus részére a Természettudományi Karon
 • CLI/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat Trefort Ágoston Emléklap adományozásáról Elekes Katalin Schmidt Tamásné, az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium vezetőtanára részére
 • CLII/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat Lorántffy Zsuzsánna Emléklap adományozásáról Alkonyi Mária, az ELTE Gyakorló Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézet vezetőtanára részére
 • CLIII/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat Lorántffy Zsuzsánna Emléklap adományozásáról Gyimes Bernadett, az ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola tanítója, vezetőpedagógusa részére
 • CLIV/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat Lorántffy Zsuzsánna Emléklap adományozásáról Kolláth Erzsébet, az ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola tanítója részére
 • CLV/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat Lorántffy Zsuzsánna Emléklap adományozásáról Szepesi Judit, az ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola tanára részére
 • CLVI/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat Lorántffy Zsuzsánna Emléklap adományozásáról Szénási Anna, az ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola tanítója részére
 • CLVII/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat Lorántffy Zsuzsánna Emléklap adományozásáról Törzsök Édua, az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium vezetőtanára részére
 • CLVIII/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat Lorántffy Zsuzsánna Emléklap adományozásáról Faragó Norbert, az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium vezetőtanára részére
 • CLIX/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat ELTE Szenátusi Érdemérem adományozásáról Kovács Norbert hivatalvezető részére az Állam- és Jogtudományi Karon
 • CLX/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat ELTE Szenátusi Érdemérem adományozásáról Horváth Péter tanársegéd részére a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon
 • CLXI/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat ELTE Szenátusi Érdemérem adományozásáról Mudra Viktória, a Kancellária Szolgáltatási Igazgatóság kollégiumi nevelőtanára részére
 • CLXII/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat ELTE Szenátusi Érdemérem adományozásáról Gert Schneider, a Heidelbergi Ruprecht-Karls-Universität Külügyi Osztályának vezetője részére 
 • CLXIII/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat ELTE Szenátusi Érdemérem adományozásáról Darvas Ágnes nyugalmazott egyetemi docens részére a Társadalomtudományi Karon
 • CLXIV/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat ELTE Szenátusi Érdemérem adományozásáról Pálfia Zsolt mérnöktanár részére a Természettudományi Karon
 • CLXV/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat címzetes egyetemi tanári cím adományozásáról Vaskuti András, a Kúria Büntető Kollégiumának bírája részére az Állam- és Jogtudományi Karon
 • CLXVI/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat címzetes egyetemi docensi cím adományozásáról Csurgó Ottó ügyvéd, a Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesülete ügyvezetője részére az Állam- és Jogtudományi Karon
 • CLXVII/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat egyetemi magántanári cím adományozásáról Stumpf István egyetemi tanár, alkotmánybíró részére az Állam- és Jogtudományi Karon
 • CLXVIII/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat professor emeritus cím adományozásáról Dávid Géza egyetemi tanár részére a Bölcsészettudományi Karon
 • CLXIX/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat professor emeritus cím adományozásáról Földényi F. László egyetemi tanár részére a Bölcsészettudományi Karon
 • CLXX/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat professor emeritus cím adományozásáról Ladányi Mária egyetemi tanár részére a Bölcsészettudományi Karon
 • CLXXI/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat professor emeritus cím adományozásáról Pál Ferenc egyetemi tanár részére a Bölcsészettudományi Karon
 • CLXXII/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat a Hallgatói Követelményrendszer és egyes mellékletei módosításáról 
 • CLXXIII/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat a hallgatói térítési és szolgáltatási díjak módosításáról
 • CLXXIV/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat az ELTE pedagógusképzési testületeinek módosításáról és a Tanárképző Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról
 • CLXXV/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat a Szervezeti és Működési Rend Minőségfejlesztési Bizottság összetétele vonatkozó rendelkezésének módosításáról 
 • CLXXVI/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat a Pedagógiai és Pszichológiai Kar Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 
 • CLXXVII/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat szervezeti változásokról és az azokkal összefüggő szabályzatmódosításokról
 • CLXXVIII/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat a Köznevelési Szabályzat elfogadásáról
 • CLXXIX/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat a Kitaibel Pál Multidiszciplináris Program megszüntetéséről a Környezettudományi Doktori Iskolában, ezzel egyidejűleg az ELTE képzési programjának módosításáról
 • CLXXX/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat a Filozófiatudományi Doktori Iskola magyar és angol nyelvű, 2+2 éves képzésre vonatkozó képzési tervének – erre tekintettel az ELTE képzési programjának – 2019/2020. tanév I. félévétől hatályos módosításáról
 • CLXXXI/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat az Irodalomtudományi Doktori Iskola magyar és angol nyelvű, 2+2 éves képzésre vonatkozó képzési tervének módosításáról, azzal egyidejűleg a Késő romantikus és kora modern magyar irodalom doktori program és a Romantika doktori program Romantikus és kora modern magyar irodalom (Romantic and Early Modern Hungarian Literature) doktori program néven, illetve a Francia irodalom a középkortól a felvilágosodásig doktori program és a Francia irodalom a felvilágosodástól napjainkig doktori program Francia irodalom (French literature) doktori program néven történő összeolvadásáról és erre tekintettel az ELTE képzési programjának 2019/2020. tanév I. félévétől hatályos módosításáról
 • CLXXXII/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat a Nyelvtudományi Doktori Iskola magyar és angol nyelvű 2+2 éves képzésre vonatkozó képzési tervének módosításáról, azzal egyidejűleg új, Nyelvpedagógia és angol alkalmazott nyelvészet (Language Pedagogy and English Applied Linguistics) doktori program létesítéséről, indításáról és erre tekintettel az ELTE képzési programjának 2019/2020. tanév I. félévétől hatályos módosításáról
 • CLXXXIII/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat a Történelemtudományi Doktori Iskola magyar és angol nyelvű, 2+2 éves képzésre vonatkozó képzési tervének módosításáról, azzal egyidejűleg az Európai társadalomtudományok és historiográfia doktori program Atelier – interdiszciplináris történelem (Interdisciplinary History) doktori program elnevezésre történő módosításáról és erre tekintettel az ELTE képzési programjának 2019/2020. tanév I. félévétől hatályos módosításáról
 • CLXXXIV/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat az Informatika Doktori Iskola magyar és angol nyelvű, 2+2 éves képzésre vonatkozó képzési tervének – erre tekintettel az ELTE képzési programjának – 2019/2020. tanév I. félévétől hatályos módosításáról
 • CLXXXV/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat a Biológia Doktori Iskola magyar és angol nyelvű, 2+2 éves képzésre vonatkozó képzési tervének – erre tekintettel az ELTE képzési programjának – 2019/2020. tanév I. félévétől hatályos módosításáról
 • CLXXXVI/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat a Fizika Doktori Iskola magyar és angol nyelvű, 2+2 éves képzésre vonatkozó képzési tervének – erre tekintettel az ELTE képzési programjának – 2019/2020. tanév I. félévétől hatályos módosításáról
 • CLXXXVII/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat a Földtudományi Doktori Iskola magyar és angol nyelvű, 2+2 éves képzésre vonatkozó képzési tervének – erre tekintettel az ELTE képzési programjának – 2019/2020. tanév I. félévétől hatályos módosításáról
 • CLXXXVIII/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat a Környezettudományi Doktori Iskola magyar és angol nyelvű, 2+2 éves képzésre vonatkozó képzési tervének – erre tekintettel az ELTE képzési programjának – 2019/2020. tanév I. félévétől hatályos módosításáról
 • CLXXXIX/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat doktori képzésben részt vevő karok 2018. évi beszámolójának elfogadásáról 
 • CXC/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat fogyatékosságtudomány mesterképzési szak létesítéséről a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról
 • CXCI/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat francia nyelv, irodalom és kultúra mesterképzési szak fordítás és műfordítás specializáció létesítéséről és Budapesten, magyar nyelven, nappali munkarendben történő indításáról a Bölcsészettudományi Kar gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról
 • CXCII/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat olasz nyelv, irodalom és kultúra mesterképzési szak fordítás és műfordítás specializáció létesítéséről és Budapesten, magyar nyelven, nappali munkarendben történő indításáról a Bölcsészettudományi Kar gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról
 • CXCIII/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat európai uniós konferenciatolmács szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményeinek módosításáról és Budapesten, magyar nyelven, nappali és esti munkarendben történő indításáról a Bölcsészettudományi Kar gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról
 • CXCIV/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat emberi erőforrások alapképzési szak Budapesten, Szombathelyen, magyar nyelven, nappali munkarendben történő indításáról a Pedagógiai és Pszichológiai Kar gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról
 • CXCV/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat sportmenedzser mesterképzési szak Budapesten, Szombathelyen, magyar nyelven, nappali és levelező munkarendben történő indításáról a Pedagógiai és Pszichológiai Kar gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról
 • CXCVI/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés Szombathelyen, magyar nyelven, nappali és levelező munkarendben történő indításáról a Társadalomtudományi Kar gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról
 • CXCVII/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat tantervek módosításáról, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról a XXVII/2019. (VI.14.) OKT sz. állásfoglalás alapján a BTK valamennyi 2019 szeptemberében indítandó alapképzésének tantervmódosítása a digitális kompetenciák című tantárgy beépítésével, művészettörténet mesterképzési szak, történeti muzeológia mesterképzési szak, magyar alapképzési szak nyelv- és beszédtudomány diszciplináris minor, magyar alapképzési szak nyelvmentor specializáció és minor, magyar alapképzési szak szerkesztői ismeretek diszciplináris minor, magyar alapképzési szak ügyvitel specializáció és diszciplináris minor, ének-zene tanár (10 és 11 féléves), ének-zene tanár (4 féléves), zenekultúra alapképzési szak (nappali, levelező), pszichológia alapképzési szak (magyar, angol, nappali), természetismeret- környezettantanár (10 és 11 féléves), környezettan alapképzési szak esetében
 • CXCVIII/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat a 2018. évi minőségügyi tevékenységről és a 2019. évi minőségfejlesztési célok meghatározásáról szóló egyetemi Minőségfejlesztési Jelentés elfogadásáról
 • CXCIX/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat az oktatás hallgatói véleményezéséről szóló 2018/2019-es tanév őszi félévi beszámolóról
 • CC/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat az ELTE Hallgatói Önkormányzat Alapszabálya Állam- és Jogtudományi Kar Hallgatói Önkormányzatára vonatkozó fejezete módosításának jóváhagyásáról
 • CCI/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat az ELTE Hallgatói Önkormányzat Alapszabálya Informatikai Kar Hallgatói Önkormányzatára vonatkozó fejezete módosításának jóváhagyásáról
 • CCII/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat az ELTE Hallgatói Önkormányzat Alapszabálya Kollégiumi Hallgatói Önkormányzatra vonatkozó fejezete elfogadásának jóváhagyásáról
 • CCIII/2019. (VI. 24.) Szen. sz. határozat az ELTE Doktorandusz Önkormányzat Alapszabálya módosításának jóváhagyásáról

A Szenátus 2019. október 14-i ülésen meghozott határozatai

 • CCIV/2019. (X. 14.) Szen. sz. határozat a Szenátus 2019/2020-as tanév I-II. félévi ülés- és munkatervéről
 • CCV/2019. (X. 14.) Szen. sz. határozat Pálfy József egyetemi tanárnak a Tudományos Tanács tagjává megválasztásáról
 • CCVI/2019. (X. 14.) Szen. sz. határozat Zsolnai Anikó egyetemi tanárnak a Tudományos Tanács tagjává megválasztásáról
 • CCVII/2019. (X. 14.) Szen. sz. határozat Csíkos Csaba egyetemi tanárnak a Tudományos Tanács tagjává megválasztásáról
 • CCVIII/2019. (X. 14.) Szen. sz. határozat professor emeritus cím adományozásáról Szabolcs Éva egyetemi tanár részére a Pedagógiai és Pszichológiai Karon
 • CCIX/2019. (X. 14.) Szen. sz. határozat címzetes egyetemi tanári cím adományozásáról Kabos Sándor nyugalmazott egyetemi docens részére a Társadalomtudományi Karon
 • CCX/2019. (X. 14.) Szen. sz. határozat az ELTE vagyonkezelésében lévő visegrádi és nagyrákosi ingatlanok értékesítéséhez hozzájárulásról
 • CCXI/2019. (X. 14.) Szen. sz. határozat költségvetési határozat módosításáról a Kari Kiválósági Alapok felhasználását illetően
 • CCXII/2019. (X. 14.) Szen. sz. határozat a Természettudományi Kar Természettudományi Kommunikáció és UNESCO Multimédiapedagógia Központ megszüntetéséről
 • CCXIII/2019. (X. 14.) Szen. sz. határozat anglisztika alapképzési szak angol az üzleti világban specializációjának Szombathelyen, magyar nyelven, nappali munkarendben, történő indítása kezdeményezésének jóváhagyásáról a Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ – mint képzésszervező – gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról
 • CCXIV/2019. (X. 14.) Szen. sz. határozat anglisztika alapképzési szak angol fordítói készségek specializációjának Szombathelyen, magyar nyelven, nappali munkarendben, történő indítása kezdeményezésének jóváhagyásáról a Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ – mint képzésszervező – gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról
 • CCXV/2019. (X. 14.) Szen. sz. határozat germanisztika alapképzési szak német szakiránya kontrasztív nyelvészet és transzlatológia specializációjának Szombathelyen, magyar nyelven, nappali munkarendben, történő indítása kezdeményezésének jóváhagyásáról a Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ – mint képzésszervező – gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról
 • CCXVI/2019. (X. 14.) Szen. sz. határozat informatikus könyvtáros alapképzési szak információ és tudásmenedzsment specializációjának Szombathelyen, magyar nyelven, nappali munkarendben, történő indítása kezdeményezésének jóváhagyásáról a Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ – mint képzésszervező – gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról
 • CCXVII/2019. (X. 14.) Szen. sz. határozat német nyelv és kultúra tanára – általános iskolai kimenetet biztosító – osztatlan tanárszak Szombathelyen, magyar nyelven, nappali munkarendben, történő indítása kezdeményezésének jóváhagyásáról a Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ – mint képzésszervező – gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról
 • CCXVIII/2019. (X. 14.) Szen. sz. határozat német nyelv és kultúra tanára – középiskolai kimenetet biztosító – osztatlan tanárszak Szombathelyen, magyar nyelven, nappali munkarendben, történő indítása kezdeményezésének jóváhagyásáról a Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ – mint képzésszervező – gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról
 • CCXIX/2019. (X. 14.) Szen. sz. határozat 2 féléves – középiskolai kimenetet biztosító – német nyelv és kultúra tanára rövidciklusú tanárszak Szombathelyen, magyar nyelven, levelező munkarendben, történő indítása kezdeményezésének jóváhagyásáról a Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ – mint képzésszervező – gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról
 • CCXX/2019. (X. 14.) Szen. sz. határozat 4 féléves újabb tanári szakképzettség megszerzésére irányuló – általános iskolai kimenetet biztosító – német nyelv és kultúra tanára rövidciklusú tanárszak Szombathelyen, magyar nyelven, levelező munkarendben, történő indítása kezdeményezésének jóváhagyásáról a Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ – mint képzésszervező – gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról
 • CCXXI/2019. (X. 14.) Szen. sz. határozat 4 féléves újabb tanári szakképzettség megszerzésére irányuló – középiskolai kimenetet biztosító – német nyelv és kultúra tanára rövidciklusú tanárszak Szombathelyen, magyar nyelven, levelező munkarendben történő indítása kezdeményezésének jóváhagyásáról a Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ – mint képzésszervező – gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról
 • CCXXII/2019. (X. 14.) Szen. sz. határozat a Brenner János Hittudományi Főiskola által hittanár-nevelőtanár osztatlan tanárszak német nyelv és kultúra tanára szakpárral – általános és középiskolai kimenetet biztosító változataiban, Szombathelyen, magyar nyelven, nappali tagozaton – történő indítása, valamint a hittanár-nevelőtanár osztatlan tanárszak kémiatanár szakpárral – általános és középiskolai kimenetet biztosító változataiban, Szombathelyen, magyar nyelven, nappali tagozaton – történő indítása kezdeményezésének jóváhagyásáról 
 • CCXXIII/2019. (X. 14.) Szen. sz. határozat a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola által – az osztatlan tanárképzésben való együttműködésről szóló megállapodás alapján – hittanár-nevelőtanár szakpártag könyvtárostanár, továbbá rajz- és vizuáliskultúra-tanár szakpártaggal történő indítása kezdeményezésének jóváhagyásáról
 • CCXXIV/2019. (X. 14.) Szen. sz. határozat az Evangélikus Hittudományi Egyetem által – az osztatlan tanárképzésben való együttműködésről szóló megállapodás alapján – a hittanár-nevelőtanár szakpártag könyvtárostanár, továbbá rajz- és vizuáliskultúra-tanár szakpártaggal történő indítása kezdeményezésének jóváhagyásáról
 • CCXXV/2019. (X. 14.) Szen. sz. határozat az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2019. évi online hallgatói felméréséről szóló beszámoló elfogadásáról
 • CCXXVI/2019. (X. 14.) Szen. sz. határozat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Diplomás Pályakövetési Rendszer 2019. évi, a 2014-ben és a 2018-ban végzettek körében folytatott online felméréséről szóló beszámoló elfogadásáról 
 • CCXXVII/2019. (X. 14.) Szen. sz. határozat az oktatás hallgatói véleményezéséről a 2018/19-es tanév tavaszi félévében tárgyú beszámoló elfogadásáról
 • CCXXVIII/2019. (X. 14.) Szen. sz. határozat az ELTE Doktorandusz Önkormányzat Alapszabálya módosításának jóváhagyásáról
 • CCXXIX/2019. (X. 14.) Szen. sz. határozat az ELTE Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának Gazdálkodástudományi Intézet Hallgatói Önkormányzatára vonatkozó fejezete módosításának jóváhagyásáról

A Szenátus 2019. november 11-i ülésen meghozott határozatai

 • CCXXX/2019. (XI. 11.) Szen. sz. határozat Kovács Tamás György Természettudományi Karra benyújtott egyetemi tanári pályázatának véleményezéséről
 • CCXXXI/2019. (XI. 11.) Szen. sz. határozat címzetes egyetemi tanári cím adományozásáról Geréby György filozófiatörténész részére a Bölcsészettudományi Karon
 • CCXXXII/2019. (XI. 11.) Szen. sz. határozat az Adatkezelési Szabályzat módosításáról
 • CCXXXIII/2019. (XI. 11.) Szen. sz. határozat az Egyetemi Könyvtári Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról
 • CCXXXIV/2019. (XI. 11.) Szen. sz. határozat az Egyetemi Doktori Szabályzat (ELTE SZMSZ II. HKR 6. sz. melléklet) 6/4. sz. mellékletének – a Pedagógiai és Pszichológiai Kar kari Doktori Szabályzata – módosításáról
 • CCXXXV/2019. (XI. 11.) Szen. sz. határozat a Szervezeti és Működési Rend Fenntartható Fejlődés Tanácsára vonatozó rendelkezéseinek újraszabályozásáról
 • CCXXXVI/2019. (XI. 11.) Szen. sz. határozat az Eötvös Loránd Tudományegyetemre 2019 első félévében alap- és osztatlan képzésre beiratkozó elsőéves hallgatók körében végzett felmérésről szóló beszámoló elfogadásáról
 • CCXXXVII/2019. (XI. 11.) Szen. sz. határozat az Eötvös Loránd Tudományegyetemre 2019 első félévében mesterképzésre iratkozó elsőéves hallgatók körében végzett felmérésről szóló beszámoló elfogadásáról
 • CCXXXVIII/2019. (XI. 11.) Szen. sz. határozat pénzügy és számvitel alapképzési szak Szombathelyen, magyar nyelven, nappali munkarendben történő indítása kezdeményezésének jóváhagyásáról a Társadalomtudományi Kar gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról
 • CCXXXIX/2019. (XI. 11.) Szen. sz. határozat gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak duális képzési formában, Szombathelyen történő indítása kezdeményezésének jóváhagyásáról a Társadalomtudományi Kar gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról
 • CCXL/2019. (XI. 11.) Szen. sz. határozat turizmus-vendéglátás alapképzési szak duális képzési formában, Szombathelyen történő indítása kezdeményezésének jóváhagyásáról a Társadalomtudományi Kar gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról

A Szenátus 2019. december 16-i ülésen meghozott határozatai

 • CCXLI/2019. (XII. 16.) Szen. sz. határozat Kurucz Mihály Állam- és Jogtudományi Karra benyújtott egyetemi tanári pályázatának véleményezéséről
 • CCXLII/2019. (XII. 16.) Szen. sz. határozat Rozsnyai Krisztina Állam- és Jogtudományi Karra benyújtott egyetemi tanári pályázatának véleményezéséről
 • CCXLIII/2019. (XII. 16.) Szen. sz. határozat Sándor István Állam- és Jogtudományi Karra benyújtott egyetemi tanári pályázatának véleményezéséről
 • CCXLIV/2019. (XII. 16.) Szen. sz. határozat Schein Gábor Bölcsészettudományi Karra benyújtott egyetemi tanári pályázatának véleményezéséről
 • CCXLV/2019. (XII. 16.) Szen. sz. határozat Bónus Tibor Bölcsészettudományi Karra benyújtott egyetemi tanári pályázatának véleményezéséről
 • CCXLVI/2019. (XII. 16.) Szen. sz. határozat Mandják Tibor Gazdálkodástudományi Intézethez benyújtott egyetemi tanári pályázatának véleményezéséről
 • CCXLVII/2019. (XII. 16.) Szen. sz. határozat Szegnerné dr. habil. Dancs Henriette Pedagógiai és Pszichológiai Karra benyújtott egyetemi tanári pályázatának véleményezéséről
 • CCXLVIII/2019. (XII. 16.) Szen. sz. határozat Felvinczi Katalin Pedagógiai és Pszichológiai Karra benyújtott egyetemi tanári pályázatának véleményezéséről
 • CCXLIX/2019. (XII. 16.) Szen. sz. határozat Timár Gábor Természettudományi Karra benyújtott egyetemi tanári pályázatának véleményezéséről
 • CCL/2019. (XII. 16.) Szen. sz. határozat Palla Gergely Természettudományi Karra benyújtott egyetemi tanári pályázatának véleményezéséről
 • CCLI/2019. (XII. 16.) Szen. sz. határozat Nógrádi Dániel Természettudományi Karra benyújtott egyetemi tanári pályázatának véleményezéséről
 • CCLII/2019. (XII. 16.) Szen. sz. határozat Novák Zoltán Természettudományi Karra benyújtott egyetemi tanári pályázatának véleményezéséről
 • CCLIII/2019. (XII. 16.) Szen. sz. határozat Döbrössy János Tanító- és Óvóképző Karra benyújtott egyetemi tanári pályázatának véleményezéséről
 • CCLIV/2019. (XII. 16.) Szen. sz. határozat Tausz Katalin egyetemi tanárnak az Egyetemi Habilitációs Bizottság tagjává megválasztásáról
 • CCLV/2019. (XII. 16.) Szen. sz. határozat tiszteletbeli doktori és professzori cím adományozásáról Prof. Armin von Bogdandy, a heidelbergi Max Planck Összehasonlító Közjogi és Nemzetközi Jogi Intézetének igazgatója, a frankfurti Goethe-Universität egyetemi tanára részére az Állam- és Jogtudományi Karon
 • CCLVI/2019. (XII. 16.) Szen. sz. határozat tiszteletbeli doktori és professzori cím adományozásáról Prof. dr. Cséfalvay Zsolt, a pozsonyi Comenius Egyetem Pedagógiai Kar Logopédiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára részére a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon
 • CCLVII/2019. (XII. 16.) Szen. sz. határozat tiszteletbeli doktori és professzori cím adományozásáról Marie-Vic Ozouf-Marignier nemzetközi hírű geográfus-történész, a párizsi École des Hautes Études en Sciences Sociale professzora részére a Bölcsészettudományi Karon
 • CCLVIII/2019. (XII. 16.) Szen. sz. határozat tiszteletbeli doktori és professzori cím adományozásáról Prof. Simon Thompson a szoftvertechnológia és a funkcionális programozás nemzetközi szinten vezető kutatója részére az Informatikai Karon
 • CCLIX/2019. (XII. 16.) Szen. sz. határozat tiszteletbeli doktori és professzori cím adományozásáról Wim van den Brink, a University of Amsterdam Orvosi Központjának (Academic Medical Center) professzor emeritusa részére a Pedagógiai és Pszichológiai Karon
 • CCLX/2019. (XII. 16.) Szen. sz. határozat professor emeritus cím adományozásáról Mérő László részére a Pedagógiai és Pszichológiai Karon
 • CCLXI/2019. (XII. 16.) Szen. sz. határozat címzetes egyetemi docensi cím adományozásáról Nagy János részére a Pedagógiai és Pszichológiai Karon
 • CCLXII/2019. (XII. 16.) Szen. sz. határozat az Egyetemi Kiválósági Alap felosztásának elvi keretrendszeréről
 • CCLXIII/2019. (XII. 16.) Szen. sz. határozat Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola létesítéséről
 • CCLXIV/2019. (XII. 16.) Szen. sz. határozat a Neveléstudományi Doktori Iskola képzési nyelvének megváltoztatásáról, a Neveléstudományi Doktori Iskola német nyelvű képzésének megszüntetéséről, valamint erre tekintettel az ELTE 2019/2020-es tanévi képzési programjának módosításáról
 • CCLXV/2019. (XII. 16.) Szen. sz. határozat a Hallgatói Követelményrendszer módosításáról
 • CCLXVI/2019. (XII. 16.) Szen. sz. határozat zafír díszoklevél alapításáról és ezzel egyidejűleg a Hallgatói Követelményrendszer módosításáról
 • CCLXVII/2019. (XII. 16.) Szen. sz. határozat pszichodinamikus mozgás- és táncterapeuta szakirányú továbbképzési szak létesítéséről és Budapesten, magyar nyelven, levelező munkarendben történő indítása kezdeményezésének jóváhagyásáról a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról
 • CCLXVIII/2019. (XII. 16.) Szen. sz. határozat európai uniós szakfordítás (angol, német, francia) szakirányú továbbképzési szak KKK módosításához való hozzájárulás kezdeményezésének jóváhagyásáról a Bölcsészettudományi Kar gondozásában
 • CCLXIX/2019. (XII. 16.) Szen. sz. határozat erkölcstan, etika szakos pedagógus szakirányú továbbképzési szak KKK módosításához való hozzájárulás kezdeményezésének jóváhagyásáról a Bölcsészettudományi Kar gondozásában
 • CCLXX/2019. (XII. 16.) Szen. sz. határozat bírósági és hatósági tolmács szakirányú továbbképzési szak KKK módosítása és azzal egyidejűleg tantervének módosítása jóváhagyásáról a Bölcsészettudományi Kar gondozásában
 • CCLXXI/2019. (XII. 16.) Szen. sz. határozat gazdasági és jogi szakfordító és lektor szakirányú továbbképzési szak KKK módosítása és azzal egyidejűleg tantervének módosítása jóváhagyásáról a Bölcsészettudományi Kar gondozásában
 • CCLXXII/2019. (XII. 16.) Szen. sz. határozat gazdasági és jogi szakfordító és terminológus szakirányú továbbképzési szak KKK módosítása és azzal egyidejűleg tantervének módosítása jóváhagyásáról a Bölcsészettudományi Kar gondozásában
 • CCLXXIII/2019. (XII. 16.) Szen. sz. határozat szakfordító és nyelvi mérnök szakirányú továbbképzési szak KKK módosítása és azzal egyidejűleg tantervének módosítása jóváhagyásáról a Bölcsészettudományi Kar gondozásában
 • CCLXXIV/2019. (XII. 16.) Szen. sz. határozatedző alapképzési szak tájékozódási futás specializáció létesítéséről és Budapesten és Szombathelyen, magyar nyelven, nappali és levelező munkarendben történő indítása kezdeményezésének jóváhagyásáról a Pedagógiai és Pszichológiai Kar gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról
 • CCLXXV/2019. (XII. 16.) Szen. sz. határozat programtervező informatikus mesterképzési szakon pénzügyi informatika (Fintech) specializáció létesítéséről és Budapesten, angol nyelven, nappali munkarendben történő indítása kezdeményezésének jóváhagyásáról az Informatikai Kar gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról
 •  
 • CCLXXVI/2019. (XII. 16.) Szen. sz. határozat programtervező informatikus mesterképzési szakon Ipar 4.0 (Digital Factory) specializáció létesítése kezdeményezésének jóváhagyásáról az Informatikai Kar gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról
 • CCLXXVII/2019. (XII. 16.) Szen. sz. határozat programtervező informatikus mesterképzési szak Szombathelyen, angol nyelven, nappali munkarendben Ipar 4.0 specializációval történő indítása kezdeményezésének jóváhagyásáról az Informatikai Kar, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról
 • CCLXXVIII/2019. (XII. 16.) Szen. sz. határozat tantervek módosításáról, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról a XLVII/2019. (XII.06.) OKT sz. állásfoglalás alapján japán nyelv és kultúra tanára 2 féléves diszciplináris mesterszakra épülő tanárszak, iszlám tanulmányok mesterképzési szak, programtervező informatikus mesterképzési szak esetében
 • CCLXXIX/2019. (XII. 16.) Szen. sz. határozat az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2019. évi jelentkezési és felvételi adatairól készült jelentés elfogadásáról
 • CCLXXX/2019. (XII. 16.) Szen. sz. határozat az ELTE Hallgatói Önkormányzat Alapszabálya módosításának jóváhagyásáról

2019.02.20.