Gyakori kérdések

EDUFLOW - Gyakori kérdések

Mekkora munkaterhelést jelent a résztvevő számára a Kurzusdesign-szakértői részismereti képzés és az ösztöndíjprogram?

Két félév alatt 0,2 FTE (lényegében minden pénteki munkanap) munkaterhelést jelent a résztvevők számára, amire a jelenléti képzések időpontjait és az online kurzusok határidejeit figyelembe vévő módon szükséges elköteleződni.

Mit jelent a self paced kurzus?

A self paced /önjáró kurzus olyan online tanulásmenedzsment rendszerben (LMS) helyet kapó, rendezett és rendszerbe foglalt tananyagok és feladatok összessége, amelyet a résztvevő oktatók és/vagy hallgatók önállóan, saját haladási ütemben dolgozhatnak fel, akkor szakítva rá időt, amikor nekik megfelel, és annyi ideig foglalkozhatnak a tananyaggal, ameddig szeretnének. Tanulási útmutató segíti a résztvevőket a kurzusban való tájékozódásban, a kurzus felépítésével, tevékenységeivel kapcsolatban, és tanulásmódszertani tippeket is tartalmaz.

A kurzus zárásaként tesztet vagy teszteket töltenek ki, amelyekre a kurzus anyaga készíti fel őket. Ezek a tesztek nem csak lexikális tudást mérnek, de igyekeznek olyan problémahelyzeteket, feladatokat szimulálni, amelyekkel a gyakorlatban is találkozhatnak a résztvevők, és amelyekben a kurzusban szerzett tudásuk segítheti őket. A kvízek önellenőrzésre, gyakorlásra, tanulásra is szolgálnak. A kvízek kérdésbankokból épülnek fel, így különböző kitöltések alkalmával különböző kérdéseket kaphatnak a résztvevők. A kvízekkel próbálkozni korlátlan alkalommal lehet, viszont a kurzus teljesítéséhez szükséges elérni a 75%-ot. A kurzuskövetelményeknek megfelelt résztvevők saját maguk számára generálhatnak igazolást az oktatásmódszertani kurzuson való részvételről.

A kurzuskészítők a kurzus történéseit a későbbiekben nem kísérik közvetlen figyelemmel, a résztvevők önállóan dolgoznak, de tudásukat és tapasztalatukat a többi kurzusrésztvevővel is megoszthatják, kérdéseiket megvitathatják az erre szolgáló fórumokban.

Az EDUflow résztvevői számára viszont a self paced kurzusok facilitáltak, azaz a teljesítési határidő előtt és után egy hétig facilitátor segíti a feldolgozást, feladatteljesítést és a kreatív feladatok értékelését.

További kérdések feltöltés alatt az érdeklődők kérdései alapján.