Hasznosításba vehető szellemi alkotások

Hasznosításba vehető szellemi alkotások

Millifluidikai multiplexer

Rugalmas falú csövekben folyadék- illetve gáz elosztást lehetővé tevő, léptetőmotoros aktuátoros szeleprendszer. Elrendezése (potenciálisan 3D nyomtatással kombinálva) lényegesen olcsóbb multiplexert eredményez, mint a jelenlegi megoldások. 

Szellemi tulajdon (IP információ): Kedvező kiegészítő újdonságkutatással rendelkezik
Alkotók: Czirók András és Tárnoki-Zách Júlia (Természettudományi Kar, Biológiai Fizika Tanszék)

Millifluidikai multiplexer kiegészítve automatikus adagolórendszerrel  

A találmány egy TEER mérő rendszer, mellyel barrier sejttenyészeteken automatizált farmakológiai transzport mérések végezhetők. Újdonságtartalma, hogy szétszedhető és rugalmasan illeszthető. 

Szellemi tulajdon (IP információ): Kedvező kiegészítő újdonságkutatással rendelkezik. Használati mintaoltalmi bejelentés előkészületben.
Alkotók: Czirók András és Tárnoki-Zách Júlia (Természettudományi Kar, Biológiai Fizika Tanszék)

Új imipridon származékok szintézise és rákellenes hatásuk vizsgálata 

Sejtszinten és preklinikai vizsgálatokban is többféle humán tumorral szemben rendkívül jelentős rákellenes hatást mutató imipridon család új képviselőinek előállítása és biológiai vizsgálata. Az új imipridon származékok az eddigi legerősebb antiproliferatív hatást mutatják.

Szellemi tulajdon (IP információ): Magyar és PCT bejelentés, nemzeti szakaszok: EPO, SG, BR, CN, CA bejelentés.
Alkotó: Csámpai Antal (Természettudományi Kar, Szervetlen Kémiai Tanszék)

Biomarker protein panel vaszkuláris demencia diagnózisára 

A panel olyan biomarkerré fejleszthető, mely sikeresen transzlálható lesz humán betegek mintáira.

Szellemi tulajdon (IP információ): Magyar bejelentés
Alkotók: Kékesi Adrienna Katalin (Természettudományi Kar, Biotechnológia Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ (FIEK), Élettani és Neurobiológiai Tanszék)

G2 hatóanyag antivirális alkalmazása SARS-CoV-2 vírus ellen 

Jelenleg nincs elfogadott és hatékony antivirális szer a SARS-CoV-2 vírus ellen. A G2 vegyület SARS-CoV-2 elleni alkalmazásra alkalmas lehet. 

Szellemi tulajdon (IP információ): Magyar, PCT és európai bejelentés 
Alkotó: Kovács M. Gábor (Természettudományi Kar, Biológiai Intézet)

Petasol hatóanyag antivirális alkalmazása állati fertőzéseket okozó koronavírusok ellen 

A petasol vegyület állati megbetegedéseket okozó koronavírusok elleni antivirális szerként való alkalmazása, felhasználása. 

Szellemi tulajdon (IP információ): Magyar bejelentés
Alkotó: Kovács M. Gábor (Természettudományi Kar, Biológiai Intézet)

Különlegesen kis ellenállású, polipropilén- vagy polietilén-alapú kompozit membrán és szeparátor alkálifém-ferrátok elektrokémiai cellában történő előállításához

Új módszer alkálifém-ferrátok elektrokémiai előállításához, mely olcsóbb és stabilabb, ezen kívül nem rontja az új típusú kompozit membránok teljesítményét. 

Szellemi tulajdon (IP információ): Magyar és PCT bejelentés, EPO, CN, JP, KR, USA, CH, PL, SK bejelentés
Alkotó: Láng Győző (Természettudományi Kar, Kémiai Intézet)

Vas-oxidot és vas-hidroxidot tartalmazó vezető polimer kompozitok előállítása ferrátsókból kiindulva  

Az előállítás gyorsabb, olcsóbb és egyszerűbben kivitelezhető, mint a szakirodalomban található módszerek bármelyike. 

Szellemi tulajdon (IP információ): PCT bejelentés, EPO bejelentés
Alkotó: Láng Győző (Természettudományi Kar, Kémiai Intézet)

Felszínalatti vízáramlásokra alapozott tájléptékű és természetalapú célzott felszínalatti vízpótlás 

A felszín alatti vízpótlás világszerte nagy kihívás, az egyre csökkenő édesvízkészletek miatt, mivel a felszín alatt található a földi mobilizálható édesvíztartalék 98%-a. A felszín alatti víztározókba történő vízbetárazás és vízpótlás egyre nagyobb jelentőségű a csökkenő készletek miatt. A jelenlegi gyakorlatban alkalmazott MAR technológiát a találmány természeti alapokra helyezi és léptékét kiterjeszti. 

Alkotó: Mádlné Szőnyi Judit (Természettudományi Kar, Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék)

2-Pirolino-antraciklin származékok liposzómás készítményeinek alkalmazása hatékony tumorellenes készítményként 

Új eljárás kidolgozása 2-pirolino-antraciklin származékok előállítására és az előállított anyag stabilizálására, melyek hatékonyan alkalmazhatók a tumor terápiában.

Szellemi tulajdon (IP információ): Magyar, európai és PCT bejelentés, USA bejelentés
Alkotó: Mező Gábor (Természettudományi Kar, Kémiai Intézet)

Farnezil transzferáz inhibitorok potencírozzák a mutáns KRAS inhibitorok daganatellenes hatását 

A találmány alkalmazása az új, jelenleg klinikai vizsgálatban lévő KRAS inhibitorok alkalmazásának javításában van. 

Szellemi tulajdon (IP információ): USA bejelentés
Alkotó: Perczel András (Természettudományi Kar, Kémiai Intézet)

KRAS G12D fehérjét célzó új inhibitor jelöltek 

Gyógyszerjelöltek szelektálása. 

Szellemi tulajdon (IP információ): Magyar és EPO bejelentés
Alkotó: Perczel András (Természettudományi Kar, Kémiai Intézet)

CRISPR/csa9 alapú, önbeklónozó rendszer 

Új molekuláris klónozási eljárás, mely enzimek használata nélkül teszi lehetővé egy adott inszert DNS szakasz beépítését egy vektorba. Az eljárás leggyakoribb felhasználása mutáns allélek előállítása, illetve DNS szakaszok vagy gének beépítése.

Szellemi tulajdon (IP információ): Magyar bejelentés
Alkotó: Sturm Ádám (Természettudományi Kar, Genetikai Tanszék)

Gyors többcsatornás fluoreszcens mikroszkóp

Fényutak közti gyors váltás lehetősége jelentősen megnöveli a mikroszkóppal időegység alatt készíthető felvételek számát (automatizált esetben különösen előnyös), optikai csatornák között rövidebb az átkapcsolási idő. Költséghatékonyabb, kompakt és moduláris kialakítás. A megvilágító fény nem jut el a detektorba, így a mintából visszaérkező fény a felhasználó képalkotást nem zavarja, ennek eredménye a fluoreszcens fény jobb feldolgozhatósága, jobb minőségű felvételek készítése, ami megkönnyíti és javítja a képek diagnosztikai célú elemzését.

Szellemi tulajdon (IP információ): Magyar és PCT bejelentés, CN, EPO, JP, USA, KR bejelentés
Alkotó: Szabó Bálint (Természettudományi Kar, Biológiai Fizika Tanszék)

Mikromechanikai nanoindenter erőmérő egység 

Az eszköz felépítésének fő elemét képező egyik elem egyedi méretezése lehetővé teszi a pontosabb mérést és a költséghatékonyabb előállítást. 

Szellemi tulajdon (IP információ): Magyar bejelentés
Alkotó: Tüzes Dániel (Természettudományi Kar, Fizikai Intézet)

Eljárás mezőgazdasági szemestermények mikotoxin szennyezettségének megelőzésére a tárolási eljárás során 

A módszer lényege egy új eljárás, mely a növények hervadásának következtében létrejövő fuzárium gombák mikotoxin termelését csökkenti. 

Szellemi tulajdon (IP információ): Magyar bejelentés
Alkotó: Világi Ildikó (Természettudományi Kar, Élettani és Neurobiológiai Tanszék)