Kompetenciaközpontok

Kompetenciaközpontok

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett felhívás célja a gyors növekedésre képes és jelentős hazai hozzáadott értéket felmutató társaságok KFI tevékenységének támogatása. Az ELTE-n jelenleg két kompetenciaközpont működik. 

Digitális Oktatásfejlesztési Kompetencia Központ (DOKK) 

A hallgatói digitális kompetenciák és igények gyorsan változnak, elengedhetetlen az új technológiai kihívásoknak megfelelő módszertanok létrejötte. A DOKK jellegénél fogva kiváló lehetőséget biztosít ehhez, hiszen széles egyetemi-vállalati együttműködésben megvalósuló, erős innovációs indikátorokat megkövetelő pályázatról van szó. A projekt az ELTE konzorciumvezetésével valósul meg, öt konzorciumi partner (Educational Development Informatikai Zrt., Edutus Egyetem, ELMS Informatikai Zrt., ELTE Eötvös Kiadó Kft., Gábor Dénes Egyetem) részvételével.  

A DOKK célja a felsőoktatás digitális-technológiai és módszertani fejlesztése, kutatással és hasznosítható gyakorlatok kidolgozásával módszertani kereteket adva a digitális oktatás hatékony beágyazásához. E mellett a jelenleg – elsősorban a felsőoktatásban – nehezen mérhető kompetenciák és kompetenciaváltozások meghatározását és mérését, valamint a hatékony kompetenciafejlesztést leginkább támogató, az intézmények által közvetlenül alkalmazható módszertanok és digitális keretrendszerek, intézményre szabható tartalmak kidolgozását tűzi ki célul. 

Tovább a projekt aloldalára 

Szoftver- és adatintenzív szolgáltatások Kompetencia Központ (ELTE Informatikai Kar) 

A modern, intellektuális tőkén alapuló gazdasági rendszerek egyik fő hajtóerejét a tudásigényes szolgáltatási szektor bővülése jelenti, amely minden korábbinál nagyobb mértékben épül a felsőoktatás 3 missziójára, az oktatás, a kutatás és a tudáshasznosítási mechanizmusok integrációjára.  E felsőoktatási feladatkör szervezeti megvalósítását jelenti a Kompetencia Központ, amelyet az ELTE Informatikai Kar vezetése alatt, konzorciumi formában, három szolgáltatási fókuszterületre – pénzügy, egészségügy, Ipar 4.0. – koncentrálva alakítottak ki.

A Kompetencia Központ Budapesten és Szombathelyen jött létre. A Kompetencia Központban kutatási infrastruktúrafejlesztés (kutatólaborok kialakítása) és kutatásfejlesztési tevékenység is zajlik a helyi / regionális ipari igényeknek megfelelően.  

Tovább a Kompetencia Központ weboldalára