Területi Innovációs Platform

Területi innovációs platform

A megújuló hazai innovációs ökoszisztéma teljesítménye és versenyképessége szempontjából kulcsfontosságú, hogy a szereplők – szakpolitikusok, felsőoktatási és kutató intézmények, vállalkozások és szakmai szervezetek – kapcsolatai helyi szinten is megerősödjenek.  A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) a Kulturális és Innovációs Minisztérium szakpolitikai támogatásával a Területi Innovációs Platform (TIP) keretein belül olyan országos csomópontokat szervez és támogat, amelyek új szemlélettel segítik elő az információáramlást, a tudástranszfert, az együttműködést és az országos és nemzetközi szakmai kapcsolatépítést. 

A TIP egy térségi szerveződés, amely térben és időben egyszerre biztosít lehetőséget a közvetlen innovációs szakpolitikai irányok megismerése mellett a helyi- és nemzetközi innovációs ökoszisztéma szereplőivel való együttműködések kialakítására, erősítésére és új szakmai alapok létrehozására, hozzájárulva ezzel a magyar gazdaság versenyképes és fenntartható tudásgazdasággá alakításához. A Területi Innovációs Platformok hozzájárulnak a kormány egyik legfontosabb törekvéséhez, amelynek célja Magyarország nemzetközi innovációs versenyképességének fokozása. 

A megalakított Területi Innovációs Platformok révén az egyetemi tudásbázisra építve olyan szerveződések jöttek létre, amelyek a térségi innovációs környezet meghatározó szereplőinek legfőbb erősségeire koncentrálnak. A Platformok fontos elemei az intelligens szakosodási stratégiának is, így kiemelt feladat a vállalkozói, egyetemi, kutatóintézeti szféra és a társadalmi szereplők minél szélesebb körének bevonása a tervezési folyamatba. A TIP-ek helyi szinten működnek az NKFIH koordinálásával elsősorban tematikus, szakmai rendezvények, workshopok keretében. 

A kezdeményezés révén a csatlakozott tagok 

  • aktív résztvevőkké válnak az innovációt érintő országos szakmai programok kialakításában, megismerhetik a legfrissebb KFI szakpolitikai irányokat, 

  • hatékonyabb forrásfelhasználásra lesznek képesek, 

  • értesülnek az aktuális hazai- és nemzetközi innovációs pályázatokról és forrásokról, 

  • közvetlenül hozzáférhetnek az egyetemek által nyújtott KFI kapacitásokhoz és szolgáltatásokhoz. 

2019. november 28-án ünnepélyes keretek között tizenegy hazai felsőoktatási intézmény és az NKFIH részvételével alakult meg a Budapesti Területi Innovációs Platform, az alapító tagok között az ELTE-vel. A Platform alapító nyilatkozata innen letölthető