SIMpLe – Start-up és innovációmenedzsment szimuláció egyszerűen

SIMpLe – Start-up és innovációmenedzsment szimuláció egyszerűen EN

A projekt címe: SIMpLe – Start-up és innovációmenedzsment szimuláció egyszerűen
Szerződésszám: EGT/156/M4-0006
Támogatási összeg: 245 474,04 EUR
A projekt összköltségvetése: 272 748,94 EUR
A projekt futamideje: 2015. május 1. – 2016. november 30.

A Lisszaboni Stratégiában központi szerepet kapott a gazdaság fejlesztése érdekében a vállalkozói szellem erősítése és az oktatásnak kiemelt szerepe van ezeknek a készségeknek kialakításában. Az ELTE, a Bergen University College (HiB) és a BusinessWorks Humánerőforrás-fejlesztési Kft., a CEU mint külső partner részvételével közös projektet hoz létre annak érdekében, hogy vállalkozásoktatás a nem gazdasági képzésben résztvevők számára is elérhető legyen. Így mind nagyobb arányban jöhessen létre tudományos munkán alapuló hasznosítható termék vagy szolgáltatás. A projekt során a vállalkozói képességek fejlesztése interdiszciplináris csapatmunkára épül és a valós problémákhoz legközelebb álló példák bemutatásával történik. A tananyag üzleti
szimulációs játék formájában kerül kidolgozásra.

Projekt partnerek:
Eötvös Loránd Tudományegyetem – Projektgazda
Bergen University College – Donor partner
BusinessWorks Hungary Kft.

Külső partner:
Central European University

Munkacsomagok
:
WP1 Projektmenedzsment
WP2 Helyzetelemezés

WP3 Tananyagfejlesztés
WP4 Szoftverfejlesztés

WP5 Tesztelés és értékelés

WP6 Interdiszciplináris start-up szemináriumok
WP7 Disszemináció

WP8 Minőségbiztosítás és fenntarthatóság

Eredmények:
Start-up ELTE-seknek kurzus
SIMpLe software
Start-up és innovációmenedzsment interdiszciplináris tananyag

Események:
2016.11.29.  SIMpLe projekt bemutató – HEInnovative Konferencia
2016.11.23.  Az ELTE Innovációs Központ kiállított a 2. Startupok Éjszakáján
2016.10.21.  SIMpLe záró rendezvény 2.0 – ELTE StartUp Nap
2016.10.19.  Az ELTE csatlakozott a Startup Europe Comes to Universities kezdeményezéshez
2016.09.30.  „Innováció Egyszerűen” – Kutatók Éjszakája 
2016.09.16.  SIMpLe zárórendezvény: Train-the-trainers
2016.09.15.  V. projektmenedzsment megbeszélés
2016.06.06.  Projektbemutató – EDULEARN16 
2016.05.23.  SIMpLe projektbemutató (prof. Faragó Klára – PPK) – Innova Konferencia
2016.05.11.  SIMpLe előadás – ELTE Innovációs Nap
2016.05.10.  Prezentációs Nap – Start-up és Innovációmenedzsment Műhelymunka 2. 
2016.04.12.  IV. Projektmenedzsment megbeszélés
2016.03.01.  Start-up és Innovációmenedzsment Műhelymunka 2. 
2016.03.01.  „Az ötlet ereje” – Bőgel György, a CEU oktatójának előadása
2016.01.29.  III. projektmenedzsment megbeszélés
2015.12.02.  Start-up és Innovációmenedzsment Műhelymunka – Záróesemény
2015.10.07.  Start-up és Innovációmenedzsment Műhelymunka 1. 
2015.09.11.  ELTE Innovatív Oktatási Fórum és SIMpLe kiállítás
2015.09.11.  II. projektmenedzsment megbeszélés
2015.06.15.  Projektbemutató – ISPIM 2015 Konferencia
2015.05.29.  I. projektmenedzsment megbeszélés
2015.05.12.  ELTE Innovációs Központ – Ötletbörze

Start-up ELTE-seknek kurzus

A 2016/2017-es tanévben elindul az ELTE első, összegyetemi startup kurzusa!

A kurzus célja a bármely tudományterületen használható innovációs és vállalkozói ismeretek gyakorlat központú bővítése. A legtöbb sikeres vállalkozási ötlet nem üzletemberek fejéből pattant ki. A legtöbb munkáltató olyan munkatársakat vár, akik képesek innovatív ötleteket kidolgozni és megvalósítani.
Ezen a kurzuson a hallgatók kipróbálhatják, milyen lenne, ha vállalkozást indítanának; megtudhatják, mit vár tőlük a piac, miközben problémamegoldó képességeik és vállalkozói szemléletük tovább fejlődik. A műhelymunka ismereteket ad ahhoz is, ha később alkalmazottként szeretnék kamatoztatni az egyetemen megszerzett tudásukat. Az ismeretek elmélyítését csoportmunka segíti: a hallgatók által kiválasztott témában építhetik fel saját virtuális vállalkozásukat, és ehhez az üzleti világban sikeres, tapasztalt mentorokat kapnak.

A 2016/2017-es tanévben három kurzus indul a Polányi:8 kurzuskódon, amely elérhető minden ELTE-s hallgatónak, minden karon és minden képzési formában.
A kurzusok oktatói idén (2016): Bodóné Harsányi Mária (ELTE Innovációs Központ – SIMpLe projektmenedzser), Hammer Ferenc (ELTE BTK – SIMpLe projekt: kari koordinátor), Tarcsi Ádám (ELTE IK – SIMpLe projekt-munkatárs).

A kurzus főbb témái: 
Innováció és vállalkozás. Ötletek menedzselése és a szükséges vállalkozói kompetenciák.
Ötletforrások: Milyen problémákat lehet és érdemes megoldani?
Innovatív ötlet. Brainstorming, „thinking out-of-the box”; mitől és mennyire jó egy ötlet?
Mitől jó egy vállalkozói csapat? Vezető és csoportszerepek, együttműködés.
Üzleti modell: termék és szolgáltatás meghatározása, piacok és szegmensek.
Versenytársak, versenytárselemzés.
Jövedelmezőség: pénzügyi tervezés.
Üzleti kommunikáció: az ötlet és az üzleti modell bemutatása (pitch), prezentáció.

SIMpLe szoftver

A SIMpLe Start-up és Innovációmenedzsment tananyag támogató online felülete a SIMpLe webalkalmazás, amely segítségével a nem üzleti képzésben részt vevő hallgatók egyénileg és csapatban is fejleszthetik alapvető üzleti ismereteiket és kompetenciáikat.
A kifejlesztett szoftver alkalmas arra, hogy a hallgatók ötleteket gyűjtsenek, másokét értékeljék és a kialakult csapatokban való együttműködés eredményeképpen, a kurzus végére létrehozzanak egy üzleti tervet. A kurzusok oktatói, hallgatói és mentorai együtt értékelnek ötletektől az üzleti tervekig. A szoftveren belül az egyéni ötletek és a csapatok üzleti terveinek értékelése egy-egy versenyen keresztül valósul meg.

Start-up és innováció-menedzsment interdiszciplináris tananyag

A projekt során a Bergen University College oktatói által kialakításra került egy olyan tananyag, amely a nem üzleti képzésben részt vevő hallgatók számára is elérhetővé teszi a vállalkozói szemlélet és az üzleti gondolkodás elsajátíthatóságát. A több tudományterületen (Állam- és Jogtudomány, Bölcsészettudomány, Gyógypedagógia, Informatika, Neveléstudomány, Pszichológia, Társadalomtudomány, Természettudomány) magas szintű képzést nyújtó Eötvös Loránd Tudományegyetemen nyolc karának egy-egy oktatójával kialakított kari koordinátori hálózat segítségével pedig az interdiszciplináris kurzus módszertanát fejlesztették tovább a SIMpLe projektben. A tananyag kidolgozásában ezen kívül az ELTE-n két félévben is meghirdetésre került a start-up és innovációmenedzsment workshop, amelyet a BusinessWorks Hungary munkatársai vezettek, és amelyeknek tapasztalatai sokban hozzájárultak a kurzus véglegesítéséhez.

2016.11.29.  SIMpLe projekt bemutató – HEInnovative Konferencia

2016. november 29-én rendezik meg az OECD HEInnovate Country Review and Report konferenciát, amelyen HEInnovate magyarországi felméréseinek, kutatásainak eredményeit mutatják be, valamint nemzetközi jó gyakorlatok is bemutatásra kerülnek. Az egyetemeken létrehozott innovatív oktatási módszerek gyakorlatait bemutató szekcióban tart előadást a SIMpLe projekt menedzsere, Bodóné Harsányi Mária „Startup with ELTE: Paving the way to Entrepreneuership via a University-Wide Course” címmel.

2016.11.23.  Az ELTE Innovációs Központ kiállított a 2. Startupok Éjszakáján

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány második alkalommal rendezi meg a Startupok Éjszakáját, ahol a fővárosi startup ökoszisztéma legjelentősebb szereplőinek bemutatkozása mellett kerekasztal-beszélgetések és nagyszabású kiállítótér ad lehetőséget a tapasztalatok megosztására, kapcsolatépítésre. Idén az ELTE Innovációs Központ is meghívást kapott a rendezvényre.

Kép forrása: http://bvk.hu/startupok-ejszakaja-a-balnaban/ 

A Bálnában kialakított networking arénában minden érdeklődőnek alkalma nyílik élőben kipróbálni a SIMpLe szoftvert és informálódni az Startup ELTE-seknek kurzusról, valamint az Innovációs Központ egyéb, innovációmenedzsmenttel és technológiatranszferrel kapcsolatos tevékenységéről.

2016.10.21.  SIMpLe záró rendezvény 2.0 – ELTE StartUp Nap

Mi az a Start-up ELTE-seknek kurzus? Milyen kihívások és támogatási rendszerek várják a vállalkozó kedvű fiatalokat Magyarországon és az Európai Unióban? Hogyan lehet egy jó ötletből sikeres vállalkozást építeni, mi kell egy jó csapathoz és mitől lesz működőképes az üzleti modellünk?
Ezekre a kérdésekre is keresi a választ az először megrendezésre kerülő ELTE StartUp Nap.

Az eseményt megnyitja Dr. Scheuer Gyula Kancellár Úr, dr. Kiss Tamás Attila mb. főosztályvezető (NKFIH), Dr. Tausz Katalin (egyetemi tanár ELTE TáTK, témavezető – SIMpLe projekt) és Bodóné Harsányi Mária (projektmenedzser – SIMpLe projekt, Innovációs Központ).

A StartUp Nap legfontosabb programján a „Mini Startup Egyetemen” az ötletek menedzseléséről, az üzleti modell kialakításáról, a bukások utáni újrakezdésről vagy az üzleti tervünk prezentálásáról osztják meg tapasztalataikat volt és jelenlegi ELTE-sek, akik saját startupot alapítottak.

A Startup Caféban lehetőség nyílik megismerni Egyetemünk startupokra nyitott szervezeteit: ELTE Alumni, Europe Direct, SIMpLe Start-up és Innovációmenedzsment Egyszerűen c. projekt.

Az esemény zárásaként mindenki részt vesz az „ELTE Startup Program” ötletfal kitöltésében.

Az ELTE StartUp Nap méltó lezárása a SIMpLe Start-up és innovációmenedzsment c. projektnek: az esemény képes volt összefogni az egyetemi és üzleti élet szereplőit, hogy elindítsa a vállalkozás oktatás szerepéről és módjáról szóló diskurzust.

Jövőre találkozunk!

2016.10.19.  Az ELTE csatlakozott a Startup Europe Comes to Universities kezdeményezéshez 

Az elmúlt időszakban egyre több egyetemet végzett fiatal indít vállalkozást Európa-szerte, amellyel így a magánszektor munkahelyteremtésének fontos tényezőivé válnak. Ennek a tendenciának fontos alapköve a vállalkozói szemlélet kialakítása az egyetemeken és az ezt támogató oktatási struktúra.

Manapság már jelentősen több forrás és szakmai támogatás érhető el a vállalkozó kedvű hallgatók és egyetemet végzett fiatalok számára, azonban a lehetőségek ismerete a nagy nyilvánosság számára még hiányos.

Ennek a hiányosságnak a csökkentése érdekében hozta létre az Európai Bizottság a Startup Europe comes to Universities (SEC2U) kezdeményezést.

A SEC2U célja a vállalkozói gondolkodás és innováció kultúrájának kiépítése az egyetemeken Európa szerte. Ennek szellemében, olyan eseményeket támogat, amelyeken vállalkozók, üzletemberek, valamint a kormány, a helyi önkormányzatok és egyetemek képviselői találkozhatnak. Az egyes résztvevők megismerhetik a támogatási formákat, sikertörténeteket és kudarcokat is. Ez lehetőséget ad a különböző szereplőknek, hogy egymást megismerjék és kapcsolatokrendszerüket bővítsék. Az első SEC2U eseménysorozat október 17. és 21. között kerül megrendezésre, amelyhez az Eötvös Loránd Tudományegyetem, az ELTE Innovációs Központ SIMpLe projektje jóvoltából, az ELTE StartUp Nap programmal csatlakozik, olyan egyetemekkel együtt, mint a Cambridge University, University of Salamanca, University Nova of Lisbon, Dublin City University, U-tad University Center, Technical University of Cartagena vagy a Ravensbourne and University of Cantabria.

Az ELTE StartUp Napon való részvétel ingyenes és lehetőséget ad arra, hogy megmutassuk, hogy az egyetemeknek van helye az üzleti életben, és hidat építsünk az egyetemi közösségek és a startup ökoszisztéma szereplői között.

Az EGT Alap támogatásával, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a norvég Bergen University College (HiB) és a BusinessWorks Humánerőforrás-fejlesztési Kft. részvételével közös projektet indított 2015-ben, annak érdekében, hogy a vállalkozásoktatás a nem gazdasági képzésben résztvevők számára is elérhető legyen. Fejlessze a hallgatók vállalkozói kompetenciáit, vállalkozási ismereteket sajátíthassanak el multidiszciplináris együttműködéseken keresztül, összekapcsolva őket az üzleti élet szereplőivel. Ennek köszönhetően nővelhetők munkaerő-piaci esélyeik és erősíthetők foglalkoztathatóságuk.

A SEC2U kezdeményezéshez harminchat egyetem csatlakozott, tizenöt kölönböző országból: Spanyolország, Egyesült Királyság, Írország, Portugálisa, Izrael, Ciprus, Hollandia, Görögország, Románia, Albánia, Olaszország, Horvátország, Németország, Magyarország és Ausztria. A várhatóan, körülbelül 2000 résztvevős rendezvénysorozattal európai szintű együttműködéseket mozdíthatunk elő, jelentős hatással a kontinens egyetemi közösségire.

Tegyük meg együtt közösen az első lépéseket egy vállalkozó szemléletű jövő érdekében és ne halasszuk el az együttműködésben rejlő lehetőségeket! Legyünk részese és aktív formálója Európa Startup közösségének!

Találkozzunk 2016. október 21-én az ELTE StartUp Napon!

Regisztráció a rendezvényre: https://eltestartupnapsec2u.eventbrite.com

A Startup Europe Universities Network (SEUN) – programról röviden

A Startup Europe Network az Európai Bizottság által támogatott kezdeményezés, melynek célja, európai szintű kapcsolatok kialakítása az egyetemek és az üzleti/technológiai világ szereplői között, valamint a vállalkozói szemlélet továbbadásával, egy aktív, együttműködő fórum létrehozása, amely alkalmas az információk és tapasztalatok megosztására, a vállalkozói szellem fejlődésének támogatására.

SEUN tagok: University of Salamanca, University of Cantabria, Technical University of Cartagena és U-Tad University Center (Spanyolország), University of Cambridge és Ravensbourne az Egyesült Királyságból, Dublin City University Írországból és University of Nova Portugáliából.

A Startup Europe Comes to the Universities (SEC2U) – programról röviden

A Startup Europe Comes to the Universities (SEC2U) egy Európát átfogó kezdeményezés, amely összeköti a hálózatban résztvevő európai egyetemeket, valamint a vállalkozói kultúra terjesztésében tett erőfeszítéseinek közös platformot biztosít. A SEC2U keretein belül 2016. október 17. és 21. között kerülnek megrendezésre az események, Európa szerte. 

2016.09.30.  „Innováció Egyszerűen” – Kutatók Éjszakája 

Az idén szeptember legutolsó napján kerül megrendezésre a Kutatók Éjszakája, amelyen az ELTE minden karán sok színes program várja az érdeklődőket. Az ELTE Innovációs Központ idén közös „brainstormingra” hívja a látogatókat. Az éjszaka folyamán nagyvárosi porblémákat vetünk fel és keressük rá együtt a megoldásokat.

Az Innováció Egyszerűen programon bemutatkozik az ELTE Informatika Kar egy hallgatója által életre keltett projekt is, a Bütykölde, ahol bárki megismerkedhet az elektronika és a programozás világával. Mindenki kipróbálhatja kreativitását, amelyben villogó ledek, izgő-mozgó robotok lesznek segítségünkre.

A SIMpLe szoftver ötletgeneráló alkalmazásával a résztvevők csoportokban, közösen ötletelhettek azon, hogyan lehetne a reggeli dugókat, a kisgyermekkel való közlekedést kényelmesebbé tenni, vagy hogy milyen innovatív megoldásokkal lehetne felszámolni a hajléktalanságot.

2016.09.16.  SIMpLe zárórendezvény: Train-the-trainers

A „SIMpLe – Start-up és innovációmenedzsment szimuláció egyszerűen” zárórendezvényének első eseménye, a „Train-the-trainers” 2016. szeptember 16-án az ELTE Társadalomtudományi Karának Kari Tanácstermében kerül megrendezésre. Az eseményen részt vesznek a projektpartnerek az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Høgskolen i Bergen és a BusinessWorks Hungary Kft. képviseletében. A hallgatóság között a projektben aktívan szerepet vállaló kari koordinátorok, érdeklődő hallgatók, az International Business School oktatója, valamint a Társadalomtudományi Kar dékánja, Juhász Gábor, az ELTE Rektori Kabinet Oktatásfejlesztési és Tehetséggondozási Iroda két munkatársa és Szalay Péter tudománypolitikáért felelős rektorhelyettes is tiszteletét teszi.

Az eseményt Dr. Tausz Katalin, a projekt témavezetője nyitja meg.

A Train-the-trainers azokat az oktatókat, leendő üzleti partnereket célozza meg, akik érdekeltek az innovatív oktatás és az üzleti gondolkodás akadémiai képzésbe való beépítésében. A projekt bemutatásánál, eredményeinek kommunikálásánál jóval fontosabb célunk, hogy az elért és megvalósult eredményeket implementáljuk az egyetem struktúrájába.

Az első előadáson (Presentation of the online curriculum) Kari Havag, Judit J. Bargelien és Bodóné Harsányi Mária bemutatja az elkészült tananyag tartalmát és felépítését, valamint a szoftver odatartozó fázisait.

Ezután a harmadik projektpartner, a BusinessWorks Hungary Kft. képviseletében, Csóti Gábor tart előadást (Competency development and mentorship). Gábor a projekt során megvalósult két start-up és innovációmenedzsment workshop előadójaként beszél a diákokkal folytatott közös munka tapasztalatairól, valamint a mentorok szerepéről, a kialakult kurzusstruktúrába való beépíthetőségükről, az esetleges felmerülő nehézségekről.

Az előadások után fontos felvetések, megállapítások, tovább gondolható kérdések vetődnek fel. A résztvevők visszajelzései alapján az látszik, hogy a szoftver és az általa támogatandó tananyag jó megoldás, egy ilyen jellegű kurzus elindítása pedig releváns irány az Egyetem fejlődésében.

2016.09.15.  V. projektmenedzsment megbeszélés

A SIMpLe – Start-up és innovációmenedzsment szimuláció egyszerűen c. projekt ötödik projektmenedzsment találkozójának az Eötvös Loránd Tudományegyetem Lágymányosi Campusán 2016. szetember 15–16. között, az Innovációs Központ szervezésében kerül sor.
A projektmegbeszélésen a projektpartnerek munkacsoportokra osztva tartanak paralel megbeszéléseket a projekt zárásának operatív feladatairól, a SIMpLe szoftver és az interdiszciplináris start-up kurzus tananyagának véglegesítéséről, valamint a projekt fenntarthatósági stratégiájának kidolgozásáról.
A projektpartnerek a megbeszélések mellett részt vesznek az Integral Vision Kft. és az ELTE által szervezett teszteseményen, ahol alkalma nyílik mindenkinek a szoftverről folyó tárgyalások előtt tesztelni is azt. A projekt záró rendezvényének első eseménye, a Train-the Trainers is szeptember 16-án kerül megrendezésre, ahol minden partner intézmény előadással képviseli magát. 

A megbeszélések után Tarcsi Ádám (ELTE IK) körbevezeti a projekt résztvevőit az EIT Digital magyarországi központjában, és megismerjük az innovációs és vállalkozói programjait, valamint az EIT Digital Academy működését.

2016.06.06.  Projektbemutató – EDULEARN16 

Nyolcadik alkalommal rendezik meg az egyik legnagyobb nemzetközi, oktatással foglalkozó EDULEARN16 konferenciát, amelyen bemutatkozik a SIMpLe projekt is. Több mint 700 szakember 800 országból osztja meg tapasztalatait az innovatív oktatási módszerekkel kapcsolatban.
A konferencián előad Kari Havag Voldsund, az „Important Factors in Innovation and Entrepreneurship Course for Non-Business students” előadást összeállította Bodóné Harsányi Mária, Kari Havag Voldsund és Svein T Hagen.

Az előadás diái elérhetőek online: „Important factors in innovation and entrepreneurship course for non-business students”

2016.05.23.  SIMpLe projektbemutató (prof. Faragó Klára – PPK) – Innova Konferencia

Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézetének Felsőoktatás- és Innovációkutató Csoportja 2016 februárjában elindította az Innova kutatást, amelynek célja a helyi és intézményi innovációk keletkezésének, terjedésének, valamint az oktatási rendszerek makro-szintű változásaira gyakorolt hatásainak feltérképezése. A kutatás keretei között a Csoport rendszeres szakmai műhelyeket szervez („Innova műhely”). A május 23-i találkozón Dr. Faragó Klára, az Innova Kutatásban részt vevő professzor ad elő, és mint a SIMpLe projekt kari koordinátora, bemutatja a projektet az „Innováció a felsőoktatásban – vállalkozói szellem erősítése – SIMpLe projekt” c. előadásában.

2016.05.11.  SIMpLe előadás – ELTE Innovációs Nap

2016. május 11-én tizedik alkalommal tart egész napos szakmai és tudományos rendezvényt a Gömbaulában az Egyetem Innovációs Központja, amelyen átadják az ELTE Innovatív Kutatója díjat, és kihirdetik a hallgatói innovációs ösztöndíjpályázat győztesét is. A konferencia célja az egyetemen keletkezett tudás és alapkutatások gyakorlati életben való hasznosításának ösztönzése; az egyetem és a vállalati szféra kapcsolatainak elősegítése, erősítése.

A rendezvény „Társadalmi innováció” c. szekciójában Dr. Tausz Katalin, mint a SIMpLe projekt témavezetője, tart előadást: „Mitől társadalmi egy innováció és egy start-up, és miért fontos ez az ELTE-n?” címmel. Előadásában összegezi a társadalmi innováció fogalmi és folyamatbeli jellemzőit magyarországi és európai uniós vonatkozásában, valamint a ELTE-n belüli megvalósíthatóságát. Előadásának második felében ismerteti a SIMpLe projekt eddigi eredményeit és távlati céljait, kiemelve a 2016 szeptemberétől elinduló „Start-up ELTÉ-seknek” c. kurzust, és annak jelentőségét az egyetemen létrehozható, karok között megvalósuló, interdiszciplináris oktatásfejlesztésben. 

2016.05.10.  Prezentációs Nap – Start-up és Innovációmenedzsment Műhelymunka 2.

Az ELTE és a BusinessWorks Hungary a tavaszi félévben is elindította közös Start-up és innovációmenedzsment műhelymunkáját, amelynek záróeseményére május 10-én kerül sor. A kurzuson részt vevő hallgatók sikeresen teljesítették a képzést, és az itt szerzett gyakorlati tudást eredményesen alkalmazták innovatív elképzeléseik továbbfejlesztésében, a foglalkozások során kidolgozott ötleteikre épülő üzleti terveket pedig nagy sikerrel mutatják be a prezentációs nap során.

A szakmai zsűri által legjobbnak ítélt csapatok a BusinessWorks Hungary mentoráltjaiként folytathatják a munkát, ősszel pedig elindul a Start-up ELTE-seknek című kurzus, amelyre minden érdeklődő jelentkezését szeretettel várjuk. 

A műhelymunka az ELTE, a BusinessWorks Hungary, a Bergen University College partnerségében, a CEU Business School közreműködésével és az EGT Finanszírozási Mechanizmus támogatásával valósult meg.

Helyszín: ELTE Lágymányosi Campus, Északi Tömb (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A), TáTK Kari Tanácsterem 0.100C

2016 szeptemberében elindul az ELTE kurzusa. Kövess minket Facebook-on és értesülhetsz a szeptemberi képzés részleteiről.

ELTE Innovációs Központ Facebook oldala

2016.04.12.  IV. Projektmenedzsment megbeszélés

A SIMpLe – Start-up és innovációmenedzsment szimuláció projekt negyedik projektmenedzsment találkozójára, 2016. április 12–14. között, a norvég partnerintézmény vendégségében kerül sor.

A projektmegbeszélésen a projektpartnerek a munkatervben meghatározott munkacsomagok szerint értékelik az eddig megvalósult tevékenységeket, a projekt előrehaladását, a munkaterv egyes részeit, határidejét módosítják, egyeztetik a szükséges teendőket.

A találkozón, a projektmegbeszélésen kívül a start-up ökoszisztéma és a vállalkozói attitűd oktatáson belüli támogatásának norvég gyakorlata is bemutatásra kerül. Az ELTE projektcsapata részt vesz egy a HiB (Bergen University College) által szervezett oktatási konferencián, amelyen az innovatív oktatási módszereket mutatják be az intézmény oktatói. Ezután ellátogatunk a bergeni inkubátorházba, ahol a hallgatókat támogató talent programjukat ismerhetjük meg részletesebben.

2016.03.01.  Az ötlet ereje – Bőgel György, a CEU oktatójának előadása

Időpont: 2016. március 1. 14:00
Helyszín: ELTE Lágymányosi Campus Északi Tömb, 0.100B Cseh-Szombathy terem

Milyen a jó ötlet? Hogyan lesz belőle sikeres vállalkozás?

Ha érdekel az innováció, a startup-ok világa, itt a helyed!

Bőgel György a CEU Business School tanára, szakterülete a vállalatvezetés és -szervezés. Jelenleg főként az infokommunikációs szektorral, informatikai vállalatok stratégiájával, valamint az információs technológia fejlődésének a vállalati irányítási rendszerekre gyakorolt hatásával foglalkozik. „Az ötlet ereje” című előadása az ELTE és a BusinessWorks Hungary második Start-up és Innovációmenedzsment Műhelymunka sorozatának nyilvános megnyitó eseménye, amelyre a résztvevő hallgatók mellett minden érdeklődőt szeretettel várunk.

2016.03.01.  Start-up és Innovációmenedzsment Műhelymunka 2.

A műhelymunka célja bármely tudományterületen használható innovációs és vállalkozói ismeretek gyakorlatcentrikus bővítése.

Gazdasági ismeretek egyáltalán nem szükségesek, sőt… Betekintést nyerhetsz a legfontosabb szempontokba és alkalmazott technikákba az ötletek menedzselésétől egy vállalkozás elindításáig. A műhelymunka ismereteket ad ahhoz is, ha később alkalmazottként szeretnéd kamatoztatni az egyetemen megszerzett tudásodat.  Az ismeretek elmélyítését csoportmunka segíti: az általatok kiválasztott témában építhetitek fel saját virtuális vállalkozásotokat, és ehhez az üzleti világban sikeres, tapasztalt mentorokat kaptok. A műhelymunka során megszerzett ismereteket saját vállalkozás elindításakor, illetve munkavállalóként és később vezetőként egyaránt hasznosíthatod.

Csoportos együttműködési technikák; személyes hatékonyságot fejlesztő technikák; ötletek képviselete, prezentációja, hasznosítása, menedzselése; vállalkozásindítási, gazdasági, szervezeti és piaci alapismeretek.

Időpontok:
2016. március 1. 14:00–17:00
2016. március 8. 14:00–17:00
2016. március 22. 14:00–17:00
2016. április 5. 14:00–17:00
2016. április 19. 14:00–17:00
2016. április 26. 14:00–17:00
2016. május 10. 14:00–17:00

Részletes információ innen letölthető

2016.01.29.  III. projektmenedzsment megbeszélés

A harmadik projetkmenedzsment megbeszélésre 2016. január 29-én kerül sor. A megbeszélés helyszínéül az ELTE BTK Dékáni Tanácsterme szolgál, ahol a norvég partnerekkel videókonferencián valósul meg az egyeztetés.
Az egyeztetésen megbeszélésen az alábbi pontok kerülnek megvitatásra:

  1. A projekt megvalósításának folyamata munkacsomagonként
  2. Időközi beszámoló és pénzügyi ellenőrzés
  3. Disszeminációs stratégia és minőségbiztosítási terv aktualizálása

2015.12.02.  Start-up és Innovációmenedzsment Műhelymunka – Záróesemény

Lezárult az őszi start-up és innovációmenedzsment műhelymunka sorozat ELTE-n

Az ELTE és a BusinessWorks Hungary közös Start-up és innovációmenedzsment műhelymunkájának záróeseményére 2015. december 2-án kerül sor, amely során a részt vevő hallgatók szakmai zsűri előtt mutatják be a foglalkozások során kidolgozott ötleteikre épülő üzleti terveket. A csapatok sikeresen teljesítették a képzést, és az itt szerzett gyakorlati tudást eredményesen alkalmazták innovatív elképzeléseik továbbfejlesztésében, és jutottak így egy lépéssel közelebb azok megvalósításához. Munkájukhoz további sok sikert kívánunk!

A workshop a tavaszi félévben újraindul!

2015.10.07.  Start-up és Innovációmenedzsment Műhelymunka 1.

Részletes információ innen letölthető

2015.09.11.  ELTE Innovatív Oktatási Fórum és SIMpLe kiállítás

A felsőoktatási stratégiával összhangban és az európai irányelveknek megfelelően az innovatív oktatási módszerek széles körű használata hozzájárul az oktatás hatékonyságának növeléséhez, a megváltozott felsőoktatási struktúra hatékonyabbá tételéhez. A felsőoktatási intézmények innovációs potenciáljának erősítése érdekében a nemzetközi trendeknek megfelelően, szükség van az innovatív, kreatív szemlélet erősítésére, vállalkozói ismeretek bővítésére és ilyen jellegű aktivitás növelésére. Az új módszerek olyan alkotó légkört teremtenek a felsőoktatási intézményekben, amelynek eredményeként innovatív ötletek jönnek létre és valósulnak meg.

Az ELTE Innovatív Oktatási Fórum keretében szeretnénk megvitatni azokat a lehetőségeket, amelyek az innovatív oktatási módszerek használatát serkentik, illetve feltárni azokat a tényezőket, amelyek akadályozzák azok széles körű elterjedését. A SIMpLe projekt egyik célja az Egyetem innovációs potenciáljának erősítése. Az interaktív és online kiállítás keretében lehetőséget kívánunk adni néhány inspiráló oktatásban is használható eszköz és módszer megismerésére.

Program
9:30–10:00 Regisztráció és kávészünet
10:00–10:20 Köszöntő – Dr. Orosz Éva oktatási és tanulmányi ügyekért felelős rektorhelyettes és Dr. Szalay Péter innovációért felelős rektorhelyettes 
10:20–11:30 ELTE Innovatív Oktatási Fórum 
11:30–12:30 Vernissage – SIMpLe innovatív oktatási módszerek kiállítás

Helyszín:
ELTE ÁJK, Kari Tanácsterem, 1053 Budapest Egyetem tér 1–3.

További információ: jokan.anita@innovacio.elte.hu
A kiállítás 2015. szeptember 30-ig online is követhető
az Innovációs Központ Facebook oldalán.

2015.09.11.  II. projektmenedzsment megbeszélés

Projektcsapat

SIMpLe – Start-up és innovációmenedzsment szimuláció projekt második projektmenedzsment megbeszélése 2015. szeptember 11-én kerül megrendezésre. A projektpartnerek, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Bergen University College és a BusinessWorks Humánerőfforásfejlesztési Kft. projekt munkatársai értékelik a projekt kezdete óta eltelt időszak feladatait, valamint egyeztetik a várható tevékenységeket. 

A projekttevékenység 6 munkacsomagban kezdődött meg, hozzájárulva a projekt célkitűzéseinek megvalósulásához:

  • a projektben résztvevő felsőoktatási intézmények innovációs kapacitásának erősítéséhez
  • vállalkozói szellem erősítéséhez
  • tudásalapú innovatív vállalkozási ötletek létrehozásához
  • inspiratív felsőoktatási környezetet teremtő innovatív oktatási módszerek terjesztéséhez

2015.06.15.  Projekt bemutató – ISPIM 2015 Konferencia

Az ISPIM 2015 nemzetközi innovációs konferencián rövid előadás keretében a projektszekcióban beszámolunk a projektről. Az eseményen a világ minden tájáról, 50 országból közel 500 innovációs szakértő vesz részt mind az akadémiai, a vállalati, vállalkozói és a közigazgatási szektorból.

Időpont: 2015. június 15.
Helyszín: Budapest, 2015 ISPIM Konferencia
Szerzők: Antoni Györgyi, Bodóné Harsányi Mária (előadó), Varga Attila
Előadás címe: Multidiszciplináris megközelítés és a gamifikáció szerepe a nem üzleti szakos hallgatók ösztönzésére, hogy innovatív ötletek dolgozzanak ki.

2015.05.29.  I. projektmenedzsment megbeszélés

A SIMpLe első projektmenedzsment ülését 2015. május 29-én tartjuk a projektpartnerek részvételével. 

A projekt annak felismeréseként jött létre, hogy Európa gazdasági növekedéséhez elengedhetetlenül szükséges a kreativitás, az innovációs és a vállalkozói gondolkodás fejlődése és ennek megvalósításában a felsőoktatási intézményeknek kiemelkedő szerepe van. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), a norvég Bergen University College (HiB), valamint a BusinessWorks Humánerőforrás-fejlesztő Kft. partnerségi megállapodás keretében valósítja meg a projektet. A Közép-európai Egyetem külső partnerként vesz részt. 

Az ELTE tudományos és oktatási tevékenysége számos tudományterületen aktív és több mint 29.000 hallgatója van. A vállalkozói ismeretek oktatásának – a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően – a nem üzleti képzések területén is fontos szerepe van. A vállalkozói és ahhoz kapcsolódó készségekre, mint a csapatmunka, projektszemlélet, innovatív gondolkodás azoknak is szüksége van, akik nem gazdasági képzésben vesznek részt.  Szükség van továbbá arra, hogy a különböző karok közötti szinergiák növekedjenek, az ilyen jellegű ismeretek átadása valamennyi hallgató számára elérhető legyen. 

A Bergen University College a vállalkozásoktatás területén rendelkezik tapasztalatokkal, kurzusaik mind üzleti és nem üzleti hallgatók számára is elérhetőek. A projekt keretében kidolgozott tananyag és online szoftver a norvég egyetem számára is új oktatási eszköz lesz, valamint hallgatóik profitálhatnak a nemzetközi együttműködés adta előnyökből.

A BusinessWorks Humánerőforrás-fejlesztési Kft. több éves tapasztalattal rendelkezik egyetemi hallgatók mentorálásában annak érdekében, hogy innovatív projekteket dolgozzanak ki és azt valós üzleti értékké tudják formálni. Három évvel ezelőtt indította a vállalkozás a BusinessLab nevű kezdeményezését, hogy a hallgatók valós üzleti tapasztalatokat szerezhessenek és segítség az üzleti életbe történő integrálódásukat. 

2015.05.12.  ELTE Innovációs Központ – Ötletbörze

Az ELTE Innovációs Központ 2015. május 12-én Ötletbörzét szervez, amelyen az Egyetem oktatói, hallgatói és különböző érintett szervezeti egységek munkatársai vesznek részt. Arra a kérdésre keressük a választ, hogyan ösztönözzük a hallgatókat arra, hogy innovatív ötleteket dolgozzanak ki. Egy innovatív platform segítségével ötletelünk és értékeljük a javaslatokat. Több mint 100 ötletet javasolnak, elemeznek és rangsorolnak a résztvevők. A javaslatok között szerepel a jó példák minél szélesebb körű bemutatása, anyagi és nem anyagi ösztönzők, valamint mentorálás nyújtása és becsatornázása, a képzési rendszerbe illeszkedő és azon kívüli tevékenységek szervezése, innovatív oktatási módszerek elterjedése az intézményen belül. Igény mutatkozik multidiszciplináris együttműködések kialakítására és egy virtuális platform hatékony megoldást kínálhat. Az ötletbörze eredményeit a továbbiakban is értékeljük, valamint a projekt megvalósítása során figyelembe vesszük.

Hogyan ösztönözhetnénk az egyetemi hallgatókat, hogy innovatív ötleteket dolgozzanak ki?
Olyan hatásos és megvalósítható megoldásokat keresünk, melyek segítik új ötletek létrehozását, kidolgozását és megvalósítását, valamint olyan környezet megteremtéséhez járulnak hozzá, amely a vállalkozói szellem kibontakozását segíti.

Újabb ötleteket és véleményeket továbbra is várunk a danyi.pal@innovacio.elte.hu vagy harsanyi.maria@innovacio.elte.hu e-mail címen.