KMNYE 2019 – Szakmai Programok

Egységben a tudomány!

KMNYE 2019 – Szakmai Programok

2019-ben is színvonalas szakmai programokkal várjuk nyári egyetemi résztvevőinket.

RÉSZVÉTEL A SZAKMAI PROGRAMOKON:

A részvétel a szakmai program előadásainak 90 százalékán kötelező. Az résztvevők a rendezvény végén oklevelet kapnak a részvételről, mellyel a részvételért kapott 2 kredit igazolható és hazai egyetemükön elszámolható.

PLENÁRIS ELŐADÁS A MEGNYITÓN (2019. JÚLIUS 9.)

Hagyomány, hogy minden évben a Nyári Egyetem megnyitójának részeként az ELTE valamely kiemelkedő oktatója plenáris előadást tart a tudomány egyik izgalmas területéről. Az idei megnyitó ünnepség főelőadója Dr. habil. Horváth László, az Eötvös Collegium igazgatója. 

A plenáris előadás címe: Az Archimédés-palimpsestus: egy kézirat kalandos története

A hányatott sorsú középkori imagyűjteményt, az Archimédés-palimpsestus-ként ismert kéziratot olyan kódexlapokból állították össze, amelyeknek korábbi szövegét levakarták, és a lapokat „újrahasznosították”. Összesen hét szerző művét igyekeztek a Szentföldön eltüntetni, a pergamenlapokat letisztítani, hogy a Húsvétra készülő XIII. századi gyűjteménynek megfizethető áron íráshordozót teremtsenek. A könyv modern kori sorsa is viszontagságokkal terhes (rablás, orrgazdaság, stb.). Másfél évtizede kiderült, hogy az ismert Archimédés-értekezések mellett további, eddig ismeretlen klasszikus görög szövegeket is rejtenek a kivakart sorok. A legfontosabb és legérdekesebb oldalak kétségtelenül azok, amelyek Hypereidésnek, a Kr. e. IV. század egyik kanonizált athéni szónokának a Dióndas ellen és a Timandros ellen című beszédeinek részleteit őrizték meg. Az összesen 320 sornyi, az ezidáig elveszettnek hitt klasszikus görög próza megfejtése – a szinte láthatatlan sorok megmentése – a klasszika-filológia, az ókortudomány legjelentősebb eredményei közé tartozik. Az előadó a könyv történetének bemutatását követően a német és magyar monográfiáiban összegzett kutatási eredményeiről beszél elsősorban az írás megfejtésével és a – ma is tanulságos – Kr. e. IV. század harmincas éveinek (makedón terjeszkedés) athéni bel- és külpolitikájával kapcsolatban.

A SZAKMAI PROGRAMOK LEÍRÁSA:

A szakmai programok 9 szekció témáiból épülnek fel:

1. Gyógypedagógia: „Hass, alkoss, gyarapíts” -- Művészet, kreativitás, társadalmi befogadás

Mit ad hozzá a fogyatékosság a művészetekhez, és mit ad a művészet a fogyatékos embereknek? Hogyan gondolkodik a tudomány a művészetek és a tanulás kapcsolatáról? Hogyan segíthetjük a fogyatékos személyek társadalmi elfogadását, beilleszkedését, egész életen át tartó tanulását? A válaszokat tapasztalt oktatóink és kutatóink segítenek megtalálni. A Nyári Egyetem résztvevőinek alkalmuk lesz megtapasztalni a tágan értelmezett művészet hatásait saját magukon, interaktív foglalkozásainkon közös alkotásokat is létrehozhatnak.

A részvételhez nincs szükség előzetes művészeti tanulmányokra.

Helyszín: ELTE ÁJK Egyetem tér 1-3.

Program – az Általános Gyógypedagógiai Intézet szervezésében

július 8., hétfő

Egész nap - beköltözés a Nagytétényi úti Kollégiumba

július 9., kedd

07.30-8.00 – Reggeli a kollégium melletti Katlan Étteremben. MINDEN NAP

08.00 – 08.40 – Eljutás az ÁJK Egyetem téri épületéhez (133E busszal)

08.30 – 8.55 – Regisztráció

09.00-11.30 – Megnyitó ünnepség és plenáris előadás

11.30 – Egyetem téri fotózás

11:45-13:15 – Ebéd a BTK AULA menzáján (séta át az Károlyi-kerten keresztül)

13.30 – Találkozó az Astoria Metrómegálló közelében a Burger King előtt.

13.30 – 15.00 vezetett belvárosi séta a street art nyomában.

15.00-15.20 – eljutás a Füvészkertbe

15.30-17.00 – ELTE Füvészkert látogatás, vezetett séta

július 10. szerda

09.00-10.30    Dr. Novák Géza Máté: Dramatikus technikák alkalmazása a gyógypedagógiában

10.45-12.15    Dr. Kiss Virág: Művészet mindenkinek

13.30-15.00    Sándor Kata drs.: Művészet, ami segít élni

július 11. csütörtök

09.00-10.30     Dr. Tamás Katalin: Fejlesztés művészettel

10.45-12.15    Pechan Eszter drs.: Mesehallgatás, történetmondás a készségfejlesztő iskolában

13.30-15.00     Dr. Kiss Virág: Test, szőr. Fogyatékos emberek médiareprezentációja

július 12. péntek

09.00-10.30     Svastics Carmen drs.: Speciális szükségletek és múzeumok

10.45-12.15     Varga Ágnes drs.: Zene tere

13.30-15.00     Cserti-Szauer Csilla drs.: Vállalkozásra fel!

július 13., szombat

Helyszín: ÁJK, Egyetem téri épület AULA MAGNA

9:30-15:30 ELTE KMNYE Hallgatói Konferencia szakmai programjai és ülésszakai közös ebéddel

16:00 Oklevélátadó záró ünnepség

 

2019. július 10. szerda

Dr. Novák Géza Máté: Dramatikus technikák alkalmazása a gyógypedagógiában

Előadásomban a pedagógiai és terápiás jellegű módszerek (más megfogalmazásban művészetalapú beavatkozások, művészeti intervenciós módszerek) bemutatására törekszem, melynek fókuszába a gyógypedagógiai képzésben alkalmazott és közvetített művészetalapú tevékenységek kerülnek. Képzésünkben több művészeti modalitás is jelen van, dolgozunk vizualitással, zenével, mozgással és drámával. Az előadást követően a résztvevők dramatikus eljárások sajátélményű gyakorlata mentén a mozgás és dráma találkozási pontjaiba nyernek betekintést.

Dr. Kiss Virág: Művészet mindenkinek

Sokféle módon és sokféle céllal lehet a művészetekkel dolgozni. Az adaptív működés igazodik az adott helyzethez és a tevékenység résztvevőihez. Példákon keresztül ismerkedünk meg adaptív facilitációs formákkal és lehetőségekkel. Szó lesz néhány különleges alkotóról és különleges alkotásról is.

Sándor Kata drs.: Művészet, ami segít élni (rövid előadás és workshop)     

A résztvevők bepillantást nyerhetnek egy nagylétszámú bentlakásos intézmény falain belül működő alkotóműhely életébe, tevékenységeibe egy rövid prezentáción keresztül, melynek célja, hogy bemutassa, mit ad(hat) a művészet az embernek. Az embernek, aki teremteni képes festékkel, ecsettel, számtalan különféle anyaggal, eszközzel. Emberi mivoltunkhoz szervesen kapcsolódó fogalmak az értékteremtés, az alkotásnak, a létrehozásnak a képességei, kreativitás megélése mindenki demokratikus joga. A művészet hatékony eszköz a hátrányos helyzet kezeléséhez, az esélyegyenlőség megteremtéséhez, az életminőség javításához. A művészet segít élni… A műhely második felében a csoport tagjait közös alkotásra invitáljuk.

2019. július 11. csütörtök

Dr. Tamás Katalin: Fejlesztés művészettel

Hogyan gondolkodik a tudomány a művészetek és a tanulás kapcsolatáról? Hogyan segíthetjük a tanulási képességrendszer fejlődését a vizuális nevelés eszköztárával? Az interaktív előadáson és gyakorlaton a hallgatók bepillantást nyernek Sándor Éva koncepciójába. Bemutatom a módszer néhány gyógypedagógiai alkalmazását. Sor kerül sajátélményű gyakorlatokra is, melyeket tapasztalatcsere követ a résztvevőkkel.

Pechan Eszter drs.: Mesehallgatás, történetmondás a készségfejlesztő iskolában

Meseterápia, mesepedagógia, storytelling, mesemondás. Ezeket a kifejezéseket gyakran a kisgyermekkori, óvodai, vagy esetleg alsó tagozatos gyermekek neveléséhez kapcsoljuk. Hogyan épülhet be egy készségfejlesztő iskola pedagógiai programjába, milyen területek fejlesztését célozhatjuk meg a mesék (gyógy)pedagógiai alkalmazásával és hogyan segíthetjük az intellektuális képességzavarral élő fiatalok új élethelyzetre, felnőttkorba lépését? Az előadásban ezekre a kérdésekre keressük a választ.

Dr. Kiss Virág: Test, szőr. Fogyatékos emberek médiareprezentációja

Társadalmi normák, elvárások mentén nézünk rá a saját és „a másik” testére. Fogyatékos emberek médiaszövegekben megjelenő reprezentációi különböző szemlélettel jelenítik meg őket. Filmrészletek és fotók segítségével tekintünk rá néhány példára. A címben szereplő szőr kérdése utal arra, hogy egyes esetekben magunk dönthetünk e normatív elvárásoknak való megfelelésben, vannak azonban olyan testi jellemzők, melyeket nem választhatunk meg. Ugyanakkor egy film címe is „Fur: An Imaginary Portrait of Diane Arbus” azaz „Szőr: Diane Arbus képzeletbeli portréja” (a film magyarított címe „A szépség és a szőr” behozza az eredetileg nem benne lévő normatív dimenziót is). Diane Arbus fogyatékos és marginalizált emberek fotóival vált világhírű, ám tragikus sorsú fotóssá. Ő és más alkotók, az általuk a filmeken és fotókon megjelenített kapcsolódási forma lesz a fókuszban a beszélgetés során.

 

2019. július 12. péntek

Svastics Carmen drs.: Speciális szükségletek és múzeumok

Az interaktív előadás annak a kérdéskörét igyekszik körüljárni, hogy milyen módon lehetséges a múzeumok által nyújtott kiállításokat, programokat a fogyatékossággal élő emberek számára is akadálymentessé, élvezhetővé és befogadhatóvá tenni. Mivel a múzeum intézménye és a kulturális életben betöltött szerepe jelentős változásokon megy át napjainkban, az új szerepből adódóan a társadalmi fenntarthatóság újabb és újabb társadalmi csoportok megszólítását teszi szükségessé. A hazai és nemzetközi jó gyakorlatok megismerése és végiggondolása során a résztvevőknek alkalmuk nyílik új nézőpontból rátekinteni a speciális szükséglet kérdésére és jelentőségére a múzeumok életében, valamint ötleteket és javaslatokat megfogalmazni a társadalmi és kulturális integráció hosszútávú céljainak eléréséért.

Varga Ágnes drs.: Zene tere - workshop

A zene ősi, univerzális nyelvünk. Élményt, érzést és információt hordoz: emberről, kapcsolatról, önmagunkról, környezetről. Miben különbözik a zeneterápia a zenés tevékenységek számos, mindannyiunk számára fontos körétől? Mikor eszköz és mikor cél a zene, s van-e olyan, hogy mindkettő? Mikor terápia a zene, s e terápia pszicho/szocio/gyógypedagógiai terápia-e? Hogy hat a zene testre, lélekre, emberre, közösségre? Hogy magyarázza mindezt a tudomány?

Az együtt töltött időben (kompetencia)határokat és metszeteket tapogatunk, nézőpontokat váltogatunk, gyakorlati kérdésekre keressük közösen a választ, tapasztalatot és véleményt cserélünk, összegzünk, - mindezt zenével, zenében. Vár a Zene Tere: Gyere!

A részvételhez nincs szükség előzetes zenei tanulmányokra.

Cserti-Szauer Csilla drs.: Vállalkozásra fel!

A megfelelő munkahely megtalálása, a sikeres karrier megvalósítása a legtöbb felnőtt számára kiemelt kérdés. Nincsen ez máshogy a fogyatékos munkavállalók esetén sem. Előadásunk fókuszában azok az innovatív gyakorlatok állnak, melyek a hagyományos bérmunka mellett, az önfoglalkoztatás és a vállalkozói lét lehetőségeit teszik hozzáférhetővé fogyatékos személyek számára. Nemzetközi és hazai kutatás-fejlesztési-innovációs tapasztalatok megosztása és közös elemzése által igyekszünk ezt a sokszínűséget a résztvevők figyelmébe ajánlani.


2. Humántudomány: Az Osztrák-Magyar Monarchia és a közép-európai identitás a 19–20. században

Szekciófelelős: ELTE Bölcsészettudományi Kar

Helyszín: 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8.

A Bölcsészettudományi Kar megszervezésében megvalósuló program történeti, irodalmi és művészettörténeti alapokra építve járja körbe a kérdést: vajon mit jelentett száz évvel ezelőtt az Osztrák-Magyar Monarchia állampolgárának lenni? Milyen történetek húzódnak meg a kor meghatározó fogalmai és jelenségei mögött, úgy mint a kulturális sokszínűség, integráció, különböző etnikumok együttélése és konfliktusai, a városfejlődés, a zsidókérdés, kulturális nemzettudat, Közép-Európa identitás fogalma mögött?

július 8., hétfő

Egész nap - beköltözés a Nagytétényi úti Kollégiumba

július 9., kedd

07.30-8.00 – Reggeli a kollégium melletti Katlan Étteremben. MINDEN NAP

08.00 – 08.40 – Eljutás az ÁJK Egyetem téri épületéhez (133E busszal)

08.30 – 8.55 – Regisztráció

09.00-11.30 – Megnyitó ünnepség és plenáris előadás

11.30 – Egyetem téri fotózás

11:45-13:15 – Ebéd a BTK AULA menzáján, R épület (séta át az Károlyi-kerten keresztül)

13.30 – Találkozó az Astoria Metrómegálló közelében a Burger King előtt.

13.30 – 15.00 vezetett belvárosi séta a street art nyomában.

15.00-15.20 – eljutás a Füvészkertbe

15.30-17.00 – ELTE Füvészkert látogatás, vezetett séta

július 10. szerda

09.00-10.30    Az Osztrák-Magyar Monarchia: a kialakulástól a bukásig

10.45-12.15    Az utolsó Habsburgok

13.30-15.00    Bécs, Budapest, Prága: világvárosok Közép-Európában

július 11. csütörtök

09.00-10.30     A Közép-Európa identitás fogalma: teóriák, víziók

10.45-12.15    Közép-európai népek, etnikumok, kisebbségek: együttélés és konfliktus

13.30-15.00     Zsidókérdés, antiszemitizmus

július 12. péntek

09.00-10.30     Kulturális sokszínűség és integráció

10.45-12.15     Értelmiségiek, művészek: a kulturális hálózatok dinamikája

13.30-15.00     Irodalmi hagyomány a Monarchiában

július 13., szombat

Helyszín: ÁJK, Egyetem téri épület AULA MAGNA

9:30-15:30 ELTE KMNYE Hallgatói Konferencia szakmai programjai és ülésszakai közös ebéddel

16:00 Oklevélátadó záró ünnepség

július 10. szerda

Az Osztrák-Magyar Monarchia: a kialakulástól a bukásig

A Monarchia kialakulásának külpolitikai háttere, az osztrák és a magyar fél szempontjai. Deák szerepe érvek és ellenérvek a Monarchiával kapcsolatban. Európai reakciók. Gazdaság, hadügy, bel- és külpolitika. Feszültségek, válságok, társadalmi konfliktusok. Megtartó és széthúzó erők, az első világháború.

Az utolsó Habsburgok

Ferenc József hatalomra kerülése, 1848 jelentősége a birodalomban. Személyisége, a hatalom szimbóluma, összetartó erő. Sisi életútja, kultusza. Rudolf neveltetése, traumái, tragédiája. Miksa császár Mexikóban. Ferenc Ferdinánd szerepe, alkalmassága, szimbolikus halála.  IV. Károly és a kudarc.

Bécs, Budapest, Prága: világvárosok Közép-Európában

Városfejlődés a 19. század második felében. Beköltözők, a városi társadalom szerkezete. Közép-európai világvárosi jellemzők, építészet, térszerkezet, közösségi és privát funkciók. A Millennium Budapestje. Bécs és Budapest – testvérvárosok, párhuzamok. A nagyvárosi élet kihívásai, deviancia, bűnözés. Cselédsors.

 

július 11. csütörtök

A Közép-Európa identitás fogalma: teóriák, víziók

Nyugat-, Kelet-Európa és a köztes régió. Történelem és földrajz, van-e Közép-Európa? Kossuth, Jászi, Bibó, Hanák és Szűcs Jenő teóriái. A közös identitás alapja. Közép-Európa gondolat, ellenzéki hagyomány.

Közép-európai népek, etnikumok, kisebbségek: együttélés és konfliktus

Az Osztrák-Magyar Monarchia etnikai térképe. Történeti örökség, nyelvi, vallási, kulturális határok. A nemzettudat kialakulása, aspirációk, a múlt mítoszának megteremtése. Asszimilációs törekvések. A közös identitás bázisai, konfliktusok.

Zsidókérdés, antiszemitizmus

A zsidóság az Osztrák-Magyar Monarchiában. Népességmozgás a 19. század második felében, tömeges vándorlás. Diszkrimináció és integráció, a felfelé mobilitás csatornái. Sztereotípiák, előítéletek, antiszemitizmus. Tiszaeszlár értelmezése. A századfordulós Bécs és a zsidóság, politikai antiszemitizmus. A cionizmus.

július 12. péntek

Kulturális sokszínűség és integráció

Kulturális nemzettudat, nyelv, irodalom, történelem, folklór. Nemzeti sajtó és nyilvánosság, párhuzamok és konfliktusok. Nemzeti hagyományok, folklór, a paraszti társadalom kultúrája. Operett és kávéház, zene, szórakozás, kötések. 

Értelmiségiek, művészek: a kulturális hálózatok dinamikája

Tudományos és művészi karrierek, gondolatok és csoportok, együttműködések. Iskolák, a hálózatok kulturális gyökerei. A társadalmi háttér, mint kontextus. A Monarchia, mint élettér. Strauss, Lehár és Mahler világa. 

Irodalmi hagyomány a Monarchiában

Ady és Kafka, költészet és regény. Közép-európai értékek és szimbólumok, közös tematika. Különbözni kelettől és nyugattól, a kompország fogalma. Toposzok, mítoszok, hősfigurák, az irodalom, mint a nemzeti identitás pillére.


3. Informatika: Az 5G és ami mögötte van

Szekciófelelős: ELTE Informatikai Kar

Helyszín: Lágymányosi Campus, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1 a-c. (XI. kerület), 00.803. nyelvi labor

Az 5G érkezéséről már hosszú évek óta hallhatnak az emberek, azonban az új technológia jelentése még szakemberek között sem mindig egyértelmű. Mi is valójában az 5G technológia? Egy újabb rádiós adatátviteli megoldás, telekommunikációs funkciók szoftveresítése, nagyobb sávszélességű letöltés vagy esetleg kisebb késleltetés? Az előadások során ezekre a kérdésekre keressük a választ. Bemutatjuk, hogy szerintünk mit jelent az 5G és olyan területekről hozunk példát, ahol ez a technológia alapvetően befolyásolhatja az életünket: (nem csak) ipari robotok, kiterjesztett valóság (AR), virtuális valóság (VR) és önvezető járművek. Emellett az előadások bemutatják az 5G technológia hátterét és a még megoldandó kihívásokat is. A legújabb telekommunikációs trendek megismerése mellett a nyári iskola folyamán a résztvevők gyakorlati ízelítőt kaphatnak az ARCore fejlesztői környezet használatáról, melynek segítségével kiterjesztett valóság alkalmazásokat készíthetünk.

július 8., hétfő

Egész nap - beköltözés a Nagytétényi úti Kollégiumba

július 9., kedd

07.30-8.00 – Reggeli a kollégium melletti Katlan Étteremben. – MINDEN NAP

08.00 – 08.40 – Eljutás az ÁJK Egyetem téri épületéhez (133E busszal)

08.30 – 8.55 – Regisztráció

09.00-11.30 – Megnyitó ünnepség és plenáris előadás

11.30 – Egyetem téri fotózás

11:45-13.20  Ebéd a Lágymányosi Campus Harmónia termében

13.30-14.00 – eljutás az ELTE Füvészkerthez

14.00 – 15.00  vezetett séta a Füvészkertben

15.00-15.20 – eljutás a Füvészkerttől az Astoriáig

15.30-17.00 – vezetett belvárosi séta a street art nyomában

július 10. szerda

09.00-10.30   NYITÓELŐADÁS | Laki Sándor: Új trendek a telekommunikációs hálózatokban

10.45-12.15   Gera Zoltán: Edge computing

13.30-15.00   Meghívott külsős előadó a témában

 

július 11. csütörtök

09.00-10.30   Fejes Ferenc - Varga Dániel: AR Core Workshop 1.

10.45-12.15   Fejes Ferenc - Varga Dániel: AR Core Workshop 2.

13.30-15.00   Laki Sándor: Programozható hálózatok

 

július 12. péntek

09.00-10.30   Fejes Ferenc - Varga Dániel: AR Core Workshop 3.

10.45-12.15   Fejes Ferenc - Varga Dániel: AR Core Workshop 4.

13.30-15.00   Poszterek és demók - kapcsolódó kutatások bemutatása

július 13., szombat

Helyszín: ÁJK, Egyetem téri épület AULA MAGNA

9:30-15:30 ELTE KMNYE Hallgatói Konferencia szakmai programjai és ülésszakai közös ebéddel

16:00 Oklevélátadó záró ünnepség


4. Jogtudomány: A titok védelmének és feltárásának jogi lehetőségei

Szekciófelelős: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar
Helyszín: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. (V. kerület) | A1-es gyakorló

A titok témaköréhez mind az anyagi, mind az eljárásjognak minden jogágban sok mondanivalója van. Ezt erősíti, hogy tavaly két titokvédelmi törvény is hatályba lépett, így a téma rendkívül aktuális, és a közérdekű adatigénylések területét is érinti. Az előadók a téma polgári anyagi jogi, polgári perjogi, büntető eljárásjogi, közigazgatási jogi, versenyjogi, munkajogi és alkotmányjogi vonatkozásait is körüljárják. A GDPR szervesen kapcsolódik a témához, így erről is szó lesz.

július 8., hétfő

Egész nap - beköltözés a Nagytétényi úti Kollégiumba

július 9., kedd

07.30-8.00 – Reggeli a kollégium melletti Katlan Étteremben.

08.00 – 08.40 – Eljutás az ÁJK Egyetem téri épületéhez (133E busszal)

08.30 – 8.55 – Regisztráció

09.00-11.30 – Megnyitó ünnepség és plenáris előadás

11.30 – Egyetem téri fotózás

11:45-13:15 – Ebéd a BTK AULA menzáján, R épület (séta át az Károlyi-kerten keresztül)

13.30 – Találkozó az Astoria Metrómegálló közelében a Burger King előtt.

13.30 – 15.00 vezetett belvárosi séta a street art nyomában.

15.00-15.20 – eljutás a Füvészkertbe

15.30-17.00 – ELTE Füvészkert látogatás, vezetett séta

2019. július 10. (szerda)

9.00 – 10.30: Az adótitok nemzeti és nemzetközi védelme

Kecső Gábor adjunktus, Pénzügyi Jogi Tanszék

10.45 – 12.15: A magánszféra védelme a GDPR tükrében

Báldy Péter óraadó, Polgári Jogi Tanszék, igazgatóhelyettes, Jogi Továbbképző Intézet

13.30 – 15.00: Az ügyvédi titoktartás alkotmányjogi alapjai és mindennapi gyakorlata

Baranyi Bertold ügyvéd, tanársegéd, Közigazgatási Jogi Tanszék

2019. július 11. (csütörtök)

9.00 – 10.30: A leplezett eszközök helye és rendszere a büntetőeljárásban

Hack Péter tanszékvezető egyetemi tanár, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék

10.45 – 12.15: Számon tarthatják, mit telefonoztam? Titkok a munkaviszonyban

Petrovics Zoltán adjunktus, Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék

13.30 – 15.00: Titokvédelem és bizonyítás a polgári eljárásjogban

Juhász Imre alkotmánybíró, egyetemi docens, Polgári Eljárásjogi Tanszék

2019. július 12. (péntek)

9.00 – 10.30: A polgár és az állam titkai

Somody Bernadette adjunktus, Alkotmányjogi Tanszék

10.45 – 12.15: Versenyjogi vizsgálati jogosítványok és engedékenységi politika

Kováts Surd tanársegéd, Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék

13.30 – 15.00: A közigazgatási eljárások és határozatok nyilvánossága

Rozsnyai Krisztina habilitált egyetemi docens, Közigazgatási Jogi Tanszék

július 13., szombat

Helyszín: ÁJK, Egyetem téri épület AULA MAGNA

9:30-15:30 ELTE KMNYE Hallgatói Konferencia szakmai programjai és ülésszakai közös ebéddel

16:00 Oklevélátadó záró ünnepség


5. Pedagógia és pszichológia: Mit üzen a testünk? - az ELTE PPK oktatói által vezetett szakmai műhelymunka

Helyszín: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. (V. kerület)

A Pedagógia és Pszichológia Kar három lépcsőben járja körbe életmód, testi és lelki egészség kapcsolatának összefüggéseit: az első nap a Kar témához kapcsolódó kutatásait mutatják be az alábbi altémák érintésével: életreform és reformpedagógia, kutatási tapasztalatok a kognitív képességekkel kapcsolatban, viselkedési addikciók, mindennapi rutinok és kockázatok, az életmód tényezői és a kurrens szociálpszichológiai kutatások. A második nap során elméleti előadások hangzanak el és interaktív csoportfoglalkozások zajlanak a PPK Egészségtudományi Intézetének szervezésében az életmód témakörében (mozgás, táplálkozás, erőnlét). A harmadik napon a PPK Pszichológiai Intézet Iskolapszichológiai Tanszéke szervez majd egész napos műhelymunkát a kognitív képességek fejlődése és mérése témakörben.

július 8., hétfő

Egész nap - beköltözés a Nagytétényi úti Kollégiumba

július 9., kedd

07.30-8.00 – Reggeli a kollégium melletti Katlan Étteremben.

08.00 – 08.40 – Eljutás az ÁJK Egyetem téri épületéhez (133E busszal)

08.30 – 8.55 – Regisztráció

09.00-11.30 – Megnyitó ünnepség és plenáris előadás

11.30 – Egyetem téri fotózás

11:45-13:15 – Ebéd a BTK AULA menzáján, R épület (séta át az Károlyi-kerten keresztül)

13.30 – Találkozó az Astoria Metrómegálló közelében a Burger King előtt.

13.30 – 15.00 vezetett belvárosi séta a street art nyomában.

15.00-15.20 – eljutás a Füvészkertbe

15.30-17.00 – ELTE Füvészkert látogatás, vezetett séta

július 10. szerda

09.00-10.30    Prof. Dr. Németh András: Életreform és reformpedagógia

10.45-11.30    Dr. Kovács Kristóf: Intelligencia, kognitív képességek, és végrehajtó funkciók: friss kutatási eredmények

11.30-12.15     Dr. Kun Bernadette: Viselkedési addikciók, mindennapi rutinok és kockázatok

13.30-14.15    Prof. Dr. Köteles Ferenc: Az életmód tényezői

14.15-15.00     Dr. Berkics Mihály: A párválasztás evolúciós pszichológiája

július 11. csütörtök

09.00-15.00 Egész napos workshop a PPK Egészségtudományi Intézetének szervezésében az életmód témakörében:

  • mozgás,
  • táplálkozás,
  • erőnlét

A workshop során elméleti előadások hangzanak el és interaktív csoportfoglalkozások zajlanak, valamint személyes tapasztalatszerzés is történik.

12:15-13:30 ebédszünet       

július 12. péntek

09.00-15.00 Egész napos workshop a PPK Pszichológiai Intézet Szociálpszichológiai Tanszékének szervezésében:

A párválasztás evolúciós pszichológiája – kihívások és módszerek (Dr. Berkics Mihály)

A workshopon áttekintjük a párválasztás evolúciós pszichológiájának elméleti alapjait és kutatásait a legfrissebb eredményekig.

Különös hangsúlyt kapnak az ELTE Pszichológiai Intézetében végzett azon kutatások, amelyekből nemzetközi folyóiratcikkek is készültek illetve készülnek. A legnagyobb elméleti kihívás: hogyan érhető tetten sok tízezer évnyi emberi evolúció hatása a modern környezetben? Hogyan "szerepelnek" az evolúció során kialakult preferenciák és mechanizmusok egy olyan világban, amelyik egészen más, mint az, amelyben kialakultak?

A kérdések megválaszolása természetesen elválaszthatatlan a kutatási módszerektől, amelyeket a résztvevők szintén megismerhetnek, illetve játékos formában ki is próbálhatnak.

12:15-13:30 ebédszünet       

július 13., szombat

Helyszín: ÁJK, Egyetem téri épület AULA MAGNA

9:30-15:30 ELTE KMNYE Hallgatói Konferencia szakmai programjai és ülésszakai közös ebéddel

16:00 Oklevélátadó záró ünnepség


6. Kárpát-medencei Szakkollégiumi Hallgatói Konferencia alprogramjai

Szekciófelelős: Eötvös Collegium, Márton Áron Szakkollégium

Helyszín: 1118 Budapest, Ménesi út 11-13. (XI. kerület) | Nagyterem

A VI. Kárpát-medencei Szakkollégiumi Konferencia szakmai programjába kizárólag azon külhoni hallgatók jelentkezését várjuk, akik saját kutatási témájuk eredményeit kívánják bemutatni a szélesebb nagyközönség előtt legfeljebb 20 perces előadásban az alábbi tudományterületekről: bölcsészettudomány, természettudomány, társadalomtudomány, gazdaságtudomány, orvostudomány, pedagógia, informatika.

Kérjük, hogy a pályázati űrlap kitöltésekor feltétlenül adja meg tervezett előadása címét!

A szekció programján belül kerül sor az előző évi szakkollégiumi konferencia előadásaiból szerkesztett Ingenia Hungarica V. című kötet bemutatójára, valamint az ELTE Márton Áron Szakkollégium ünnepélyes évzárójára.

A szekcióvezetők javaslatára a legjobb előadók a Nyári Egyetem záróünnepségén megismételhetik előadásukat.

Létszám: kb. 40 fő (külhoni hallgató) és a MÁSZ Magyaroszágon tanuló szakkollégistái (utóbbiaknak a hivatalos regisztráció nem szükséges, de részvételi szándékukat jelezzék az alábbi címen: horogszegi.szilagyi.gyongyver@masz.elte.hu).

Szállás és étkezés: Eötvös Collegium, 1118 Budapest, Ménesi út 11-13.

Kérjük, hogy ágyneműhuzatot vagy hálózsákot hozzanak magukkal!

 

PROGRAM

2019. július 10.

10:00–11:30 Az ELTE Márton Áron Szakkollégium 2018-2019-es tanévének évzáró ünnepsége

állófogadás a meghívott vendégeknek

13:30–15:00

elnök: Takó Ferenc

Fekecs Emese: A Bodor-novellák filmadaptációi

Nagy Hilda: A szövegvariánsok interpretációs lehetősége Csáth Géza novelláiban

Szathmári Edina: A marosvásárhelyi Klastrom utca

Kész Réka: „Én mindent óhaja szerint csinálok”: Magyarországon idősápolói munkát végző kárpátaljai asszonyok táplálkozáskultúrájának vizsgálata

 

2019. július 11.

9:00–9:45

Fedinec Csilla (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont): A kutatómunka a társadalomtudományokban

10:00–11:30 elnök: Fedinec Csilla

Peckó Egon: A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának Külhoni Régiójához tartozó szervezetek tevékenysége

Jakab Zalán Tamás: Kisebbségi követelések: bepillantás a kollektív identitásba

Makusin Viktor: A gyermek születésekor járó szociális támogatás rendszere Ukrajnában és az Európai Unió országaiban

Kedves Tamás Róbert: A MOGYE helyzete 2019-ben

ebéd

13:30–15:00 elnök: Mészáros Tamás

Nagy Zsuzsánna: A Δp54 törzs előállítása és vizsgálata ecetmuslicában

Nagy Zsuzsánna: Egy újfajta fehérje jelölési, immundetektálási és tisztítási rendszer kidolgozása

Rezi Csenge: A bazális test kialakulásában szerepet játszó tesztisz-specifikus gének

Műller Dalma:  A Bloom-szindróma helikáz genom-integritás megőrzésében betöltött szerepének tanulmányozása zebrahalban

Menykő Evelin: Egy dezubikvitilázt kódoló gén célzott mutagenézise esetmuslicában

Ternovácz Áron: Az SMR henger szelektív hatása az artériás stiffnessre

18:00–19:30 Kőrösi Éva (dietetikus, SOTE): Táplálkozási trendek – kóstolóval

19:30–20:30: a Mi az ábra? zenekar koncertje

 

2019. július 12.

9:00–10:15 elnök: Horváth László

Bőjte Orsolya: A romániai fejlesztési ügynökségek, az ADRk kapcsolati hálójának feltérképezése és összehasonlítása a nyugati- és közép-romániai fejlesztési régiókban

Kasza Lilla: A Duna vízminőségének értékelése a folyó szerbiai szakaszán

Nagy Gabriella:  IT technológiák alkalmazása az utazásszervezésben

szünet

10:30–12:15 elnök: Takó Ferenc

Ájben Katalin: Bene története a csehszlovák időszakban

Csőke Márk: Kormányzósértési perek a Bácskában1941-1944

Asztalos Annamária: A házassággal kapcsolatos akadályok a dualizmus korában Tiszaújlak példáján

Kálmán Gabriella: Magázás és önözés a Magyarországon tanuló vajdasági magyar hallgatók körében

ebéd

13:30–15:00 elnök: Mészáros Tamás

Szanyi István: A kölcsönhatási régió alakja a nagyenergiás proton-proton ütközésekben

Csala Hunor: Egyensúlyozó deszka modell-alapú prediktív szabályozása

Terhes EmilNászai Anna: A bélrendszer mitokondriumainak funkcionális vizsgálata nagyfelbontású fluorespirometriával

 

Központi záróünnepség:

2019. július 13. ELTE-ÁJK, Aula Magna

Péter Huba: Decentralizált webalkalmazások

Gyenge Ervin: Antimikrobiális peptidek vizsgálata patogén mikroorganizmusokkal szemben

Király Evelin: Schönborn-Buchheim Ervin gróf és a munkácsi-szentmiklósi uradalom

Csipak Levente: Intézményrendszer és a gazdasági fejlettség: Kelet-Közép-Európa esete


7. Tanító- és óvóképzés: A digitális kor gyermekeiről - érettség, kihívások, élménypedagógia

Szekciófelelős: ELTE Tanító- és Óvóképző Kar

Helyszín: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. (V. kerület) 

július 8., hétfő

Egész nap - beköltözés a Nagytétényi úti Kollégiumba

július 9., kedd

07.30-8.00 – Reggeli a kollégium melletti Katlan Étteremben.

08.00 – 08.40 – Eljutás az ÁJK Egyetem téri épületéhez (133E busszal)

08.30 – 8.55 – Regisztráció

09.00-11.30 – Megnyitó ünnepség és plenáris előadás

11.30 – Egyetem téri fotózás

11:45-13:15 – Ebéd a BTK AULA menzáján, R épület (séta át az Károlyi-kerten keresztül)

13.30 – Találkozó az Astoria Metrómegálló közelében a Burger King előtt.

13.30 – 15.00 vezetett belvárosi séta a street art nyomában.

15.00-15.20 – eljutás a Füvészkertbe

15.30-17.00 – ELTE Füvészkert látogatás, vezetett séta

július 10. szerda

Az óvodáskorú gyermekek biológiai, pszichés és szociális érettségét minden velük foglalkozó pedagógusnak ismernie kell, s ehhez elengedhetetlen a szakmaközi kommunikáció, intervencióra tett javaslat. A nem megfelelő fejlődésmenet korrekció nélkül növeli a kockázatát egy sor tanulási és magatartási nehézségnek. Az ebben az életszakaszban végzett prevenciós tevékenységek elősegítik a kisgyermek fejlődését, a család mindennapjait támogatják. Magyarországon több „jó gyakorlat” is létezik az óvodás nagycsoportosok képességének szűrésére, aminek terápiarelevanciája nagyban hozzájárul a sikeres iskolakezdéshez. Az első nap előadóinak célja, hogy elméleti és gyakorlati tapasztalattal segítséget nyújtsanak a pedagógusoknak az óvoda és iskola közötti átmenet megsegítésére.

09.00-10.30   dr. Janek Noémi és dr. Svraka Bernadett: Az óvoda-iskola átmenet problematikája

10.45-12.15   dr. Svraka Bernadett: A preventív kognitív és motoros képességszűrés gyakorlata az iskolába menő gyermekek számára

13.30-15.00   dr. Janek Noémi: Iskolába megy a gyermekem! – fejlesztési gyakorlatok

július 11. csütörtök

A második napon az előadók arra keresik a választ, hogy a digitális kor gyermekei milyen kihívások elé állítják a pedagógusokat. Hogyan alkalmazkodhatunk a tanítás során a digitális kor gyermekeinek megváltozott sajátosságaihoz? Miben mások a mai gyermekek, milyen válaszokat kell adniuk az egyes módszertanoknak a változásokra? Áthidalható-e a pedagógusok és tanítványaik között feszülő digitális szakadék? Adhat-e tanácsot, jelenthet-e mintát egy digitális bevándorló egy bennszülött számra? Hogyan védhetjük meg a gyerekeket az olyan digitális veszélyektől, melyekkel mi magunk még nem találkoztunk?

09.00-10.30   dr. Lénárd András: A digitális kor gyermekei – kihívások az iskolában

10.45-12.15   dr. Lénárd András: Módszertani válaszok a digitális szakadékok áthidalására

13.30-15.00   dr. Lehmann Miklós: Fake news – hogyan segítsünk a gyermekeknek a digitális tartalmak megbízhatóságának ellenőrzésében?

július 12. péntek

A harmadik nap programja az élménypedagógia köré szerveződik. Az előadások korunk multimediális környezetére, a változó nyelvi-kulturális kihívásokra reagálva különféle stratégiák, módszerek felvázolásával próbálnak irányokat mutatni az óvodai beszédfejlesztéshez, az iskolai nyelvműveléshez, az irodalomértő, olvasni szerető gyermekek neveléséhez.

09.00-10.30   dr. Pölcz Ádám: Tetten ért szavak – Nyelvművelésünk aktuális kérdései

10.45-12.15   Bereczkiné dr. Záluszki Anna: Jó gyakorlatok az olvasóvá neveléshez az óvodában és az iskolában

13.30-15.00   Sinkó Judit: Kalandozás a mesék földjén – Mesefeldolgozás drámapedagógiával, élménytechnikákkal

július 13., szombat

Helyszín: ÁJK, Egyetem téri épület AULA MAGNA

9:30-15:30 ELTE KMNYE Hallgatói Konferencia szakmai programjai és ülésszakai közös ebéddel

16:00 Oklevélátadó záró ünnepség


8. Társadalomtudomány: Társadalom kívülről és belülről: a szolidaritás, elvándorlás, személyiség társadalomtudományi nézőpontból

Szekciófelelős: ELTE Társadalomtudományi Kar

Helyszín: Lágymányosi Campus, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1 a-c. (XI. kerület) TáTK Tanári Klub

A nyári egyetemi idei társadalomtudományi programjában három nap három különböző programmal készülünk. Az első nap a hallgatók megismerkednek néhány segítő intézmény struktúrájával, szervezeti rendszerével, azokkal a szociális ellátási feladatokkal, amelyek az adott intézményben felmerülhetnek. Betekintést nyernek az adott intézmény klienskörének jellemzőivel, és a zsidó és a roma közösség szervezeteinek néhány aspektusába is. Tereplátogatást is tervezünk egy intézménybe. A program következő napján a magyarok elvándorlásával foglalkozunk. A nap során bemutatjuk a migrációkutatás módszertani problémáit. Megbeszéljük a fontosabb migrációs elméleteket, külön kitérünk a visszatérés kérdésére. A kurzus során két kutatást részletesen járunk körül:  a magyar orvosok külföldi munkavállalását vizsgáló OTKA kutatást („Migráció az egészségügyben: jelenségek és magyarázatok” című projektet (K 101067)), illetve a résztvevők bepillantást nyerhetnek egy jelenleg folyó külföldön élő magyarok körében végzett kutatás ("Migráció - a valóság közelítése innovatív módszerekkel" (K 120711)) folyamatába is. A nap során megnézünk egy elvándorlást feldolgozó filmet is. A program harmadik napján a kultúra és személyiség kérdéseit járjuk körül a pszichológiai antropológia tükrében. Beszélünk a test és lélek különböző kulturális jelentéseiről, az énkultúrációról és az identitás posztmodern kérdéseiről és persze arról, hogy mi a pszichológiai antropológia. Erre a napra látogatást tervezünk a Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közösségénél.

július 8., hétfő

Egész nap - beköltözés a Nagytétényi úti Kollégiumba

július 9., kedd

07.30-8.00 – Reggeli a kollégium melletti Katlan Étteremben. – MINDEN NAP

08.00 – 08.40 – Eljutás az ÁJK Egyetem téri épületéhez (133E busszal)

08.30 – 8.55 – Regisztráció

09.00-11.30 – Megnyitó ünnepség és plenáris előadás

11.30 – Egyetem téri fotózás

11:45-13.20  Ebéd a Lágymányosi Campus Harmónia termében

13.30-14.00 – eljutás az ELTE Füvészkerthez

14.00 – 15.00  vezetett séta a Füvészkertben

15.00-15.20 – eljutás a Füvészkerttől az Astoriáig

15.30-17.00 – vezetett belvárosi séta a street art nyomában

július 10., szerda
Dr Miklós Barbara (egyetemi tanársegéd)

09:00-09:20 A Társadalomtudományi Kar és képzéseinek bemutatása

09:20-10:30  Diszkrimináció, konfliktusok, addikciók - előadás

10:30-10:45 Szünet

10:45-12:15 Érzékenyítő tréning-gyakorlat

12:15-13:15 Ebéd

13:15-15:00 Tereplátogatás a Megálló Házban

 

július 11., csütörtök
Dr Simon Dávid (egyetemi tanársegéd)

09:00-10:30 Migrációs elméletek, migrációkutatás, magyarok külföldön

10:30-10:45 Szünet

10:45-12:15 Dokumentumfilm részletek a kivándorlásról és hazatérésről

12:15-13:15 Ebéd a Lágymányosi Campus Harmónia termében

13:15-15:00 Workshop a kivándorlásról: miért, hogyan, ki, kivel, hova?

 

július 12., péntek
Dr Papp Richárd (egyetemi docens)

09:00-10:30 Kultúra és személyiség a pszichológiai antropológia tükrében

10:30-10:45 Szünet

10:45-12:15 Test és lélek kulturális jelentései

12:15-13:15 Ebéd a Lágymányosi Campus Harmónia termében

13:15-15:00 Látogatás a Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közösségénél

július 13., szombat

Helyszín: ÁJK, Egyetem téri épület AULA MAGNA

9:30-15:30 ELTE KMNYE Hallgatói Konferencia szakmai programjai és ülésszakai közös ebéddel

16:00 Oklevélátadó záró ünnepség


9. Természettudomány: A kommunikáció

Szekciófelelős: ELTE Természettudományi Kar

Helyszín: Lágymányosi Campus, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1 c. (XI. kerület) ELTE TTK Déli tömb 0-803 Szabó József előadó

A 21. századi világunk tudományos-technológiai fejlődésének egyik mozgató rugója a kommunikáció. Mobiltelefon, illetve a világháló segítségével ma már bárhonnan kapcsolatba léphetünk a világ túloldalán dolgozó családtagjainkkal. Az összeköttetést rádióhullámok, optikai kábelek, műholdak biztosítják. De hasonlóképpen „társalognak” egymással különböző alkalmazások, vagy akár a robotizált gyárak alegységei. Kommunikálnak az atomok, a molekulák, a sejtek, de a növények és természetesen az állatok is. Mi, emberek pedig keressük a kommunikáció útjait szerte az univerzumban. De vajon milyen matematikai, fizikai, kémiai és biológiai alapokon nyugszik mindez? Egyáltalán: mi is a kommunikáció? Az előadásokon mindennek a hátterében álló ismeretanyagból kapnak egy csipetnyi ízelítőt

július 8., hétfő

Egész nap - beköltözés a Nagytétényi úti Kollégiumba

július 9., kedd

07.30-8.00 – Reggeli a kollégium melletti Katlan Étteremben. – MINDEN NAP

08.00 – 08.40 – Eljutás az ÁJK Egyetem téri épületéhez (133E busszal)

08.30 – 8.55 – Regisztráció

09.00-11.30 – Megnyitó ünnepség és plenáris előadás

11.30 – Egyetem téri fotózás

11:45-13.20  Ebéd a Lágymányosi Campus Harmónia termében

13.30-14.00 – eljutás az ELTE Füvészkerthez

14.00 – 15.00  vezetett séta a Füvészkertben

15.00-15.20 – eljutás a Füvészkerttől az Astoriáig

15.30-17.00 – vezetett belvárosi séta a street art nyomában

július 10. szerda

09.00-10.30   Perczel András: Ezerarcú fehérjék

10.45-12.15   Fodor Ferenc: Kommunikáció a növényekben

13.30-15.00   Pongrácz Péter: A kommunikáció etológiai megközelítése: hogyan kommunikálnak az állatok, és kinek mi haszna belőle?

július 11. csütörtök

09.00-10.30   Tárnok Krisztián: Hogyan tanulnak a tenyésztett idegsejtek Petri csészében?

10.45-12.15   Lukács András: Mesterséges intelligencia - intelligens kommunikáció

13.30-15.00   Asbóth János: Mikor lesz már kvantumszámítógép, és mire lesz jó?

július 12. péntek

09.00-10.30   Ács Ferenc: A légköri folyamatok és mindennapi életünk kapcsolatrendszere

10.45-12.15   Szalai István: Kémiai önszerveződés

13.30-15.00   Zefeiris Anna: Optimális kommunikációs hálózatok önszerveződő csoportokban

július 13., szombat

Helyszín: ÁJK, Egyetem téri épület AULA MAGNA

9:30-15:30 ELTE KMNYE Hallgatói Konferencia szakmai programjai és ülésszakai közös ebéddel

16:00 Oklevélátadó záró ünnepség