KMNYE 2020 – Szakmai Programok

Egységben a tudomány!

KMNYE 2020 – Szakmai Programok

RÉSZVÉTEL A SZAKMAI PROGRAMOKON:

A részvétel a szakmai program előadásainak 90 százalékán kötelező. Az résztvevők a rendezvény végén oklevelet kapnak a részvételről, mellyel a részvételért kapott 2 kredit igazolható és hazai egyetemükön elszámolható.

PLENÁRIS ELŐADÁS A MEGNYITÓN (2020. JÚLIUS 14.)

Hagyomány, hogy minden évben a Nyári Egyetem megnyitójának részeként az ELTE valamely kiemelkedő oktatója plenáris előadást tart a tudomány egyik izgalmas területéről.

A plenáris előadó személye, és az előadás témája március végén kerül kihirdetésre.

A szakmai programok feltöltése folyamatosan történik, kérjük, kísérjék figyelemmel a változásokat.

A SZAKMAI PROGRAMOK LEÍRÁSA:

A szakmai programok 9 szekció témáiból épülnek fel:

1. Tanító- és óvóképzés: Szövegértés fejlesztése a pedagógiai gyakorlatban 6-12 éves korosztályban

Helyszín: egyeztetés alatt

Program – az Általános Gyógypedagógiai Intézet szervezésében

július 13., hétfő

Egész nap – megérkezés, a szállás elfoglalása

július 14., kedd

08.30-08.55

09.00-11.30

11.30-11.35

11:45-13:15

13.30-17.00

Regisztráció a megnyitó ünnepség helyszínén

Megnyitó ünnepség és plenáris előadás

Egyetem téri fotózás

Ebéd

Szervezett szabadidős program

július 15. szerda

Téma: Digitális kommunikáció

09.00-10.30

10.45-12.15   

13.30-15.00   

Lehmann Miklós: A digitális szövegértés sajátosságai

Lehmann Miklós: Megtévesztés és kritikai értelmezés a digitális környezetben

Lénárd András: Gondolkodásfejlesztés kódolással

július 16. csütörtök

Téma: „jó szóval oktasd, játszani is engedd …”

09.00-10.30

10.45-12.15   

 

13.30-15.00   

Bereczkiné dr. Záluszki Anna : Olvasóvá nevelés: kortárs gyerekirodalmi szövegek feldolgozási lehetőségei játékos tanulási környezetben

Márkus Éva: A képeskönyvek szerepe a korai nyelvelsajátításban, a szövegértés fejlesztésében.

Bércesi-Dienes Erika: Bábok szíves - színes szóval

július 17. péntek

Téma: A megértés sajátos nyelvei

09.00-10.30

 

10.45-12.15

  

13.30-15.00   

Csíkos Csaba: A matematikai szöveges feladatok megértésének titkai

 

Bagota Mónika: Félreértés vagy megértés?

 

Bánki Vera: Fából vaskarika

július 18., szombat

9:30-15:30

 

16:00-17.30

ELTE KMNYE Hallgatói Konferencia szakmai programjai és ülésszakai közös ebéddel Megnyitó ünnepség és plenáris előadás

Oklevélátadó záró ünnepség

július 19., vasárnap

Egész napos közös kirándulás

július 20., hétfő

Kiköltözés, a szálláshelyek elhagyása, utazás

 

 

Az előadások absztraktjai:

Lehmann Miklós: A digitális szövegértés sajátosságai

Az előadás bemutatja azokat a legfontosabb területeket, amelyeken a szövegértés meghatározó jelentőségű a digitális információátadás során. Összehasonlító módszer alkalmazásával vizsgáljuk meg, minden különbözik a hagyományos médiumok és a digitális környezet szövegértése, az offline és online szövegértés. Kitérünk azokra a jellegzetességekre, amelyek a digitális szövegek vizualitására és a digitális környezet erős vizuális karakterére utalnak. A digitális szövegek sajátosságai egyben kijelölik azokat az új feladatokat is, amelyekkel a pedagógusoknak szembe kell nézniük.

Lehmann Miklós: Megtévesztés és kritikai értelmezés a digitális környezetben

A kritikai attitűd kiépítése segít a gyermekek szövegértésének fejlesztésében, egyben felvértezi őket a digitális környezetben igen gyakori megtévesztő információval szembeni védekezésben. Az előadás áttekinti a leggyakrabban alkalmazott megtévesztő módszereket és érvelési eljárásokat, majd bemutatja a megfelelően kritikus és reflexív szövegértelmezés fejlesztésének iskolai formáit. A problémák tárgyalása során a tartalmi és formai elemzés egyes lépései illusztrálják a különböző tárgyak oktatásába beépíthető, transzverzális tudást eredményező kritikai módszert.

Lénárd András: Gondolkodásfejlesztés kódolással

Az előadás során az elméleti háttér mellett a kódolás gyakorlati oldalát is megismerhetik a résztvevők. Példákat láthatnak, élményeket élhetnek át a 6-12 éves korban megvalósítható kódolási feladatokkal, témahetekkel, projektekkel kapcsolatban. A téma aktualitását az adja, hogy Magyarországon ettől az évtől kezdve tananyaggá is vált a kódolás az alsó tagozaton.

Bereczkiné dr. Záluszki Anna: Olvasóvá nevelés: kortárs gyerekirodalmi szövegek feldolgozási lehetőségei játékos tanulási környezetben

A résztvevők megismerik a kortárs gyerekirodalmi kánon jellemző tendenciáit, átfogó betekintést kapnak a legújabb gyerekkönyvek és papírszínházi mesék kínálatába. Innovatív technikákat alkalmazva kipróbálják a kreatív, élményalapú szövegfeldolgozás lehetőségeit.  A közös alkotásban, a játékos tevékenységekben saját élményként megélt tapasztalatot a későbbiekben felhasználhatják a tanítási gyakorlatukban, a pedagógusi munkájukban.

Márkus Éva: A képeskönyvek szerepe a korai nyelvelsajátításban, a szövegértés fejlesztésében.

A képeskönyvek szerepe a korai életkorban nagy, használjuk mind az első, mind a második nyelv vagy idegen nyelv elsajátításban, jellemzően a korai életkorban (óvodás, kisiskolás kor). A gyermeket hozzásegítjük a nyelvvel, az írással, az irodalommal, a szöveggel való ismerkedéshez, annak lépcsőzetes megértéséhez. A képeskönyveknek számtalan változata létezik, a különböző életkori és fejlettségi szinten mindig a megfelelő formát tudjuk megtalálni/használni.

Az előadás abban is segítséget nyújt, ha a magyar nyelvet második nyelvként elsajátító gyermekekkel foglalkozik a pedagógus, a korai idegen nyelvi fejlesztés példáin/gyakorlatán keresztül.

Bércesi-Dienes Erika: Bábok szíves - színes szóval

A szövegértést segítő feladatok kreatív játékokkal, fő téma a bábozás. Bábok készítése mese részletekhez, kapcsolódva az irodalmi rész témáihoz (pl. papírszínház) - mozgás, látvány kapcsolása a szóhoz. Árnyba be – árnyból ki játék kézzel és bábukkal.

Csíkos Csaba: A matematikai szöveges feladatok megértésének titkai

Bagota Mónika: Félreértés vagy megértés?

A matematikaoktatás egyik, talán legfontosabb célja, hogy életszerű problémák megoldásával felkészítse a diákokat a mindennapi életben való eligazodásra. Így a szöveges feladatok előfordulása a matematikaórán a problémamegoldó képesség és a szövegértés miatt elsődlegesen fontos. Néhány tipikus problémaszituáció bemutatásával igyekszünk rámutatni a szövegértés fontosságára a szöveges feladatok megoldása során.

Bánki Vera: Fából vaskarika

A metamorfózis a nagy pillanatok ajándéka, a nagy átváltozásé. Vannak, akik megfestették, megrajzolták a jelenséget, írtak róla. A játék is kölcsön vette az ötletet, ahogy a test három – fej, törzs, láb – részét cserélgetjük, úgy csereberéljük ezt a dalokban, a szöveget, dallamot, ritmust. Megnézzük, hogyan változik egyazon jelenség egy festmény, illetve a zene oltárán. Összefonódnak a különböző művészeti ágak, csak megjelenéseik, eszközeik lesznek mások.


2. Humántudomány: Újratervezés a háború után: Trianon 100

Helyszín: egyeztetés alatt

Program – a Bölcsészettudományi Kar szervezésében

A történelmi léptékkel kurta életű Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása alapjaiban változtatta meg Európa középső régióit. A kurzus során áttekintjük a Monarchia létrejöttének feltételeit, az új birodalom gazdasági és társadalmi sikereit, kihívásait. Vajon miért a Monarchiában került sor a háborús konfliktusra, szükségszerű volt a kudarc, vagy elkerülhető lett volna? A kurzus második felében a Trianon problémát értékeljük, értelmezzük. Mi Trianon következménye, hogyan változott meg az utódállamok szerepe a korabeli Európában? Hogyan élte meg a békét a politikai elit és a tágabb társadalom, miért vált ki heves érzelmeket mind a mai napig?

július 13., hétfő

Egész nap – megérkezés, a szállás elfoglalása

július 14., kedd

08.30-08.55

09.00-11.30

11.30-11.35

11:45-13:15

13.30-17.00

Regisztráció a megnyitó ünnepség helyszínén

Megnyitó ünnepség és plenáris előadás

Egyetem téri fotózás

Ebéd

Szervezett szabadidős program

július 15. szerda

09.00-10.30

10.45-12.15   

13.30-15.00   

Az Osztrák-Magyar Monarchia: a kialakulástól a bukásig

Az utolsó Habsburgok

Bécs, Budapest, Prága: világvárosok Közép-Európában

július 16. csütörtök

09.00-10.30

10.45-12.15   

13.30-15.00   

A Közép-Európa identitás fogalma: teóriák, víziók

Közép-európai népek, etnikumok, kisebbségek: együttélés és konfliktus

Zsidókérdés, antiszemitizmus

július 17. péntek

09.00-10.30

10.45-12.15   

13.30-15.00   

Kulturális sokszínűség és integráció

Értelmiségiek, művészek: a kulturális hálózatok dinamikája

Irodalmi hagyomány a Monarchiában


július 18., szombat

9:30-15:30

 

16:00-17.30

ELTE KMNYE Hallgatói Konferencia szakmai programjai és ülésszakai közös ebéddel Megnyitó ünnepség és plenáris előadás

Oklevélátadó záró ünnepség

július 19., vasárnap

Egész napos közös kirándulás

július 20., hétfő

Kiköltözés, a szálláshelyek elhagyása, utazás

 

 

Az előadások absztraktjai:

Az Osztrák-Magyar Monarchia: a kialakulástól a bukásig

A Monarchia kialakulásának külpolitikai háttere, az osztrák és a magyar fél szempontjai. Deák szerepe érvek és ellenérvek a Monarchiával kapcsolatban. Európai reakciók. Gazdaság, hadügy, bel- és külpolitika. Feszültségek, válságok, társadalmi konfliktusok. Megtartó és széthúzó erők, az első világháború.

Az utolsó Habsburgok

Ferenc József hatalomra kerülése, 1848 jelentősége a birodalomban. Személyisége, a hatalom szimbóluma, összetartó erő. Sisi életútja, kultusza. Rudolf neveltetése, traumái, tragédiája. Miksa császár Mexikóban. Ferenc Ferdinánd szerepe, alkalmassága, szimbolikus halála.  IV. Károly és a kudarc.

Bécs, Budapest, Prága: világvárosok Közép-Európában

Városfejlődés a 19. század második felében. Beköltözők, a városi társadalom szerkezete. Közép-európai világvárosi jellemzők, építészet, térszerkezet, közösségi és privát funkciók. A Millennium Budapestje. Bécs és Budapest – testvérvárosok, párhuzamok. A nagyvárosi élet kihívásai, deviancia, bűnözés. Cselédsors.

 A Közép-Európa identitás fogalma: teóriák, víziók

Nyugat-, Kelet-Európa és a köztes régió. Történelem és földrajz, van-e Közép-Európa? Kossuth, Jászi, Bibó, Hanák és Szűcs Jenő teóriái. A közös identitás alapja. Közép-Európa gondolat, ellenzéki hagyomány.

Közép-európai népek, etnikumok, kisebbségek: együttélés és konfliktus

Az Osztrák-Magyar Monarchia etnikai térképe. Történeti örökség, nyelvi, vallási, kulturális határok. A nemzettudat kialakulása, aspirációk, a múlt mítoszának megteremtése. Asszimilációs törekvések. A közös identitás bázisai, konfliktusok.

Zsidókérdés, antiszemitizmus

A zsidóság az Osztrák-Magyar Monarchiában. Népességmozgás a 19. század második felében, tömeges vándorlás. Diszkrimináció és integráció, a felfelé mobilitás csatornái. Sztereotípiák, előítéletek, antiszemitizmus. Tiszaeszlár értelmezése. A századfordulós Bécs és a zsidóság, politikai antiszemitizmus. A cionizmus.

Kulturális sokszínűség és integráció

Kulturális nemzettudat, nyelv, irodalom, történelem, folklór. Nemzeti sajtó és nyilvánosság, párhuzamok és konfliktusok. Nemzeti hagyományok, folklór, a paraszti társadalom kultúrája. Operett és kávéház, zene, szórakozás, kötések. 

Értelmiségiek, művészek: a kulturális hálózatok dinamikája

Tudományos és művészi karrierek, gondolatok és csoportok, együttműködések. Iskolák, a hálózatok kulturális gyökerei. A társadalmi háttér, mint kontextus. A Monarchia, mint élettér. Strauss, Lehár és Mahler világa. 

Irodalmi hagyomány a Monarchiában

Ady és Kafka, költészet és regény. Közép-európai értékek és szimbólumok, közös tematika. Különbözni kelettől és nyugattól, a kompország fogalma. Toposzok, mítoszok, hősfigurák, az irodalom, mint a nemzeti identitás pillére.


3. Informatika: Naprakész informatika

Helyszín: egyeztetés alatt

Program – az Informatikai Kar szervezésében

július 13., hétfő

Egész nap – megérkezés, a szállás elfoglalása

július 14., kedd

08.30-08.55

09.00-11.30

11.30-11.35

11:45-13:15

13.30-17.00

Regisztráció a megnyitó ünnepség helyszínén

Megnyitó ünnepség és plenáris előadás

Egyetem téri fotózás

Ebéd

Szervezett szabadidős program

július 15. szerda

Téma: Mesterséges intelligencia

09.00-10.30

 

10.45-12.15   

 

13.30-15.00   

Csató Lehel: A tanuló algoritmusok és azok alkalmazhatósága

Gyakorlat

Gregorics Tibor – Pintér Balázs: Útkereső algoritmus implementálása Python nyelven

Gyakorlat

Gregorics Tibor – Pintér Balázs: Mélytanulás Python nyelven: mesterséges neuronhálók alkalmazása a gépi tanulásban

 

 

július 16. csütörtök

Téma: Önvezető rendszerek

09.00-10.30

10.45-12.15   

13.30-15.00   

Istenes Zoltán: Önvezető járművek és szenzoraik

 

Gyakorlat

Síkok detektálása LiDAR pontfelhőn

 

Gyakorlat

LiDAR eszköz (háromdimenziós szkenner) adatainak feldolgozása.

július 17. péntek

Téma: GNSS rendszerek

09.00-10.30

 

 

10.45-12.15   

 

 

13.30-15.00   

Gál Márton – Vörös Fanni: Napjaink kihívásai a GNSS rendszerekben

 

Gyakorlat

Terepi felmérés

 

Gyakorlat

Adatfeldolgozás és adatvizualizáció

július 18., szombat

9:30-15:30

 

16:00-17.30

ELTE KMNYE Hallgatói Konferencia szakmai programjai és ülésszakai közös ebéddel Megnyitó ünnepség és plenáris előadás

Oklevélátadó záró ünnepség

július 19., vasárnap

Egész napos közös kirándulás

július 20., hétfő

Kiköltözés, a szálláshelyek elhagyása, utazás

 

 

Az előadások és gyakorlatok absztraktjai:

Csató Lehel: A tanuló algoritmusok és azok alkalmazhatósága

Előadás

Napjaink "mesterséges intelligenciája" - MI - sok feladatot képes megoldani: csak mosolygós képeket enged fotózni, válaszol a telefonunkhoz intézett kérdéseinkre, képeinken fiatalabbakká vagy öregebbé varázsol minket. Az előadás arra keresi a választ, hogy ezen alkalmazások milyen feltételek mellett működnek, és hogy melyek azok a követelmények – egy-egy rendszernek a specifikáció esetén –, melyek az MI "motor" használatát lehetővé teszik. Az előadás során megvizsgáljuk a jelenlegi MI alapmódszerét, a "tanulás" folyamatát, mely által egy sor adatból információt "nyerünk", illetve bemutatunk néhány gyakorlati esetet a tanuló rendszerekre.

Gregorics Tibor – Pintér Balázs: Útkereső algoritmus implementálása Python nyelven

Gyakorlat

Gregorics Tibor – Pintér Balázs: Mélytanulás Python nyelven: mesterséges neuronhálók alkalmazása a gépi tanulásban

Gyakorlat

 Istenes Zoltán: Önvezető járművek és szenzoraik

Előadás

Síkok detektálása LiDAR pontfelhőn

Gyakorlat

Az előadáson az egyenes- és síkillesztés matematikai alapelveivel ismerkedhetünk meg. Megmutatjuk a szükséges matematikai alapokat: túlhatározott és kiugró értékekkel szennyezett egyenletek optimális megoldásait áttekintjük.

Szükséges ismeretek: Matematikai alapok: mátrixok, vektorok, mátrix inverze, sajátértéke. Alapvető függvények deriváltjai

LiDAR eszköz (háromdimenziós szkenner) adatainak feldolgozása.

Gyakorlat

Háromdimenziós, látványos pontfelhők feldolgozása, síkok detektáása, a detektált síkok 3D-s megjelenítése. Lehetőség lesz saját mérések elvégzésére, az algoritmusok határainak megvizsgálására.

Szükséges ismeretek: C/C++ programozási alapok

Gál Márton – Vörös Fanni: Napjaink kihívásai a GNSS rendszerekben

Előadás

Gál Márton – Vörös Fanni: Terepi felmérés

Gyakorlat

Ismerkedés a hobbi és geodéziai pontosságra képes RTK GPS műszerekkel. Felmérési feladat GPS műszerekkel.

Gál Márton – Vörös Fanni: Adatfeldolgozás és adatvizualizáció

Gyakorlat

Térképkészítés a felmért adatokból egy szabadfelhasználású térinformatikai szoftver segítségével: alapvető geometriai kötöttségeket, szoftveres opciók, online térképforrások. A kész térképből nyomtatott és webes változatot készítünk.


4. Gyógypedagógia: Mi fán terem a gyógypedagógia? – Szakmódszertani megközelítések az érzékszervi-, mozgásszervi- és beszédfogyatékosság köréből

Helyszín: egyeztetés alatt

Program – a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar szervezésében

A gyógypedagógiai módszertan nagyon színes, sokoldalú és izgalmas területeiről kapnak bemutatkozást a jelentkezők. Ismerkedjenek meg ezzel a világgal, a sokrétű, elméletet a gyakorlattal ötvöző előadások során!

július 13., hétfő

Egész nap – megérkezés, a szállás elfoglalása

július 14., kedd

08.30-08.55

09.00-11.30

11.30-11.35

11:45-13:15

13.30-17.00

Regisztráció a megnyitó ünnepség helyszínén

Megnyitó ünnepség és plenáris előadás

Egyetem téri fotózás

Ebéd

Szervezett szabadidős program

július 15. szerda

09.00-10.30

 

10.45-12.15   

 

13.30-15.00   

Káldi Tamás: Betekintés a pszicholingvisztika rejtelmeibe

 

Farkasné dr. Gönczi Rita és Veres Éva Ilona: SZEMpontok a látássérült személyek oktatásához

 

Loványi Eszter: Esélyteremtés segítőkutyákkal

 

július 16. csütörtök

09.00-10.30

 

10.45-12.15   

 

 

13.30-15.00   

dr. Marton Eszter: Az integrált oktatás, inkluzív nevelés helyzete Magyarországon

 

Dukic Monika: Az érzéseinktől a mindennapokig, avagy a szemléletformálás jelentősége

 

Dukic Monika: Hogyan befolyásolható a fogyatékos személyekkel kapcsolatos gondolkodás? Derítsük ki együtt!

július 17. péntek

09.00-10.30

 

 

10.45-12.15   

 

 

13.30-15.00   

dr.habil. Tar Éva és prof. dr. Kullmann Lajos: "Érted, amit mondok?" avagy A beszédhanghibákról – több szemmel

 

dr. Lénárt Zoltán: Felső végtagi funkciók komplex felmérésének lehetőségei

 

 

Vámos Tibor és dr.Berencsi Andrea: Mozgástanulás

július 18., szombat

9:30-15:30

 

16:00-17.30

ELTE KMNYE Hallgatói Konferencia szakmai programjai és ülésszakai közös ebéddel Megnyitó ünnepség és plenáris előadás

Oklevélátadó záró ünnepség

július 19., vasárnap

Egész napos közös kirándulás

július 20., hétfő

Kiköltözés, a szálláshelyek elhagyása, utazás

Az előadások absztraktjai:

Káldi Tamás: Betekintés a pszicholingvisztika rejtelmeibe

Az előadás első felében áttekintjük az emberi nyelvnek mint kódrendszernek az egyetemes tulajdonságait, majd rátérünk arra, hogy milyen módszerekkel vizsgálható e rendszer működése és reprezentációja az elménkben. Vajon hogyan dolgozza fel elménk a nyelvi ingereket?
Milyen kölcsönhatásban van a mondatszerkezet és a memória? E kérdések kutatása különösen fontos, hiszen ha ismereteket szerzünk a rendszer tipikus működéséről, akkor az atipikus működési mintázatokat is jobban megérthetjük.

Farkasné dr. Gönczi Rita és Veress Éva Ilona: SZEMpontok a látássérült személyek oktatásához

Merre van az arra? Arra!

Erre vagy arra? Inkább amarra!

Ennyire vagy annyira? Talán amannyira!

A workshopon arra keressük együtt a választ, hogy milyen kommunikációs támpontokat alkalmazzunk, ha látássérült személlyel beszélgetünk. Mindezt pedagógiai közegben tesszük, gyakorlatias feladatok és saját élmény tengerében lubickolva, ahol cselekvésbe ágyazva nyújtunk át a résztvevőknek módszertant és eszköztárat.

A workshop résztvevői szakmódszertani ismereteket szerezhetnek saját élményű gyakorlatokon keresztül a gyengénlátó és a vak tanulók közlekedés és tájékozódás, illetve oktatásának köréből.

A magyarországi látássérült személyek mindennapi életét bemutató előadást követően szimulációs szemüveggel és bekötött szemmel fedezik fel az épületet, s beszélgettünk arról, hogyan célszerű látó vezetőként segítséget adni. Majd ugyanígy szimulációs szemüveggel és bekötött szemmel próbálnak ki írás-, matematika-, és vizuális kultúra foglalkozást a résztvevők, mely megtapasztalások alapján szakmai ismereteket sajátítanak el az esetleges későbbi munkájukhoz.

Loványi Eszter: Esélyteremtés segítőkutyával

Személyes élmények is motiválták a témaválasztást: Loványi Eszter gyógypedagógus-szociológus hallássérülten született, négylábú segítőtárssal rendelkezik, szabadidejében segítőkutyák képzésével foglalkozó egyesület munkáját segíti önkéntesként.

Az interaktív előadás – a segítőkutya-típusok, kutatási eredmények és a jogi háttér ismertetését túl – újszerű társadalmi szemléletformáló eszközöket mutat be: segítőkutyák bevonásával tartott óvodai, iskolai és munkahelyi attitűdformáló foglalkozásokat, illetve egy segítőkutyák világáról szóló mesekönyvet.

dr. Marton Eszter: Az integrált oktatás, inkluzív nevelés helyzete Magyarországon

A nemzetközi, majd a hazai pedagógiai gyakorlatban az elmúlt évtizedekben fokozatosan jelent meg az együttnevelés igénye, mely kezdetben az egyéni megsegítésre szoruló tanulók befogadását jelentette a nevelési oktatási-intézményekben. Az együttnevelés sikeres gyakorlatát biztosító jogszabályi háttéren kívül a további meghatározó tényezők között szerepelnek a támogató családi háttér, a befogadó szemlélettel és az egyéni sajátosságokhoz igazodó osztálytermi gyakorlat módszertanával rendelkező tantestület, valamint az együttneveléshez személyi és szakmai támogatást nyújtó egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények.

Hogyan kezdődött és jelenleg hogyan alakul az együttnevelés helyzete Magyarországon? Mit takar az integrált oktatás, inkluzív nevelés fogalma? Mely tényezők mozgatják, alakítják a sikeres együttnevelés megvalósulásának folyamatát?

Az előadás elméleti keretek felvázolását követően jó gyakorlatok bemutatásán keresztül szemléleti az együttnevelés jelenlegi helyzetét.

Dukic Monika: Az érzéseinktől a mindennapokig, avagy a szemléletformálás jelentősége

A fogyatékos személyekkel kapcsolatos attitűd kialakulása egészen az ősidőkig vezethető vissza. Milyen az attitűd szerkezeti felépítése és hogyan befolyásolják gondolataink, érzéseink és viselkedésünk embertársainkhoz való viszonyulásainkat? Miért nehéz kilépni a komfortzónánkból, ha fogyatékos személyekről van szó? Az előadás során nem csak az elméleti háttér, de a gyakorlatban megvalósuló jogi szabályozások, rendelkezések, intézményi gyakorlatok is bemutatásra kerülnek.

Dukic Monika: Hogyan befolyásolható a fogyatékos személyekkel kapcsolatos gondolkodás? Derítsük ki együtt!

A társadalmi felelősségvállalás kérdéseit tárgyaljuk a gyakorlati előadás során, milyen magatartással, cselekedetekkel, politikával tudunk hozzájárulni a fogyatékossággal élő emberek társadalmi inklúzív részvételéhez. Megnézzük, mi is szükséges ahhoz, hogy jó eséllyel egy pozitív szemléletformáló programot hozzunk létre, mely képes a többségi társadalom hozzáállásának megváltoztatására.

Tar Éva és Kullmann Lajos: "Érted, amit mondok?" avagy A beszédhanghibákról – több szemmel.

A beszédhangok produkciójának akadályozottságából adódó, a fejlődés korai időszakában megjelenő kommunikációs nehézségek elnevezése a szakirodalomban beszédhanghibák. Az ernyőterminus különböző okú, természetű és súlyosságú beszédbeli elmaradást jelöl; a leggyakoribb gyermekkori kommunikációs zavar. A beszédhanghibák logopédiai ellátása hagyományosan a funkciókiesés/-zavar mértékének és jellegének feltárására, illetve megszüntetésére irányul. Az FNO (A funkcióképesség, fogyatékosság és egészség nemzetközi osztályozása) egy olyan osztályozási rendszer, amely az embert bio-pszicho-szociális lényként értelmezi, a testi funkciók mellett az emberi tevékenységet, a társadalomban való részvételt is fontosnak tartja, és e három dimenziót külső és belső hatások interakciójában értelmezi. Az FNO ezért egy olyan holisztikus megközelítést kínál, amely a kommunikációs zavarok kontextusában is értelmezhető. Előadásunkban azt kívánjuk áttekinteni, miként alkalmazható az FNO szemléleti kerete a beszédhanghibák logopédiai ellátására, milyen szempontokkal gazdagíthatja ez az osztályozási rendszer az érintett egyének terápiás szükségletének feltárását.

dr. Lénárt Zoltán: Felső végtagi funkciók komplex felmérésének lehetőségei

A felső végtagok sokféle feladatot látnak el. A felső végtagi mozgások során is alkalmazunk sztereotípiákat, de ezeknek nagyobb a variabilitása, mint az alsó végtagi mozgásoknak, mint például a járásnak. Emiatt sokan úgy gondolják, nehezebben vizsgálhatók ezek a funkciók, és nincs rá sztenderdizált teszt. Az előadás során olyan, Magyarországon is kipróbált, nemzetközileg elismert módszerek kerülnek bemutatásra, amelyek kombimált alkalmazása lehetővé teszi a felső végtagi funkciók széleskörű, érzékeny vizsgálatát, beleértve az állapotváltozás követését is. A módszerek nagy része bárki számára elérhető és szabadon használható.

dr. Berencsi Andrea és Vámos Tibor: Mozgástanulás

A mozgástanulás előadás a következő kérdésekkel foglalkozik: Mit nevezünk mozgástanulásnak? Hogyan mérhető a mozgástanulás? Milyen tényezők befolyásolják a mozgástanulást? Vajon, ha egy elsajátítandó mozdulatot sokszor egymás után gyakorlunk, az hatásosabb, mintha több féle mozgást gyakorlunk, nemcsak egyfélét? Mi köze van az alvásnak a mozgástanuláshoz? Kell-e szüneteket tartani a gyakorlás közben? Vajon jó az, ha hibázunk tanulás közben?


5. Társadalomtudomány

Helyszín: egyeztetés alatt

Program – a Társadalomtudományi Kar Szervezésében

július 13., hétfő

Egész nap – megérkezés, a szállás elfoglalása

július 14., kedd

08.30-08.55

09.00-11.30

11.30-11.35

11:45-13:15

13.30-17.00

Regisztráció a megnyitó ünnepség helyszínén

Megnyitó ünnepség és plenáris előadás

Egyetem téri fotózás

Ebéd

Szervezett szabadidős program

július 15. szerda

09.00-10.30

 

10.45-12.15   

 

13.30-15.00   

Kucsera Csaba: Az idősödő társadalom demográfiai mérőszámai és trendjei

 

Kucsera Csaba: Idősek életminősége. Egészségi állapot, gondozási igény és autonómia; közösségi integráció és magány; intergenerációs kapcsolatok és ageism

Kucsera Csaba: Makrotársadalmi rendszerek. Nyugdíjrendszer és tartós gondozási rendszer; Elöregedő munkaerőpiac és fogyasztók; Párt- és szakpolitika

július 16. csütörtök

09.00-10.30

 

10.45-12.15   

 

13.30-15.00   

Háberman Zoltán: Diszkrimináció, krízisek, konfliktusok

 

Háberman Zoltán: Diszkrimináció, krízisek, konfliktusok

 

Háberman Zoltán: Diszkrimináció, krízisek, konfliktusok

július 17. péntek

 

09.00-10.30

 

10.45-12.15   

 

13.30-15.00   

Simon Dávid: Migrációs elméletek, migrációkutatás, magyarok külföldön

 

Simon Dávid: Dokumentumfilm részletek a kivándorlásról és hazatérésről

 

Simon Dávid: Workshop a kivándorlásról: miért, hogyan, ki, kivel, hova?

július 18., szombat

9:30-15:30

 

16:00-17.30

ELTE KMNYE Hallgatói Konferencia szakmai programjai és ülésszakai közös ebéddel Megnyitó ünnepség és plenáris előadás

Oklevélátadó záró ünnepség

július 19., vasárnap

Egész napos közös kirándulás

július 20., hétfő

Kiköltözés, a szálláshelyek elhagyása, utazás

Az előadások absztraktjai:

Kucsera Csaba: Az idősödő társadalom. Kihívások és lehetőségek

A kurzus fókuszában az elöregedő társadalom jelensége áll, és ezen belül is kiemelten foglalkozik az idősekkel, mint egyre nagyobb létszámú, és a fiatalabb generációk létszámának csökkenése miatt is egyre nagyobb részesedésű csoportjával. A kurzus felvillantja a demográfiai változás főbb társadalmi következményeit, a közeli és távolabbi jövő kihívásait és lehetőségeit. Erősen multidiszciplináris szemléletű, összhangban a jelenség rendkívüli összetettségével és társadalmi jelentőségével. Szerepet kapnak benne szociológiai, demográfiai, közegészségügyi, közgazdaságtani, politikatudományi, pszichológiai, szociálpolitikai valamint szociálpszichológiai nézőpontok, fogalmak és módszerek. A kurzus során a tudományos perspektíva mellett végig nagy hangsúlyt kapnak gyakorlati és szakpolitikai szempontok is.

Háberman Zoltán: Diszkrimináció, krízisek, konfliktusok

A kurzus célja, hogy a hallgatók személyes élményeken keresztül tapasztalatokat szerezzenek, és a szociális problémák, a társadalmilag kirekesztett csoportok jellemzőiről kapjanak mélyebb tudást. Hozzásegítjük a hallgatókat, hogy társadalmi problémákat általánosan és speciális példákon keresztül is tudományosan tudjanak elemezni, megérteni. A kurzus arra törekszik, hogy a hallgatók betekintést kapjanak a kirekesztettség problémáiba, mind makro-szinten, mind egyéni szempontból is.

A kurzus ötvözi a terepmunkát, intézménylátogatást és a téma tantermi feldolgozását. A tantermi órák tartalmaznak előadásokat, interaktív megbeszélést és csoportos gyakorlatokat is. A hallgatók három intézménybe látogatnak el. Mindegyik valamilyen társadalmi kérdést állít fókuszba. Az intézmény-látogatásokon megfigyeléseket végeznek a hallgatók, előadásokat hallhatnak, melyek valamilyen társadalmi problémához köthetőek. Például vallási, etnikai kérdések egyfelől, másrészt valamilyen lakhatási, addikciós vagy szegénységből adódó probléma köré csoportosulnak.

A hallgatók intézménylátogatásaik során szembesülhetnek saját hiedelmeikkel, értékeikkel, esetleges előítéleteikkel, hogy el tudják-e fogadni a más kultúrájú, életstílusú és viselkedésű embereket.

A tantermi előadások és gyakorlatok az intézményekben megtapasztaltak feldolgozása: Szociális krízisek, krónikus betegségek vagy veszteségek kríziseinek sajátosságai, krízisintervenció.  A függőségek pszichoszociális sajátosságai és ellátási formái, és hozzá kapcsolódó szociális munka, érzékenyítés.

Simon Dávid: Magyarok külföldön, a migrációkutatás aktuális kérdései módszertani és munkaerőpiaci szemszögből

A kurzus során körüljárjuk a migrációkutatás módszertani problémáit. Megbeszéljük a fontosabb migrációs elméleteket, külön kitérünk a visszatérés kérdésére. A kurzus során három kutatást részletesen járunk körül: a munkaerőpiaci felmérés adatain alapuló elvándorlási modelleket, a magyar orvosok külföldi munkavállalását vizsgáló OTKA kutatást („Migráció az egészségügyben: jelenségek és magyarázatok” című projekt (K 101067)) és a résztvevők bepillantást nyerhetnek a most befejeződött külföldön élő magyarok körében végzett kutatás ("Migráció - a valóság közelítése innovatív módszerekkel" (K 120711)) friss eredményeibe.


6. Természettudomány: Természeti veszélyforrások, társadalmi válaszok

Helyszín: egyeztetés alatt

Program – a Természettudományi Kar szervezésében

A 21. században egyre hangsúlyosabbá válnak a természeti veszélyek, s az azokra való felkészülés. Bolygónkat már közel 8 milliárdan lakják, s egyre többen élnek közvetlen természeti veszélyben. Ezek lehetnek helyi hatások, de számos globális kihívással is szembe kell nézni. Kiemelt helyen van a klímaváltozás, de számos olyan hosszú ismétlődésű idejű veszélyforrás van, amiről keveset tudunk a közvetlen megfigyelés és tapasztalat hányában. Ilyen például a vulkánosság, ami közvetlenül érinti a Föld lakosságának 10 százalékát, hiszen bármikor bekövetkezhet egy globális hatású vulkánkitörés.

A természeti folyamatok befolyásolják a környezetet, a környezetváltozás pedig kihat a társadalmakra. A történelmi időkből számos példát ismerünk arra, hogy egy-egy természeti esemény hogyan változtatta meg virágzó társadalmak életét, hogyan jelentek meg a hanyatlóak helyén újak. Nincs kétség afelől, hogy a jövőben is lesznek hasonló természeti események; a kérdés az, hogy mennyire fogja felkészülten érni a társadalmat és vajon a felkészülés mire lesz elég. Van tehát miről gondolkodni, van miről beszélni! Az előadások a természeti veszélyek és a hozzájuk kapcsolódó társadalmi válaszok széles területét ölelik fel, a médiából jól ismert éghajlatváltozástól a kevéssé központban levőkig, mint a földrengések, vagy a vulkánosság. Kiemelt szerep jut a környezet- és a földtudományoknak, mert sohasem késő elkezdeni a felkészülést, mert sohasem késő hangsúlyozni a tudomány fontosságát és hatékonyan kommunikálni a közösségi médiában és a döntéshozók felé!

július 13., hétfő

Egész nap – megérkezés, a szállás elfoglalása

július 14., kedd

08.30-08.55

09.00-11.30

11.30-11.35

11:45-13:15

13.30-17.00

Regisztráció a megnyitó ünnepség helyszínén

Megnyitó ünnepség és plenáris előadás

Egyetem téri fotózás

Ebéd

Szervezett szabadidős program

július 15-17., szerda-péntek

Egyeztetés alatt

július 18., szombat

9:30-15:30

 

16:00-17.30

ELTE KMNYE Hallgatói Konferencia szakmai programjai és ülésszakai közös ebéddel Megnyitó ünnepség és plenáris előadás

Oklevélátadó záró ünnepség

július 19., vasárnap

Egész napos közös kirándulás

július 20., hétfő

Kiköltözés, a szálláshelyek elhagyása, utazás


7. Kárpát-medencei Szakkollégiumi Hallgatói Konferencia alprogramjai

Helyszín: Eötvös József Collegium

1118 Budapest, Ménesi út 11-13. (XI. kerület) | Nagyterem

Program – az Eötvös Collegium és a Márton Áron Szakkollégium szervezésében

VI. Kárpát-medencei Szakkollégiumi Konferencia szakmai programjába kizárólag azon külhoni hallgatók jelentkezését várjuk, akik saját kutatási témájuk eredményeit kívánják bemutatni a szélesebb nagyközönség előtt legfeljebb 20 perces előadásban az alábbi tudományterületekről: bölcsészettudomány, természettudomány, társadalomtudomány, gazdaságtudomány, orvostudomány, pedagógia, informatika.

Kérjük, hogy a pályázati űrlap kitöltésekor feltétlenül adja meg tervezett előadása címét!

A szekció programján belül kerül sor az előző évi szakkollégiumi konferencia előadásaiból szerkesztett Ingenia Hungarica VI. című kötet bemutatójára, valamint az ELTE Márton Áron Szakkollégium ünnepélyes évzárójára.

A szekcióvezetők javaslatára a legjobb előadók a Nyári Egyetem záróünnepségén megismételhetik előadásukat.

Létszám: kb. 40 fő (külhoni hallgató) és a MÁSZ Magyaroszágon tanuló szakkollégistái (utóbbiaknak a hivatalos regisztráció nem szükséges, de részvételi szándékukat jelezzék az alábbi címen: horogszegi.szilagyi.gyongyver@masz.elte.hu).

Szállás és étkezés: Eötvös Collegium, 1118 Budapest, Ménesi út 11-13.

Kérjük, hogy ágyneműhuzatot vagy hálózsákot hozzanak magukkal!

Program – az Informatikai Kar szervezésében

július 13., hétfő

Egész nap – megérkezés, a szállás elfoglalása

július 14., kedd

08.30-08.55

09.00-11.30

11.30-11.35

11:45-13:15

13.30-17.00

Regisztráció a megnyitó ünnepség helyszínén

Megnyitó ünnepség és plenáris előadás

Egyetem téri fotózás

Ebéd

Szervezett szabadidős program

július 15-17., szerda-péntek

Jelentkezett hallgatók előadásainak meghallgatása, és az azokra való reflektálás.

július 18., szombat

9:30-15:30

 

16:00-17.30

ELTE KMNYE Hallgatói Konferencia szakmai programjai és ülésszakai közös ebéddel Megnyitó ünnepség és plenáris előadás

Oklevélátadó záró ünnepség

július 19., vasárnap

Egész napos közös kirándulás

július 20., hétfő

Kiköltözés, a szálláshelyek elhagyása, utazás


8. Jogtudomány

Helyszín: egyeztetés alatt

Program – az Állam és Jogtudományi Kar szervezésében

július 13., hétfő

Egész nap – megérkezés, a szállás elfoglalása

július 14., kedd

08.30-08.55

09.00-11.30

11.30-11.35

11:45-13:15

13.30-17.00

Regisztráció a megnyitó ünnepség helyszínén

Megnyitó ünnepség és plenáris előadás

Egyetem téri fotózás

Ebéd

Szervezett szabadidős program

július 15-17., szerda-péntek

Egyeztetés alatt

július 18., szombat

9:30-15:30

 

16:00-17.30

ELTE KMNYE Hallgatói Konferencia szakmai programjai és ülésszakai közös ebéddel Megnyitó ünnepség és plenáris előadás

Oklevélátadó záró ünnepség

július 19., vasárnap

Egész napos közös kirándulás

július 20., hétfő

Kiköltözés, a szálláshelyek elhagyása, utazás


9. Pedagógia és pszichológia

Helyszín: egyeztetés alatt

Program – a Pedagógia és Pszichológia Kar szervezésében

július 13., hétfő

Egész nap – megérkezés, a szállás elfoglalása

július 14., kedd

08.30-08.55

09.00-11.30

11.30-11.35

11:45-13:15

13.30-17.00

Regisztráció a megnyitó ünnepség helyszínén

Megnyitó ünnepség és plenáris előadás

Egyetem téri fotózás

Ebéd

Szervezett szabadidős program

július 15. szerda

09.00-09.45

09.45-10.30   

10.45-11.30   

11.30-12.15   

14.15-15.00

Ágoston Csilla: Hogyan éljük meg klímaváltozást?

Veres Székely Anna: Játsszunk! A mese és a hordozható szenzor-technológia ereje a korai  készségfejlesztésben.

Balázs Judit: Serdülőkori mentális zavarok prevenciója

Németh András: Életreform és reformpedagógia

dr. Bukta Zsuzsanna és dr. Lehmann László: A magyar sport, mint stratégiai ágazat

július 16. csütörtök

09.00-10.30

10.45-12.15   

13.30-15.00   

Balázs Judit és mtsai: Serdülőkori mentális zavarok prevenciója

Balázs Judit és mtsai: Serdülőkori mentális zavarok prevenciója

Balázs Judit és mtsai: Serdülőkori mentális zavarok prevenciója

július 17. péntek

09.00-10.30

10.45-12.15   

13.30-15.00   

Veres Székely Anna

Veres Székely Anna

Veres Székely Anna

július 18., szombat

9:30-15:30

 

16:00-17.30

ELTE KMNYE Hallgatói Konferencia szakmai programjai és ülésszakai közös ebéddel Megnyitó ünnepség és plenáris előadás

Oklevélátadó záró ünnepség

július 19., vasárnap

Egész napos közös kirándulás

július 20., hétfő

Kiköltözés, a szálláshelyek elhagyása, utazás