Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Emlékérme

2020. évben

 • Dr. Faragó István egyetemi tanár – Természettudományi Kar
 • Dr. Szűcs András egyetemi tanár – Természettudományi Kar

2019. évben

 • Dr. Gera Judit egyetemi tanár – Bölcsészettudományi Kar
 • Dr. Ladányi Mária egyetemi tanár – Bölcsészettudományi Kar
 • Dr. Mérő László egyetemi tanár – Pedagógiai és Pszichológiai Kar
 • Dr. Menyhárd Attila leköszönt dékán, tanszékvezető, egyetemi tanár – Állam- és Jogtudományi Kar
 • Dr. Molnár Katalin igazgató – Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium
 • Rosta Katalin igazgató – Gyakorló Óvoda
 • Dr. Zászkaliczky Péter leköszönt dékán, főiskolai tanár – Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

2018. évben

 • Dr. Horváth Béla egyetemi tanár – Informatikai Kar
 • Dr. Márialigeti Károly egyetemi tanár – Természettudományi Kar
 • Dr. Szabolcs Éva egyetemi tanár – Pedagógiai és Pszichológiai Kar

2017. évben

 • Dr. Laczkovich Miklós egyetemi tanár – Természettudományi Kar
 • Dr. Kisfaludy András egyetemi tanár – Állam- és Jogtudományi Kar
 • Fehérné Kovács Zsuzsanna főiskolai docens – Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
 • Dr. Erdődy Gábor egyetemi tanár – Bölcsészettudományi Kar

2016. évben

 • Dr. Bacsó Béla tanszékvezető egyetemi tanár – Bölcsészettudományi Kar
 • Dr. Király Miklós tanszékvezető. egyetemi tanár, leköszönő dékán – Állam- és Jogtudományi Kar
 • Dr. Mindszenty Andrea egyetemi tanár – Természettudományi Kar
 • Dr. Radványi Katalin főiskolai tanár – Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

2015. évben

 • Dr. Karácsony András egyetemi tanár – Állam- és Jogtudományi Kar
 • Dr. Dezső Tamás egyetemi docens – Bölcsészettudományi Kar
 • Dr. Borsodi Csaba habil. egyetemi docens – Bölcsészettudományi Kar
 • Dr. Kulcsár-Szabó Ernő intézetigazgató – Bölcsészettudományi Kar
 • Dr. Németh András egyetemi tanár – Pedagógiai és Pszichológiai Kar
 • Dr. Tausz Katalin egyetemi tanár – Társadalomtudományi Kar

2014. évben

 • Dr. Demeter Katalin főiskolai tanár – Tanító- és Óvóképző Kar
 • Dr. Oláh Attila egyetemi tanár – Pedagógiai és Pszichológiai Kar
 • Dr. Raczky Pál egyetemi tanár – Bölcsészettudományi Kar
 • Dr. Simon Péter Lajos egyetemi tanár – Informatikai Kar

2013. évben

 • Dr. Hegyesi Gábor főiskolai tanár – Társadalomtudományi Kar
 • Dr. Kiss Ádám professor emeritus – Természettudományi Kar
 • Dr. Medgyes Péter egyetemi tanár – Bölcsészettudományi Kar
 • Dr. Szögi László volt főigazgató – ELTE Egyetemi Könyvtár

2012. évben

 • Hunyady Györgyné dr. főiskolai tanár – Tanító- és Óvóképző Kar
 • Dr. Kozma László egyetemi docens – az Informatikai Kar
 • Dr. Michaletzky György egyetemi tanár – Természettudományi Kar
 • Szabó Ákosné dr. professzor emeritus – Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
 • Dr. Zentai László egyetemi tanár – Informatikai Kar

2011. évben

 • Dr. Fazekas Marianna tanszékvezető, egyetemi docens – Állam- és Jogtudományi Kar
 • Dr. H. Nagy Anna egyetemi docens – Pedagógiai és Pszichológiai Kar
 • Dr. Hudecz Ferenc tanszékvezető, egyetemi tanár – Természettudományi Kar
 • Dr. Orosz Magdolna tanszékvezető, egyetemi tanár – Bölcsészettudományi Kar

2010. évben

 • Dr. Bábosik István professzor emeritus – Pedagógiai és Pszichológiai Kar
 • Dr. Banczerowski Janus egyetemi tanár – Bölcsészettudományi Kar
 • Dr. Dezső Márta tanszékvezető egyetemi tanár – Állam- és Jogtudományi Kar
 • Dr. Fazekas József adjunktus – Állam- és Jogtudományi Kar
 • Dr. Marosi Ernő egyetemi tanár – Bölcsészettudományi Kar
 • Véghelyi Józsefné dr. dékánhelyettes, főiskolai docens – Tanító- és Óvóképző Kar

2009. évben

 • Dr. Erdei Árpád professzor emeritus – Állam- és Jogtudományi Kar
 • Dr. Golnhofer Erzsébet habil.egyetemi docens – Pedagógiai és Pszichológiai Kar
 • Dr. Hortobágyi István főiskolai tanár, leköszönő dékán – Tanító- és Óvóképző Kar
 • Dr. Rudas Tamás egyetemi tanár, leköszönő dékán – Társadalomtudományi Kar
 • Dr. Schlett István professzor emeritus – Állam- és Jogtudományi Kar

2008. évben

 • Dr. Mezey Barna tanszékvezető egyetemi tanár, leköszönő dékán - Állam- és Jogtudományi Kar
 • Mayer Miklósné dr. Nádasi Mária egyetemi tanár - Pedagógiai és Pszichológiai Kar

2007. évben

 • Dr. Balázs Béla ny. egyetemi tanár - Természettudományi Kar
 • Dr. Hunyady György egyetemi tanár, leköszönő dékán - Pedagógiai és Pszichológiai Kar
 • Palojtay Tamás vezetőtanár, volt igazgató-helyettes - ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskolában

2006. évben

 • Dr. Boros László tanszékvezető egyetemi docens, intézetigazgató - Társadalomtudományi Kar
  rektorhelyettes
 • Dr. Izsák Lajos egyetemi tanár, intézetigazgató - Bölcsészettudományi Kar
  rektorhelyettes

2005. évben

 • Dr. Láng Ferenc egyetemi tanár, dékán - Természettudományi Kar

2004. évben

 • Dr. Kovács István egyetemi tanár - Természettudományi Kar
 • Dr. Tarnói László egyetemi tanár - Bölcsészettudományi Kar
 • Dr. Pócsik György egyetemi tanár - Természettudományi Kar

2002. évben

 • Dr. Kelemen Elemér főigazgató - Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar
 • Dr. Vigh József egyetemi tanár - Állam- és Jogtudományi Kar

1999. évben

 • Dr. Németh János egyetemi tanár - Állam- és Jogtudományi Kar

1998. évben

 • Dr. Horváth Pál professor emeritus - Állam- és Jogtudományi Kar