Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt

2011. évben

 • Dr. Horváth Attila egyetemi docens - Állam- és Jogtudományi Kar

2010. évben

 • Dr. Simon László professor emeritus – Természettudományi Kar

2009. évben

 • Mayer Miklósné Dr. Nádasi Mária egyetemi tanár – Pedagógiai és Pszichológiai Kar
 • Dr. Rácz Lajos tanszékvezető egyetemi tanár – Állam- és Jogtudományi Kar
 • Dr. Torkos Kornél egyetemi docens – Természettudományi Kar

2008. évben

 • Dr. Szüts Tivadarné Dr. Fürész Klára dékánhelyettes, egyetemi docens - Állam- és Jogtudományi Kar

2007. évben

 • Bollókné dr. Panyik Ilona főiskolai tanár - Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar

2006. évben

 • Dr. Hársfalvi Rezső igazgató - Jogi Továbbképző Intézet
 • Hunyady Györgyné dr. tanszékvezető főiskolai tanár - Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar
 • Dr. Karácsony András dékánhelyettes, tanszékvezető egyetemi tanár - Állam- és Jogtudományi Kar
 • Dr. Nahalka István egyetemi docens - Pedagógiai és Pszichológiai Kar
 • Dr. Palotás Emil egyetemi tanár - Bölcsészettudományi Kar
 • Dr. Szilágyi Péter egyetemi tanár - Állam- és Jogtudományi Kar

2005. évben

 • Dr. Dezső Márta habil. egyetemi docens - Állam- és Jogtudományi Kar
 • Perl Miklósné Dr. Molnár Ibolya egyetemi tanár - Természettudományi Kar

2004. évben

 • Dr. Záray Gyula egyetemi tanár - Természettudományi Kar

2003. évben

 • Dr. Kovács Tamásné Dékáni Hivatal vezetője - Állam- és Jogtudományi Kar

1997. évben

 • Dr. Szakács István tanszékvezető egyetemi docens - Állam- és Jogtudományi Kar