Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje

2011. évben

 • Dr. Fokasz Nikosz egyetemi tanár – Társadalomtudományi Kar
 • Dr. Kardos Gábor tanszékvezető, egyetemi tanár – Állam- és Jogtudományi Kar
 • Dr. Kiss Gy. Csaba ny. egyetemi tanár – Bölcsészettudományi Kar
 • Dr. Kovács János professzor emeritus – Természettudományi Kar
 • Dr. Maróth Miklósné Dr. Jeremiás Éva egyetemi tanár – Bölcsészettudományi Kar
 • Szabó Lászlóné Dr. Borsos Olga címzetes egyetemi docens – Természettudományi Kar

2010. évben

 • Dr. Busch Béla egyetemi docens – Állam és Jogtudományi Kar
 • Dr. Járai Antal egyetemi tanár – Informatikai Kar
 • Dr. Szilágyi Péter egyetemi tanár – Állam- és Jogtudományi Kar
 • Dr. Voigt Vilmos egyetemi tanár – Bölcsészettudományi Kar

2009. évben

 • Dr. Bartholy Judit egyetemi tanár – Természettudományi Kar
 • Dr. Kozma László habil. egyetemi docens, dékán – Informatikai Kar
 • Dr. Leél-Össy Szabolcs egyetemi docens – Természettudományi Kar
 • Dr. Lövétei István egyetemi adjunktus – Állam- és Jogtudományi Kar
 • Dr. Sarbu Aladár egyetemi tanár – Bölcsészttudományi Kar
 • Dr. Sz. Jónás Ilona egyetemi tanár – Bölcsészttudományi Kar
 • Dr. Takács Péter egyetemi tanár – Állam- és Jogtudományi Kar
 • Dr. Tarján Tamás egyetemi docens – Bölcsészttudományi Kar
 • Dr. Trencsényi László egyetemi docens – Pedagógiai és Pszichológiai Kar

2008. évben

 • Dr. Bakonyi Tibor c. egyetemi docens
 • Dr. Darvas Ágnes egyetemi docens - Társadalomtudományi Kar
 • Dr. Karafiáth Judit egyetemi docens - Bölcsészettudományi Kar
 • Dr. Kiss Jenő intézetigazgató, egyetemi tanár - Bölcsészettudományi Kar
 • Dr. Örkény Antal tanszékvezető egyetemi tanár - Társadalomtudományi Kar
 • Dr. Somlai Péter egyetemi tanár - Társadalomtudományi Kar
 • Dr. Szabó Sándor ny. egyetemi docens - Bölcsészettudományi Kar

2007. évben

 • Dr. Adamik Tamás egyetemi tanár, a nyelvtudományok doktora- Bölcsészettudományi Kar
 • Dr. Bábosik István egyetemi tanár - Pedagógiai és Pszichológiai Kar
 • Dr. Bernolák Béláné főiskolai adjunktus - Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar
 • Dr. H. Nagy Anna egyetemi docens, a biológiatudomány kandidátusa - Pedagógiai és Pszichológiai Kar
 • Dr. Inzelt György egyetemi tanár, a kémiatudomány doktora - Természettudományi Kar
 • Dr. Kardos József egyetemi tanár, a történelemtudomány kandidátusa - Bölcsészettudományi Kar
 • Dr. Kiss Daisy ügyvéd, a Magyar Ügyvédi Kamara titkára, az ELTE tiszteletbeli tanára
 • Dr. Nyomárkay István egyetemi tanár, akadémikus - Bölcsészettudományi Kar
 • Dr. Sipos Lajos egyetemi tanár, professor emeritus, a történelemtudományok doktora - Bölcsészettudományi Kar
 • Dr. Tausz Katalin egyetemi docens, a szociológiai tudomány kandidátusa - Társadalomtudományi Kar
 • Dr. Urbán Aladár egyetemi tanár, professor emeritus, a történelemtudományok doktora - Bölcsészettudományi Kar

2006. évben

 • Dr. Könczei György egyetemi tanár- Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar
 • Dr. Nagy Boldizsár egyetemi adjunktus- Állam- és Jogtudományi Kar

2005. évben

 • Dr. Békés Imre professor emeritus - Állam- és Jogtudományi Kar
 • Dr. Berényi Sándor professor emeritus - Állam- és Jogtudományi Kar
 • Dr. Erdélyi Ágnes egyetemi docens - Bölcsészettudományi Kar
 • Dr. Hegyesi Gábor tanszékvezető főiskolai tanár - Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar
 • Dr. Mezey Barna tanszékvezető egyetemi tanár, dékán - Állam- és Jogtudományi Kar
 • Dr. Nagy Árpád címzetes egyetemi tanár - Állam- és Jogtudományi Kar
 • Dr. Prékopa András professor emeritus- Természettudományi Kar
 • Dr. Somos András megbízott előadó, a Budapesti Ügyvédi Kamara főtitkára - Állam- és Jogtudományi Kar
 • Dr. Székelyi Mária egyetemi tanár, dékánhelyettes - Társadalomtudományi Kar

2004. évben

 • Dr. Buday József tanszékvezető főiskolai tanár - Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar
 • Dr. Farsang György egyetemi tanár- Természettudományi Kar
 • Dr. Fazekas Marianna tanszékvezető egyetemi docens - Állam- és Jogtudományi Kar
 • Dr. Láng Ferenc egyetemi tanár, dékán- Természettudományi Kar
 • Dr. Lévay Béla egyetemi tanár- Természettudományi Kar

2003. évben

 • Dr. Domé Györgyné egyetemi tanár- Állam- és Jogtudományi Kar
 • Dr. Máthé Gábor egyetemi docens - Állam- és Jogtudományi Kar
 • Dr. Schütz István tudományos munkatárs - Bölcsészettudományi Kar