Magyar Arany Érdemkereszt

2019. évben

  • Dr. Lénárd Gábor nyugalmazott igazgató – Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium
  • Dr. Stánitz Éva egyetemi docens – Pedagógiai és Pszichológiai Kar

2017. évben

  • Dr. Márkus Eszter főiskolai docens – Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

2015. évben

  • Dr. Szivák Judit egyetemi docens – Pedagógiai és Pszichológiai Kar

2014. évben

  • Dr. Donáth Péter professor emeritus – Tanító- és Óvóképző Kar
  • Szabóné Dr. Molnár Anna ny. egyetemi docens – Pedagógiai és Pszichológiai Kar

2013. évben

  • Dr. Király Zsolt egyetemi adjunktus – Bölcsészettudományi Kar