Németh László-díj

2018. évben

  • Szepesi Judit tanár – Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola

2015. évben

  • Tóth Beatrix mestertanár – Tanító- és Óvóképző Kar

2014. évben

  • Hegyiné Honyek Katalin gyakorlatvezető tanár – Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

2013. évben

  • Süle Ilona igazgatóhelyettes – ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola

2012. évben

  • Szászné Heszlényi Judit vezetőtanár – Trefort Ágoston Gyakorlóiskola

2010. évben

  • Csákány Antalné ny. főiskolai adjunktus, fizikatanár – ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium

2009. évben

  • Kissné Dr. Spira Veronika középiskolai tanár - Trefort Ágoston Gyakorlógimnázium