Oktatási miniszter elismerő oklevele

2008. évben

  • Kugler Sándorné nyugalmazott gimnáziumi tanár - ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Iskola

2007. évben

  • Dr. Juhászné Huszty Katalin gazdasági főigazgató
  • Dr. Tímár Imre nyugalmazott főiskolai tanár - Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar

2005. évben

  • Dr. Gombár Csaba tudományos főmunkatárs - Állam és Jogtudományi Kar