Pro Ingenio díj

2021. évben

Nívódíj:

 • Hercz Mária egyetemi docens – Tanító- és Óvóképző Kar
 • Faragó István professor emeritus – Természettudományi Kar
 • Menyhárd Attila egyetemi tanár – Állam- és Jogtudományi Kar

Elismerő oklevél:

 • Borsfay Krisztina egyetemi adjunktus – Pedagógiai és Pszichológiai Kar
 • Mándi Tibor egyetemi docens – Állam- és Jogtudományi Kar
 • Pölcz Ádám egyetemi adjunktus – Társadalomtudományi Kar
 • Sik Domonkos habilitált egyetemi docens – Pedagógiai és Pszichológiai Kar
 • Szabó Gábor habilitált egyetemi docens – Bölcsészettudományi Kar
 • Szemerszky Renáta habilitált egyetemi docens – Pedagógiai és Pszichológiai Kar
 • Tőkey Balázs Péter habilitált egyetemi docens – Állam- és Jogtudományi Kar

2020. évben

Nívódíj:

 • Dr. Magyarfalvi Gábor egyetemi adjunktus – Természettudományi Kar
 • Dr. Porkoláb Zoltán egyetemi docens – Informatikai Kar
 • Dr. Veres-Székely Anna egyetemi tanár – Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Elismerő Oklevél:

 • Dr. Deáky Zita habilitált egyetemi docens – Bölcsészettudományi Kar
 • Heszteráné Dr. Ekler Judit egyetemi docens, intézetigazgató – Pedagógiai és Pszichológiai Kar
 • Dr. Lengyel Klára habilitált egyetemi docens – Bölcsészettudományi Kar
 • Dr. Rácz Andrea Anikó habilitált egyetemi docens, tanszékvezető – Társadalomtudományi Kar
 • Dr. Skribanek Anna főiskolai tanár – Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ
 • Dr. Zsákai Annamária egyetemi docens – Természettudományi Kar

2019. évben

Nívódíj:

 • Győriné Dr. Stefanik Krisztina docens – Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
 • Dr. Kajtár Gábor adjunktus – Állam- és Jogtudományi Kar
 • Dr. Nagy Balázs tanszékvezető, habilitált egyetemi docens – Bölcsészettudományi Kar

Elismerő Oklevél:

 • Dr. Éber Márk Áron adjunktus – Társadalomtudományi Kar
 • Dr. Fűzfa Balázs docens – Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ
 • Dr. Kozsik Tamás docens – Informatikai Kar
 • Dr. Lehmann Miklós tanszékvezető, egyetemi docens – Tanító- és Óvóképző Kar
 • Dr. Simon István docens – Állam- és Jogtudományi Kar
 • Dr. Somody Bernadette adjunktus – Állam- és Jogtudományi Kar
 • Dr. Teller Katalin adjunktus – Bölcsészettudományi Kar
 • Vargáné Dr. Molnár Márta tudományos főmunkatárs – Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

2018. évben

Nívódíj:

 • Dr. Balázs Judit egyetemi tanár – Pedagógiai és Pszichológiai Kar
 • Dr. Cserti József egyetemi tanár – Természettudományi Kar
 • Dr. Kroó Katalin egyetemi tanár – Bölcsészettudományi Kar
 • Dr. Örkény Antal egyetemi tanár – Társadalomtudományi Kar

Elismerő Oklevél:

 • Dr. Eke Zsuzsanna adjunktus – Természettudományi Kar
 • Dr. Krupp József adjunktus – Bölcsészettudományi Kar
 • Dr. Papp Richárd habilitált egyetemi docens – Társadalomtudományi Kar
 • Dr. Varga Máté adjunktus – Természettudományi Kar
 • Dr. Vitályos Gábor Áron adjunktus – Tanító- és Óvóképző Kar

2017. évben

Nívódíj:

 • Könczei György egyetemi tanár – Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
 • Birtalan Ágnes egyetemi tanár – Bölcsészettudományi Kar
 • Orosz Éva egyetemi tanár – Társadalomtudományi Kar

Elismerő Oklevél:

 • Hoffman István egyetemi docens – Állam- és Jogtudományi Kar
 • Lénárt Zoltán tanársegéd – Bárczy Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
 • Horváth Zsolt Kelemen egyetemi adjunktus – Bölcsészettudományi Kar
 • Tóth Melinda tanársegéd – Informatikai Kar
 • Pigniczkiné Rigó Adrien egyetemi adjunktus – Pedagógiai és Pszichológiai Kar
 • Trentinné Benkő Éva egyetemi adjunktus – Tanító- és Óvóképző Kar 
 • Illy Judit egyetemi adjunktus – Természettudományi Kar

2016. évben

Nívódíj:

 • Horváth Zoltán egyetemi tanár, dékán – Informatikai Kar
 • Németh Dezső habil. egyetemi docens – Pedagógiai és Pszichológiai Kar
 • Tarczai György egyetemi docens – Természettudományi Kar

Elismerő Oklevél:

 • Aczél Balázs egyetemi adjunktus – Pedagógiai és Pszichológiai Kar
 • Czoch Gábor habil. egyetemi docens – Bölcsészettudományi Kar
 • Darvas Ágnes tanszékvezető egyetemi docens – Társadalomtudományi Kar
 • Müller Viktor tudományos főmunkatárs – Természettudományi Kar
 • Papp Imre adjunktus – Állam- és Jogtudományi Kar

2015. évben

Nívódíj:

 • Lőrincz András tudományos főmunkatárs – Informatikai Kar
 • Ritoók Zsigmond professzor emeritus, akadémikus – Bölcsészettudományi Kar
 • Szabolcs Éva egyetemi tanár – Pedagógiai és Pszichológiai Kar
 • Weidinger Tamás egyetemi docens – Természettudományi Kar
 • Wessely Anna egyetemi docens – Társadalomtudományi Kar
 • Zsakó László egyetemi docens – Informatikai Kar

Elismerő Oklevél:

 • Csörnyei Zoltán egyetemi docens – Informatikai Kar
 • Erdős István egyetemi tanársegéd – Állam- és Jogtudományi Kar
 • Kajtár Gábor adjunktus – Állam- és Jogtudományi Kar
 • Kereszty Orsolya egyetemi docens – Pedagógiai és Pszichológiai Kar
 • Kós Géza adjunktus – Természettudományi Kar
 • Körmendi Tamás egyetemi adjunktus – Bölcsészettudományi Kar
 • Menczel Gabriella egyetemi docens – Bölcsészettudományi Kar
 • Patakiné Bősze Júlia egyetemi adjunktus – Pedagógiai és Pszichológiai Kar
 • Szabó Csaba egyetemi tanár – Természettudományi Kar