Pro Universitate Emlékérem

2004. évben

 • Dr. Böddiné Dr. Schróth Ágnes vezetőtanár - Trefort Ágoston Gyakorlóiskola
 • Budainé Dr. Hajdú Erzsébet egyetemi docens - Bölcsészettudományi Kar
 • Dr. Csempesz Ferenc egyetemi docens, dékánhelyettes - Természettudományi Kar
 • Dr. Kaán Miklósné Dr. Keszler Borbála tanszékvezető egyetemi tanár - Bölcsészettudományi Kar
 • Dr. Király Miklós tanszékvezető egyetemi docens - Állam- és Jogtudományi Kar
 • Kiss Józsefné könyvtárvezető - Természettudományi Kar
 • Kotschy Andrásné dr. főiskolai docens - Pedagógiai és Pszichológiai Kar
 • Dr. Nádasdy Ádám egyetemi docens - Bölcsészettudományi Kar
 • Nyékiné Gaizler Judit egyetemi docens - Informatikai Kar
 • Petri Andrásné dr. Feyér Judit egyetemi adjunktus - Pedagógiai és Pszichológiai Kar
 • Szászné Heszlényi Judit vezetőtanár - Trefort Ágoston Gyakorlóiskola
 • Dr. Szilágyi Péter tanszékvezető egyetemi tanár - Állam- és Jogtudományi Kar
 • Dr. Szüts Tivadarné dr. Fürész Klára tanszékvezető egyetemi docens, dékánhelyettes - Állam- és Jogtudományi Kar
 • Dr. Takács Péter egyetemi docens, dékánhelyettes - Állam- és Jogtudományi Kar
 • Dr. Vass János tanszékvezető egyetemi docens - Állam- és Jogtudományi Kar
 • Dr. Voigt Vilmos egyetemi tanár, intézetigazgató - Bölcsészettudományi Kar
 • Vuray Ágnes hivatalvezető - Társadalomtudományi Kar

2003. évben

 • Dr. Bábosik István egyetemi tanár, igazgató, oktatási dékánhelyettes - Bölcsészettudományi Kar
 • Dr. Földes Gábor (postumus) tanszékvezető egyetemi docens - Állam- és Jogtudományi Kar
 • Dr. Hajdú Mihály egyetemi tanár - Bölcsészettudományi Kar
 • Dr. Kozma László egyetemi docens - Természettudományi Kar
 • Dr. habil. Németh András habil. tanszékvezető főiskolai tanár, főigazgató - Tanítóképző Főiskolai Kar
 • Dr. Sebestyén Ferenc egyetemi docens - Természettudományi Kar
 • Síposné Dr. Jáger Katalin főiskolai tanár - Tanárképző Főiskolai Kar
 • Dr. Zámbó László egyetemi docens - Természettudományi Kar

2002. évben

 • Dr. Frank Tibor egyetemi tanár - Bölcsészettudományi Kar
 • Dr. Karsay Ferenc ny. főosztályvezető - Természettudományi Kar
 • Dr. Kniezsa Veronika egyetemi docens - Bölcsészettudományi Kar
 • Dr. Kovács Tamásné a Dékáni Hivatal vezetője - Állam- és Jogtudományi Kar
 • Dr. Mollay Erzsébet egyetemi docens - Bölcsészettudományi Kar
 • Dr. Németh Judit egyetemi tanár - Természettudományi Kar
 • Dr. Szobolevszki Sándor egyetemi adjunktus - Állam- és Jogtudományi Kar
 • Dr. Szókán Gyula egyetemi docens - Természettudományi Kar
 • Véghelyi Józsefné dr. főiskolai docens, főigazgató-helyettes - Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar
 • Zongorné Juhász Irén főiskolai docens - Tanárképző Főiskolai Kar

2001. évben

 • Gács Gáborné dr. Péter Ágnes egyetemi tanár - Bölcsészettudományi Kar
 • Dr. Hársfalvi Rezső főtitkár - Rektori Hivatal
 • Dr. Szabó Sándor főiskolai docens - Tanárképző Főiskolai Kar
 • Szabóné dr. Molnár Anna főiskolai docens - Tanárképző Főiskolai Kar
 • Dr. Tóth János egyetemi docens - Állam- és Jogtudományi Kar
 • Dr. Várady László címzetes egyetemi tanár - Bölcsészettudományi Kar
 • Dr. Záray Gyula tanszékvezető egyetemi tanár - Természettudományi Kar

1999. évben

 • Dr. Karácsony András egyetemi tanár - Állam- és Jogtudományi Kar
 • Dr. Pokol Béla egyetemi tanár - Állam- és Jogtudományi Kar
 • Dr. Tauber István tanszékvezető egyetemi docens - Állam- és Jogtudományi Kar

1997. évben

 • Dr. Földi Andárs egyetemi docens - Állam- és Jogtudományi Kar