Pro Universitate Emlékérem arany fokozata

2020. évben

 • Dr. Darvay Sarolta egyetemi docens – Tanító- és Óvóképző Kar
 • Dr. Gergó Lajos egyetemi docens – Informatikai Kar
 • Dr. Gönczöl Katalin professor emeritus – Állam- és Jogtudományi Kar
 • Dr. Gyáni Gábor egyetemi tanár – Társadalomtudományi Kar
 • Dr. Kullmann Lajos professor emeritus – Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
 • Dr. Polgár Tibor egyetemi docens – Pedagógiai és Pszichológiai Kar
 • Dr. Turányi Tamás egyetemi tanár – Természettudományi Kar

2019. évben

 • Dr. Balázs Géza egyetemi tanár – Bölcsészettudományi Kar
 • Dr. Bartholy Judit egyetemi tanár – Természettudományi Kar
 • Dr. Döbrössy János tanszékvezető, habil. egyetemi docens – Tanító- és Óvóképző Kar
 • Dr. Kabódi Csaba habil. egyetemi docens – Állam- és Jogtudományi Kar
 • Csörgeiné Dr. Kurin Krisztina habil. egyetemi docens – Természettudományi Kar
 • Dr. Szivák Judit leköszönt dékánhelyettes, habil. egyetemi docens – Pedagógiai és Pszichológiai Kar
 • Dr. Szlávi Péter egyetemi docens – Informatikai Kar

2018. évben

 • Bergmann Krisztina könyvtárigazgató – Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
 • Dr. Nguyen Luu Lan Anh habilitált egyetemi docens – Pedagógiai és Pszichológiai Kar
 • Dr. Pál Ferenc egyetemi tanár – Bölcsészettudományi Kar
 • Dr. Papp Lajos hivatalvezető – Pedagógiai és Pszichológiai Kar
 • Dr. Rényi Ágnes egyetemi docens – Társadalomtudományi Kar
 • Dr. Szabó Máté egyetemi tanár – Állam- és Jogtudományi Kar
 • Dr. Szőnyi Tamás egyetemi tanár – Természettudományi Kar

2017. évben

 • Dr. Bánfalvy Csaba egyetemi tanár – Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
 • Dr. Bárdos György egyetemi tanár – Pedagógiai és Pszichológiai Kar
 • Dr. Kósa László professzor emeritus – Bölcsészettudományi Kar
 • Dr. Pap Gábor Sándorné egyetemi docens – Informatikai Kar
 • Turmezeyné dr. Heller Erika egyetemi docens – Tanító- és Óvóképző Kar Kar

2016. évben

 • Dr. Böddiné Dr. Schróth Ágnes igazgatóhelyettes – ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium
 • Dr. Dobszay Tamás egyetemi docens, intézetigazgató-helyettes – Bölcsészettudományi Kar
 • Dr. Földi András tanszékvezető egyetemi tanár – Állam- és Jogtudományi Kar
 • Dr. Heller Mária egyetemi docens, volt intézetigazgató – Társadalomtudományi Kar
 • Dr. Némethné dr. Kollár Katalin tanszékvezető habilitált egyetemi docens – Pedagógiai és Pszichológiai Kar

2015. évben

 • Dr. Kardos Gábor egyetemi tanár – Állam- és Jogtudományi Kar
 • Dr. Kovács Mónika habilitált. egyetemi docens – Pedagógiai és Pszichológiai Kar
 • Dr. Orlovszky Géza egyetemi docens – Bölcsészettudományi Kar
 • Dr. Szabó Mária egyetemi tanár – Természettudományi Kar
 • Tihanyiné Dr. Hős Ágnes főiskolai docens – Tanító- és Óvóképző Kar

2014. évben

 • Dr. Czigler István egyetemi tanár – Pedagógiai és Pszichológiai Kar
 • Dr. Fótiné Hoffmann Éva megbízott tanszékvezető – Bárczi Gusztáv Gyógypedagógai Kar
 • Gyöngyösi Ildikó számviteli osztályvezető – Gazdasági- és Műszaki Főigazgatóság
 • Dr. Steiger Judit egyetemi docens – Állam- és Jogtudományi Kar
 • Dr. Szigeti Zoltán egyetemi tanár – Természettudományi Kar

2013. évben

 • Dr. Benczik Vilmos főiskolai tanár – Tanító és Óvóképző Kar
 • Dr. Csanádi Gábor habilitált egyetemi docens – Társadalomtudományi Kar
 • Dr. Györffy János egyetemi docens, dékánhelyettes – Informatikai Kar
 • Dr. Jankovics István volt igazgató – ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium és Multidiszciplináris Kutatóközpont
 • Nagyné Dr. Réz Ilona igazgató – Az ELTE Gyakorló Gyógypedagógiai és Logopédiai Szakszolgálat, Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Országos Gyógypedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény

2012. évben

 • Dr. Bányai Éva egyetemi tanár – Pedagógiai és Pszichológiai Kar
 • Dr. Becski Gézáné Dr. Bodzsár Éva tanszékvezető egyetemi tanár – Természettudományi Kar
 • Dr. Détári László egyetemi tanár – Természettudományi Kar
 • Dr. Kovács István Gábor tanszékvezető egyetemi docens – Társadalomtudományi Kar
 • Dr. Kukorelli István egyetemi tanár – Állam- és Jogtudományi Kar

2011. évben

 • Dr. Demeter Katalin dékánhelyettes, főiskolai tanár – Tanító- és Óvóképző Kar
 • Gács Gáborné dr. Péter Ágnes tanszékvezető, egyetemi tanár – Bölcsészettudományi Kar
 • Dr. Györffy Miklós egyetemi tanár – Bölcsészettudományi Kar
 • Dr. Kónya Anikó egyetemi docens – Pedagógiai és Pszichológiai Kar
 • Dr. Probáld Ferenc professzor emeritus – Természettudományi Kar
 • Dr. Vass János tanszékvezető, egyetemi docens – Állam- és Jogtudományi Kar
 • Vékony Edit hivatalvezető – Társadalomtudományi Kar

2010. évben

 • Dr. Faragó Klára egyetemi tanár – Pedagógiai és Pszichológiai Kar
 • Dr. Fóthi Ákos tanszékvezető egyetemi docens – Informatikai Kar
 • Dr. Géher István egyetemi tanár – Bölcsészettudományi Kar
 • Prof. Dr. Hamar Imre egyetemi tanár, a Konfuciusz Intézet igazgatója
 • Dr. Kalmár Magdolna egyetemi tanár – Pedagógiai és Pszichológiai Kar
 • Dr. Nagyné dr. Szegvári Katalin professor emeritus – Állam- és Jogtudományi Kar
 • Nemere János főiskolai docensnek – Pedagógiai és Pszichológiai Kar
 • Dr. Orlóci László egyetemi docens, a Füvészkert igazgatója
 • Dr. Podráczky Judit tanszékvezető főiskolai docensnek – Tanító- és Óvóképző Kar
 • Dr. Réz Gábor egyetemi docens – Természettudományi Kar
 • Rhorerné dr. habil. Fábián Zsuzsanna habil. egyetemi docens – Bölcsészettudományi Kar
 • Dr. Sarbu Aladár egyetemi tanár – Bölcsészettudományi Kar
 • Dr. Szilágyi László egyetemi docens – Természettudományi Kar
 • Prof. Dr. Szvák Gyula egyetemi tanár, a Ruszisztikai Központ vezetője
 • Dr. Varga Katalin habil. egyetemi docens – Pedagógiai és Pszichológiai Kar
 • Dr. Voigt Vilmos egyetemi tanár – Bölcsészettudományi Kar
 • Dr. Zsoldos Márta főiskolai tanárnak – Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

2009. évben

 • Dr. Bak Borbála ny.egyetemi docens – Bölcsészettudományi Kar
 • Dr. Benczúr András egyetemi tanár – Informatikai Kar
 • Dr. Benkes Mihály habil. egyetemi docens – Társadalomtudományi Kar
 • Dr. Boros Zsuzsanna egyetemi docens – Állam- és Jogtudományi Kar
 • Dr. Donáth Péter egyetemi tanár – Tanító- és Óvóképző Kar
 • Emőkey István könyvtárvezető – Bölcsészettudományi Kar
 • Gereben Ferencné dr. főiskolai tanár – Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
 • Dr. Gnädig Péter egyetemi docens – Természettudományi Kar
 • Dr. Gonda János habil.egyetemi docens – Informatikai Kar
 • Dr. Győri János egyetemi docens – Pedagógiai és Pszichológiai Kar
 • Dr. Hegyi György egyetemi tanár – Természettudományi Kar
 • Dr. Horváth Ferenc egyetemi tanár – Természettudományi Kar
 • Krasznay Péterné könyvtárvezető – Bölcsészettudományi Kar
 • Dr. Nemes Nagy József egyetemi tanár – Természettudományi Kar
 • Prof. Dr. Bárdosi Vilmos egyetemi tanár – Bölcsészettudományi Kar
 • Dr. Sasvári László egyetemi docens – Természettudományi Kar
 • Dr. Szabó Lajos főiskolai tanár – Társadalomtudományi Kar
 • Dr. Yamaji Masanori egyetemi docens – Bölcsészettudományi Kar

2008. évben

 • Bukta Zsolt hivatalvezető - Bölcsészettudományi Kar
 • Dr. Erdei Anna egyetemi tanár - Természettudományi Kar
 • Dr. Gaálné Csoba Alice hivatalvezető - Bölcsészettudományi Kar
 • Gesztesi Albertné osztályvezető - Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság
 • Dr. Gráf László egyetemi tanár - Természettudományi Kar
 • Dr. Jalsovszky István egyetemi docens - Természettudományi Kar
 • Dr. Karafiáth Judit egyetemi docens - Bölcsészettudományi Kar
 • Paul J. Kellner amerikai állampolgár, intézményi támogató - Bölcsészettudományi Kar
 • Dr. Lendvai János intézetigazgató - Természettudományi Kar
 • Dr. Sass Miklós tanszékvezető egyetemi tanár - Természettudományi Kar
 • Dr. Szabó B. István egyetemi docens – Bölcsészettudományi Kar
 • Szepesi Ádám főiskolai docens - Pedagógiai és Pszichológiai Kar
 • Dr. Szögi László főigazgató - Egyetemi Könyvtár
 • Taskó Mihályné hivatalvezető - Bölcsészettudományi Kar

2007. évben

 • Dr. Fekete István egyetemi docens, leköszönő dékánhelyettes - Informatikai Kar
 • Dr. Haiman Ottó tudományos tanácsadó - Természettudományi Kar
 • Dr. Józsa György dékáni tanácsadó, volt dékáni hivatalvezető - Társadalomtudományi Kar
 • Kratochwill Ferencné kari Gazdasági Hivatal vezetője - Bölcsészettudományi Kar
 • Dr. Zentai László egyetemi tanár,leköszönő dékánhelyettes - Informatikai Kar

2006. évben

 • Bán Tamásné volt főigazgató-helyettes - Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság
 • Bollókné dr. Panyik Ilona főiskolai tanár - Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar
 • Dr. Csörnyei Zoltán egyetemi docens - Informatikai Kar
 • Dr. Druzsin Ferenc hab. főiskolai tanár, rektori tanácsadó - Bölcsészettudományi Kar
 • Dr. H. Nagy Anna egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes - Pedagógiai és Pszichológiai Kar
 • Jakab Andrásné osztályvezető - Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság
 • Dr. Lehoczkyné dr. Kollonay Csilla egyetemi docens - Állam- és Jogtudományi Kar
 • Dr. Monostori Miklós egyetemi tanár - Természettudományi Kar
 • Paál Huba igazgató - MTA
 • Dr. Perczel György egyetemi docens - Természettudományi Kar
 • Dr. Valki László egyetemi tanár - Állam- és Jogtudományi Kar

2005. évben

 • Dr. Békés Imre professor emeritus - Állam- és Jogtudományi Kar
 • Dr. Borsodi Csaba tanszékvezető egyetemi docens - Bölcsészettudományi Kar
 • Dr. Fehér Erzsébet egyetemi docens - Bölcsészettudományi Kar
 • Dr. Jordán Gyula egyetemi docens, osztályvezető - Társadalomtudományi Kar
 • Dr. Kisfaludy Gyula osztályvezető - Természettudományi Kar
 • Dr. Léderer Pál tudományos főmunkatárs - Társadalomtudományi Kar
 • Dr. Márkus Tibor egyetemi docens - Informatikai Kar
 • Dr. Németh Józsefné egyetemi docens, kari titkár - Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar
 • Dr. Pásztorné Varga Katalin egyetemi docens - Informatikai Kar
 • Dr. Pusztai Ferenc egyetemi docens - Bölcsészettudományi Kar
 • Ritoók Pálné egyetemi docens - Pedagógiai és Pszichológiai Kar
 • Szabó Sándor főiskolai docens - Bölcsészettudományi Kar
 • Torbágyi Tiborné főosztályvezető, főtanácsos - Egyetemi Könyvtár
 • Dr. Vértes Attila kutató professzor - Természettudományi Kar
 • Dr. Wiener A. Imre egyetemi tanár - Állam- és Jogtudományi Kar