Pro Universitate Emlékérem bronz fokozata

2020. évben

 • Drozd Zsuzsanna igazgatóhelyettes – ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium
 • Dr. Kopp Erika egyetemi docens – Pedagógiai és Pszichológiai Kar
 • Koósné Sinkó Judit mestertanár – Tanító- és Óvóképző Kar
 • Kovács Béla adjunktus – Informatikai Kar
 • Kökönyei Gyöngyi adjunktus – Pedagógiai és Pszichológiai Kar
 • Lengyel Ágnes irodavezető – Pedagógiai és Pszichológiai Kar
 • Dr. Köteles Ferenc egyetemi tanár – Pedagógiai és Pszichológiai Kar
 • Szabó Éva vezetőtanár – ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium
 • Dr. Szoboszlai Norbert adjunktus – Természettudományi Kar
 • Tomcsányi Roland osztályvezető – Kancellária, Informatikai Igazgatóság

2019. évben

 • Baloghné dr. Nagy Gizella adjunktus – Tanító- és Óvóképző Kar
 • Fett Anna tanszéki előadó – Állam- és Jogtudományi Kar
 • Kerek Ágnes hivatalvezető – Informatikai Kar
 • Kiliti Hajnalka osztályvezető – Kancellária, Központi Ügyiratkezelő Osztály
 • Klenovszky-Nagy Gabriella igazgatási ügyintéző – Oktatási Igazgatóság
 • Dr. Láng Emma mestertanár – Természettudományi Kar
 • Dr. Mészáros Andrea adjunktus – Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
 • Dr. Nagy János egyetemi docens – Pedagógiai és Pszichológiai Kar
 • Pál Gergely igazgatóhelyettes – Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium
 • Simon Géza hivatalvezető-helyettes, informatikus – Bölcsészettudományi Kar
 • Tánczos Éva mesteroktató – Társadalomtudományi Kar

2018. évben

 • Abdulwahidné Szilveszter Andrea intézeti ügyintéző – Pedagógiai és Pszichológiai Kar
 • Dávidné Horváth Zsuzsanna tanszéki előadó – Állam- és Jogtudományi Kar
 • Emmert Margit osztályvezető – ELTE Oktatási Igazgatóság
 • Dr. Fodor Antónia adjunktus – Bölcsészettudományi Kar
 • Gaál Nóra Éva irodavezető – Pedagógiai és Pszichológiai Kar
 • Józsa Ildikó igazgatóhelyettes – ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola
 • Dr. Mlinkó Renáta igazgató – ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat
 • Végső Gábor tanulmányi előadó – Társadalomtudományi Kar
 • Zihné dr. Perényi Katalin adjunktus – Természettudományi Kar

2017. évben

 • Csákvári Judit egyetemi adjunktus – Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
 • Gudenus László mestertanár – Informatikai Kar
 • Lénárd Sándor egyetemi docens – Pedagógiai és Pszichológiai Kar
 • Molnárné Tóth Ildikó tanulmányi előadó – Állam- és Jogtudományi Kar 
 • Szabóné Gáti Zsófia műszaki szolgáltató – Természettudományi Kar
 • Teslár Ákos ügyvivő szakértő, irodavezető – Rektori Kabinet
 • Varga Ágnes igazgatási ügyintéző – Bölcsészettudományi Kar

2016. évben

 • Csongor Anna tanár – Társadalomtudományi Kar
 • Farkas Mária Judit tanító – ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola
 • Dr. Gajdóné dr. Gődény Andrea adjunktus – Tanító- és Óvóképző Kar
 • Dr. Molnár Márk egyetemi tanár – Pedagógiai és Pszichológiai Kar
 • Nyikosné Farkas Gabriella intézeti előadó – Állam- és Jogtudományi Kar
 • Schumacher József nyugalmazott osztályvezető – Pedagógiai és Pszichológiai Kar
 • Tóth-Gáti Istvánné könyvtáros munkatárs – Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

2015. évben

 • Dr. Bajomi Iván egyetemi adjunktus – Társadalomtudományi Kar
 • Bakonyi Judit igazgatóhelyettes – ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium és Kollégium
 • Győri Gábor tanulmányi hivatalvezető – Állam- és Jogtudományi Kar
 • Dr. Hargitai Márta intézetigazgató-helyettes – Bölcsészettudományi Kar
 • Dr. Kiss Orhidea Edith egyetemi adjunktus – Pedagógiai és Pszichológiai Kar
 • Rózsáné Czigány Enikő szaktanár – Tanító- és Óvóképző Kar
 • Dr. Szekeres Ágota intézetigazgató – Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

2014. évben

 • Fernengel András vezetőtanár – ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola
 • Dr. Garam Ágnes vezetőtanár – ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium és Kollégium
 • Hegyi Györgyné vezetőtanár – ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium
 • Dr. Katona Nóra egyetemi adjunktus – Pedagógiai és Pszichológiai Kar
 • Dr. Szabó Dénes egyetemi docens – Természettudományi Kar
 • Dr. Tankó Gyula egyetemi adjunktus – Bölcsészettudományi Kar
 • Zaka Ferenc irodavezető – Rektori Hivatal

2013. évben

 • Bodorné Dr. Németh Tünde egyetemi adjunktus – Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
 • Domokos Katalin vezetőtanár – ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola
 • Horváth Judit kommunikációs munkatárs – Rektori Titkárság
 • Gruber Gáborné főelőadó – Bölcsészettudományi Kar
 • Pávó Gyuláné könyvtári munkatárs – Állam- és Jogtudományi Kar
 • Dr. Scharnitzky Viktorné könyvtári munkatárs – Természettudományi Kar
 • Sparingné Köves Ildikó vezetőtanár – ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium és Kollégium

2012. évben

 • Balogh Lajosné laboráns – Természettudományi Kar
 • Gergelyné Dr. Láng Zsuzsa egyetemi adjunktus – Bölcsészettudományi Kar
 • Katona Ferencné Födémesi Mária Katalin ügyvivő szakértő – Társadalomtudományi Kar
 • Papp Sándorné tanulmányi előadó – Állam- és Jogtudományi Kar
 • Renge Orsolya igazgatási ügyintéző – Rektori Hivatal
 • Schumayer Izolda könyvtáros – Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
 • Széphelyi Frankl György egyetemi adjunktus – Bölcsészettudományi Kar

2011. évben

 • Bukta Krisztián gazdasági ügyintéző – Bölcsészettudományi Kar
 • Csapodi Zoltán vezetőtanár – Trefort Ágoston Gyakorlóiskola
 • Csöndes Gézáné tanszéki ügyintéző – Pedagógiai és Pszichológiai Kar
 • Gonda Zita vezetőtanár – Trefort Ágoston Gyakorlóiskola
 • Dr. Kiss Paszkál tanszékvezető, egyetemi docens – Pedagógiai és Pszichológiai Kar
 • Lénárt Györgyné tanulmányi előadó – Társadalomtudományi Kar
 • Schuck Ferencné ügyintéző – Állam- és Jogtudományi Kar
 • Soós Gyuláné titkársági előadó – Állam- és Jogtudományi Kar
 • Szekeres Zoltán vezetőtanár – Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium és Kollégium
 • Tálas Józsefné igazgatóhelyettes – Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Központ
 • Dr. Urbán Róbert egyetemi docens – Pedagógiai és Pszichológiai Kar
 • Weltner Mariann vezetőtanár – Radnóti Miklós Gyakorlóiskola és Gyakorlógimnázium

2010. évben

 • Alkonyi Mária vezetőtanárnak – Speciális Gyakorló Óvoda és Fejlesztő Módszertani Központ
 • Cséka György könyvtáros – Egyetemi Könyvtár
 • Dr. Ditzendyné Szili Éva ügyvivő szakértőnek – Bölcsészettudományi Kar
 • Fábiánné Borsós Gabriella tanszéki eladó – Társadalomtudományi Kar
 • Gaga Zsuzsanna ügyviteli alkalmazott – Természettudományi Kar
 • Györke Józsefné tanulmányi előadó – Társadalomtudományi Kar
 • Horváth Ákosné ügyintéző – Rektori Titkárság
 • Jávor Zoltánné könyvtárvezető – Pedagógiai és Pszichológiai Kar
 • Kovács Tamás főiskolai docens – Pedagógiai és Pszichológiai Kar
 • Kövesné Gulyás Edit osztályvezető – Pedagogikum Központ
 • Oláh Ágnes gazdasági ügyintéző – Bölcsészettudományi Kar
 • Steiner Tibor ügyintéző – Tatai Természetvédelmi Terület és Szabadtéri Geológiai Múzeum
 • Székelyné Muhr Szilvia ügyvivő szakértő, osztályvezető – Bölcsészettudományi Kar
 • Szénásiné dr. Steiner Rita vezetőtanár – Trefort Ágoston Gyakorló Iskola
 • Széplaki Györgyné vezetőtanár – Radnóti Miklós Gyakorlóiskola és Gyakorlógimnázium
 • Vincze Ferencné ügyintéző – Állam- és Jogtudományi Kar

2009. évben

 • Filkorné Szabó Adrienn pályázati referens – Rektori Hivatal
 • Horváth Teréz ügyvivő szakértő – Bölcsészettudományi Kar
 • Magyariné Horváth Ágnes tanszéki előadó – Állam- és Jogtudományi Kar
 • Miskey Ferencné gazdasági csoportvezető – Jogi Továbbképző Intézet
 • Pálfia Zsoltné laboráns – Természettudományi Kar
 • Dr. Perlusz Andrea főiskolai tanár – Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
 • Renge Andrea irodavezető – Rektori Hivatal
 • Schiller Mariann vezetőtanár – Radnóti Miklós Gyakorlóiskola
 • Veressné Székely Ágnes gazdasági ügyintéző – Bölcsészettudományi Kar
 • Zakáné Buzás Krisztina pályázati referens – Rektori Hivatal

2008. évben

 • Deák Nóra könyvtárvezető - Bölcsészettudományi Kar
 • Lénárt Zoltán műszaki vezető - Bölcsészettudományi Kar
 • Scheide Lajosné ügyvivő szakértő - Pedagógiai és Pszichológiai Kar
 • Dr. Tóth Gergely egyetemi docens - Természettudományi Kar

2007. évben

 • Dukay Károlyné tanszéki előadó, főtanácsos - Társadalomtudományi Kar
 • Dr. Süvegh Károly egyetemi docens - Természettudományi Kar

2006. évben

 • Boka Sándorné tanulmányi ügyintéző - Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar
 • Dancz Péter igazgatóhelyettes, vezetőtanár - Radnóti Miklós Gyakorlóiskola
 • Dr. Nagy Katalin főiskolai tanár - Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar
 • Dr. Ráduly Zsuzsanna egyetemi docens - Bölcsészettudományi Kar

2005. évben

 • Csökliné Bajnóczi Lenke gazdasági ügyintéző - Társadalomtudományi Kar
 • Farkasné Borbély Andrea igazgatási ügyintéző - Természettudományi Kar
 • Gálné Dr. Sólymos Kamilla tudományos főmunkatárs - Természettudományi Kar
 • Gömöry Albertné főelőadó - Társadalomtudományi Kar
 • Harkainé Fekete Hajnalka igazgatási ügyintéző - Természettudományi Kar
 • Magyarfalvi Gábor egyetemi adjunktus - Természettudományi Kar
 • Dr. Steiger Judit egyetemi docens - Állam- és Jogtudományi Kar
 • Surányi Istvánné előadó - Társadalomtudományi Kar
 • Székely Róbertné stúdióvezető - Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar