Pro Universitate Emlékérem ezüst fokozata

2020. évben

 • Daróczy-Kiss Endre tanszéki mérnök – Természettudományi Kar
 • Dr. Dessewffy Tibor egyetemi docens – Társadalomtudományi Kar
 • Dr. Csüllög Gábor adjunktus – Természettudományi Kar
 • Helfenbein Henrik mestertanár, fogyatékosügyi koordinátor – Kancellária, Speciális Hallgatói Ügyeket Támogató Iroda
 • Dr. Kovács Zsuzsanna nyelvtanár – Állam- és Jogtudományi Kar
 • Tartsayné Németh Nóra adjunktus – Bölcsészettudományi Kar
 • Vári Péter mestertanár – Tanító- és Óvóképző Kar
 • Veszprémi Anna mesteroktató – Informatikai Kar
 • Dr. Világi Ildikó egyetemi docens – Természettudományi Kar

2019. évben

 • Dr. Ágoston István egyetemi docens – Természettudományi Kar
 • Dr. Fábri György leköszönt dékánhelyettes, habil. egyetemi docens – Pedagógiai és Pszichológiai Kar
 • Kovács Krisztina egyetemi fogyatékosügyi koordinátor, irodavezető – Kancellária Szolgáltatási Igazgatóság
 • Dr. Pesti Sándor intézetigazgató, habil. egyetemi docens – Állam- és Jogtudományi Kar
 • Dr. Róka András főiskolai docens – Természettudományi Kar
 • Szabóné dr. Szitányi Judit tanszékvezető, egyetemi docens – Tanító- és Óvóképző Kar
 • Dr. Szakmány György egyetemi docens – Természettudományi Kar
 • Vajda Zsuzsanna könyvtáros – Egyetemi Könyvtár és Levéltár
 • Zakáné Buzás Krisztina pályázati referens – Kancellária Pályázati Központ

2018. évben

 • Dr. Arató Krisztina egyetemi tanár – Állam- és Jogtudományi Kar
 • Dr. Bernáth László habilitált egyetemi docens – Pedagógiai és Pszichológiai Kar
 • Bodorné dr. Németh Tünde adjunktus – Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
 • Dr. Farkas Tamás habilitált egyetemi docens – Bölcsészettudományi Kar
 • Gál-Esztegár Zádor igazgatóhelyettes – ELTE Kancellária Szolgáltatási Igazgatóság
 • Keresztessy Éva mestertanár – Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
 • Dr. Lehmann Miklós adjunktus – Tanító- és Óvóképző Kar
 • Varga Klára főigazgató-helyettes – ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár
 • Dr. Venekei István habilitált egyetemi docens – Természettudományi Kar

2017. évben

 • Kropog Erzsébet – Radnóti Miklós Gyakorló Ált.Iskola
 • Légler Judit hivatalvezető – Tanító- és Óvóképző Kar
 • Magyariné Horváth Ágnes tanszéki ügyintéző – Állam- és Jogtudományi Kar
 • Pálfi Éva könyvtáros – Egyetemi Könyvtár és Levéltár
 • Tóth József gondnok – Pedagógiai és Pszichológiai Kar
 • Varga Gáborné főkönyvtáros – Bölcsészettudományi Kar
 • Zsigrainé dr. Vasanits Anikó adjunktus – Természettudományi Kar

2016. évben

 • Dr. Dibó Gábor egyetemi docens – Természettudományi Kar
 • Dr. Jászai László egyetemi tanár – Bölcsészettudományi Kar
 • Dr. Kováts Miklós technikus-laboráns munkatárs – Pedagógiai és Pszichológiai Kar
 • Dr. Lénárd András tanszékvezető adjunktus – Tanító- és Óvóképző Kar
 • Poros András nyugalmazott igazgató – ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium
 • Prónay Beáta főiskolai docens – Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
 • Dr. Wessely Anna egyetemi docens – Társadalomtudományi Kar

2015. évben

 • Dr. Balogh László habil. egyetemi docens – Társadalomtudományi Kar
 • Dr. Billédi Katalin főiskolai docens – Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
 • Dr. Gerőcs László vezetőnatár – Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium
 • Dr. Ivánné Pusztaszeri Éva gazdasági ügyintéző – Állam- és Jogtudományi Kar
 • Tóth Beatrix mestertanár – Tanító- és Óvóképző Kar
 • Dr. Vámos Ágnes egyetemi tanár – Pedagógiai és Pszichológiai Kar

2014. évben

 • Dr. Ladányi Mária tanszékvezető – Bölcsészettudományi Kar
 • Dr. Gercsák Gábor egyetemi docens – Informatikai Kar
 • Dr. Kabos Sándor egyetemi docens – Társadalomtudományi Kar
 • Laklerné Kurucz Zsuzsanna vezetőtanár – ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium és Kollégium
 • Pinizsi Andrásné külügyi referens – Állam- és Jogtudományi Kar
 • Szücs Marianna főiskolai docens – Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
 • Ungvárainé dr. Nagy Zsuzsanna egyetemi docens – Természettudományi Kar

2013. évben

 • Bohákné Dr. Szabari Krisztina egyetemi docens – Bölcsészettudományi Kar
 • Gerencsérné Bálint Erzsébet gazdasági ügyintéző – Állam- és Jogtudományi Kar
 • Dr. Hajdani Ilona kollégiumi igazgató – Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
 • Kurgyis József ügyvivő szakértő – Pedagógiai és Pszichológiai Kar
 • Dr. Monostori Miklósné ügyviteli alkalmazott – Természettudományi Kar
 • Örsi Ágota tanulmányi előadó – Természettudományi Kar
 • Dr. Szalai Éva adjunktus – Állam- és Jogtudományi Kar

2012. évben

 • Dr. Bakos Tamás tanszékvezető főiskolai docens  – Tanító- és Óvóképző Kar
 • Bíróné Mudra Zsuzsanna ügyviteli alkalmazott – Pedagógiai és Pszichológiai Kar
 • Czibor Gizella gazdasági csoportvezető – Egyetemi Kollégium
 • Dr. Homonnay Zoltán egyetemi tanár – Természettudományi Kar
 • Dr. Kurián Ágnes egyetemi docens – Bölcsészettudományi Kar
 • Dr. Nagymarosy András egyetemi docens – Természettudományi Kar
 • Dr. Sármay Gabriella egyetemi tanár – Természettudományi Kar

2011. évben

 • Bánóczi Rozália nyelvtanár – Állam- és Jogtudományi Kar
 • Csaba Márta nyelvtanár – Bölcsészettudományi Kar
 • Glatz János vezetőtanár – Trefort Ágoston Gyakorlóiskola
 • Gősiné Greguss Anna adjunktus – Pedagógiai és Pszichológiai Kar
 • Kovács Károly vezetőtanár – Trefort Ágoston Gyakorlóiskola
 • Molnár Margit gazdasági ügyintéző – Természettudományi Kar
 • Murányi Irén ügyvivő szakértő – Pedagógiai és Pszichológiai Kar
 • Szőke Ágnes vezetőtanár – Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium és Kollégium
 • Dr. Völgyesi Levente irodavezető, adjunktus – Állam- és Jogtudományi Kar

2010. évben

 • Aleku Sztefka ügyvivő szakértő – Bölcsészettudományi Kar
 • Draskovits Zsuzsanna adjunktus – Informatikai Kar
 • Gombos Éva vezetőtanár – Trefort Ágoston Gyakorlóiskola
 • Dr. Horváth Mária egyetemi docens – Természettudományi Kar
 • Dr. Kelényi István ny. egyetemi docens – Pedagógiai és Pszichológiai Kar
 • Mádlné Dr. Szőnyi Judit egyetemi docens – Természettudományi Kar
 • Markó Krisztina ügyviteli alkalmazott – Pedagógiai és Pszichológiai Kar
 • Mikló Judit ügyviteli alkalmazott – Bölcsészettudományi Kar
 • Nádas Ivánné ügyintéző – Informatikai Kar
 • Dr. Papp Sándor egyetemi docens – Természettudományi Kar
 • Dr. Radványi Katalin főiskolai tanár – Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
 • Szabó Éva ügyviteli alkalmazott – Bölcsészettudományi Kar
 • Dr. Wolff Péterné csoportvezető, ügyintéző – Jogi Továbbképző Intézet

2009. évben

 • Böddiné Schróth Ágnes dr. vezetőtanár, ig.helyettes – Természettudományi Kar
 • Gottfried Tiborné gazdasági ügyintéző – Természettudományi Kar
 • Kurucz Váradi Katalin műszaki előadó – Természettudományi Kar
 • Mohay Péter vezetőtanár – Trefort Ágoston Gyakorlóiskola
 • Dr. Molnár Katalin vezetőtanár – Radnóti Miklós Gyakorlóiskola
 • Dr. Németh Ágnes egyetemi adjunktus – Állam- és Jogtudományi Kar
 • Papp Andrásné igazgatási ügyintéző – Rektori Titkárság
 • Dr. Papp Gabriella főiskolai tanár – Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
 • Válóczi Károlyné laboráns – Természettudományi Kar
 • Vasvári Józsefné műszaki szolgáltató – Bölcsészettudományi Kar
 • Völgyi Lászlóné ügyvivő szakértő – Bölcsészettudományi Kar

2008. évben

 • Almásy Judit főiskolai adjunktus - Társadalomtudományi kar
 • Dr. Cserti József egyetemi docens - Természettudományi Kar
 • Deckerné Dr. Majer Zsuzsanna egyetemi docens - Természettudományi Kar
 • Kméczik Anikó ügyvivő szakértő - Oktatási Igazgatóság
 • Korsós Márta ügyintéző-titkár - Pedagógiai és Pszichológiai Kar
 • Obendorfer Péterné gazdasági vezető - Trefort Ágoston Gyakorlóiskola
 • Dr. Szijj Ildikó egyetemi docens - Bölcsészettudományi Kar

2007. évben

 • Becker Istvánné dr. SzécsiÁgnes ny. középiskolai tanár - ELTE Radnóti Miklós Gyakorló ÁltalánosIskola és Gimnázium
 • Benke Mária Magdolna főtanácsos - Természettudományi Kar
 • Dr. Fazekas Marianna tanszékvezető egyetemi docens - Állam- és Jogtudományi Kar
 • Dr. Gomba Péterné kari DékániHivatal leköszönő vezetője - Informatikai Kar
 • Kuzbeltné Tiba Judit ügyvivőszakértő - Bölcsészettudományi Kar
 • Tóth Ilona előadó - Társadalomtudományi Kar
 • Ujvári Lászlóné pénzügyi referens - Természettudományi Kar

2006. évben

 • Bálványosi Kálmánné dr. Gelencsér Katalin ny. főiskolai docens - Pedagógiai és Pszichológiai Kar
 • Dr. Benczúr Miklósné dr. tanszékvezető főiskolai docens - Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar
 • Dr. Bodnár Gábor főiskolai docens - Bölcsészettudományi Kar
 • Buttás Pál tanszékvezető főiskolai docens - Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar
 • Dr. Cseh Edit egyetemi docens - Természettudományi Kar
 • Dr. Fülöp Gábor lektorátusvezető egyetemi adjunktus - Állam- és Jogtudományi Kar
 • Dr. Kemény Ferenc főiskolai docens - Társadalomtudományi Kar
 • Dr. Réthy Endréné egyetemi docens - Pedagógiai és Pszichológiai Kar
 • Dr. Sebesi Béla egyetemi docens - Állam- és Jogtudományi Kar
 • Dr. Tőke Pál egyetemi docens - Informatikai Kar
 • Dr. Verebi Sándorné tudományos munkatárs - Informatikai Kar

2005. évben

 • Dr. Árkossy Ottóné mb. tanszékvezető egyetemi adjunktus - Bölcsészettudományi Kar
 • Dr. Bárd Károly egyetemi docens - Állam- és Jogtudományi Kar
 • Dr. Bernolák Béláné főiskolai adjunktus - Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar
 • Dr. Bolgárné Földvári Ágnes ügyvivő szakértő - Rektori Hivatal
 • Kabai György raktári csoportvezető - Egyetemi Könyvtár
 • Dr. Kabódi Csaba egyetemi docens - Állam- és Jogtudományi Kar
 • Dr. Kérész Gyuláné egyetemi adjunktus - Társadalomtudományi Kar
 • Dr. Kisfaludi András habil. egyetemi docens - Állam- és Jogtudományi Kar
 • Dr. Nagy Béláné műszaki tanár - Természettudományi Kar
 • Dr. Nagy Marianna egyetemi docens - Állam- és Jogtudományi Kar
 • Dr. Nagy Sándor egyetemi docens - Bölcsészettudományi Kar
 • Pálfalvi Józsefné dr. tanszékvezető főiskolai docens - Természettudományi Kar
 • Dr. Petri Edit egyetemi docens - Bölcsészettudományi Kar
 • Dr. Rákóczi István egyetemi docens - Bölcsészettudományi Kar
 • Urbánné Varga Katalin főiskolai adjunktus - Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar