Széchenyi-díj

2020. évben

 • Borhy László egyetemi tanár, régész, ókortörténész, az MTA rendes tagja – Bölcsészettudományi Kar
 • Kiss Gy. Csaba c. egyetemi tanár, irodalomtörténész, az MTA doktora – Bölcsészettudományi Kar
 • Pálfy Péter Pál egyetemi tanár, matematikus, az MTA rendes tagja – Természettudományi Kar
 • Szőnyi Tamás egyetemi tanár, matematikus, az MTA doktora – Természettudományi Kar

2019. évben

 • Kiss Jenő professor emeritus, az MTA rendes tagja – Bölcsészettudományi Kar

2018. évben

 • Hamza Gábor egyetemi tanár, jogtudós, az MTA rendes tagja – Állam- és Jogtudományi Kar

2017. évben

 • Frei Zsolt tanszékvezető egyetemi tanár, asztrofizikus, az MTA doktora – Természettudományi Kar
 • Kósa László professor emeritus, etnográfus, történész, az MTA rendes tagja – Bölcsészettudományi Kar
 • Némethi András egyetemi tanár, matematikus, az MTA doktora – Természettudományi Kar
 • Szathmáry Eörs egyetemi tanár, biológus, az MTA rendes tagja – Természettudományi Kar
 • Tőkéczki László tanszékvezető egyetemi docens, történész – Bölcsészettudományi Kar

megosztva:

 • Császár Attila Géza egyetemi tanár, kémikus, az MTA doktora – Természettudományi Kar
 • Fogarasi Géza professor emeritus, a kémiai tudomány doktora – Természettudományi Kar
 • Szalay Péter egyetemi tanár, vegyész, az MTA doktora – Természettudományi Kar

2016. évben

 • Tél Tamás egyetemi tanár – Természettudományi Kar

2015. évben

 • Frank András egyetemi tanár – Természettudományi Kar
 • Rácz Zoltán Attila egyetemi tanár, az MTA rendes tagja – Természettudományi Kar

2014. évben

 • Schlett István professor emeritus – Állam- és Jogtudományi Kar

2013. évben

 • Fehér M. István egyetemi tanár, az MTA levelező tagja – Bölcsészettudományi Kar
 • Paládi-Kovács Attila professor emeritus, az MTA rendes tagja – Bölcsészettudományi Kar

2012. évben

 • Harmathy Attila professor emeritus, az MTA rendes tagja, volt alkotmánybíró – Állam- és Jogtudományi Kar
 • Kulcsár Szabó Ernő tanszékvezető egyetemi tanár, irodalomtörténész, az MTA rendes tagja – Bölcsészettudományi Kar
 • Miskolczy Ambrus tanszékvezető egyetemi tanár, a történelemtudomány doktora – Bölcsészettudományi Kar

2011. évben

 • Erdei Anna tanszékvezető, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja – Természettudományi Kar
 • Inzelt György egyetemi tanár – Természettudományi Kar
 • Sólyom Jenő egyetemi tanár, kutatóprofesszor, az MTA rendes tagja – Természettudományi Kar
 • Szabó Miklós egyetemi tanár, kutatóprofesszor, az MTA rendes tagja – Bölcsészettudományi Kar

2010. évben

 • Passuth Krisztina professor emeritus, művészettörténész – Bölcsészettudományi Kar
 • Sárközy András egyetemi tanár, matematikus, az MTA rendes tagja – Természettudományi Kar
 • Závodszky Péter egyetemi tanár, biológus, az MTA rendes tagja – Természettudományi Kar

2009. évben

 • Boros Gábor tanszékvezető egyetemi tanár, filozófustörténész, az MTA doktora – Bölcsészettudományi Kar
 • Margócsy István tanszékvezető egyetemi docens, irodalomtörténész, kritikus – Bölcsészettudományi Kar

2008. évben

 • Gerő András tanszékvezető egyetemi tanár, az MTA doktora - Bölcsészettudományi Kar
 • Kenyeres Zoltán egyetemi tanár - Bölcsészettudományi Kar
 • Kiefer Ferenc ny. kutatóprofesszor, az MTA rendes tagja - Bölcsészettudományi Kar
 • Schipp Ferenc egyetemi tanár - Informatikai Kar

2007. évben

 • Ádám György professor emeritus, az MTA rendes tagja - Természettudományi Kar
 • Bodnár György címzetes egyetemi tanár, irodalomtörténész - Bölcsészettudományi Kar
 • Csiszár Imre egyetemi tanár, az MTA rendes tagja - Természettudományi Kar
 • Földényi F. László egyetemi tanár, a filozófiatudomány kandidátusa - Bölcsészettudományi Kar
 • Inzelt Péter címzetes egyetemi tanár - Informatikai Kar
 • Kelemen János egyetemi tanár, az MTA levelező tagja - Bölcsészettudományi Kar
 • Keserű Katalin habil. egyetemi docens - Bölcsészettudományi Kar
 • Komoróczy Géza egyetemi tanár, a nyelvtudomány kandidátusa - Bölcsészettudományi Kar

2004. évben

 • Vékás Lajos egyetemi tanár, az MTA rendes tagja - Állam- és Jogtudományi Kar

2003. évben

 • Csányi Vilmos egyetemi tanár, az MTA tagja - Természettudományi Kar
 • Huszár Tibor egyetemi tanár, az MTA tagja - Bölcsészettudományi Kar
 • Niederhauser Emil kutató professzor, az MTA tagja - Bölcsészettudományi Kar
 • Szegedy-Maszák Mihály egyetemi tanár, irodalomtörténész - Bölcsészettudományi Kar

2001. évben

 • Peschka Vilmos egyetemi tanár, az MTA rendes tagja - Állam- és Jogtudományi Kar
 • Vértes Attila egyetemi tanár, az MTA rendes tagja - Természettudományi Kar

1999. évben

 • Mádl Ferenc egyetemi tanár - Állam- és Jogtudományi Kar

1998. évben

 • Kulcsár Kálmán ny. egyetemi tanár, az MTA rendes tagja - Állam- és Jogtudományi Kar