Trefort Ágoston Emléklap

2020. évben

 • Balogh Lászlóné ügyintéző – Természettudományi Kar
 • Fülöpné Cserhalmi Edina igazgatási ügyintéző – Bölcsészettudományi Kar
 • Királyné Csizmazia Anikó nemzetközi referens – Informatikai Kar
 • Pálfia Zsoltné technikus – Természettudományi Kar
 • Rábl Erzsébet technikus – Természettudományi Kar
 • Réder Krisztina könyvtáros – Tanító- és Óvóképző Kar
 • Rozniakowska-Wéber Elzbieta könyvtáros – Pedagógiai és Pszichológiai Kar
 • Selmeczi Tamás műszaki ügyintéző – Bölcsészettudományi Kar

2019. évben

 • Bolváriné Orosz Henrietta üvegtechnikus – Természettudományi Kar
 • Borbély Beáta tanszéki ügyintéző – Tanító- és Óvóképző Kar
 • Csillag András oktatási informatikus – Informatikai Kar
 • Dobó Attila vegyésztechnikus – Természettudományi Kar
 • Dőtsch-Tolnai Zsuzsanna ügyvivő szakértő – Pedagógiai és Pszichológiai Kar
 • Elekes Katalin vezetőtanár – Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium
 • Farkas Ivett intézeti ügyintéző – Pedagógiai és Pszichológiai Kar
 • Guth Holda Elektra ügyvivő szakértő – Egyetemi Könyvtár és Levéltár
 • Hartl Veronika könyvtáros – Bölcsészettudományi Kar
 • Horváth Mónika ügyintéző – Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
 • Kucsera Katalin ügyvivő szakértő – Társadalomtudományi Kar
 • Pajolik Ágnes illetmény és pénzügyi ügyintéző – Kancellária, Emberi Erőforrás Igazgatóság
 • Schmidt Tamásné könyvtáros – Egyetemi Könyvtár és Levéltár
 • Ulveczki Teréz illetmény-számfejtési ügyintéző – Kancellária, Emberi Erőforrás Igazgatóság
 • Varga Andrea könyvtárvezető – Pedagógiai és Pszichológiai Kar

2018. évben

 • Konrád Ágnes laboráns – Természettudományi Kar
 • Lénárd László igazgatási ügyintéző – Természettudományi Kar
 • Magyar Katalin könyvtáros – Pedagógiai és Pszichológiai Kar
 • Molnár Anikó intézeti ügyintéző – Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
 • Mező Csaba könyvtáros – Egyetemi Könyvtár és Levéltár
 • Nagy Annamária ügyviteli alkalmazott – Természettudományi Kar
 • Schalbert Edit ügyvivő szakértő – ELTE Minőségügyi Iroda
 • Szőtsné Hományi Katalin ügyintéző – ELTE Közalkalmazotti Tanács
 • Takaróné Kerkápoly Márta vegyésztechnikus – Természettudományi Kar
 • Vajda Erzsébet tanszéki ügyintéző – Pedagógiai és Pszichológiai Kar

2017. évben

 • Aszalós Károly feldolgozó könyvtáros – Egyetemi Könyvtár és Levéltár
 • Dara Vilmos technikus laboráns – Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
 • Kőváriné Vízi Mária tanszéki titkár – Társadalomtudományi Kar 
 • Meleg Jánosné gazdasági ügyintéző – Radnóti Miklós Gyakorló Ált.Iskola
 • Piláth Károly vezetőtanár – Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium
 • Romsics-Ondré Ágnes titkárságvezető – Pedagógiai és Pszichológiai Kar
 • Schuchné Rumpli Henriette igazgatóhelyettes – Gyakorló Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
 • Somogyvári-Korb Attila tanulmányi informatikus – Pedagógiai és Pszichológiai Kar
 • Süle Ilona igazgatóhelyettes – Gyerttyánffy István Gyakorló Ált.Iskola
 • Szalay Krisztián ügyvivő szakértő, hivatalvezető – Bölcsészettudományi Kar
 • Topicsné Monostori Éva nyilvántartási referens – Bölcsészettudományi Kar
 • Török Gabriella ügyvivő szakértő/hivatalvezető – Természettudományi Kar
 • Vadkerti Ildikó műszaki (gazdasági) tanár – Társadalomtudományi Kar
 • Végh Viktória humánpolitikai referens – Informatikai Kar
 • Zöldiné Bojtor Aliz ügyvivő szakértő – Informatikai Kar

2016. évben

 • Acsai János formai, tárgyi feldolgozó munkatárs – ELTE Egyetemi Könyvtár
 • Bótáné Csapó Zsófia záróvizsga referens – Bölcsészettudományi Kar
 • Darida Zoltánné pénzügyi ügyintéző – Kancellária, Gazdasági Igazgatóság
 • Kardos Istvánné vezető pedagógus – ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola
 • Kele Judit tanulmányi hivatali ügyintéző – Bölcsészettudományi Kar
 • Lőrincz Dalma kommunikációs munkatárs – Társadalomtudományi Kar
 • Márton Erika titkársági ügyintéző – ELTE Gyakorló Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
 • Mihalovics Csilla vezető pedagógus – ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola
 • Pálfalvi Judit titkársági ügyintéző – Tanító- és Óvóképző Kar
 • Patkósné Tóth Zsuzsanna könyvtáros munkatárs – Bölcsészettudományi Kar
 • Szűcs Boglárka dékáni hivatali ügyintéző – Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
 • Tóth László tanár – ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola
 • Töröknél Blum Rita pénzügyi ügyintéző – Kancellária, Gazdasági Igazgatóság
 • Varróné Fekete Mónika könyvtáros munkatárs – Állam és Jogtudományi Kar

2015. évben

 • Barossné Szőnyi Angéla vegyésztechnikus munkatárs – Természettudományi Kar
 • Bérces Szilvia technikus munkatárs – Természettudományi Kar
 • Burgerné Szűcs Éva tanulmányi előadó – Bölcsészettudományi Kar
 • Deákné Gyenis Ildikó iskolatitkár – Trefort Ágoston Gyakorló Iskola és Gimnázium
 • Főgler László tanulmányi és költségtérítési referens – Bölcsészettudományi Kar
 • Hinárné Hári Ildikó tanfolyamszervező – Állam és Jogtudományi Kar
 • Menyhárt Károly tanulmányi előadó – Állam és Jogtudományi Kar
 • Nagy Attiláné igazgatási ügyintéző – Informatikai Kar
 • Sebestény Krisztina technikus munkatárs – Természettudományi Kar
 • Szorgerné Szabó Ildikó iskolatitkár – Trefort Ágoston Gyakorló Iskola és Gimnázium
 • Torontáli Nóra titkársági munkatárs – Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
 • Varga Zoltán tanulmányi informatikus munkatárs – Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
 • Virág Gabriella informatikus-könyvtáros munkatárs – ELTE Egyetemi Könyvtár
 • Visnyei Józsefné igazgatási ügyintéző – Informatikai Kar

2014. évben

 • Bajkó Ildikó gazdasági ügyintéző – Bölcsészettudományi Kar
 • Bánkutiné Fett Anna tanszéki előadó – Állam és Jogtudományi Kar
 • Dékány Judit igazgatóhelyettes – ELTE Gyakorló Gyógypedagógiai és Logopédiai Szakszolgálat, Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Országos Gyógypedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény
 • Frankó Gáborné igazgatási ügyintéző – Informatikai Kar
 • Hargitai Lászlóné vagyon-nyilvántartó – Gazdasági- és Műszaki Főigazgatóság
 • Havalda Dóra technikus laboránsi munkatárs – Természettudományi Kar
 • Hidegkuti Istvánné bérszámfejtési-pénzügyi ellenőr – Gazdasági- és Műszaki Főigazgatóság
 • Izsákné Formanek Zsuzsanna tanulmányi és titkársági referens – Bölcsészettudományi Kar
 • Mészáros Péter vezetőtanár – ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola
 • Molnár Zoltánné tanulmányi osztályvezető – Informatikai Kar
 • Pardi Sándorné laboratóriumi asszisztens – Természettudományi Kar
 • Solymosi Györgyné laboráns munkatárs – ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium
 • Szekeresné Nádudvari Ildikó vezetőtanár – ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium
 • Tóvizi Katalin tanár – ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola
 • Várhalmi Zsuzsa oktatási koordinátor – Informatikai Kar

2013. évben

 • Albert Viktor vezetőtanár – ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium
 • Arató László vezetőtanár – ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium
 • Bittera Tiborné tanár – ELTE Gyakorló Gyógypedagógiai és Logopédiai Szakszolgálat, Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Országos Gyógypedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény
 • Borbély László üveg technikus mester – Természettudományi Kar
 • Dr. Solt Péterné gondnoksági munkatárs – ELTE Füvészkert
 • Fazekas Mihály mechanikai műszerész – Természettudományi Kar
 • Fenyvesi László irodavezető – Rektori Hivatal
 • Gombos Imréné gazdasági ügyintéző – Társadalomtudományi Kar
 • Mátrai Józsefné tanár – ELTE Gyakorló Gyógypedagógiai és Logopédiai Szakszolgálat, Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Országos Gyógypedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény
 • Miskolcziné Munkácsi Ágnes vegyésztechnikus – Természettudományi Kar
 • Nagy István gondnoksági munkatárs – ELTE Füvészkert
 • Régner László elektronikus műszerész – Természettudományi Kar
 • Ruitner Gézáné gazdasági ügyintéző – ELTE Füvészkert
 • Sudár Tibor gondoksági munkatárs – Állam- és Jogtudományi Kar

2012. évben

 • Balogh László kötészeti csoportvezető – ELTE Egyetemi Könyvtár
 • Dániel Szonja könyvtárvezető – Bölcsészettudományi Kar
 • Drozd Zsuzsanna vezetőtanár, igazgatóhelyettes – Radnóti Miklós Gyakorlóiskola
 • Grodekné Szalai Ibolya gondnok – Radnóti Miklós Gyakorlóiskola
 • Gulyásné Juhász Éva ügyvivő szakértő – Bölcsészettudományi Kar
 • Himics Friderika technikus laboráns – Természettudományi Kar
 • Káplár Józsefné gazdasági ügyintéző – Bölcsészettudományi Kar
 • Korsós Márta gazdasági ügyintéző – Pedagógiai és Pszichológiai Kar
 • Kriskó Mária műszaki ügyintéző – Természettudományi Kar
 • Markovits Tibor vezetőtanár – Radnóti Miklós Gyakorlóiskola
 • Szabó Katalin vezetőtanár – Radnóti Miklós Gyakorlóiskola
 • Terjékiné Szecsey Judith ügyviteli alkalmazott – Pedagógiai és Pszichológiai Kar

2011. évben

 • Bajóné Surányi Mária bérszámfejtési ügyintéző – Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság
 • Balaci Sándor Miklós gazdasági előadó – Bölcsészettudományi Kar
 • Berek László vezetőtanár – Radnóti Miklós Gyakorlóiskola
 • Bergmann Krisztina könyvtárigazgató – Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
 • Bíró József ügyvivő szakértő – Bölcsészettudományi Kar
 • Faragó Norbert vezetőtanár – Trefort Ágoston Gyakorlóiskola
 • Isaszegi Ferenc ügyvivő szakértő – Műszaki és Üzemeltetési Igazgatóság
 • Jenei Erika iskolatitkár – Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium és Kollégium
 • Kerepesiné Lovász Márta technikus laboráns – Természettudományi Kar
 • Kincsi Katalin előadó – Bölcsészettudományi Kar
 • Kis Péter ügyvivő szakértő – Informatikai Igazgatóság
 • Kókai János ügyvivő szakértő – Műszaki és Üzemeltetési Igazgatóság
 • László Judit Orsolya előadó – Állam- és Jogtudományi Kar
 • Lemberkovics Viktorné gazdasági ügyintéző – ELTE Jogi Továbbképző Intézet
 • Lövey Éva vezetőtanár – Radnóti Miklós Gyakorlóiskola
 • Mikesy Árpád műszaki szolgáltató – Természettudományi Kar
 • Nagy Albert vezetőtanár – Radnóti Miklós Gyakorlóiskola
 • Sutócki Kinga könyvtáros – ELTE Egyetemi Könyvtár
 • Székely Ágnes vezetőtanár – Radnóti Miklós Gyakorlóiskola
 • Vasvári Józsefné gazdasági ügyintéző – Bölcsészettudományi Kar
 • Végső Gábor tanulmányi előadó – Társadalomtudományi Kar
 • Zaláné Szabó Edit ügyviteli alkalmazott – Természettudományi Kar
 • Zvada Gabriella könyvtáros – ELTE Egyetemi Könyvtár

2010. évben

 • Dr. Bodó Márton vezetőtanár – Trefort Ágoston Gyakorlóiskola
 • Cerva Csaba informatikus-rendszergazda – Egyetemi Könyvtár
 • Czinki-Vietorisz Gabriella osztályvezető-helyettes – Egyetemi Könyvtár
 • Csaba Orsolya vezetőtanár – Trefort Ágoston Gyakorlóiskola
 • Darók Viktória ügyintéző – Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság
 • Dévényi Jenőné HR koordinátor – Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság
 • Dr. Élesztős László ügyvivő szakértő – Állam- és Jogtudományi Kar
 • Fenyő Dávid György vezetőtanár – Radnóti Miklós Gyakorlóiskola
 • Ferencz Gábor tanár – Trefort Ágoston Gyakorlóiskola
 • Fügi Bálint csoportvezető – Informatikai Kar
 • Gergely Lászlóné gyógypedagógiai asszisztens – Speciális Gyakorló Óvoda és Korai Fejlesztő Módszertani Központ
 • Gombárszki Dénes István ügyviteli alkalmazott – Pedagógiai és Pszichológiai Kar
 • Hegedűs László őrportás, karbantartó – Egyetemi Könyvtár
 • Hudák Jánosné technikus – Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság
 • Klein László könyvtáros – Pedagógiai és Pszichológiai Kar
 • Kondor Judit iskolaorvosi védőnő – Radnóti Miklós Gyakorlóiskola
 • Kutrovácz László tanár – Trefort Ágoston Gyakorlóiskola
 • Lengyel Ágnes osztályvezető – Pedagogikum Központ
 • Monokiné Dienes Gabriella ügyintéző – Állam- és Jogtudományi Kar
 • Nyikosné Farkas Gabriella ügyintéző – Állam- és Jogtudományi Kar
 • Pásztor Imre karbantartó – Állam- és Jogtudományi Kar
 • Piczil Mihályné ügyintéző – Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság
 • Sot Ferenc könyvtáros – Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
 • Stiglincz Vilmosné gazdasági ügyintéző – Pedagogikum Központ
 • Szalóki Dezső vezetőtanár – Radnóti Miklós Gyakorlóiskola
 • Tóth József gondnok – Pedagogikum Központ
 • Tóthpál Józsefné könyvtáros – Természettudományi Kar
 • Tüske Zsófia könyvtáros – Állam- és Jogtudományi Kar
 • Vargáné Pajdics Zsuzsa könyvtárvezető – Társadalomtudományi Kar

2009. évben

 • Bajkó Zsuzsanna gazdasági ügyintéző – Bölcsészettudományi Kar
 • Gyékiss Katalin oktatásszervező – Tanító- és Óvóképző Kar
 • Hochdorfer Istvánné ügyintéző – Természettudományi Kar
 • Horváth Gábor ügyvivő szakértő – Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság
 • Ivádyné Blazsek Judit tanulmányi ügyintéző – Bölcsészettudományi Kar
 • Járó Katalin iskolapszichológus – Radnóti Miklós Gyakorlóiskola
 • Jobbágy Ferenc selejtezési ügyintéző – Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság
 • Kovács Gabriella vezetőtanár – Trefort Ágoston Gyakorlóiskola
 • Kulla Henrik János igazgatási ügyintéző – Természettudományi Kar
 • Magyar Tamásné vezetőtanár – Trefort Ágoston Gyakorlóiskola
 • Marin Sándorné műszaki szolgáltató – Bölcsészettudományi Kar
 • Monostori Zsuzsanna tanító – Radnóti Miklós Gyakorlóiskola
 • Olajos Adrienn gazdasági vezető – Informatikai Kar
 • Orosz Ildikó tanszéki előadó – Állam- és Jogtudományi Kar
 • Schuck Ferencné intézeti előadó – Állam- és Jogtudományi Kar
 • Sólyom Imre adminisztrátor – Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
 • Szabó Éva vezetőtanár – Trefort Ágoston Gyakorlóiskola
 • Szarka Andrásné bérszámfejtési ügyintéző – Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság
 • Sziklai Gábor vezetőtanár – Radnóti Miklós Gyakorlóiskola
 • Véryné Pákolitz Éva vezetőtanár – Radnóti Miklós Gyakorlóiskola

2008. évben

 • Ádám Edit titkárnő, ügyviteli alkalmazott - Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság
 • Bíróné Mudra Zsuzsanna ügyintéző - Pedagógiai és Pszichológiai Kar
 • Csapodi Csaba vezetőtanár - Trefort Ágoston Gyakorlóiskola
 • Dávidné Horváth Zsuzsanna tanszéki ügyintéző - Állam- és Jogtudományi Kar
 • Horváth Beáta vezetőtanár - Radnóti Miklós Gyakorlóiskola
 • Merényiné Kalotai Judit vezetőtanár - Radnóti Miklós Gyakorlóiskola
 • Németh Katalin tanszéki előadó - Állam- és Jogtudományi Kar
 • Németh Tiborné titkársági adminisztrátor - Radnóti Miklós Gyakorlóiskola
 • Orcsik Csilla vagyonnyilv., gazdasági ügyintéző - Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság
 • Dr. Sántha Ágnes nevelőtanár, szakkollégiumi igazgató - ELTE Bibó István Szakkollégium
 • Somogyi Éva technikus - Természettudományi kar
 • Szlekovics Pálné titkárnő, gazdasági ügyintéző - Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság
 • Szűcs Imréné technikus - Természettudományi Kar

2007. évben

 • Artner Erzsébet tanár - ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola
 • Bor Istvánné technikus - Természettudományi Kar
 • Bukta Gáborné előadó - Bölcsészettudományi Kar
 • Etédi Emőke vezetőtanár - ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola
 • Győrffy Magdolna tanító - ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola
 • Havrán Andrásné gazdasági ügyintéző - Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság
 • Horváth Tamás gazdasági ügyintéző - Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság
 • Kochis Andrea ügyviteli alkalmazott - Természettudományi Kar
 • Láng György vezetőtanár - ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola
 • Ormos Mihályné ügyvivő szakértő - Bölcsészettudományi Kar
 • Óvári Gyöngyi tanulmányi ügyintéző - Bölcsészettudományi Kar
 • Őszné Matkó Andrea ügyvivő szakértő - Bölcsészettudományi Kar
 • Pávó Gyuláné könyvtáros - Állam- és Jogtudományi Kar
 • Schumacher József gondnokságvezető - Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar
 • Stefanidesz Istvánné ügyviteli alkalmazott - Főtitkárság
 • Szabóné Tunyogi Helga tanszéki technikus - Természettudományi Kar
 • Szakácsné Berta Katalin gazdasági ügyintéző - Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság
 • Székelyné Muhr Szilvia ügyvivő szakértő - Bölcsészettudományi Kar
 • Szekeres Szabolcs adminisztrátor - Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar
 • Vályi László üzemviteli alkalmazott - Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság

2006. évben

 • Bartha Edit osztályvezető – Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar
 • Chikán Éva vezetőtanár – Trefort Ágoston Gyakorlóiskola
 • Csekné Szabó Katalin tanító – Radnóti Miklós Gyakorlóiskola
 • Domonkos Katalin vezetőtanár – Trefort Ágoston Gyakorlóiskola
 • Felsőeőri Nagyné Gulyás Klára gazdasági előadó – Természettudományi Kar
 • Gonda Zita vezetőtanár – Trefort Ágoston Gyakorlóiskola
 • Hiszpikné Bérczi Ildikó ügyintéző – Állam- és Jogtudományi Kar
 • Horváth Ildikó igazgatási ügyintéző – Informatikai Kar
 • Iványiné Harró Ágota vezetőtanár - Radnóti Miklós Gyakorlóiskola
 • Kovács Mária gazdasági ügyintéző – Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság
 • Köllő Júlia könyvtáros tanár – Radnóti Miklós Gyakorlóiskola
 • Kövesné Gulyás Edit osztályvezető – Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar
 • Légler Judit hivatalvezető – Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar
 • Lenkefi Ferencné vezetőtanár – Trefort Ágoston Gyakorlóiskola
 • Marton Gézáné osztályvezető-helyettes – Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar
 • Dr. Melkó Erika tanszéki ügyintéző – Állam- és Jogtudományi Kar
 • Mészáros Gézáné pénzügyi előadó – Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság
 • Nikolicza Béláné csoportvezető – Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság
 • Pápai Andrásné főrevizor – Ellenőrzési Osztály
 • Pinizsi Andrásné külügyi referens – Állam- és Jogtudományi Kar
 • Révész Istvánné létesítményi főmérnök – Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság
 • Szabó Judit könyvtáros – Állam- és Jogtudományi Kar
 • Vajda Albertné könyvtárvezető – Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar
 • Dr. Varga Győzőné tanszéki előadó – Bölcsészettudományi Kar

2005. évben

 • Bak Ferenc Zoltán kontírozó könyvelő – Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság
 • Dalnoki Judit titkárnő – Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar
 • Deák Jánosné leltárellenőr – Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság
 • Demeter Sára főrevizor – Rektori Hivatal
 • Dóczy Emilné gazdasági vezető – Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar
 • Gáborné Csőke Ildikó pénzügyi ügyintéző – Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság
 • Gazdig Istvánné portás – Bölcsészettudományi Kar
 • Hajdú Kálmánné kézbesítő – Trefort Ágoston Gyakorlóiskola
 • Havasi Tamás osztályvezető – Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság
 • Juhász Sándorné tanszéki technikus – Természettudományi Kar
 • Kopper Lászlóné vezetőtanár – Radnóti Miklós Gyakorlóiskola
 • Korom Gézáné főkönyvtáros – Bölcsészettudományi Kar
 • Körmendi Tiborné osztályvezető – Természettudományi Kar
 • Monostori Miklósné előadó – Természettudományi Kar
 • Morvai Éva vezetőtanár – Radnóti Miklós Gyakorlóiskola
 • Nagy Jánosné (Kurtis Erzsébet) kézbesítő – Bölcsészettudományi Kar
 • Nagy Jánosné (Takács Erzsébet) takarító – Bölcsészettudományi Kar
 • Pálinkás István ügyvivő szakértő – Bölcsészettudományi Kar
 • Plank Józsefné takarító – Bölcsészettudományi Kar
 • Poppné Vinnai Irén tanulmányi ügyintéző – Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar
 • Dr. Scharnitzky Viktorné könyvtáros – Természettudományi Kar
 • Siska Miklósné takarító – Bölcsészettudományi Kar
 • Szabó Zoltán csoportvezető – Állam- és Jogtudományi Kar
 • Szedlay Péter főmérnök – Bölcsészettudományi Kar
 • Tasnádi Olga tanszéki ügyintéző – Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar
 • Tóth Károlyné technikus – Természettudományi Kar
 • Uliczki Sándor fűtő – Állam- és Jogtudományi Kar
 • Weltner Mariann vezetőtanár – Radnóti Miklós Gyakorlóiskola

2004. évben

 • Bérci Gyuláné dékáni titkárnő – Állam- és Jogtudományi Kar
 • Bodnár Gábor főiskolai docens – Bölcsészettudományi Kar
 • Bója János gazdasági ügyintéző – Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság
 • Darida Zoltánné gazdasági ügyintéző – Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság
 • Drozd Zsuzsanna vezetőtanár – Radnóti Miklós Gyakorlóiskola
 • Éltető Péterné vezetőtanár – Trefort Ágoston Gyakorlóiskola
 • Fábián Péterné technikus – Természettudományi Kar
 • Fekete Istvánné technikus – Természettudományi Kar
 • Fodor Erika vezetőtanár – Trefort Ágoston Gyakorlóiskola
 • Hargitai Lászlóné ügyviteli alkalmazott – Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság
 • Kerpics Klára nyelvtanár – Bölcsészettudományi Kar
 • Kissné Keppel Ágnes gazdasági ügyintéző – Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság
 • Komáromi Hajnalka ügyintéző – Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar
 • Marcsek Gábor vezetőtanár – Radnóti Miklós Gyakorlóiskola
 • Meszéna Gabriella gondnoksági csoportvezető – Állam- és Jogtudományi Kar
 • Nagy Sára egyetemi tanársegéd – Informatikai Kar
 • Olajosné Kovács Eszter titkárnő – Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar
 • Sütő-Nagy Józsefné főelőadó – Bölcsészettudományi Kar
 • Szarkáné dr. Németh Zsuzsanna hivatalvezető helyettes – Állam- és Jogtudományi Kar
 • Székely Mária könyvtáros – Állam- és Jogtudományi Kar
 • Tamás Zoltánné ügyviteli alkalmazott – Természettudományi Kar
 • Tasnádi Jánosné postabontó – Állam- és Jogtudományi Kar

2003. évben

 • Borsányi Attiláné ügyintéző – Állam- és Jogtudományi Kar
 • Bokor Irén vegyésztechnikus – Természettudományi Kar
 • Dr. Csernákné Dr. Bertalan Judit egyetemi adjunktus – Bölcsészettudományi Kar
 • Dr. Farkas János egyetemi adjunktus – Természettudományi Kar
 • Garamszegi Pálné igazgatási ügyintéző – Rektori Hivatal
 • Grúber Péterné csoportvezető – Bölcsészettudományi Kar
 • Dr. Hegyvári Norbert főiskolai tanár – Tanítóképző Főiskolai Kar
 • Horváth Antalné ügyintéző – Állam- és Jogtudományi Kar
 • Hórvölgyi Zoltánné vegyésztechnikus – Természettudományi Kar
 • Kocsis Lászlóné vezető laboráns – Természettudományi Kar
 • Laukonidesz József igazgatóhelyettes – Radnóti Miklós Gyakorlóiskola
 • Manger Jánosné osztályvezető-helyettes – Bölcsészettudományi Kar
 • Nébel Róbertné vezető óvónő – Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság
 • Páger Jácintia könyvtáros – Állam- és Jogtudományi Kar
 • Dr. Pethő László habil. főiskolai tanár – Tanárképző Főiskolai Kar
 • Petyánszky László csoportvezető – Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság
 • Soós Gyuláné titkársági előadó – Állam- és Jogtudományi Kar
 • Süle Ilona igazgató – Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar
 • Székely Róbertné az Oktatástechnikai Stúdió vezetője – Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar
 • Tiner Tiborné dr. főiskolai tanár – Tanárképző Főiskolai Kar
 • Törzsök Édua vezetőtanár – Radnóti Miklós Gyakorlóiskola

2002. évben

 • Balázs Katalin vezetőtanár – Radnóti Miklós Gyakorlóiskola
 • Dr. Barkács Katalin egyetemi adjunktus – Természettudományi Kar
 • Boka Sándorné – Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar
 • Endrédi Imréné csoportvezető – Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság
 • Faragó Andrásné laboráns – Természettudományi Kar
 • Farkas Mária tanító – Radnóti Miklós Gyakorlóiskola
 • Dr. Gálik Ágnes főiskolai docens – Tanárképző Főiskolai Kar
 • Gyöngyösi Ildikó osztályvezető – Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság
 • Dr. Horváth Hajna nyelvtanár – Bölcsészettudományi Kar
 • Dr. Hubert Ildikó főiskolai docens – Tanárképző Főiskolai Kar
 • Papp Andrásné igazgatási ügyintéző – Rektori Hivatal
 • Prímás Józsefné laboráns – Természettudományi Kar
 • Tüzes Zoltánné – Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar
 • Vasvári Józsefné előadó – Bölcsészettudományi Kar

2001. évben

 • Bertáné Szepesi Magdolna igazgatási ügyintéző – Természettudományi Kar
 • Bíró Adrienne ügyvivő szakértő, osztályvezető – Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság
 • Dr. Egyed Andrásné egyetemi adjunktus – Bölcsészettudományi Kar
 • Dr. Heimann Lászlóné adjunktus – Tanárképző Főiskolai Kar
 • dr. Kézdiné Patakfalvy Katalin ügyvivő szakértő, osztályvezető – Tanító- és Óvóképző Főiskola Kar
 • Kőszegi Judit főelőadó – Állam- és Jogtudományi Kar
 • Mikó Lajosné nyelvtanár – Természettudományi Kar
 • Simon Mária főelőadó – Rektori Hivatal
 • Topor Karola főelőadó – Rektori Hivatal
 • Tóthpál Kázmér ügyvivő szakértő, osztályvezető – Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság
 • Turbuczné Orbán Judit gazdasági ügyintéző – Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság
 • Váryné Mészáros Anna gazdasági ügyintéző – Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság
 • Vincze Imréné adminisztrátor – Tanárképző Főiskolai Kar