Beköltözési nyilatkozat

Beköltözési nyilatkozat

A kollégiumi beköltözéshez kapcsolódóan túl a személyes regisztráció mellett szükséges a mellékelt nyilatkozat aláírása és Neptunban történő feltöltése. Ennek elmaradása a kollégiumi férőhely elvesztésével, késedelmes feltöltése pedig különeljárási díj (3500 Ft) kiszabásával jár!

Mindezekre tekintettel kérjük, hogy az alábbiak szerint járjon el:

  • Töltse le az alábbi beköltözési nyilatkozatot!
  • A nyilatkozatban a szükséges adatokat (név, Neptun-kód) töltse ki!
  • A kitöltést követően a dokumentumot írja alá! Az aláírás történhet elektronikus aláírással (AVDH), vagy kinyomtatva saját kézjegyével hitelesítve. 
  • A hiánytalanul és hibátlanul kitöltött nyilatkozatot elektronikus formában a Neptunban kell feltölteni az alábbi helyen: Neptun, Ügyintézés, Kérvények, Kitölthető kérvények, Kollégium, Kollégiumi Beköltözési Nyilatkozat 2023/2024.
  • A nyilatkozatot a kollégiumi felvételi határozat kézhezvételétől kezdődően, de legkésőbb a kollégiumban történő személyes regisztrációt követő ötödik naptári napon belül kötelezően fel kell töltenie! 

Kaució:

Ebben a tanévben is van lehetőség kaució fizetésére a kollégista hallgatók számára, ennek célja a tanév közben a kollégiumi jogviszonnyal összefüggésben esetlegesen keletkező károkozások és díjtartozások óvadékként történő elszámolása. A kauciót a Kollégiumi Központ kezeli a Beköltözési nyilatkozatban leírtak szerint. A kaució vállalása önkéntes alapon történik, annak vállalását a Neptun-kérvény kitöltése során tudja jelezni. 

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdése van, kérjük, forduljon az adott tagkollégium vezetőjéhez bizalommal, egyben kérjük a fentiek maradéktalan betartását.

Letölthető dokumentumok Módosítva
Beköltözési nyilatkozat 2023.08.26.
Nyilatkozat az óvadék (kaució) fizetéséről 2023.08.26.