Közbeszerzési Főosztály

Közbeszerzési Fősztály

A Közbeszerzési Főosztály koordinálja, szakmailag irányítja és ellenőrzi az egyetem közbeszerzési tevékenységét – a mindenkor hatályos Közbeszerzési Törvény valamint az ELTE Közbeszerzési Szabályzatában foglaltak szigorú betartásával és betartatásával – a beszerzési igények felmérésétől a jogszabályoknak megfelelő eljárás kiválasztásán és lefolytatásán keresztül a szerződéskötésig.

A Közbeszerzési Főosztály feladatai:

  • Éves Közbeszerzési Terv összeállítása, szükség szerinti módosítása, engedélyeztetése, határidőre történő közzététele.
  • Közbeszerzési eljárások előkészítése, megszervezése, lefolytatása.
  • Az ELTE közbeszerzéssel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítése (éves statisztikai összegzés, közbeszerzési eljárások dokumentumainak, szerződésének közzététele stb.).
  • A közbeszerzési eljárások dokumentumainak naprakész és szakszerű nyilvántartása, tárolása, archiválása és megőrzése.  
  • A költségtényezők alakulásának függvényében egyetemi szintű közbeszerzési eljárások lefolytatásának kezdeményezése.
  • A központosított közbeszerzés figyelemmel kísérése és a központosított közbeszerzés igénybevétele során a törvények által kötelezően előírt adatszolgáltatás teljesítése.
  • Közbeszerzési eljárás köteles EU-s forrású pályázatokban való közreműködés.
  • A közbeszerzési feladatok elvégzésén túl az Osztály vámügyintézési, vámolással kapcsolatos adminisztratív, valamint külkereskedelmi ügyintézési teendőket is ellát.

Munkatársak, elérhetőségek:

Cím: 1056 Budapest, Szerb utca 21–23. II. em.

dr. Mihucz Bernadett

Telefon: (36-1) 411-6700/2962 
E-mail: mihucz.bernadett@kancellaria.elte.hu 

dr. Fehérvári Andrea

Telefon: (36-1) 411-6500/2075
E-mailfehervari.andrea@kancellaria.elte.hu

Kozma Zoltán

Telefon: (36-1) 411-6700/2908 
E-mail: kozma.zoltan@kancellaria.elte.hu 

dr. Matisz Gabriella

Telefon: (36-1) 411-6700/2015 
E-mail: matisz.gabriella@kancellaria.elte.hu 

dr. Sándor Endre Márton

Telefon: (36-1) 411-6700
E-mail: sandor.endre.marton@kancellaria.elte.hu

Varga Andrásné

Telefon: (36-1) 411-6700/2932 
E-mail: varga.andrasne@kancellaria.elte.hu