Gólyafelmérés

Gólyafelmérés

Az Egyetem – az ide igyekvő fiatalok előzetes információi, az intézménnyel szembeni elvárásai, illetve ezek változásának és a fiatalok szociológiai jellemzőinek értékelése céljából évente méri és értékeli az ELTE-re felvételt nyert hallgatók véleményét és jellemzőit tanulmányaik megkezdésével egyidejűleg. A mérés és az értékelés alkalmas a felvételt nyert hallgatók tanulmányokkal, egyetemi élettel kapcsolatos várakozásainak és az egyetemi évek utáni ambícióira vonatkozó elképzeléseinek, terveinek, továbbá jellemző adatainak megismerésére.

Az eredményeket az Egyetem a képzés minőségének, illetve a hallgatóknak nyújtott szolgáltatások színvonalának fejlesztésére használja fel. Az intézményi minimum kérdőívet a karok javaslatára kar-specifikus kérdésekkel lehet kiegészíteni, így egyes speciális területeken a karok további hasznos információhoz juthatnak a feldolgozott válaszokból.

A kitöltés önkéntes, a hallgatók név nélkül, illetve személyazonosításra alkalmatlan módon töltik ki a kérdőíveket. Véleményadásra kötelezni egy hallgatót sem lehet, s a véleménynyilvánításáért, illetőleg annak elmaradásáért senkit nem érhet hátrány. A hallgatói véleményezés lebonyolításáért a Minőségbiztosítási Osztály felel.

Az IIG-kóddal rendelkezők megtekinthetik a felmérések eredményeiből készült beszámolókat.