Jelentkezési és felvételi adatok

Felvételi és jelentkezési adatok elemzése

Az ELTE iránt megnyilvánuló érdeklődésben, illetve az ELTE presztízsének megítélésében bekövetkező változások értékelése céljából rendszeresen értékelni kell az ELTE-re benyújtott jelentkezők, jelentkezések adatait és a felvételi adatokat (jelentkezési trendek elemzése).

Az értékelést úgy kell végezni, hogy az alkalmas legyen

  • bemutatni az ELTE-re jelentkezők és felvettek számának alakulását a korábbi évek, az országos szintű eredmények és más intézmények adatainak tükrében,
  • segíteni az Egyetemről alkotott külső megítélés megismerését,
  • a megismert adatokból adódó következtetések levonására a következő években várható jelentkezők számára és színvonalára,
  • az Egyetem külső kommunikációs feladatainak megalapozására,
  • az Egyetem képzés-fejlesztési stratégiájának támogatására,
  • az Egyetem eredményeinek hatékonyabb külső és belső kommunikációjának támogatására.

Korábbi évek elemzései