Minőségfejlesztés

Minőségfejlesztés

A 2015 márciusától kialakított és bevezetett éves minőségfejlesztési ciklus működtetése, azaz a minőségcélok kitűzésének, megvalósításának és azok értékelésének folyamata a Minőségügyi Kézikönyv CCXXIV/2016. (X. 24.) Szen. sz. szenátusi határozattal történt elfogadása révén intézményesült, melynek meghatározó eleme a minőségfejlesztési jelentés készítése.

A Kézikönyv 8.3. fejezete értelmében az Egyetem valamennyi naptári évben minőségfejlesztési jelentést készít, melyet a Minőségfejlesztési Bizottság felügyelete alatt a Rektori Kabinet Minőségügyi Iroda állít össze.

A minőségfejlesztési jelentést úgy kell elkészíteni, hogy általa nyomon követhető legyen az egyetemi minőségfejlesztési, így különösen a minőségcélok megvalósítása érdekében végzett munka alakulása, változása.

Tekintettel arra, hogy a minőségügyi tevékenység irányát a megfogalmazott minőségcélok jelölik ki, így a jelentésnek tartalmaznia kell:

  • a vonatkozási évre kitűzött minőségcélok megvalósítása érdekében tett lépéseket, elvégzett munkafolyamatokat és azok értékelését;
  • a minőségcélok megvalósítása terén elért eredményeket;
  • a következő naptári évre vonatkozó minőségcélok megfogalmazását.

Az éves minőségfejlesztési célokat úgy kell meghatározni, hogy azok hozzájáruljanak a Minőségfejlesztési Programban meghatározott középtávú célok megvalósulásához.

 A Szenátus XXIX/2016. (II.8.) Szen. sz. határozatával elfogadott 2016. évi minőségfejlesztési jelentés a ciklikus minőségfejlesztési tevékenységet 2016. évtől kezdődően az Egyetem karaira is kiterjesztette. Ennek megfelelően 2016. évtől kezdődően az Egyetem valamennyi kara a Minőségügyi Kézikönyvben foglaltak szerint köteles a kari minőségügyért felelős bizottság közreműködésével saját kari minőségcélok megfogalmazására, Kari Tanács által történő elfogadtatására, és az azok megvalósítása érdekében a tárgyév során végzett tevékenységekről történő beszámolásra.

Az ELTE minőségfejlesztési céljait és jelentéseit az IIG (Caesar) azonosítóval rendelkező egyetemi polgárok (bejelentkezés után) innen tölthetik le.