Oktatás Hallgatói Véleményezése

Oktatás Hallgatói Véleményezése

Az ELTE számára kiemelten fontos, hogy megismerje a hallgatók Egyetemen folyó képzéssel kapcsolatban megfogalmazott véleményét, ezért nagy figyelmet fordít az oktatás hallgatói véleményezésére. 

A mérés és az értékelés több célt is szolgál. A hallgatók – amennyiben az oktató ehhez írásban, kifejezetten hozzájárul – megismerhetik hallgatótársaiknak az egyes kurzusokról kialakult véleményét, az oktatók visszajelzést kapnak kurzusuk megítélésről, az Egyetem és a Karok pedig információhoz jutnak arról, hogy hallgatóik milyen véleményt alkottak a képzésről. A visszajelzések összességében alkalmasak a képzés minőségének fejlesztésére irányuló munka támogatására.

A visszajelzések összességében alkalmasak a képzés minőségének fejlesztésére irányuló munka támogatására.

Az ELTE minőségfejlesztési projektjének keretében 2015 őszén indult meg a véleményezés folyamatának áttekintése mukabizottsági keretek között, melynek eredményeként 2016 tavaszán átdolgozásra került a felmérés kérdőíve

A kérdőív átalakítása a felmérés eredményeinek tudatosabb jövőbeni felhasználását, így különösen az oktatás minőségének fejlesztése szempontjából meghatározó jelentőségű kurzus- és képzési program fejlesztést igyekszik hosszú távon megalapozni. Azt a komplexebb célrendszert, amelyet a felmérés szolgálni kíván a munkabizottság a felmérés elnevezésében is szerette volna kifejezésre juttatni, így a jövőben az Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése Helyett (OMHV) az Oktatás Hallgatói Véleményezése (OHV) elnevezést kívánjuk rendszeresíteni.

A véleményezés folyamata

A hallgatók név nélkül, illetve személyazonosításra alkalmatlan módon, félévente egyszer, a vizsgaidőszak első napjától a vizsgaidőszak utolsóelőtti napjáig tölthetik ki a kérdőíveket. Véleményadásra kötelezni senkit nem lehet.

A véleményezés elektronikus lebonyolításáért minden kar tekintetében a Minőségügyi Iroda felel.

A hallgatói véleményezés alapjául szolgáló kérdőívek két fő részből, egy a kurzusra és egy az oktatóra vonatkozó blokkból tevődnek össze. Ugyanakkor a válaszok értékelhetőségének megítélése szempontjából kiemelten fontos, hogy a kérdőívek a foglalkozáson való részvételre vonatkozó ellenőrző kérdést is tartalmaznak.

A Szenátus a XCIX/2012 (V.21.) Szen. sz. határozatának értelmében a kérdőívet kitöltő hallgatók a következő féléves rangsorolásos kurzusfelvétel során 8 pluszpontot kapnak abban az esetben, ha minden számukra elérhető véleményező kérdőívet kitöltöttek.

A központi kérdőív letölthető itt.

Az értékelés folyamata

A jelenleg hatályos Minőségügyi Kézikönyv szabályai értelmében a kurzusra és oktatójára vonatkozó vélemények csak akkor értékelhetőek, ha a tárgyat felvett hallgatók legalább 25%-a, de minimum 5 fő kitöltötte a kérdőíveket. Ebben az esetben készül el a kurzushoz tartozó jegyzőkönyv. A jegyzőkönyvet a NEPTUN-on keresztül az érintett oktató, a kurzust meghirdető szervezeti egység vezetője és minden olyan szak NEPTUN-ban megadott felelőse olvashatja el, amely szak tantervében az adott kurzus szerepel.

A jegyzőkönyvekhez az érintett oktató és a szervezeti egység vezetője véleményt fűzhet a NEPTUN-on keresztül elektronikus bejegyzés formájában. Ezek a vélemények a jegyzőkönyv részét képezik.

Riportok publikálása és megtekintése

A hatályos szabályok szerint a jegyzőkönyv és a hozzáfűzött vélemény csak abban az esetben publikus a Neptun-kóddal rendelkező felhasználók számára, amennyiben az oktató ehhez a NEPTUN-on keresztül hozzájárul.

Az oktatónak van tehát lehetősége az oktatott tárgyakról készült riportok publikálására, amit valamennyi, a tanulmányi rendszerhez azonosítóval rendelkező egyetemi polgár megtekinthet.

A riportok publikálásának és megtekintésének technikai segédletét a Használati Útmutató tartalmazza.