Hallgatói igény- és elégedettségmérés

Hallgatói igény- és elégedettségmérés

Hallgatói igény- és elégedettségmérés

Az ELTE hallgatóinak az egyes egyetemi szolgáltatásokkal – úgymint tanulmányi- és hallgatói ügyfélszolgálat, könyvtári szolgáltatások, sportszolgáltatások, karrierszolgáltatások, hallgatói mobilitás – kapcsolatos elvárásait, illetve ezek változásának értékelése céljából a hallgatók igényeit és elégedettségét tanulmányaik folyamán az ELTE rendszeresen méri és értékeli.

A mérést és az értékelést az Egyetem úgy végzi el, hogy az alkalmas legyen a hallgatóknak nyújtott intézményi szolgáltatások színvonalának fejlesztésére irányuló munka támogatására.

Az IIG-kóddal rendelkezők megtekinthetik a felmérések kérdőíveit és az eredményekből készült beszámolókat.