Fokozatszerzési eljárás

Doktori fokozatszerzési eljárás

Doktori fokozatszerzési eljárás
A doktori képzésre a 2016/2017-es tanévet megelőzően beiratkozottaknak és a 2016. szeptember 1-jén doktorjelölti jogviszonyban állóknak.

A doktori (PhD) fokozatot külön fokozatszerzési eljárás keretében lehet megszerezni. Doktori fokozatszerzési eljárás Egyetemünkön szeptember 1. és június 30. között folytatható le. A kari doktori szabályzatban meghatározott kivételes indokok alapján doktori szigorlat, illetőleg nyilvános vita szervezhető július hónapra (valamint augusztus 21. és augusztus 31. közötti időszakra is), ha a doktori eljárás megindításáról a tudományági doktori tanács június 30. előtt döntött. A doktori fokozatszerzési eljárás megindítására irányuló kérelmet formanyomtatványon, írásban kell benyújtani – a kari hivatalon keresztül – az illetékes tudományági doktori tanácshoz. A kérelmet a szorgalmi időszakban lehet benyújtani.