Tájékoztató az MTA köztestületi tagságáról

Tájékoztató az MTA köztestületi tagságáról

Tájékoztató az MTA köztestületi tagságáról

A Magyar Tudományos Akadémia az 1994. évi XL. törvény értelmében köztestületté alakult. A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény módosításáról szóló 2009. évi XX. törvény 7. § (1) bekezdése alapján a Magyarországon szerzett vagy honosított tudományos fokozattal rendelkező személyek közül azok válhatnak a köztestület nem akadémikus tagjává, akik tudományos tevékenységükkel a magyar tudomány feladatainak megoldásában részt vesznek, és az Akadémia szakterületük szerint illetékes tudományos osztályának bejelentik, hogy a köztestület tagjai kívánnak lenni. A jelentkezőt az Akadémia az osztály javaslata alapján felveszi a központi köztestületi nyilvántartásba.

Az Akadémia akadémikus tagjai köztestületi jogaikat közvetlen részvétel útján, a nem akadémikus köztestületi tagok pedig – a 2009. évi XX. törvényben és az Akadémia Alapszabályában meghatározott módon – képviselet útján gyakorolhatják.
A 2009. évi XX. törvény értelmében a köztestületi tagság szükséges feltétele, hogy a jelentkező publikációs adatai szerepeljenek a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT). Belépési szándéka esetén kérjük, keresse fel az alábbi oldalt

A Magyar Tudományos Akadémiáról számos hasznos tudnivalót, aktuális információt megtalál az MTA honlapján.