Egyetemi Stratégiai Iroda

Az Egyetemi Stratégiai Irodát az Eötvös Loránd Tudományegyetem vezetőségének azon törekvése hívta életre, hogy az intézmény társadalmi és gazdasági beágyazottságának megteremtését, illetve a hazai és Európai Uniós társadalmi-gazdasági célokhoz való aktív hozzájárulását stratégiai szintű koordinációval segítse elő.

Az egyetemstratégiai kérdések gondozásáért felelős általános rektorhelyettes munkáját széleskörűen támogatva az Iroda kiemelt területként foglalkozik az Egyetem harmadik misszióval összefüggő feladatainak, vállalásainak és aktivitásainak koordinálásával, továbbá az Egyetem viszonyulásával a fenntarthatóság és a klímavédelem, a digitális transzformáció és az új technológiák, az innováció, valamint a gazdasági versenyképesség témájához. Emellett az Iroda ápolja az Egyetem ez irányú stratégiai vállalati kapcsolatait is.

Az Iroda közreműködik a felsorolt területeket érintő egyetemi stratégiák kidolgozásában, végrehajtásában és ellenőrzésében. Feladata a vonatkozó vezetői döntések szakmai előkészítése, valamint a karokon átívelő komplex programok, illetve hazai és nemzetközi együttműködések, inter- és multidiszciplináris tevékenységek kezdeményezése és koordinációja. A hatékony stratégiaalkotás és döntéshozás érdekében az Iroda elemzi és értékeli az ELTE harmadik missziós tevékenységét, figyelemmel kíséri fenntarthatósági, innovációs és digitális transzformációs törekvéseit, nyomon követi a hazai és nemzetközi szakpolitikákat és trendeket. Az Iroda további feladata, hogy az Egyetem Kommunikációs Igazgatóságával együttműködve terjessze az ELTE fenti területeken elért eredményeit, különös tekintettel a harmadik missziós tevékenységekre.

Az Egyetemi Stratégiai Iroda kezeli az ELTE Stratégiai Adatbázist, amely a sta.elte.hu weboldalról érhető el közvetlenül, további vonatkozó információ (felhasználás, validásás, szabályzatok, újdonságok, információk STA-adminoknak) az elte.hu/sta weboldalon érhető el. Kérjük, a Stratégiai Adatbázissal kapcsolatos megkereséseket a stratadatbazis@elte.hu címre, míg az egyetemen felmerülő, adatvédelemmel összefüggő megkereséseket és a beérkezett közérdekű adatigényléseket az adatvedelem@rk.elte.hu címre legyenek szívesek megküldeni.

Elérhetőségek

Cím: 1056 Budapest, Szerb utca 21-23. fsz.1-2.
E-mailstrategia@rk.elte.hu

Szöllősi Szilvia, irodavezető

E-mailszilvia.szollosi@rk.elte.hu

Dr. Badinszky Áron, szakterületi koordinátor

E-mail:  badinszky.aron@rk.elte.hu

Billing Gyöngyi, irodavezető asszisztens

E-mailgyongyi.billing@rk.elte.hu
Telefon: +36-1-411-6500 / 4459

Bódai Zsuzsanna, nemzetközi kommunikációs munkatárs

E-mail: zsuzsanna.bodai@rk.elte.hu
Telefon: +36-1-411-6500 / 4434

Domanovszky Dorottya, szakterületi koordinátor (Stratégiai Adatbázis, Hungarian Startup University Program)

E-mail: dorottya.domanovszky@rk.elte.hu

Melis Virág, szakterületi koordinátor (Stratégiai Adatbázis, Hungarian Startup University Program)

E-mailvirag.melis@rk.elte.hu