Szenátusi előterjesztések

2023-as szenátusi előterjesztések

2023. szeptember 20–21. levélszavazás
A 2023. szeptember 1-jétől bevezetendő RTAK-os képzések szakos tanterveinek elfogadásáról
Előterjesztés
Tantervek

2023. július 27–28. levélszavazás
Természettudomány-környezettan tanári szak („Z-tanárszakos”) tantervek elfogadása
Tantervek

2023. június 26.
Meghívó az ELTE Szenátusa 2023. június 26-án (hétfő) 14:00 órakor tartandó ülésére
1) Személyi ügyek a) A MAB véleménye ismeretében döntés az egyetemi tanári pályázatok miniszterhez történő felterjesztéséről
1) Személyi ügyek b) Tanárképző Központ főigazgatói pályázat (Csapodi Csaba)
1) Személyi ügyek c) Professor emeritus cím adományozása (Kisfaludi András)
1) Személyi ügyek c) Professor emeritus cím adományozása (Magyarics Tamás)
1) Személyi ügyek d) Magántanári cím adományozásáról (Tóth Mihály)
1) Személyi ügyek e) Címzetes egyetemi tanári cím adományozása (Mészáros Éva)
1) Személyi ügyek e) Címzetes egyetemi tanári cím adományozása (Faludi Gábor)
1) Személyi ügyek e) Címzetes egyetemi tanári cím adományozása (Fazekas Marianna)
1) Személyi ügyek e) Címzetes egyetemi tanári cím adományozása (Szabó Márton)
1) Személyi ügyek f) Címzetes egyetemi docensi cím adományozása (Bárányos Bernadett)
1) Személyi ügyek f) Címzetes egyetemi docensi cím adományozása (Pataki Gábor)
1) Személyi ügyek g) Egyetemi kitüntetések adományozása
2) ELTE SZMSZ módosítása a) HKR módosítása (Általános rész)
2) ELTE SZMSZ módosítása b) Felvételi Szabályzat különös rendelkezéseinek módosítása (GTK, TáTK)
2) ELTE SZMSZ módosítása c) HKR 6. melléklet, Doktori Szabályzat módosítása
2) ELTE SZMSZ módosítása c) HKR 6. melléklet, Doktori Szabályzat módosítása (függelék)
2) ELTE SZMSZ módosítása d) PPK SZMSZ módosítása
3) Tanszék létesítése a Társadalomtudományi Karon
4) Doktori programok létesítése és indítása, valamint doktori képzési tervek elfogadása, módosítása
5) Beszámoló az ELTE doktori iskoláinak 2022. évi működéséről
5) Beszámoló az ELTE doktori iskoláinak 2022. évi működéséről (melléklet)
6) Szakok létesítése/indítása, nyilvántartásba vett adatainak módosítása
7) Beszámoló 2023. évi hallgatói igény- és elégedettségmérésről

2023. május 22.
Meghívó az ELTE Szenátusa 2023. május 22-én (hétfő) 14:00 órakor tartandó ülésére
1) Személyi ügyek – Professzor emeritus címek adományozása (Kázmér Miklós)
1) Személyi ügyek – Professzor emeritus címek adományozása (Komjáth Péter)
1) Személyi ügyek – Professzor emeritus címek adományozása (Márialigeti Károly)
2) ELTE SZMSZ módosítása a) HKR (Általános rész)
2) ELTE SZMSZ módosítása b) HKR (Különös rész: BTK, PPK)
3) A 2023/2024-es tanévre vonatkozó térítési díjak
3) A 2023/2024-es tanévre vonatkozó térítési díjak (függelék)
4) A 2022/2023 őszi félév OHV beszámoló jóváhagyása
5) Szakok létesítése/indítása, tantervek módosítása/elfogadása
6) ELTE HÖK Alapszabály módosítása

2023. április 24.
Meghívó az ELTE Szenátusa 2023. április 24-én (hétfő) 14:00 órakor tartandó ülésére
1) Beszámoló az Egyetem 2022. évi működéséről (előterjesztés)
1) Beszámoló az Egyetem 2022. évi működéséről (melléklet)
2) Az Egyetem 2023. évi intézményi költségvetése
3) ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása a) Egyetemi Könyvtár és Levéltár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása (előterjesztés)
3) ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása a) Egyetemi Könyvtár és Levéltár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása (Gyűjtőköri Szabályzat)
3) ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása b) Hallgatói Követelményrendszer módosítása (Különös rész: BTK, IK, PPK)
4) Szakok létesítése/indítása, tantervek módosítása/elfogadása

2023. március 27.
Meghívó az ELTE Szenátusa 2023. március 27-én (hétfő) 14:00 órakor tartandó ülésére
1) Személyi ügyek a) Egyetemi Doktori Tanács tagjának megválasztása
2) Digitális Oktatásfejlesztési Kompetencia Központ létrehozása
3) ELTE monitoring önértékelés (előterjesztés)
3) ELTE monitoring önértékelés (jelentés)
4) ELTE SZMSZ módosítása a) GTK SZMSZ módosítása
4) ELTE SZMSZ módosítása b) HKR Különös részének GTK-ra vonatkozó fejezetének módosítása
4) ELTE SZMSZ módosítása c) HKR Különös részének TáTK-ra vonatkozó fejezetének módosítása
5) Munkatársi szolgáltatási felmérés
6) A 2022-es évi hallgatói EUROSTUDENT8 (DPR) beszámoló megvitatása és jóváhagyása
7) Szakindítás, tantervmódosítás
8) ELTE HÖK Alapszabály módosítása

2023. február 6.
Meghívó az ELTE Szenátusa 2023. február 6-án (hétfő) 14:00 órakor tartandó ülésére, videókonferencia útján
1) Személyi ügyek a) egyetemi tanári pályázatok (összesítő lap)
1) Személyi ügyek a) egyetemi tanári pályázatok (javaslati lapok)
1) Személyi ügyek b) professzor emeritus cím adományozása (Bui Minh Phong)
1) Személyi ügyek c) címzetes egyetemi docensi cím adományozása (Bőthe Beáta)
1) Személyi ügyek c) címzetes egyetemi docensi cím adományozása (Faragó Tibor)
1) Személyi ügyek c) címzetes egyetemi docensi cím adományozása (Faragó Tibor) [melléklet]
2) ELTE SZMSZ módosítása a) HKR Különös részének TTK-ra vonatkozó fejezetének módosítása
2) ELTE SZMSZ módosítása b) Felvételi Szabályzat TÓK-ra vonatkozó különös rendelkezéseinek módosítása
2) ELTE SZMSZ módosítása c) HKR 6. melléklet, Egyetemi Doktori Szabályzat 4. mellékletének módosítása
2) ELTE SZMSZ módosítása d) IK SZMSZ módosítása
3) Szakindítások

2023.01.31.