Szenátusi határozatok

2021-es szenátusi határozatok

A teljes jegyzőkönyvek bejelentkezés után innen letölthetők.

 

A Szenátus 2021. január 18-i, videokonferencia útján tartott ülésen, valamint a 2021. január 19. és 20. napja között megtartott titkos levélszavazáson meghozott határozatai

 • I/2021. (I. 20.) Szen. sz. határozat az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. függeléke, az Egyetemi Könyvtár Használati Szabályzata és csatolmánya, a díjtételek elfogadásáról
 • II/2021. (I. 20.) Szen. sz. határozat az ELTE Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának Tanító- és Óvóképző Kar Hallgatói Önkormányzatára vonatkozó fejezete módosításának jóváhagyásáról
 • III/2021. (I. 20.) Szen. sz. határozat Boda Zsolt Állam- és Jogtudományi Karra benyújtott egyetemi tanári pályázatának véleményezéséről
 • IV/2021. (I. 20.) Szen. sz. határozat Hammer Ferenc Bölcsészettudományi Karra benyújtott egyetemi tanári pályázatának véleményezéséről
 • V/2021. (I. 20.) Szen. sz. határozat Pátrovics Péter Bölcsészettudományi Karra benyújtott egyetemi tanári pályázatának véleményezéséről
 • VI/2021. (I. 20.) Szen. sz. határozat Kiss Szemán Róbert Bölcsészettudományi Karra benyújtott egyetemi tanári pályázatának véleményezéséről
 • VII/2021. (I. 20.) Szen. sz. határozat Kiss Attila Informatikai Karra benyújtott egyetemi tanári pályázatának véleményezéséről
 • VIII/2021. (I. 20.) Szen. sz. határozat Nguyen Luu Lan Anh Pedagógiai és Pszichológiai Karra benyújtott egyetemi tanári pályázatának véleményezéséről
 • IX/2021. (I. 20.) Szen. sz. határozat Elekes Márton Természettudományi Karra benyújtott egyetemi tanári pályázatának véleményezéséről
 • X/2021. (I. 20.) Szen. sz. határozat Körösényi András Állam- és Jogtudományi Karra benyújtott egyetemi tanári pályázatának véleményezéséről
 • XI/2021. (I. 20.) Szen. sz. határozat Csóka Levente Informatikai Karra benyújtott egyetemi tanári pályázatának véleményezéséről
 • XII/2021. (I. 20.) Szen. sz. határozat Varga Katalin egyetemi tanárnak az Egyetemi Etikai Testület póttagjává megválasztásáról
 • XIII/2021. (I. 20.) Szen. sz. határozat Turcsányiné dr. Szabó Márta egyetemi docensnek az Egyetemi Etikai Testület póttagjává megválasztásáról
 • XIV/2021. (I. 20.) Szen. sz. határozat Köteles Ferenc egyetemi tanárnak az Egyetemi Habilitációs Bizottság tagjává megválasztásáról
 • XV/2021. (I. 20.) Szen. sz. határozat Kende Anna habilitált egyetemi docensnek az Egyetemi Habilitációs Bizottság póttagjává megválasztásáról

A Szenátus 2021. március 8-i, videokonferencia útján tartott ülésen, valamint a 2021. március 9. és 10. napja között megtartott titkos levélszavazáson meghozott határozatai

 • XVI/2021. (III. 08.) Szen. sz. határozat Asztrofizikai és Űrtudományi Centrum létrehozásáról a Természettudományi Karon
 • XVII/2021. (III. 08.) Szen. sz. határozat a Hallgatói Követelményrendszer és egyes mellékletei módosításáról
 • XVIII/2021. (III. 08.) Szen. sz. határozat az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2020/2021. tanév tavaszi szemeszterére szóló átmeneti sajátos tanulmányi és vizsgaszabályozásáról
 • XIX/2021. (III. 08.) Szen. sz. határozat a Természettudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról Medzihradszky Kálmán-díj alapításával összefüggésben
 • XX/2021. (III. 08.) Szen. sz. határozat az Informatikai Igazgatóság kiválásáról a Műszaki és Informatikai Főigazgatóságból és az azzal összefüggő szabályzatmódosításról
 • XXI/2021. (III. 08.) Szen. sz. határozat Erasmus Mundus pályázatra történő benyújtás céljából kognitív design mesterképzési szak létesítése kezdeményezésének jóváhagyásáról a Bölcsészettudományi Kar gondozásában
 • XXII/2021. (III. 08.) Szen. sz. határozat magyar alapképzési szakon hungarológia specializáció létesítése és 2021/2022. tanév I. félévétől Budapesten, angol nyelvű, nappali munkarendű képzésben történő indítása kezdeményezésének jóváhagyásáról a Bölcsészettudományi Kar gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról
 • XXIII/2021. (III. 08.) Szen. sz. határozat Közép-Európa tanulmányok mesterképzési szak 2021/2022. tanév I. félévétől Budapesten, angol nyelvű, nappali munkarendű képzésben történő indítása kezdeményezésének jóváhagyásáról a Bölcsészettudományi Kar gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról
 • XXIV/2021. (III. 08.) Szen. sz. határozat programtervező informatikus mesterképzési szak 2021/2022. tanév I. félévétől – a TDK Hungary Components Kft.-vel való együttműködésben – Szombathely képzési helyen, angol nyelvű képzésben Ipar 4.0 specializációval, duális munkarendben történő indítása kezdeményezésének jóváhagyásáról az Informatikai Kar gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról
 • XXV/2021. (III. 08.) Szen. sz. határozat tantervek módosításának jóváhagyásáról, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról a VI/2021. (II. 26.) OKT sz. állásfoglalás alapján Közép-Európa tanulmányok mesterképzési szak és neveléstudomány mesterképzési szak (magyar és angol nyelvű képzés) esetében
 • XXVI/2021. (III. 08.) Szen. sz. határozat az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársi szolgáltatási felmérésről szóló beszámoló elfogadásáról
 • XXVII/2021. (III. 08.) Szen. sz. határozat az Eötvös Loránd Tudományegyetem gyakorlóiskolák 2020. évi jelentkezési és felvételi adatainak elemzéséről készült jelentés elfogadásáról
 • XXVIII/2021. (III. 08.) Szen. sz. határozat a 2020. évi minőségügyi tevékenységekről és a 2021. évi minőségfejlesztési célok meghatározásáról szóló egyetemi minőségfejlesztési jelentés elfogadásáról
 • XXIX/2021. (III. 08.) Szen. sz. határozat Sonkoly Gábor egyetemi tanárnak az Egyetemi Doktori Tanács tagjává megválasztásáról
 • XXX/2021. (III. 08.) Szen. sz. határozat Ullmann Tamás egyetemi tanárnak az Egyetemi Doktori Tanács póttagjává megválasztásáról
 • XXXI/2021. (III. 08.) Szen. sz. határozat Margitay Tihamér egyetemi tanárnak az Egyetemi Doktori Tanács tagjává megválasztásáról
 • XXXII/2021. (III. 08.) Szen. sz. határozat Andor György egyetemi tanárnak az Egyetemi Doktori Tanács póttagjává megválasztásáról
 • XXXIII/2021. (III. 08.) Szen. sz. határozat Bóna Judit habilitált egyetemi docensnek a Tudományos Tanács tagjává történő megválasztásáról
 • XXXIV/2021. (III. 08.) Szen. sz. határozat Oláh Attila professzor emeritusnak a Tudományos Tanács tagjává történő megválasztásáról
 • XXXV/2021. (III. 08.) Szen. sz. határozat Aczél Balázs habilitált egyetemi docensnek a Tudományos Tanács tagjává történő megválasztásáról
 • XXXVI/2021. (III. 08.) Szen. sz. határozat Túri László egyetemi tanárnak az Egyetemi Habilitációs Bizottság tagjává megválasztásáról
 • XXXVII/2021. (III. 08.) Szen. sz. határozat Kovács M. Gábor egyetemi tanárnak az Egyetemi Habilitációs Bizottság póttagjává megválasztásáról
 • XXXVIII/2021. (III. 08.) Szen. sz. határozat professor emeritus cím adományozásáról Orosz Magdolna egyetemi tanár részére a Bölcsészettudományi Karon
 • XXXIX/2021. (III. 08.) Szen. sz. határozat professor emeritus cím adományozásáról Fehér M. István egyetemi tanár részére a Bölcsészettudományi Karon
 • XL/2021. (III. 08.) Szen. sz. határozat címzetes egyetemi tanári cím adományozásáról Miklós Tamás részére a Bölcsészettudományi Karon
 • XLI/2021. (III. 08.) Szen. sz. határozat címzetes egyetemi tanári cím adományozásáról Pajkossy Gábor részére a Bölcsészettudományi Karon
 • XLII/2021. (III. 08.) Szen. sz. határozat címzetes egyetemi docensi cím adományozásáról S. Nagy Zita részére a Pedagógiai és Pszichológiai Karon

A Szenátus 2021. április 15. és 16. napja között megtartott elektronikus levélszavazáson meghozott határozatai

 • XLIII/2021. (IV. 16.) Szen. sz. határozat a rektorjelölt-választó szenátusi ülés szabályairól és lebonyolítása rendjéről
 • XLIV/2021. (IV. 16.) Szen. sz. határozat a Szenátus rektorjelölt-választó ülésen eljáró ügyrendi bizottságának megválasztásáról

A Szenátus 2021. április 26-i, videokonferencia útján tartott rendkívüli ülésen, valamint a 2021. április 27. és 28. napja között megtartott titkos elektronikus szavazáson meghozott határozatai

 • XLVI/2021. (IV. 28.) Szen. sz. határozat az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról és szakmai munkájának teljesítéséről készült szöveges beszámoló elfogadásáról
 • XLVII/2021. (IV. 28.) Szen. sz. határozat az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2021. évi belső költségvetésének elfogadásáról
 • XLVIII/2021. (IV. 28.) Szen. sz. határozat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Intézményfejlesztési Terve 2021-2024 című stratégiai dokumentum elfogadásáról
 • XLIX/2021. (IV. 28.) Szen. sz. határozat a Bölcsészettudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
 • L/2021. (IV. 28.) Szen. sz. határozat a Társadalomtudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
 • LI/2021. (IV. 28.) Szen. sz. határozat az Egyetemi Doktori Szabályzat (ELTE SZMSZ II. HKR 6. sz. melléklet) módosításáról
 • LII/2021. ((IV. 28.) Szen. sz. határozat az Egyetemi Doktori Szabályzat (ELTE SZMSZ II. HKR 6. sz. melléklet) 6/2. sz. mellékletének – a Bölcsészettudományi Kar kari Doktori Szabályzata – módosításáról
 • LIII/2021. (IV. 28.) Szen. sz. határozat az Egyetemi Doktori Szabályzat (ELTE SZMSZ II. HKR 6. sz. melléklet) 6/5. sz. mellékletének – a Társadalomtudományi Kar kari Doktori Szabályzata – módosításáról
 • LIV/2021. (IV. 28.) Szen. sz. határozat az Egyetemi Doktori Szabályzat (ELTE SZMSZ II. HKR 6. sz. melléklet) 6/6. sz. mellékletének – a Természettudományi Kar kari Doktori Szabályzata – módosításáról
 • LV/2021. (IV. 28.) Szen. sz. határozat a Biológia Doktori Iskola Elméleti és evolúcióbiológia doktori programjának és Ökológia, konzervációbiológia és szisztematika doktori programjának összevonásáról Ökológia és evolúció doktori program néven és ezzel egyidejűleg a Biológia Doktori Iskola magyar és angol nyelvű, 2+2 éves képzésre vonatkozó képzési tervének – erre tekintettel az ELTE képzési programjának – 2021/2022 tanév I. félévétől hatályos módosításáról
 • LVI/2021. (IV. 28.) Szen. sz. határozat keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak japán szakirányán japán tolmács- és fordítóképzés szakirányú specializáció létesítése és 2021/2022. tanév I. félévétől Budapesten, magyar nyelvű, nappali munkarendű képzésben történő indítása kezdeményezésének jóváhagyásáról a Bölcsészettudományi Kar gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról
 • LVII/2021. (IV. 28.) Szen. sz. határozat kulturális mediáció mesterképzési szak 2021/2022. tanév I. félévétől Budapest és Szombathely képzési helyen, magyar nyelvű, nappali és levelező munkarendű képzésben történő indítása kezdeményezésének jóváhagyásáról a Tanító- és Óvóképző Kar gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról
 • LVIII/2021. (IV. 28.) Szen. sz. határozat óvodapedagógus alapképzési szak sokszínűség és befogadás az óvodában specializációjának 2021/2022. tanév I. félévétől Budapesten, magyar nyelvű, levelező munkarendű képzésben történő indítása kezdeményezésének jóváhagyásáról a Tanító- és Óvóképző Kar gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról
 • LIX/2021. (IV. 28.) Szen. sz. határozat földrajz alapképzési szakon megújuló energiaforrások specializáció létesítése és 2021/2022. tanév I. félévétől Budapesten, magyar nyelvű, nappali munkarendű képzésben történő indítása kezdeményezésének jóváhagyásáról a Természettudományi Kar gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról
 • LX/2021. (IV. 28.) Szen. sz. határozat tantervek elfogadásának és módosításának jóváhagyásáról, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról a XI/2021. (IV. 9.) OKT sz. állásfoglalás alapján a földrajz alapképzési szak és az informatikatanár (nem tanárszakon szerzett mesterfokozatot követően, tanári mesterszakon - 2 féléves képzés) esetében
 • LXI/2021. (IV. 28.) Szen. sz. határozat az ELTE Hallgatói Önkormányzat Alapszabálya Bölcsészettudományi Kar Hallgatói Önkormányzatára vonatkozó fejezete módosításának jóváhagyásáról
 • LXII/2021. (IV. 28.) Szen. sz. határozat professor emeritus cím adományozásáról Dr. Ferencz Győző részére a Bölcsészettudományi Karon
 • LXIII/2021. (IV. 28.) Szen. sz. határozat professor emeritus cím adományozásáról Dr. Kiss Éva részére a Természettudományi Karon
 • LXIV/2021. (IV. 28.) Szen. sz. határozat professor emeritus cím adományozásáról Dr. Kürti Jenő részére a Természettudományi Karon
 • LV/2021. (IV. 28.) Szen. sz. határozat címzetes egyetemi tanári cím adományozásáról Dr. Bánffy Eszter részére a Bölcsészettudományi Karon
 • LXVI/2021. (IV. 28.) Szen. sz. határozat címzetes egyetemi tanári cím adományozásáról Dr. Csontos Péter részére a Természettudományi Karon

A Szenátus 2021. május 17-i, videokonferencia útján tartott rendkívüli ülésen, valamint a 2021. május 18. és 19. napja között megtartott titkos elektronikus szavazáson meghozott határozatai

 • LXVII/2021. (V. 19.) Szen. sz. határozat Navratil Ákos Szakkollégium alapításáról
 • LXVIII/2021. (V. 19.) Szen. sz. határozat a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról a Bárczi Gusztáv-díj alapító okirata módosításával összefüggésben
 • LXIX/2021. (V. 19.) Szen. sz. határozat a Hallgatói Követelményrendszer Különös részének a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karra vonatkozó fejezete módosításáról
 • LXX/2021. (V. 19.) Szen. sz. határozat az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2020/2021-es tanév tavaszi szemeszterére szóló átmeneti sajátos tanulmányi és vizsgaszabályozása módosításának elfogadásáról
 • LXXI/2021. (V. 19.) Szen. sz. határozat az Egyetemi Habilitációs Szabályzat Különös részének a Társadalomtudományi Karra vonatkozó fejezetének módosítása
 • LXXII/2021. (V. 19.) Szen. sz. határozat a 2021/2022. tanévre érvényes térítési díjak elfogadásáról
 • LXXIII/2021. (V. 19.) Szen. sz. határozat politikatudomány mesterképzési szakon magyar és európai kormányzás és közpolitika specializáció, valamint politikai elemzés specializáció létesítése és Budapest képzési helyen, magyar nyelvű, nappali munkarendű képzésben a 2021/2022. tanév I. félévétől történő indítása kezdeményezésének jóváhagyásáról az Állam- és Jogtudományi Kar gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról
 • LXXIV/2021. (V. 19.) Szen. sz. határozat kulturális örökség tanulmányok mesterképzési szak – múzeumi kurátori ismeretek specializációval – angol nyelven, Budapest képzési helyen, nappali munkarendben a 2021/2022. tanév I. félévétől történő indítása kezdeményezésének jóváhagyásáról a Bölcsészettudományi Kar gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról
 • LXXV/2021. (V. 19.) Szen. sz. határozat rekreáció és életmód alapképzési szakon szállodai és rendezvényanimátor specializáció, fitness- és wellness-szakértő specializáció, illetve szabadidősport-szakértő specializáció, továbbá egészségfejlesztés specializáció létesítése és Budapest és Szombathely képzési helyen, magyar nyelvű, nappali és levelező munkarendű képzésben a 2021/2022 tanév I. félévétől történő indítása kezdeményezésének jóváhagyásáról a Pedagógiai és Pszichológiai Kar gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról
 • LXXVI/2021. (V. 19.) Szen. sz. határozat szervezet- és vezetőfejlesztő és munkapszichológiai szakpszichológus szakirányú továbbképzési szak létesítése és Budapest és Szombathely képzési helyen, magyar nyelvű, esti és levelező munkarendű képzésben a 2021/2022. tanév II. félévétől történő indítása kezdeményezésének jóváhagyásáról a Pedagógiai és Pszichológiai Kar gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról
 • LXXVII/2021. (V. 19.) Szen. sz. határozat tantervek elfogadásának és módosításának jóváhagyásáról, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról a XVI/2021. (V. 6.) OKT sz. állásfoglalás alapján
 • LXXVIII/2021. (V. 19.) Szen. sz. határozat az oktatás hallgatói véleményezésről 2020/2021-es tanév őszi félév tárgyú beszámolóról 
 • LXXIX/2021. (V. 19.) Szen. sz. határozat az ELTE 2021. évi hallgatói igény- és elégedettség felméréséről szóló beszámolóról
 • LXXX/2021. (V. 19.) Szen. sz. határozat Dr. Zombory Máté Angelusz Róbert Szakkollégium igazgatói tisztségére benyújtott pályázatának véleményezéséről

A Szenátus 2021. május 31-i, videokonferencia útján tartott rendkívüli ülésen meghozott határozatai

 • LXXXI/2021. (V. 31.) Szen. sz. határozat az ELTE Gazdálkodástudományi Intézet karrá alakulásáról, az ELTE Gazdaságtudományi Kar megalapításáról és az ELTE Gazdaságtudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról

A Szenátus 2021. június 28-i, videokonferencia útján tartott rendkívüli ülésen, valamint a 2021. június 29. és 30. napja között megtartott titkos elektronikus szavazáson meghozott határozatai

 • LXXXII/2021. (VI. 30.) Szen. sz. határozat az „ELTE Nemzetköziesítési Stratégiája 2021-2025” stratégiai dokumentum elfogadásáról
 • LXXXIII/2021. (VI. 30.) Szen. sz. határozat Inklúziós Díj alapításáról és azzal összefüggésben a Foglalkoztatási Követelményrendszer módosításáról
 • LXXXIV/2021. (VI. 30.) Szen. sz. határozat a Bölcsészettudományi Kar Germanisztikai Intézet Német Nyelvű Irodalmak Tanszéke elnevezésének módosításáról és a Bölcsészettudományi Kar Szervezeti és Működési Rendjének módosításáról
 • LXXXV/2021. (VI. 30.) Szen. sz. határozat az Informatikai Kar Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
 • LXXXVI/2021. (VI. 30.) Szen. sz. határozat a Pedagógiai és Pszichológiai Kar Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
 • LXXXVII/2021. (VI. 30.) Szen. sz. határozat a Hallgatói Követelményrendszer és egyes mellékletei módosításáról
 • LXXXVIII/2021. (VI. 30.) Szen. sz. határozat a CHARM-EU projekt keretében megvalósuló új mesterképzési szakhoz kapcsolódó sajátos szabályokról
 • LXXXIX/2021. (VI. 30.) Szen. sz. határozat Rektori Kabineten belüli szervezeti változásokról és az azokkal összefüggő szabályzatmódosításokról
 • XC/2021. (VI. 30.) Szen. sz. határozat az ELTE SzMSz II. kötet 6. melléklete, a Doktori Szabályzat 1. sz. mellékletének módosításáról
 • XCI/2021. (VI. 30.) Szen. sz. határozat a Filozófiatudományi Doktori Iskola, a Nyelvtudományi Doktori Iskola, a Biológia Doktori Iskola, a Földtudományi Doktori Iskola, a Hevesy György Kémia Doktori Iskola, a Környezettudományi Doktori Iskola, a Matematika Doktori Iskola, valamint a Szociológia Doktori Iskola képzési tervének módosításáról, és erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról
 • XCII/2021. (VI. 30.) Szen. sz. határozat a Neveléstudományi Doktori Iskola, a Pszichológiai Doktori Iskola, továbbá a Fizika Doktori Iskola 2+2 éves képzésére vonatkozó, magyar és angol nyelvű képzési tervének módosításáról, és erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról
 • XCIII/2021. (VI. 30.) Szen. sz. határozat a doktori képzésben részt vevő karok, illetve doktori iskolák beszámolójáról a doktori képzéssel és doktori fokozatszerzéssel összefüggő bevételeiről, a központi és kari elvonásokról és azok felhasználásáról, valamint a doktori iskolák 2020. évi működéséről
 • XCIV/2021. (VI. 30.) Szen. sz. határozat gazdasági alternatív vitarendező (mediátor) szakember szakirányú továbbképzési szak létesítése és Budapest képzési helyen, magyar nyelvű, levelező munkarendű képzésben a 2021/2022. tanév I. félévétől történő indítása kezdeményezésének jóváhagyásáról az Állam- és Jogtudományi Kar gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról
 • XCV/2021. (VI. 30.) Szen. sz. határozat gazdasági alternatív vitarendező (mediátor) szakjogász szakirányú továbbképzési szak létesítése és Budapest képzési helyen, magyar nyelvű, levelező munkarendű képzésben a 2021/2022. tanév I. félévétől történő indítása kezdeményezésének jóváhagyásáról az Állam- és Jogtudományi Kar gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról
 • XCVI/2021. (VI. 30.) Szen. sz. határozat képi ábrázolás alapképzési szakon vizuális művészeti specializáció, illusztráció specializáció, valamint díszítő- és díszletfestő specializáció létesítése és Szombathely képzési helyen, magyar nyelvű, nappali és levelező munkarendű képzésben a 2021/2022. tanév I. félévétől történő indítása kezdeményezésének jóváhagyásáról a Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról
 • XCVII/2021. (VI. 30.) Szen. sz. határozat kommunikáció és médiatudomány alapképzési szakon médiadizájn specializáció létesítése és Budapest képzési helyen, magyar nyelvű, nappali munkarendű képzésben a 2021/2022. tanév I. félévétől történő indítása kezdeményezésének jóváhagyásáról a Bölcsészettudományi Kar gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról
 • XCVIII/2021. (VI. 30.) Szen. sz. határozat művészeti instruktor mesterképzési szak Budapest képzési helyen, magyar nyelvű, nappali munkarendű képzésben a 2022/2023. tanév I. félévétől történő indítása kezdeményezésének jóváhagyásáról aBölcsészettudományi Kar gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról
 • XCIX/2021. (VI. 30.) Szen. sz. határozat turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés Szombathely képzési helyen, magyar nyelvű, nappali és levelező munkarendű képzésben a 2022/2023 tanév I. félévétől történő indítása kezdeményezésének jóváhagyásáról a Társadalomtudományi Kar gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról
 • C/2021. (VI. 30.) Szen. sz. határozat kulturális antropológia alapképzési szak Budapest képzési helyen, magyar nyelvű, nappali munkarendű képzésben a 2022/2023. tanév I. félévétől történő indítása kezdeményezésének jóváhagyásáról aTársadalomtudományi Kar gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról
 • CI/2021. (VI. 30.) Szen. sz. határozat gyermekkultúra mesterképzési szak Budapest és Szombathely képzési helyen, magyar nyelvű, nappali és levelező munkarendű képzésben a 2022/2023. tanév I. félévétől történő indítása kezdeményezésének jóváhagyásáról a Tanító- és Óvóképző Kar gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról
 • CII/2021. (VI. 30.) Szen. sz. határozat tantervek elfogadásának és módosításának jóváhagyásáról, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról a XV/2021. (VI.18.) OKT sz. állásfoglalás alapján
 • CIII/2021. (VI. 30.) Szen. sz. határozat az ELTE Hallgatói Önkormányzat Alapszabálya Állam- és Jogtudományi Kar Hallgatói Önkormányzatára vonatkozó fejezete módosításának jóváhagyásáról
 • CIV/2021. (VI. 30.) Szen. sz. határozat a Szenátus Dr. Kiss Attila Elemér Informatikai Karra benyújtott egyetemi tanári pályázatának véleményezéséről szóló VII/2021. (I. 20.) Szen. sz. határozatának megerősítéséről, és az ELTE rektorának felkéréséről arra, hogy tegyen javaslatot Dr. Kiss Attila Elemér egyetemi tanári kinevezésére, egyidejűleg kezdeményezve az innovációs és technológiai miniszternél a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság újabb szakértői véleményének beszerzését
 • CV/2021. (VI. 30.) Szen. sz. határozata Szenátus Dr. Hammer Ferenc Bölcsészettudományi Karra benyújtott egyetemi tanári pályázatának véleményezéséről szóló IV/2021. (I. 20.) Szen. sz. határozatának megerősítéséről, és az ELTE rektorának felkéréséről arra, hogy tegyen javaslatot Dr. Hammer Ferenc egyetemi tanári kinevezésére, egyidejűleg kezdeményezve az innovációs és technológiai miniszternél a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság újabb szakértői véleményének beszerzését
 • CVI/2021. (VI. 30.) Szen. sz. határozata Szenátus Dr. Pátrovics Péter Bölcsészettudományi Karra benyújtott egyetemi tanári pályázatának véleményezéséről szóló V/2021. (I. 20.) Szen. sz. határozatának megerősítéséről, és az ELTE rektorának felkéréséről arra, hogy tegyen javaslatot Dr. Pátrovics Péter egyetemi tanári kinevezésére, egyidejűleg kezdeményezve az innovációs és technológiai miniszternél a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság újabb szakértői véleményének beszerzését
 • CVII/2021. (VI. 30.) Szen. sz. határozat Dr. Benczes Rékának, az MTA doktorának, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanárának az Egyetemi Doktori Tanács tagjává megválasztásáról
 • CVIII/2021. (VI. 30.) Szen. sz. határozat professor emeritus cím adományozásáról Dr. Juhász Dezső egyetemi tanár részére a Bölcsészettudományi Karon
 • CIX/2021. (VI. 30.) Szen. sz. határozat Eötvös gyűrű adományozásáról Dr. Erdődy Gábor egyetemi tanár részére a Bölcsészettudományi Karon
 • CX/2021. (VI. 30.) Szen. sz. határozat Eötvös gyűrű adományozásáról Dr. Hudecz Ferenc professor emeritus részére a Természettudományi Karon
 • CXI/2021. (VI. 30.) Szen. sz. határozat Eötvös Loránd Tudományegyetem Emlékérme adományozásáról Dr. Földi András egyetemi tanár részére az Állam- és Jogtudományi Karon
 • CXII/2021. (VI. 30.) Szen. sz. határozat Eötvös Loránd Tudományegyetem Emlékérme adományozásáról Danisné Ravasz Judit nyugalmazott főigazgató-helyettes, igazgató részére a Kancellárián
 • CXIII/2021. (VI. 30.) Szen. sz. határozat Eötvös Loránd Tudományegyetem Emlékérme adományozásáról Gyöngyösi Ildikó osztályvezető részére a Kancellárián
 • CXIV/2021. (VI. 30.) Szen. sz. határozat Eötvös Loránd Tudományegyetem Emlékérme adományozásáról Dr. Demetrovics Zsolt egyetemi tanár részére a Pedagógiai és Pszichológiai Karon
 • CXV/2021. (VI. 30.) Szen. sz. határozat Eötvös Loránd Tudományegyetem Emlékérme adományozásáról Prof. Dr. Orosz Éva professor emeritus részére a Társadalomtudományi Karon
 • CXVI/2021. (VI. 30.) Szen. sz. határozat Eötvös Loránd Tudományegyetem Emlékérme adományozásáról Dr. Kiss Éva professor emeritus részére a Természettudományi Karon
 • CXVII/2021. (VI. 30.) Szen. sz. határozat Eötvös Loránd Tudományegyetem Emlékérme adományozásáról Dr. Rábai József professor emeritus részére a Természettudományi Karon
 • CXVIII/2021. (VI. 30.) Szen. sz. határozat Pro Universitate Emlékérem arany fokozata kitüntetés adományozásáról Dr. Nagy Marianna egyetemi tanár részére az Állam- és Jogtudományi Karon
 • CXIX/2021. (VI. 30.) Szen. sz. határozat Pro Universitate Emlékérem arany fokozata kitüntetés adományozásáról Kövesné Gulyás Edit tanulmányi hivatalvezető részére a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon
 • CXX/2021. (VI. 30.) Szen. sz. határozat Pro Universitate Emlékérem arany fokozata kitüntetés adományozásáról Dr. Károly Krisztina egyetemi tanár részére a Bölcsészettudományi Karon
 • CXXI/2021. (VI. 30.) Szen. sz. határozat Pro Universitate Emlékérem arany fokozata kitüntetés adományozásáról Dr. Csuhaj Varjú Erzsébet egyetemi tanár részére az Informatikai Karon
 • CXXII/2021. (VI. 30.) Szen. sz. határozat Pro Universitate Emlékérem arany fokozata kitüntetés adományozásáról Dr. Felvinczi Katalin egyetemi tanár részére a Pedagógiai és Pszichológiai Karon
 • CXXIII/2021. (VI. 30.) Szen. sz. határozat Pro Universitate Emlékérem arany fokozata kitüntetés adományozásáról Bereczkiné Dr. Záluszki Anna egyetemi docens részére a Tanító- és Óvóképző Karon
 • CXXIV/2021. (VI. 30.) Szen. sz. határozat Pro Universitate Emlékérem arany fokozata kitüntetés adományozásáról Dr. Láng Győző egyetemi tanár részére a Természettudományi Karon
 • CXXV/2021. (VI. 30.) Szen. sz. határozat Pro Universitate Emlékérem ezüst fokozata kitüntetés adományozásáról Dr. Kisteleki Károly adjunktus, osztályvezető részére az Állam- és Jogtudományi Karon
 • CXXVI/2021. (VI. 30.) Szen. sz. határozat Pro Universitate Emlékérem ezüst fokozata kitüntetés adományozásáról Horváthné Paulovics Mária ügyintéző részére a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon
 • CXXVII/2021. (VI. 30.) Szen. sz. határozat Pro Universitate Emlékérem ezüst fokozata kitüntetés adományozásáról Dr. Juhász Dezső egyetemi tanár részére a Bölcsészettudományi Karon
 • CXXVIII/2021. (VI. 30.) Szen. sz. határozat Pro Universitate Emlékérem ezüst fokozata kitüntetés adományozásáról Kincsi Katalin ügyintéző, tanulmányi referens részére a Bölcsészettudományi Karon
 • CXXIX/2021. (VI. 30.) Szen. sz. határozat Pro Universitate Emlékérem ezüst fokozata kitüntetés adományozásáról Czinki-Vietorisz Gabriella informatikus könyvtáros részére az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárban
 • CXXX/2021. (VI. 30.) Szen. sz. határozat Pro Universitate Emlékérem ezüst fokozata kitüntetés adományozásáról Dr. Illés Zoltán egyetemi docens részére az Informatikai Karon
 • CXXXI/2021. (VI. 30.) Szen. sz. határozat Pro Universitate Emlékérem ezüst fokozata kitüntetés adományozásáról Dr. Pigniczkiné Rigó Adrien egyetemi docens részére a Pedagógiai és Pszichológiai Karon
 • CXXXII/2021. (VI. 30.) Szen. sz. határozat Pro Universitate Emlékérem ezüst fokozata kitüntetés adományozásáról Dr. habil. Kismartony Katalin egyetemi docens részére a Tanító- és Óvóképző Karon
 • CXXXIII/2021. (VI. 30.) Szen. sz. határozat Pro Universitate Emlékérem ezüst fokozata kitüntetés adományozásáról Dr. Tamás László egyetemi docens részére a Természettudományi Karon
 • CXXXIV/2021. (VI. 30.) Szen. sz. határozat Pro Universitate Emlékérem bronz fokozata kitüntetés adományozásáról Stefanidesz Istvánné hivatalsegéd részére az Állam- és Jogtudományi Karon
 • CXXXV/2021. (VI. 30.) Szen. sz. határozat Pro Universitate Emlékérem bronz fokozata kitüntetés adományozásáról Péntek-Dózsa Melinda mestertanár részére a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon
 • CXXXVI/2021. (VI. 30.) Szen. sz. határozat Pro Universitate Emlékérem bronz fokozata kitüntetés adományozásáról Dr. Virányi Anita adjunktus részére a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon
 • CXXXVII/2021. (VI. 30.) Szen. sz. határozat Pro Universitate Emlékérem bronz fokozata kitüntetés adományozásáról Hajnal Ernő ügyvivő szakértő részére a Bölcsészettudományi Karon
 • CXXXVIII/2021. (VI. 30.) Szen. sz. határozat Pro Universitate Emlékérem bronz fokozata kitüntetés adományozásáról Székelyné Török Tünde főkönyvtáros részére az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárban 
 • CXXXIX/2021. (VI. 30.) Szen. sz. határozat Pro Universitate Emlékérem bronz fokozata kitüntetés adományozásáról Dr. Elek István egyetemi docens részére az Informatikai Karon
 • CXL/2021. (VI. 30.) Szen. sz. határozat Pro Universitate Emlékérem bronz fokozata kitüntetés adományozásáról Dr. Baska Gabriella egyetemi docens részére a Pedagógiai és Pszichológiai Karon
 • CXLI/2021. (VI. 30.) Szen. sz. határozat Pro Universitate Emlékérem bronz fokozata kitüntetés adományozásáról Dr. Vincze Beatrix egyetemi docens részére a Pedagógiai és Pszichológiai Karon
 • CXLII/2021. (VI. 30.) Szen. sz. határozat Pro Universitate Emlékérem bronz fokozata kitüntetés adományozásáról dr. habil. Kövér-Van Til Ágnes egyetemi docens részére a Társadalomtudományi Karon
 • CXLIII/2021. (VI. 30.) Szen. sz. határozat Pro Universitate Emlékérem bronz fokozata kitüntetés adományozásáról Dr. Dénesné Dr. Rácz Krisztina mestertanár részére a Természettudományi Karon
 • CXLIV/2021. (VI. 30.) Szen. sz. határozat Pro Universitate Emlékérem bronz fokozata kitüntetés adományozásáról Dr. Szalay Luca adjunktus részére a Természettudományi Karon
 • CXLV/2021. (VI. 30.) Szen. sz. határozat Trefort Ágoston Emléklap adományozásáról Süle Mónika titkársági előadó részére az Állam- és Jogtudományi Karon
 • CXLVI/2021. (VI. 30.) Szen. sz. határozat Trefort Ágoston Emléklap adományozásáról Tóth Emese tanfolyamszervező részére az Állam- és Jogtudományi Karon
 • CXLVII/2021. (VI. 30.) Szen. sz. határozat Trefort Ágoston Emléklap adományozásáról Ábrahám Gyöngyike könyvtáros részére a Bölcsészettudományi Karon
 • CXLVIII/2021. (VI. 30.) Szen. sz. határozat Trefort Ágoston Emléklap adományozásáról Borsos Mihály nyilvántartási referens részére a Bölcsészettudományi Karon
 • CXLIX/2021. (VI. 30.) Szen. sz. határozat Trefort Ágoston Emléklap adományozásáról Gimesi Dávid könyvtáros asszisztens részére az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárban 
 • CL/2021. (VI. 30.) Szen. sz. határozat Trefort Ágoston Emléklap adományozásáról Temesi András rendszergazda részére az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnáziumban 
 • CLI/2021. (VI. 30.) Szen. sz. határozat Trefort Ágoston Emléklap adományozásáról Romanoczki Ildikó külkapcsolati és pályázati munkatárs részére a Tanító- és Óvóképző Karon
 • CLII/2021. (VI. 30.) Szen. sz. határozat Lorántffy Zsuzsánna Emléklap adományozásáról Mikics Lászlóné tanító részére az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban
 • CLIII/2021. (VI. 30.) Szen. sz. határozat Lorántffy Zsuzsánna Emléklap adományozásáról Isépy Mária tanító részére az ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskolában
 • CLIV/2021. (VI. 30.) Szen. sz. határozat Lorántffy Zsuzsánna Emléklap adományozásáról Mihalovics Csilla tanító, igazgatóhelyettes részére az ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskolában
 • CLV/2021. (VI. 30.) Szen. sz. határozat Lorántffy Zsuzsánna Emléklap adományozásáról Tomcsányi Péter vezetőtanár részére az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnáziumban
 • CLVI/2021. (VI. 30.) Szen. sz. határozat Lorántffy Zsuzsánna Emléklap adományozásáról Máriáss Márta vezetőtanár részére az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnáziumban
 • CLVII/2021. (VI. 30.) Szen. sz. határozat Lorántffy Zsuzsánna Emléklap adományozásáról Dr. Piláth Károly nyugalmazott tanár részére az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnáziumban
 • CLVIII/2021. (VI. 30.) Szen. sz. határozat Szenátusi Érdemérem adományozásáról Dr. Hoffman István egyetemi tanár részére az Állam- és Jogtudományi Karon
 • CLIX/2021. (VI. 30.) Szen. sz. határozat Szenátusi Érdemérem adományozásáról Dr. Ferge Zsuzsa professor emeritus részére a Társadalomtudományi Karon
 • CLX/2021. (VI. 30.) Szen. sz. határozat címzetes egyetemi tanári cím adományozásáról Dr. Péterfalvi Attila András részére az Állam- és Jogtudományi Karon
 • CLXI/2021. (VI. 30.) Szen. sz. határozat címzetes egyetemi docensi cím adományozásáról Dr. Kártyás Gábor részére az Állam- és Jogtudományi Karon
 • CLXII/2021. (VI. 30.) Szen. sz. határozat címzetes egyetemi docensi cím adományozásáról Dr. Sipos Attila részére az Állam- és Jogtudományi Karon
 • CLXIII/2021. (VI. 30.) Szen. sz. határozat Dr. Darázs Lénárd egyetemi tanárnak az általános rektorhelyettes tisztségre benyújtott pályázatának véleményezéséről
 • CLXIV/2021. (VI. 30.) Szen. sz. határozat Dr. Sziklai Péter egyetemi tanárnak a tudományos ügyek rektorhelyettese tisztségre benyújtott pályázatának véleményezéséről
 • CLXV/2021. (VI. 30.) Szen. sz. határozat Dr. Zentai László egyetemi tanárnak az oktatási és tanulmányi ügyek rektorhelyettese tisztségre benyújtott pályázatának véleményezéséről
 • CLXVI/2021. (VI. 30.) Szen. sz. határozat a nemzetközi ügyek rektorhelyettese tisztségre benyújtott pályázatok véleményezéséről

A Szenátus a 2021. július 15. és 16. napja között megtartott elektronikus levélszavazáson meghozott határozatai

 • CLXVII/2021. (VII. 16.) Szen. sz. határozat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szellemitulajdon-kezelési szabályzatának elfogadásáról

2021.01.27.