Szenátusi határozatok

2022-es szenátusi határozatok

A teljes jegyzőkönyvek bejelentkezés után innen letölthetők.

 

A Szenátus 2022. január 25. és január 26. napja között megtartott elektronikus levélszavazáson meghozott határozatai

 • I/2022. (I. 26.) Szen. sz. határozat sportpszichológiai szakpszichológia szakirányú továbbképzés létesítése és a Testnevelési Egyetemmel közös képzésben, Budapest és Szombathely képzési helyen, magyar nyelvű, nappali, esti, valamint levelező munkarendű képzésben a 2021/2022-es tanév II. félévétől történő indítása kezdeményezésének jóváhagyásáról a Pedagógiai és Pszichológiai Kar gondozásában, valamint ezekre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról

A Szenátus 2022. február 14-i, videokonferencia útján tartott rendes ülésen, valamint a február 15. és február 16. napja között megtartott titkos elektronikus szavazáson meghozott határozatai

 • II/2022. (II. 16.) Szen. sz. határozat az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2021/2022-es tanév tavaszi félévére vonatkozó átmeneti sajátos tanulmányi és vizsgaszabályozásának jóváhagyásáról
 • III/2022. (II. 16.) Szen. sz. határozat egyetemi kitüntetések alapításáról, a Pedagógusképzési és Pedagógus-továbbképzési Tanács összetételének és feladatainak módosításáról, valamint az ezekkel összefüggő szabályzatmódosításokról
 • IV/2022. (II. 16.) Szen. sz. határozat a Köznevelési Szabályzat módosításáról
 • V/2022. (II. 16.) Szen. sz. határozat edző alapképzési szakon torna specializáció, valamint labdarúgás specializáció létesítése, Budapest és Szombathely képzési helyen, magyar nyelvű, nappali és levelező munkarendű képzésben a 2022/2023. tanév I. félévétől történő indítása kezdeményezésének jóváhagyásáról a Pedagógiai és Pszichológiai Kar gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról
 • VI/2022. (II. 16.) Szen. sz. határozat ember–környezet tranzakció szakpszichológia szakirányú továbbképzési szak létesítése, Budapest és Szombathely képzési helyen, magyar, valamint angol nyelvű, esti és levelező munkarendű képzésben a 2022/2023. tanév I. félévétől történő indítása kezdeményezésének jóváhagyásáról a Pedagógiai és Pszichológiai Kar gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról
 • VII/2022. (II. 16.) Szen. sz. határozat közösségi és civil tanulmányok mesterképzési szak Budapest képzési helyen, angol nyelvű, nappali munkarendű képzésben a 2022/2023. tanév II. félévétől történő indítása kezdeményezésének jóváhagyásáról aTársadalomtudományi Kar gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról
 • VIII/2022. (II. 16.) Szen. sz. határozat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzat Alapszabálya Állam- és Jogtudományi Kar Hallgatói Önkormányzatára vonatkozó fejezete módosításának jóváhagyásáról 
 • IX/2022. (II. 16.) Szen. sz. határozat Dr. Fekete Balázs Állam- és Jogtudományi Karra benyújtott egyetemi tanári pályázatának véleményezéséről
 • X/2022. (II. 16.) Szen. sz. határozat Dr. Gintli Tibor Bölcsészettudományi Karra benyújtott egyetemi tanári pályázatának véleményezéséről
 • XI/2022. (II. 16.) Szen. sz. határozat Dr. Gelencsér Gábor Bölcsészettudományi Karra benyújtott egyetemi tanári pályázatának véleményezéséről
 • XII/2022. (II. 16.) Szen. sz. határozat Dr. Polyák Gábor Bölcsészettudományi Karra benyújtott egyetemi tanári pályázatának véleményezéséről
 • XIII/2022. (II. 16.) Szen. sz. határozat Dr. Nagy Levente Bölcsészettudományi Karra benyújtott egyetemi tanári pályázatának véleményezéséről
 • XIV/2022. (II. 16.) Szen. sz. határozat Dr. Fazekas István Bölcsészettudományi Karra benyújtott egyetemi tanári pályázatának véleményezéséről
 • XV/2022. (II. 16.) Szen. sz. határozat Brdarné Dr. Szabó Rita Bölcsészettudományi Karra benyújtott egyetemi tanári pályázatának véleményezéséről
 • XVI/2022. (II. 16.) Szen. sz. határozat Dr. Wein Katalin Bölcsészettudományi Karra benyújtott egyetemi tanári pályázatának véleményezéséről
 • XVII/2022. (II. 16.) Szen. sz. határozat Dr. Kozsik Tamás Informatikai Karra benyújtott egyetemi tanári pályázatának véleményezéséről
 • XVIII/2022. (II. 16.) Szen. sz. határozat Dr. Fehérvári Anikó Pedagógiai és Pszichológiai Karra benyújtott egyetemi tanári pályázatának véleményezéséről
 • XIX/2022. (II. 16.) Szen. sz. határozat Dr. Kende Anna Pedagógiai és Pszichológiai Karra benyújtott egyetemi tanári pályázatának véleményezéséről
 • XX/2022. (II. 16.) Szen. sz. határozat Dr. Németh Renáta Társadalomtudományi Karra benyújtott egyetemi tanári pályázatának véleményezéséről
 • XXI/2022. (II. 16.) Szen. sz. határozat Dr. Bódy Zsombor Társadalomtudományi Karra benyújtott egyetemi tanári pályázatának véleményezéséről
 • XXII/2022. (II. 16.) Szen. sz. határozat Dr. Fodor László Imre Természettudományi Karra benyújtott egyetemi tanári pályázatának véleményezéséről
 • XXIII/2022. (II. 16.) Szen. sz. határozat Dr. Csanád Máté Természettudományi Karra benyújtott egyetemi tanári pályázatának véleményezéséről
 • XXIV/2022. (II. 16.) Szen. sz. határozat Dr. Szőke Róbert Természettudományi Karra benyújtott egyetemi tanári pályázatának véleményezéséről
 • XXV/2022. (II. 16.) Szen. sz. határozat professor emeritus cím adományozásáról Dr. Földi András egyetemi tanár részére az Állam- és Jogtudományi Karon
 • XXVI/2022. (II. 16.) Szen. sz. határozat címzetes egyetemi docensi cím adományozásáról Dr. Biroszné Móritz Zsuzsanna részére az Informatikai Karon
 • XXVII/2022. (II. 16.) Szen. sz. határozat címzetes egyetemi docensi cím adományozásáról Nyul Gábor részére az Informatikai Karon
 • XXVIII/2022. (II. 16.) Szen. sz. határozat Prof. Dr. Horváth M. Tamás, a Debreceni Egyetem egyetemi tanárának az Egyetemi Doktori Tanács tagjává megválasztásáról
 • XXIX/2022. (II. 16.) Szen. sz. határozat Dr. Varga Zsuzsanna egyetemi tanárnak az Egyetemi Habilitációs Bizottság tagjává megválasztásáról
 • XXX/2022. (II. 16.) Szen. sz. határozat Dr. Fábián Áron kollégiumi nevelőtanárnak az ELTE Hallgatói Jogorvoslati Bizottság Általános Tanácsának oktató tagjává megválasztásáról
 • XXXI/2022. (II. 16.) Szen. sz. határozat Dr. Nikovits Tibor műszaki tanárnak az ELTE Hallgatói Jogorvoslati Bizottság Fegyelmi Tanácsának oktató tagjává megválasztásáról
 • XXXII/2022. (II. 16.) Szen. sz. határozat Dr. Lőw Péter egyetemi docensnek az ELTE Hallgatói Jogorvoslati Bizottság Általános Tanácsának oktató póttagjává megválasztásáról
 • XXXIII/2022. (II. 16.) Szen. sz. határozat Dr. Körmendi Tamás egyetemi docensnek az ELTE Hallgatói Jogorvoslati Bizottság Általános Tanácsának oktató póttagjává megválasztásáról
 • XXXIV/2022. (II. 16.) Szen. sz. határozat Koósné Sinkó Judit mestertanárnak az ELTE Hallgatói Jogorvoslati Bizottság Általános Tanácsának oktató póttagjává megválasztásáról
 • XXXV/2022. (II. 16.) Szen. sz. határozat Dr. Majtényi Balázs egyetemi tanárnak az ELTE Hallgatói Jogorvoslati Bizottság Fegyelmi Tanácsának oktató póttagjává megválasztásáról
 • XXXVI/2022. (II. 16.) Szen. sz. határozat Dr. Varga Katalin egyetemi tanárnak az ELTE Hallgatói Jogorvoslati Bizottság Fegyelmi Tanácsának oktató póttagjává megválasztásáról
 • XXXVII/2022. (II. 16.) Szen. sz. határozat Vargáné Molnár Márta tudományos főmunkatársnak az ELTE Hallgatói Jogorvoslati Bizottság Fegyelmi Tanácsának oktató póttagjává megválasztásáról

A Szenátus 2022. március 7-i, videokonferencia útján tartott rendes ülésen meghozott határozatai

 • XXXVIII/2022. (III. 07.) Szen. sz. határozat Nemzetköziesítési Bizottság létrehozásáról és azzal összefüggésben a Szervezeti és Működési Rend módosításáról
 • XXXIX/2022. (III. 07.) Szen. sz. határozat Szervezeti és Működési Rend módosításáról az Egyetemi Innovációs Testülettel összefüggésben
 • XL/2022. (III. 07.) Szen. sz. határozat Szervezeti és Működési Rend módosításáról (kollégiumi elnevezés, bérelt kollégiumok kivezetése)
 • XLI/2022. (III. 07.) Szen. sz. határozat Tanító- és Óvóképző Kar Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
 • XLII/2022. (III. 07.) Szen. sz. határozat Természettudományi Kar Foglalkoztatási Követelményrendszerének módosításáról
 • XLIII/2022. (III. 07.) Szen. sz. határozat tantervek módosításának jóváhagyásáról, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról az V/2022. (II. 25.) OKT sz. állásfoglalás alapján az esztétika mesterképzési szak, valamint az óvodapedagógus alapképzési szak – nemzetiségi német óvodapedagógus szakirányú továbbképzési szak esetében
 • XLIV/2022. (III. 07.) Szen. sz. határozat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzat Alapszabálya Informatikai Kar Hallgatói Önkormányzatára vonatkozó fejezete módosításának jóváhagyásáról 
 • XLV/2022. (III. 07.) Szen. sz. határozat az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2021-es évi munkatársi igény és elégedettség felmérésről szóló beszámolóról

A Szenátus 2022. április 25-i, videokonferencia útján tartott rendes ülésen, valamint április 26. és 27. napja között megtartott titkos elektronikus szavazáson meghozott határozatai

 • XLVI/2022. (IV. 27.) Szen. sz. határozat az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról és szakmai munkájának teljesítéséről készült szöveges beszámoló elfogadásáról
 • XLVII/2022. (IV. 27.) Szen. sz. határozat az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2022. évi intézményi költségvetésének elfogadásáról
 • XLVIII/2022. (IV. 27.) Szen. sz. határozat a Hallgatói Követelményrendszer 6. mellékletét képező Egyetemi Doktori Szabályzat módosításáról
 • XLIX/2022. (IV. 27.) Szen. sz. határozat a Bölcsészettudományi Kar Szervezeti és Működési Rendjének 1. és 3. mellékletének módosításáról
 • L/2022. (IV. 27.) Szen. sz. határozat a Hallgatói Követelményrendszer Különös részének Bölcsészettudományi Karra vonatkozó fejezetének módosításáról
 • LI/2022. (IV. 27.) Szen. sz. határozat a Hallgatói Követelményrendszer Különös részének Tanító- és Óvóképző Karra vonatkozó fejezetének módosításáról
 • LII/2022. (IV. 27.) Szen. sz. határozat a Felvételi Szabályzat Tanító- és Óvóképző Karra vonatkozó különös rendelkezéseinek módosításáról
 • LIII/2022. (IV. 27.) Szen. sz. határozat az oktatás hallgatói véleményezésről 2021/2022-es tanév őszi félév tárgyú beszámolóról
 • LIV/2022. (IV. 27.) Szen. sz. határozat compliance (megfelelési) szakjogász szakirányú továbbképzési szak – Budapest képzési helyen, magyar nyelvű, levelező munkarendű képzésben a 2022/2023. tanév I. félévétől történő – indítása kezdeményezésének jóváhagyásáról az Állam- és Jogtudományi Kar gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról
 • LV/2022. (IV. 27.) Szen. sz. határozat compliance (megfelelési) jogi szakokleveles szakember szakirányú továbbképzési szak létesítése és – Budapest képzési helyen, magyar nyelvű, levelező munkarendű képzésben a 2022/2023. tanév I. félévétől történő – indítása kezdeményezésének jóváhagyásáról az Állam- és Jogtudományi Kar gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról
 • LVI/2022. (IV. 27.) Szen. sz. határozat kártérítési jogi szakjogász szakirányú továbbképzési szak – Budapest képzési helyen, magyar nyelvű, levelező munkarendű képzésben a 2022/2023. tanév I. félévétől történő – indítása kezdeményezésének jóváhagyásáról az Állam- és Jogtudományi Kar gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról
 • LVII/2022. (IV. 27.) Szen. sz. határozat mesterséges intelligencia és technológiai jogi szakokleveles szakember szakirányú továbbképzési szak létesítése és – Budapest képzési helyen, magyar nyelvű, levelező munkarendű képzésben a 2022/2023. tanév I. félévétől történő – indítása kezdeményezésének jóváhagyásáról az Állam- és Jogtudományi Kar gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról
 • LVIII/2022. (IV. 27.) Szen. sz. határozat mesterséges intelligencia és technológiai jogi szakjogász szakirányú továbbképzési szak létesítése és – Budapest képzési helyen, magyar nyelvű, levelező munkarendű képzésben a 2022/2023. tanév I. félévétől történő – indítása kezdeményezésének jóváhagyásáról az Állam- és Jogtudományi Kar gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról
 • LIX/2022. (IV. 27.) Szen. sz. határozat tantervek módosításának jóváhagyásáról, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról a XI/2022. (IV. 8.) OKT sz. állásfoglalás alapján a pedagógia alapképzési szak és a gyermekkultúra mesterképzési szak (levelező munkarend) esetében
 • LX/2022. (IV. 27.) Szen. sz. határozat Dr. Mezey Barna egyetemi tanárnak az Egyetemi Doktori Tanács elnökévé megválasztásáról
 • LXI/2022. (IV. 27.) Szen. sz. határozat Dr. Benczes Réka egyetemi tanárnak (Budapesti Corvinus Egyetem) az Egyetemi Doktori Tanács tagjává megválasztásáról
 • LXII/2022. (IV. 27.) Szen. sz. határozat Prof. Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanárnak (Debreceni Egyetem) az Egyetemi Doktori Tanács tagjává megválasztásáról
 • LXIII/2022. (IV. 27.) Szen. sz. határozat Dr. Kamarás Katalin akadémikus, kutatóprofesszornak (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont) az Egyetemi Doktori Tanács tagjává megválasztásáról
 • LXIV/2022. (IV. 27.) Szen. sz. határozat Dr. Nagy Marianna egyetemi tanárnak az Egyetemi Doktori Tanács tagjává megválasztásáról
 • LXV/2022. (IV. 27.) Szen. sz. határozat Dr. Karácsony András egyetemi tanárnak az Egyetemi Doktori Tanács póttagjává megválasztásáról
 • LXVI/2022. (IV. 27.) Szen. sz. határozat Dr. Sonkoly Gábor egyetemi tanárnak az Egyetemi Doktori Tanács tagjává megválasztásáról
 • LXVII/2022. (IV. 27.) Szen. sz. határozat Dr. Ullmann Tamás egyetemi tanárnak az Egyetemi Doktori Tanács póttagjává megválasztásáról
 • LXVIII/2022. (IV. 27.) Szen. sz. határozat Dr. Oláh Attila egyetemi tanárnak az Egyetemi Doktori Tanács tagjává megválasztásáról
 • LXIX/2022. (IV. 27.) Szen. sz. határozat Dr. Nguyen Luu Lan Anh egyetemi tanárnak az Egyetemi Doktori Tanács póttagjává megválasztásáról
 • LXX/2022. (IV. 27.) Szen. sz. határozat Dr. Jordán Tibor egyetemi tanárnak az Egyetemi Doktori Tanács tagjává megválasztásáról
 • LXXI/2022. (IV. 27.) Szen. sz. határozat Dr. Erdei Anna professor emeritusnak az Egyetemi Doktori Tanács póttagjává megválasztásáról
 • LXXII/2022. (IV. 27.) Szen. sz. határozat Dr. Benczúr András professor emeritusnak az Egyetemi Doktori Tanács tagjává megválasztásáról
 • LXXIII/2022. (IV. 27.) Szen. sz. határozat Dr. Weisz Ferenc egyetemi tanárnak az Egyetemi Doktori Tanács póttagjává megválasztásáról
 • LXXIV/2022. (IV. 27.) Szen. sz. határozat Dr. Rudas Tamás egyetemi tanárnak az Egyetemi Doktori Tanács tagjává megválasztásáról
 • LXXV/2022. (IV. 27.) Szen. sz. határozat Dr. Majtényi Balázs egyetemi tanárnak az Egyetemi Doktori Tanács póttagjává megválasztásáról
 • LXXVI/2022. (IV. 27.) Szen. sz. határozat Dr. Margitay Tihamér egyetemi tanárnak az Egyetemi Doktori Tanács tagjává megválasztásáról
 • LXXVII/2022. (IV. 27.) Szen. sz. határozat Dr. Andor György egyetemi tanárnak az Egyetemi Doktori Tanács póttagjává megválasztásáról
 • LXXVIII/2022. (IV. 27.) Szen. sz. határozat tiszteletbeli doktori cím adományozásáról Salome Zourabichvili, Georgia elnöke részére
 • LXXIX/2022. (IV. 27.) Szen. sz. határozat professor emeritus cím adományozásáról Dr. Bárdosi Vilmos egyetemi tanár részére a Bölcsészettudományi Karon
 • LXXX/2022. (IV. 27.) Szen. sz. határozat professor emeritus cím adományozásáról Dr. Bollobás Enikő egyetemi tanár részére a Bölcsészettudományi Karon
 • LXXXI/2022. (IV. 27.) Szen. sz. határozat professor emeritus cím adományozásáról Dr. Draskóczy István egyetemi tanár részére a Bölcsészettudományi Karon
 • LXXXII/2022. (IV. 27.) Szen. sz. határozat professor emeritus cím adományozásáról Dr. Gósy Mária egyetemi tanár részére a Bölcsészettudományi Karon
 • LXXXIII/2022. (IV. 27.) Szen. sz. határozat professor emeritus cím adományozásáról Dr. Miskolczy Ambrus egyetemi tanár részére a Bölcsészettudományi Karon
 • LXXXIV/2022. (IV. 27.) Szen. sz. határozat címzetes egyetemi docensi cím adományozásáról Dr. Csüllög Gábor részére a Természettudományi Karon

A Szenátus 2022. május 30-i, videokonferencia útján tartott rendes ülésen, valamint május 31. és június 1. napja között megtartott titkos elektronikus szavazáson meghozott határozatai

 • LXXXV/2022. (VI. 1.) Szen. sz. határozat a Hallgatói Követelményrendszer Általános részének módosításáról
 • LXXXVI/2022. (VI. 1.) Szen. sz. határozat a Hallgatói Követelményrendszer Különös részének Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karra vonatkozó fejezetének módosításáról
 • LXXXVII/2022. (VI. 1.) Szen. sz. határozat a Hallgatói Követelményrendszer Különös részének Gazdaságtudományi Karra vonatkozó fejezetének módosításáról
 • LXXXVIII/2022. (VI. 1.) Szen. sz. határozat a Hallgatói Követelményrendszer Különös részének Természettudományi Karra vonatkozó fejezetének módosításáról
 • LXXXIX/2022. (VI. 1.) Szen. sz. határozat a Felvételi Szabályzat Pedagógiai és Pszichológiai Karra vonatkozó különös rendelkezéseinek módosításáról
 • XC/2022. (VI. 1.) Szen. sz. határozat az Állam- és Jogtudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
 • XCI/2022. (VI. 1.) Szen. sz. határozat Üzleti Kommunikáció és Marketing Tanszék létrehozásáról a Társadalomtudományi Karon és a Társadalomtudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
 • XCII/2022. (VI. 1.) Szen. sz. határozat a Bibó István Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
 • XCIII/2022. (VI. 1.) Szen. sz. határozat a 2022/2023-as tanévre érvényes térítési díjakról
 • XCIV/2022. (VI. 1.) Szen. sz. határozat adatgazdász szakirányú továbbképzési szak létesítése és – Budapest képzési helyen, magyar nyelvű, levelező munkarendű képzésben a 2022/2023. tanév I. félévétől történő – indítása kezdeményezésének jóváhagyásáról a Bölcsészettudományi Kar gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról
 • XCV/2022. (VI. 1.) Szen. sz. határozat vállalkozásfejlesztés mesterképzési szak – Szombathely képzési helyen, magyar nyelvű, nappali és levelező munkarendű képzésben 2022/2023. tanév I. félévétől történő – indítása kezdeményezésének jóváhagyásáról aTársadalomtudományi Kar gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról
 • XCVI/2022. (VI. 1.) Szen. sz. határozat biológus mesterképzési szakon növénybiológia és mikológia specializáció létesítése és – Budapest képzési helyen, magyar és angol nyelvű, nappali munkarendű képzésben a 2022/2023. tanév I. félévétől történő – indítása kezdeményezésének jóváhagyásáról a Természettudományi Kar gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról
 • XCVII/2022. (VI. 1.) Szen. sz. határozat vegyész mesterképzési szakon elméleti kémia és szerkezetvizsgáló módszerek specializáció, valamint szintetikus biomolekuláris és gyógyszerkémia specializáció létesítése – és Budapest képzési helyen, magyar és angol nyelvű, nappali munkarendű képzésben a 2022/2023. tanév I. félévétől történő – indítása kezdeményezésének jóváhagyásáról a Természettudományi Kar gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról
 • XCVIII/2022. (VI. 1.) Szen. sz. határozat környezettan alapképzési szakon korábban létesített és Budapest képzési helyen, magyar nyelvű, nappali munkarendű képzésben indított geofizika specializáció, valamint geológia specializáció 2021/2022. tanév II. félévi utolsó meghirdetéssel az ELTE képzési programjából történő törléséről
 • XCIX/2022. (VI. 1.) Szen. sz. határozat matematika alapképzési szakon korábban létesített és Budapest képzési helyen, magyar nyelvű, nappali munkarendű képzésben indított alkalmazott matematikus specializáció, matematikus specializáció, valamint matematikai elemző specializáció 2021/2022. tanév II. félévi utolsó meghirdetéssel az ELTE képzési programjából történő törléséről
 • C/2022. (VI. 1.) Szen. sz. határozat biológus mesterképzési szakon korábban létesített és Budapest képzési helyen, magyar és angol nyelvű, nappali munkarendű képzésben indított növénybiológia specializáció 2021/2022. tanév II. félévi utolsó meghirdetéssel az ELTE képzési programjából történő törléséről
 • CI/2022. (VI. 1.) Szen. sz. határozat meteorológus mesterképzési szakon korábban létesített és Budapest képzési helyen, magyar és angol nyelvű, nappali munkarendű képzésben indított éghajlatkutató specializáció, valamint időjárás-előrejelző specializáció 2021/2022. tanév II. félévi utolsó meghirdetéssel az ELTE képzési programjából történő törléséről
 • CII/2022. (VI. 1.) Szen. sz. határozat vegyész mesterképzési szakon korábban létesített és Budapest képzési helyen, magyar és angol nyelvű, nappali munkarendű képzésben indított gyógyszerkutatás specializáció, szerkezetkutatás specializáció, valamint szintetikus kémia specializáció 2021/2022. tanév II. félévi utolsó meghirdetéssel az ELTE képzési programjából történő törléséről
 • CIII/2022. (VI. 1.) Szen. sz. határozat tantervmódosítások és új tantervek elfogadásáról a XXIII/2022. (V. 5.) OKT sz. és XXIV/2022. (V. 5.) OKT sz. állásfoglalások alapján
 • CIV/2022. (VI. 1.) Szen. sz. határozat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának a Kollégiumi Hallgatói Önkormányzatra vonatkozó fejezete módosításának jóváhagyásáról
 • CV/2022. (VI. 1.) Szen. sz. határozat professor emeritus cím adományozásáról Dr. Bartholy Judit egyetemi tanár részére a Természettudományi Karon 
 • CVI/2022. (VI. 1.) Szen. sz. határozat professor emeritus cím adományozásáról Dr. Pálfy Péter Pál egyetemi tanár részére a Természettudományi Karon 
 • CVII/2022. (VI. 1.) Szen. sz. határozat professor emeritus cím adományozásáról Dr. Podani János egyetemi tanár részére a Természettudományi Karon 
 • CVIII/2022. (VI. 1.) Szen. sz. határozat Dr. Ambrus István habil. egyetemi docensnek az Egyetemi Etikai Testület tagjának megválasztásáról

A Szenátus 2022. június 27-i, videokonferencia útján tartott rendes ülésen, valamint június 28. és 29. napja között megtartott titkos elektronikus szavazáson meghozott határozatai

 • CIX/2022. (VI. 29.) Szen. sz. határozat az ELTE Facility Management Kft. üzletrészének az Eötvös Loránd Tudományegyetem által történő megszerzéséről
 • CX/2022. (VI. 29.) Szen. sz. határozat a Hallgatói Követelményrendszer Különös részének egyes karokra vonatkozó fejezetei és 5. sz. mellékletének módosításáról
 • CXI/2022. (VI. 29.) Szen. sz. határozat a Felvételi Szabályzat Informatikai Karra vonatkozó különös rendelkezéseinek módosításáról
 • CXII/2022. (VI. 29.) Szen. sz. határozat az ELTE SzMSz II. kötet 6. melléklete, a Doktori Szabályzat módosításáról
 • CXIII/2022. (VI. 29.) Szen. sz. határozat a Gazdaságtudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
 • CXIV/2022. (VI. 29.) Szen. sz. határozat a Tanító- és Óvóképző Kar Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
 • CXV/2022. (VI. 29.) Szen. sz. határozat az Egyetemi Könyvtár és Levéltár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
 • CXVI/2022. (VI. 29.) Szen. sz. határozat doktori iskolák képzési tervének módosításáról
 • CXVII/2022. (VI. 29.) Szen. sz. határozat az Eötvös Loránd Tudományegyetem doktori iskoláinak 2021. évi működéséről szóló beszámolóról
 • CXVIII/2022. (VI. 29.) Szen. sz. határozat szabad bölcsészet alapképzési szakon vallástudomány specializáció létesítése és – Budapest képzési helyen, magyar nyelvű, nappali munkarendű képzésben a 2022/2023. tanév 1. félévétől történő – indítása kezdeményezésének jóváhagyásáról a Bölcsészettudományi Kar gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról
 • CXIX/2022. (VI. 29.) Szen. sz. határozat fordító és tolmács mesterképzési szakon nyelvi mérnök specializáció létesítése és – Budapest képzési helyen, magyar nyelvű, nappali munkarendű képzésben a 2022/2023. tanév 1. félévétől történő – indítása kezdeményezésének jóváhagyásáról a Bölcsészettudományi Kar gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról
 •  
 • CXX/2022. (VI. 29.) Szen. sz. határozat hebraisztika mesterképzési szak Izrael-tanulmányok specializáció létesítése és – Budapest képzési helyen, magyar nyelvű, nappali munkarendű képzésben a 2022/2023. tanév 1. félévétől történő – indítása kezdeményezésének jóváhagyásáról a Bölcsészettudományi Kar gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról
 • CXXI/2022. (VI. 29.) Szen. sz. határozat terepi robotika informatikus mesterképzési szak létesítése és – Budapest képzési helyen, angol nyelvű, nappali munkarendű képzésben a 2022/2023. tanév 1. félévétől az Erasmus Mundus Joint Master Degree program részeként az Universitat de Girona és az Eötvös Loránd Tudományegyetem együttműködésében történő – indítása kezdeményezésének jóváhagyásáról az Informatikai Kar gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról
 • CXXII/2022. (VI. 29.) Szen. sz. határozat szociálpedagógia mesterképzési szak – Budapest képzési helyen, magyar nyelvű, levelező munkarendű képzésben a 2022/2023. tanév 1. félévétől történő – indítása kezdeményezésének jóváhagyásáról a Társadalomtudományi Kar gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról
 • CXXIII/2022. (VI. 29.) Szen. sz. határozat csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szakon német nemzetiségi kisgyermeknevelő specializáció létesítése és – Budapest képzési helyen, magyar nyelvű, nappali munkarendű képzésben a 2022/2023. tanév 1. félévétől történő – indítása kezdeményezésének jóváhagyásáról a Tanító- és Óvóképző Kar gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról
 • CXXIV/2022. (VI. 29.) Szen. sz. határozat csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szakon innováció a kisgyermeknevelés területén specializáció létesítése és – Budapest képzési helyen, magyar nyelvű, nappali munkarendű képzésben a 2022/2023. tanév 1. félévétől történő – indítása kezdeményezésének jóváhagyásáról a Tanító- és Óvóképző Kar gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról
 • CXXV/2022. (VI. 29.) Szen. sz. határozat űrtudományi szakember szakirányú továbbképzési szak létesítése kezdeményezésének jóváhagyásáról a Természettudományi Kar gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról
 • CXXVI/2022. (VI. 29.) Szen. sz. határozat űrtudományi szakember szakirányú továbbképzési szak – Budapest képzési helyen, magyar és angol nyelvű, levelező munkarendű képzésben a 2022/2023. tanév 1. félévétől történő – indítása kezdeményezésének jóváhagyásáról a Természettudományi Kar gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról
 • CXXVII/2022. (VI. 29.) Szen. sz. határozat tantervmódosítások elfogadásáról a XXXIV/2022. (VI. 17.) OKT sz. állásfoglalás alapján
 • CXXVIII/2022. (VI. 29.) Szen. sz. határozat a 2022. évi hallgatói igény- és elégedettségméréséről készült jelentésről
 • CXXIX/2022. (VI. 29.) Szen. sz. határozat a Szenátus Dr. Gelencsér Gábor Bölcsészettudományi Karra benyújtott egyetemi tanári pályázatának véleményezéséről szóló XI/2022. (II. 16.) Szen. sz. határozatának megerősítéséről, és az ELTE rektorának felkéréséről arra, hogy tegyen javaslatot Dr. Gelencsér Gábor egyetemi tanári kinevezésére, egyidejűleg kezdeményezve az innovációs és technológiai miniszternél a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság újabb szakértői véleményének beszerzését
 • CXXX/2022. (VI. 29.) Szen. sz. határozat a Szenátus Dr. Kozsik Tamás Informatikai Karra benyújtott egyetemi tanári pályázatának véleményezéséről szóló XVII/2022. (II. 16.) Szen. sz. határozatának megerősítéséről, és az ELTE rektorának felkéréséről arra, hogy tegyen javaslatot Dr. Kozsik Tamás egyetemi tanári kinevezésére, egyidejűleg kezdeményezve az innovációs és technológiai miniszternél a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság újabb szakértői véleményének beszerzését
 • CXXXI/2022. (VI. 29.) Szen. sz. határozat professor emeritus cím adományozásáról Dr. Kukorelli István egyetemi tanár részére az Állam- és Jogtudományi Karon
 • CXXXII/2022. (VI. 29.) Szen. sz. határozat professor emeritus cím adományozásáról Dr. Csorba László egyetemi tanár részére a Bölcsészettudományi Karon
 • CXXXIII/2022. (VI. 29.) Szen. sz. határozat professor emeritus cím adományozásáról Dr. Fried Ilona egyetemi tanár részére a Bölcsészettudományi Karon
 • CXXXIV/2022. (VI. 29.) Szen. sz. határozat professor emeritus cím adományozásáról Dr. Maár Judit egyetemi tanár részére a Bölcsészettudományi Karon
 • CXXXV/2022. (VI. 29.) Szen. sz. határozat professor emeritus cím adományozásáról Dr. Halász Gábor egyetemi tanár részére a Pedagógiai és Pszichológiai Karon
 • CXXXVI/2022. (VI. 29.) Szen. sz. határozat professor emeritus cím adományozásáról Dr. Fokasz Nikosz egyetemi tanár részére a Társadalomtudományi Karon
 • CXXXVII/2022. (VI. 29.) Szen. sz. határozat Dr. Gellér Balázs egyetemi tanárnak az Egyetemi Habilitációs Bizottság tagjává megválasztásáról
 • CXXXVIII/2022. (VI. 29.) Szen. sz. határozat Dr. Rozsnyai Krisztina egyetemi tanárnak az Egyetemi Habilitációs Bizottság póttagjává megválasztásáról
 • CXXXIX/2022. (VI. 29.) Szen. sz. határozat Dr. Varga Zsuzsanna egyetemi tanárnak az Egyetemi Habilitációs Bizottság tagjává megválasztásáról
 • CXL/2022. (VI. 29.) Szen. sz. határozat Dr. Gintli Tibor egyetemi docensnek az Egyetemi Habilitációs Bizottság póttagjává megválasztásáról
 • CXLI/2022. (VI. 29.) Szen. sz. határozat Dr. Túri László egyetemi tanárnak az Egyetemi Habilitációs Bizottság tagjává megválasztásáról
 • CXLII/2022. (VI. 29.) Szen. sz. határozat Dr. Kovács M. Gábor egyetemi tanárnak az Egyetemi Habilitációs Bizottság póttagjává megválasztásáról
 • CXLIII/2022. (VI. 29.) Szen. sz. határozat Dr. Csuhaj Varjú Erzsébet egyetemi tanárnak az Egyetemi Habilitációs Bizottság tagjává megválasztásáról
 • CXLIV/2022. (VI. 29.) Szen. sz. határozat Dr. Horváth Zoltán egyetemi tanárnak az Egyetemi Habilitációs Bizottság póttagjává megválasztásáról
 • CXLV/2022. (VI. 29.) Szen. sz. határozat Dr. Fehérvári Anikó habil. egyetemi docensnek az Egyetemi Habilitációs Bizottság tagjává megválasztásáról
 • CXLVI/2022. (VI. 29.) Szen. sz. határozat Dr. Kende Anna habil. egyetemi docensnek az Egyetemi Habilitációs Bizottság póttagjává megválasztásáról
 • CXLVII/2022. (VI. 29.) Szen. sz. határozat Dr. Majtényi Balázs egyetemi tanárnak az Egyetemi Habilitációs Bizottság tagjává megválasztásáról
 • CXLVIII/2022. (VI. 29.) Szen. sz. határozat Dr. Pál Eszter habil. egyetemi docensnek az Egyetemi Habilitációs Bizottság póttagjává megválasztásáról
 • CXLIX/2022. (VI. 29.) Szen. sz. határozat Dr. Kis Norbertnek, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi tanárának az Egyetemi Habilitációs Bizottság külső tagjává megválasztásáról
 • CL/2022. (VI. 29.) Szen. sz. határozat Dr. Őze Sándornak, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem egyetemi tanárának az Egyetemi Habilitációs Bizottság külső tagjává megválasztásáról
 • CLI/2022. (VI. 29.) Szen. sz. határozat Dr. Kotschy András, az MTA doktorának, a Servier Kutatóintézet Zrt. igazgatójának az Egyetemi Habilitációs Bizottság külső tagjává megválasztásáról
 • CLII/2022. (VI. 29.) Szen. sz. határozat Dr. Stipsicz András akadémikusnak, a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet igazgatójának az Egyetemi Habilitációs Bizottság külső tagjává megválasztásáról
 • CLIII/2022. (VI. 29.) Szen. sz. határozat Dr. Döbrössy János egyetemi tanárnak az Egyetemi Habilitációs Bizottság tanácskozási jogú tagjává megválasztásáról
 • CLIV/2022. (VI. 29.) Szen. sz. határozat Dr. Jakab Zoltán habil. egyetemi docensnek az Egyetemi Habilitációs Bizottság tanácskozási jogú tagjává megválasztásáról
 • CLV/2022. (VI. 29.) Szen. sz. határozat Eötvös gyűrű adományozásáról Dr. Bárdosi Vilmos egyetemi tanár részére a Bölcsészettudományi Karon
 • CLVI/2022. (VI. 29.) Szen. sz. határozat Eötvös gyűrű adományozásáról Dr. Gráf László professor emeritus részére a Természettudományi Karon
 • CLVII/2022. (VI. 29.) Szen. sz. határozat Eötvös Loránd Tudományegyetem Emlékérme adományozásáról Dr. Hamza Gábor professor emeritus részére az Állam- és Jogtudományi Karon
 • CLVIII/2022. (VI. 29.) Szen. sz. határozat Eötvös Loránd Tudományegyetem Emlékérme adományozásáról Dr. Kukorelli István egyetemi tanár részére az Állam- és Jogtudományi Karon
 • CLIX/2022. (VI. 29.) Szen. sz. határozat Eötvös Loránd Tudományegyetem Emlékérme adományozásáról Dr. Halász Gábor egyetemi tanár részére a Pedagógiai és Pszichológiai Karon
 • CLX/2022. (VI. 29.) Szen. sz. határozat Eötvös Loránd Tudományegyetem Emlékérme adományozásáról Dr. Juhász Gábor leköszönő dékán, egyetemi docens részére a Társadalomtudományi Karon
 • CLXI/2022. (VI. 29.) Szen. sz. határozat Pro Universitate Emlékérem arany fokozata kitüntetés adományozásáról Dr. Gellér Balázs egyetemi tanár részére az Állam- és Jogtudományi Karon
 • CLXII/2022. (VI. 29.) Szen. sz. határozat Pro Universitate Emlékérem arany fokozata kitüntetés adományozásáról Dr. Győri Miklós egyetemi docens részére a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon
 • CLXIII/2022. (VI. 29.) Szen. sz. határozat Pro Universitate Emlékérem arany fokozata kitüntetés adományozásáról Tasnádiné Dr. Gósy Mária egyetemi tanár részére a Bölcsészettudományi Karon
 • CLXIV/2022. (VI. 29.) Szen. sz. határozat Pro Universitate Emlékérem arany fokozata kitüntetés adományozásáról Trentinné Dr. Benkő Éva egyetemi docens részére a Tanító- és Óvóképző Karon
 • CLXV/2022. (VI. 29.) Szen. sz. határozat Pro Universitate Emlékérem arany fokozata kitüntetés adományozásáról Dr. Rohonczy János László egyetemi docens részére a Természettudományi Karon
 • CLXVI/2022. (VI. 29.) Szen. sz. határozat Pro Universitate Emlékérem arany fokozata kitüntetés adományozásáról Török Gabriella hivatalvezető részére a Természettudományi Karon
 • CLXVII/2022. (VI. 29.) Szen. sz. határozat Pro Universitate Emlékérem ezüst fokozata kitüntetés adományozásáról Hinárné Hári Ildikó oktatásszervező részére az Állam- és Jogtudományi Karon
 • CLXVIII/2022. (VI. 29.) Szen. sz. határozat Pro Universitate Emlékérem ezüst fokozata kitüntetés adományozásáról Sot Ferenc főkönyvtáros részére a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon
 • CLXIX/2022. (VI. 29.) Szen. sz. határozat Pro Universitate Emlékérem ezüst fokozata kitüntetés adományozásáról Balaci Sándor vezető mobilitás koordinátor részére a Bölcsészettudományi Karon
 • CLXX/2022. (VI. 29.) Szen. sz. határozat Pro Universitate Emlékérem ezüst fokozata kitüntetés adományozásáról Izsákné Formanek Zsuzsanna ügyvivő szakértő részére a Bölcsészettudományi Karon
 • CLXXI/2022. (VI. 29.) Szen. sz. határozat Pro Universitate Emlékérem ezüst fokozata kitüntetés adományozásáról Jakab Katalin könyvtárvezető részére a Bölcsészettudományi Karon
 • CLXXII/2022. (VI. 29.) Szen. sz. határozat Pro Universitate Emlékérem ezüst fokozata kitüntetés adományozásáról Orbókné Jagielló Anna bibliográfus, feldolgozó részére az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárban
 • CLXXIII/2022. (VI. 29.) Szen. sz. határozat Pro Universitate Emlékérem ezüst fokozata kitüntetés adományozásáról Renge Andrea igazgatási ügyintéző részére a Kancellárián
 • CLXXIV/2022. (VI. 29.) Szen. sz. határozat Pro Universitate Emlékérem ezüst fokozata kitüntetés adományozásáról Kende Gábor egyetemi adjunktus részére a Társadalomtudományi Karon
 • CLXXV/2022. (VI. 29.) Szen. sz. határozat Pro Universitate Emlékérem ezüst fokozata kitüntetés adományozásáról Dr. Szabó Dénes egyetemi docens részére a Természettudományi Karon
 • CXLXVI/2022. (VI. 29.) Szen. sz. határozat Pro Universitate Emlékérem bronz fokozata kitüntetés adományozásáról Méhész Krisztina tanszéki előadó részére az Állam- és Jogtudományi Karon
 • CLXXVII/2022. (VI. 29.) Szen. sz. határozat Pro Universitate Emlékérem bronz fokozata kitüntetés adományozásáról Győriné Dr. Stefanik Krisztina egyetemi docens részére a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon
 • CLXXVIII/2022. (VI. 29.) Szen. sz. határozat Pro Universitate Emlékérem bronz fokozata kitüntetés adományozásáról Szabó Dóra Mária nemzetközi koordinátor részére a Bölcsészettudományi Karon
 • CLXXIX/2022. (VI. 29.) Szen. sz. határozat Pro Universitate Emlékérem bronz fokozata kitüntetés adományozásáról Vass Mária mb. hivatalvezető részére a Társadalomtudományi Karon
 • CLXXX/2022. (VI. 29.) Szen. sz. határozat Pro Universitate Emlékérem bronz fokozata kitüntetés adományozásáról Pálfalvi Judit hivatalvezető részére a Tanító- és Óvóképző Karon
 • CLXXXI/2022. (VI. 29.) Szen. sz. határozat Pro Universitate Emlékérem bronz fokozata kitüntetés adományozásáról Szalay Klaudia ügyvivő szakértő részére a Természettudományi Karon
 • CLXXXII/2022. (VI. 29.) Szen. sz. határozat Trefort Ágoston Emléklap adományozásáról Tuska Noémi gazdasági hivatalvezető-helyettes részére az Állam- és Jogtudományi Karon
 • CLXXXIII/2022. (VI. 29.) Szen. sz. határozat Trefort Ágoston Emléklap adományozásáról Horváth Zsolt ügyvivő szakértő részére a Bölcsészettudományi Karon
 • CLXXXIV/2022. (VI. 29.) Szen. sz. határozat Trefort Ágoston Emléklap adományozásáról Dr. Bakonyi Veronika gyűjteményszervező könyvtáros részére az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárban
 • CLXXXV/2022. (VI. 29.) Szen. sz. határozat Trefort Ágoston Emléklap adományozásáról Szorgalmatos Márta az ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat intézményi titkára részére
 • CLXXXVI/2022. (VI. 29.) Szen. sz. határozat Trefort Ágoston Emléklap adományozásáról Varga Zoltán gondnok részére a Kancellárián
 • CLXXXVII/2022. (VI. 29.) Szen. sz. határozat Trefort Ágoston Emléklap adományozásáról Somlainé Farkas Tünde tanszéki ügyintéző részére a Tanító- és Óvóképző Karon
 • CLXXXVIII/2022. (VI. 29.) Szen. sz. határozat Trefort Ágoston Emléklap adományozásáról Dr. Soproni Krisztina Ildikó ügyvivő szakértő részére a Természettudományi Karon
 • CLXXXIX/2022. (VI. 29.) Szen. sz. határozat Lorántffy Zsuzsánna Emléklap adományozásáról Módly Andrea tanító részére, az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban
 • CXC/2022. (VI. 29.) Szen. sz. határozat Lorántffy Zsuzsánna Emléklap adományozásáról Gurdon Józsefné tanár, vezetőpedagógus részére, az ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskolában
 • CXCI/2022. (VI. 29.) Szen. sz. határozat Lorántffy Zsuzsánna Emléklap adományozásáról Marosiné Pásztor Éva igazgatóhelyettese részére az ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálatnál
 • CXCII/2022. (VI. 29.) Szen. sz. határozat Lorántffy Zsuzsánna Emléklap adományozásáról Schiller Mariann vezetőtanár részére az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnáziumban
 • CXCIII/2022. (VI. 29.) Szen. sz. határozat Lorántffy Zsuzsánna Emléklap adományozásáról Kis-Kelemen Éva gimnáziumi tanár részére az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnáziumban
 • CXCIV/2022. (VI. 29.) Szen. sz. határozat Lorántffy Zsuzsánna Emléklap adományozásáról Tobisch Márta gimnáziumi tanár részére az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnáziumban
 • CXCV/2022. (VI. 29.) Szen. sz. határozat Lorántffy Zsuzsánna Emléklap adományozásáról Kubicza János gimnáziumi tanár részére az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnáziumban
 • CXCVI/2022. (VI. 29.) Szen. sz. határozat Szenátusi Érdemérem adományozásáról dr. Kiss László minisztériumi köztisztviselőként szakszolgálati és gyógypedagógiai referens részére a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar és az ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat közös felterjesztésében
 • CXCVII/2022. (VI. 29.) Szen. sz. határozat Szenátusi Érdemérem adományozásáról dr. Korzenszky Richárd a Tihanyi Bencés Apátság korábbi elöljárója részére
 • CXCVIII/2022. (VI. 29.) Szen. sz. határozat Szenátusi Érdemérem adományozásáról Fokasz Nikosz egyetemi tanár részére a Társadalomtudományi Karon
 • CXCIX/2022. (VI. 29.) Szen. sz. határozat Szenátusi Érdemérem adományozásáról Szabari Veronika leköszönő dékánhelyettes, egyetemi docens részére a Társadalomtudományi Karon
 • CC/2022. (VI. 29.) Szen. sz. határozat címzetes egyetemi tanári cím adományozásáról Dr. Tölgyessy Péter, a Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézetének tudományos munkatársa részére az Állam- és Jogtudományi Karon
 • CCI/2022. (VI. 29.) Szen. sz. határozat címzetes egyetemi docensi cím adományozásáról Dr. Papp Zsuzsanna, az Alkotmánybíróság főtanácsadója részére az Állam- és Jogtudományi Karon

A Szenátus 2022. július 27. és augusztus 1. napja között megtartott elektronikus levélszavazáson meghozott határozatai

 • CCII/2022. (VIII. 1.) Szen. sz. határozat a 2021/2022-es tanévben a tanulmányi alapú átsorolásban elérendő súlyozott tanulmányi átlagokról és megszerzendő kreditekről


A Szenátusa a 2022. szeptember 27. és 29. napja között megtartott elektronikus levélszavazáson meghozott határozatai

 • CCIII/2022. (IX. 29.) Szen. sz. határozat az alap- és osztatlan képzések felvételi pontszámítási rendszerének megváltoztatására irányuló javaslatról

A Szenátus 2022. október 10-i ülésen meghozott határozatai

 • CCIV/2022. (X. 10.) Szen. sz. határozat a Szenátus 2022/2023-as tanév I-II. félévi ülés- és munkatervéről
 • CCV/2022. (X. 10.) Szen. sz. határozat az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 
 • CCVI/2022. (X. 10.) Szen. sz. határozat az ELTE Sejong Intézet létrehozásáról, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról
 • CCVII/2022. (X. 10.) Szen. sz. határozat a Hallgatói Követelményrendszer 6. mellékletét képező Egyetemi Doktori Szabályzat és a Szervezeti és Működési Rend 12. mellékletét képező Egyetemi Doktori Szabályzat módosításáról
 • CCVIII/2022. (X. 10.) Szen. sz. határozat a Rektori Kabineten és Kancellárián belüli átszervezéssel összefüggő szabályzatmódosításokról, valamint az Adatkezelési Szabályzat Stratégiai Adatbázisra vonatkozó függelékének módosításáról  
 • CCIX/2022. (X. 10.) Szen. sz. határozat a Hallgatói Követelményrendszer Általános részének módosításáról
 • CCX/2022. (X. 10.) Szen. sz. határozat az oktatás hallgatói véleményezéséről a 2021/22-es tanév tavaszi félévében tárgyú beszámoló elfogadásáról 
 • CCXI/2022. (X. 10.) Szen. sz. határozat élményt nyújtó, környezeti fenntarthatóságra nevelés szakirányú továbbképzési szak 2022/2023. tanév II. félévétől történő megszűntetése kezdeményezésének jóváhagyásáról a Tanító- és Óvóképző Kar gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról
 • CCXII/2022. (X. 10.) Szen. sz. határozat élményalapú környezeti fenntarthatóságra nevelés szakirányú továbbképzési szak létesítése és – Budapest képzési helyen, magyar nyelvű, levelező munkarendű képzésben a 2022/2023. tanév II. félévétől történő – indítása kezdeményezésének jóváhagyásáról Tanító- és Óvóképző Kar gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról

A Szenátusa a 2022. október 27. és 28. napja között megtartott elektronikus levélszavazáson meghozott határozatai

 • CCXIII/2022. (X. 28.) Szen. sz. határozat a Hallgatói Követelményrendszer 54. §-a kiegészítéséről

A Szenátus 2022. november 14-i ülésen meghozott határozatai

 • CCXIV/2022. (XI. 14.) Szen. sz. határozat Ormos Mihály egyetemi tanárnak az Egyetemi Doktori Tanács tagjává megválasztásáról
 • CCXV/2022. (XI. 14.) Szen. sz. határozat Forrai Gábor egyetemi tanárnak az Egyetemi Doktori Tanács póttagjává megválasztásáról
 • CCXVI/2022. (XI. 14.) Szen. sz. határozat Ormos Mihály egyetemi tanárnak az Egyetemi Habilitációs Bizottság tagjává megválasztásáról
 • CCXVII/2022. (XI. 14.) Szen. sz. határozat Forrai Gábor egyetemi tanárnak az Egyetemi Habilitációs Bizottság póttagjává megválasztásáról
 • CCXVIII/2022. (XI. 14.) Szen. sz. határozat professor emeritus cím adományozásáról Eisemann György részére a Bölcsészettudományi Karon
 • CCXIX/2022. (XI. 14.) Szen. sz. határozat az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi ombudsman munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
 • CCXX/2022. (XI. 14.) Szen. sz. határozat a Szervezeti és Működési Rend és a Szenátus ügyrendjének módosításáról testületi ülések videokonferencia útján történő lebonyolításával összefüggésben
 • CCXXI/2022. (XI. 14.) Szen. sz. határozat a Természettudományi Kar Foglalkoztatási Követelményrendszerének módosításáról
 • CCXXII/2022. (XI. 14.) Szen. sz. határozat a Hallgatói Követelményrendszer Különös részének Állam- és Jogtudományi Karra és Társadalomtudományi Karra vonatkozó fejezetének módosításáról
 • CCXXIII/2022. (XI. 14.) Szen. sz. határozat az Eötvös Loránd Tudományegyetemre 2022 első félévében alap- és mesterképzésre beiratkozó elsőéves hallgatók körében készített felmérésekről szóló beszámolók jóváhagyásáról 
 • CCXXIV/2022. (XI. 14.) Szen. sz. határozat kommunikáció és médiatudomány alapképzési szakon részvételi médiakultúra specializáció létesítése és – Budapest képzési helyen, magyar nyelvű, nappali munkarendű képzésben a 2023/2024. tanév I. félévétől történő – indítása kezdeményezésének jóváhagyásáról a Bölcsészettudományi Kar gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról
 • CCXXV/2022. (XI. 14.) Szen. sz. határozat olvasószerkesztő, korrektor szakirányú továbbképzési szak létesítése és – Budapest képzési helyen, magyar nyelvű, esti munkarendű képzésben a 2023/2024. tanév I félévétől történő – indítása kezdeményezésének jóváhagyásáról a Bölcsészettudományi Kar gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról
 • CCXXVI/2022. (XI. 14.) Szen. sz. határozat edző alapképzési szakon ökölvívás specializáció létesítése és – Budapest, Szombathely képzési helyeken, magyar nyelvű, nappali és levelező munkarendű képzésben a 2023/2024. tanév I. félévétől történő – indítása kezdeményezésének jóváhagyásáról a Pedagógiai és Pszichológiai Kar gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról
 • CCXXVII/2022. (XI. 14.) Szen. sz. határozat csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szak Budapest képzési helyen, angol nyelvű, nappali munkarendű képzésben 2022/2023. tanév II. félévétől történő indítása kezdeményezésének jóváhagyásáról a Tanító- és Óvóképző Kar gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról
 • CCXXVIII/2022. (XI. 14.) Szen. sz. határozat közösségi pszichiátriai rehabilitáció szakirányú továbbképzési szak létesítése és – Budapest képzési helyen, magyar nyelvű, levelező munkarendű képzésben történő – indítása kezdeményezésének jóváhagyásáról aTársadalomtudományi Kar gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról

A Szenátus 2022. december 12-i, videokonferencia útján tartott rendes ülésen, valamint a december 13. és 14. napja között megtartott titkos elektronikus szavazáson meghozott határozatai

 • CCXXIX/2022. (XII. 14.) Szen. sz. határozat szervezeti változásokról a Természettudományi Karon, valamint az azokkal összefüggő szabályzatmódosításokról
 • CCXXX/2022. (XII. 14.) Szen. sz. határozat az Egyetemi Habilitációs Szabályzat Gazdaságtudományi Karra vonatkozó rendelkezéseinek elfogadásáról
 • CCXXXI/2022. (XII. 14.) Szen. sz. határozat az Egyetemi Könyvtár és Levéltár Használati Szabályzatának és annak csatolmányának módosításáról
 • CCXXXII/2022. (XII. 14.) Szen. sz. határozat a 2022. évi jelentkezési és felvételi adatok elemzéséről készült jelentésről
 • CCXXXIII/2022. (XII. 14.) Szen. sz. határozat európai uniós konferenciatolmács szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményeinek a 2023/2024. tanév I. félévétől történő módosítása kezdeményezésének jóváhagyásáról a Bölcsészettudományi Kar gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról
 • CCXXXIV/2022. (XII. 14.) Szen. sz. határozat fordító és tolmács mesterképzési szakon angol-orosz specializáció (nyelvpár) létesítése és – Budapest képzési helyen, magyar nyelvű, nappali munkarendű képzésben a 2022/2023. tanév I. félévétől történő – indítása kezdeményezésének jóváhagyásáról a Bölcsészettudományi Kar gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról
 • CCXXXV/2022. (XII. 14.) Szen. sz. határozat fordító és tolmács mesterképzési szakon orosz-angol specializáció (nyelvpár) létesítése és – Budapest képzési helyen, magyar nyelvű, nappali munkarendű képzésben a 2022/2023. tanév I. félévétől történő – indítása kezdeményezésének jóváhagyásáról a Bölcsészettudományi Kar gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról
 • CCXXXVI/2022. (XII. 14.) Szen. sz. határozat fordító és tolmács mesterképzési szakon angol-portugál specializáció (nyelvpár) létesítése és – Budapest képzési helyen, magyar nyelvű, nappali munkarendű képzésben a 2022/2023. tanév I. félévétől történő – indítása kezdeményezésének jóváhagyásáról a Bölcsészettudományi Kar gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról
 • CCXXXVII/2022. (XII. 14.) Szen. sz. határozat fordító és tolmács mesterképzési szakon portugál-angol specializáció (nyelvpár) létesítése és – Budapest képzési helyen, magyar nyelvű, nappali munkarendű képzésben a 2022/2023. tanév I. félévétől történő – indítása kezdeményezésének jóváhagyásáról a Bölcsészettudományi Kar gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról
 • CCXXXVIII/2022. (XII. 14.) Szen. sz. határozat gazdasági és jogi szakfordító és lektor szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményeinek a 2023/2024. tanév I. félévétől történő módosítása kezdeményezésének jóváhagyásáról a Bölcsészettudományi Kar gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról
 • CCXXXIX/2022. (XII. 14.) Szen. sz. határozat néprajz alapképzési szakon néprajzi muzeológia specializáció létesítése és – Budapest képzési helyen, magyar nyelvű, nappali munkarendű képzésben a 2022/2023. tanév I. félévétől történő - indítása kezdeményezésének jóváhagyásáról a Bölcsészettudományi Kar gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról
 • CCXL/2022. (XII. 14.) Szen. sz. határozat adattudomány mesterképzési szak – Budapest képzési helyen, angol nyelvű, nappali munkarendű képzésben a 2024/2025. tanév I. félévétől történő – indítása kezdeményezésének jóváhagyásáról az Informatikai Kar gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról
 • CCXLI/2022. (XII. 14.) Szen. sz. határozat tantervmódosítások jóváhagyásáról az LIII/2022. (XII. 2.) OKT sz. állásfoglalás alapján az etika minor, valamint a gazdasági és jogi szakfordító és lektor szakirányú továbbképzési szak esetében
 • CCXLII/2022. (XII. 14.) Szen. sz. határozat tiszteletbeli doktori és professzori cím adományozásáról Prof. Dr. Martin Ahrens, a németországi Georg August Universität Göttingen professzora részére
 • CCXLIII/2022. (XII. 14.) Szen. sz. határozat tiszteletbeli doktori és professzori cím adományozásáról Gian Vittorio Caprara, a La Sapienza Egyetem professor emeritusa részére
 • CCXLIV/2022. (XII. 14.) Szen. sz. határozat tiszteletbeli doktori és professzori cím adományozásáról Prof. Dr. Wilhelm Kühlmann, a Heidelbergi Egyetem professor emeritusa részére
 • CCXLV/2022. (XII. 14.) Szen. sz. határozat tiszteletbeli doktori és professzori cím adományozásáról Lovász László, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa részére
 • CCXLVI/2022. (XII. 14.) Szen. sz. határozat tiszteletbeli doktori és professzori cím adományozásáról Prof. Dr. Peter-Tobias Stoll, a németországi Georg August Universität Göttingen professzora részére
 • CCXLVII/2022. (XII. 14.) Szen. sz. határozat címzetes egyetemi tanári cím adományozásáról K. Lengyel Zsolt, a Regensburgi Egyetem keretei közt működő Hungaricum – Ungarisches Institut igazgatója részére a Bölcsészettudományi Karon

2022.01.31.