Hírek, rendezvények    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
.: Eötvös Loránd Tudományegyetem :.
.:Új Magyarország :.
2016. május 30. hétfő
home
» Az Egyetemről   » Hírek, rendezvények  
   
Egyetemünk ígéretes kutatói

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tudományos Tanácsa 2015 őszén hagyományteremtő szándékkal pályázatot írt ki „Az ELTE ígéretes kutatója” elismerés és a vele járó pénzjutalom elnyerésére negyven évesnél fiatalabb kutatók számára. A pályázatra – az előzetes várakozásokat felülmúlva – 75 pályázat érkezett, a Tudományos Tanács ezért az eredetileg 7 millió Ft összdíjazású pályázat keretét 12 millió Ft-ra emelte. A 12 nyertes 1-1 millió Ft-ot fordíthat kutatásaira.

„A kezdeményezés része annak a programnak, amellyel a rektori programnak megfelelően a Tudományos Tanács ösztönözni kívánja a tudományos teljesítményt, különös tekintettel a nemzetközi láthatóságra. A célok között szerepel annak demonstrációja is, hogy a tudományos teljesítmény az ELTE-n érték és minden tudományterületen lehet intézményünkben sikeres kutatást folytatni” – hangsúlyozta Szalay Péter, tudományos ügyekért felelős rektorhelyettes.

„Az ELTE ígéretes kutatója” elismerés díjazottjai

Bölcsészettudomány

Lénárt Tamás (BTK, Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék): Aktuális, nemzetközi irodalomelméleti diskurzusok „meghonosítása”, a magyar és nemzetközi diskurzusok párbeszédképességének vizsgálata

Patay-Horváth András (BTK, Ókortörténeti Tanszék): Az archaikus és klasszikus görög márványszobrászatban használt fémapplikációk elemzése

Élettelen természettudomány

Erőss Anita (TTK, Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék): A Villányi termálkarszt kutatása – hidraulikai vizsgálat, geokémiai jellemzés, barlangképződési folyamatok

Nógrádi Dániel (TTK, Elméleti Fizika Tanszék): A részecskefizika Standard Modelljének vizsgálata

Élő természettudomány

Hargitai Rita (TTK, Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék): A tojáshéj pigmentáció szerkezeti funkciójának és indikátor szerepének vizsgálata madaraknál

Herczeg Gábor (TTK, Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék): A kilenctüskés pikó adaptív divergenciája; zöld gyík vizuális és kémiai ivari jelzésrendszere

Informatika

Gede Mátyás (IK, Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék): A térképészethez kapcsolódó új informatikai technológiák: a glóbuszdigitalizálás, a virtuális glóbuszok alkalmazása a tematikus kartográfiában, új webes térképészeti technológiák

Jogtudomány

Fuglinszky Ádám (ÁJK, Polgári Jogi Tanszék): Kártérítési jog, magyar polgári jog és összehasonlító (polgári) jog

Siklósi Iván (ÁJK, Római Jogi és Összehasonlító Jogtörténeti Tanszék): Római magánjog, közép- és újkori magánjogtörténet, összehasonlító polgári jog, különös tekintettel a jogügyleti tan és a kártérítési felelősség egyes kérdéseire

Pszichológia, pedagógia

Kun Bernadette (PPK, Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszék): Problémás érzelmi kompetenciák a kémiai és viselkedési addikciók hátterében

Kökönyei Gyöngyi (PPK, Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszék): A krónikus testi betegséggel együtt élő fiatalok vagy felnőttek életminőségének és pszichés folyamatainak a feltárása

Társadalomtudomány

Horn Dániel (TáTK, Közgazdaságtudományi Tanszék): Oktatás és társadalmi mobilitás összefüggései

A díjazottak között nem szerepelnek a Magyar Tudományos Akadémia Lendület-programjában vagy a European Research Council (ERC) valamely egyéni pályázatán nyertes kutatók, a Tudományos Tanács azokat keresi, akik képesek lehetnek hasonló nagy presztízsű pályázatok elnyerésére. A programot a tervek szerint 2016-ban is folytatják.

Az elismeréseket 2016. február 5-én tudományos ülésen adja át Mezey Barna rektor az Egyetemi Könyvtár Dísztermében. Az eseményen tudományos előadások hangzanak el, valamint a Lendület- és ERC-csoportok vezetői is bemutatkoznak.

Eseménynaptár   
2016. május
H K Sz Cs P Sz V
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
.: News :.
Kollektív emlékezet és holokausztmúlt
„Kapcsolatokat és lehetőségeket teremtünk”
E-learning workshop az ELTE-n
Az ELTE az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform alapítói között
Páneurópai startup versenyt hirdet az EIT Digital
A HÖK alakuló és tisztújító küldöttgyűlése
Angol nyelvű állatanatómiai és szövettani atlasz az ELTE kutatóitól
Kardos Lajos-verseny
Középpontban a fehérjehálózatok kutatása
„Néha a forró parazsat is meg kell fogni”
Külügyi Pályázat 2016
Hallgatói ösztöndíj a Heidelbergi Egyetemre
.:   Portálkezelői menü  •   Tartalom módosítása  •  Utolsó módosítás: 2015.12.16.   :.
 T e r v e z t e :: .: I I G  W G . I W D G :.
   
  © 2 0 0 7 - 2 0 1 6   E Ö T V Ö S   L O R Á N D   T U D O M Á N Y E G Y E T E M    M i n d e n  j o g  f e n n t a r t v a .
Cím :: ELTE 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.   •   Telefon :: +36 1 411 6500   •   Webform :: küldje el véleményét!