Szervezet  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
.: Eötvös Loránd Tudományegyetem :.
.:Új Magyarország :.
2016. július 1. péntek
home
» Az Egyetemről   » Szervezet   » Egyéb egységek  
   
ELTE Tatai Geológus Kert – Természetvédelmi Terület és Szabadtéri Geológiai Muzeális Közgyűjtemény

Történet

1797-ben egy angol földrajzi utazó, Robert Townson vörös márványra épült városként jellemezte Tata városát.

Később 1859-ben Carl Peters osztrák geológus, publikálta először tudományosan a tatai "vörös márványt", és említette meg rétegtani tanulmányában az alatta települő fehér mészkőréteget, az úgynevezett Dachsteini Mészkővet ("Dachsteinkalk") és a benne található feltünően sok szívkagylót (Megalodus). Ugyanebben az időben Franz Hauer tanulmányában a juraidőszaki kőzetformációból, új ammonita maradványokat (lábasfejűek) írt le. (200-180 millió év közötti idő).

1906-ban a világhírű magyar geológus professzor Lóczy Lajos elsőként fedezte fel és írta le tudományos publikációjában a kréta időszaki képződményeket és a bennük megtalálható tengeri liliom maradványokat. (142-65 millió év közötti idő).

A magyar geológiai tudomány kiemelkedő geológusa, Fülöp József professzor, az ELTE volt rektora, 1975-ben a tatai Kálváriadombról írt átfogó monográfiájában korszerűen feldolgozta a mezozoikum (a földtörténet középkora) triász, jura és kréta időszaki földtani, őslénytani képződményeit. A terület geológiai természeti értékei mellett felfedezte és publikálta az őskori tűzkőbányászat lelőhelyeit is. Fülöp professzor 1994-ben bekövetkezett haláláig folytatta a Kálváriadomb geológiai, őslénytani, paleontológiai, paleoarcheológiai kincseinek kutatását.

A legújabb években folytatott kutatások, diplomamunkák, valamint PhD disszertációk sok értékes adattal gazdagították földtani ismereteinket. A triász, jura időszakok eseménytörténeti időhatárainak nemzetközi keretekben történő megvonásához szolgáltattak kiváló ismeretanyagot Haas J. (1995) és Pálfy J. (1997); a kréta időszak élővilágának megismeréséhez pedig az ammonites-fauna újravizsgálatával Szives O. (1999) munkái.

Alaptevékenység

A természetvédelmi terület a tatai Kálváriadombon helyezkedik el és 1953 óta 3,5 hektáron kiemelt földtani természetvédelmi területként működik. 1976-ban nyitották meg a természettudomány iránt érdeklődő nagyközönség számára, Európában példanélküli geológiai és botanikai látványosságai miatt. 1991-től a terület Szabadtéri Geológiai Múzeumként is működik. A Szabadtéri Geológiai Múzeumban megtalálhatók Magyarország leggyakoribb hegyépítő kőzetei. Az egyedüllálló természeti valamint kultúrtörténeti "érdekességekkel," látványosságokkal rendelkező terület 1994-ben került az Eötvös Loránd Tudományegyetem kezelésébe. Az Egyetem a Környezetvédelmi Alap támogatásával 1995-1997 között fejlesztette tovább. Ennek eredményeként bővült a tanösvény útvonala és a kőpark bemutató gyűjteménye.

A természetvédelmi terület többszáz millió év geológiai eseményeit, annak élővilágát valamint botanikai, kultúrtörténeti és bányászattörténeti (őskori tűzkőbányászat) látnivalókat mutat be.

Fontos szerepet tölt be a tudományos ismeretterjesztésben valamint a hazai geológus, térképész, geofizikus, meteorológus, geográfus, környezetvédelmi szakemberképzésben. Természeti adottságai révén oktatási tevékenysége elsősorban a gyakorlati képzésre irányul. Tanulmányutak és terepgyakorlatok során a földtani, botanikai, anyagismeret elsajátítására kiváló lehetőséget nyújt. Az ELTE fejlesztési célkitűzéseiben szerepel környezetvédelmi monitoring állomás felállítása, amely a hidrogeológiai, légszennyezettségi, radioaktív-szennyezettségi, meteorológiai adatok folyamatos mérésére szolgálna.

A terület mintapéldája lehet az épített és a természeti környezet harmóniájának bemutatására is. Az itt található barokk kápolna és kálvária Tata város kultúrtörténeti bemutatásának is kiemelt látványossága. A természetvédelmi terület fennállása óta számos földtani szakmai, ősrégészeti rendezvénynek valamint a természet-, és környezetvédelmi módszertani bemutatóknak adott otthont. A természetvédelmi területet évente közel hatezren látogatják.

Tata város önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága alapítványi pályázatok keretében rendszeresen támogatja a természetvédelmi területet.

KEOP projekt (2014–2015)

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2014-ben 54,34 millió forintot nyert a Geológus Kert területén levő, védelem alatt álló földtani alapszelvények rekonstrukciójára a KEOP-3.1.2/2F/09-11 jelű, egyebek között az élettelen természeti értékek védelmét szolgáló pályázaton. A tatai Kálvária-dombon, az ELTE kezelésében működő Geológus Kert csaknem 60 éve természetvédelmi terület. A 2015. szeptember 30-án tartott projektzáró rendezvényt követően 25 év után ismét láthatóvá, jól bemutathatóvá váltak a 3 hektáros terület kiemelt földtani értékei, 100 millió év kőbe vésett története.

A projekt eredményeként mintegy 5000 m2 védett sziklafelszínt tisztítottak meg, ezáltal újra feltárultak, tanulmányozhatóvá váltak az elmúlt huszonöt évben természetes felszínpusztulás miatt törmelékkel elfedett kőzetrétegek. A felszíntisztítási munkát kiegészítve, az arra érdemes sziklafelületeken polírozott felszíneket alakítottak ki, így jobban bemutathatók a terület ősmaradványai, köztük Megalodon-féle kagylók, ammoniteszek, tengerililiom váztörmelékes mészkövek.

A felszíntisztítási folyamatok során egy még feltáratlan, kb. 6000 éves tűzkőfejtő gödörre bukkantak, amelyből szakértő régész segítségével több veszélyeztetett helyzetű agancseszközt és tűzkőszilánkokat emeltek ki. A lelőhelyen 2016-ra ásatásokat terveznek. Elkészült a terület nagyfelbontású digitális domborzatmodellje is, amelybe integrálhatók a geológiai, őslénytani, régészeti és botanikai adatok is. A projekt eredményként mintegy 80 m hosszúságban bővült a látogatói tanösvény útvonala, a látogatók tájékoztatását öt új információs tábla is segíti.

Nagyon fontos, hogy a projekt nem termelt hulladékot. A tudomány számára értékes, in situ (ki nem mozdult) kőzettörmelékeket múzeumi archiválás céljából begyűjtötték, így biztosítva a földtani alapszelvények megőrzését a természetes erózió ellenére is. A kőzetek hosszú távú tárolását, kutathatóságát szabvány műanyag tárolódoboz-rendszerrel biztosítják. Az arra érdemes, ex situ (kimozdult) kőzettörmelékeket csillékben helyezték el, ezekből később iskolai és látogatói gyűjteményeket alakítanak ki. A sziklafelszínekről lekerült finomszemű törmeléket tanösvény-bővítésre használták.

A projektben az ELTE kiemelt helyi együttműködő civil szervezetei a Zöld Sziget Kör Természetvizsgáló Közhasznú Egyesület és a Nagycsaládosok Tatabányai Egyesülete voltak. A civil szervezetek és az érdeklődők augusztus 23-án, szakmai nyílt napon kaptak betekintést a területen zajló munkába.

KEOP projekt (2014–2015)KEOP projekt (2014–2015)KEOP projekt (2014–2015)KEOP projekt (2014–2015)KEOP projekt (2014–2015)KEOP projekt (2014–2015)
KEOP projekt (2014–2015)KEOP projekt (2014–2015)
KEOP projekt (2014–2015)
KEOP projekt (2014–2015)KEOP projekt (2014–2015)KEOP projekt (2014–2015)KEOP projekt (2014–2015)KEOP projekt (2014–2015)KEOP projekt (2014–2015)KEOP projekt (2014–2015)KEOP projekt (2014–2015)KEOP projekt (2014–2015)

Elérhetőség

Varga Zoltán,  telephelyvezető

Cím: 2890 Tata, Fekete u. 2.
Telefon: +36 (34)-381-587
E-mail: info@tata.elte.hu

Nyitvatartás szakvezetéssel

minden év április 1-jétől október 31-ig
hétfő kedd-péntek szombat, vasárnap
szünnap 10:00-16:00 10:00-17:00
Eseménynaptár   
2016. július
H K Sz Cs P Sz V
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
.: News :.
Az ipari és pénzügyi folyamatok digitális transzformációja
Eltérő DNS-szakaszok kínai és európai emberek bélflórájában
Júniusi sportsikerek
Az ELTE Sportiroda az egészséges életmódért
Farmakológiai konferencia Olaszországban
Séta a szülés – születés minőségéért
A Soá Alapítvány új oktatótermet nyit az Egyetemi Könyvtárban
Sikerrel zárult a brazil hallgatók konferenciája
Másodszor is gravitációs hullámokat észlelt a LIGO
.:   Portálkezelői menü  •   Tartalom módosítása  •  Utolsó módosítás: 2015.10.07.   :.
 T e r v e z t e :: .: I I G  W G . I W D G :.
   
  © 2 0 0 7 - 2 0 1 6   E Ö T V Ö S   L O R Á N D   T U D O M Á N Y E G Y E T E M    M i n d e n  j o g  f e n n t a r t v a .
Cím :: ELTE 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.   •   Telefon :: +36 1 411 6500   •   Webform :: küldje el véleményét!