Egyetemi Doktori Tanács

A Tanács elnöke

Dr. Mezey Barna DSc egyetemi tanár (ÁJK)

A Magyar Tudományos Akadémiát és intézeteit képviselő tagok

Bölcsészettudományi terület képviselője:

Dr. Benczes Réka DSc egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem

Társadalomtudományi terület képviselője:

 

Természettudományi terület képviselője:

Dr. Kamarás Katalin akadémikus, kutatóprofesszor, MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont

A Tanács karokat képviselő tagjai

Dr. Nagy Marianna egyetemi tanár (ÁJK)
Dr. Karácsony András egyetemi tanár (ÁJK póttag)
Dr. Sonkoly Gábor DSc egyetemi tanár (BTK)
Dr. Ullmann Tamás DSc egyetemi tanár (BTK póttag)
Dr. Oláh Attila egyetemi tanár (PPK)
Dr. Demetrovics Zsolt DSc egyetemi tanár (PPK póttag)
Dr. Jordán Tibor DSc egyetemi tanár (TTK)
Dr. Erdei Anna akadémikus, professor emeritus (TTK póttag)
Dr. Benczúr András DSc professor emeritus (IK)
Dr. Weisz Ferenc DSc egyetemi tanár (IK póttag)
Dr. Rudas Tamás egyetemi tanár (TáTK)
Dr. Majtényi Balázs egyetemi tanár (TáTK póttag)
Dr. Margitay Tihamér egyetemi tanár (GTI)
Dr. Andor György egyetemi tanár (GTI póttag)

A Tanács doktorandusz hallgatókat képviselő tagja

Bencze Norbert

A Tanács tanácskozási jogú tagja

Dr. Sziklai Péter egyetemi tanár, rektorhelyettes

A Tanács titkára

Kméczik Anikó osztályvezető (Oktatási Igazgatóság)

A Tanács feladata

 • A tudományági doktori tanácsok javaslata alapján dönt a doktori fokozat odaítéléséről, minősítéséről, illetve visszavonásáról.
 • Véleményezi és a rektornak felterjeszti a kitüntetéses doktorrá avatásra tett javaslatokat.
 • A tudományági doktori tanácsok javaslata alapján dönt a külföldi tudományos fokozatok honosításáról.
 • Őrködik a doktori fokozat által tanúsított egységes és magas tudományos-szakmai színvonal megtartása felett.
 • Ellenőrzi a tudományági doktori tanácsok működésének jogszerűségét.
 • Előzetesen egyeztet a létesíteni tervezett doktori iskolákról a létesítést kezdeményező törzstagokkal és a tudományági doktori tanácsokkal.
 • Véleményezi a tudományági doktori tanács által a doktori iskola létesítésére benyújtott kérelmet.
 • Jóváhagyásra előterjeszti a Szenátusnak a doktori program képzési tervét.
 • Jóváhagyja a doktori iskolák működési szabályzatát.
 • A doktori iskola egyetemi tanár törzstagjai közül – a törzstagok többségének javaslatára, a tudományági doktori tanács véleményének kikérésével – megválasztja doktori iskola vezetőjét, és a megbízatás időtartamának megjelölésével javaslatot tesz a rektornak a kinevezésére.
 • Jóváhagyja a doktori iskolák tanácsának tagjait.
 • Véleményezi a kari doktori szabályzatok tervezetét.
 • Dönt az Egyetem számára megállapított magyar állami ösztöndíjas helyek tudományterületek közötti felosztásáról az előzetesen szótöbbséggel elfogadott elvek alapján.
 • Javaslatot tesz a rektornak, illetőleg a Szenátusnak külföldi egyetemmel doktori képzésre vonatkozó megállapodás megkötésére.
 • Megtárgyalja a tudományági doktori tanácsok beszámolóit.
 • Javaslatot tesz a Szenátusnak a doktori képzés működési feltételeit szolgáló pénzeszközök biztosítására.
 • Az egyetemi beszámoló részeként beszámolót készít a Szenátusnak a doktori képzésre jutó pénzeszközök felhasználásáról.
 • A tudományági doktori tanácsok véleményére figyelemmel kialakítja a doktori képzés és fokozatszerzés minőségbiztosításának elveit és módszereit.
 • Évente értékelést készít a doktori iskolák működésének minőségéről.
 • Szükség esetén javasolja a doktori program felfüggesztését vagy megszüntetését, illetve a doktori iskola megszüntetését.
 • Véleményezi a Szenátus részére a rektornak a tiszteletbeli doktori, illetve a tiszteletbeli doktori és professzori cím adományozására tett előterjesztését.

Ügyrend, ülések emlékeztetői
A Tanács Ügyrendje
A Tanács 2021. július 14–17. közötti levélszavazásának emlékeztetője
A Tanács 2021. július 8-i ülésének és július 8–10. közötti online szavazásának emlékeztetője
A Tanács 2021. június 10-i ülésének emlékeztetője
A Tanács 2021. április 22-i ülésének emlékeztetője
A Tanács 2021. március 19-i ülésének emlékeztetője
A Tanács 2020. november 23-i ülésének emlékeztetője