Egyetemi Doktori Tanács

A Tanács elnöke

Dr. Mezey Barna DSc professor emeritus (ÁJK)

A Magyar Tudományos Akadémiát és intézeteit képviselő tagok

Bölcsészettudományi terület képviselője:

Dr. Benczes Réka DSc egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem

Társadalomtudományi terület képviselője:

Dr. Horváth M. Tamás DSc, egyetemi tanár, Debreceni Egyetem

Természettudományi terület képviselője:

Dr. Kamarás Katalin akadémikus, kutatóprofesszor, MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont

A Tanács karokat képviselő tagjai

Dr. Nagy Marianna egyetemi tanár (ÁJK)
Dr. Karácsony András egyetemi tanár (ÁJK póttag)
Dr. Sonkoly Gábor DSc egyetemi tanár (BTK)
Dr. Ullmann Tamás DSc egyetemi tanár (BTK póttag)
Dr. Oláh Attila professor emeritus (PPK)
Dr. Nguyen Luu Lan Anh DSc egyetemi tanár (PPK póttag)
Dr. Jordán Tibor DSc egyetemi tanár (TTK)
Dr. Erdei Anna akadémikus, professor emeritus (TTK póttag)
Dr. Benczúr András DSc professor emeritus (IK)
Dr. Weisz Ferenc DSc egyetemi tanár (IK póttag)
Dr. Bódy Zsombor egyetemi tanár (TáTK)
Dr. Majtényi Balázs egyetemi tanár (TáTK póttag)
Dr. Ormos Mihály egyetemi tanár (GTK)
Dr. Forrai Gábor egyetemi tanár (GTK póttag)

A Tanács doktorandusz hallgatókat képviselő tagja

Szigeti Balázs Endre

A Tanács tanácskozási jogú tagja

Dr. Sziklai Péter egyetemi tanár, rektorhelyettes

A Tanács titkára

Kméczik Anikó osztályvezető (Oktatási Igazgatóság)

A Tanács feladata

 • A tudományági doktori tanácsok javaslata alapján dönt a doktori fokozat odaítéléséről, minősítéséről, illetve visszavonásáról.
 • Véleményezi és a rektornak felterjeszti a kitüntetéses doktorrá avatásra tett javaslatokat.
 • A tudományági doktori tanácsok javaslata alapján dönt a külföldi tudományos fokozatok honosításáról.
 • Őrködik a doktori fokozat által tanúsított egységes és magas tudományos-szakmai színvonal megtartása felett.
 • Ellenőrzi a tudományági doktori tanácsok működésének jogszerűségét.
 • Előzetesen egyeztet a létesíteni tervezett doktori iskolákról a létesítést kezdeményező törzstagokkal és a tudományági doktori tanácsokkal.
 • Véleményezi a tudományági doktori tanács által a doktori iskola létesítésére benyújtott kérelmet.
 • Jóváhagyásra előterjeszti a Szenátusnak a doktori program képzési tervét.
 • Jóváhagyja a doktori iskolák működési szabályzatát.
 • A doktori iskola egyetemi tanár törzstagjai közül – a törzstagok többségének javaslatára, a tudományági doktori tanács véleményének kikérésével – megválasztja doktori iskola vezetőjét, és a megbízatás időtartamának megjelölésével javaslatot tesz a rektornak a kinevezésére.
 • Jóváhagyja a doktori iskolák tanácsának tagjait.
 • Véleményezi a kari doktori szabályzatok tervezetét.
 • Dönt az Egyetem számára megállapított magyar állami ösztöndíjas helyek tudományterületek közötti felosztásáról az előzetesen szótöbbséggel elfogadott elvek alapján.
 • Javaslatot tesz a rektornak, illetőleg a Szenátusnak külföldi egyetemmel doktori képzésre vonatkozó megállapodás megkötésére.
 • Megtárgyalja a tudományági doktori tanácsok beszámolóit.
 • Javaslatot tesz a Szenátusnak a doktori képzés működési feltételeit szolgáló pénzeszközök biztosítására.
 • Az egyetemi beszámoló részeként beszámolót készít a Szenátusnak a doktori képzésre jutó pénzeszközök felhasználásáról.
 • A tudományági doktori tanácsok véleményére figyelemmel kialakítja a doktori képzés és fokozatszerzés minőségbiztosításának elveit és módszereit.
 • Évente értékelést készít a doktori iskolák működésének minőségéről.
 • Szükség esetén javasolja a doktori program felfüggesztését vagy megszüntetését, illetve a doktori iskola megszüntetését.
 • Véleményezi a Szenátus részére a rektornak a tiszteletbeli doktori, illetve a tiszteletbeli doktori és professzori cím adományozására tett előterjesztését.

Ügyrend, ülések emlékeztetői
A Tanács Ügyrendje
A Tanács 2023. július 18–20. közötti online szavazásának emlékeztetője
A Tanács 2023. július 13-i ülésének és július 13–17. közötti online szavazásának emlékeztetője
A Tanács 2023. május 25-i ülésének és 25–26. közötti online szavazásának emlékeztetője
A Tanács 2023. február 23-i ülésének és 23–24. közötti online szavazásának emlékeztetője
A Tanács 2023. január 20–26. közötti levélszavazásának emlékeztetője
A Tanács 2022. december 1-jei ülésének és december 1–5. közötti online szavazásának emlékeztetője
A Tanács 2022. október 27-i ülésének emlékeztetője