Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság elnöke

Gál-Esztegár Zádor (Szolgáltatási Igazgatóság) gal-esztegar.zador@kancellaria.elte.hu

A Bizottság tagjai

Baranyai Gábort (SEK)
Hoffman István (ÁJK)
Hlédik Erika (GTI)
Kardos Dorottya (EDÖK)
Kovács Krisztina (SHÜTI)
Kövér-Van Til Ágnes (TáTK)
Kugler Nóra (BTK)
Loványi Eszter (BGGyK)
Németh Csilla (EHÖK)
Nikovits Tibor (IK)
Solymosi Katalin (PPK)
Svraka Tamásné (TÓK)
Török Gabriella (TTK)
Zavaczki Csilla (KT + Szakszervezet)

Dokumentumok
Esélyegyenlőségi Terv
Nemi Egyenlőségi Terv (NET) - Keretterv
Módszertani Kézikönyv K+I szervezetek számára Nemi Egyenlőségi Terv kialakításához