Könyvtári Tanács

A Tanács elnöke

Kulcsár Szabó Ernőné Gombos Annamária (ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár, főigazgató)

A Tanács társelnöke

Sziklai Péter (tudományos ügyek rektorhelyettese)

A Tanács tagjai

Bergmann Krisztina (ELTE BGGyK, könyvtárigazgató)
Bodonyi Eszter (ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár, osztályvezető)
Dr. Cseszregi Tamás (Oktatási Igazgatóság, igazgató)
Csikós Márta (ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár, kabinetvezető)
Dániel Szonja (ELTE BTK Kari Könyvtár vezető)
Egri Krisztina (ELTE TáTK, könyvtárvezető)
Garamvölgyi László (ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár, főigazgató-helyettes)
Kontra Dávid (ELTE TÓK, mb. könyvtárvezető)
Dr. Kóczián Lilla (Rektori Koordinációs Központ, központvezető)
Németh Gabriella (ELTE IK, könyvtárvezető)
Ritter Dávid (Informatikai Igazgatóság, igazgató)
Saly Eszter (ELTE EHÖK tudományos alelnök)
Szabó Noémi (ELTE TTK, könyvtárvezető)
Dr. Szabó Panna (ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár, osztályvezető)
Takács Dániel (ELTE ÁJK, könyvtárvezető)
Tóth Boglárka (ELTE EDÖK delegált képviselő)
Varga Andrea (ELTE PPK, könyvtárvezető)
Varga Klára (ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár, főigazgató-helyettes)

A Tanács titkára

Vajda Zsuzsanna (ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár, főtanácsos)

Állandó meghívottak

Csuk Csaba (ELTE EKL Savaria Könyvtár és Levéltár, vezető)
Czinki-Vietorisz Gabriella (ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár, informatikus könyvtáros)
Guth Holda (ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár, nemzetközi referens)
Móring Tibor (ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár, informatikus könyvtáros)
Vágó-Pataki Fruzsina (ELTE GTI, könyvtáros)
Szabó Dóra (ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár, informatikus könyvtáros)

A Tanács feladata

A Könyvtári Tanács az egyetemi könyvtári hálózat operatív testülete, amely a könyvtári rendszer egészét érintő ügyekben javaslattevő, véleményező és ellenőrző jogokkal rendelkezik:
1) A Könyvtári Tanács javaslatot tesz az egyetemi könyvtári szolgálat hazai és nemzetközi szintű kapcsolataira és az együttműködés elveire; előkészíti a könyvtári hálózat fejlesztésére vonatkozó terveket; előkészíti az egyetemi könyvtári szolgálat új szervezeti és működési rendjét; javaslatot tesz a könyvtári humánpolitikai elvek módosítására; javaslatot tesz kitüntetésekre.
2) A Könyvtári Tanács kezdeményezi új hálózati egységek létrehozását vagy meglévők megszüntetését.
3) A Könyvtári Tanács véleményt nyilvánít az Egyetemi Könyvtár és Levéltár főigazgató-helyetteseinek megbízásáról; a hálózati könyvtárak vezetői kinevezéséről, felmentéséről a főigazgató részére a véleményezési jog gyakorlásához; az Egyetemi Könyvtár és Levéltárat érintő minden olyan kérdésről, amelyben a döntés joga a felettes szervek hatáskörébe tartozik; új könyvtári egység létrehozásáról, megszüntetéséről.

Dokumentumok

A Tanács Ügyrendje

PDF