Könyvtári Tanács

A Tanács elnöke

Kálóczi Katalin,  főigazgató (ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár)

A Tanács társelnöke

Darázs Lénárd,  általános ügyek rektorhelyettese

A Tanács tagjai

Bergmann Krisztina,  könyvtárigazgató (ELTE BGGyK)
Bodnár Ilona,  könyvtárvezető (ELTE TÓK)
Cseszregi Tamás,  igazgató (Oktatási Igazgatóság)
Egri Krisztina,  könyvtárvezető (ELTE TáTK)
Garamvölgyi László,  informatikus könyvtáros (ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár)
Kiszl Péter,  intézetigazgató (ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet)
Kóczián Lilla,  központvezető (Rektori Koordinációs Központ)
Nemes László  (ELTE EDÖK)
Németh Gabriella,  mb. könyvtárvezető (ELTE IK)
Pávó Gyuláné,  mb. könyvtárvezető (ELTE ÁJK)
Ritter Dávid,  igazgató (Informatikai Igazgatóság)
Ritzl András  (ELTE EHÖK)
Szabó Noémi,  könyvtárvezető (ELTE TTK)
Szabó Panna,  informatikus könyvtáros (ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár)
Székelyné Török Tünde,  osztályvezető (ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár)
Varga Andrea,  könyvtárvezető (ELTE PPK)
Varga Klára,  főigazgató-helyettes (ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár)
Virág Gabriella,  informatikus könyvtáros (ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár)

A Tanács titkára

Vajda Zsuzsanna,  főtanácsos (ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár)

Állandó meghívottak

Barki Katalin,  vezető (ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár SEK Könyvtár és Levéltár)
Cséka György,  mb. osztályvezető (ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár)
Czinki Vietorisz Gabriella, informatikus könyvtáros (ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár)
Dániel Szonja,  könyvtárvezető (ELTE BTK Központi Olvasóterem)
Szőts Zoltán Oszkár,  irodavezető (ELTE Rektori Kabinet Tudománypolitikai Iroda)

A Tanács feladata

A Könyvtári Tanács az egyetemi könyvtári hálózat operatív testülete, amely a könyvtári rendszer egészét érintő ügyekben javaslattevő, véleményező és ellenőrző jogokkal rendelkezik:
1) A Könyvtári Tanács javaslatot tesz az egyetemi könyvtári szolgálat hazai és nemzetközi szintű kapcsolataira és az együttműködés elveire; előkészíti a könyvtári hálózat fejlesztésére vonatkozó terveket; előkészíti az egyetemi könyvtári szolgálat új szervezeti és működési rendjét; javaslatot tesz a könyvtári humánpolitikai elvek módosítására; javaslatot tesz kitüntetésekre.
2) A Könyvtári Tanács kezdeményezi új hálózati egységek létrehozását vagy meglévők megszüntetését.
3) A Könyvtári Tanács véleményt nyilvánít az Egyetemi Könyvtár és Levéltár főigazgató-helyetteseinek megbízásáról; a hálózati könyvtárak vezetői kinevezéséről, felmentéséről a főigazgató részére a véleményezési jog gyakorlásához; az Egyetemi Könyvtár és Levéltárat érintő minden olyan kérdésről, amelyben a döntés joga a felettes szervek hatáskörébe tartozik; új könyvtári egység létrehozásáról, megszüntetéséről.

Dokumentumok

A Tanács Ügyrendje

PDF