Pedagógusképzési és Pedagógus-továbbképzési Tanács

A Tanács elnöke

Dr. Csapodi Csaba,  egyetemi adjunktus, főigazgató (TKK)

A Tanács tagjai

Dr. Rónay Zoltán egyetemi docens, dékánhelyettes (PPK)
Dr. Szivák Judit habil. egyetemi docens (PPK)
Dr. Major Éva egyetemi docens (BTK)
Dr. Horváth Krisztina habil. egyetemi docens, dékánhelyettes (BTK)
Dr. Müller Viktor habil. egyetemi docens, dékánhelyettes (TTK) 
Dr. Horváth Erzsébet habil. egyetemi docens (TTK) 
Dr. Billédi Katalin egyetemi docens, mb. dékánhelyettes (BGGyK)
Szabóné dr. Szitányi Judit egyetemi docens, dékánhelyettes (TÓK)
Dr. Krebsz Anna egyetemi docens, dékánhelyettes (IK)
Dr. Lenner Tibor egyetemi docens, igazgató (BDPK)
Mesterházy Ferenc igazgató (ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola), a Köznevelési Bizottság elnöke

Az EHÖK által a testületbe delegált tagok

Lentulai Martin Péter (BTK) 
Kovács Máté (IK)
Harangozó Pálma (PPK)
Fancsik Fanni (TÓK)
Kurucz Tamás Márk (TTK)
Juhász Anna (EHÖK)

Állandó meghívottak

Dr. Zentai László egyetemi tanár, oktatási és tanulmányi ügyek rektorhelyettese 
Dr. Cseszregi Tamás igazgató (Oktatási Igazgatóság)
Dr. Kóczián Lilla központvezető (Rektori Koordinációs Központ) 

A Tanács feladata

Az Egyetem a pedagógusképzéssel kapcsolatos egyetemi szintű szakmai feladatok kidolgozására, véleményezésére, koordinációjára, a több karral megvalósuló pedagógustovábbképzéssel kapcsolatos szakmai feladatok ellátására, összehangolására, a több kart érintő pedagógus-továbbképzési kurzusok indítására vonatkozó előterjesztésekben való közreműködésre Pedagógusképzési és Pedagógus-továbbképzési Tanácsot hoz létre. A Pedagógusképzési és Pedagógus-továbbképzési Tanács feladata kiterjed a pedagógusképzés átfogó egyetemi szabályozásának előkészítésére, követésére, szükség szerinti korrekciók kezdeményezésére, a gyakorlati képzés összehangolására az Nftv. hatálya alá tartozó közismereti tanárszakok esetében. Javaslatokat dolgoz ki a gyakorlatok és a vezetőpedagógusi munka, továbbá a gyakorlatokat támogató partneriskolák, mentorok, vezetőpedagógusok szakmai munkájának a minőségbiztosítására, koordinálja a minőségbiztosítási elvek és követelmények érvényesülésének az ellenőrzését. Véleményezi a vezetőpedagógusi kinevezésre és a kinevezés visszavonására vonatkozó előterjesztéseket. Elemzi, értékeli az Egyetem pedagógusképzési tevékenységét. (ELTE SzMR 97. § (1) bek.).

Dokumentmok

A Tanács Ügyrendje

Jegyzőkönyvek
Jegyzőkönyv a Tanács 2020. július 3-i online üléséről
Jegyzőkönyv a Tanács 2020. május 29-i online üléséről
Jegyzőkönyv a Tanács 2020. március 30. és április 1. között tartott levélszavazásáról
Jegyzőkönyv a Tanács 2020. március 20. és 22. között tartott levélszavazásáról
Jegyzőkönyv a Tanács 2020. január 29. és 31. között tartott levélszavazásáról
Jegyzőkönyv a Tanács 2019. november 22-i üléséről
Jegyzőkönyv a Tanács 2019. október 4-i üléséről

A jogelőd Tanárképzési és Tanár-továbbképzési Tanács üléseinek jegyzőkönyvei
Jegyzőkönyv a Tanárképzési és Tanár-továbbképzési Tanács 2019. május 31-i üléséről
Jegyzőkönyv a Tanárképzési és Tanár-továbbképzési Tanács 2019. március 22-i üléséről
Jegyzőkönyv a Tanárképzési és Tanár-továbbképzési Tanács 2019. február 8-i üléséről
Jegyzőkönyv a Tanárképzési és Tanár-továbbképzési Tanács 2018. december 17-i üléséről
Jegyzőkönyv a Tanárképzési és Tanár-továbbképzési Tanács 2018. október 25-i üléséről
Jegyzőkönyv a Tanárképzési és Tanár-továbbképzési Tanács 2018. szeptember 24-i üléséről