Kinntartózkodó hallgatók

Koronavírus útmutató Campus Mundi mobilitásukat megkezdett hallgatóknak

Frissítve: 2021.03.19.
A Campus Mundi mobilitásokat érintő általános koronavírus útmutatóért kérjük, keresse fel az alábbi honlapfelületet: Campus Mundi koronavírus (COVID-19) információk

Kérjük, kinttartózkodása alatt kövesse a fogadó intézmény utasításait! Amennyiben megszakítja Campus Mundi mobilitását, és korábban hazajön, szíveskedjen azt mielőbb jelezni e-mailben a Tempus Közalapítvány felé a cm_tamogatott@tpf.hu címen, valamint az ELTE felé az erasmus@elte.hu címen. Az e-mail tárgyában szerepeljen a „vis maior” kifejezés. A mobilitás megszakításának jelzését követően kövesse az egyéni (vis maior) kérelem elszámolási útmutatóját.

Amennyiben mobilitása a járványügyi vészhelyzet miatt meghiúsult, tájékozódjon a vis maior eljárásról az alábbi útmutatóban. Ha még nem kezdte meg mobilitását, kérjük, a Mobilitást nyert, kiutazás előtt álló hallgatóknak szóló tájékoztatót tekintse át.

Vis maior - egyéni méltányossági kérelem (2020. augusztus 11-től)

Elkészült a Campus Mundi ösztöndíjasok számára a vis maior kérelmek befogadására szolgáló online felület a https://vismaior.tka.hu/app/#/login oldalon, az érintett hallgatók közvetlenül ezen keresztül tudják benyújtani kérelmüket. A felület megnyitásáról és a kérelmek benyújtásának módjáról a Tempus Közalapítvány értesíti az érintetteket. Amennyiben érintettként nem kapott a Tempus Közalapítványtól tájékoztatást a kérelem benyújtásának lehetőségéről, akkor kérjük, jelezze ezt a felsooktatás@tpf.hu e-mail címen.

A vis maior kérelemre vonatkozó általános információk:

1. A kérvény tartalma

 • Töltse ki a megfelelő adatokat, tüntesse fel mobilitása szerződés szerinti és ténylegesen megvalósult kezdő- és záródátumát.
 • Röviden és érthetően ismertesse a körülményeket, hogy egy-egy költségelem felmerülése érthető és alátámasztott legyen.
 • Tételesen vezesse fel a felmerült és kérvényezett pluszköltségeket.
 • Vezesse fel a megjelölt költségeknek megfelelő alátámasztó dokumentumokat (mellékleteket) is. A kérelmet alátámasztó iratok, számlák, igazolások, egyéb dokumentumok esetében is elfogadhatók a szkennelt (akár mobiltelefon kamerájával olvashatóan lefotózva), másolt dokumentumok, de egyértelműen igazolniuk kell, hogy a kérelmet benyújtó utazásához kapcsolódnak. 

2. Elszámolható költségek

 • Figyelem! Csak a mobilitáshoz szorosan kapcsolódó, nem visszatéríthető költségek számolhatók el! Kérjük, törekedjen a már kifizetett költségek visszatérítésére (ezt e-mailekkel kérjük igazolni), vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatókkal és jelezze, hogy igényt tart a kifizetett összeg visszatérítésére. A különleges helyzetre való tekintettel számos szolgáltató (repülőtársaság, szállásközvetítő) megtéríti a koronavírus miatt meghiúsult/módosult utazásokra vonatkozó költségeket. Alternatív megoldásként a kérvényezett összegek vissza nem téríthetőségét igazolhatja egy linkkel a szolgáltató honlapjához, ha az ott közzétett szabályzatból egyértelműen kiderül, hogy nem jogosult a visszatérítésre.
 • Alapvetően szállás, kaució, utazási költség (repülőjegy, vonatjegy, buszjegy, autóbérlés, stb.), biztosítás, ill. ezekhez kapcsolódó, nem visszatéríthető költségek számolhatók el, de az egyéni körülmények esetén más költségek is felmerülhetnek.

3. Kötelező mellékletek

 • Igazolás, hogy a kérvényezett összegek nem visszatéríthetők (e-mail a szolgáltatótól).
 • Alátámasztó dokumentumok a felmerült vis maior költségekről: A kérelmet alátámasztó iratok, számlák, igazolások, egyéb dokumentumok esetében is elfogadhatók a szkennelt (akár mobiltelefon kamerájával olvashatóan lefotózva), másolt dokumentumok, de egyértelműen igazolniuk kell, hogy a kérelmet benyújtó utazásához kapcsolódnak.
 • Időtartam-igazolás a fogadó intézménytől
 • Tanulmányi mobilitás esetén a teljesített tárgyakról szóló Transcript of Records dokumentum

A Tempus Közalapítvány minden esetben egyedileg dönt a kérelemben foglaltakról.

A mobilitás halasztási lehetőségével, valamint az egyéni méltányossági kérelem (vis maior) elszámolásával kapcsolatban további információt a Tempus Közalapítvány munkatársai tudnak nyújtani: Kaszt Márta (marta.kaszt@tpf.hucm_tamogatott@tpf.hu)

Vis maior útmutató (2020. március - 2020. augusztus 10.)

2020.03.18. A Tempus Közalapítvány 2020.03.16-i útmutatása alapján

A folyamatban lévő mobilitási tevékenység megszakítása (az eredeti záró dátumhoz képest korábbi hazatérés) jelenleg vis maiornak minősül, vagyis egyéni döntés alapján kérelmezheti, hogy ne érje pénzügyi hátrány. Vis maior miatt megszakított mobilitás esetén a résztvevő hagyományosan ösztöndíjának a teljesített mobilitási időszak hosszával arányos részére jogosult. Ugyanakkor, ha a teljesített időszak alatt az egyéni ösztöndíj terhére kifizetett, vissza nem téríthető költségek meghaladják az időarányos ösztöndíj összegét, méltányossági alapon kérelmezheti költségeinek megtérítését.

Az egyéni méltányossági kérelem elszámolása a következőképpen zajlik: 

 • A kérelemnek nincsen sablonja, azt kérjük, hogy egy levélben írja le, hogy milyen információk és körülmények alapján döntött úgy, hogy meghiúsítja kiutazási tervét. Szerepeljenek benne a meghiúsult mobilitásra vonatkozó információk (a mobilitás típusa, célország, kezdő- és záró dátum). Fogalmazza meg, illetve tételesen sorolja fel, hogy pontosan milyen összegek megtérítését kérvényezi, és támassza alá azokat iratokkal, számlákkal, dokumentumokkal!
 • Figyelem! Csak a mobilitáshoz szorosan kapcsolódó, nem visszatéríthető költségek számolhatók el! Kérjük, törekedjen a már kifizetett költségek visszatérítésére (ezt e-mailekkel kérjük igazolni), vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatókkal és jelezze, hogy igényt tart a kifizetett összeg visszatérítésére. A különleges helyzetre való tekintettel számos szolgáltató (repülőtársaság, szállásközvetítő) megtéríti a koronavírus miatt meghiúsult/módosult utazásokra vonatkozó költségeket! Alternatív megoldásként a kérvényezett összegek vissza nem téríthetőségét igazolhatja egy linkkel a szolgáltató honlapjához, ha az ott közzétett szabályzatból egyértelműen kiderül, hogy nem jogosult a visszatérítésre.
 • A kérelmet alátámasztó iratok, számlák, igazolások, egyéb dokumentumok esetében is elfogadhatók a szkennelt, másolt dokumentumok, de egyértelműen igazolniuk kell, hogy a kérelmet benyújtó utazásához kapcsolódnak.
 • A kérelmet írja alá, és nyújtsa be a Tempus Közalapítvány felsőoktatási egysége felé (e-mailben a campusmundi@tpf.hu e-mail címre).
 • A Tempus Közalapítvány minden esetben egyedileg dönt a kérelemben foglaltakról.

A mobilitás halasztási lehetőségével, valamint az egyéni méltányossági kérelem (vis maior) elszámolásával kapcsolatban további információt a Tempus Közalapítvány munkatársai tudnak nyújtani: campusmundi@tpf.hu