Kiutazás előtt álló hallgatók

Koronavírus útmutató Campus Mundi mobilitást nyert, kiutazás előtt álló hallgatóknak

Frissítve: 2021.03.19.
A Campus Mundi mobilitásokat érintő általános koronavírus útmutatóért kérjük, keresse fel az alábbi honlapfelületet: Campus Mundi koronavírus (COVID-19) információk

A nyertes pályázókkal a támogatási szerződések megköthetők az utazások időben történő megkezdésének érdekében. A fogadó intézmény fogadókészségét kérjük megerősíteni és dokumentálni a mobilitás megkezdése előtt. A Tempus Közalapítvány szerződéskötéskor az éppen aktuális kiutazási szabályok szerint jár el (kiutazásra nem javasolt országba történő mobilitásra támogatási szerződés nem írható alá). A kiutazás előtti teendőkről itt olvashatnak.

Kérjük, amennyiben Campus Mundi kiutazását elhalasztja vagy lemondja, szíveskedjen azt mielőbb jelezni e-mailben a Tempus Közalapítvány felé a cm_tamogatott@tpf.hu címen, valamint az ELTE felé, kari koordinátorának és az erasmus@elte.hu címen.

Amennyiben mobilitása a járványügyi vészhelyzet miatt meghiúsult, tájékozódjon a vis maior eljárásról az alábbi útmutatóban. Ha már megkezdte mobilitását, kérjük, a Mobilitásukat megkezdett hallgatóknak szóló tájékoztatót tekintse át.

Vis maior - egyéni méltányossági kérelem (2020. augusztus 11-től)

Elkészült a Campus Mundi ösztöndíjasok számára a vis maior kérelmek befogadására szolgáló online felület a https://vismaior.tka.hu/app/#/login oldalon, az érintett hallgatók közvetlenül ezen keresztül tudják benyújtani kérelmüket. A felület megnyitásáról és a kérelmek benyújtásának módjáról a Tempus Közalapítvány értesíti az érintetteket. Amennyiben érintettként nem kapott a Tempus Közalapítványtól tájékoztatást a kérelem benyújtásának lehetőségéről, akkor kérjük, jelezze ezt a felsooktatás@tpf.hu e-mail címen.

A vis maior kérelemre vonatkozó általános információk:

1. A kérvény tartalma

 • Töltse ki a megfelelő adatokat, tüntesse fel mobilitása szerződés szerinti és ténylegesen megvalósult kezdő- és záródátumát.
 • Röviden és érthetően ismertesse a körülményeket, hogy egy-egy költségelem felmerülése érthető és alátámasztott legyen.
 • Tételesen vezesse fel a felmerült és kérvényezett pluszköltségeket.
 • Vezesse fel a megjelölt költségeknek megfelelő alátámasztó dokumentumokat (mellékleteket) is. A kérelmet alátámasztó iratok, számlák, igazolások, egyéb dokumentumok esetében is elfogadhatók a szkennelt (akár mobiltelefon kamerájával olvashatóan lefotózva), másolt dokumentumok, de egyértelműen igazolniuk kell, hogy a kérelmet benyújtó utazásához kapcsolódnak. 

2. Elszámolható költségek

 • Figyelem! Csak a mobilitáshoz szorosan kapcsolódó, nem visszatéríthető költségek számolhatók el! Kérjük, törekedjen a már kifizetett költségek visszatérítésére (ezt e-mailekkel kérjük igazolni), vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatókkal és jelezze, hogy igényt tart a kifizetett összeg visszatérítésére. A különleges helyzetre való tekintettel számos szolgáltató (repülőtársaság, szállásközvetítő) megtéríti a koronavírus miatt meghiúsult/módosult utazásokra vonatkozó költségeket. Alternatív megoldásként a kérvényezett összegek vissza nem téríthetőségét igazolhatja egy linkkel a szolgáltató honlapjához, ha az ott közzétett szabályzatból egyértelműen kiderül, hogy nem jogosult a visszatérítésre.
 • Alapvetően szállás, kaució, utazási költség (repülőjegy, vonatjegy, buszjegy, autóbérlés, stb.), biztosítás, ill. ezekhez kapcsolódó, nem visszatéríthető költségek számolhatók el, de az egyéni körülmények esetén más költségek is felmerülhetnek.

3. Kötelező mellékletek

 • Igazolás, hogy a kérvényezett összegek nem visszatéríthetők (e-mail a szolgáltatótól).
 • Alátámasztó dokumentumok a felmerült vis maior költségekről: A kérelmet alátámasztó iratok, számlák, igazolások, egyéb dokumentumok esetében is elfogadhatók a szkennelt (akár mobiltelefon kamerájával olvashatóan lefotózva), másolt dokumentumok, de egyértelműen igazolniuk kell, hogy a kérelmet benyújtó utazásához kapcsolódnak.
 • Időtartam-igazolás a fogadó intézménytől (megkezdett mobilitás esetén)
 • Tanulmányi mobilitás esetén a teljesített tárgyakról szóló Transcript of Records dokumentum (megkezdett mobilitás esetén)

A Tempus Közalapítvány minden esetben egyedileg dönt a kérelemben foglaltakról.

A mobilitás halasztási lehetőségével, valamint az egyéni méltányossági kérelem (vis maior) elszámolásával kapcsolatban további információt a Tempus Közalapítvány munkatársai tudnak nyújtani: Kaszt Márta (marta.kaszt@tpf.hucm_tamogatott@tpf.hu)

Vis maior útmutató (2020. március - 2020. augusztus 10.)

2020.03.18. A Tempus Közalapítvány 2020.03.16-i útmutatása alapján

A tervezett mobilitási tevékenység halasztása vagy törlése jelenleg vis maiornak minősül, vagyis egyéni döntés alapján kérelmezheti, hogy a kiutazás előtti esetleges költségei miatt ne érje pénzügyi hátrány a már kifizetett, vissza nem téríthető költségek miatt. Ebben az esetben méltányossági alapon kérelmezheti költségeinek megtérítését.

Az egyéni méltányossági kérelem elszámolása a következőképpen zajlik: 

 • A kérelemnek nincsen sablonja, azt kérjük, hogy egy levélben írja le, hogy milyen információk és körülmények alapján döntött úgy, hogy meghiúsítja kiutazási tervét. Szerepeljenek benne a meghiúsult mobilitásra vonatkozó információk (a mobilitás típusa, célország, kezdő- és záró dátum). Fogalmazza meg, illetve tételesen sorolja fel, hogy pontosan milyen összegek megtérítését kérvényezi, és támassza alá azokat iratokkal, számlákkal, dokumentumokkal!
 • Figyelem! Csak a mobilitáshoz szorosan kapcsolódó, nem visszatéríthető költségek számolhatók el! Kérjük, törekedjen a már kifizetett költségek visszatérítésére (ezt e-mailekkel kérjük igazolni), vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatókkal és jelezze, hogy igényt tart a kifizetett összeg visszatérítésére. A különleges helyzetre való tekintettel számos szolgáltató (repülőtársaság, szállásközvetítő) megtéríti a koronavírus miatt meghiúsult/módosult utazásokra vonatkozó költségeket! Alternatív megoldásként a kérvényezett összegek vissza nem téríthetőségét igazolhatja egy linkkel a szolgáltató honlapjához, ha az ott közzétett szabályzatból egyértelműen kiderül, hogy nem jogosult a visszatérítésre.
 • A kérelmet alátámasztó iratok, számlák, igazolások, egyéb dokumentumok esetében is elfogadhatók a szkennelt, másolt dokumentumok, de egyértelműen igazolniuk kell, hogy a kérelmet benyújtó utazásához kapcsolódnak.
 • A kérelmet írja alá, és nyújtsa be a Tempus Közalapítvány felsőoktatási egysége felé (e-mailben a campusmundi@tpf.hu e-mail címre).
 • A Tempus Közalapítvány minden esetben egyedileg dönt a kérelemben foglaltakról.

A mobilitás halasztási lehetőségével, valamint az egyéni méltányossági kérelem (vis maior) elszámolásával kapcsolatban további információt a Tempus Közalapítvány munkatársai tudnak nyújtani: campusmundi@tpf.hu