Campus Mundi - nyerteseknek, kiutazás előtt

A SZERZŐDÉSKÖTÉS FOLYAMATA ÉS AZ ÖSZTÖNDÍJ UTALÁSA

A Campus Mundi ösztöndíjról a hallgató közvetlenül a Tempus Közalapítvánnyal köt szerződést, a Tempus Közalapítvány kuratóriumi ülésének döntését követően, nyertes pályázatról kapott értesítés esetén.

Az ösztöndíj összegét a célország-kategória és az időtartam alapján, félhavi kerekítés elve határozza meg: a teljes hónapokat követő tört hónap időtartam kerekítik lefelé, fél hónapra, vagy felfelé teljes hónapra; a teljes hónapokon túl 1-10 nap: lefelé kerekítik; 11-20 nap: félhavi összegre kerekítik; 21-31 nap: felfelé, plusz egy havi ösztöndíjra kerekítik az ösztöndíj összegét. Az időtartamba a fogadó intézmény igazolásának időtartamán kívül a pályázati felhívásban rögzített utazási napok is beszámíthatók.

Az utazást, biztosítást, illetőleg szállásfoglalást a kiutazó hallgatónak magának kell intézni, és az ezzel kapcsolatos költségek is őt terhelik. Ezen költségekhez a Campus Mundi ösztöndíj szabadon felhasználható, de az ösztöndíj hozzájárulás a mobilitáshoz, a teljes költséget nem fedezi.

A Campus Mundi támogatási szerződés megkötését a hallgató kezdeményezi a szerződéskötéshez szükséges adatok megadásával és a mellékletek feltöltésével. A támogatási szerződés hatálybalépését (mindkét fél aláírását) követően várhatóan 30 napon belül megtörténik az ösztöndíj előlegének (90%) folyósítása a hallgató számlájára.

A szerződéskötéshez szükséges teendők, illetve ELTE specifikus szabályok ösztöndíjtípusonként a I-II. pontban találhatóak.

Erasmus+ programországba (Európa), és Európán kívüli Erasmus+ (ICM) partneregyetemekre irányuló részképzés, valamint Erasmus+ programországba (Európa) irányuló szakmai gyakorlat esetén a Campus Mundi ösztöndíjas hallgatókkal az ELTE zero grant Erasmus+ szerződést köt. Svájc nem Erasmus+ ország, így az ide kiutazó hallgatókkal az ELTE nem köt zero grant Erasmus+ szerződést!

I. Részképzés

A hallgatók az ELTE partneregyetemein (A-E. pont): 

A) Erasmus+ programországba irányuló részképzés
B) Svájc
C) Európán kívüli Erasmus+ (ICM) partneregyetem
D) Az egyetem Európán kívüli, kétoldalú szerződései alapján megvalósuló részképzés
E) Asia Echange

vagy freemover hallgatóként (F. pont) bármely külföldi egyetemen teljesíthetik külföldi tanulmányaikat.

A) Erasmus+ programországba irányuló részképzés (Európa)

A kiutazás előtt, a 90% ösztöndíjhoz leadandó/kitöltendő dokumentumok:

1. Az ELTE részére:

Erasmus+ programországba, partneregyetemhez kiutazó Campus Mundi ösztöndíjas hallgatóknak az alábbi dokumentumokat szükséges leadnia kari koordinátorának a zero grant Erasmus+ státus igényléséhez:

 • zero grant támogatási szerződés:

2019/20-as tanév: tanulmányokhoz Campus Mundi ösztöndíjjal
Leadandó 2 eredeti példányban, csak a hallgató által KÉK SZÍNŰ tollal aláírva.
Kitöltési segédlet itt (III. 1. pont).

 • Campus Mundi Learning Agreement for Studies (tanulmányokhoz):

Kitöltési segédlet itt (III. 2. pont).
A Learning Agreementben a hallgató megegyezik küldő szakmai koordinátorával és a külföldi partnerintézménnyel a külföldön végzendő tanulmányairól. A dokumentum kitöltésében és aláíratásában kari, illetve szakmai koordinátora tud segíteni.
A minimális kint teljesítendő kreditszám: 20 kredit (ECTS)
Leadandó 1 példányban (az összes fél által aláírva, szkennelt változat kinyomtatott példánya is megfelelő; az eredetit a mobilitás végéig kell leadni).
Erasmus+ Learning Agreement is elfogadható, ha a kezdő és befejező dátumban a napok is szerepelnek, melyet akár kézzel is ráírhatnak utólag, tehát nem szükséges új dokumentumot kiállítani. Pontos információkért kérjük, látogasson el a Tempus Közalapítvány vonatkozó oldalára.

 • Nyilatkozat aktív hallgatói státuszról:

tanulmányokhoz
Leadandó 1 eredeti példányban, a hallgató által KÉK SZÍNŰ tollal aláírva.

 • Nyilatkozat Campus Mundi pályázatról: Csak 2019/20-as tanévre pályázóknak, amennyiben a dokumentumok leadásakor még nem tudják Campus Mundi pályázatuk eredményét.

sablon
Leadandó 1 eredeti példányban, a hallgató által KÉK SZÍNŰ tollal aláírva.

Leadandó 1 nyomtatott példányban.
Meghívó igénylése: a kérdőív kitöltésével + email küldése a kitöltésről az erasmus.out@dep.elte.hu email címre, tárgy: "OLS teszt igénylése".

 • Biztosítás(ok) meglétét igazoló dokumentum(ok) másolata (pl. EU-s egészségbiztosítási kártya)
 • A támogatási szerződésben található adatokat egyértelműsítő kérdőív kitöltésének igazolása: Leadandó a kérdőív kitöltése után megjelenő szövegről készített printscreen 1 nyomtatott példányban.

Erasmus+ ösztöndíjról Campus Mundira hosszabbító hallgatók az Erasmus+ státusuk igényléséhez szükséges teendőket itt találják.

A Campus Mundi ösztöndíjas hallgatók részére az aláírt Erasmus+ zero grant támogatási szerződést az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya az aláírásokat követően (ez maximum 10 munkanapot vesz igénybe)
- szkennelt formában a hallgató szerződésben megadott emailcímére, 
- az eredeti példányt pedig kari koordinátora számára 
5 munkanapon belül megküldi.
2. A Tempus Közalapítvány részére

A Campus Mundi szerződéskötéshez a hallgató a scholarship.hu felületre az alábbi adatokat és mellékleteket tölti fel:

 • zero grant státuszának igazolása: A zero grant támogatási szerződés minden fél által aláírt, szkennelt példánya.
 • banki adatok (bankszámla-igazolás): Bankszámla-igazolásként a bankszámlakivonat fejlécének másolatát javasolják elküldeni, amelyben szerepel a bankszámlaszám, a számlatulajdonos neve és címe, a számlavezető bank neve és a számla devizaneme (forint vagy deviza). A megadott számlaszám helyességéért minden esetben az ösztöndíjas felel!
 • Learning Agreement: Tartalmazza a napra pontos kezdő- és záródátumot, mely megegyezik a zero grant támogatási szerződésben szereplő dátumokkal. A napra pontos dátumok feltöltés/küldés előtt akár kézzel is ráírhatóak a dokumentumra!

A hallgató a dokumentumok leadását követően megkapja a Tempus Közalapítvány munkatársaitól a Campus Mundi támogatási szerződését, melyet két, eredeti, kék tollal aláírt példányban postáz a Tempus Közalapítvány részére.

További információ: Pelikán Szilvia (szilvia.pelikan@tpf.hu)

Erasmus+ támogatási szerződést helyettesítő igazolás (Erasmus+ zero grant igazolás): A Tempus Közalapítvány lehetőséget ad arra a hallgatóknak, hogy az Erasmus+ zero grant támogatási szerződésük elkészültéig ezzel a dokumentummal igazolják, hogy Erasmus+ státuszuk van (minta: Dokumentumok részképzéshez/Igazolások). Az ELTE-n a hallgató 10 munkanapon belül visszakapja aláírt zero grant szerződését, tehát az igazolásra nincs kifejezetten szükség, és nem kötelező.

B) Részképzés Svájcban

A svájci Erasmus programot (SEMP) teljes mértékben a svájci állam koordinálja. A mobilitás megvalósulásához szükséges dokumentumokról a partneregyetemtől tud érdeklődni. 

Svájc nem Erasmus+ ország, így az ide kiutazó hallgatókkal az ELTE nem köt zero grant Erasmus+ szerződést.

A Tempus Közalapítvány részére kiutazás előtt, a 90% ösztöndíjhoz leadandó/kitöltendő dokumentumok és adatok, melyeket a hallgató a scholarship.hu felületre tölt fel:

 • banki adatok (bankszámla-igazolás): Bankszámla-igazolásként a bankszámlakivonat fejlécének másolatát javasolják elküldeni, amelyben szerepel a bankszámlaszám, a számlatulajdonos neve és címe, a számlavezető bank neve és a számla devizaneme (forint vagy deviza). A megadott számlaszám helyességéért minden esetben az ösztöndíjas felel!
 • Learning Agreement: Tartalmazza a napra pontos kezdő- és záródátumot, melyek akár kézzel is ráírhatóak a dokumentumra!
  A Learning Agreementben a hallgató megegyezik küldő szakmai koordinátorával és a külföldi partnerintézménnyel a külföldön végzendő tanulmányairól. A dokumentum kitöltésében és aláíratásában kari, illetve szakmai koordinátora tud segíteni. A minimális kint teljesítendő kreditszám: 20 kredit (ECTS)

A hallgató a dokumentumok leadását követően megkapja a Tempus Közalapítvány munkatársaitól a Campus Mundi támogatási szerződését, melyet két, eredeti, kék tollal aláírt példányban postáz a Tempus Közalapítvány részére.

További információ: Pelikán Szilvia (szilvia.pelikan@tpf.hu)

C) Részképzés az ELTE Európán kívüli Erasmus+ (ICM) partneregyetemein

A kiutazás előtt, a 90% ösztöndíjhoz leadandó/kitöltendő dokumentumok:

1. Az ELTE részére:

Európán kívüli Erasmus+ (ICM) partneregyetemhez kiutazó Campus Mundi ösztöndíjas hallgatóknak a zero grant Erasmus+ státus igényléséhez szükséges dokumentumok sablonjait Kovács Zsóka küldi ki emailben (zsoka.kovacs@dep.elte.hu):

 • zero grant támogatási szerződés: Leadandó 2 eredeti példányban, csak a hallgató által KÉK SZÍNŰ tollal aláírva.
 • Campus Mundi Learning Agreement for Studies (tanulmányokhoz)

Kitöltési segédlet itt (III.2. pont).
A Learning Agreementben a hallgató megegyezik küldő szakmai koordinátorával és a külföldi partnerintézménnyel a külföldön végzendő tanulmányairól. A dokumentum kitöltésében és aláíratásában kari, illetve szakmai koordinátora tud segíteni.
A minimális kint teljesítendő kreditszám: 20 kredit (ECTS).

 • Igazolás a kint tartózkodás teljes időtartamára szóló egészségbiztosításról: A biztosításnak érvényesnek kell lenni a célországban a teljes ösztöndíjas időtartam alatt.
 • Aktív hallgatói jogviszony igazolás: Igazolás arról, hogy a hallgató az ELTE beiratkozott aktív hallgatója. Az igazoláson szerepelnie kell az intézmény pecsétjének és a kiállító személy aláírásának. – Ezt nyilatkozattal helyettesítheti.
 • Érvényes útlevél fénymásolata
 • Legalább B2 szintű nyelvtudást – vagy a partner által előírt nyelvtudást - igazoló nyelvvizsga dokumentum fénymásolt példánya

A dokumentumokat postai úton tudják leadni Izing Marcell részére (Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya, 1056 Budapest, Szerb u. 21-23.).

További információért keresse fel Kovács Zsókát (zsoka.kovacs@dep.elte.hu), valamint honlapunkat: Erasmus+ kreditmobilitás – nyertes hallgatóknak

2. A Tempus Közalapítvány részére

A Campus Mundi szerződéskötéshez a hallgató a scholarship.hu felületre az alábbi adatokat és mellékleteket tölti fel:

 • banki adatok (bankszámla-igazolás): Bankszámla-igazolásként a bankszámlakivonat fejlécének másolatát javasolják elküldeni, amelyben szerepel a bankszámlaszám, a számlatulajdonos neve és címe, a számlavezető bank neve és a számla devizaneme (forint vagy deviza). A megadott számlaszám helyességéért minden esetben az ösztöndíjas felel!
 • Learning Agreement: Tartalmazza a napra pontos kezdő- és záródátumot, mely megegyezik a zero grant támogatási szerződésben szereplő dátumokkal. A napra pontos dátumok feltöltés/küldés előtt akár kézzel is ráírhatóak a dokumentumra!

A hallgató a dokumentumok leadását követően megkapja a Tempus Közalapítvány munkatársaitól a Campus Mundi támogatási szerződését, melyet két, eredeti, kék tollal aláírt példányban postáz a Tempus Közalapítvány részére.

További információ: Pelikán Szilvia (szilvia.pelikan@tpf.hu)

D) Részképzés az egyetem Európán kívüli, kétoldalú szerződései alapján

A mobilitás megvalósulásához szükséges teendőkről és dokumentumokról a partneregyetem tájékoztatja a hallgatót.

A Tempus Közalapítvány részére kiutazás előtt, a 90% ösztöndíjhoz leadandó/kitöltendő dokumentumok és adatok, melyeket a hallgató a scholarship.hu felületre tölt fel:

 • banki adatok (bankszámla-igazolás): Bankszámla-igazolásként a bankszámlakivonat fejlécének másolatát javasolják elküldeni, amelyben szerepel a bankszámlaszám, a számlatulajdonos neve és címe, a számlavezető bank neve és a számla devizaneme (forint vagy deviza). A megadott számlaszám helyességéért minden esetben az ösztöndíjas felel!
 • Learning Agreement: Tartalmazza a napra pontos kezdő- és záródátumot, melyek akár kézzel is ráírhatóak a dokumentumra! A Learning Agreementben a hallgató megegyezik küldő szakmai koordinátorával és a külföldi partnerintézménnyel a külföldön végzendő tanulmányairól. A dokumentum kitöltésében és aláíratásában kari, illetve szakmai koordinátora tud segíteni. A minimális kint teljesítendő kreditszám: 20 kredit (ECTS). A kreditek átszámításában a fogadó egyetem koordinátora, valamint Csáky Ádám Imre (adam.csaky@rk.elte.hu) tud segíteni.

A hallgató a dokumentumok leadását követően megkapja a Tempus Közalapítvány munkatársaitól a Campus Mundi támogatási szerződését, melyet két, eredeti, kék tollal aláírt példányban postáz a Tempus Közalapítvány részére.

További információ: Pelikán Szilvia (szilvia.pelikan@tpf.hu)

E) Részképzés az Asia Exchange keretében

A mobilitás megvalósulásához szükséges teendőkről itt talál információt.

A Tempus Közalapítvány részére kiutazás előtt, a 90% ösztöndíjhoz leadandó/kitöltendő dokumentumok és adatok, melyeket a hallgató a scholarship.hu felületre tölt fel:

 • banki adatok (bankszámla-igazolás): Bankszámla-igazolásként a bankszámlakivonat fejlécének másolatát javasolják elküldeni, amelyben szerepel a bankszámlaszám, a számlatulajdonos neve és címe, a számlavezető bank neve és a számla devizaneme (forint vagy deviza). A megadott számlaszám helyességéért minden esetben az ösztöndíjas felel!
 • Learning Agreement: Tartalmazza a napra pontos kezdő- és záródátumot, melyek akár kézzel is ráírhatóak a dokumentumra! A Learning Agreementben a hallgató megegyezik küldő szakmai koordinátorával és a külföldi partnerintézménnyel a külföldön végzendő tanulmányairól. A dokumentum kitöltésében és aláíratásában kari, illetve szakmai koordinátora tud segíteni. A minimális kint teljesítendő kreditszám: 20 kredit (ECTS). A kreditek átszámításában a fogadó egyetem koordinátora tud segíteni, valamint az Asia Exchange munkatársai: info@asiaexchange.org

A hallgató a dokumentumok leadását követően megkapja a Tempus Közalapítvány munkatársaitól a Campus Mundi támogatási szerződését, melyet két, eredeti, kék tollal aláírt példányban postáz a Tempus Közalapítvány részére.

További információ: Pelikán Szilvia (szilvia.pelikan@tpf.hu)

F) Freemover mobilitás

A Tempus Közalapítvány részére kiutazás előtt, a 90% ösztöndíjhoz leadandó/kitöltendő dokumentumok és adatok, melyeket a hallgató a scholarship.hu felületre tölt fel:

 • banki adatok (bankszámla-igazolás): Bankszámla-igazolásként a bankszámlakivonat fejlécének másolatát javasolják elküldeni, amelyben szerepel a bankszámlaszám, a számlatulajdonos neve és címe, a számlavezető bank neve és a számla devizaneme (forint vagy deviza). A megadott számlaszám helyességéért minden esetben az ösztöndíjas felel!
 • Learning Agreement: Tartalmazza a napra pontos kezdő- és záródátumot, melyek akár kézzel is ráírhatóak a dokumentumra! A Learning Agreementben a hallgató megegyezik küldő szakmai koordinátorával és a külföldi partnerintézménnyel a külföldön végzendő tanulmányairól. A dokumentum kitöltésében és aláíratásában kari, illetve szakmai koordinátora tud segíteni. A minimális kint teljesítendő kreditszám: 20 kredit (ECTS).

A hallgató a dokumentumok leadását követően megkapja a Tempus Közalapítvány munkatársaitól a Campus Mundi támogatási szerződését, melyet két, eredeti, kék tollal aláírt példányban postáz a Tempus Közalapítvány részére.

További információ: Pelikán Szilvia (szilvia.pelikan@tpf.hu)


II. Szakmai gyakorlat

A szerződéskötéshez szükséges teendők pályázattípustól függően eltérnek. A hallgatók Erasmus+ programországban (A. pont) vagy Európán kívül (B. pont) tudják megvalósítani szakmai gyakorlatukat.

A) Erasmus+ programországban (Európában) megvalósítandó szakmai gyakorlat

A kiutazás előtt, a 90% ösztöndíjhoz leadandó/kitöltendő dokumentumok:

1. Az ELTE részére:

Erasmus+ programországba, partneregyetemhez kiutazó Campus Mundi ösztöndíjas hallgatóknak az alábbi dokumentumokat szükséges leadnia kari koordinátorának a zero grant Erasmus+ státus igényléséhez:

 • zero grant támogatási szerződés:

2019/20-as tanév: szakmai gyakorlathoz Campus Mundi ösztöndíjjal
Leadandó 2 eredeti példányban, csak a hallgató által KÉK SZÍNŰ tollal aláírva.
Kitöltési segédlet itt (III. 1. pont).
Amennyiben kiutazás előtt nem születik döntés a leadott Campus Mundi pályázatáról, javasoljuk, hogy a 2 db zero grant szerződésével együtt adja le az Erasmus+ támogatási szerződést is 4 db példányban, így elutasított Campus Mundi pályázat esetén azonnal el tudjuk indítani Erasmus+ ösztöndíjának utalását.

Kitöltési segédlet itt (III. 2. pont).
A Learning Agreementben a hallgató megegyezik küldő szakmai koordinátorával és a külföldi partnerintézménnyel a külföldön végzendő szakmai gyakorlatról. A dokumentum kitöltésében és aláíratásában kari, illetve szakmai koordinátora tud segíteni.
Leadandó 1 példányban (az összes fél által aláírva, szkennelt változat kinyomtatott példánya is megfelelő; az eredetit a mobilitás végéig kell leadni).
Erasmus+ Learning Agreement is elfogadható, ha a kezdő és befejező dátumban a napok is szerepelnek, melyet akár kézzel is ráírhatnak utólag, tehát nem szükséges új dokumentumot kiállítani. Pontos információkért kérjük, látogasson el a Tempus Közalapítvány vonatkozó oldalára.

 • Nyilatkozat aktív hallgatói státuszról:

szakmai gyakorlathoz
diplomaszerzést követő szakmai gyakorlathoz
Leadandó 1 eredeti példányban, a hallgató által KÉK SZÍNŰ tollal aláírva.

 • Nyilatkozat Campus Mundi pályázatról: Csak 2019/20-as tanévre pályázóknak, amennyiben a dokumentumok leadásakor még nem tudják Campus Mundi pályázatuk eredményét.

sablon
Leadandó 1 eredeti példányban, a hallgató által KÉK SZÍNŰ tollal aláírva.

Leadandó 1 nyomtatott példányban.
Meghívó igénylése: a kérdőív kitöltésével + email küldése a kitöltésről az erasmus.out@dep.elte.hu email címre, tárgy: "OLS teszt igénylése".

 • Biztosítás(ok) meglétét igazoló dokumentum(ok) másolata (pl. EU-s egészségbiztosítási kártya)
 • A támogatási szerződésben található adatokat egyértelműsítő kérdőív kitöltésének igazolása: Leadandó a kérdőív kitöltése után megjelenő szövegről készített printscreen 1 nyomtatott példányban.

Erasmus+ ösztöndíjról Campus Mundira hosszabbító hallgatók az Erasmus+ státusuk igényléséhez szükséges teendőket itt találják.

A Campus Mundi ösztöndíjas hallgatók részére az aláírt Erasmus+ zero grant támogatási szerződést az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya az aláírásokat követően (ez maximum 10 munkanapot vesz igénybe)
- szkennelt formában a hallgató szerződésben megadott emailcímére, 
- az eredeti példányt pedig kari koordinátora számára 
5 munkanapon belül megküldi.
2. A Tempus Közalapítvány részére

A Campus Mundi szerződéskötéshez a hallgató a scholarship.hu felület elkészüléséig az alábbi adatokat és mellékleteket e-mailben küldi el a szilvia.pelikan@tpf.hu címre:

 • zero grant státuszának igazolása: A zero grant támogatási szerződés minden fél által aláírt, szkennelt példánya.
 • banki adatok (bankszámla-igazolás): Bankszámla-igazolásként a bankszámlakivonat fejlécének másolatát javasolják elküldeni, amelyben szerepel a bankszámlaszám, a számlatulajdonos neve és címe, a számlavezető bank neve és a számla devizaneme (forint vagy deviza). A megadott számlaszám helyességéért minden esetben az ösztöndíjas felel!
 • Learning Agreement: Tartalmazza a napra pontos kezdő- és záródátumot, mely megegyezik a zero grant támogatási szerződésben szereplő dátumokkal.

A hallgató a dokumentumok leadását követően megkapja a Tempus Közalapítvány munkatársaitól a Campus Mundi támogatási szerződését, melyet két, eredeti, kék tollal aláírt példányban postáz a Tempus Közalapítvány részére.

További információ: Pelikán Szilvia (szilvia.pelikan@tpf.hu)

Erasmus+ támogatási szerződést helyettesítő igazolás (Erasmus+ zero grant igazolás): A Tempus Közalapítvány lehetőséget ad arra a hallgatóknak, hogy az Erasmus+ zero grant támogatási szerződésük elkészültéig ezzel a dokumentummal igazolják, hogy Erasmus+ státuszuk van (minta: Dokumentumok részképzéshez/Igazolások). Az ELTE-n a hallgató 10 munkanapon belül visszakapja aláírt zero grant szerződését, tehát az igazolásra nincs kifejezetten szükség, és nem kötelező.

B) Európán (Erasmus+ programországon) kívüli szakmai gyakorlat

Az ELTE nem köt zero grant Erasmus+ szerződést a hallgatóval.

A Tempus Közalapítvány részére kiutazás előtt, a 90% ösztöndíjhoz leadandó/kitöltendő dokumentumok és adatok, melyeket a hallgató a scholarship.hu felület elkészüléséig az alábbi adatokat és mellékleteket e-mailben küldi el a szilvia.pelikan@tpf.hu címre:

 • banki adatok (bankszámla-igazolás): Bankszámla-igazolásként a bankszámlakivonat fejlécének másolatát javasolják elküldeni, amelyben szerepel a bankszámlaszám, a számlatulajdonos neve és címe, a számlavezető bank neve és a számla devizaneme (forint vagy deviza). A megadott számlaszám helyességéért minden esetben az ösztöndíjas felel!
 • Learning Agreement: Tartalmazza a napra pontos kezdő- és záródátumot, melyek akár kézzel is ráírhatóak a dokumentumra!A Learning Agreementben a hallgató megegyezik küldő szakmai koordinátorával és a külföldi partnerintézménnyel a külföldön végzendő szakmai gyakorlatról. A dokumentum kitöltésében és aláíratásában kari, illetve szakmai koordinátora tud segíteni.

A hallgató a dokumentumok leadását követően megkapja a Tempus Közalapítvány munkatársaitól a Campus Mundi támogatási szerződését, melyet két, eredeti, kék tollal aláírt példányban postáz a Tempus Közalapítvány részére.

További információ: Pelikán Szilvia (szilvia.pelikan@tpf.hu)