Nyerteseknek, kinttartózkodás alatt

Campus Mundi - nyerteseknek, kinttartózkodás alatt

A koronavírus miatt meghiúsult mobilitások elhalasztása esetén kérjük, egyeztessek a Tempus Közalapítvány munkatársaival (Kaszt Márta - marta.kaszt@tpf.hu)! Halasztási igényéről kérjük, minket is tájékoztasson az erasmus@elte.hu címen.
Erasmus+ programországba (Európa) szakmai gyakorlatra kiutazók, valamint Erasmus+ intézményközi szerződés keretében részképzésre kiutazók esetén.

I. Teendők a mobilitás megkezdését követő 30 napon belül

Kari Erasmus+ koordinátora részére e-mailben beküldendő: 

1. A kinti koordinátorral aláíratott Certificate of Arrival/Registration dokumentum. 

2. A Learning Agreement During the Mobility dokumentum, amennyiben változás történik a Learning Agreement Before the Mobility részben megadott tárgyakhoz (csak a törölt, illetve a hozzáadott tárgyakat kell jelezni) vagy szakmai gyakorlati feladatokhoz képest. Ezen is mindhárom fél aláírásának szerepelni kell!

Javasoljuk továbbá (a diplomaszerzést követő szakmai gyakorlaton részt vevő hallgatókra nem vonatkozik!), hogy ellenőrizze, aktív hallgatói jogviszonya mellett Erasmus+ státusza beállításra került-e a Neptunban!  Amennyiben nem, jelezze kari koordinátorának!  (A státuszt a kari Tanulmányi Hivatal állítja be a kari Erasmus+ koordinátor által leadott lista alapján.) 
Ennek azért van jelentősége, mert: 

 • az Erasmus kreditbeszámítást segíti (Támogatási Szerződésének 3.10 pontja alapján ezt kötelezően el kell indítania hazaérkezéskor); 
 • az Erasmus státuszú hallgatók mentesülnek az átsorolás alól (ha esetleg az év végén erre az Erasmus-félév miatt sor kerülne); 
 • az Erasmus-félév során szerzett kreditek után – amennyiben kredittúlfutásra kerülne sor – nem kell térítési díjat fizetni. 

II. A mobilitás hosszabbítása

Campus Mundi támogatás a 2019/20-as tanévtől részképzés esetén legfeljebb 5, szakmai gyakorlat esetén pedig legfeljebb 3 hónapra nyerhető el, a mobilitás Campus Mundi keretből nem hosszabbítható.

Ugyanakkor Erasmus+ programországba (Európa) szakmai gyakorlatra kiutazók, valamint Erasmus+ intézményközi szerződés keretében részképzésre kiutazók Campus Mundi mobilitásukat Erasmus+ ösztöndíjra tudják hosszabbítani.

A) Campus Mundiról Erasmus+ ösztöndíjra hosszabbító hallgatók:

Hosszabbítás csak a mobilitás fizikai részére vonatkozóan történhet! Az itthon töltött (virtuális) időszak hosszabbításához nincs szükség szerződésmódosításra, de kérjük, erről e-mailen keresztül tájékoztassa kari koordinátorát és az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztályát (erasmus.out@dep.elte.hu). 

Figyelem! Az Erasmus+ program szabályzata értelmében az Erasmus+ keretből történő hosszabbítás időtartamának: részképzés esetén minimum 3 hónapnak (90 nap), szakmai gyakorlat esetén pedig minimum 2 hónapnak (60 nap) kell lennie!

A mobilitás hosszabbításához, a honlapon feltüntetettek megfelelően (II./B pont) a következő dokumentumokat kell leadnia:

1. LEARNING AGREEMENT (LA) During the mobility része

Hogyan kell kitölteni? A LA During the mobility részét a kiutazás előtti (LA Before the mobility) dokumentummal megegyező elvek mentén kell kitölteni. Mivel a dokumentum a teljes időtartamra vonatkozó változások bejelentésére szolgál, nem kell jelezni az első féléves tárgyak törlését, csak a második félév felvett tárgyait hozzáadni. A dokumentumon mindhárom fél aláírásának szerepelnie kell. 

2. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÓ ŰRLAP

Az Szerződésmódosító űrlap caesaros azonosítást követően itt érhető el

Az űrlap részei:

a) az azonosításhoz szükséges alapadatokat, 
b) a bankszámlaszám megváltoztatásához szükséges adatokat, valamint 
c) a meghosszabbított időtartamra vonatkozó Szerződésmódosítás elkészítéséhez szükséges adatokat tartalmazó kérdőív 

Hogyan kell kitölteni? 
b) Bankszámlaszámmal kapcsolatos kérdések 

 • Csak akkor kell kitöltenie, ha meg szeretné változtatni a bankszámlaszámát. 
 • Az új számla összes adatát meg kell adnia.  
 • A Campus Mundi ösztöndíjról Erasmus+ ösztöndíjra, vagy Erasmus+ ösztöndíjról Campus Mundi ösztöndíjra hosszabbító hallgatók figyelmébe: az Erasmus+ ösztöndíjat euróban, a Campus Mundi ösztöndíjat pedig forintban utalják, az átváltás esetleges költsége a bankszámla tulajdonosát terheli. Erasmus+ ösztöndíj folyósítása esetén mindenképp EUR alapú devizaszámla használatát javasoljuk!

c) A hosszabbítással kapcsolatos kérdések 

 • A kezdő időpont nem lehet későbbi az eredeti Támogatási szerződésben szereplő kezdő időpontnál! Az eredeti dátumnál korábbi dátumot csak akkor írjon be, ha ténylegesen korábban kezdte meg a mobilitást, és mobilitása zárásakor ezt igazolni is fogja a kinti fél.  
 • A záró dátum a meghosszabbított időtartam záró dátuma legyen.

3. A TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNNYAL KÖTÖTT SZERZŐDÉS – (csak Campus Mundi ösztöndíjról Erasmus+ ösztöndíjra való hosszabbítás esetén releváns)

A hallgató és a Tempus Közalapítvány által kötött Támogatási szerződés (tehát nem az egyetemmel kötött, ún. zero grant szerződés!).  
Az űrlapot elektronikusan, az “Elküld” gombbal kell véglegesíteni.  
Amennyiben utólag javítani/módosítani kívánja az űrlapon megadott adatokat, kérjük, ezt e-mailben jelezze az erasmus.out@dep.elte.hu címen, NE töltse ki újra az űrlapot! 

E-mailben a kari koordinátor részére beküldendő:  

 • A mindhárom fél által aláírt Learning Agreement During the Mobility pdf-be lementett változata (vagy a szkennelt változat)  
 • A Tempus Közalapítvánnyal kötött szerződés szkennelt változata (Campus Mundiról Erasmusra való hosszabbítás esetén) 

További információ itt.

B) Erasmus+ ösztöndíjról Campus Mundira hosszabbító hallgatók:

Előfordul olyan eset is, amelyben a hallgató első félévét Erasmus+ támogatással tölti kint, majd második félévére Campus Mundira pályázik (Campus Mundira hosszabbít).

Ebben az esetben a mobilitás hosszabbításához, valamint Campus Mundi ösztöndíjához az alábbi dokumentumokat kell leadnia:

1. LEARNING AGREEMENT (LA) During the mobility része

Hogyan kell kitölteni? A LA During the mobility részét a kiutazás előtti (LA Before the mobility) dokumentummal megegyező elvek mentén kell kitölteni. Mivel a dokumentum a teljes időtartamra vonatkozó változások bejelentésére szolgál, nem kell jelezni az első féléves tárgyak törlését, csak a második félév felvett tárgyait hozzáadni. A dokumentumon mindhárom fél aláírásának szerepelnie kell. 

2. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÓ ŰRLAP

Az Szerződésmódosító űrlap caesaros azonosítást követően itt érhető el

Az űrlap részei:

a) az azonosításhoz szükséges alapadatokat, 
b) a bankszámlaszám megváltoztatásához szükséges adatokat, valamint 
c) a meghosszabbított időtartamra vonatkozó Szerződésmódosítás elkészítéséhez szükséges adatokat tartalmazó kérdőív 

Hogyan kell kitölteni? 
b) Bankszámlaszámmal kapcsolatos kérdések 

 • Csak akkor kell kitöltenie, ha meg szeretné változtatni a bankszámlaszámát. 
 • Az új számla összes adatát meg kell adnia.  
 • A Campus Mundi ösztöndíjról Erasmus+ ösztöndíjra, vagy Erasmus+ ösztöndíjról Campus Mundi ösztöndíjra hosszabbító hallgatók figyelmébe: az Erasmus+ ösztöndíjat euróban, a Campus Mundi ösztöndíjat pedig forintban utalják, az átváltás esetleges költsége a bankszámla tulajdonosát terheli. Erasmus+ ösztöndíj folyósítása esetén mindenképp EUR alapú devizaszámla használatát javasoljuk!

c) A hosszabbítással kapcsolatos kérdések 

 • A kezdő időpont nem lehet későbbi az eredeti Támogatási szerződésben szereplő kezdő időpontnál! Az eredeti dátumnál korábbi dátumot csak akkor írjon be, ha ténylegesen korábban kezdte meg a mobilitást, és mobilitása zárásakor ezt igazolni is fogja a kinti fél.  
 • A záró dátum a meghosszabbított időtartam záró dátuma legyen.

3. Kitöltött Erasmus+ támogatási szerződést helyettesítő igazolás (Dokumentumok szakmai gyakorlathoz/részképzéshez / Igazolások)

Az igazoláson csak azt az időtartamot kell feltüntetni, amelyre elnyerte a Campus Mundi ösztöndíjat. Az aláírt dokumentumot a hallgató emailben kapja vissza.

E-mailben a kari koordinátor részére beküldendő:  

 • A mindhárom fél által aláírt Learning Agreement During the Mobility pdf-be lementett változata (vagy a szkennelt változat)  

Ezt követően a hallgató feltölti az alábbi dokumentumokat/adatokat a mundi.scholarship.hu felületre:

 • A kitöltött és aláírt Erasmus+ támogatási szerződést helyettesítő igazolás
 • A minden fél által aláírt, pontos kezdő- és záródátumot tartalmazó Learning Agreement During the mobility része
 • A banki adatok, amelyre a Campus Mundi ösztöndíja utalását szeretné

További információ: Kaszt Márta (marta.kaszt@tpf.hu)