Campus Mundi - nyerteseknek, kinttartózkodás alatt

Erasmus+ programországba (Európa) szakmai gyakorlatra kiutazók, valamint Erasmus+ intézményközi szerződés keretében részképzésre kiutazók esetén.

I. Teendők a mobilitás megkezdését követő 30 napon belül

kari koordinátor részére emailben beküldendő:

1. a kinti koordinátorral aláíratott Certificate of Arrival/Registration dokumentum (Dokumentumok szakmai gyakorlathoz/részképzéshez / Confirmation form)

2. a NEPTUN képernyőkép az aktív státuszról a mobilitás időtartamára vonatkozóan (a diplomaszerzést követő szakmai gyakorlaton részt vevő hallgatókra nem vonatkozik). Kérjük, ügyeljen rá, hogy a dokumentumon a neve is szerepeljen!

3. a Learning Agreement During the Mobility (tanulmányokhoz / szakmai gyakorlathoz) dokumentum, amennyiben a tárgyfelvétel során változás történik a Learning Agreement Before the Mobility részében megadott tárgyakhoz képest (mind a törölt, mind a hozzáadott tárgyakat jelezni kell). Ezen is mindhárom fél aláírásának szerepelni kell!

Javasoljuk továbbá, hogy ellenőrizze, Erasmus+ státusza beállításra került-e a Neptunban! (A státuszt a kari Tanulmányi Hivatal állítja be a kari Erasmus+ koordinátor által leadott lista alapján.) Amennyiben nem, jelezze kari koordinátorának! Ennek azért van jelentősége, mert:

 • enélkül nem lehetséges a kreditek beszámítása (Támogatási Szerződésének 3.10 pontja alapján ezt kötelezően el kell indítania hazaérkezéskor);
 • az Erasmus státuszú hallgatók mentesülnek az átsorolás alól (ha esetleg az év végén erre az Erasmus-félév miatt sor kerülne);
 • az Erasmus-félév során szerzett kreditek után – amennyiben kredittúlfutásra kerülne sor – nem kell térítési díjat fizetni.

II. A mobilitás hosszabbítása

Campus Mundi támogatás a 2019/20-as tanévtől részképzés esetén legfeljebb 5, szakmai gyakorlat esetén pedig legfeljebb 3 hónapra nyerhető el, a mobilitás Campus Mundi keretből nem hosszabbítható.

Ugyanakkor Erasmus+ programországba (Európa) szakmai gyakorlatra kiutazók, valamint Erasmus+ intézményközi szerződés keretében részképzésre kiutazók Campus Mundi mobilitásukat Erasmus+ ösztöndíjra tudják hosszabbítani.

1. Campus Mundiról Erasmus+ ösztöndíjra hosszabbító hallgatók:

A mobilitás hosszabbításához, a honlapon feltüntetettek megfelelően (II./A pont) a következő dokumentumokat kell leadnia kari koordinátora részére:

 • Learning Agreement (LA) During the mobility része: a fogadó fél által is aláírva, 1 példányban (szkennelt változat is megfelel).
 • Szerződésmódosítási dokumentum: 4 eredeti, kék színű tollal aláírt példányban. A szerződésmódosítási dokumentumnak a meghosszabbított mobilitás teljes időtartamára vonatkozó kezdő- és záródátumot kell tartalmaznia. A kezdő időpontnak meg kell egyeznie a Tempus Közalapítvánnyal kötött támogatási szerződésben szereplő kezdő időponttal!
 • Mivel a korábban kitöltött zero grantos szerződésen nem szerepelnek bankszámlaadatok, ebben az esetben a Szerződésmódosítás mellett a bankszámlaadatokat tartalmazó, nem zero grantos Támogatási szerződés pdf-jének kinyomtatott 1. oldalát is be kell küldeni, hiánytalanul kitöltve és aláírva! 
Figyelem! Az Erasmus+ program szabályzata értelmében az Erasmus+ keretből történő hosszabbítás időtartamának: részképzés esetén minimum 3 hónapnak (90 nap), szakmai gyakorlat esetén pedig minimum 2 hónapnak (60 nap) kell lennie!

2. Erasmus+ ösztöndíjról Campus Mundira hosszabbító hallgatók:

Előfordul olyan eset is, amelyben a hallgató első félévét Erasmus+ támogatással tölti kint, majd második félévére Campus Mundira pályázik (Campus Mundira hosszabbít).

Ebben az esetben a mobilitás hosszabbításához, valamint Campus Mundi ösztöndíjához az alábbi dokumentumokat kell leadnia kari koordinátora részére:

 • Learning Agreement (LA) During the mobility része: a fogadó fél által is aláírva, 1 példányban (szkennelt változat is megfelel). Kérjük, ügyeljen rá, hogy a dokumentumon a napra pontos kezdő- és záródátum szerepeljen!
 • Szerződésmódosítási dokumentum: 2 eredeti, kék színű tollal aláírt példányban. A szerződésmódosítási dokumentumnak a meghosszabbított mobilitás teljes időtartamára vonatkozó kezdő- és záródátumot kell tartalmaznia. A kezdő időpontnak meg kell egyeznie az Erasmus+ támogatási szerződésben szereplő kezdő időponttal!
 • Kitöltött Erasmus+ támogatási szerződést helyettesítő igazolás (Dokumentumok szakmai gyakorlathoz/részképzéshez / Igazolások): Az igazoláson csak azt az időtartamot kell feltüntetni, amelyre elnyerte a Campus Mundi ösztöndíjat. Az aláírt dokumentumot a hallgató emailben kapja vissza.

Ezt követően a hallgató emailben elküldi az alábbi dokumentumokat/adatokat a Tempus Közalapítvány részére (szilvia.pelikan@tpf.hu):

 • A kitöltött és aláírt Erasmus+ támogatási szerződést helyettesítő igazolás
 • A minden fél által aláírt, pontos kezdő- és záródátumot tartalmazó Learning Agreement During the mobility része
 • A banki adatok, amelyre a Campus Mundi ösztöndíja utalását szeretné