Nyerteseknek

Nyerteseknek

Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás: Nyerteseknek

Az Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitási program keretében az ELTE EU-n kívüli partneregyetemeire utazhat féléváthallgatásra, rövid doktori mobilitásra vagy szakmai gyakorlatra. A mobilitásban való részvétel, illetve az Erasmus-ösztöndíj odaítélése pályázaton való jelentkezéshez kötött. Hogy mely szakról hová és milyen típusú mobilitás keretében lehet utazni, mindig az aktuális pályázati kiírásból ismerhető meg. Az ELTE EU-n kívüli partneregyetemei felölelik az Egyesült Királyság, Svájc, a Nyugat-Balkán országainak, illetve még távolabbi országok (pl. Dél-Korea, USA, Ausztrália) számos intézményét.

Fontos tudnivalók a mobilitás megkezdése előtt

Ösztöndíj minden esetben csak a célországban megvalósult fizikai mobilitási időszakra folyósítható, amelyet a fogadó intézmény a mobilitás végén hivatalosan igazol. Ezért fontos, hogy tudatában legyen annak, ha az Erasmus+ támogatási szerződésében foglaltaktól eltérően korábban hazautazik, vagy ha később kezdi meg a mobilitását, az előzetesen megállapított ösztöndíjösszeg a megvalósult mobilitás hosszának, illetve a fogadóegyetem által leigazolt időszaknak megfelelően csökkenhet. Ilyen esetben visszafizetési kötelezettség is előállhat.

Amennyiben a minimális időtartam teljesítésére önhibáján kívül (pl. járvány, a fogadóországban beállt háborús helyzet, forradalom, vagy a kiutazó súlyos megbetegedése miatt) nem kerül sor, az vis maior helyzetnek minősül. Ebben az esetben az ösztöndíj elszámolása a hallgató által benyújtott egyéni méltányossági kérelem, illetve az annak nyomán lezajló vis maior eljárás eredményétől függ. Részletek itt.

Felhívjuk figyelmét, hogy az Erasmus+ ösztöndíj alapvető feltétele, hogy a hallgató a kint töltött időszak alatt az ELTE-n is aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen (kivételt képeznek e szabály alól a diplomaszerzést követő szakmai gyakorlaton részt vevő hallgatók). Kérjük, hogy a megszokott módon, időben nyilatkozzon aktív státuszáról a Neptunban! Ha ezt esetleg elmulasztotta, sürgősen jelezze a kari Tanulmányi Hivatalnak! Passzív státuszú hallgatók Erasmus-ösztöndíjban nem részesülhetnek, és utólagos visszafizetési kötelezettség terheli őket.

Az ELTE és az Erasmus-ösztöndíjas hallgató között a mobilitás előtt, alatt és után e-mailben zajlik a kommunikáció. Ezért fontos, hogy olyan e-mail címet adjon meg adatai közlésekor, amelyet valóban napi szinten használ. Az e-mail kommunikáció figyelemmel követése, a beérkező üzenetek elolvasása az Ön felelőssége, ezért érdemes a spamet is rendszeresen ellenőrizni. 

Ösztöndíj

Az ösztöndíjat rövid távú mobilitás esetén egy részletben, hosszú távú mobilitás esetén két részletben folyósítja az egyetem: kiutazás előtt 90%-ot, a mobilitás sikeres zárása után 10%-ot. Az Erasmus+ ösztöndíj mértéke a mobilitás típusától és attól függően változik, hogy a célország mely régióban helyezkedik el.

  • Közeli partnerországba (Egyesült Királyság, Gibraltár, Svájc) részképzésre, vagy szakmai gyakorlatra: 600 EUR/hó ösztöndíj, utazási támogatás nem elérhető.
  • Közeli partnerországba (Egyesült Királyság, Gibraltár, Svájc) rövid doktori mobilitásra: 79 EUR/nap a 14. napig, 56 EUR/nap a 15-30. napon, utazási támogatás nem elérhető.
  • Távoli partnerországba részképzésre, vagy szakmai gyakorlatra: 700 EUR/hó ösztöndíj és egyszeri utazási támogatás.
  • Távoli partnerországba rövid doktori mobilitásra: projektciklustól függően 70 EUR/nap a 14. napig, 50 EUR/nap a 15-30. napon, valamint egyszeri utazási támogatás // vagy: 79 EUR/nap a 14. napig, 56 EUR/nap a 15-30. napon, valamint egyszeri utazási támogatás.

Távoli partnerországba utazó hallgatók távolság alapú egyszeri utazási támogatást is kapnak az ösztöndíjukhoz. A támogatást mértéke a küldő és fogadóegyetem székhelye közötti távolság alapján az alábbi ráták szerint alakul: 

TÁVOLSÁG UTAZÁSI TÁMOGATÁS
0 – 99 km 20 €
100 – 499 km

180 €
(zöld utazás esetén 210 €)

500 – 1 999 km 275 €
(zöld utazás esetén 320 €
2 000 – 2 999 km 360 €
3 000 – 3 999 km 530 €
4 000 – 7 999 km 820 €
8 000 – 19 999 km 1 500 €

Közeli partnerországba ösztöndíjat nyert hallgatóknak alapesetben nem jár utazási támogatás, ám ha vállalják, hogy zölden utaznak, ehhez igényelhetnek kiegészítő támogatást.  

További információk

A mobilitás előkészítéséhez szükséges tudnivalókat a Mobilitás előtt menüpontra, a kinttartózkodás alatti tennivalókat a Mobilitás alatt menüpontra, a mobilitás zárásához kapcsolódó információkat a Mobilitás zárása menüpontra kattintva találja.

EN