Pályázati felhívás

Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás: Pályázati felhívás a 2024/2025-ös tanévre

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem pályázatot hirdet a 2024/2025-ös tanévre rövid és hosszú távú, tanulmányi célú hallgatói mobilitás, valamint szakmai gyakorlat megvalósítására. A pályázatok leadási határideje 2024. február 29.

A FELHÍVÁS CÉLJA

Az Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás programban való részvétel a pályázaton nyertes hallgatóknak lehetőséget ad arra, hogy az Erasmus-programban közvetlenül részt nem vevő, ún. partnerországokban (pl. Nagy-Britannia, Svájc, valamint további EU-n kívüli országok) lévő partneregyetemeinken részképzésben, rövid távú doktori mobilitásban, illetve szakmai gyakorlaton vegyenek részt a felhívásban szereplő további információk szerint. Mobilitás minden esetben csak azokban a partnerintézményekben valósítható meg, melyekkel az ELTE-nek a mobilitás kezdetekor van érvényes szerződése. 

Jelen felhívás keretében az alábbi mobilitástípusokra lehet pályázni:

 1. Hosszú távú, tanulmányi célú mobilitás közeli partnerországba (Nagy-Britannia, Svájc)
 2. Rövid távú doktori mobilitás közeli partnerországba (Nagy-Britannia, Svájc)
 3. Hosszú távú, tanulmányi célú mobilitás távoli partnerországba
 4. Rövid távú doktori mobilitás távoli partnerországba
 5. Szakmai gyakorlat távoli partnerországba

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a jelen felhívásban meghirdetett mobilitásokra kizárólag a partnerségekben résztvevő tanszékek/intézetek hallgatói pályázhatnak. Bővebb információt alább, az egyes mobilitástípusok bemutatásánál találnak.

Párhuzamosan benyújtott pályázatok rangsorolása

Amennyiben Ön a jelen pályázati időszakban több Erasmus-program keretében is nyújt be részképzésre (hosszú távú tanulmányi mobilitás) pályázatot, úgy a jelentkezések rangsorolása a következők szerint alakul:

 1. Erasmus+ minden tématerületre érvényes keretmegállapodás
 2. Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás
 3. Erasmus+ Európán belüli mobilitási program

Ez azt jelenti, hogy ha pl. mindhárom fenti kategóriában nyújt be pályázatot, és az Erasmus+ minden tématerületre érvényes keretmegállapodás kategóriában nyer, a többi, tavaszi félévre szóló részképzés pályázatát lemondottnak tekintjük. (Ugyanez az eljárás lesz érvényes, ha csak az Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás programban és az Erasmus+ Európán belüli programban pályázik egyszerre stb.)

 

Megpályázható mobilitások

1. Hosszú távú, tanulmányi célú mobilitás közeli partnerországba

A tanulmányutak célja féléváthallgatás, kutatás, a szakdolgozat elkészítése lehet. Alap- és mesterképzéses hallgatók esetében a mobilitás csak akkor valósulhat meg, ha a külföldi tanulmányokat az ELTE elfogadja, és a hallgató itthoni előmenetelébe – az ELTE-s kreditszámokon és átszámított érdemjeggyel, vagy a diplomamellékletben feltüntetve – beszámítja. A kötelezően teljesítendő minimum ECTS kreditek száma: 20.

PhD hallgatók esetében nem kötelező kurzusok felvétele és elvégzése, amennyiben a mobilitás célja kutatómunka.

 • pályázható időtartam: 1 szemeszter az alábbi táblázatban feltüntetettek szerint
 • ösztöndíj összege: 600 EUR/hó
 • utazási támogatás nem elérhető
 • kiegészítő támogatások, zöld utazási támogatás igényelhető (Esélyegyenlőségi támogatási pályázat 2024. április 16-tól, fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő támogatás pályázata 2024 márciusától érhető el.)

Az alábbi partnerségekben, a feltüntetett ELTE-intézmény hallgatójaként, a jelzett időtartamban és tanulmányi szinten valósítható meg mobilitás:

ORSZÁG

PARTNEREGYETEM

ELTE KAR

ELTE INTÉZMÉNY

ÖSZTÖNDÍJAS IDŐTARTAM / MEGPÁLYÁZHATÓ HELYEK SZÁMA

MEGPÁLYÁZHATÓ FÉLÉV

SZAKMAI KOORDINÁTOR

Egyesült Királyság Middlesex University Állam- és Jogtudományi Kar Kari szinten (kriminológia képzés) 5 hónap / 1 BA vagy MA hallgató ősz/tavasz Dr. Rozsnyai Krisztina
Egyesült Királyság Stranmillis University College Tanító- és Óvóképző Kar Kari szinten 5 hónap / 2 BA hallgató ősz/tavasz Romanoczki Ildikó

Egyesült Királyság

University College London

Bölcsészettudományi Kar

Ókortudományi Intézet

5 hónap / 1 BA vagy MA hallgató

ősz/tavasz

Dr. Bolonyai Gábor

Egyesült Királyság

University of Bristol

Állam- és Jogtudományi Kar

Kari szinten (jogász képzés)

10 hónap / 1 BA vagy MA hallgató

ősz/tavasz

Dr. Rozsnyai Krisztina

Egyesült Királyság University of Manchester Állam- és Jogtudományi Kar Kari szinten (jogász képzés) 5 hónap / 2 BA és/vagy MA hallgató ősz/tavasz Dr. Rozsnyai Krisztina

Egyesült Királyság

University of Sheffield

Állam- és Jogtudományi Kar

Kari szinten (jogász képzés)

5 hónap / 2 BA és/vagy MA hallgató

ősz/tavasz

Dr. Rozsnyai Krisztina

Egyesült Királyság

University of Warwick

Állam- és Jogtudományi Kar

Kari szinten (jogász képzés)

9 hónap / 1 BA vagy MA hallgató

ősz/tavasz

Dr. Rozsnyai Krisztina

Svájc

Universität Bern

Állam- és Jogtudományi Kar

Kari szinten (jogász képzés)

5 hónap / 1 BA vagy MA vagy PhD hallgató

ősz/tavasz

Dr. Rozsnyai Krisztina

Svájc

Univesity of Friburg

Állam- és Jogtudományi Kar

Kari szinten (jogász képzés)

5 hónap / 1 BA vagy MA vagy PhD hallgató

ősz/tavasz

Dr. Rozsnyai Krisztina

Svájc University of Lausanne Állam- és Jogtudományi Kar Kari szinten (jogász és kriminológus képzés) 5 hónap / 2 MA vagy PhD hallgató ősz/tavasz Dr. Győry Csaba

Svájc

Universität Zürich

Állam- és Jogtudományi Kar

Kari szinten (jogász képzés)

5 hónap / 2 BA vagy MA hallgató

ősz/tavasz

Dr. Rozsnyai Krisztina

2. Rövid távú doktori mobilitás közeli partnerországba

Rövid távú mobilitásra kizárólag PhD-hallgatók pályázhatnak kutatás, továbbképzés vagy szakmai gyakorlaton való részvétel céljával. Konferencián való részvétel az Erasmus-programban nem támogatható!

 • pályázható időtartam: az alábbi táblázatban partnerségenként jelzett maximum időtartam mellett minimum 5 nap
 • ösztöndíj összege: 79 EUR/nap a 14. napig, 56 EUR/nap a 15. naptól
 • utazási támogatás: nem elérhető
 • az elnyert időtartamból max. 2 nap felhasználható ösztöndíjösszeggel támogatott utazási napként
 • kiegészítő támogatások, zöld utazási támogatás igényelhető (Esélyegyenlőségi támogatási pályázat 2024. április 16-tól, fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő támogatás pályázata 2024 márciusától érhető el.)

Az alábbi partnerségekben, a feltüntetett ELTE-intézmény hallgatójaként, a jelzett időtartamban és tanulmányi szinten valósítható meg mobilitás:

ORSZÁG

PARTNEREGYETEM

ELTE KAR

ELTE INTÉZMÉNY

ÖSZTÖNDÍJAS IDŐTARTAM / MEGPÁLYÁZHATÓ HELYEK SZÁMA

MEGPÁLYÁZHATÓ FÉLÉV

SZAKMAI KOORDINÁTOR

Egyesült Királyság

Aberystwyth University

Állam- és Jogtudományi Kar

Közigazgatási Jogi Tanszék

14 nap / 1 PhD hallgató

megvalósítási időszak: 2024.05.01-2024.09.30.

Prof.Dr. Rozsnyai Krisztina

Egyesült Királyság

Middlesex University

Állam- és Jogtudományi Kar

Közigazgatási Jogi Tanszék

14 nap / 1 PhD hallgató

ősz/tavasz

Prof.Dr. Rozsnyai Krisztina

Egyesült Királyság University of Bristol Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszék 5 nap / 1 PhD hallgató megvalósítási időszak: 2024.05.01-2024.09.30. Prof.Dr. Rozsnyai Krisztina

Egyesült Királyság

University of Bristol

Állam- és Jogtudományi Kar

Közigazgatási Jogi Tanszék

5 nap / 1 PhD hallgató

ősz/tavasz

Prof.Dr. Rozsnyai Krisztina

Svájc Universität Bern Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszék 14 nap / 1 PhD hallgató megvalósítási időszak: 2024.05.01-2024.09.30 Prof.Dr. Rozsnyai Krisztina

Svájc

Universität Bern

Állam- és Jogtudományi Kar

Közigazgatási Jogi Tanszék

14 nap / 1 PhD hallgató

ősz/tavasz

Prof.Dr. Rozsnyai Krisztina

Svájc

Universität Luzern

Állam- és Jogtudományi Kar

Közigazgatási Jogi Tanszék

14 nap / 1 PhD hallgató

megvalósítási időszak: 2024.05.01-2024.09.30

Prof.Dr. Rozsnyai Krisztina

Svájc University of Lausanne Állam- és Jogtudományi Kar Jog- és Társadalomelméleti Tanszék 14 nap / 2 hallgató ősz/tavasz Dr. Győry Csaba

Svájc

Universität Zürich

Állam- és Jogtudományi Kar

Közigazgatási Jogi Tanszék

14 nap / 1 PhD hallgató

megvalósítási időszak: 2024.05.01-2024.09.30

Prof.Dr. Rozsnyai Krisztina

3. Hosszú távú, tanulmányi célú mobilitás távoli partnerországba

A tanulmányutak célja féléváthallgatás, a szakdolgozat elkészítése, doktori kutatás lehet. Alap- és mesterképzéses hallgatók esetében a mobilitás csak akkor valósulhat meg, ha a külföldi tanulmányokat a hazai intézmény elfogadja, és azt a hallgató itthoni előmenetelébe – az ELTE-s kreditszámokon és átszámított érdemjeggyel, vagy a diplomamellékletben feltüntetve – beszámítja. A kötelezően teljesítendő minimum ECTS kreditek száma: 20.

PhD hallgatók esetében nem kötelező kurzusok felvétele és elvégzése, amennyiben a mobilitás célja kutatómunka.

 • pályázható időtartam: 1 szemeszter az alábbi táblázatban feltüntetettek szerint
 • ösztöndíj összege: 700 EUR/hó
 • kiegészítő támogatások, zöld utazási támogatás igényelhető a csillaggal (*) megjelelölt partnerségekben (Esélyegyenlőségi támogatási pályázat 2024. április 16-tól, fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő támogatás pályázata 2024 márciusától érhető el.)
 • utazási támogatás (egyszeri támogatás, a küldő és a fogadó intézmény székhelye között légvonalban, az Európai Bizottság kalkulátorával számolt távolság alapján)
TÁVOLSÁG UTAZÁSI TÁMOGATÁS
0 – 99 km 20 €
100 – 499 km

180 €
(zöld utazás esetén 210 €)

500 – 1 999 km 275 €
(zöld utazás esetén 320 €
2 000 – 2 999 km 360 €
3 000 – 3 999 km 530 €
4 000 – 7 999 km 820 €
8 000 – 19 999 km 1 500 €

Mobilitás az alábbi partneregyetemeken, a feltüntetett ELTE-intézmény hallgatójaként, a jelzett időtartamban és tanulmányi szinten valósítható meg. 

Erasmus+ kiegészítő támogatás csak az alább csillaggal (*) jelölt partnerországokban meghirdetett mobilitások mellé pályázható. A többi mobilitáshoz csak a következő kiegészítő támogatások pályázhatók: EHÖK Erasmus+ Start Ösztöndíj, valamint ELTE Alumni Alapítványi Pályázat

ORSZÁG

PARTNEREGYETEM

ELTE KAR

ELTE INTÉZMÉNY

ÖSZTÖNDÍJAS IDŐTARTAM / MEGPÁLYÁZHATÓ HELYEK SZÁMA

MEGPÁLYÁZHATÓ FÉLÉV

SZAKMAI KOORDINÁTOR

Amerikai Egyesült Államok*

Indiana University Maurer School of Law

Állam- és Jogtudományi Kar

Nemzetközi Jogi Tanszék

4 hónap / 3 MA és/vagy PhD hallgató

ősz/tavasz

Dr. Rozsnyai Krisztina

Argentína*

Universidad de Buenos Aires

Bölcsészettudományi Kar

 

Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszék

 

5 hónap / 2 MA és/vagy PhD hallgató

ősz/tavasz

Dr. Mercédesz Kutasy

Bosznia-Hercegovina

University of Sarajevo

Bölcsészettudományi Kar

Történeti Intézet

5 hónap / 2 BA és/vagy MA, és/vagy PhD hallgató

ősz/tavasz

 Dr. Körmendi Tamás

Brazília*

PUC Minas Gerais

Állam- és Jogtudományi Kar

Kari szinten (jogász képzés)

5 hónap / 1 BA vagy MA vagy PhD hallgató

ősz/tavasz

Dr. Hoffman István

Dél-Korea* Dankook University Informatikai Kar Programozási Nyelvek és Fordítóprogramok Tanszék 3 hónap / 1 MA vagy PhD hallgató ősz/tavasz Dr. Zsók Viktória
Kína* China University of Political Science and Law (CUPL) Állam- és Jogtudományi Kar Kari szinten (jogász képzés) 5 hónap / 2 BA vagy MA vagy PhD hallgató ősz/tavasz Dr. Rozsnyai Krisztina
Kína Peking University Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézet / Ókortörténeti tanszék 4 hónap / 1 MA vagy PhD hallgató ősz/tavasz Dr. Kató Péter
Marokkó University of Cadi Ayyad Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézet/ Történelem Segédtudományai Tanszék 5 hónap / 1 PhD hallgató ősz/tavasz Dr. Körmendi Tamás
Marokkó University of Cadi Ayyad Bölcsészettudományi Kar Romanisztikai Intézet / Francia Tanszék 2 hónap / 2 PhD hallgató ősz/tavasz Dr. Palágyi Tivadar, Dr. Szabó Dávid

Mongólia

National University of Mongolia

Bölcsészettudományi Kar

Mongol és Belső-Ázsiai Tanszék

4 hónap / 1 PhD hallgató

ősz/tavasz

Dr. Birtalan Ágnes

Montenegró University of Montenegro Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézet 5 hónap / 1 BA vagy MA, vagy PhD hallgató ősz/tavasz Dr. Körmendi Tamás

Tanzánia

University of Dar es Salaam

Bölcsészettudományi Kar

Történeti Intézet

3 hónap / 1 PhD hallgató

ősz/tavasz

Dr. Körmendi Tamás

Tanzánia* University of Dar es Salaam Társadalomtudomány Kar Politikai és Nemzetközi Tanulmányok Intézet 4 hónap / 1 MA hallgató ősz/tavasz Dr. Soltész Béla

Thaiföld

Sukhothai Thammathirat Open University

Bölcsészettudományi Kar

Könyvtár és Információtudományi Intézet

3 hónap / 1 PhD hallgató

ősz/tavasz

Dr. Bella Katalin, Ráczné Radó Rita

4. Rövid távú doktori mobilitás távoli partnerországba

Rövidtávú mobilitásban kizárólag PhD-hallgatók vehetnek részt kutatás, továbbképzés vagy szakmai gyakorlat céljával. Konferencián való részvétel az Erasmus-programban nem támogatható!

 • pályázható időtartam: min. 5, max. 30 nap az alábbi táblázatban partnerségenként megadott maximum időtartam függvényében
 • ösztöndíj összege: 79 EUR/nap a 14. napig, 56 EUR/nap a 15. naptól // Az ösztöndíj összege a következő úticélokra alacsonyabb (70 EUR/nap a 14. napig, 50 EUR/nap a 15-30. nap között): Georgia, India, Ukrajna
 • utazási támogatás a fenti táblázat alapján
 • az elnyert időtartamból max. 2 nap felhasználható ösztöndíjösszeggel támogatott utazási napként
 • kiegészítő támogatások, zöld utazási támogatás igényelhető a csillaggal (*) megjelelölt partnerségekben (Esélyegyenlőségi támogatási pályázat 2024. április 16-tól, fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő támogatás pályázata 2024 márciusától érhető el.)

Az alábbi partnerségekben, a feltüntetett maximális időtartamban valósítható meg mobilitás:

ORSZÁG

PARTNEREGYETEM

ELTE KAR

ELTE INTÉZMÉNY

ÖSZTÖNDÍJAS IDŐTARTAM / MEGPÁLYÁZHATÓ HELYEK SZÁMA

MEGPÁLYÁZHATÓ FÉLÉV

SZAKMAI KOORDINÁTOR

Amerikai Egyesült Államok*

Indiana University Maurer School of Law

Állam- és Jogtudományi Kar

Nemzetközi Jogi Tanszék

30 nap / 2 PhD hallgató

ősz/tavasz

Dr. Rozsnyai Krisztina

Amerikai Egyesült Államok* University of Houston Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet/Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tsz. 14 nap / 1 PhD hallgató ősz/tavasz Dr. Bóna Judit
Amerikai Egyesült Államok* University of Miami Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék 14 nap / 1 PhD hallgató megvalósítási időszak: 2024.05.01-2024.09.30 Dr. Erdős István

Amerikai Egyesült Államok*

University of Miami

Állam- és Jogtudományi Kar

Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék

14 nap / 1 PhD hallgató

ősz/tavasz

Dr. Erdős István

Ausztrália

Griffith University

Állam- és Jogtudományi Kar

Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék

14 nap / 1 PhD hallgató

tavasz

Dr. Erdős István

Chile*

Pontifica Universidad Católica de Chile

Természettudományi Kar

Természetföldrajzi Tanszék

14 nap / 1 PhD hallgató

ősz/tavasz

Dr. Nagy Balázs

Dél-Korea Seoul National University Pedagógiai és Pszichológiai Kar Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet 14 nap / 1 PhD hallgató ősz/tavasz Dr. Csereklye Erzsébet
Egyiptom Cairo University Bölcsészettudományi Kar Ókortudományi Intézet 14 nap / 3 PhD hallgató ősz/tavasz Dr. Ferenczi Attila, Dr. Kozák Dániel
Georgia Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Természettudományi Kar Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék 30 nap / 1 PhD hallgató ősz/tavasz Dr. Gyuris Ferenc
India University of Calcutta

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Gyógypedagógiai Módszertani és Rehabilitációs Intézet 10 nap / 1 PhD hallgató ősz/tavasz Dr. Gombás Judit
Irán* Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources Természettudományi Kar Természetföldrajzi Tanszék 14 nap / 1 PhD hallgató megvalósítási időszak: 2024.05.01-2024.09.30 Dr. Horváth Erzsébet

Japán*

Kyoto University

Bölcsészettudományi Kar

Filozófiai Intézet

14 nap / 1 PhD hallgató

ősz/tavasz

Dr. Kodaj Dániel

Japán University of Tokyo Informatikai Kar Informatikatudományi Intézet 30 nap / 1 PhD hallgató ősz/tavasz Dr. Zsók Viktória
Kanada* University of Victoria Állam- és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszék 20 nap / 1 PhD hallgató megvalósítási időszak: 2024.05.01-2024.09.30 Dr. Bodnár Eszter
Kanada* University of Victoria Állam- és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszék 20 nap / 1 PhD hallgató ősz/tavasz Dr. Bodnár Eszter

Marokkó

University of Cadi Ayyad

Bölcsészettudományi Kar

Történeti Intézet/ Történelem Segédtudományai Tanszék

30 nap / 1 PhD hallgató

ősz/tavasz

Dr. Körmendi Tamás

Montenegró

University of Montenegro

Bölcsészettudományi Kar

Történeti Intézet/ Történelem Segédtudományai Tanszék

30 nap / 3 PhD hallgató

ősz/tavasz

Dr. Körmendi Tamás

Mozambik

Universidade Eduardo Mondlane

Bölcsészettudományi Kar

Romanisztikai Intézet/ Portugál Tanszék

30 nap / 2 PhD hallgató

ősz/tavasz

Urbán Bálint

Örményország

Yerevan State University

Bölcsészettudományi Kar

Történeti Intézet/ Történelem Segédtudományai Tanszék

30 nap / 1 PhD hallgató

ősz/tavasz

Dr. Körmendi Tamás

Tanzánia*

University of Dar es Salaam

Társadalomtudományi Kar

Politikai és Nemzetközi Tanulmányok Intézet

14 nap / 1 PhD hallgató

ősz/tavasz

Dr. Soltész Béla

Thaiföld Sukhothai Thammathirat Open University Bölcsészettudományi Kar Könyvtár és Információtudományi Intézet

14 nap / 1 PhD hallgató

ősz/tavasz Dr. Bella Katalin, Ráczné Radó Rita
Ukrajna Ferenc Rakoczi II Transcarpathian Hungarian College of Higher Education Bölcsészettudományi Kar
Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék
5 nap / 4 PhD hallgató ősz/tavasz Dr. Varga Zsuzsanna

5. Szakmai gyakorlat távoli partnerországban

A megpályázható mobilitások célja a partneregyetem által szervezett szakmai gyakorlaton való részvétel. Az szakmai gyakorlaton belül végzett tevékenységet az ELTE beszámítja a hallgató előmenetelébe. A beszámítást minden esetben a hallgató kezdeményezi. Ha az evégzett tevékenység illeszkedik a tanrendbe, kredit járhat érte, ha nem, a diplomamellékletben tünteti fel az Egyetem. Mivel a beszámítás menete egyes esetekben eltérő lehet, pályázás előtt érdeklődjön a szakfelelősénél/tanulmányi előadójánál! Az egyes szakok tanulmányi előadóit innen tudja kikeresni.

 • pályázható időtartam: min. 2 hónap (az alábbi táblázatban feltüntetett időtartamok függvényében)
 • ösztöndíj összege: 700 EUR/hó
 • kiegészítő támogatás igényelhető
 • utazási támogatás a fent megadott táblázat alapján

ORSZÁG

PARTNEREGYETEM

ELTE KAR

ELTE INTÉZMÉNY

ÖSZTÖNDÍJAS IDŐTARTAM / MEGPÁLYÁZHATÓ HELYEK SZÁMA

MEGPÁLYÁZHATÓ FÉLÉV

SZAKMAI KOORDINÁTOR

Chile

Pontifica Universidad Católica de Chile

Természettudományi Kar

Természetföldrajzi Tanszék

2 hónap / 1 MA hallgató

ősz/tavasz

Dr. Nagy Balázs

 

A mobilitás teljesítésének feltételei

Az Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás keretében külföldön teljesítő hallgatók

 • a fogadó intézményben nem fizetnek tandíjat;
 • a mobilitás ideje alatt itthon is beiratkozott, aktív hallgatók, akik esetleges itthoni tandíjukat kifizetik, és rendes ösztöndíjukat a külföldi tartózkodás idejére is megkapják;
 • féléváthallgatás esetén külföldön végzett tanulmányaikkal az itthoni tanulmányi kötelezettségeik egy részét kiváltják. A két együttműködő intézmény a hallgató kiutazása előtt megállapodik arról, hogy a hallgató mely kurzusokat fogja elvégezni a külföldi egyetemen. BA és MA hallgatók esetében minimum 20 ECTS kredit elvégzése kötelező, az ezen túl az egyes szakokra vonatkozó, a partnerintézményben teljesítendő minimum kreditszámot vagy tanegységszámot a szakfelelősök határozzák meg, ezt a kari/intézeti/tanszéki felhívásban közzéteszik. (PhD hallgatók a képzési tervükben meghatározott kutatási tevékenységet is teljesíthetnek a partneregyetemen részképzés keretében, ez esetben irányukban nincsen minimum kreditelvárás.)
 • A partneregyetemen elvégzett kurzusokat kötelező vagy szabadon választható tantárgyként ismeri el az Egyetem. A vonatkozó elismertetési irányelvek karonként változnak, ezért érdemes már ezen a ponton egyeztetni a szakmai koordinátorral, illetve kari nemzetközi irodával

További információk a tanulmányok tervezéséről.

KIK NYÚJTHATNAK BE PÁLYÁZATOT?

Minden olyan ELTE-s hallgató pályázhat, aki

 • magyar állampolgársággal, regisztrációs igazolással, vagy érvényes letelepedési-, illetőleg tartózkodási engedéllyel rendelkezik (kivéve a Stipendium Hungaricum program BA és MA képzésben résztvevő ösztöndíjasait);
 • alapképzésben résztvevő hallgatóként a tervezett kiutazásakor már legalább két félévet elvégezett (speciális kari szabályoknak megfelelően ez lehet több mint két félév is);
 • abban a félévben, amelyben a kiutazást tervezi, hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n;
 • megfelel az adott karon/tanszéken meghirdetett pályázati követelményeknek is;
 • az oktatás nyelvéből/nyelveiből legalább B2 szintű, komplex nyelvtudással rendelkezik (amennyiben a fogadó egyetem ennél magasabb szintű nyelvtudást kér, akkor az az irányadó)

Szakmai gyakorlat esetén

 • Az utolsó félévükben Erasmus+ részképzésen/tanulmányok ideje alatt végzett szakmai gyakorlaton részt vevő hallgatók: A mobilitás az utolsó félév vizsgaidőszakának utolsó napjáig tarthat, azonban a mobilitás beismertetésének még az abszolválás előtt meg kell történnie.
 • A frissen diplomát szerzett/abszolvált hallgatók is részt vehetnek szakmai gyakorlaton a végzésük utáni évben. Ebben az esetben a pályázatot már végzésük évében, addig nyújthatják be, amíg aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek.
 • A tanárasszisztensi mobilitási tevékenység is szakmai gyakorlatnak tekintendő (karspecifikus).
 • Szakmai gyakorlatra akár már a felsőoktatási tanulmányok első évében is lehet utazni (kari kivételek lehetnek).

Az Erasmus+ program szabályai szerint minden hallgató legfeljebb összesen 12 hónapra (osztatlan képzésben 24 hónapra) kaphat Erasmus-státuszt képzési szintenként (ebbe a részképzés és szakmai gyakorlat egyaránt beleszámít, akkor is, ha zero grant (label) mobilitás!). Ha a pályázó jelenlegi képzési szintjén korábban részt vett Erasmus-részképzésben és/vagy szakmai gyakorlaton, de nem használta ki a 12 hónapos Erasmus-időkeretet, akkor újra pályázhat. 

A pályázás menete

Minden mobilitástípusra az alábbi dokumentumok benyújtásával lehet pályázni:

 1. pályázati űrlap (szövegszerkesztővel hiánytalanul kitöltve, aláírva, a szakmai koordinátorral is kitöltetve és aláíratva) és mellékletei:
 2. önéletrajz (magyarul és az elvárt idegen nyelven);
 3. motivációs levél és tanulmányi terv (magyarul és az elvárt idegen nyelven);
 4. az utolsó két félév osztályzatai magyarul és angolul (Neptunból letöltve megfelelő);
 5. diploma másolata magyarul és angolul (amennyiben a pályázó mester- vagy doktori képzésben vesz részt);
 6. az elvárt nyelvtudást igazoló dokumentum (az elvárt nyelvtudásról a szakmai koordinátornál lehet érdeklődni);
 7. ha nem magyar állampolgár, letelepedési vagy tartózkodási engedély, illetve menekültstátuszt igazoló okmány másolata;
 8. további, a kar/intézet/tanszék által kívánt mellékletek.

A pályázati anyagok összeállításakor vegyék figyelembe, hogy az idegen nyelven bekért dokumentumokat a partnerintézménynek továbbítjuk a nominálási folyamat részeként. Ezek tehát legfőképp arra szolgálnak, hogy a leendő fogadó intézményben megismerjék Önöket.

Minden dokumentum digitális formában (Word- vagy Pdf-fájlként) adandó be. Kérjük, hogy a fájlokat az alábbi formában nevezzék el: Vezetéknév Keresztnév_[dokumentum típusa magyarul]; Keresztnév Vezetéknév_[type of document in English] (pl. Minta Márton_Motivációs levél; Marton Minta_Letter of motivation). Hiányos, a feltételeknek nem megfelelő, olvashatatlan, vagy kézzel írt pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

A pályázat előkészítése során ellenőrizze a partneregyetem(ek) honlapján a kurzuskínálatot, tájékozódjon arról, hogy milyen nyelven és milyen képzési szinten (alap-, vagy mesterképzés) hirdetnek kurzusokat. A pályázatról, a partnerintézményekben folyó képzésekről bővebb információt a szakmai és/vagy a kari koordinátorok adnak.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE ÉS AZ ELBÍRÁLÁS MENETE

A pályázatok benyújtása

A 2024/2025-ös tanév tanévre szóló pályázatokat az esetleges kari/intézeti/tanszéki sajátosságoknak megfelelően 2024. február 8-tól február 29-ig lehet benyújtani a kari nemzetközi irodáknak (a BTK-n a szakmai koordinátornak!). A szakmai koordinátor a pályázatról tett javaslatát eljuttatja az intézeti vagy kari bíráló bizottságnak. A karok nemzetközi irodái az elbírált pályázatokat a kari döntéssel együtt továbbítják az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya (ENPO) munkatársai számára legkésőbb 2024. március 20-ig.

A bírálat szempontjai

A pályázatok elbírálásának általános szempontjai (nem prioritás szerint, a kari szabályozás alapján további szempontok is adódhatnak):

 • szaknyelvi ismeret;
 • tanulmányi eredmény;
 • szakmai tájékozottság és aktivitás;
 • kiválóság vagy egyéb jelentős szakmai teljesítmény;
 • Hallgatói Önkormányzatban vagy egyéb szervezetben végzett tevékenység;
 • beérkező Erasmus-hallgatók mentori feladatainak ellátása, vállalása.

A pályázatok elbírálása

A karok által felterjesztett pályázók mobilitásának pénzügyi támogatásáról a HOMB (Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság) 2024. április 9-én hoz döntést. A hallgatók fogadásáról pedig a partneregyetemek döntenek a nominálási eljárás keretében legkésőb várhatóan 2024. május közepéig. 

A pályázaton megfelelt, de ösztöndíjban nem részesülő hallgatók tartaléklistára kerülnek, illetve a partnerintézmény beleegyezése esetén önfinanszírozóként kezdhetik meg a külföldi mobilitási tevékenységet.

Eredményhirdetés

A HOMB-szavazás alapján Erasmus-támogatásban részesülő pályázók e-mailben kapnak értesítést előreláthatóan 2024. április közepén. A karok által felterjesztett hallgatók a HOMB-döntés előtti nominálási határidőig feltételesen nominálandók.

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben a szakmai és kari koordinátorok állnak rendelkezésükre.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK AZ ERASMUS+ PROGRAMRÓL

Európai Bizottság
Tempus Közalapítvány

Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás - Pótpályázati felhívás a 2023/2024-es tanév tavaszi félévére

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem pótpályázatot hirdet a 2023/2024-es tanév tavaszi félévére rövid és hosszú távú, tanulmányi célú hallgatói mobilitás, valamint szakmai gyakorlat megvalósítására. A pályázatok leadási határideje 2023. szeptember 26.

A FELHÍVÁS CÉLJA

Az Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás programban való részvétel a pályázaton nyertes hallgatóknak lehetőséget ad arra, hogy az Erasmus-programban közvetlenül részt nem vevő, ún. partnerországokban (pl. Nagy-Britannia, Svájc, valamint további EU-n kívüli országok) lévő partneregyetemeinken részképzésben, rövid távú doktori mobilitásban, illetve szakmai gyakorlaton vegyenek részt a felhívásban szereplő további információk szerint. Mobilitás minden esetben csak azokban a partnerintézményekben valósítható meg, melyekkel az ELTE-nek a mobilitás kezdetekor van érvényes szerződése. 

Jelen felhívás keretében az alábbi mobilitástípusokra lehet pályázni:

 1. Hosszú távú, tanulmányi célú mobilitás közeli partnerországba (Gibraltár, Nagy-Britannia, Svájc)
 2. Rövid távú doktori mobilitás közeli partnerországba (Gibraltár, Nagy-Britannia, Svájc)
 3. Hosszú távú, tanulmányi célú mobilitás távoli partnerországba
 4. Rövid távú doktori mobilitás távoli partnerországba
 5. Szakmai gyakorlat távoli partnerországba

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a jelen felhívásban meghirdetett mobilitásokra kizárólag a partnerségekben résztvevő tanszékek/intézetek hallgatói pályázhatnak. Bővebb információt alább, az egyes mobilitástípusok bemutatásánál találnak.

Párhuzamosan benyújtott pályázatok rangsorolása

Amennyiben Ön a jelen pályázati időszakban több Erasmus-program keretében is nyújt be részképzésre (hosszú távú tanulmányi mobilitás) pályázatot, úgy a jelentkezések rangsorolása a következők szerint alakul:

 1. Erasmus+ minden tématerületre érvényes keretmegállapodás
 2. Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás
 3. Erasmus+ Európán belüli mobilitási program

Ez azt jelenti, hogy ha pl. mindhárom fenti kategóriában nyújt be pályázatot, és az Erasmus+ minden tématerületre érvényes keretmegállapodás kategóriában nyer, a többi, tavaszi félévre szóló részképzés pályázatát lemondottnak tekintjük. (Ugyanez az eljárás lesz érvényes, ha csak az Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás programban és az Erasmus+ Európán belüli programban pályázik egyszerre stb.)

Megpályázható mobilitások

1. Hosszú távú, tanulmányi célú mobilitás közeli partnerországba

A tanulmányutak célja féléváthallgatás, kutatás, a szakdolgozat elkészítése lehet. Alap- és mesterképzéses hallgatók esetében a mobilitás csak akkor valósulhat meg, ha a külföldi tanulmányokat az ELTE elfogadja, és a hallgató itthoni előmenetelébe – az ELTE-s kreditszámokon és átszámított érdemjeggyel, vagy a diplomamellékletben feltüntetve – beszámítja. A kötelezően teljesítendő minimum ECTS kreditek száma: 20.

PhD hallgatók esetében nem kötelező kurzusok felvétele és elvégzése, amennyiben a mobilitás célja kutatómunka.

 • pályázható időtartam: 1 szemeszter az alábbi táblázatban feltüntetettek szerint
 • ösztöndíj összege: 600 EUR/hó
 • utazási támogatás nem elérhető
 • kiegészítő támogatások, zöld utazási támogatás igényelhető

Az alábbi partnerségekben, a feltüntetett ELTE-intézmény hallgatójaként, a jelzett időtartamban és tanulmányi szinten valósítható meg mobilitás:

ORSZÁG

PARTNEREGYETEM

ELTE KAR

ELTE INTÉZMÉNY

ÖSZTÖNDÍJAS IDŐTARTAM / MEGPÁLYÁZHATÓ HELYEK SZÁMA

MEGPÁLYÁZHATÓ FÉLÉV

SZAKMAI KOORDINÁTOR

Egyesült Királyság

Aberystwyth University

Állam- és Jogtudományi Kar

Kari szinten (jogász és kriminológia képzés)

5 hónap / 1 BA vagy MA hallgató

tavasz

Dr. Rozsnyai Krisztina

Egyesült Királyság

Middlesex University

Állam- és Jogtudományi Kar

Kari szinten (kriminológia képzés)

5 hónap / 1 BA vagy MA hallgató

tavasz

Dr. Rozsnyai Krisztina

Egyesült Királyság

Nottingham Trent University

Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Pszichológiai Intézet

5 hónap / 1 BA vagy PhD hallgató

tavasz

Dr. Kiss Orhidea Edith

Egyesült Királyság

University College London

Bölcsészettudományi Kar

Ókortudományi Int. Görög és Latin Tanszék

5 hónap / 1 BA vagy MA hallgató

tavasz

Dr. Kozák Dániel

Dr. Bolonyai Gábor

Egyesült Királyság

University College London

Természettudományi Kar

Regionális Tudományi Tanszék

5 hónap / 2 BA hallgató

tavasz

Dr. Szalkai Gábor

Egyesült Királyság

University of Bristol

Társadalomtudományi Kar

Kari szinten

5 hónap / 1 BA vagy MA hallgató

tavasz

Dr. Szűcs Zoltán Gábor

Egyesült Királyság

University of Hertfordshire

Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Pszichológiai Intézet

5 hónap / 1 MA vagy PhD hallgató

tavasz

Dr. Demetrovics Zsolt

Egyesült Királyság

University of Sheffield

Állam- és Jogtudományi Kar

Kari szinten (jogász képzés)

5 hónap / 2 BA és/vagy MA hallgató

tavasz

Dr. Rozsnyai Krisztina

Gibraltár

University of Gibraltar

Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Pszichológiai Intézet

4 hónap / 2 MA és/vagy PhD hallgató

tavasz

Dr. Demetrovics Zsolt

Svájc

Pädagogische Hochschule Zürich

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Gyógypedagógiai Módszertani és Rehabilitációs Intézet

5 hónap / 2 BA hallgató

tavasz

Dr. Imre Angéla

Svájc

Universität Bern

Állam- és Jogtudományi Kar

Kari szinten (jogász képzés)

5 hónap / 1 BA vagy MA vagy PhD hallgató

tavasz

Dr. Rozsnyai Krisztina

Svájc

Universität Luzern

Állam- és Jogtudományi Kar

Kari szinten (jogász képzés)

5 hónap / 1 BA vagy MA hallgató

tavasz

Dr. Rozsnyai Krisztina

Svájc

Universität Zürich

Állam- és Jogtudományi Kar

Kari szinten (jogász képzés)

5 hónap / 1 BA vagy MA hallgató

tavasz

Dr. Rozsnyai Krisztina

2. Rövid távú doktori mobilitás közeli partnerországba

Rövid távú mobilitásra kizárólag PhD-hallgatók pályázhatnak kutatás, továbbképzés vagy szakmai gyakorlaton való részvétel céljával. Konferencián való részvétel az Erasmus-programban nem támogatható!

 • pályázható időtartam: az alábbi táblázatban partnerségenként jelzett maximum időtartam mellett minimum 5 nap
 • ösztöndíj összege: 70 EUR/nap a 14. napig, 50 EUR/nap a 15. naptól
 • utazási támogatás: nem elérhető
 • az elnyert időtartamból max. 2 nap felhasználható ösztöndíjösszeggel támogatott utazási napként
 • további támogatási lehetőségek is rendelkezésre állnak

Az alábbi partnerségekben, a feltüntetett ELTE-intézmény hallgatójaként, a jelzett időtartamban és tanulmányi szinten valósítható meg mobilitás:

ORSZÁG

PARTNEREGYETEM

ELTE KAR

ELTE INTÉZMÉNY

ÖSZTÖNDÍJAS IDŐTARTAM / MEGPÁLYÁZHATÓ HELYEK SZÁMA

MEGPÁLYÁZHATÓ FÉLÉV

SZAKMAI KOORDINÁTOR

Egyesült Királyság

Aberystwyth University

Állam- és Jogtudományi Kar

Kari szinten

14 nap / 1 PhD hallgató

tavasz

Prof.Dr. Rozsnyai Krisztina

Egyesült Királyság

Middlesex University

Állam- és Jogtudományi Kar

Kari szinten

14 nap / 1 PhD hallgató

tavasz

Prof.Dr. Rozsnyai Krisztina

Egyesült Királyság

University of Bristol

Állam- és Jogtudományi Kar

Közigazgatási Jogi Tanszék

5 nap / 1 PhD hallgató

tavasz

Prof.Dr. Rozsnyai Krisztina

Gibraltár

University of Gibraltar

Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Pszichológiai Intézet

30 nap / 2 PhD hallgató

tavasz

Demetrovics Zsolt

Svájc

Universität Bern

Állam- és Jogtudományi Kar

Kari szinten (jogász képzés)

14 nap / 1 PhD hallgató

tavasz

Prof.Dr. Rozsnyai Krisztina

Svájc

Universität Luzern

Állam- és Jogtudományi Kar

Kari szinten (jogász képzés)

14 nap / 1 PhD hallgató

tavasz

Prof.Dr. Rozsnyai Krisztina

Svájc

Universität Zürich

Állam- és Jogtudományi Kar

Kari szinten (jogász képzés)

14 nap / 1 PhD hallgató

tavasz

Prof.Dr. Rozsnyai Krisztina

3. Hosszú távú, tanulmányi célú mobilitás távoli partnerországba

A tanulmányutak célja féléváthallgatás, a szakdolgozat elkészítése, doktori kutatás lehet. Alap- és mesterképzéses hallgatók esetében a mobilitás csak akkor valósulhat meg, ha a külföldi tanulmányokat a hazai intézmény elfogadja, és azt a hallgató itthoni előmenetelébe – az ELTE-s kreditszámokon és átszámított érdemjeggyel, vagy a diplomamellékletben feltüntetve – beszámítja. A kötelezően teljesítendő minimum ECTS kreditek száma: 20.

PhD hallgatók esetében nem kötelező kurzusok felvétele és elvégzése, amennyiben a mobilitás célja kutatómunka.

 • pályázható időtartam: 1 szemeszter az alábbi táblázatban feltüntetettek szerint
 • ösztöndíj összege: 700 EUR/hó
 • kiegészítő támogatás egyes partnerségekben igényelhető
 • utazási támogatás (egyszeri támogatás, a küldő és a fogadó intézmény székhelye között légvonalban, az Európai Bizottság kalkulátorával számolt távolság alapján)
TÁVOLSÁG UTAZÁSI TÁMOGATÁS
0 – 99 km 20 €
100 – 499 km

180 €
(zöld utazás esetén 210 €)

500 – 1 999 km 275 €
(zöld utazás esetén 320 €
2 000 – 2 999 km 360 €
3 000 – 3 999 km 530 €
4 000 – 7 999 km 820 €
8 000 – 19 999 km 1 500 €

Mobilitás az alábbi partneregyetemeken, a feltüntetett ELTE-intézmény hallgatójaként, a jelzett időtartamban és tanulmányi szinten valósítható meg. 

Figyelem! Az alább csillaggal (*) jelölt partnerországokban meghirdetett mobilitások mellé csak a következő kiegészítő támogatások pályázhatók: EHÖK Erasmus+ Start Ösztöndíj, valamint ELTE Alumni Alapítványi Pályázat

ORSZÁG

PARTNEREGYETEM

ELTE KAR

ELTE INTÉZMÉNY

ÖSZTÖNDÍJAS IDŐTARTAM / MEGPÁLYÁZHATÓ HELYEK SZÁMA

MEGPÁLYÁZHATÓ FÉLÉV

SZAKMAI KOORDINÁTOR

Amerikai Egyesült Államok

Indiana University Maurer School of Law

Állam- és Jogtudományi Kar

Kari szinten

4 hónap / 1 MA és/vagy PhD hallgató

tavasz

Dr. Rozsnyai Krisztina

Argentína

Universidad Nacional de Cuyo

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

 

Gyógypedagógiai Módszertani és Rehabilitációs Intézet

 

5 hónap / 1 BA hallgató

tavasz

Dr. Gombás Judit

Bosznia-Hercegovina*

University of Sarajevo

Bölcsészettudományi Kar

Történeti Intézet

5 hónap / 2 BA és/vagy MA, és/vagy PhD hallgató

tavasz

 Dr. Körmendi Tamás

Brazília

PUC Minas Gerais

Állam- és Jogtudományi Kar

Kari szinten

5 hónap / 1 BA vagy MA vagy PhD hallgató

tavasz

Dr. Rozsnyai Krisztina

Mongólia*

 

National University of Mongolia

Bölcsészettudományi Kar

Mongol és Belső-Ázsiai Tanszék

4 hónap / 1 PhD hallgató

 

tavasz

Dr. Birtalan Ágnes

Tanzánia*

University of Dar es Salaam

Bölcsészettudományi Kar

Történeti Intézet

3 hónap / 1 PhD hallgató

tavasz

Dr. Körmendi Tamás

Vietnám

Hue University

Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet

5 hónap / 2 MA hallgató

tavasz

Dr. Nguyen Luu Lan Anh

4. Rövid távú doktori mobilitás távoli partnerországba

Rövidtávú mobilitásban kizárólag PhD-hallgatók vehetnek részt kutatás, továbbképzés vagy szakmai gyakorlat céljával. Konferencián való részvétel az Erasmus-programban nem támogatható!

 • pályázható időtartam: min. 5, max. 30 nap az alábbi táblázatban partnerségenként megadott maximum időtartam függvényében
 • ösztöndíj összege: 70 EUR/nap a 14. napig, 50 EUR/nap a 15. naptól
 • utazási támogatás a fenti táblázat alapján
 • az elnyert időtartamból max. 2 nap felhasználható ösztöndíjösszeggel támogatott utazási napként
 • kiegészítő támogatás igényelhető (kivéve a csillaggal (*) jelölt mobilitásokat)

Az alábbi partnerségekben, a feltüntetett maximális időtartamban valósítható meg mobilitás:

ORSZÁG

PARTNEREGYETEM

ELTE KAR

ELTE INTÉZMÉNY

ÖSZTÖNDÍJAS IDŐTARTAM / MEGPÁLYÁZHATÓ HELYEK SZÁMA

MEGPÁLYÁZHATÓ FÉLÉV

SZAKMAI KOORDINÁTOR

Amerikai Egyesült Államok

Indiana University Maurer School of Law

Állam- és Jogtudományi Kar

Kari szinten

14 nap / 2 PhD hallgató

tavasz

Dr. Rozsnyai Krisztina

Amerikai Egyesült Államok

University of Miami

Állam- és Jogtudományi Kar

Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék

14 nap / 1 PhD hallgató

tavasz

Dr. Erdős István

 

Argentína

Universidad de Buenos Aires

Állam- és Jogtudományi Kar

Római Jogi és Összehasonlító Jogtörténeti Tanszék

14 nap / 1 PhD hallgató

tavasz

Dr. Rigó Balázs

Grúzia*

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

Természettudományi Kar

Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék

30 nap / 1 PhD hallgató

tavasz

Dr. Gyuris Ferenc

India*

University of Calcutta

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Gyógypedagógiai Módszertani és Rehabilitációs Intézet

10 nap / 1 PhD hallgató

tavasz

Dr. Gombás Judit

 

Irán

Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources

Természettudományi Kar

Természetföldrajzi Tanszék

14 nap / 1 PhD hallgató

tavasz

Dr. Horváth Erzsébet

Kanada

University of Calgary

Informatikai Kar

Informatikatudományi Intézet

7 nap / 1 PhD hallgató

tavasz

Dr. Illés Zoltán

Malajzia

Sultan Idris Education University

Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet

30 nap / 1 PhD hallgató

tavasz

Dr. Endrődy Orsolya

Panama

University of Panama

Állam- és Jogtudományi Kar

Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék

14 nap / 1 PhD hallgató

tavasz

Dr. Erdős István

Ukrajna*

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

Bölcsészettudományi Kar

Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék

10 nap / 3 PhD hallgató

tavasz

Dr. Varga Zsuzsanna

Ukrajna*

Taras Shevchenko National University of Kyiv

Természettudományi Kar

Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék

10 nap / 3 PhD hallgató

tavasz

Dr. Gyuris Ferenc

Vietnám

Hue University

Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet

15 nap / 1 PhD hallgató

tavasz

Dr. Nguyen Luu Lan Anh

5. Szakmai gyakorlat távoli partnerországban

A megpályázható mobilitások célja a partneregyetem által szervezett szakmai gyakorlaton való részvétel. Az szakmai gyakorlaton belül végzett tevékenységet az ELTE beszámítja a hallgató előmenetelébe. A beszámítást minden esetben a hallgató kezdeményezi. Ha az evégzett tevékenység illeszkedik a tanrendbe, kredit járhat érte, ha nem, a diplomamellékletben tünteti fel az Egyetem. Mivel a beszámítás menete egyes esetekben eltérő lehet, pályázás előtt érdeklődjön a szakfelelősénél/tanulmányi előadójánál! Az egyes szakok tanulmányi előadóit innen tudja kikeresni.

 • pályázható időtartam: min. 2 hónap (az alábbi táblázatban feltüntetett időtartamok függvényében)
 • ösztöndíj összege: 700 EUR/hó
 • kiegészítő támogatás igényelhető
 • utazási támogatás a fent megadott táblázat alapján

ORSZÁG

PARTNEREGYETEM

ELTE KAR

ELTE INTÉZMÉNY

ÖSZTÖNDÍJAS IDŐTARTAM / MEGPÁLYÁZHATÓ HELYEK SZÁMA

MEGPÁLYÁZHATÓ FÉLÉV

SZAKMAI KOORDINÁTOR

Amerikai Egyesült Államok

Indiana University Maurer School of Law

Állam- és Jogtudományi Kar

Kari szinten

2 hónap / 1 PhD hallgató

tavasz

Dr. Rozsnyai Krisztina

Malajzia Sultan Idris Education University Pedagógiai és Pszichológiai Kar Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet 3 hónap / 1 MA hallgató tavasz Dr. Endrődy Orsolya

 

A mobilitás teljesítésének feltételei

Az Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás keretében külföldön teljesítő hallgatók

 • a fogadó intézményben nem fizetnek tandíjat;
 • a mobilitás ideje alatt itthon is beiratkozott, aktív hallgatók, akik esetleges itthoni tandíjukat kifizetik, és rendes ösztöndíjukat a külföldi tartózkodás idejére is megkapják;
 • féléváthallgatás esetén külföldön végzett tanulmányaikkal az itthoni tanulmányi kötelezettségeik egy részét kiváltják. A két együttműködő intézmény a hallgató kiutazása előtt megállapodik arról, hogy a hallgató mely kurzusokat fogja elvégezni a külföldi egyetemen. BA és MA hallgatók esetében minimum 20 ECTS kredit elvégzése kötelező, az ezen túl az egyes szakokra vonatkozó, a partnerintézményben teljesítendő minimum kreditszámot vagy tanegységszámot a szakfelelősök határozzák meg, ezt a kari/intézeti/tanszéki felhívásban közzéteszik. (PhD hallgatók a képzési tervükben meghatározott kutatási tevékenységet is teljesíthetnek a partneregyetemen részképzés keretében, ez esetben irányukban nincsen minimum kreditelvárás.)
 • A partneregyetemen elvégzett kurzusokat kötelező vagy szabadon választható tantárgyként ismeri el az Egyetem. A vonatkozó elismertetési irányelvek karonként változnak, ezért érdemes már ezen a ponton egyeztetni a szakmai koordinátorral, illetve kari nemzetközi irodával

További információk a tanulmányok tervezéséről.

KIK NYÚJTHATNAK BE PÁLYÁZATOT?

Minden olyan ELTE-s hallgató pályázhat, aki

 • magyar állampolgársággal, regisztrációs igazolással, vagy érvényes letelepedési-, illetőleg tartózkodási engedéllyel rendelkezik (kivéve a Stipendium Hungaricum program BA és MA képzésben résztvevő ösztöndíjasait);
 • alapképzésben résztvevő hallgatóként a tervezett kiutazásakor már legalább két félévet elvégezett (speciális kari szabályoknak megfelelően ez lehet több mint két félév is);
 • abban a félévben, amelyben a kiutazást tervezi, hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n;
 • megfelel az adott karon/tanszéken meghirdetett pályázati követelményeknek is;
 • az oktatás nyelvéből/nyelveiből legalább B2 szintű, komplex nyelvtudással rendelkezik (amennyiben a fogadó egyetem ennél magasabb szintű nyelvtudást kér, akkor az az irányadó)

Szakmai gyakorlat esetén

 • Az utolsó félévükben Erasmus+ részképzésen/tanulmányok ideje alatt végzett szakmai gyakorlaton részt vevő hallgatók: A mobilitás az utolsó félév vizsgaidőszakának utolsó napjáig tarthat, azonban a mobilitás beismertetésének még az abszolválás előtt meg kell történnie.
 • A frissen diplomát szerzett/abszolvált hallgatók is részt vehetnek szakmai gyakorlaton a végzésük utáni évben. Ebben az esetben a pályázatot már végzésük évében, addig nyújthatják be, amíg aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek.
 • A tanárasszisztensi mobilitási tevékenység is szakmai gyakorlatnak tekintendő (karspecifikus).
 • Szakmai gyakorlatra akár már a felsőoktatási tanulmányok első évében is lehet utazni (kari kivételek lehetnek).

Az Erasmus+ program szabályai szerint minden hallgató legfeljebb összesen 12 hónapra (osztatlan képzésben 24 hónapra) kaphat Erasmus-státuszt képzési szintenként (ebbe a részképzés és szakmai gyakorlat egyaránt beleszámít, akkor is, ha zero grant (label) mobilitás!). Ha a pályázó jelenlegi képzési szintjén korábban részt vett Erasmus-részképzésben és/vagy szakmai gyakorlaton, de nem használta ki a 12 hónapos Erasmus-időkeretet, akkor újra pályázhat. 

A pályázás menete

Minden mobilitástípusra az alábbi dokumentumok benyújtásával lehet pályázni:

 1. pályázati űrlap (szövegszerkesztővel hiánytalanul kitöltve, aláírva, a szakmai koordinátorral is kitöltetve és aláíratva) és mellékletei:
 2. önéletrajz (magyarul és az elvárt idegen nyelven);
 3. motivációs levél és tanulmányi terv (magyarul és az elvárt idegen nyelven);
 4. az utolsó két félév osztályzatai magyarul és angolul (Neptunból letöltve megfelelő);
 5. diploma másolata magyarul és angolul (amennyiben a pályázó mester- vagy doktori képzésben vesz részt);
 6. az elvárt nyelvtudást igazoló dokumentum (az elvárt nyelvtudásról a szakmai koordinátornál lehet érdeklődni);
 7. ha nem magyar állampolgár, letelepedési vagy tartózkodási engedély, illetve menekültstátuszt igazoló okmány másolata;
 8. további, a kar/intézet/tanszék által kívánt mellékletek.

A pályázati anyagok összeállításakor vegyék figyelembe, hogy az idegen nyelven bekért dokumentumokat a partnerintézménynek továbbítjuk a nominálási folyamat részeként. Ezek tehát legfőképp arra szolgálnak, hogy a leendő fogadó intézményben megismerjék Önöket.

Minden dokumentum digitális formában (Word- vagy Pdf-fájlként) adandó be. Kérjük, hogy a fájlokat az alábbi formában nevezzék el: Vezetéknév Keresztnév_[dokumentum típusa magyarul]; Keresztnév Vezetéknév_[type of document in English] (pl. Minta Márton_Motivációs levél; Marton Minta_Letter of motivation). Hiányos, a feltételeknek nem megfelelő, olvashatatlan, vagy kézzel írt pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

A pályázat előkészítése során ellenőrizze a partneregyetem(ek) honlapján a kurzuskínálatot, tájékozódjon arról, hogy milyen nyelven és milyen képzési szinten (alap-, vagy mesterképzés) hirdetnek kurzusokat. A pályázatról, a partnerintézményekben folyó képzésekről bővebb információt a szakmai és/vagy a kari koordinátorok adnak.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE és az ELbírálás menete

A pályázatok benyújtása

A 2023/2024-es tanév tavaszi félévére szóló pályázatokat az esetleges kari/intézeti/tanszéki sajátosságoknak megfelelően 2023. augusztus 28-ától szeptember 26-ig lehet benyújtani a kari nemzetközi irodáknak. A szakmai koordinátor a pályázatról tett javaslatát eljuttatja az intézeti vagy kari bíráló bizottságnak. A karok nemzetközi irodái az elbírált pályázatokat a kari döntéssel együtt továbbítják az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya (ENPO) munkatársai számára legkésőbb 2023. október. 12-ig.

A bírálat szempontjai

A pályázatok elbírálásának általános szempontjai (nem prioritás szerint, a kari szabályozás alapján további szempontok is adódhatnak):

 • szaknyelvi ismeret;
 • tanulmányi eredmény;
 • szakmai tájékozottság és aktivitás;
 • kiválóság vagy egyéb jelentős szakmai teljesítmény;
 • Hallgatói Önkormányzatban vagy egyéb szervezetben végzett tevékenység;
 • beérkező Erasmus-hallgatók mentori feladatainak ellátása, vállalása.

A pályázatok elbírálása

A karok által felterjesztett pályázók mobilitásának pénzügyi támogatásáról a HOMB (Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság) 2023. október 31-én hoz döntést. A hallgatók fogadásáról pedig a partneregyetemek döntenek a nominálási eljárás keretében legkésőb várhatóan 2023. október végéig. 

A pályázaton megfelelt, de ösztöndíjban nem részesülő hallgatók tartaléklistára kerülnek, illetve a partnerintézmény beleegyezése esetén önfinanszírozóként kezdhetik meg a külföldi mobilitási tevékenységet.

Eredményhirdetés

A HOMB-szavazás alapján Erasmus-támogatásban részesülő pályázók e-mailben kapnak értesítést előreláthatóan 2023. október végén. A karok által felterjesztett hallgatók a HOMB-döntés előtti nominálási határidőig feltételesen nominálandók.

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben a szakmai és kari koordinátorok állnak rendelkezésükre.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK AZ ERASMUS+ PROGRAMRÓL

Európai Bizottság
Tempus Közalapítvány


Pályázati felhívás a 2023/2024-es tanévre

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem pályázatot hirdet a 2023/2024-es tanévre rövid és hosszú távú, tanulmányi célú hallgatói mobilitás, valamint szakmai gyakorlat megvalósítására. A pályázatok leadási határideje 2023. március 6.

A FELHÍVÁS CÉLJA

Az Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás programban való részvétel a pályázaton nyertes hallgatóknak lehetőséget ad arra, hogy az Erasmus-programban közvetlenül részt nem vevő, ún. partnerországokban (pl. Nagy-Britannia, Svájc, valamint további EU-n kívüli országok) lévő partneregyetemeinken részképzésben, rövid távú doktori mobilitásban, illetve szakmai gyakorlaton vegyenek részt a felhívásban szereplő további információk szerint. Mobilitás minden esetben csak azokban a partnerintézményekben valósítható meg, melyekkel az ELTE-nek a mobilitás kezdetekor van érvényes szerződése. 

Jelen felhívás keretében az alábbi mobilitástípusokra lehet pályázni:

 1. Hosszú távú, tanulmányi célú mobilitás közeli partnerországba (Gibraltár, Nagy-Britannia, Svájc)
 2. Rövid távú doktori mobilitás közeli partnerországba (Gibraltár, Nagy-Britannia, Svájc)
 3. Hosszú távú, tanulmányi célú mobilitás távoli partnerországba
 4. Rövid távú doktori mobilitás távoli partnerországba
 5. Szakmai gyakorlat távoli partnerországba

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a jelen felhívásban meghirdetett mobilitásokra kizárólag a partnerségekben résztvevő tanszékek/intézetek hallgatói pályázhatnak. Bővebb információt alább, az egyes mobilitástípusok bemutatásánál találnak.

Megpályázható mobilitások

1. Hosszú távú, tanulmányi célú mobilitás közeli partnerországba

A tanulmányutak célja féléváthallgatás, kutatás, a szakdolgozat elkészítése lehet. Alap- és mesterképzéses hallgatók esetében a mobilitás csak akkor valósulhat meg, ha a külföldi tanulmányokat az ELTE elfogadja, és a hallgató itthoni előmenetelébe – az ELTE-s kreditszámokon és átszámított érdemjeggyel, vagy a diplomamellékletben feltüntetve – beszámítja. A kötelezően teljesítendő minimum kreditek száma: 20.

PhD hallgatók esetében nem kötelező kurzusok felvétele és elvégzése, amennyiben a mobilitás célja kutatómunka.

 • pályázható időtartam: az alábbi táblázatban feltüntetettek szerint (jellemzően 1 szemeszter)
 • ösztöndíj összege: 600 EUR/hó
 • utazási támogatás nem elérhető
 • kiegészítő támogatások, zöld utazási támogatás igényelhető

Az alábbi partnerségekben, a feltüntetett ELTE-intézmény hallgatójaként, a jelzett időtartamban és tanulmányi szinten valósítható meg mobilitás:

ORSZÁG

PARTNEREGYETEM

ELTE KAR

ELTE INTÉZMÉNY

ÖSZTÖNDÍJAS IDŐTARTAM / MEGPÁLYÁZHATÓ HELYEK SZÁMA

MEGPÁLYÁZHATÓ FÉLÉV

SZAKMAI KOORDINÁTOR

Egyesült Királyság

Aberystwyth University

Állam- és Jogtudományi Kar

Kari szinten (jogász és kriminológia képzés)

5 hónap / 2 BA vagy MA hallgató

ősz/tavasz

Dr. Rozsnyai Krisztina

Egyesült Királyság

Middlesex University

Állam- és Jogtudományi Kar

Kari szinten (kriminológia képzés)

5 hónap / 1 BA vagy MA hallgató

ősz/tavasz

Dr. Rozsnyai Krisztina

Egyesült Királyság

Nottingham Tent University

Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Pszichológiai Intézet

5 hónap / 2 BA vagy PhD hallgató

ősz/tavasz

Dr. Kiss Orhidea Edith

Egyesült Királyság

University College London

Bölcsészettudományi Kar

Ókortudományi Int./Görög és Latin Tanszék

5 hónap / 1 BA vagy MA hallgató

ősz/tavasz

Dr. Kozák Dániel, Dr. Bolonyai Gábor

Egyesült Királyság

University College London

Természettudományi Kar

Regionális Tudományi Tanszék

5 hónap / 2 BA hallgató

ősz/tavasz

Dr. Szalkai Gábor

Egyesült Királyság

University of Bristol

Állam- és Jogtudományi Kar

Kari szinten (jogász képzés)

10 hónap / 2 BA vagy MA hallgató

ősz/tavasz

Dr. Rozsnyai Krisztina

Egyesült Királyság

University of Hertfordshire

Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Pszichológiai Intézet

5 hónap / 1 MA (utolsó félévben, szakdolgozat írás céljából) vagy PhD hallgató

ősz/tavasz

Dr. Demetrovics Zsolt

Egyesült Királyság

University of Manchester

Állam- és Jogtudományi Kar

Kari szinten (jogász képzés)

5 hónap / 2 BA vagy MA hallgató

ősz/tavasz

Dr. Rozsnyai Krisztina

Egyesült Királyság

University of Sheffield

Állam- és Jogtudományi Kar

Kari szinten (jogász képzés)

5 hónap / 2 BA vagy MA hallgató

ősz/tavasz

Dr. Rozsnyai Krisztina

Egyesült Királyság

University of Warwick

Állam- és Jogtudományi Kar

Kari szinten (jogász képzés)

9 hónap / 2 BA vagy MA hallgató

ősz/tavasz

Dr. Rozsnyai Krisztina

Gibraltár

University of Gibraltar

Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Pszichológiai Intézet

4 hónap / 2 MA vagy PhD hallgató

ősz/tavasz

Dr. Demetrovics Zsolt

Svájc

Pädagogische Hochschule Zürich

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Gyógypedagógiai Módszertani és Rehabilitációs Intézet

5 hónap / 2 BA hallgató

ősz/tavasz

Dr. Imre Angéla

Svájc

Universität Bern

Állam- és Jogtudományi Kar

Kari szinten (jogász képzés)

5 hónap / 1 BA vagy MA vagy PhD hallgató

ősz/tavasz

Dr. Rozsnyai Krisztina

Svájc

Universität Luzern

Állam- és Jogtudományi Kar

Kari szinten (jogász képzés)

5 hónap / 1 BA vagy MA hallgató

ősz/tavasz

Dr. Rozsnyai Krisztina

Svájc

Universität Zürich

Állam- és Jogtudományi Kar

Kari szinten (jogász képzés)

5 hónap / 2 BA vagy MA hallgató

ősz/tavasz

Dr. Rozsnyai Krisztina

2. Rövid távú doktori mobilitás közeli partnerországba

Rövid távú mobilitásra kizárólag PhD-hallgatók pályázhatnak kutatás, továbbképzés vagy szakmai gyakorlaton való részvétel céljával. Konferencián való részvétel önmagában nem támogatható.

 • pályázható időtartam: az alábbi táblázatban partnerségenként jelzett időtartam vonatkozásában min. 5, max. 30 nap
 • ösztöndíj összege: 70 EUR/nap a 14. napig, 50 EUR/nap a 15. naptól
 • utazási támogatás: nem elérhető
 • ugyanakkor igényelhető max. 2, napi ösztöndíjösszeggel támogatott utazási nap
 • további támogatási lehetőségek is rendelkezésre állnak

Az alábbi partnerségekben, a feltüntetett ELTE-intézmény hallgatójaként, a jelzett időtartamban és tanulmányi szinten valósítható meg mobilitás:

ORSZÁG

PARTNEREGYETEM

ELTE KAR

ELTE INTÉZMÉNY

ÖSZTÖNDÍJAS IDŐTARTAM / MEGPÁLYÁZHATÓ HELYEK SZÁMA

MEGPÁLYÁZHATÓ FÉLÉV

SZAKMAI KOORDINÁTOR

Egyesült Királyság

Aberystwyth University

Állam- és Jogtudományi Kar

Kari szinten

14 nap / 1 PhD hallgató

ősz/tavasz

Dr. Rozsnyai Krisztina

Egyesült Királyság

Middlesex University

Állam- és Jogtudományi Kar

Kari szinten

14 nap / 1 PhD hallgató

ősz/tavasz

Dr. Rozsnyai Krisztina

Egyesült Királyság

University of Bristol

Állam- és Jogtudományi Kar

Kari szinten (jogász képzés)

5 nap / 1 PhD hallgató

ősz/tavasz

Dr. Rozsnyai Krisztina

Gibraltár University of Gibraltar Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológiai Intézet 30 nap / 3 hallgató

a megvalósítás időszaka:

2023.05.01-2023.09.30.

Dr. Demetrovics Zsolt

Gibraltár

University of Gibraltar

Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Pszichológiai Intézet

30 nap / 2 PhD hallgató

ősz/tavasz

Dr. Demetrovics Zsolt

Svájc

Universität Bern

Állam- és Jogtudományi Kar

Kari szinten (jogász képzés)

14 nap / 1 PhD hallgató

ősz/tavasz

Dr. Rozsnyai Krisztina

Svájc

Universität Luzern

Állam- és Jogtudományi Kar

Kari szinten (jogász képzés)

14 nap / 1 PhD hallgató

ősz/tavasz

Dr. Rozsnyai Krisztina

Svájc

Universität Zürich

Állam- és Jogtudományi Kar

Kari szinten (jogász képzés)

14 nap / 1 PhD hallgató

ősz/tavasz

Dr. Rozsnyai Krisztina

3. Hosszú távú, tanulmányi célú mobilitás távoli partnerországba

A tanulmányutak célja féléváthallgatás, a szakdolgozat elkészítése, doktori kutatás lehet. Alap- és mesterképzéses hallgatók esetében a mobilitás csak akkor valósulhat meg, ha a külföldi tanulmányokat a hazai intézmény elfogadja, és azt a hallgató itthoni előmenetelébe – az ELTE-s kreditszámokon és átszámított érdemjeggyel, vagy a diplomamellékletben feltüntetve – beszámítja. A kötelezően teljesítendő minimum kreditek száma: 20.

PhD hallgatók esetében nem kötelező kurzusok felvétele és elvégzése, amennyiben a mobilitás célja kutatómunka.

 • pályázható időtartam: min. 2, max. 6 hónap (az alábbi táblázatban feltüntetett időtartamok függvényében)
 • ösztöndíj összege: 700 EUR/hó
 • kiegészítő támogatás egyes partnerségekben igényelhető
 • utazási támogatás (egyszeri támogatás, a küldő és a fogadó intézmény székhelye között légvonalban, az Európai Bizottság kalkulátorával számolt távolság alapján)
TÁVOLSÁG UTAZÁSI TÁMOGATÁS
0 – 99 km 20 €
100 – 499 km 180 €
500 – 1 999 km 275 €
2 000 – 2 999 km 360 €
3 000 – 3 999 km 530 €
4 000 – 7 999 km 820 €
8 000 – 19 999 km 1 500 €

Mobilitás az alábbi partneregyetemeken, a feltüntetett ELTE-intézmény hallgatójaként, a jelzett időtartamban és tanulmányi szinten valósítható meg. 

Figyelem! Az alább csillaggal (*) jelölt partnerországokban meghirdetett mobilitások mellé csak a következő kiegészítő támogatások pályázhatók: EHÖK Erasmus+ Start Ösztöndíj, valamint ELTE Alumni Alapítványi Pályázat

ORSZÁG

PARTNEREGYETEM

ELTE KAR

ELTE INTÉZMÉNY

ÖSZTÖNDÍJAS IDŐTARTAM / MEGPÁLYÁZHATÓ HELYEK SZÁMA

MEGPÁLYÁZHATÓ FÉLÉV

SZAKMAI KOORDINÁTOR

Amerikai Egyesült Államok

Indiana University Maurer School of Law

Állam- és Jogtudományi Kar

Kari szinten (jogász képzés)

4 hónap / 2 MA és/vagy PhD hallgató

ősz/tavasz

Dr. Hungler Sára

Argentína

Universidad Nacional de Cuyo

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

 

Gyógypedagógiai Módszertani és Rehabilitációs Intézet

 

5 hónap / 1 BA hallgató

ősz/tavasz

Dr. Gombás Judit

Bosznia-Hercegovina*

University of Sarajevo

Bölcsészettudományi Kar

Történeti Intézet

5 hónap / 3 BA és/vagy MA, és/vagy PhD hallgató

ősz/tavasz

 Dr. Körmendi Tamás

Brazília

PUC Minas Gerais

Állam- és Jogtudományi Kar

Kari szinten (jogász képzés)

5 hónap / 1 BA vagy MA vagy PhD hallgató

ősz/tavasz

Dr. Rozsnyai Krisztina

Dél-Korea

Dankook University

Bölcsészettudományi Kar

Távol-keleti Intézet/Koreai Tanszék

4 hónap / 4 BA és/vagy MA és/vagy PhD hallgató

ősz/tavasz

Dr. Mecsi Beatrix

Dél-Korea

Dankook University

Informatikai Kar

Programozási Nyelvek és Fordítóprogramok Tanszék

3 hónap / 1 MA vagy PhD hallgató

ősz/tavasz

Dr. Zsók Viktória

Grúzia*

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

Bölcsészettudományi Kar

Történeti Intézet

5 hónap / 2 PhD hallgató

ősz/tavasz

Dr. Körmendi Tamás

Izrael*

The Lowy International School at Tel Aviv University

Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Pszichológiai Intézet

2 hónap / 2 PhD hallgató

ősz/tavasz

Dr. Demetrovics Zsolt

Malajzia

Sultan Idris Education University

Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet

5 hónap / 1 MA hallgató

ősz/tavasz

Dr. Endrődy Orsolya

Mongólia*

National University of Mongolia

Bölcsészettudományi Kar

Mongol és Belső-Ázsiai Tanszék

4 hónap / 1 PhD hallgató

ősz/tavasz

Dr. Birtalan Ágnes

Tanzánia*

University of Dar es Salaam

Bölcsészettudományi Kar

Történeti Intézet

3 hónap / 1 PhD hallgató

ősz/tavasz

Dr. Körmendi Tamás

Vietnám

Hue University

Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet

5 hónap / 2 MA hallgató

ősz/tavasz

Dr. Nguyen Luu Lan Anh

4. Rövid távú doktori mobilitás távoli partnerországba

Rövid távú mobilitásban kizárólag PhD-hallgatók vehetnek részt kutatás, továbbképzés vagy szakmai gyakorlat céljával. Konferencián való részvétel önmagában nem támogatható.

 • pályázható időtartam: min. 5, max. 30 nap az alábbi táblázatban partnerségenként megadott maximum időtartam függvényében
 • ösztöndíj összege: 70 EUR/nap a 14. napig, 50 EUR/nap a 15. naptól
 • utazási támogatás a fenti táblázat alapján
 • kiegészítő támogatás igényelhető (kivéve a csillaggal (*) jelölt mobilitásokat)

Az alábbi partnerségekben, a feltüntetett maximális időtartamban valósítható meg mobilitás:

ORSZÁG

PARTNEREGYETEM

ELTE KAR

ELTE INTÉZMÉNY

ÖSZTÖNDÍJAS IDŐTARTAM / MEGPÁLYÁZHATÓ HELYEK SZÁMA

MEGPÁLYÁZHATÓ FÉLÉV

SZAKMAI KOORDINÁTOR

Amerikai Egyesült Államok

Indiana University Maurer School of Law

Állam- és Jogtudományi Kar

Kari szinten (jogász képzés)

14 nap / 4 PhD hallgató

ősz/tavasz

Dr. Hungler Sára

Amerikai Egyesült Államok

University of Houston

Bölcsészettudományi Kar

Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

14 nap / 1 PhD hallgató

ősz/tavasz

Dr. Bóna Judit

Amerikai Egyesült Államok

University of Miami

Állam- és Jogtudományi Kar

Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék

14 nap / 1 PhD hallgató

ősz/tavasz

Dr. Erdős István

 

Argentína

Universidad de Buenos Aires

Állam- és Jogtudományi Kar

Római Jogi és Összehasonlító Jogtörténeti Tanszék

 

14 nap / 1 PhD hallgató

 

ősz/tavasz

 

Dr. Rigó Balázs

Bosznia-Hercegovina*

University of Sarajevo

Bölcsészettudományi Kar

Történeti Intézet

30 nap / 1 PhD hallgató

ősz/tavasz

 Dr. Körmendi Tamás

Chile

Pontifica Universidad Católica de Chile

Természettudományi Kar

Természetföldrajzi Tanszék

14 nap / 1 PhD hallgató

ősz/tavasz

Dr. Nagy Balázs

Grúzia*

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

Természettudományi Kar

Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék

30 nap / 1 PhD hallgató

ősz/tavasz

Dr. Gyuris Ferenc

India*

University of Calcutta

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Gyógypedagógiai Módszertani és Rehabilitációs Intézet

10 nap / 1 PhD hallgató

ősz/tavasz

Dr. Gombás Judit

 

Irán

Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources

Természettudományi Kar

Természetföldrajzi Tanszék

14 nap / 1 PhD hallgató

ősz/tavasz

Dr. Horváth Erzsébet

Kanada

University of Calgary

Informatikai Kar

Informatikatudományi Intézet

7 nap / 1 PhD hallgató

ősz/tavasz

Dr. Illés Zoltán

Kanada University of Victoria Állam- és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszék 14 nap / 1 hallgató

a megvalósítás időszaka:

2023.05.01-2023.09.30.

Dr. Bodnár Eszter

Kanada

University of Victoria

Állam- és Jogtudományi Kar

Alkotmányjogi Tanszék

20 nap / 1 PhD hallgató

ősz/tavasz

Dr. Bodnár Eszter

Malajzia

Sultan Idris Education University

Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet

30 nap / 1 PhD hallgató

ősz/tavasz

Dr. Endrődy Orsolya

Panama

University of Panama

Állam- és Jogtudományi Kar

Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék

14 nap / 1 PhD hallgató

ősz/tavasz

Dr. Erdős István

Ukrajna Ferenc Rakoczi II Transcarpathian Hungarian College of Higher Education Bölcsészettudományi Kar Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 5 nap / 2 PhD hallgató

a megvalósítás időszaka:

2023.05.01-2023.09.30.

Dr. Varga Zsuzsanna

Ukrajna*

Ferenc Rakoczi II Transcarpathian Hungarian College of Higher Education

Bölcsészettudományi Kar

Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék

10 nap / 3 PhD hallgató

ősz/tavasz

Dr. Varga Zsuzsanna

Ukrajna*

Taras Shevchenko National University of Kyiv

Természettudományi Kar

Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék

10 nap / 3 PhD hallgató

ősz/tavasz

Dr. Gyuris Ferenc

Új-Zéland

Massey University

Természettudományi Kar

Földrajz-és Földtudományi Intézet

14 nap / 1 PhD hallgató

ősz/tavasz

Dr. Sági Tamás

Vietnám

Hue University

Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet

15 nap / 1 PhD hallgató

ősz/tavasz

Dr. Nguyen Luu Lan Anh

5. Szakmai gyakorlat távoli partnerországban

A megpályázható mobilitások célja a partneregyetem által szervezett szakmai gyakorlaton való részvétel. Az szakmai gyakorlaton belül végzett tevékenységet az ELTE beszámítja a hallgató előmenetelébe. A beszámítást minden esetben a hallgató kezdeményezi. Ha az evégzett tevékenység illeszkedik a tanrendbe, kredit járhat érte, ha nem, a diplomamellékletben tünteti fel az Egyetem. Mivel a beszámítás menete egyes esetekben eltérő lehet, pályázás előtt érdeklődjön a szakfelelősénél/tanulmányi előadójánál! Az egyes szakok tanulmányi előadóit innen tudja kikeresni.

 • pályázható időtartam: min. 2 hónap (az alábbi táblázatban feltüntetett időtartamok függvényében)
 • ösztöndíj összege: 700 EUR/hó
 • kiegészítő támogatás igényelhető
 • utazási támogatás a fent megadott táblázat alapján

 

ORSZÁG

PARTNEREGYETEM

ELTE KAR

ELTE INTÉZMÉNY

ÖSZTÖNDÍJAS IDŐTARTAM / MEGPÁLYÁZHATÓ HELYEK SZÁMA

MEGPÁLYÁZHATÓ FÉLÉV

SZAKMAI KOORDINÁTOR

Amerikai Egyesült Államok

Indiana University Maurer School of Law

Állam- és Jogtudományi Kar

Kari szinten (jogász képzés)

2 hónap / 1 PhD hallgató

ősz/tavasz

Dr. Hungler Sára

Chile

Pontifica Universidad Católica de Chile

Természettudományi Kar

Természetföldrajzi Tanszék

2 hónap / 1 MA hallgató

ősz/tavasz

Dr. Nagy Balázs

Malajzia

Sultan Idris Education University

Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet

3 hónap / 1 MA hallgató

ősz/tavasz

Dr. Endrődy Orsolya

Új-Zéland

Massey University

Természettudományi Kar

Földrajz-és Földtudományi Intézet

2 hónap / 1 MA hallgató

ősz/tavasz

Dr. Sági Tamás

 

A mobilitás teljesítésének feltételei

Az Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás keretében külföldön teljesítő hallgatók

 • a fogadó intézményben nem fizetnek tandíjat;
 • itthon is beiratkozott, aktív hallgatók, akik esetleges itthoni tandíjukat kifizetik, és rendes ösztöndíjukat a külföldi tartózkodás idejére is megkapják;
 • féléváthallgatás esetén külföldön végzett tanulmányaikkal az itthoni tanulmányi kötelezettségeik egy részét kiváltják. A két együttműködő intézmény a hallgató kiutazása előtt megállapodik arról, hogy a hallgató mely kurzusokat fogja elvégezni a külföldi egyetemen. BA és MA hallgatók esetében minimum 20 kredit elvégzése kötelező, az ezen túl az egyes szakokra vonatkozó, a partnerintézményben teljesítendő minimum kreditszámot vagy tanegységszámot a szakfelelősök határozzák meg, ezt a kari/intézeti/tanszéki felhívásban közzéteszik. (PhD hallgatók a képzési tervükben meghatározott kutatási tevékenységet is teljesíthetnek a partneregyetemen részképzés keretében, ez esetben nincsen minimum kreditelvárás.)
 • A szakos kurzusok az ELTE-s kreditszámon, az egyéb kurzusok külön eljárás keretében számíthatók be a hallgató tanulmányaiba. További információk a tanulmányok tervezéséről.

KIK NYÚJTHATNAK BE PÁLYÁZATOT?

Minden olyan ELTE-s hallgató pályázhat, aki

 • magyar állampolgársággal, regisztrációs igazolással, vagy érvényes letelepedési-, illetőleg tartózkodási engedéllyel rendelkezik (kivéve a Stipendium Hungaricum program ösztöndíjasait);
 • alapképzésben résztvevő hallgatóként a tervezett kiutazásakor már legalább két félévet elvégezett (speciális kari szabályoknak megfelelően ez lehet több mint két félév is);
 • abban a félévben, amelyben a kiutazást tervezi, hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n;
 • megfelel az adott karon/tanszéken meghirdetett pályázati követelményeknek is;
 • az oktatás nyelvéből/nyelveiből legalább B2 szintű, komplex nyelvtudással rendelkezik (amennyiben a fogadó egyetem ennél magasabb szintű nyelvtudást kér, akkor az az irányadó)

Szakmai gyakorlat esetén

 • Az utolsó félévükben Erasmus+ részképzésen/tanulmányok ideje alatt végzett szakmai gyakorlaton részt vevő hallgatók: A mobilitás az utolsó félév vizsgaidőszakának utolsó napjáig tarthat, azonban a mobilitás beismertetésének még az abszolválás előtt meg kell történnie.
 • A frissen diplomát szerzett/abszolvált hallgatók is részt vehetnek szakmai gyakorlaton a végzésük utáni évben. Ebben az esetben a pályázatot már végzésük évében, az utolsó félév vizsgaidőszakának utolsó napjáig nyújthatják be, azaz amíg aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek.
 • A tanárasszisztensi mobilitási tevékenység is szakmai gyakorlatnak tekintendő (karspecifikus).
 • Szakmai gyakorlatra akár már a felsőoktatási tanulmányok első évében is lehet utazni (kari kivételek lehetnek).

Az Erasmus+ program szabályai szerint minden hallgató legfeljebb összesen 12 hónapra kaphat Erasmus státuszt képzési szintenként (ebbe a részképzés és szakmai gyakorlat egyaránt beleszámít, akkor is, ha zero grant (label) mobilitás!). Ha a pályázó jelenlegi képzési szintjén korábban részt vett Erasmus-részképzésben és/vagy szakmai gyakorlaton, de nem használta ki a 12 hónapos Erasmus-időkeretet, akkor újra pályázhat. 

A pályázás menete

Minden mobilitástípusra az alábbi dokumentumok benyújtásával lehet pályázni:

 1. pályázati űrlap (hiánytalanul kitöltve, aláírva, a szakmai koordinátorral is kitöltetve és aláíratva) és mellékletei:
 2. önéletrajz (magyarul és az elvárt idegen nyelven);
 3. motivációs levél és tanulmányi terv (magyarul és az elvárt idegen nyelven);
 4. az utolsó két félév osztályzatai magyarul és angolul (Neptunból letöltve megfelelő);
 5. diploma másolata magyarul és angolul (amennyiben a pályázó mester- vagy doktori képzésben vesz részt);
 6. az elvárt nyelvtudást igazoló dokumentum (az elvárt nyelvtudásról a szakmai koordinátornál lehet érdeklődni);
 7. ha nem magyar állampolgár, letelepedési vagy tartózkodási engedély, illetve menekültstátuszt igazoló okmány másolata;
 8. további, a kar/intézet/tanszék által kívánt mellékletek.

A pályázati anyagok összeállításakor vegyék figyelembe, hogy az idegen nyelven bekért dokumentumokat a partnerintézménynek továbbítjuk a nominálási folyamat részeként. Ezek tehát legfőképp arra szolgálnak, hogy a leendő fogadó intézményben megismerjék Önöket.

Minden dokumentum digitális formában (Word- vagy Pdf-fájlként) adandó be. Kérjük, hogy a fájlokat az alábbi formában nevezzék el: Vezetéknév Keresztnév_[dokumentum típusa magyarul]; Keresztnév Vezetéknév_[type of document in English] (pl. Minta Márton_Motivációs levél; Marton Minta_Letter of motivation). Hiányos, a feltételeknek nem megfelelő, olvashatatlan, vagy kézzel írt pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

A pályázat előkészítése során ellenőrizze a partneregyetem(ek) honlapján a kurzuskínálatot, tájékozódjon arról, hogy milyen nyelven és milyen képzési szinten (alap-, vagy mesterképzés) hirdetnek kurzusokat. A pályázatról, a partnerintézményekben folyó képzésekről bővebb információt a szakmai és/vagy a kari koordinátorok adnak.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE és az ELbírálás menete

A pályázatok benyújtása

A 2023/2024-es tanévre szóló pályázatokat az esetleges kari/intézeti/tanszéki sajátosságoknak megfelelően 2023. március 6-ig lehet benyújtani a kari nemzetközi irodáknak. A szakmai koordinátor a pályázatról tett javaslatát eljuttatja az intézeti vagy kari bíráló bizottságnak. A karok nemzetközi irodái az elbírált pályázatokat a kari döntéssel együtt továbbítják az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya (ENPO) munkatársai számára legkésőbb 2023. március 27-ig.

A bírálat szempontjai

A pályázatok elbírálásának általános szempontjai (nem prioritás szerint, a kari szabályozás alapján további szempontok is adódhatnak):

 • szaknyelvi ismeret;
 • tanulmányi eredmény;
 • szakmai tájékozottság és aktivitás;
 • kiválóság vagy egyéb jelentős szakmai teljesítmény;
 • Hallgatói Önkormányzatban vagy egyéb szervezetben végzett tevékenység;
 • beérkező Erasmus-hallgatók mentori feladatainak ellátása, vállalása.

A pályázatok elbírálása

A karok által felterjesztett pályázók mobilitásának pénzügyi támogatásáról a HOMB (Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság) 2023. április 25-én hoz döntést. A hallgatók fogadásáról pedig a partneregyetemek döntenek a nominálási eljárás keretében legkésőb várhatóan 2023. május közepéig. 

A pályázaton megfelelt, de ösztöndíjban nem részesülő hallgatók tartaléklistára kerülnek, illetve a partnerintézmény beleegyezése esetén önfinanszírozóként kezdhetik meg a külföldi mobilitási tevékenységet.

Eredményhirdetés

A HOMB-szavazás alapján Erasmus-támogatásban részesülő pályázók e-mailben kapnak értesítést előreláthatóan április végén. A karok által felterjesztett hallgatók a HOMB-döntés előtti nominálási határidőig feltételesen nominálandók.

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben a szakmai és kari koordinátorok állnak rendelkezésükre.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK AZ ERASMUS+ PROGRAMRÓL

Európai Bizottság
Tempus Közalapítvány


Pótpályázati felhívás a 2022/2023-as tanév tavaszi félévére

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem pótpályázatot hirdet a 2022/2023-as tanév tavaszi félévében rövid és hosszú távú, tanulmányi célú hallgatói mobilitás, valamint szakmai gyakorlat megvalósítására. A pályázatok leadási határideje 2022. szeptember 20.

A FELHÍVÁS CÉLJA

Az Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás programban való részvétel a pályázaton nyertes hallgatóknak lehetőséget ad arra, hogy az Erasmus-programban közvetlenül részt nem vevő, ún. partnerországokban (pl. Nagy-Britannia, Svájc, valamint az EU-n kívüli országok) lévő partneregyetemeinken részképzésben, rövid távú doktori mobilitásban, illetve szakmai gyakorlaton vegyenek részt a felhívásban szereplő további információk szerint.

Jelen felhívás keretében az alábbi mobilitástípusokra lehet pályázni:

 1. Hosszú távú, tanulmányi célú mobilitás közeli partnerországba (Nagy-Britannia, Svájc)
 2. Rövid távú doktori mobilitás közeli partnerországba (Nagy-Britannia, Svájc)
 3. Hosszú távú, tanulmányi célú mobilitás távoli partnerországba
 4. Rövid távú doktori mobilitás távoli partnerországba
 5. Hosszú távú szakmai gyakorlat távoli partnerországba

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a jelen felhívásban meghirdetett mobilitásokra kizárólag a partnerségekben résztvevő tanszékek/intézetek hallgatói pályázhatnak. Bővebb információt alább, az egyes mobilitástípusok bemutatásánál találnak.

Figyelem! A kiutazás pénzügyi tervezésének kulcsfontosságú eleme az elérhető kiegészítő támogatási lehetőségek ismerete. A támogatásokról, valamint a vonatkozó aktuális felhívásokról kövesse a honlapunkat!

Megpályázható mobilitástípusok

1. Hosszú távú, tanulmányi célú mobilitás közeli partnerországba

A tanulmányutak célja féléváthallgatás, kutatás, a szakdolgozat elkészítése lehet. Alap- és mesterképzéses hallgatók esetében a mobilitás csak akkor valósulhat meg, ha a külföldi tanulmányokat a küldő intézmény elfogadja, és azt a hallgató itthoni előmenetelébe – az ELTE-s kreditszámokon és átszámított érdemjeggyel, vagy a diplomamellékletben feltüntetve – beszámítja. A kötelezően teljesítendő minimum kreditek száma: 20.

PhD hallgatók esetében nem kötelező kurzusok felvétele és elvégzése, amennyiben a mobilitás célja kutatómunka.

 • pályázható időtartam: 2-6 hónap (jellemzően 1 szemeszter a kiírt mobilitások szerint)
 • ösztöndíj összege: 600 EUR/hó
 • utazási támogatás nem elérhető
 • kiegészítő támogatások, zöld utazási támogatás igényelhető

Az alábbi partnerségekben, a feltüntetett időtartamban és tanulmányi szinten valósítható meg mobilitás:

ORSZÁG

PARTNEREGYETEM

ELTE KAR

ELTE INTÉZMÉNY

ÖSZTÖNDÍJAS IDŐTARTAM / MEGPÁLYÁZHATÓ HELYEK SZÁMA

MEGPÁLYÁZHATÓ FÉLÉV

SZAKMAI KOORDINÁTOR

Egyesült Királyság

Aberystwyth University

Állam- és Jogtudományi Kar

Közigazgatási Jogi Tanszék

5 hónap / 1 BA és/vagy MA hallgató

tavasz

Dr. Rozsnyai Krisztina

Egyesült Királyság

Middlesex University

Állam- és Jogtudományi Kar

Közigazgatási Jogi Tanszék

5 hónap / 1 BA vagy MA hallgató

tavasz

Dr. Rozsnyai Krisztina

Egyesült Királyság

Stranmillis University College

Tanító- és Óvóképző Kar

Kari szinten

5 hónap / 2 BA hallgató

tavasz

Romanoczki Ildikó

Egyesült Királyság

University College London

 

Bölcsészettudományi Kar

Görög Tanszék

 

6 hónap / 2 BA és/vagy MA hallgató

tavasz

Dr. Kozák Dániel

 

Egyesült Királyság

University College London

 

Bölcsészettudományi Kar

Ókortörténeti Tanszék

 

5 hónap / 2 BA hallgató

tavasz

Dr. Patay-Horváth András

 

Egyesült Királyság

University of Hull

Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Pszichológiai Intézet

5 hónap / 2 BA és/vagy MA hallgató

tavasz

Dr. Kiss Orhidea Edith

Egyesült Királyság

University of Manchester

Állam- és Jogtudományi Kar

Közigazgatási Jogi Tanszék

5 hónap / 1 BA hallgató

tavasz

Dr. Rozsnyai Krisztina

Egyesült Királyság

University of Sheffield

Állam- és Jogtudományi Kar

Közigazgatási Jogi Tanszék

5 hónap / 1 BA hallgató

tavasz

Dr. Rozsnyai Krisztina

Egyesült Királyság

University of Sheffield

Bölcsészettudományi Kar

Angol-Amerikai Intézet

5 hónap / 2 BA hallgató

tavasz

Dr. Szécsényi Krisztina

Gibraltár

University of Gibraltar

Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszék

4 hónap / 2 MA és/vagy PhD hallgató

tavasz

Dr. Demetrovics Zsolt

Svájc

Universität Bern

Állam- és Jogtudományi Kar

Közigazgatási Jogi Tanszék

5 hónap / 1 BA vagy MA vagy PhD hallgató

tavasz

Dr. Rozsnyai Krisztina

2. Rövid távú doktori mobilitás közeli partnerországba

Rövid távú mobilitásra kizárólag PhD-hallgatók pályázhatnak kutatás, továbbképzés vagy szakmai gyakorlaton való részvétel céljával. Konferencián való részvétel önmagában nem támogatható.

 • pályázható időtartam: min. 5, max. 30 nap
 • ösztöndíj összege: 70 EUR/nap a 14. napig, 50 EUR/nap a 15. naptól
 • utazási támogatás: nem elérhető
 • ugyanakkor igényelhető plusz 1-1 utazási nap
 • további támogatási lehetőségek

Az alábbi partnerségekben, a feltüntetett időtartamban valósítható meg mobilitás:

ORSZÁG

PARTNEREGYETEM

ELTE KAR

ELTE INTÉZMÉNY

ÖSZTÖNDÍJAS IDŐTARTAM / MEGPÁLYÁZHATÓ HELYEK SZÁMA

MEGPÁLYÁZHATÓ FÉLÉV

SZAKMAI KOORDINÁTOR

Egyesült Királyság

Middlesex University

 

Állam- és Jogtudományi Kar

Közigazgatási Jogi Tanszék

14 nap / 1 PhD hallgató

tavasz

Dr. Rozsnyai Krisztina

Gibraltár

University of Gibraltar

 

Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Pszichológiai Intézet

30 nap / 2 PhD hallgató

tavasz

Dr. Demetrovics Zsolt

Svájc

Universität Luzern

 

Állam- és Jogtudományi Kar

Közigazgatási Jogi Tanszék

14 nap / 1 PhD hallgató

tavasz

Dr. Rozsnyai Krisztina

3. Hosszú távú, tanulmányi célú mobilitás vagy szakmai gyakorlat távoli partnerországba

A tanulmányutak célja féléváthallgatás, a szakdolgozat elkészítése, doktori kutatás lehet. Alap- és mesterképzéses hallgatók esetében a mobilitás csak akkor valósulhat meg, ha a külföldi tanulmányokat a hazai intézmény elfogadja, és azt a hallgató itthoni előmenetelébe – az ELTE-s kreditszámokon és átszámított érdemjeggyel, vagy a diplomamellékletben feltüntetve – beszámítja. A kötelezően teljesítendő minimum kreditek száma: 20.

PhD hallgatók esetében nem kötelező kurzusok felvétele és elvégzése, amennyiben a mobilitás célja kutatómunka.

 • pályázható időtartam: 2-6 hónap (a megpályázható mobilitások szerint)
 • ösztöndíj összege: 700 EUR/hó (tanulmányi és szakmai gyakorlat esetén is)
 • kiegészítő támogatás egyes partnerségekben igényelhető
 • utazási támogatás (egyszeri támogatás, a küldő és a fogadó intézmény székhelye közti távolság légvonalban, az Európai Bizottság kalkulátorával számolva)
TÁVOLSÁG UTAZÁSI TÁMOGATÁS
0 – 99 km 20 €
100 – 499 km 180 €
500 – 1 999 km 275 €
2 000 – 2 999 km 360 €
3 000 – 3 999 km 530 €
4 000 – 7 999 km 820 €
8 000 – 19 999 km 1 500 €

Mobilitás az alábbi partneregyetemeken, a feltüntetett időtartamban és tanulmányi szinten valósítható meg. A megpályázható szakmai gyakorlatról dőlt betűvel szedve találnak információt:

Figyelem! Az alább csillaggal (*) jelölt partnerségekben meghirdetett mobilitások mellé csak a következő kiegészítő támogatások pályázhatók: EHÖK Erasmus+ Start Ösztöndíj, valamint ELTE Alumni Alapítványi Pályázat

ORSZÁG

PARTNEREGYETEM

ELTE KAR

ELTE INTÉZMÉNY

ÖSZTÖNDÍJAS IDŐTARTAM / MEGPÁLYÁZHATÓ HELYEK SZÁMA

MEGPÁLYÁZHATÓ FÉLÉV

SZAKMAI KOORDINÁTOR

Albánia*

Polytechnic University of Tirana

Informatikai Kar

Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék

3 hónap / 1PhD hallgató

tavasz

Dr. Gáspár Albert

Argentína

Universidade de Buenos Aires

Bölcsészettudományi Kar

Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszék

5 hónap / 1 MA és/vagy PhD hallgató

tavasz

Dr. Menczel Gabriella

Argentína

Universidade de Buenos Aires

Bölcsészettudományi Kar

Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszék

5 hónap / 1 MA vagy PhD hallgató

Szakmai gyakorlat

tavasz

Dr. Menczel Gabriella

Brazília

PUC Minas Gerais

Állam- és Jogtudományi Kar

Közigazgatási Jogi Tanszék

5 hónap / 1 BA vagy MA, vagy PhD hallgató

tavasz

 

Dr. Rozsnyai Krisztina

Brazília*

Universidade Federal da Paraíba

Informatikai Kar

Programozási Nyelvek és Fordítóprogramok Tanszék

5 hónap / 1 BA vagy MA hallgató

tavasz

Dr. Zsók Viktória

Kanada*

McGill University

Bölcsészettudományi Kar

Történeti Intézet

4 hónap / 1 PhD hallgató

tavasz

Dr. Erika Szívós

Egyiptom

Cairo University

Bölcsészettudományi Kar

Latin Tanszék

4 hónap / 1 BA vagy MA hallgató

tavasz

Dr. Ferenczi Attila

Dr. Kozák Dániel

Grúzia*

Georgian Institute of Public Affairs

Természettudományi Kar

Környezettudományi Cetnrum

5 hónap / 3 BA vagy MA hallgató

tavasz

Dr. Angyal Zsuzsanna

Grúzia*

Georgian Institute of Public Affairs

Bölcsészettudományi Kar

Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet

5 hónap / 3 BA és/vagy MA hallgató

tavasz

Dr. Polyák Gábor

Grúzia*

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

Bölcsészettudományi Kar

Történeti Intézet

5 hónap / 1 PhD hallgató

tavasz

Dr. Körmendi Tamás

Japán

Yamaguchi University

Bölcsészettudományi Kar

Japán Tanszék

4 hónap / 2 BA és/vagy MA és/vagy PhD hallgató

tavasz

Dr. Szabó Balázs

Kína

Beijing Foreign Studies University

Bölcsészettudományi Kar

Kínai Tanszék

5 hónap / 6 BA és/vagy MA és/vagy PhD hallgató

tavasz

Dr. Pap Melinda

Kína*

East China Normal

 

Bölcsészettudományi Kar

Kínai Tanszék

3 hónap / 1 MA hallgató

tavasz

Dr. Pap Melinda

Kína*

East China Normal

 

Természettudományi Kar

 

Regionális Tudományi Tanszék

4 hónap / 1 MA vagy PhD hallgató

tavasz

Dr. Gyuris Ferenc

 

Kína*

Fudan University

Bölcsészettudományi Kar

Kínai Tanszék

3 hónap / 1 MA hallgató

tavasz

Dr. Pap Melinda

Kína

Peking University

Bölcsészettudományi Kar

Ókortörténeti Tanszék

6 hónap / 1 BA vagy MA vagy PhD hallgató

tavasz

Dr. Kató Péter

Mexico

UNAM

Természettudományi Kar

Geometriai Tanszék

5 hónap / 1 MA hallgató

tavasz

Dr. Kiss György

Mongólia

National University of Mongolia

Bölcsészettudományi Kar

Mongol és Belső-Ázsiai Tanszék

3 hónap / 1 MA vagy PhD hallgató

tavasz

Dr. Birtalan Ágnes

Mozambik

Universidade Eduardo Mondlane

Bölcsészettudományi Kar

Portugál Nyelvi és Irodalmi Tanszék

5 hónap / 2 BA és/vagy MA és/vagy PhD hallgató

tavasz

Dr. Rákóczi István

Dr. Urbán Bálint

 

Zöld-foki-szigetek*

University of Cape Verde   

Bölcsészettudományi Kar

Portugál Tanszék

3 hónap / 2 BA és/vagy MA hallgató

tavasz

Dr. Rákóczi István

Dr. Urbán Bálint

 

4. Rövid távú doktori mobilitás távoli partnerországba

Rövid távú mobilitásban kizárólag PhD-hallgatók vehetnek részt kutatás, továbbképzés vagy szakmai gyakorlat céljával.

 • pályázható időtartam: min. 5, max. 30 nap
 • ösztöndíj összege: 70 EUR/nap a 14. napig, 50 EUR/nap a 15. naptól
 • utazási támogatás a fenti táblázat alapján
 • kiegészítő támogatás igényelhető

Az alábbi partnerségekben, a feltüntetett időtartamban valósítható meg mobilitás:

ORSZÁG

PARTNEREGYETEM

ELTE KAR

ELTE INTÉZMÉNY

ÖSZTÖNDÍJAS IDŐTARTAM / MEGPÁLYÁZHATÓ HELYEK SZÁMA

MEGPÁLYÁZHATÓ FÉLÉV

SZAKMAI KOORDINÁTOR

Amerikai Egyesült Államok Indiana University Maurer School of Law Állam- és Jogtudományi Kar kari szinten 14 nap / 1 PhD hallgató tavasz Dr. Hungler Sára

Kína

Peking University

Bölcsészettudományi Kar

Ókortörténeti Tanszék

30 nap / 1 PhD hallgató

tavasz

Dr. Kató Péter

A mobilitás teljesítésének feltételei

Az Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás keretében külföldön teljesítő hallgatók

 • a fogadó intézményben nem fizetnek tandíjat;
 • itthon is beiratkozott, aktív hallgatók, akik esetleges itthoni tandíjukat kifizetik, és rendes ösztöndíjukat a külföldi tartózkodás idejére is megkapják;
 • féléváthallgatás esetén külföldön végzett tanulmányaikkal az itthoni tanulmányi kötelezettségeik egy részét kiváltják. A két együttműködő tanszék a hallgató kiutazása előtt megállapodik arról, hogy a hallgató mely kurzusokat fogja elvégezni a külföldi egyetemen. BA és MA hallgatók esetében minimum 20 kredit elvégzése kötelező, az ezen túl az egyes szakokra vonatkozó, a partnerintézményben teljesítendő minimum kreditszámot vagy tanegységszámot a szakfelelősök határozzák meg, ezt a kari/intézeti/tanszéki felhívásban közzéteszik. (PhD hallgatók a képzési tervükben meghatározott kutatási tevékenységet is teljesíthetnek a partneregyetemen részképzés keretében, ez esetben nincsen minimum kreditelvárás.)
 • A szakos kurzusok az ELTE-s kreditszámon, az egyéb kurzusok külön eljárás keretében számíthatók be a hallgató tanulmányaiba. További információk a tanulmányok tervezéséről

KIK NYÚJTHATNAK BE PÁLYÁZATOT?

Minden olyan ELTE-s hallgató pályázhat, aki

 • magyar állampolgársággal, regisztrációs igazolással, vagy érvényes letelepedési-, illetőleg tartózkodási engedéllyel rendelkezik (kivéve a Stipendium Hungaricum ösztöndíjasokat);
 • alapképzésben résztvevő hallgatóként a tervezett kiutazásakor már legalább két félévet elvégezett (speciális kari szabályoknak megfelelően ez lehet több mint két félév is);
 • abban a félévben, amelyben a kiutazást tervezi, hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n;
 • megfelel az adott karon/tanszéken meghirdetett pályázati követelményeknek is;
 • az oktatás nyelvéből/nyelveiből legalább B2 szintű, komplex nyelvtudással rendelkezik (amennyiben a fogadó egyetem ennél magasabb szintű nyelvtudást kér, akkor az az irányadó)

Szakmai gyakorlat esetén

 • Az utolsó félévükben Erasmus+ részképzésen/tanulmányok ideje alatt végzett szakmai gyakorlaton részt vevő hallgatók: A mobilitás az utolsó félév vizsgaidőszakának utolsó napjáig tarthat, azonban a mobilitás beismertetésének még az abszolválás előtt meg kell történnie.
 • A frissen diplomát szerzett/abszolvált hallgatók is részt vehetnek szakmai gyakorlaton a végzésük utáni évben. Ebben az esetben a pályázatot már végzésük évében, az utolsó félév vizsgaidőszakának utolsó napjáig nyújthatják be, azaz amíg aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek.
 • A tanárasszisztensi mobilitási tevékenység is szakmai gyakorlatnak tekintendő (karspecifikus).
 • Szakmai gyakorlatra akár már a felsőoktatási tanulmányok első évében is lehet utazni (kari kivételek lehetnek).

Az Erasmus+ program szabályai szerint minden hallgató legfeljebb összesen 12 hónapra kaphat Erasmus státuszt képzési szintenként (részképzés és szakmai gyakorlat összesen, akkor is, ha zero grant (label) mobilitás!). Ha a pályázó jelenlegi képzési szintjén korábban részt vett Erasmus részképzésben és/vagy szakmai gyakorlaton, de nem használta ki a 12 hónapos Erasmus-időkeretet, akkor újra pályázhat. Azok a mester- vagy doktori képzésben részt vevő hallgatók is pályázhatnak, akik a korábbi képzési szinte(ke)n már voltak Erasmus+-ösztöndíjas hallgatók.

A pályázás menete

Minden mobilitástípusra az alábbi dokumentumok benyújtásával lehet pályázni:

 1. pályázati űrlap (hiánytalanul kitöltve, aláírva, a szakmai koordinátorral kitöltetve) és mellékletei:
 2. önéletrajz (magyarul és az elvárt idegen nyelven);
 3. motivációs levél és tanulmányi terv (magyarul és az elvárt idegen nyelven);
 4. az utolsó két félév osztályzatai magyarul és angolul (Neptunból letöltve megfelelő);
 5. diploma másolata magyarul és angolul (amennyiben a pályázó mester- vagy doktori képzésben vesz részt);
 6. az elvárt nyelvtudást igazoló dokumentum (az elvárt nyelvtudásról a szakmai koordinátornál lehet érdeklődni);
 7. ha nem magyar állampolgár, letelepedési vagy tartózkodási engedély, illetve menekültstátuszt igazoló okmány másolata;
 8. további, a kar/intézet/tanszék által kívánt mellékletek.

A pályázati anyagok összeállításakor vegyék figyelembe, hogy az idegen nyelven bekért dokumentumokat a partnerintézménynek továbbítjuk a nominálási folyamat részeként. Ezek tehát legfőképp arra szolgálnak, hogy a leendő fogadó intézményben megismerjék Önöket.

Minden dokumentum digitális formában (Word- vagy Pdf-fájlként) adandó be. Kérjük, hogy a fájlokat az alábbi formában nevezzék el: Vezetéknév Keresztnév_[dokumentum típusa magyarul]; Keresztnév Vezetéknév_[type of document in English] (pl. Minta Márton_Motivációs levél; Marton Minta_Letter of motivation). Hiányos, a feltételeknek nem megfelelő, olvashatatlan, vagy kézzel írt pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

A pályázat előkészítése során ellenőrizze a partneregyetem(ek) honlapján a kurzuskínálatot, tájékozódjon arról, hogy milyen nyelven és milyen képzési szinten (alap-, vagy mesterképzés) hirdetnek kurzusokat. A pályázatról, a partnerintézményekben folyó képzésekről bővebb információt a szakmai és/vagy a kari koordinátorok adnak.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE és az ELbírálás menete

A pályázatok benyújtása

A 2022/2023-as tavaszi félévre szóló pályázatokat az esetleges kari/intézeti/tanszéki sajátosságoknak megfelelően 2022. szeptember 20-ig lehet benyújtani a fent feltüntetett szakmai koordinátor részére. A szakmai koordinátor a pályázatról tett javaslatát 5 munkanapon belül eljuttatja a Kari Külügyi Bizottságnak (KKB), amit a Bizottság a döntését követően legkésőbb 2022. október 3-ig továbbít az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya (ENPO) munkatársai számára.

A bírálat szempontjai

A pályázatok elbírálásának általános szempontjai (nem prioritás szerint, a kari szabályozás alapján további szempontok is adódhatnak):

 • szaknyelvi ismeret;
 • tanulmányi eredmény;
 • szakmai tájékozottság és aktivitás;
 • kiválóság vagy egyéb jelentős szakmai teljesítmény;
 • Hallgatói Önkormányzatban vagy egyéb szervezetben végzett tevékenység;
 • beérkező Erasmus-hallgatók mentori feladatainak ellátása, vállalása.

Rangsorolás és döntés

A formai feltételeknek megfelelő pályázatokat első körben a Kari Bíráló Bizottság (KBB) értékeli és rangsorolja a szakmai koordinátor javaslatát és egyéb, a pályázati felhívásban közzétett szempontokat figyelembe véve. A KBB a pályázatban benyújtott dokumentumok (és esetleges szóbeli meghallgatás) alapján egyéni értékelő lapot készít. A KBB az egyéni értékelő lapon rögzített pontszámok alapján rangsorolja a pályázatokat, és a kari rangsort továbbítja az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya (ENPO) számára. Az ELTE részéről a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság (HOMB) 2022. október 13-ig dönt a felterjesztett pályázatok támogatásáról, a végleges döntést pedig a partneregyetemek hozzák meg a 2022. október 15-i határidővel zajló nominálási folyamatot követően várhatóan két héten belül.

A pályázaton megfelelt, de ösztöndíjban nem részesülő hallgatók tartaléklistára kerülnek, illetve a partnerintézmény beleegyezése esetén önfinanszírozóként kezdhetik meg a külföldi mobilitási tevékenységet.

Eredményhirdetés

A nyertes pályázók e-mailben kapnak értesítést, előreláthatóan október végén. Azon partnerek estében, ahol a pályázók nominálását október elején kérik elküldeni, a KBB által felterjesztett hallgatókat feltételesen nomináljuk.

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben a szakmai és kari koordinátorok állnak rendelkezésükre.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK AZ ERASMUS+ PROGRAMRÓL

Európai Bizottság
Tempus Közalapítvány


Pályázati felhívás a 2022/2023-as tanévre - "Erasmus+ 20%"

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem pályázatot ír ki a 2022/2023-as tanévben rövid és hosszú távú, tanulmányi célú hallgatói mobilitás, valamint szakmai gyakorlat megvalósítására. A pályázatok leadási határideje 2022. május 6.

A FELHÍVÁS CÉLJA

Az "Erasmus+ 20%" támogatás a pályázaton nyertes hallgatóknak lehetőséget ad arra, hogy az Erasmus programban közvetlenül részt nem vevő, ún. partnerországokban (pl. Nagy-Britannia, Svájc, valamint Európán kívüli országok) lévő partneregyetemeinken rövid- és hosszútávú részképzésben, illetve szakmai gyakorlaton vegyenek részt a felhívásban szereplő további információk szerint.

Jelen felhívás keretében az alábbi mobilitástípusokra lehet pályázni:

 1. Hosszú távú, tanulmányi célú mobilitás közeli partnerországba (Nagy-Britannia, Svájc)
 2. Rövid távú doktori mobilitás közeli partnerországba (Nagy-Britannia, Svájc)
 3. Hosszú távú, tanulmányi célú mobilitás vagy szakmai gyakorlat távoli partnerországba
 4. Rövid távú doktori mobilitás távoli partnerországba

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a meghirdetett mobilitásokra kizárólag a támogatott partnerségekben résztvevő tanszékek/intézetek hallgatói pályázhatnak. Bővebb információt alább, az egyes mobilitástípusok bemutatásánál találnak.

Megpályázható mobilitástípusok

1. Hosszú távú, tanulmányi célú mobilitás közeli partnerországba

A tanulmányutak célja féléváthallgatás, kutatás, a szakdolgozat elkészítése lehet. Alap- és mesterképzéses hallgatók esetében a mobilitás csak akkor valósulhat meg, ha a külföldi tanulmányokat a küldő intézmény elfogadja, és azt a hallgató itthoni előmenetelébe – az ELTE-s kreditszámokon és átszámított érdemjeggyel, vagy a diplomamellékletben feltüntetve – beszámítja. A kötelezően teljesítendő minimum kreditek száma: 20.

PhD hallgatók esetében nem kötelező kurzusok felvétele és elvégzése, amennyiben a mobilitás célja kutatómunka.

 • pályázható időtartam: 4-10 hónap (jellemzően 1 szemeszter)
 • ösztöndíj összege: 520 EUR/hó
 • utazási támogatás nem elérhető

Az alábbi partnerségekben, a feltüntetett időtartamban valósítható meg mobilitás:

ORSZÁG

PARTNEREGYETEM

ELTE KAR

ELTE INTÉZMÉNY

ÖSZTÖNDÍJAS IDŐTARTAM / MEGPÁLYÁZHATÓ HELYEK SZÁMA

MEGPÁLYÁZHATÓ FÉLÉV

SZAKMAI KOORDINÁTOR

Egyesült Királyság

Aberystwyth University

Állam- és Jogtudományi Kar

Közigazgatási Jogi Tanszék

5 hónap / 2 BA és/vagy MA hallgató

ősz/tavasz

Dr. Rozsnyai Krisztina

Egyesült Királyság

Leeds Beckett University

Bölcsészettudományi Kar

Angol-Amerikai Intézet

5 hónap / 3 BA hallgató

ősz/tavasz

Dr. Szécsényi Krisztina

Egyesült Királyság

Middlesex University

Állam- és Jogtudományi Kar

Közigazgatási Jogi Tanszék

5 hónap / 1 BA vagy MA hallgató

ősz/tavasz

Dr. Rozsnyai Krisztina

Egyesült Királyság

Nottingham Trent University

Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Pszichológiai Intézet

5 hónap / 2 BA és/vagy PhD hallgató

ősz/tavasz

Dr. Kiss Orhidea Edith

Egyesült Királyság

Stranmillis University College

Tanító- és Óvóképző Kar

Kari szinten

5 hónap / 2 BA hallgató

ősz/tavasz

Romanoczki Ildikó

Egyesült Királyság

University College London

 

Bölcsészettudományi Kar

Görög Tanszék

 

6 hónap / 2 BA és/vagy MA hallgató

ősz/tavasz

Dr. Kozák Dániel

 

Egyesült Királyság

University College London

 

Bölcsészettudományi Kar

Ókortörténeti Tanszék

 

5 hónap / 2 BA hallgató

ősz/tavasz

Dr. Patay-Horváth András

 

Egyesült Királyság

University of Bristol

 

Állam- és Jogtudományi Kar

Közigazgatási Jogi Tanszék

10 hónap / 2 BA hallgató

ősz (teljes évre)

Dr. Rozsnyai Krisztina

Egyesült Királyság

University of Hull

Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Pszichológiai Intézet

5 hónap / 2 BA és/vagy MA hallgató

tavasz

(ősz egyeztetés alatt)

Dr. Kiss Orhidea Edith

Egyesült Királyság

University of Manchester

Állam- és Jogtudományi Kar

Közigazgatási Jogi Tanszék

5 hónap / 2 BA hallgató

ősz/tavasz

Dr. Rozsnyai Krisztina

Egyesült Királyság

University of Sheffield

Állam- és Jogtudományi Kar

Közigazgatási Jogi Tanszék

5 hónap / 2 BA hallgató

ősz/tavasz

Dr. Rozsnyai Krisztina

Egyesült Királyság

University of Sheffield

Bölcsészettudományi Kar

Angol-Amerikai Intézet

5 hónap / 4 BA hallgató

ősz/tavasz

Dr. Szécsényi Krisztina

Egyesült Királyság

University of Warwick

Állam- és Jogtudományi Kar

Közigazgatási Jogi Tanszék

9 hónap / 2 BA és/vagy MA hallgató

ősz (teljes év)

Dr. Rozsnyai Krisztina

Gibraltár

University of Gibraltar

Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszék

4 hónap / 2 MA és/vagy PhD hallgató

ősz/tavasz

Dr. Demetrovics Zsolt

Svájc

Universität Bern

Állam- és Jogtudományi Kar

Közigazgatási Jogi Tanszék

5 hónap / 1 BA vagy MA vagy PhD hallgató

ősz/tavasz

Dr. Rozsnyai Krisztina

Svájc

Universität Luzern

Állam- és Jogtudományi Kar

Közigazgatási Jogi Tanszék

5 hónap / 1 BA vagy MA hallgató

ősz/tavasz

Dr. Rozsnyai Krisztina

Svájc

University of Zürich

Állam- és Jogtudományi Kar

Közigazgatási Jogi Tanszék

5 hónap / 1 BA vagy MA hallgató

tavasz

Dr. Rozsnyai Krisztina

2. Rövid távú doktori mobilitás közeli partnerországba

Rövid távú mobilitásban kizárólag PhD-hallgatók vehetnek részt kutatás, továbbképzés vagy szakmai gyakorlat céljával.

 • pályázható időtartam: min. 5, max. 30 nap
 • ösztöndíj összege: 70 EUR/nap a 14. napig, 50 EUR/nap a 15. naptól
 • utazási támogatás nem elérhető

Az alábbi partnerségekben, a feltüntetett időtartamban valósítható meg mobilitás:

ORSZÁG

PARTNEREGYETEM

ELTE KAR

ELTE INTÉZMÉNY

ÖSZTÖNDÍJAS IDŐTARTAM / MEGPÁLYÁZHATÓ HELYEK SZÁMA

MEGPÁLYÁZHATÓ FÉLÉV

SZAKMAI KOORDINÁTOR

Egyesült Királyság

Amity University London Campus

 

Informatikai Kar

Média és Oktatásinformatikai Tanszék

7 nap / 2 PhD hallgató

tavasz

Dr. Illés Zoltán

Egyesült Királyság

Middlesex University

 

Állam- és Jogtudományi Kar

Közigazgatási Jogi Tanszék

14 nap / 1 PhD hallgató

ősz/tavasz

Dr. Rozsnyai Krisztina

Egyesült Királyság

University of Bristol

 

Állam- és Jogtudományi Kar

Közigazgatási Jogi Tanszék

5 nap / 4 PhD hallgató

ősz/tavasz

Dr. Rozsnyai Krisztina

Gibraltár

University of Gibraltar

 

Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Pszichológiai Intézet

30 nap / 2 PhD hallgató

ősz/tavasz

Dr. Demetrovics Zsolt

Svájc

Universität Luzern

 

Állam- és Jogtudományi Kar

Közigazgatási Jogi Tanszék

14 nap / 1 PhD hallgató

ősz/tavasz

Dr. Rozsnyai Krisztina

3. Hosszú távú, tanulmányi célú mobilitás vagy szakmai gyakorlat távoli partnerországba

A tanulmányutak célja féléváthallgatás, kutatás, a szakdolgozat elkészítése lehet. Alap- és mesterképzéses hallgatók esetében a mobilitás csak akkor valósulhat meg, ha a külföldi tanulmányokat a küldő intézmény elfogadja, és azt a hallgató itthoni előmenetelébe – az ELTE-s kreditszámokon és átszámított érdemjeggyel, vagy a diplomamellékletben feltüntetve – beszámítja. A kötelezően teljesítendő minimum kreditek száma: 20.

PhD hallgatók esetében nem kötelező kurzusok felvétele és elvégzése, amennyiben a mobilitás célja kutatómunka.

 • ösztöndíj összege: 700 EUR/hó (tanulmányi és szakmai gyakorlat esetén is)
 • utazási támogatás (egyszeri támogatás, a küldő és a fogadó intézmény székhelye közti távolság légvonalban, az Európai Bizottság kalkulátorával számolva)
TÁVOLSÁG UTAZÁSI TÁMOGATÁS
0 – 99 km 20 €
100 – 499 km 180 €
500 – 1 999 km 275 €
2 000 – 2 999 km 360 €
3 000 – 3 999 km 530 €
4 000 – 7 999 km 820 €
8 000 – 19 999 km 1 500 €

Mobilitás az alábbi partneregyetemeken, a feltüntetett időtartamban valósítható meg. A megpályázható szakmai gyakorlatról dőlt betűvel szedve találnak információt:

ORSZÁG

PARTNEREGYETEM

ELTE KAR

ELTE INTÉZMÉNY

ÖSZTÖNDÍJAS IDŐTARTAM / MEGPÁLYÁZHATÓ HELYEK SZÁMA

MEGPÁLYÁZHATÓ FÉLÉV

SZAKMAI KOORDINÁTOR

Amerikai Egyesült Államok

Indiana University Maurer School of Law

Állam- és Jogtudományi Kar

Nemzetközi Jogi Tanszék

4 hónap / 1 BA vagy MA hallgató

ősz/tavasz

Dr. Hungler Sára

Argentína

Universidade de Buenos Aires

Bölcsészettudományi Kar

Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszék

5 hónap / 2 MA és/vagy PhD hallgató

ősz/tavasz

Dr. Menczel Gabriella

Argentína

Universidade de Buenos Aires

Bölcsészettudományi Kar

Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszék

5 hónap / 1 MA vagy PhD hallgató

Szakmai gyakorlat

ősz/tavasz

Dr. Menczel Gabriella

Argentína

Universidad Nacional de Cuyo

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Gyógypedagógiai Módszertani és Rehabilitációs Intézet

6 hónap / 1 BA hallgató

ősz/tavasz

Dr. Gombás Judit

Brazília

PUC Minas Gerais

Állam- és Jogtudományi Kar

Közigazgatási Jogi Tanszék

5 hónap / 1 hallgató

tavasz

(ősz egyeztetés alatt)

Dr. Rozsnyai Krisztina

Egyiptom

Cairo University

Bölcsészettudományi Kar

Latin Tanszék

4 hónap / 1 hallgató

tavasz

(ősz egyeztetés alatt)

Dr. Ferenczi Attila

Dr. Kozák Dániel

Japán

Yamaguchi University

Bölcsészettudományi Kar

Japán Tanszék

4 hónap / 3 BA és/vagy MA és/vagy PhD hallgató

ősz/tavasz

Dr. Szabó Balázs

Kína

Beijing Foreign Studies University

Bölcsészettudományi Kar

Kínai Tanszék

5 hónap / 10 BA és/vagy MA és/vagy PhD hallgató

ősz/tavasz

Dr. Pap Melinda

Kína

Peking University

Bölcsészettudományi Kar

Ókortörténeti Tanszék

6 hónap / 1 BA és/vagy MA és/vagy PhD hallgató

ősz/tavasz

Dr. Kató Péter

Korea

Dongguk University

Bölcsészettudományi Kar

Koreai Tanszék

5 hónap / 3 BA és/vagy MA és/vagy PhD hallgató

ősz/tavasz

Dr. Mecsi Beatrix

Mexikó

UNAM

Természettudományi Kar

Geometriai Tanszék

5 hónap / 1 MA hallgató

tavasz

(ősz egyeztetés alatt)

Dr. Kiss György

Mongólia

National University of Mongolia

Bölcsészettudományi Kar

Mongol és Belső-Ázsiai Tanszék

3 hónap / 1 MA vagy PhD hallgató

tavasz

(ősz egyeztetés alatt)

Dr. Birtalan Ágnes

Mozambik

Universidade Eduardo Mondlane

Bölcsészettudományi Kar

Portugál Nyelvi és Irodalmi Tanszék

5 hónap / 2 BA és/vagy MA és/vagy PhD hallgató

ősz/tavasz

Dr. Urbán Bálint

4. Rövid távú doktori mobilitás távoli partnerországba

Rövid távú mobilitásban kizárólag PhD-hallgatók vehetnek részt kutatás, továbbképzés vagy szakmai gyakorlat céljával.

 • pályázható időtartam: min. 5, max. 30 nap
 • ösztöndíj összege: 70 EUR/nap a 14. napig, 50 EUR/nap a 15. naptól
 • utazási támogatás a fenti táblázat alapján

Az alábbi partnerségekben, a feltüntetett időtartamban valósítható meg mobilitás:

ORSZÁG

PARTNEREGYETEM

ELTE KAR

ELTE INTÉZMÉNY

ÖSZTÖNDÍJAS IDŐTARTAM / MEGPÁLYÁZHATÓ HELYEK SZÁMA

MEGPÁLYÁZHATÓ FÉLÉV

SZAKMAI KOORDINÁTOR

Amerikai Egyesült Államok

Indiana University Maurer School of Law

Állam- és Jogtudományi Kar

Nemzetközi Jogi Tanszék

14 nap / 2 PhD hallgató

ősz/tavasz

Dr. Hungler Sára

Ausztrália

Griffith University

Állam- és Jogtudományi Kar

Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék

14 nap / 1 PhD hallgató

ősz/tavasz

Dr. Erdős István

Egyesült Arab Emírségek

Amity University Dubai Campus

Informatikai Kar

Média és Oktatásinformatikai Tanszék

7 nap / 2 MA hallgató

tavasz

Dr. Illés Zoltán

India

Amity University Noida Campus

Informatikai Kar

Média és Oktatásinformatikai Tanszék

7 nap / 2 PhD hallgató

tavasz

Dr. Illés Zoltán

Irán

Gorgan University of Agricultural Science and Natural Resources

Természettudományi Kar

Természetföldrajzi Tanszék

14 nap / 2 PhD hallgató

ősz/tavasz

Dr. Horváth Erzsébet

Kanada

University of Victoria

Állam- és Jogtudományi Kar

Alkotmányjogi Tanszék

14 nap / 1 PhD hallgató

ősz/tavasz

Dr. Bodnár Eszter

Kína

Peking University

Bölcsészettudományi Kar

Ókortörténeti Tanszék

30 nap / 1 PhD hallgató

ősz/tavasz

Dr. Kató Péter

Mexikó

UNAM

Természettudományi Kar

Geometriai Tanszék

15 nap / 1 PhD hallgató

tavasz

(ősz egyeztetés alatt)

Dr. Kiss György

Panama

University of Panama

Állam- és Jogtudományi Kar

Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék

14 nap / 1 PhD hallgató

tavasz

(ősz egyeztetés alatt)

Dr. Erdős István

 

A mobilitás teljesítésének feltételei

Az Erasmus+ 20% támogatás keretében külföldön teljesítő hallgatók

 • a fogadó intézményben nem fizetnek tandíjat;
 • itthon is beiratkozott, aktív hallgatók, akik esetleges itthoni tandíjukat kifizetik, és rendes ösztöndíjukat a külföldi tartózkodás idejére is megkapják;
 • féléváthallgatás esetén külföldön végzett tanulmányaikkal az itthoni tanulmányi kötelezettségeik egy részét kiváltják. A két együttműködő tanszék a hallgató kiutazása előtt megállapodik arról, hogy a hallgató mely kurzusokat fogja elvégezni a külföldi egyetemen. BA és MA hallgatók esetében minimum 20 kredit elvégzése kötelező, az ezen túl az egyes szakokra vonatkozó, a partnerintézményben teljesítendő minimum kreditszámot vagy tanegységszámot a szakfelelősök határozzák meg, ezt a kari/intézeti/tanszéki felhívásban közzéteszik. (PhD hallgatók a képzési tervükben meghatározott kutatási tevékenységet is teljesíthetnek a partneregyetemen részképzés keretében, ez esetben nincsen minimum kreditelvárás.)
 • A szakos kurzusok az ELTE-s kreditszámon, az egyéb kurzusok külön eljárás keretében számíthatók be a hallgató tanulmányaiba. További információk a tanulmányok tervezéséről

KIK NYÚJTHATNAK BE PÁLYÁZATOT?

Minden olyan ELTE-s hallgató pályázhat, aki

 • magyar állampolgársággal, regisztrációs igazolással, vagy érvényes letelepedési-, illetőleg tartózkodási engedéllyel rendelkezik (kivéve a Stipendium Hungaricum ösztöndíjasokat);
 • alapképzésben résztvevő hallgatóként a tervezett kiutazásakor már legalább két félévet elvégezett (speciális kari szabályoknak megfelelően ez lehet több mint két félév is);
 • abban a félévben, amelyben a kiutazást tervezi, hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n;
 • megfelel az adott karon/tanszéken meghirdetett pályázati követelményeknek is;
 • az oktatás nyelvéből/nyelveiből legalább B2 szintű, komplex nyelvtudással rendelkezik (amennyiben a fogadó egyetem ennél magasabb szintű nyelvtudást kér, akkor az az irányadó)

Szakmai gyakorlat esetén

 • Az utolsó félévükben Erasmus+ részképzésen/tanulmányok ideje alatt végzett szakmai gyakorlaton részt vevő hallgatók: A mobilitás az utolsó félév vizsgaidőszakának utolsó napjáig tarthat, azonban a mobilitás beismertetésének még az abszolválás előtt meg kell történnie. A beismertetési folyamat kezdeményezése a hallgató feladata.
 • A frissen diplomát szerzett/abszolvált hallgatók is részt vehetnek szakmai gyakorlaton a végzésük utáni évben. Ebben az esetben a pályázatot már végzésük évében, az utolsó félév vizsgaidőszakának utolsó napjáig nyújthatják be, azaz amíg aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek.
 • A tanárasszisztensi mobilitási tevékenység is szakmai gyakorlatnak tekintendő (karspecifikus).
 • Szakmai gyakorlatra akár már a felsőoktatási tanulmányok első évében is lehet utazni (kari kivételek lehetnek).

Az Erasmus+ program szabályai szerint minden hallgató legfeljebb összesen 12 hónapra kaphat Erasmus státuszt képzési szintenként (részképzés és szakmai gyakorlat összesen, akkor is, ha zero grant (label) mobilitás!). Ha a pályázó jelenlegi képzési szintjén korábban részt vett Erasmus részképzésben és/vagy szakmai gyakorlatban, de nem használta ki a 12 hónapos Erasmus-időkeretet, akkor újra pályázhat. Azok a mester- vagy doktori képzésben részt vevő hallgatók is pályázhatnak, akik a korábbi képzési szinte(ke)n már voltak Erasmus+-ösztöndíjas hallgatók.

A pályázás menete és kiegészítő támogatások

Minden mobilitástípusra az alábbi dokumentumok benyújtásával lehet pályázni:

 1. pályázati űrlap (hiánytalanul kitöltve, aláírva, a szakmai koordinátorral kitöltetve) és mellékletei:
 2. önéletrajz (magyarul és az elvárt idegen nyelven);
 3. motivációs levél (magyarul és az elvárt idegen nyelven);
 4. az utolsó két félév osztályzatai magyarul és angolul (a Neptunból kinyomtatva megfelelő);
 5. diploma másolata magyarul és angolul (amennyiben a pályázó mester- vagy doktori képzésben vesz részt);
 6. az elvárt nyelvtudást igazoló dokumentum (az elvárt nyelvtudásról a szakmai koordinátornál lehet érdeklődni);
 7. ha nem magyar állampolgár, letelepedési vagy tartózkodási engedély, illetve menekültstátuszt igazoló okmány másolata;
 8. további, a kar/intézet/tanszék által kívánt mellékletek.

Amennyiben a kari vagy intézeti/tanszéki felhívás egyéb előírásokat is tartalmaz, azokat kérjük figyelembe venni. A hiányos, feltételeknek nem megfelelő, olvashatatlan, vagy nem géppel kitöltött pályázatokat nem fogadjuk el.

A pályázat előkészítése során ellenőrizze a partneregyetemek honlapján a kurzuskínálatot, tájékozódjon arról, hogy milyen nyelven és milyen képzési szinten (alap-, vagy mesterképzés) hirdetnek kurzusokat. A pályázatról, a partnerintézményekben folyó képzésekről bővebb információt a szakmai és/vagy a kari koordinátorok adnak.

Figyelem! A kiutazás pénzügyi tervezésének kulcsfontosságú eleme a különböző elérhető kiegészítő támogatási lehetőségek ismerete. Az elérhető támogatásokról, valamint a vonatkozó aktuális felhívásokról kövesse a honlapunkat itt.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE és az ELbírálás menete

A pályázatok benyújtása

A pályázatot a 2022/2023-as tanévre az esetleges kari/intézeti/tanszéki sajátosságoknak megfelelően május 6-ig lehet benyújtani a fent feltüntetett szakmai koordinátor részére. A szakmai koordinátor a pályázatról tett javaslatát 5 munkanapon belül eljuttatja a Kari Külügyi Bizottságnak (KKB), amit a Bizottság a döntését követően 5 munkanapon belül, legkésőbb 2022. május 20-ig továbbít az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztályának munkatársai számára. A végleges döntést a partneregyetemek szakmai koordinátorai hozzák meg.

A benyújtott pályázatok elbírálása

A pályázatok elbírálásának általános szempontjai (nem prioritás szerint, a kari szabályozás alapján további szempontok is adódhatnak):

 • szaknyelvi ismeret;
 • tanulmányi eredmény;
 • szakmai tájékozottság és aktivitás;
 • kiválóság vagy egyéb jelentős szakmai teljesítmény;
 • Hallgatói Önkormányzatban vagy egyéb szervezetben végzett tevékenység;
 • beérkező Erasmus-hallgatók mentori feladatainak ellátása, vállalása.

Rangsorolás és döntés

A formai feltételeknek megfelelő pályázatokat első körben a Kari Bíráló Bizottság (KBB) értékeli és rangsorolja a szakmai koordinátor javaslatát és egyéb, a pályázati felhívásban közzétett szempontokat figyelembe véve. A KBB a pályázatban benyújtott dokumentumok és a szóbeli meghallgatás / motivációs levél alapján egyéni értékelő lapot készít. A KBB az egyéni értékelő lapon rögzített pontszámok alapján rangsorolja a pályázatokat. A végső hallgatói rangsort a KBB elküldi a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság (HOMB) részére, amely dönt arról, hogy az ELTE mely hallgatót/hallgatókat javasolja ösztöndíjas státuszra a partnerintézmény felé. A pályázaton megfelelt, de ösztöndíjban nem részesülő hallgatók tartaléklistára kerülnek, illetve a partnerintézmény beleegyezése esetén önfinanszírozóként kezdhetik meg a külföldi mobilitási tevékenységet.

A pályázatok eredménye a partnerintézmények beleegyezése után válik véglegessé.

Eredményhirdetés

A nyertes pályázók e-mailben kapnak értesítést, előreláthatóan június második felében. Azon partnerek estében, ahol az őszi kiutazók adatait május végéig kérik elküldeni, a KBB által készített rangsor elején szereplő hallgatókat feltételesen nomináljuk.

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben a szakmai és kari koordinátorok állnak rendelkezésükre.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK AZ ERASMUS+ PROGRAMRÓL

Európai Bizottság
Tempus Közalapítvány


Pályázati felhívás - 2022/2023-as tanévre (ICM)

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem intézményi szintű pályázatot ír ki a 2022/2023-as tanévben Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás (ICM) hallgatói mobilitási programban való részvételre. A pályázatok leadási határideje 2022. március 21.

A PÁLYÁZAT CÉLJA

Az Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitási (ICM) program keretében a pályázaton nyertes hallgatók lehetőséget kapnak arra, hogy az Európai Unión kívüli partneregyetemeink egyikén részképzésben vegyenek részt.

A tanulmányutak célja félév-áthallgatás, kutatás, a szakdolgozat elkészítése lehet. A mobilitás csak akkor valósulhat meg alap- és mesterképzéses hallgatók esetében, ha a külföldi tanulmányokat a küldő intézmény elfogadja, és azt a hallgató itthoni előmenetelébe – az ELTE-s kreditszámokon és átszámított érdemjeggyel, vagy a diplomamellékletben feltüntetve – beszámítja. PhD hallgatók esetében nem kötelező kurzusok felvétele és elvégzése, amennyiben a mobilitás célja kutatómunka.

Az Erasmus+ ICM program keretében külföldön teljesítő hallgatók

 • minimum 3, maximum 5 hónapot tölthetnek külföldön (a fogadó intézmény felajánlásától függően);
 • a fogadó intézményben nem fizetnek tandíjat;
 • itthon is beiratkoznak, esetleges itthoni tandíjukat kifizetik, és rendes ösztöndíjukat a külföldi tartózkodás idejére is megkapják;
 • külföldön végzett tanulmányaikkal az itthoni tanulmányi kötelezettségeik egy részét kiváltják. A két együttműködő tanszék a hallgató kiutazása előtt megállapodik arról, hogy a hallgató mely kurzusokat fogja elvégezni a külföldi egyetemen. BA és MA hallgatók esetében minimum 20 kredit elvégzése kötelező, az ezen túl az egyes szakokra vonatkozó, a partnerintézményben teljesítendő minimum kreditszámot vagy tanegységszámot a szakfelelősök határozzák meg, ezt a kari/intézeti/tanszéki felhívásban közzéteszik. (PhD hallgatók a képzési tervükben meghatározott kutatási tevékenységet is teljesíthetnek a partneregyetemen részképzés keretében, ez esetben nincsen minimum kreditelvárás.)
 • A szakos kurzusok az ELTE-s kreditszámon, az egyéb kurzusok külön eljárás keretében számíthatók be a hallgató tanulmányaiba.

KIK NYÚJTHATNAK BE PÁLYÁZATOT?

Minden olyan ELTE-s hallgató pályázhat, aki:

 • magyar állampolgársággal, regisztrációs igazolással, vagy érvényes letelepedési-, illetőleg tartózkodási engedéllyel rendelkezik (kivéve a Stipendium Hungaricum ösztöndíjasokat);
 • alapképzésben résztvevő hallgatóként a tervezett kiutazásakor már legalább két félévet elvégezett (speciális kari szabályoknak megfelelően ez lehet több mint két félév is);
 • abban a félévben, amelyben a kiutazást tervezi, hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n;
 • megfelel az adott karon/tanszéken meghirdetett pályázati követelményeknek is;
 • az oktatás nyelvéből/nyelveiből legalább B2 szintű, komplex nyelvtudással rendelkezik (amennyiben a fogadó egyetem ennél magasabb szintű nyelvtudást kér, akkor az az irányadó).

AZ ELNYERHETŐ ÖSZTÖNDÍJAK ÖSSZEGE

Az Erasmus+ ICM program keretében partneregyetemeinkre részképzést elnyert diákok egységesen, célországtól függetlenül 700 EUR/hó ösztöndíjban, valamint (a távolság alapján kalkulált) egyszeri utazási támogatásban részesülnek. 

TÁVOLSÁG UTAZÁSI TÁMOGATÁS
0 – 99 km 20 €
100 – 499 km 180 €
500 – 1 999 km 275 €
2 000 – 2 999 km 360 €
3 000 – 3 999 km 530 €
4 000 – 7 999 km 820 €
8 000 – 19 999 km 1 500 €

Ahol a havi támogatás összege nem fedezi a megélhetési költségeket, a jelentkezők figyelmébe ajánljuk az ELTE Alumni Alapítványi Pályázatát (3. pont) és az Erasmus+ Start Ösztöndíjat (4. pont) mint kiegészítő támogatási lehetőségeket. 

Az Erasmus+ program szabályai szerint minden hallgató legfeljebb összesen 12 hónapra kaphat Erasmus státuszt képzési szintenként (részképzés és szakmai gyakorlat összesen, akkor is, ha zero grant (label) mobilitás!). Ha a pályázó jelenlegi képzési szintjén korábban részt vett Erasmus részképzésben és/vagy szakmai gyakorlatban, de nem használta ki a 12 hónapos Erasmus-időkeretet, akkor újra pályázhat. Azok a mester- vagy doktori képzésben részt vevő hallgatók is pályázhatnak, akik a korábbi képzési szinte(ke)n már voltak Erasmus+-ösztöndíjas hallgatók.

MEGPÁLYÁZHATÓ PARTNERINTÉZMÉNYEK LISTÁJA

Ország Egyetem ELTE Kar ELTE Intézmény Ösztöndíjas időtartam / megpályázható helyek száma Szakmai koordinátor
Albánia Polytechnic University of Tirana Informatikai Kar Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék 3 hónap / 1 PhD hallgató Dr. Albert Gáspár
Brazília Universidade Federal da Paraíba Informatikai Kar Programozási Nyelvek és Fordítóprogramok Tanszék 5 hónap / 1 BA vagy MA hallgató Dr. Zsók Viktória
Georgia Georgian Institute of Public Affairs Természettudományi Kar Környezettudományi Cetnrum 5 hónap / max. 3 BA vagy MA hallgató Dr. Angyal Zsuzsanna
Georgia Georgian Institute of Public Affairs Bölcsészettudományi Kar Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet 5 hónap / max. 3 BA vagy MA hallgató Dr. Polyák Gábor
Georgia Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézet 5 hónap / 1 PhD hallgató Dr. Körmendi Tamás
Kanada University of Victoria Állam- és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszék 4 hónap / 1 PhD hallgató Dr. Bodnár Eszter
Kína East China Normal University Bölcsészettudományi Kar Kínai Tanszék 3 hónap / 1 MA hallgató Dr. Pap Melinda
Kína East China Normal University Természettudományi Kar Regionális Tudományi Tanszék 4 hónap / 1 MA hallgató

Dr. Gyuris Ferenc,

Dr. Szalkai Gábor

Kína Fudan University Bölcsészettudományi Kar Kínai Tanszék 3 hónap / 1 MA hallgató Dr. Pap Melinda
Zöld-foki-szigetek University of Cape Verde Bölcsészettudományi Kar Portugál Tanszék 3 hónap / 2 MA és/vagy BA hallgató Dr. Rákóczi István

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE ÉS MÓDJA

A pályázatot a 2022/2023-as tanévre az esetleges kari/intézeti/tanszéki sajátosságoknak megfelelően március 21-ig lehet benyújtani a szakmai koordinátor részére. A szakmai koordinátor a pályázatról tett javaslatát 5 munkanapon belül eljuttatja a Kari Külügyi Bizottságnak (KKB), amit a Bizottság a döntését követően 5 munkanapon belül, legkésőbb 2022. április 4-ig továbbít az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztályának munkatársai számára. A végleges döntést a partneregyetemek szakmai koordinátorai hozzák meg.

Az érvényes pályázat tartalmazza:

 1. pályázati adatlap (hiánytalanul kitöltve, aláírva, a szakmai koordinátorral kitöltetve) és mellékletei:

 2. önéletrajz (magyarul és az elvárt idegen nyelven);
 3. motivációs levél (magyarul és az elvárt idegen nyelven);
 4. az utolsó két félév osztályzatai magyarul és angolul (a Neptunból kinyomtatva megfelelő);
 5. diploma másolata magyarul és angolul (amennyiben a pályázó mester- vagy doktori képzésben vesz részt);
 6. az elvárt nyelvtudást igazoló dokumentum (az elvárt nyelvtudásról a szakmai koordinátornál lehet érdeklődni);
 7. ha nem magyar állampolgár, letelepedési vagy tartózkodási engedély, illetve menekültstátuszt igazoló okmány másolata;
 8. további, a kar/intézet/tanszék által kívánt mellékletek.

Amennyiben a kari vagy intézeti/tanszéki felhívás egyéb előírásokat is tartalmaz, azokat kérjük figyelembe venni. A hiányos, feltételeknek nem megfelelő, olvashatatlan, vagy nem géppel kitöltött pályázatokat nem fogadjuk el.

A pályázat előkészítése során ellenőrizze a partneregyetemek honlapján a kurzuskínálatot, tájékozódjon arról, hogy milyen nyelven és milyen képzési szinten (alap-, vagy mesterképzés) hirdetnek kurzusokat. A pályázatról, a partnerintézményekben folyó képzésekről bővebb információt a szakmai és/vagy a kari koordinátorok adnak.

A benyújtott pályázatok elbírálása:

A pályázatok elbírálásának általános szempontjai (nem prioritás szerint, a kari szabályozás alapján további szempontok is adódhatnak):

 • szaknyelvi ismeret;
 • tanulmányi eredmény;
 • szakmai tájékozottság és aktivitás;
 • kiválóság vagy egyéb jelentős szakmai teljesítmény;
 • Hallgatói Önkormányzatban vagy egyéb szervezetben végzett tevékenység;
 • beérkező Erasmus-hallgatók mentori feladatainak ellátása, vállalása.

Rangsorolás és döntés

A formai feltételeknek megfelelő pályázatokat első körben a Kari Bíráló Bizottság (KBB) értékeli és rangsorolja a szakmai koordinátor javaslatát és egyéb, a pályázati felhívásban közzétett szempontokat figyelembe véve. A KBB a pályázatban benyújtott dokumentumok és a szóbeli meghallgatás / motivációs levél alapján egyéni értékelő lapot készít. A KBB az egyéni értékelő lapon rögzített pontszámok alapján rangsorolja a pályázatokat. A végső hallgatói rangsort a KBB elküldi a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság (HOMB) részére, amely dönt arról, hogy az ELTE mely hallgatót/hallgatókat javasolja ösztöndíjas státuszra a partnerintézmény felé. A pályázaton megfelelt, de ösztöndíjban nem részesülő hallgatók tartaléklistára kerülnek, illetve a partnerintézmény beleegyezése esetén önfinanszírozóként kezdhetik meg a külföldi mobilitási tevékenységet.

A pályázatok eredménye a partnerintézmények beleegyezése után válik véglegessé.

Eredményhirdetés

A nyertes pályázók e-mailben kapnak értesítést, előreláthatóan május második felében. 

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben a szakmai és kari koordinátorok állnak rendelkezésükre.

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK AZ ERASMUS+ PROGRAMRÓL

Európai Bizottság
Tempus Közalapítvány


Pályázati felhívás - 2021/2022 tavaszi félévre (Második pályázati kör)

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem intézményi szintű pályázatot ír ki a 2021/2022-es tavaszi félévben Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás (ICM) hallgatói mobilitási programban való részvételre. A pályázatok leadási határideje 2021. szeptember 20.

A PÁLYÁZAT CÉLJA

Az Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitási (ICM) program keretében a pályázaton nyertes hallgatók lehetőséget kapnak arra, hogy az Európai Unión kívüli partneregyetemeink egyikén részképzésben vegyenek részt.

A tanulmányutak célja félév-áthallgatás, kutatás, a szakdolgozat elkészítése lehet. A mobilitás csak akkor valósulhat meg alap- és mesterképzéses hallgatók esetében, ha a külföldi tanulmányokat a küldő intézmény elfogadja, és azt a hallgató itthoni előmenetelébe – az ELTE-s kreditszámokon és átszámított érdemjeggyel, vagy a diplomamellékletben feltüntetve – beszámítja. PhD hallgatók esetében nem kötelező kurzusok felvétele és elvégzése, amennyiben a mobilitás célja kutatómunka.

Az Erasmus+ ICM program keretében külföldön teljesítő hallgatók

 • minimum 3, maximum 5 hónapot tölthetnek külföldön (a fogadó intézmény felajánlásától függően);
 • a fogadó intézményben nem fizetnek tandíjat;
 • itthon is beiratkoznak, esetleges itthoni tandíjukat kifizetik, és rendes ösztöndíjukat a külföldi tartózkodás idejére is megkapják;
 • külföldön végzett tanulmányaikkal az itthoni tanulmányi kötelezettségeik egy részét kiváltják. A két együttműködő tanszék a hallgató kiutazása előtt megállapodik arról, hogy a hallgató mely kurzusokat fogja elvégezni a külföldi egyetemen. BA és MA hallgatók esetében minimum 20 kredit elvégzése kötelező, az ezen túl az egyes szakokra vonatkozó, a partnerintézményben teljesítendő minimum kreditszámot vagy tanegységszámot a szakfelelősök határozzák meg, ezt a kari/intézeti/tanszéki felhívásban közzéteszik. (PhD hallgatók a képzési tervükben meghatározott kutatási tevékenységet is teljesíthetnek a partneregyetemen részképzés keretében, ez esetben nincsen minimum kreditelvárás.)
 • A szakos kurzusok az ELTE-s kreditszámon, az egyéb kurzusok külön eljárás keretében számíthatók be a hallgató tanulmányaiba.

KIK NYÚJTHATNAK BE PÁLYÁZATOT?

Minden olyan ELTE-s hallgató pályázhat, aki:

 • magyar állampolgársággal, regisztrációs igazolással, vagy érvényes letelepedési-, illetőleg tartózkodási engedéllyel rendelkezik (kivéve a Stipendium Hungaricum ösztöndíjasokat);
 • alapképzésben résztvevő hallgatóként a tervezett kiutazásakor már legalább két félévet elvégezett (speciális kari szabályoknak megfelelően ez lehet több mint két félév is);
 • abban a félévben, amelyben a kiutazást tervezi, hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n;
 • megfelel az adott karon/tanszéken meghirdetett pályázati követelményeknek is;
 • az oktatás nyelvéből/nyelveiből legalább B2 szintű, komplex nyelvtudással rendelkezik (amennyiben a fogadó egyetem ennél magasabb szintű nyelvtudást kér, akkor az az irányadó).

AZ ELNYERHETŐ ÖSZTÖNDÍJAK ÖSSZEGE

Az Erasmus+ ICM program keretében partneregyetemeinkre részképzést elnyert diákok egységesen, célországtól függetlenül 700 EUR/hó ösztöndíjban, valamint (a távolság alapján kalkulált) egyszeri utazási támogatásban részesülnek. 

TÁVOLSÁG UTAZÁSI TÁMOGATÁS
0 – 99 km 20 €
100 – 499 km 180 €
500 – 1 999 km 275 €
2 000 – 2 999 km 360 €
3 000 – 3 999 km 530 €
4 000 – 7 999 km 820 €
8 000 – 19 999 km 1 500 €

Ahol a havi támogatás összege nem fedezi a megélhetési költségeket (pl. az USA esetén), a jelentkezők figyelmébe ajánljuk az ELTE Alumni Alapítványi Pályázatát (3. pont) és az Erasmus+ Start Ösztöndíjat (4. pont) mint kiegészítő támogatási lehetőségeket. 

Az Erasmus+ program szabályai szerint minden hallgató legfeljebb összesen 12 hónapra kaphat Erasmus státuszt képzési szintenként (részképzés és szakmai gyakorlat összesen, akkor is, ha zero grant (label) mobilitás!). Ha a pályázó jelenlegi képzési szintjén korábban részt vett Erasmus részképzésben és/vagy szakmai gyakorlatban, de nem használta ki a 12 hónapos Erasmus-időkeretet, akkor újra pályázhat. Azok a mester- vagy doktori képzésben részt vevő hallgatók is pályázhatnak, akik a korábbi képzési szinte(ke)n már voltak Erasmus+-ösztöndíjas hallgatók.

Fontos! Az alábbi táblázatban dőlt betűkkel szereplő egyetemekre a mobilitás lehetősége, érvényes intézményközi megállapodás hiányában, egylőre csak feltételesen elérhető. Ennek ellenére arra biztatunk minden érdeklődő hallgatót, hogy feltétlenül nyújtsa be a pályázatát!

MEGPÁLYÁZHATÓ PARTNERINTÉZMÉNYEK LISTÁJA

Ország Egyetem ELTE Kar ELTE Intézmény Ösztöndíjas időtartam / megpályázható helyek száma Szakmai koordinátor
Albánia Polytechnic University of Tirana Informatikai Kar Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék 3 hónap / 1 PhD hallgató Dr. Albert Gáspár
Amerikai Egyesült Államok CSI CUNY Tanító- és Óvóképző Kar Matematika Tanszék 5 hónap / 1 BA hallgató Szabóné Dr. Szitányi Judit
Amerikai Egyesült Államok Indiana University Állam- és Jogtudományi Kar Kari szinten 5 hónap / 1 MA vagy PhD hallgató Dr. Sonnevend Pál
Argentína University of Buenos Aires Bölcsészettudományi Kar Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszék 5 hónap / 1 MA vagy PhD hallgató

Santosné Dr. Blastik Margit,

Klempáné Dr. Faix Dóra

Bhután Royal Thimphu College Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézet 5 hónap / 1 MA vagy PhD hallgató Dr. Sonkoly Gábor
Brazília Universidade Federal da Paraíba Informatikai Kar Programozási Nyelvek és Fordítóprogramok Tanszék 5 hónap / 1 BA vagy MA hallgató Dr. Zsók Viktória
Georgia Georgian Institute of Public Affairs Természettudományi Kar Környezettudományi Cetnrum 5 hónap / max. 3 BA vagy MA hallgató Dr. Angyal Zsuzsanna
Georgia Georgian Institute of Public Affairs Bölcsészettudományi Kar Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet 5 hónap / max. 3 BA vagy MA hallgató Dr. Hammer Ferenc
Georgia International Black Sea University Tanító- és Óvóképző Kar Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszék 5 hónap / 2 BA hallgató Dr. Árva Valéria
Georgia Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézet 5 hónap / 1 PhD hallgató Dr. Körmendi Tamás
Japán University of Tokyo Informatikai Kar Programozási Nyelvek és Fordítóprogramok Tanszék 5 hónap / 1 MA vagy PhD hallgató Dr. Zsók Viktória
Kanada McGill University Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézet 4 hónap / 1 PhD hallgató Dr. Szívós Erika
Kína East China Normal University Bölcsészettudományi Kar Kínai Tanszék 3 hónap / 1 MA hallgató Dr. Pap Melinda
Kína East China Normal University Természettudományi Kar Regionális Tudományi Tanszék 4 hónap / 1 MA hallgató

Dr. Gyuris Ferenc,

Dr. Szalkai Gábor

Kína Fudan University Bölcsészettudományi Kar Kínai Tanszék 3 hónap / 1 MA hallgató Dr. Pap Melinda
Malajzia Universiti Teknologi MARA Bölcsészettudományi Kar Könyvtár- és Információtudományi Intézet 5 hónap / 1 MA vagy PhD hallgató Dr. Bella Katalin
Marokkó Cadi Ayyad University Bölcsészettudományi Kar Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék 5 hónap / 2 MA és/vagy PhD hallgató Dr. Palágyi Tivadar
Oroszország Lomonosov Moscow State University Állam- és Jogtudományi Kar Kari szinten 5 hónap / 1 MA vagy PhD hallgató Dalnoki Brigitta
Oroszország Lomonosov Moscow State University Állam- és Jogtudományi Kar Büntetőjogi Tanszék 5 hónap / 1 MA vagy PhD hallgató Dr. Imre Németh
Oroszország Lomonosov Moscow State University Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézet 5 hónap / 1 PhD hallgató Dr. Szijjártó István
Oroszország Saint Petersburg State University Állam- és Jogtudományi Kar Büntetőjogi Tanszék 5 hónap / 1 MA vagy PhD hallgató Dr. Imre Németh
Thaiföld Sukhothai Thammathirat Open University Bölcsészettudományi Kar Könyvtár- és Információtudományi Intézet 5 hónap / 1 MA vagy PhD hallgató Dr. Bella Katalin
Tunézia Université de Carthage Bölcsészettudományi Kar Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék 5 hónap / 2 MA és/vagy PhD hallgató Dr. Palágyi Tivadar
Ukrajna Ferenc Rákoczi II. Transcarpathian Hungarian Institute Bölcsészettudományi Kar Szláv és Balti Filológiai Intézet 5 hónap / 1 MA vagy PhD hallgató Dr. Kovács Oxana
Ukrajna Ferenc Rákoczi II. Transcarpathian Hungarian Institute Bölcsészettudományi Kar Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 5 hónap / 2 MA és/vagy PhD hallgató Dr. Varga Zsuzsanna
Ukrajna Ferenc Rákoczi II. Transcarpathian Hungarian Institute Természettudományi Kar Regionális Tudományi Tanszék 5 hónap / 1 PhD hallgató Dr. Szalkai Gábor
Ukrajna Taras Shevchenko National University of Kyiv Természettudományi Kar Regionális Tudományi Tanszék 5 hónap / 2 MA és/vagy PhD hallgató

Dr. Gyuris Ferenc

Ukrajna Ferenc Rákoczi II. Transcarpathian Hungarian Institute Természettudományi Kar Regionális Tudományi Tanszék 5 hónap / 1 BA vagy PhD hallgató Dr. Szalkai Gábor
Zöld-foki-szigetek University of Cape Verde Bölcsészettudományi Kar Portugál Tanszék 3 hónap / 2 MA és/vagy BA hallgató Dr. Rákóczi István

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE ÉS MÓDJA

A pályázatot a 2021/22-es tavaszi félévre az esetleges kari/intézeti/tanszéki sajátosságoknak megfelelően szeptember 20-ig lehet benyújtani a szakmai koordinátor részére. A szakmai koordinátor a pályázatról tett javaslatát 5 munkanapon belül eljuttatja a Kari Külügyi Bizottságnak (KKB), amit a Bizottság a döntését követően 5 munkanapon belül továbbít az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztályának munkatársai számára. A végleges döntést a partneregyetemek szakmai koordinátorai hozzák meg.

Az érvényes pályázat tartalmazza:

 1. pályázati adatlap (hiánytalanul kitöltve, aláírva, a szakmai koordinátorral kitöltetve) és mellékletei:

 2. önéletrajz (magyarul és az elvárt idegen nyelven);
 3. motivációs levél (magyarul és az elvárt idegen nyelven);
 4. az utolsó két félév osztályzatai magyarul és angolul (a Neptunból kinyomtatva megfelelő);
 5. diploma másolata magyarul és angolul (amennyiben a pályázó mester- vagy doktori képzésben vesz részt);
 6. az elvárt nyelvtudást igazoló dokumentum (az elvárt nyelvtudásról a szakmai koordinátornál lehet érdeklődni);
 7. ha nem magyar állampolgár, letelepedési vagy tartózkodási engedély, illetve menekültstátuszt igazoló okmány másolata;
 8. további, a kar/intézet/tanszék által kívánt mellékletek.

Amennyiben a kari vagy intézeti/tanszéki felhívás egyéb előírásokat is tartalmaz, azokat kérjük figyelembe venni. A hiányos, feltételeknek nem megfelelő, olvashatatlan, vagy nem géppel kitöltött pályázatokat nem fogadjuk el.

A pályázat előkészítése során ellenőrizze a partneregyetemek honlapján a kurzuskínálatot, tájékozódjon arról, hogy milyen nyelven és milyen képzési szinten (alap-, vagy mesterképzés) hirdetnek kurzusokat. A pályázatról, a partnerintézményekben folyó képzésekről bővebb információt a szakmai és/vagy a kari koordinátorok adnak.

A benyújtott pályázatok elbírálása:

A pályázatok elbírálásának általános szempontjai (nem prioritás szerint, a kari szabályozás alapján további szempontok is adódhatnak):

 • szaknyelvi ismeret;
 • tanulmányi eredmény;
 • szakmai tájékozottság és aktivitás;
 • kiválóság vagy egyéb jelentős szakmai teljesítmény;
 • Hallgatói Önkormányzatban vagy egyéb szervezetben végzett tevékenység;
 • beérkező Erasmus-hallgatók mentori feladatainak ellátása, vállalása.

Rangsorolás és döntés

A formai feltételeknek megfelelő pályázatokat első körben a Kari Bíráló Bizottság (KBB) értékeli és rangsorolja a szakmai koordinátor javaslatát és egyéb, a pályázati felhívásban közzétett szempontokat figyelembe véve. A KBB a pályázatban benyújtott dokumentumok és a szóbeli meghallgatás / motivációs levél alapján egyéni értékelő lapot készít. A KBB az egyéni értékelő lapon rögzített pontszámok alapján rangsorolja a pályázatokat. A végső hallgatói rangsort a KBB elküldi a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság (HOMB) részére, amely dönt arról, hogy az ELTE mely hallgatót/hallgatókat javasolja ösztöndíjas státuszra a partnerintézmény felé. A pályázaton megfelelt, de ösztöndíjban nem részesülő hallgatók tartaléklistára kerülnek, illetve a partnerintézmény beleegyezése esetén önfinanszírozóként kezdhetik meg a külföldi mobilitási tevékenységet.

A pályázatok eredménye a partnerintézmények beleegyezése után válik véglegessé.

Eredményhirdetés

A nyertes pályázók e-mailben kapnak értesítést, előreláthatóan október utolsó hetében. 

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben a szakmai és kari koordinátorok állnak rendelkezésükre.

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK AZ ERASMUS+ PROGRAMRÓL

Európai Bizottság
Tempus Közalapítvány


Pályázati Felhívás - 2021/2022 tavaszi félévre (Első pályázati kör)

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem intézményi szintű pályázatot ír ki a 2021/2022-es tavaszi félévben Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás (ICM) hallgatói mobilitási programban való részvételre. A pályázatok leadási határideje 2021. június 18.

A PÁLYÁZAT CÉLJA

Az Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitási (ICM) program keretében a pályázaton nyertes hallgatók lehetőséget kapnak arra, hogy az Európai Unión kívüli partneregyetemeink egyikén részképzésben vegyenek részt.

A tanulmányutak célja félév-áthallgatás, kutatás, a szakdolgozat elkészítése lehet. A mobilitás csak akkor valósulhat meg alap- és mesterképzéses hallgatók esetében, ha a külföldi tanulmányokat a küldő intézmény elfogadja, és azt a hallgató itthoni előmenetelébe – az ELTE-s kreditszámokon és átszámított érdemjeggyel, vagy a diplomamellékletben feltüntetve – beszámítja. PhD hallgatók esetében nem kötelező kurzusok felvétele és elvégzése, amennyiben a mobilitás célja kutatómunka.

Az Erasmus+ ICM program keretében külföldön teljesítő hallgatók

 • minimum 3, maximum 5 hónapot tölthetnek külföldön (a fogadó intézmény felajánlásától függően);
 • a fogadó intézményben nem fizetnek tandíjat;
 • itthon is beiratkoznak, esetleges itthoni tandíjukat kifizetik, és rendes ösztöndíjukat a külföldi tartózkodás idejére is megkapják;
 • külföldön végzett tanulmányaikkal az itthoni tanulmányi kötelezettségeik egy részét kiváltják. A két együttműködő tanszék a hallgató kiutazása előtt megállapodik arról, hogy a hallgató mely kurzusokat fogja elvégezni a külföldi egyetemen. BA és MA hallgatók esetében minimum 20 kredit elvégzése kötelező, az ezen túl az egyes szakokra vonatkozó, a partnerintézményben teljesítendő minimum kreditszámot vagy tanegységszámot a szakfelelősök határozzák meg, ezt a kari/intézeti/tanszéki felhívásban közzéteszik. (PhD hallgatók a képzési tervükben meghatározott kutatási tevékenységet is teljesíthetnek a partneregyetemen részképzés keretében, ez esetben nincsen minimum kreditelvárás.)
 • A szakos kurzusok az ELTE-s kreditszámon, az egyéb kurzusok külön eljárás keretében számíthatók be a hallgató tanulmányaiba.

KIK NYÚJTHATNAK BE PÁLYÁZATOT?

Minden olyan ELTE-s hallgató pályázhat, aki:

 • magyar állampolgársággal, regisztrációs igazolással, vagy érvényes letelepedési-, illetőleg tartózkodási engedéllyel rendelkezik (kivéve a Stipendium Hungaricum ösztöndíjasokat);
 • alapképzésben résztvevő hallgatóként a tervezett kiutazásakor már legalább két félévet elvégezett (speciális kari szabályoknak megfelelően ez lehet több mint két félév is);
 • abban a félévben, amelyben a kiutazást tervezi, hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n;
 • megfelel az adott karon/tanszéken meghirdetett pályázati követelményeknek is;
 • az oktatás nyelvéből/nyelveiből legalább B2 szintű, komplex nyelvtudással rendelkezik (amennyiben a fogadó egyetem ennél magasabb szintű nyelvtudást kér, akkor az az irányadó).

AZ ELNYERHETŐ ÖSZTÖNDÍJAK ÖSSZEGE

Az Erasmus+ ICM program keretében partneregyetemeinkre részképzést elnyert diákok egységesen 700 EUR/hó ösztöndíjban, valamint (a távolság alapján kalkulált) egyszeri utazási támogatásban részesülnek. 

Az Erasmus+ program szabályai szerint minden hallgató legfeljebb 12 hónapra kaphat Erasmus státuszt képzési szintenként (részképzés és szakmai gyakorlat összesen, akkor is, ha zero grant (label) mobilitás!). Ha a pályázó jelenlegi képzési szintjén korábban részt vett Erasmus részképzésben és/vagy szakmai gyakorlatban, de nem használta ki a 12 hónapos Erasmus időtartamot, akkor újra pályázhat. Azok a mester- vagy doktori képzésben részt vevő hallgatók is pályázhatnak, akik a korábbi képzési szinte(ke)n már voltak Erasmus+-ösztöndíjas hallgatók.

Fontos! Az alábbi táblázatban dőlt betűkkel szereplő egyetemekre a mobilitások támogatása egylőre csak feltételesen áll rendelkezésünkre. Ennek ellenére arra biztatunk minden érdeklődő hallgatót, hogy ez az információ cseppet se tántorítsa el, és feltétlenül nyújtsa be a pályázatát!

MEGPÁLYÁZHATÓ PARTNERINTÉZMÉNYEK LISTÁJA

Ország Egyetem ELTE Kar ELTE Intézmény Ösztöndíjas időtartam / megpályázható helyek száma Szakmai koordinátor
Albánia Polytechnic University of Tirana Informatikai Kar Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék 3 hónap / 1 PhD hallgató Dr. Albert Gáspár
Amerikai Egyesült Államok Indiana University Állam- és Jogtudományi Kar Kari szinten 5 hónap / 1 MA vagy PhD hallgató Dr. Sonnevend Pál
Argentína University of Buenos Aires Bölcsészettudományi Kar Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszék 5 hónap / 2 MA és/vagy PhD hallgató

Santosné Dr. Blastik Margit,

Klempáné Dr. Faix Dóra

Bhután Royal Thimphu College Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézet 5 hónap / 1 MA vagy PhD hallgató Dr. Sonkoly Gábor
Dél-Korea Seoul National University Pedagógiai és Pszichológiai Kar Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet 4 hónap / 1 MA vagy PhD hallgató Dr. Csereklye Erzsébet
Ecuador Universidad Casa Grande Társadalomtudományi Kar Kulturális Antropológia Tanszék 5 hónap / 1 MA vagy PhD hallgató Dr. Prónai Csaba
Georgia Georgian Institute of Public Affairs Bölcsészettudományi Kar Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet 5 hónap / 1 BA vagy MA hallgató Dr. Hammer Ferenc
Georgia International Black Sea University Tanító- és Óvóképző Kar Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszék 5 hónap / 2 BA hallgató Dr. Árva Valéria
Georgia Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézet 5 hónap / 1 PhD hallgató Dr. Körmendi Tamás
Kína East China Normal University Bölcsészettudományi Kar Kínai Tanszék 3 hónap / 1 MA hallgató Dr. Pap Melinda
Kína East China Normal University Természettudományi Kar Regionális Tudományi Tanszék 4 hónap / 1 MA vagy PhD hallgató

Dr. Gyuris Ferenc,

Dr. Szalkai Gábor

Kína Fudan University Bölcsészettudományi Kar Kínai Tanszék 3 hónap / 1 MA hallgató Dr. Pap Melinda
Malajzia Universiti Teknologi MARA Bölcsészettudományi Kar Könyvtár- és Információtudományi Intézet 5 hónap / 1 MA vagy PhD hallgató Dr. Bella Katalin
Marokkó Cadi Ayyad University Bölcsészettudományi Kar Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék 5 hónap / 2 MA és/vagy PhD hallgató Dr. Palágyi Tivadar
Mongólia National University of Mongolia Bölcsészettudományi Kar Mongol és Belső-Ázsiai Tanszék 5 hónap / 2 MA és/vagy PhD hallgató Dr. Birtalan Ágnes
Oroszország Lomonosov Moscow State University Állam- és Jogtudományi Kar Kari szinten 5 hónap / 1 MA vagy PhD hallgató Dalnoki Brigitta
Oroszország Lomonosov Moscow State University Állam- és Jogtudományi Kar Büntetőjogi Tanszék 5 hónap / 1 MA vagy PhD hallgató Dr. Imre Németh
Oroszország Lomonosov Moscow State University Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézet 5 hónap / 1 MA vagy PhD hallgató Dr. Szijjártó István
Oroszország Saint Petersburg State University Állam- és Jogtudományi Kar Kari szinten 5 hónap / 1 MA vagy PhD hallgató Dalnoki Brigitta
Oroszország Saint Petersburg State University Állam- és Jogtudományi Kar Büntetőjogi Tanszék 5 hónap / 1 MA vagy PhD hallgató Dr. Imre Németh
Thaiföld Chiang Mai University Pedagógiai és Pszichológiai Kar Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet 5 hónap / 1 MA vagy PhD hallgató Dr. Csereklye Erzsébet
Thaiföld Sukhothai Thammathirat Open University Bölcsészettudományi Kar Könyvtár- és Információtudományi Intézet 5 hónap / 1 MA vagy PhD hallgató Dr. Bella Katalin
Tunézia Université de Carthage Bölcsészettudományi Kar Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék 5 hónap / 2 MA és/vagy PhD hallgató Dr. Palágyi Tivadar
Ukrajna Ferenc Rákoczi II. Transcarpathian Hungarian Institute Bölcsészettudományi Kar Szláv és Balti Filológiai Intézet 5 hónap / 1 MA vagy PhD hallgató Dr. Kovács Oxana
Ukrajna Ferenc Rákoczi II. Transcarpathian Hungarian Institute Bölcsészettudományi Kar Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 5 hónap / 2 MA és/vagy PhD hallgató Dr. Varga Zsuzsanna
Ukrajna Ferenc Rákoczi II. Transcarpathian Hungarian Institute Természettudományi Kar Regionális Tudományi Tanszék 5 hónap / 1 PhD hallgató Dr. Szalkai Gábor
Ukrajna Taras Shevchenko National University of Kyiv Természettudományi Kar Regionális Tudományi Tanszék 5 hónap / 2 MA és/vagy PhD hallgató

Dr. Gyuris Ferenc,

Dr. Szalkai Gábor

Ukrajna Ferenc Rákoczi II. Transcarpathian Hungarian Institute Természettudományi Kar Regionális Tudományi Tanszék 5 hónap / 1 BA vagy PhD hallgató Dr. Szalkai Gábor
Vietnám Hue University's College of Education Pedagógiai és Pszichológiai Kar Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet 5 hónap / 1 MA vagy PhD hallgató Dr. Nguyen Luu Lan Anh
Zöld-foki-szigetek University of Cape Verde Bölcsészettudományi Kar Portugál Tanszék 3 hónap / 2 MA és/vagy BA hallgató Dr. Rákóczi István

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE ÉS MÓDJA

A pályázatot a 2021/22-es tavaszi félévre az esetleges kari/intézeti/tanszéki sajátosságoknak megfelelően június 18-ig lehet benyújtani a szakmai koordinátor részére. A szakmai koordinátor a pályázatról tett javaslatát 5 munkanapon belül eljuttatja a Kari Külügyi Bizottságnak (KKB), amit a Bizottság a döntését követően 5 munkanapon belül továbbít az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztályának munkatársai számára. A végleges döntést a partneregyetemek szakmai koordinátorai hozzák meg.

Az érvényes pályázat tartalmazza:

 1. pályázati adatlap (hiánytalanul kitöltve, aláírva) és mellékletei:

 2. önéletrajz (magyarul és az elvárt idegen nyelven);
 3. motivációs levél (magyarul és az elvárt idegen nyelven);
 4. az utolsó két félév osztályzatai magyarul és angolul (a Neptunból kinyomtatva megfelelő);
 5. diploma másolata magyarul és angolul (amennyiben a pályázó mester- vagy doktori képzésben vesz részt);
 6. az elvárt nyelvtudást igazoló dokumentum (az elvárt nyelvtudásról a szakmai koordinátornál lehet érdeklődni);
 7. ha nem magyar állampolgár, letelepedési vagy tartózkodási engedély, illetve menekültstátuszt igazoló okmány másolata;
 8. további, a kar/intézet/tanszék által kívánt mellékletek.

Amennyiben a kari vagy intézeti/tanszéki felhívás egyéb előírásokat is tartalmaz, azokat kérjük figyelembe venni. A hiányos, feltételeknek nem megfelelő, olvashatatlan, vagy nem géppel kitöltött pályázatokat nem fogadjuk el.

A pályázat előkészítése során ellenőrizze a partneregyetemek honlapján a kurzuskínálatot, tájékozódjon arról, hogy milyen nyelven és milyen képzési szinten (alap-, vagy mesterképzés) hirdetnek kurzusokat. A pályázatról, a partnerintézményekben folyó képzésekről bővebb információt a szakmai és/vagy a kari koordinátorok adnak.

A benyújtott pályázatok elbírálása:

A pályázatok elbírálásának általános szempontjai (nem prioritás szerint, a kari szabályozás alapján további szempontok is adódhatnak):

 • szaknyelvi ismeret;
 • tanulmányi eredmény;
 • szakmai tájékozottság és aktivitás;
 • kiválóság vagy egyéb jelentős szakmai teljesítmény;
 • Hallgatói Önkormányzatban vagy egyéb szervezetben végzett tevékenység;
 • beérkező Erasmus-hallgatók mentori feladatainak ellátása, vállalása.

Rangsorolás és döntés

A formai feltételeknek megfelelő pályázatokat első körben a Kari Bíráló Bizottság (KBB) értékeli és rangsorolja a szakmai koordinátor javaslatát és egyéb, a pályázati felhívásban közzétett szempontokat figyelembe véve. A KBB a pályázatban benyújtott dokumentumok és a szóbeli meghallgatás / motivációs levél alapján egyéni értékelő lapot készít. A KBB az egyéni értékelő lapon rögzített pontszámok alapján rangsorolja a pályázatokat. A végső hallgatói rangsort a KBB elküldi a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság (HOMB) részére, amely dönt arról, hogy az ELTE mely hallgatót/hallgatókat javasolja ösztöndíjas státuszra a partnerintézmény felé. A pályázaton megfelelt, de ösztöndíjban nem részesülő hallgatók tartaléklistára kerülnek, illetve a partnerintézmény beleegyezése esetén önfinanszírozóként kezdhetik meg a külföldi mobilitási tevékenységet.

A pályázatok eredménye a partnerintézmények beleegyezése után válik véglegessé.

Eredményhirdetés

A nyertes pályázók az Egységes Tanulmányi rendszerben (NEPTUN-ban), valamint e-mailben kapnak értesítést, előreláthatóan július utolsó hetében. 

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben a szakmai és kari koordinátorok állnak rendelkezésükre.

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK AZ ERASMUS+ PROGRAMRÓL

Európai Bizottság
Tempus Közalapítvány


Pályázati felhívás - 2021/22 őszi félévre

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem intézményi szintű pályázatot ír ki a 2021/2022-es őszi félévben Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás (ICM) hallgatói mobilitási programban való részvételre. A pályázatok leadási határideje a 2021/2022-es tanév őszi félévére 2021. március 22.

A PÁLYÁZAT CÉLJA

Az Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitási program keretében a pályázaton nyertes hallgatók lehetőséget kapnak arra, hogy az Európai Unión kívüli partneregyetemeink egyikén részképzésben vegyenek részt.

A tanulmányutak célja félév-áthallgatás, kutatás, a szakdolgozat elkészítése lehet. A mobilitás csak akkor valósulhat meg alap- és mesterképzéses hallgatók esetében, ha a külföldi tanulmányokat a küldő intézmény elfogadja, és azt a hallgató itthoni előmenetelébe – az ELTE-s kreditszámokon és átszámított érdemjeggyel, vagy a diplomamellékletben feltüntetve – beszámítja. PhD hallgatók esetében nem kötelező kurzusok felvétele és elvégzése, amennyiben a mobilitás célja kutatómunka.

Az Erasmus+ ICM program keretében külföldön teljesítő hallgatók

 • minimum 3, maximum 5 hónapot tölthetnek külföldön (a fogadó intézmény felajánlásától függően);
 • a fogadó intézményben nem fizetnek tandíjat;
 • itthon is beiratkoznak, esetleges itthoni tandíjukat kifizetik, és rendes ösztöndíjukat a külföldi tartózkodás idejére is megkapják;
 • külföldön végzett tanulmányaikkal az itthoni tanulmányi kötelezettségeik egy részét kiváltják. A két együttműködő tanszék a hallgató kiutazása előtt megállapodik arról, hogy a hallgató mely kurzusokat fogja elvégezni a külföldi egyetemen. BA és MA hallgatók esetében minimum 20 kredit elvégzése kötelező, az ezen túl az egyes szakokra vonatkozó, a partnerintézményben teljesítendő minimum kreditszámot vagy tanegység számot a szakfelelősök határozzák meg, ezt a kari/intézeti/tanszéki felhívásban közzéteszik. (PhD hallgatók a képzési tervükben meghatározott kutatási tevékenységet is teljesíthetnek a partneregyetemen részképzés keretében, ez esetben nincsen minimum kreditelvárás.)
 • A szakos kurzusok az ELTE-s kreditszámon beszámításra kerülnek, az egyéb kurzusok külön eljárás keretében beszámíthatók a hallgató tanulmányaiba.

KIK NYÚJTHATNAK BE PÁLYÁZATOT?

Minden olyan ELTE-s hallgató pályázhat, aki:

 • magyar állampolgársággal, regisztrációs igazolással, vagy érvényes letelepedési-, illetőleg tartózkodási engedéllyel rendelkezik;
 • alapképzésben részt vevő hallgatók tervezett kiutazásukkor már legalább két félévet elvégeztek (speciális kari szabályoknak megfelelően ez lehet több mint két félév is);
 • abban a félévben, amelyben a kiutazást tervezik, hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek az ELTE-n;
 • megfelelnek az adott karon/tanszéken meghirdetett pályázati követelményeknek is;
 • az oktatás nyelvéből/nyelveiből legalább B2 szintű, komplex nyelvtudással rendelkeznek (amennyiben a fogadó egyetem ennél magasabb szintű nyelvtudást kér, akkor az az irányadó).

AZ ELNYERHETŐ ÖSZTÖNDÍJAK ÖSSZEGE

Az Erasmus+ ICM program keretében Európán kívüli partneregyetemekre részképzést elnyert diákok egységesen 700 EUR/hó ösztöndíjban, valamint (a távolság alapján kalkulált) egyszeri utazási támogatásban részesülnek. 

Az Erasmus+ program szabályai szerint minden hallgató legfeljebb 12 hónapra kaphat Erasmus státuszt képzési szintenként (részképzés és szakmai gyakorlat összesen, akkor is, ha zero grant (label) mobilitás!). Ha a pályázó jelenlegi képzési szintjén korábban részt vett Erasmus részképzésben és/vagy szakmai gyakorlatban, de nem használta ki a 12 hónapos Erasmus időtartamot, akkor újra pályázhat. Azok a mester- vagy doktori képzésben részt vevő hallgatók is pályázhatnak, akik a korábbi képzési szinte(ke)n már voltak Erasmus+-ösztöndíjas hallgatók.

MEGPÁLYÁZHATÓ PARTNERINTÉZMÉNYEK LISTÁJA

Ország Egyetem ELTE Kar ELTE Intézmény Ösztöndíjas időtartam Szakmai koordinátor
Amerikai Egyesült Államok Indiana University Állam- és Jogtudományi Kar Intézményileg 5 hónap / 2 PhD hallgató Dr. Sonnevend Pál
Brazília
Universidade Federal da Paraíba
Informatikai Kar Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék 5 hónap / 1 BA vagy MA hallgató Dr. Zsók Viktória
Georgia Georgian Institute of Public Affairs Bölcsészettudományi Kar Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet 5 hónap / 1 BA vagy MA hallgató Hammer Ferenc
Georgia Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézet 5 hónap / 1 PhD hallgató Körmendi Tamás
Kína East China Normal University Bölcsészettudományi Kar Kínai Tanszék 3 hónap / 1 MA hallgató Dr. Pap Melinda
Kína East China Normal University Természettudományi Kar Regionális Tudományi Tanszék 4 hónap / 1 MA vagy PhD hallgató Gyuris Ferenc, Szalkai Gábor
Ukrajna Ferenc Rákoczi II. Transcarpathian Hungarian Institute Természettudományi Kar Regionális Tudományi Tanszék 5 hónap / 1 BA és 1 PhD hallgató Szalkai Gábor

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE ÉS MÓDJA

A pályázatot a 2021/22-es őszi félévre az esetleges kari/intézeti/tanszéki sajátosságoknak megfelelően március 22-ig lehet benyújtani a szakmai koordinátor részére. A szakmai koordinátor a pályázatról tett javaslatát 5 munkanapon belül eljuttatja a Kari Külügyi Bizottságnak, amit a Bizottság döntését követően 5 munkanapon belül továbbít az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztályának munkatársai számára. A végleges döntést a partneregyetemek szakmai koordinátorai hozzák meg.

Az érvényes pályázat tartalmazza:

 1. pályázati adatlap (hiánytalanul kitöltve, aláírva) és mellékletei:

 2. önéletrajz (magyarul és az elvárt idegen nyelven);
 3. motivációs levél (magyarul és az elvárt idegen nyelven);
 4. az utolsó két félév osztályzatai magyarul és angolul a Neptunból kinyomtatva;
 5. diploma másolata magyarul és angolul (amennyiben a pályázó mester vagy doktori képzésben vesz részt);
 6. az elvárt nyelvtudást igazoló dokumentum;
 7. ha nem magyar állampolgár, letelepedési vagy tartózkodási engedély, illetve menekültstátuszt igazoló okmány másolata;
 8. további, a kar/intézet/tanszék által kívánt mellékletek.

Amennyiben a kari vagy intézeti/tanszéki felhívás egyéb előírásokat is tartalmaz, azokat kérjük figyelembe venni. A hiányos, feltételeknek nem megfelelő, olvashatatlan, vagy nem géppel kitöltött pályázatokat nem fogadjuk el.

A pályázat előkészítése során ellenőrizze a partneregyetemek honlapján a kurzuskínálatot, tájékozódjon arról, hogy milyen nyelven és milyen képzési szinten (alap-, vagy mesterképzés) hirdetnek kurzusokat. A pályázatról, a partnerintézményekben folyó képzésekről bővebb információt a szakmai és/vagy a kari koordinátorok adnak. A partnerintézmények listája a pályázati felhívással egy időben kerül meghirdetésre.

A benyújtott pályázatok elbírálása:

A pályázatok elbírálásának általános szempontjai (nem prioritás szerint; a kari szabályozás szerint további szempontok is lehetnek):

 • szaknyelvi ismeret;
 • tanulmányi eredmény;
 • szakmai tájékozottság és aktivitás;
 • kiválóság vagy egyéb jelentős szakmai teljesítmény;
 • Hallgatói Önkormányzatban vagy egyéb szervezetben végzett tevékenység;
 • beérkező Erasmus-hallgatók mentori feladatainak ellátása, vállalása.

Rangsorolás és döntés

A formai feltételeknek megfelelő pályázatokat első körben a Kari Bíráló Bizottság (KBB) értékeli és rangsorolja a szakmai koordinátor javaslatát és egyéb, a pályázati felhívásban közzétett szempontokat figyelembe véve. A KBB a pályázatban benyújtott dokumentumok és a szóbeli meghallgatás / motivációs levél alapján egyéni értékelő lapot készít. A KBB az egyéni értékelő lapon rögzített pontszámok alapján rangsorolja a pályázatokat. A végső hallgatói rangsort a KBB elküldi a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság (HOMB) részére, amely dönt arról, hogy az ELTE mely hallgatót/hallgatókat javasolja ösztöndíjas státuszra a partnerintézmény felé. A pályázaton megfelelt, de ösztöndíjban nem részesülő hallgatók tartaléklistára kerülnek, illetve a partnerintézmény beleegyezése esetén önfinanszírozóként kezdhetik meg a külföldi mobilitási tevékenységet.

A pályázatok eredménye a partnerintézmények beleegyezése után, április 30-ig válik véglegessé.

Eredményhirdetés

A nyertes pályázók május első hetében kapnak értesítést az Egységes Tanulmányi rendszerben (NEPTUNBAN), valamint e-mailben.

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben az intézeti/tanszéki és kari koordinátorok állnak rendelkezésükre.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK AZ ERASMUS+ PROGRAMRÓL

Európai Bizottság
Tempus Közalapítvány


EN 2021.03.05.