Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás - Pályázati felhívás 2020/2021-es tanévre

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem intézményi szintű pályázatot ír ki a 2020/2021-es tanévben Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás (ICM) hallgatói mobilitási programban való részvételre. A mobilitás megvalósítható: 2021.06.30-ig.

A pályázatok leadása a 2020/21-es tanévre folyamatos.

Az Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitásra épülő Campus Mundi ösztöndíjprogrammal kapcsolatban keressék Pósch Orsolyát az erasmus@elte.hu címen. 

Figyelem! Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testülete (JOKT) rendelkezése alapján 2020. március 13-tól nem kezdhető meg mobilitás mindaddig, amíg ellenkező utasítás nem érkezik erre vonatkozóan. Az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya a benyújtott Erasmus+ ICM, valamint Campus Mundi  pályázatokat csak feltételesen támogatja, kiutazások csak azután kezdhetők meg, miután az ELTE JOKT visszavonta a mobilitások felfüggesztését.

A pályázat célja

Az Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitási program keretében a pályázaton nyertes hallgatók lehetőséget kapnak az Európai Unión kívüli Erasmus+ ICM partneregyetemeink egyikén részképzésben részt venni.

A tanulmányutak célja félév-áthallgatás, kutatás, a szakdolgozat elkészítése lehet. A mobilitás csak akkor valósulhat meg alap- és mesterképzéses hallgatók esetében, ha a külföldi tanulmányokat a küldő intézmény elfogadja és azt a hallgató itthoni előmenetelébe – az ELTE-s kreditszámokon és átszámított érdemjeggyel, vagy a diplomamellékletben feltüntetve - beszámítja. PhD hallgatók esetében nem kötelező kurzusok felvétele és elvégzése, amennyiben a mobilitás célja kutatómunka.

Az Erasmus+ ICM program keretében külföldön teljesítő hallgatók

 • részképzés esetében 3-10 hónapot tölthetnek külföldön (Campus Mundi ösztöndíjprogram esetében tanévente legfeljebb 5 hónap támogatható)
 • a fogadó intézményben nem fizetnek tandíjat;
 • itthon is beiratkoznak, esetleges itthoni tandíjukat kifizetik és rendes ösztöndíjukat a külföldi tartózkodás idejére is megkapják;
 • külföldön végzett tanulmányaikkal az itthoni tanulmányi kötelezettségeik egy részét kiváltják. A két együttműködő tanszék a hallgató kiutazása előtt megállapodik arról, hogy a hallgató mely kurzusokat fogja elvégezni a külföldi egyetemen. (Az egyes szakokra vonatkozó, a partnerintézményben teljesítendő minimum kreditszámot vagy tanegység számot a szakfelelősök határozzák meg, ezt a kari/intézeti/tanszéki felhívásban közzéteszik.) PhD hallgatók a képzési tervükben meghatározott kutatási tevékenységet is teljesíthetnek a partneregyetemen részképzés keretében (nincsen minimum kreditelvárás);
 • A szakos kurzusok az ELTE-s kreditszámon beszámításra kerülnek, az egyéb kurzusok külön eljárás keretében beszámíthatók a hallgató tanulmányaiba.

A részletes pályázati felhívás elérhető itt.

Figyelem! Az Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitási program (ICM) jelenleg csak a kint tanulás lehetőségét garantálja, ösztöndíjat nem biztosít. Emiatt minden Erasmus+ ICM ösztöndíjra pályázó hallgatót kérünk, hogy nyújtsa be pályázatát Campus Mundi ösztöndíjra is! A Campus Mundi keretösszeg korlátozottsága miatt javasoljuk az Erasmus+ ICM, valamint Campus Mundi pályázatok mielőbbi benyújtását.

Kik nyújthatnak be pályázatot?

A Campus Mundi program feltételeit is figyelembe véve olyan ELTE-s hallgató pályázhat, akinek állandó lakhelye konvergencia régiónak minősül (Budapesten és Pest megyén kívül egész Magyarország területe), valamint:

 • magyar állampolgársággal-, regisztrációs igazolással, vagy érvényes letelepedési-, illetőleg tartózkodási engedéllyel rendelkeznek;
 • a minimum 6 féléves képzésben részt vevő hallgatók esetében abban a tanévben, amelyben a kiutazást tervezik, legalább másodévesek (a speciális kari szabályok ettől eltérhetnek);
 • abban a félévben, amelyben a kiutazást tervezik, hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek az ELTE-n;
 • megfelelnek az adott karon / tanszéken meghirdetett pályázati követelményeknek is;
 • az oktatás nyelvéből/nyelveiből legalább B2 szintű, komplex nyelvtudással rendelkezik (amennyiben a fogadó egyetem ennél magasabb szintű nyelvtudást kér, akkor az az irányadó).

Elnyerhető ösztöndíj időtartama:

A külföldi tanulmányok minimális időtartama 3 hónap (90 nap). 

Campus Mundi ösztöndíjprogram esetében Európán kívüli célországba történő kiutazás tanévente csak egy pályázat keretében támogatható, részképzés esetén legfeljebb 5 hónapra nyújtható támogatás.

A 2020/2021 tanévi ösztöndíjak összege:

A jelen pályázat keretében kiválasztott hallgatókat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Campus Mundi ösztöndíjra javasolja intézményi hozzájárulás formájában. A Campus Mundi ösztöndíjra a hallgató pályázik, az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya segítségével. Információk az ösztöndíjról, a jelentkezés menetéről itt találhatók.

Figyelem! Tájékoztatjuk, hogy Európán kívüli célország esetében a Campus Mundi ösztöndíjas ponthatár magasabb, mint Európán belüli célországok esetén. A Tempus Közalapítvány kiírása szerint kiemelkedő (a szakátlag feletti) tanulmányi eredmény és alapos, szakmailag tartalmas motivációs levél, egyéb szakmai és közösségi aktivitás, felsőfokú nyelvvizsga megléte szükséges továbbra is ahhoz, hogy a pályázó magas pontszámot érjen el a bírálat során és megkaphassa a támogatást. A pontszámítás módja megtalálható a pályázati felhívás honlapfelületén, a I.D. pontban.
Az Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitási pályázatot elnyert hallgatóinkat kiemelten támogatni fogjuk a Campus Mundi pályázat benyújtása során. Bővebb információért keresse Pósch Orsolyát az erasmus@elte.hu címen.

A Campus Mundi ösztöndíj összege:
200.000 HUF/hó: Albánia, Szerbia, Ukrajna
220.000 HUF/hó: Bhután, Egyiptom, Marokkó, Mongólia, Tunézia, Vietnam
275.000 HUF/hó: Argentína, Brazília, Ecuador, Irán, Kína, Malajzia, Oroszország, Thaiföld
350.000 HUF/hó: Dél-Korea, Izrael, Japán, USA, Új-Zéland

Ehhez a szociálisan rászoruló hallgatók havi 35 000 Ft kiegészítő támogatást is pályázhatnak, illetve tartós betegséggel vagy fogyatékossággal élők a betegségükkel kapcsolatban felmerülő többletköltségek finanszírozásához is nyújthatnak be kiegészítő támogatási igényt.

Részletek itt, az I/B. szekcióban.

Az Erasmus+ program szabályai szerint minden hallgató legfeljebb 12 hónapra kaphat Erasmus státuszt képzési szintenként (részképzés és szakmai gyakorlat összesen, akkor is, ha zero grant=label mobilitás!). Ha a pályázó jelenlegi képzési szintjén korábban részt vett Erasmus részképzésben és/vagy szakmai gyakorlatban, de nem használta ki a 12 hónapos Erasmus időtartamot, akkor újra pályázhat. Azok a mester vagy doktori képzésben részt vevő hallgatók is pályázhatnak, akik a korábbi képzési szinte(ke)n már voltak Erasmus hallgatók.

Megpályázható partnerintézmények listája:

ORSZÁG

EGYETEM

ELTE KAR

ELTE INTÉZET

ÖSZTÖNDÍJAS IDŐTARTAM

MEGJEGYZÉS

Albánia

University of Vlora 'Ismail Quemali'

Bölcsészettudományi Kar

Angol-Amerikai Intézet

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátor: Dr. Illés Éva

Argentína

University of Buenos Aires

Bölcsészettudományi Kar

Romanisztikai Intézet, Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszék


1 szemeszter/fő
 

szakmai koordinátor:
Dr. Santosné Blastik Margit

Brazília

Federal Fluminense University

Informatikai Kar

Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátor: Dr. Jesús Reyes Nunez

Brazília

University of Rio de Janeiro

Informatikai Kar

Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátor: Dr. Jesús Reyes Nunez

Bhután

Royal Thimphu College

Bölcsészettudományi Kar

Történeti Intézet

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátor:
 Dr. Sonkoly Gábor

Dél-Korea

Seoul National University

Pedagógia és Pszichológia Kar

Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátor:
Dr. Csereklye Erzsébet

Ecuador

Universidad Casa Grande

Társadalomtudományi Kar

Kulturális Antropológia Tanszék

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátor:
Dr. Papp Richárd

Egyiptom

South Valley University

Természettudományi Kar

Anyagfizika Tanszék

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátor:

Dr. Kovács Zsolt

Egyiptom

Cairo University

Bölcsészettudományi Kar

Latin Tanszék

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátor:
Dr. Ferenczi Attila

Iran

University of Tehran

Társadalomtudományi Kar

 Kulturális Antropológia Tanszék

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátor:
Dr. Prónai Csaba

Izrael

Tel-Aviv University

Állam-és Jogtudományi Kar


Bölcsészettudományi Kar

Kriminológia Tanszék


Filozófia Intézet

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátorok:

Dr. Ambrus István


Dr.Bodnár István

 

Japán

Kobe University

Pedagógia és Pszichológia Kar

Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátor:

Dr. Urbán róbert

Japán

University of Tokyo

Informatikai Kar

Programozási Nyelvek és Fordítóprogramok Tanszék

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátor:
Dr. Zsók Viktória

Kína

Fudan University

Bölcsészettudományi Kar

Filozófia Intézet

1 szemeszter/fő

MA/PhD szinten; szakmai koordinátor:
Dr. Olay Csaba

Malajzia

Sultan Idris Education University

Tanító- és Óvóképző Kar

Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszék

1 szemeszter/fő
 

szakmai koordinátor:

Dr. Árva Valéria

Malajzia

Universiti Teknologi MARA

Bölcsészettudományi Kar

Könyvtár- és Információtudományi Intézet

1 szemeszter/fő
 

szakmai koordinátor:
Dr. Bella Katalin

Marokkó

Cadi Ayyad University

Bölcsészettudományi Kar

Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátor:
Dr. Palágyi Tivadar

Mongólia

National University of Mongolia

Bölcsészettudományi Kar

Belső-Ázsia tanszék

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátor:
Dr. Birtalan Ágnes

Oroszország

Lomonosov Moscow State University

Bölcsészettudományi Kar


Állam- és Jogtudományi Kar

Orosz nyelvi és Irodalmi Tanszék


Büntetőjogi Tanszék

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátorok:
Dr. Hegedűs Iván

Dr. Gellér Balázs

 

Oroszország

St. Petersburg University
 

Bölcsészettudományi Kar


Állam- és Jogtudományi Kar

Orosz nyelvi és Irodalmi Tanszék


 

Büntetőjogi Tanszék

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátorok:
Dr. Hegedűs Iván


Dr. Gellér Balázs
 

Oroszország

Sechenov First Moscow State Medical University

Tanító- és Óvóképző Kar
 

Neveléstudományi Tanszék

1 szemeszter/fő

Dr. Endrődy-Nagy Orsolya

Oroszország

Udmurt State University

Bölcsészettudományi Kar

Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátor:
Dr. Salánki Zsuzsanna

Szerbia

University of Novi Sad

Informatikai Kar

Programozási Nyelvek és Fordítóprogramok Tanszék

1 szemeszter/fő

 szakmai koordinátor
 Dr. Tóth Melinda

Thaiföld

Chiang Mai University

Pedagógia és Pszichológia Kar

Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátor:
Dr. Csereklye Erzsébet

Thaiföld

Sukhothai Thammathirat Open University

Bölcsészettudományi Kar

Könyvtár- és Információtudományi Intézet

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátor:
Dr. Bella Katalin

Tunézia

Université de Carthage

Bölcsészettudományi Kar

Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátor:
Dr. Palágyi Tivadar

Ukrajna

Ferenc Rákóczi II. Transcarpathian Hungarian Institute

Természettudományi Kar

Bölcsészettudományi Kar

Bölcsészettudományi Kar

Regionális Tudományi Tanszék

Szláv és Balti Filológiai Intézet
 
Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszék


1 szemeszter/fő
 

szakmai koordinátorok:
 

Dr. Szalkai Gábor

Dr. Kovács Oxana

Dr. Varga Zsuzsanna
 

Ukrajna

Taras Shevchenko National University of Kyiv

Természettudományi Kar

Regionális Tudományi Tanszék

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátor: 
Dr. Gyuris Ferenc

USA

College of Staten Island

Tanító- és Óvóképző Kar

Matematika Tanszék

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátor:
Dr. Szitányi Judit

USA

Indiana University

Állam- és Jogtudományi Kar

Intézményileg

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátor:
Dr. Sonnevend Pál

USA

Loyola Marymount University

Bölcsészettudományi Kar

Filmtudomány Tanszék

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátor:
Dr. Kovács András Bálint

Új-Zéland

Massey University

Természettudományi Kar

Kőzettan-Geokémiai Tanszék

1 szemeszter/fő

MA/PHD szinten, szakmai koordinátor: Dr. Sági Tamás

Vietnam

Hue University's College of Education

Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátor:
Dr. Nguyen Luu Lan Anh

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

A pályázatot a 2020/21-es tanévre az esetleges kari/intézeti/tanszéki sajátosságoknak megfelelően folyamatosan lehet benyújtani a szakmai koordinátor részére. A szakmai koordinátor javaslatát a pályázatról 5 munkanapon belül eljuttatja a Kari Külügyi Bizottság részére, amit a Bizottság döntését követően 5 munkanapon belül továbbít az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztályának munkatásai számára.

FONTOS! Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitási pályázatának benyújtásakor vegye figyelembe a Campus Mundi program szabályozását is!
A Campus Mundi pályázati felület 2021. március 30-án 23:00 óráig, vagy a rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséig elérhető - ez utóbbi esetben a kiíró Tempus Közalapítvány fenntartja magának a jogot a pályázat azonnali hatályú felfüggesztésére. Emiatt javasoljuk az Erasmus+ ICM, valamit Campus Mundi pályázatok mielőbbi leadását, lehetőség szerint a mobilitás tervezett kezdődátuma előtt legalább 5 hónappal.

Az érvényes pályázat tartalmazza:

 1. Pályázati adatlap (hiánytalanul kitöltve, aláírva)
 2. Önéletrajz
 3. Motivációs levél
 4. Egyéb mellékletek (amennyiben a kar/intézet kéri)

Amennyiben a kari vagy intézeti/tanszéki felhívás egyéb előírásokat is tartalmaz, azokat kérjük figyelembe venni. A hiányos, feltételeknek nem megfelelő, olvashatatlan, vagy nem géppel kitöltött pályázatokat nem fogadjuk el.

A pályázat előkészítése során ellenőrizze a partneregyetemek honlapjain a kurzuskínálatot, tájékozódjon arról, hogy milyen nyelven és milyen képzési szinten (alap-, vagy mesterképzés) hirdetnek kurzusokat. A pályázatról, a partnerintézményekben folyó képzésekről bővebb információt a szakmai és/vagy a kari koordinátorok adnak. A partnerintézmények listája a pályázati felhívással egy időben kerül meghirdetésre.

A benyújtott pályázatok elbírálása:

A pályázatok elbírálásának általános szempontjai (nem prioritás szerint; a kari szabályozás szerint további szempontok is lehetnek):

 • szaknyelvi ismeret;
 • tanulmányi eredmény;
 • szakmai tájékozottság és aktivitás;
 • kiválóság vagy egyéb jelentős szakmai teljesítmény;
 • Hallgatói Önkormányzatban vagy egyéb szervezetben végzett tevékenység;
 • beérkező Erasmus hallgatók mentori feladatainak ellátása, vállalása.

Rangsorolás és döntés

A formai feltételeknek megfelelő pályázatokat első körben a Kari Bíráló Bizottság (KBB) a szakmai koordinátor javaslata és egyéb a pályázati felhívásban közzétett szempontokat figyelembe véve értékeli és rangsorolja. A KBB a pályázatban benyújtott dokumentumok és a szóbeli meghallgatás/motivációs levél alapján egyéni értékelő lapot készít. A KBB az egyéni értékelő lapon rögzített pontszámok alapján rangsorolja a pályázatokat. A végső hallgatói rangsort a KBB a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság (HOMB) részére küldi meg.
Arról, hogy a KBB által felterjesztett listáról hány hallgató nyerhet el ösztöndíjat a HOMB dönt. A pályázaton megfelelt, de ösztöndíjban nem részesülő hallgatók tartaléklistára kerülnek, illetve önfinanszírozóként megkezdhetik a külföldi mobilitási tevékenységet. Figyelem! A hallgatók a Campus Mundi pályázatukat már a tanszéki értesítés után benyújthatják, nem szükséges megvárni a HOMB döntését. 

Eredményhirdetés

A pályázatok eredményei a HOMB határozata alapján kb. kéthavonta kerülnek rögzítésre az Egységes Tanulmányi rendszerben (NEPTUNBAN), valamint a hallgatók e-mailben is kapnak értesítést. Az első döntésre várhatóan 2020. június végén kerül sor!

Jogorvoslat

A döntéssel szembeni jogorvoslatra a Kari Bíráló Bizottság elnökénél a rögzítést követő 15 munkanapon belül írásban van lehetőség.

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben az intézeti/tanszéki és kari koordinátorok állnak rendelkezésükre.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK AZ ERASMUS+ PROGRAMRÓL

Európai Bizottság
Tempus Közalapítvány

Pályázati felhívás - 2019/20 tavaszi félévre

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem intézményi szintű pályázatot ír ki a 2019/2020-as tanévben Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás (ICM) hallgatói mobilitási programban való részvételre. A mobilitás megvalósítható: 2020.06.30-ig.
Leadási határidő a 2019/20-as tanév tavaszi félévére: 2019. október 07.

A pályázat célja

Az Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitási program keretében a pályázaton nyertes hallgatók lehetőséget kapnak az Európai Unión kívüli Erasmus+ ICM partneregyetemeink egyikén részképzésben részt venni.

A tanulmányutak célja félév-áthallgatás, kutatás, a szakdolgozat elkészítése lehet. A mobilitás csak akkor valósulhat meg alap- és mesterképzéses hallgatók esetében, ha a külföldi tanulmányokat a küldő intézmény elfogadja és azt a hallgató itthoni előmenetelébe – az ELTE-s kreditszámokon és átszámított érdemjeggyel, vagy a diplomamellékletben feltüntetve - beszámítja. PhD hallgatók esetében nem kötelező kurzusok felvétele és elvégzése, amennyiben a mobilitás célja kutatómunka.

Az Erasmus+ ICM program keretében külföldön teljesítő hallgatók

 • részképzés esetében 3-10 hónapot töltenek külföldön (a pontos ösztöndíj-időtartamokat és helyeket az aktuális pályázati felhívás 1. számú melléklete tartalmazza);
 • a fogadó intézményben nem fizetnek tandíjat;
 • itthon is beiratkoznak, esetleges itthoni tandíjukat kifizetik és rendes ösztöndíjukat a külföldi tartózkodás idejére is megkapják;
 • külföldön végzett tanulmányaikkal az itthoni tanulmányi kötelezettségeik egy részét kiváltják. A két együttműködő tanszék a hallgató kiutazása előtt megállapodik arról, hogy a hallgató mely kurzusokat fogja elvégezni a külföldi egyetemen. (Az egyes szakokra vonatkozó, a partnerintézményben teljesítendő minimum kreditszámot vagy tanegység számot a szakfelelősök határozzák meg, ezt a kari/intézeti/tanszéki felhívásban közzéteszik.) PhD hallgatók a képzési tervükben meghatározott kutatási tevékenységet is teljesíthetnek a partneregyetemen részképzés keretében (nincsen minimum kreditelvárás);
 • A szakos kurzusok az ELTE-s kreditszámon beszámításra kerülnek, az egyéb kurzusok külön eljárás keretében beszámíthatók a hallgató tanulmányaiba.

A részletes pályázati felhívás elérhető itt.

Minden Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitási (ICM) ösztöndíjra pályázó hallgatót kérünk, hogy nyújtsa be pályázatát
Campus Mundi ösztöndíjra is!

Kik nyújthatnak be pályázatot?

Azok a hallgatók pályázhatnak, akik:

 • magyar állampolgársággal-, regisztrációs igazolással, vagy érvényes letelepedési-, illetőleg tartózkodási engedéllyel rendelkeznek;
 • a minimum 6 féléves képzésben részt vevő hallgatók esetében abban a tanévben, amelyben a kiutazást tervezik, legalább másodévesek (a speciális kari szabályok ettől eltérhetnek);
 • abban a félévben, amelyben a kiutazást tervezik, hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek az ELTE-n;
 • valamint megfelelnek az adott karon / tanszéken meghirdetett pályázati követelményeknek is;

Elnyerhető ösztöndíj időtartama:

A külföldi tanulmányok minimális időtartama 3 hónap (90 nap). Az ösztöndíj összege függ a tanulmányi időszak pontos hosszától a partneregyetemen, (az ösztöndíj számítása napi elszámolás alapján történik).

A 2019/2020 tanévi ösztöndíjak összege:

A jelen pályázat keretében kiválasztott hallgatókat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Campus Mundi ösztöndíjra javasolja intézményi hozzájárulás formájában. A Campus Mundi ösztöndíjra a hallgató önállóan pályázik. Információk az ösztöndíjról, a jelentkezés menetéről: www.elte.hu/campus-mundi

A Campus Mundi ösztöndíj összege, havi 350.000 HUF/hó.
Kivéve: Albánia Szerbia és Ukrajna (200.000 HUF/hó).

Részletek itt, az I/B. szekcióban.

A fogyatékkal élő vagy tartósan beteg hallgatók (részképzésre) részesülhetnek kiegészítő támogatásban. Az Erasmus+ program szabályai szerint minden hallgató legfeljebb 12 hónapra kaphat Erasmus státuszt képzési szintenként (részképzés és szakmai gyakorlat összesen, akkor is, ha zero grant=label mobilitás!). Ha a pályázó jelenlegi képzési szintjén korábban részt vett Erasmus részképzésben és/vagy szakmai gyakorlatban, de nem használta ki a 12 hónapos Erasmus időtartamot, akkor újra pályázhat. Azok a mester vagy doktori képzésben részt vevő hallgatók is pályázhatnak, akik a korábbi képzési szinte(ke)n már voltak Erasmus hallgatók.

Megpályázható partnerintézmények listája:

ORSZÁG

EGYETEM

ELTE KAR

ELTE INTÉZET

ÖSZTÖNDÍJAS IDŐTARTAM

MEGJEGYZÉS

Albánia

University of Vlora 'Ismail Quemali'

Bölcsészettudományi Kar

Angol-Amerikai Intézet

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátor: Dr. Illés Éva

Argentína

University of Buenos Aires

Bölcsészettudományi Kar

Romanisztikai Intézet, Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszék


1 szemeszter/fő
 

szakmai koordinátor:
Dr. Santosné Blastik Margit

Bhután

Royal Thimphu College

Bölcsészettudományi Kar

Történeti Intézet

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátor:
 Dr. Sonkoly Gábor

Dél-Korea

Seoul National University

Pedagógia és Pszichológia Kar

Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátor:
Dr. Csereklye Erzsébet

Ecuador

Universidad Casa Grande

Társadalomtudományi Kar

Kulturális Antropológia Tanszék

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátor:
Dr. Papp Richárd

Egyiptom

South Valley University

Természettudományi Kar

Anyagfizika Tanszék

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátor:

Dr. Kovács Zsolt

Egyiptom

Cairo University

Bölcsészettudományi Kar

Latin Tanszék

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátor:
Dr. Ferenczi Attila

Iran

University of Tehran

Társadalomtudományi Kar

 Kulturális Antropológia Tanszék

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátor:
Dr. Prónai Csaba

Izrael

Tel-Aviv University

Állam-és Jogtudományi Kar


Bölcsészettudományi Kar

Kriminológia Tanszék


Filozófia Intézet

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátorok:

Dr. Ambrus István


Dr.Bodnár István

 

Japán

Kobe University

Pedagógia és Pszichológia Kar

Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátor:

Dr. Urbán róbert

Japán

University of Tokyo

Informatikai Kar

Programozási Nyelvek és Fordítóprogramok Tanszék

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátor:
Dr. Zsók Viktória

Kína

Fudan University

Bölcsészettudományi Kar

Filozófia Intézet

1 szemeszter/fő

MA/PhD szinten; szakmai koordinátor:
Dr. Olay Csaba

Kína

He University

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

-

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátor:

Dr. Prónay Beáta

Malajzia

Sultan Idris Education University

Tanító- és Óvóképző Kar

Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszék

1 szemeszter/fő
 

szakmai koordinátor:

Dr. Árva Valéria

Malajzia

Universiti Teknologi MARA

Bölcsészettudományi Kar

Könyvtár- és Információtudományi Intézet

1 szemeszter/fő
 

szakmai koordinátor:
Dr. Bella Katalin

Marokkó

Cadi Ayyad University

Bölcsészettudományi Kar

Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátor:
Dr. Palágyi Tivadar

Mongólia

National University of Mongolia

Bölcsészettudományi Kar

Belső-Ázsia tanszék

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátor:
Dr. Birtalan Ágnes

Oroszország

Lomonosov Moscow State University

Bölcsészettudományi Kar


Állam- és Jogtudományi Kar

Orosz nyelvi és Irodalmi Tanszék


Büntetőjogi Tanszék

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátorok:
Dr. Hegedűs István

Dr. Gellér Balázs

 

Oroszország

St. Petersburg University
 

Bölcsészettudományi Kar


Állam- és Jogtudományi Kar

Orosz nyelvi és Irodalmi Tanszék


 

Büntetőjogi Tanszék

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátorok:
Dr. Hegedűs Iván


Dr. Gellér Balázs
 

Oroszország

Sechenov First Moscow State Medical University

Tanító- és Óvóképző Kar
 

Neveléstudományi Tanszék

1 szemeszter/fő

Dr. Endrődy-Nagy Orsolya

Oroszország

Udmurt State University

Bölcsészettudományi Kar

Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátor:
Dr. Salánki Zsuzsanna

Szerbia

University of Novi Sad

Informatikai Kar

Programozási Nyelvek és Fordítóprogramok Tanszék

1 szemeszter/fő

 szakmai koordinátor
 Dr. Tóth Melinda

Thaiföld

Chiang Mai University

Pedagógia és Pszichológia Kar

Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátor:
Dr. Csereklye Erzsébet

Thaiföld

Sukhothai Thammathirat Open University

Bölcsészettudományi Kar

Könyvtár- és Információtudományi Intézet

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátor:
Dr. Bella Katalin

Tunézia

Université de Carthage

Bölcsészettudományi Kar

Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátor:
Dr. Palágyi Tivadar

Ukrajna

Ferenc Rákóczi II. Transcarpathian Hungarian Institute

Természettudományi Kar

Bölcsészettudományi Kar

Bölcsészettudományi Kar

Regionális Tudományi Tanszék

Szláv és Balti Filológiai Intézet
 
Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszék


1 szemeszter/fő
 

szakmai koordinátorok:
 

Dr. Szalkai Gábor

Dr. Kovács Oxana

Dr. Varga Zsuzsanna
 

USA

College of Staten Island

Tanító- és Óvóképző Kar

Matematika Tanszék

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátor:
Dr. Szitányi Judit

USA

Duke University

Bölcsészettudományi Kar

Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék

1 szemeszter/fő
 

szakmai koordinátor:
Dr. Szijártó István

USA

Indiana University

Állam- és Jogtudományi Kar

Intézményileg

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátor:
Dr. Sonnevend Pál

Új-Zéland

Massey University

Természettudományi Kar

Kőzettan-Geokémiai Tanszék

1 szemeszter/fő

MA/PHD szinten, szakmai koordinátor: Sági Tamás

Vietnam

Hanoi Metropolitan University

Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Interkulturális Pszichológia és Pedagógia

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátor:
Dr. Nguyen Luu Lan Anh

Vietnam

Hue University's College of Education

Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátorok:
Dr. Nguyen Luu Lan Anh

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

A pályázatot az esetleges kari/intézeti/tanszéki sajátosságoknak megfelelően, de legkésőbb 2019. október 07-ig lehet benyújtani a szakmai koordinátor részére, az tavaszi félévre. A szakmai koordinátor javaslatát a pályázatról 5 munkanapon belül eljuttatja a Kari Külügyi Bizottság részére, amit a Bizottság 2019. október 14-ig továbbít az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztályának munkatásai számára. FONTOS! A pályázatokat a kiutazás megkezdése előtt érdemes legalább 5 hónappal leadni!

Az érvényes pályázat tartalmazza:

 1. Pályázati adatlap (hiánytalanul kitöltve, aláírva)
 2. Önéletrajz
 3. Motivációs levél
 4. Egyéb mellékletek (amennyiben a kar/intézet kéri)

Amennyiben a kari vagy intézeti/tanszéki felhívás egyéb előírásokat is tartalmaz, azokat kérjük figyelembe venni. A hiányos, feltételeknek nem megfelelő, olvashatatlan, nem géppel kitöltött vagy határidő után érkező pályázatokat nem fogadjuk el.

A pályázat előkészítése során ellenőrizze a partneregyetemek honlapjain a kurzuskínálatot, tájékozódjon arról, hogy milyen nyelven és milyen képzési szinten (alap-, vagy mesterképzés) hirdetnek kurzusokat. A pályázatról, a partnerintézményekben folyó képzésekről bővebb információt a szakmai és/vagy a kari koordinátorok adnak. A partnerintézmények listája a pályázati felhívással egy időben kerül meghirdetésre.

A benyújtott pályázatok elbírálása:

A pályázatok elbírálásának általános szempontjai (nem prioritás szerint; a kari szabályozás szerint további szempontok is lehetnek):

 • szaknyelvi ismeret;
 • tanulmányi eredmény;
 • szakmai tájékozottság és aktivitás;
 • kiválóság vagy egyéb jelentős szakmai teljesítmény;
 • Hallgatói Önkormányzatban vagy egyéb szervezetben végzett tevékenység;
 • beérkező Erasmus hallgatók mentori feladatainak ellátása, vállalása.

Rangsorolás és döntés

A formai feltételeknek megfelelő pályázatokat első körben a Kari Bíráló Bizottság (KBB) a szakmai koordinátor javaslata és egyéb a pályázati felhívásban közzétett szempontokat figyelembe véve értékeli és rangsorolja. A KBB a pályázatban benyújtott dokumentumok és a szóbeli meghallgatás/motivációs levél alapján egyéni értékelő lapot készít. A KBB az egyéni értékelő lapon rögzített pontszámok alapján rangsorolja a pályázatokat. A végső hallgatói rangsort a KBB a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság (HOMB) részére küldi meg. A Döntést arról, hogy a KBB által felterjesztett listáról hány hallgató nyerhet el ösztöndíjat a HOMB dönt. A pályázaton megfelelt, de ösztöndíjban nem részesülő hallgatók tartaléklistára kerülnek, illetve önfinanszírozóként megkezdhetik a külföldi mobilitási tevékenységet.

Eredményhirdetés

A pályázatok eredményei a HOMB határozata alapján kerülnek rögzítésre, az Egységes Tanulmányi rendszerben (NEPTUNBAN). Várhatóan 2019. október hónapban!

Jogorvoslat

A döntéssel szembeni jogorvoslatra a Kari Bíráló Bizottság elnökénél a rögzítést követő 15 munkanapon belül írásban van lehetőség.

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben az intézeti/tanszéki és kari koordinátorok állnak rendelkezésükre.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK AZ ERASMUS+ PROGRAMRÓL

Európai Bizottság
Tempus Közalapítvány


Pályázati felhívás - 2018/19

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem intézményi szintű pályázatot ír ki a 2018/19-es tanévben Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás (ICM) hallgatói mobilitási programban való részvételre. A mobilitás megvalósítható: 2019.06.30-ig.

A pályázat célja

Az Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitási program keretében a pályázaton nyertes hallgatók lehetőséget kapnak az Európai Unión kívüli Erasmus+ ICM partneregyetemeink egyikén részképzésben részt venni.

A tanulmányutak célja félév-áthallgatás, kutatás, a szakdolgozat elkészítése lehet. A mobilitás csak akkor valósulhat meg alap- és mesterképzéses hallgatók esetében, ha a külföldi tanulmányokat a küldő intézmény elfogadja és azt a hallgató itthoni előmenetelébe – az ELTE-s kreditszámokon és átszámított érdemjeggyel, vagy a diplomamellékletben feltűntetve - beszámítja. PhD hallgatók esetében nem kötelező kurzusok felvétele és elvégzése, amennyiben a mobilitás célja kutatómunka.

Az Erasmus+ ICM program keretében külföldön teljesítő hallgatók

 • részképzés esetében 3-12 hónapot töltenek külföldön (a pontos ösztöndíj-időtartamokat és helyeket az aktuális pályázati felhívás 1. számú melléklete tartalmazza);
 • a fogadó intézményben nem fizetnek tandíjat;
 • itthon is beiratkoznak, esetleges itthoni tandíjukat kifizetik és rendes ösztöndíjukat a külföldi tartózkodás idejére is megkapják;
 • külföldön végzett tanulmányaikkal az itthoni tanulmányi kötelezettségeik egy részét kiváltják. A két együttműködő tanszék a hallgató kiutazása előtt megállapodik arról, hogy a hallgató mely kurzusokat fogja elvégezni a külföldi egyetemen. (Az egyes szakokra vonatkozó, a partnerintézményben teljesítendő minimum kreditszámot vagy tanegység számot a szakfelelősök határozzák meg, ezt a kari/intézeti/tanszéki felhívásban közzéteszik.) PhD hallgatók a képzési tervükben meghatározott kutatási tevékenységet is teljesíthetnek a partneregyetemen részképzés keretében (nincsen minimum kreditelvárás);
 • A szakos kurzusok az ELTE-s kreditszámon beszámításra kerülnek, az egyéb kurzusok külön eljárás keretében beszámíthatók a hallgató tanulmányaiba.
Minden Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitási ösztöndíjra pályázó hallgatót kérünk, hogy nyújtsa be pályázatát
Campus Mundi
ösztöndíjra is a nagyobb összegű támogatás érdekében!

Kik nyújthatnak be pályázatot?

Azok a hallgatók pályázhatnak, akik:

 • magyar állampolgársággal-, regisztrációs igazolással, vagy érvényes letelepedési-, illetőleg tartózkodási engedéllyel rendelkeznek;
 • a minimum 6 féléves képzésben részt vevő hallgatók esetében abban a tanévben, amelyben a kiutazást tervezik, legalább másodévesek (a speciális kari szabályok ettől eltérhetnek);
 • abban a félévben, amelyben a kiutazást tervezik, hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek az ELTE-n;
 • valamint megfelelnek az adott karon / tanszéken meghirdetett pályázati követelményeknek is;

Elnyerhető ösztöndíj időtartama:

A külföldi tanulmányok minimális időtartama 3 hónap (90 nap). Az ösztöndíj összege függ a tanulmányi időszak pontos hosszától a partneregyetemen, (az ösztöndíj számítása napi elszámolás alapján történik).

A 2018/2019 tanévi ösztöndíjak összege:

Havi ösztöndíj összeg bármely Erasmus+ ICM partneregyetemre: 650 €/ hónap és egyszeri utazási támogatás, melynek összege a partneregyetemek közötti földrajzi távolság függvényében kerül megállapításra sávos rendszerben a következők szerint:

 • 100 és 499 KM:          180 EUR/fő
 • 500 és 1999 KM:        275 EUR/fő
 • 2000 és 2999 KM:      360 EUR/fő
 • 3000 és 3999 KM:      530 EUR/fő
 • 4000 és 7999 KM:      820 EUR/fő
 • 8000 KM és felette:    1100 EUR/fő

A Campus Mundi ösztöndí összege, havi 350.000 HUF/hó. Részletek itt.

A fogyatékkal élő vagy tartósan beteg hallgatók (részképzésre) részesülhetnek kiegészítő támogatásban. Az Erasmus+ program szabályai szerint minden hallgató legfeljebb 12 hónapra kaphat Erasmus státuszt képzési szintenként (részképzés és szakmai gyakorlat összesen, akkor is, ha zero grant=label mobilitás!). Ha a pályázó jelenlegi képzési szintjén korábban részt vett Erasmus részképzésben és/vagy szakmai gyakorlatban, de nem használta ki a 12 hónapos Erasmus időtartamot, akkor újra pályázhat. Azok a mester vagy doktori képzésben részt vevő hallgatók is pályázhatnak, akik a korábbi képzési szinte(ke)n már voltak Erasmus hallgatók.

Megpályázható partnerintézmények listája:

ORSZÁG EGYETEM ELTE_KAR ELTE_INTÉZET Ösztöndíjas időtartam Megjegyzés
Angola University of Agostino Netho Bölcsészettudományi Kar Romanisztikai Intézet, Portugál Nyelvi és Irodalmi Tanszék 1 szemeszter/fő szakmai koordinátor:
Dr. Rákóczi István
Argentína University of Buenos Aires Bölcsészettudományi Kar Romanisztikai Intézet, Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszék
1 szemeszter/fő
 
szakmai koordinátor:
Dr. Sántosné Blastik Margit
Cape Verde University of Cape Verde Bölcsészettudományi Kar Romanisztikai Intézet, Portugál Nyelvi és Irodalmi Tanszék 1 szemeszter/fő szakmai koordinátor:
Dr. Rákóczi István
Dél-Korea Dankook University Bölcsészettudományi Kar  Koreai Tanszék 1 szemeszter/fő _
Dél-Korea Dankook University Informatikai Kar Programozási Nyelvek és Fordítóprogramok Tanszék 1 szemeszter/fő szakmai koordinátor:
Dr. Horváth Zoltán
Dél-Korea Gwangju Institute of Science and Technology Informatikai Kar Programozási Nyelvek és Fordítóprogramok Tanszék
1 szemeszter/fő
(egyeztetés alatt)
szakmai koordinátor:
Zsók Viktória
Dél-Korea Seoul National University Pedagógiai és Pszichológiai Kar Interkulturális Pszichológia és Pedagógia
1 szemeszter/fő
(egyeztetés alatt)
szakmai koordinátor:
Dr. Nguyen Luu Lan Anh
India University of Calcutta Pedagógiai és Pszichológiai Kar _ 1 szemeszter/fő szakmai koordinátor:
Dr. Kopp Erika
India University of Madras Természettudományi Kar Természetföldrajzi Tanszék
1 szemeszter/fő
(egyeztetés alatt)
szakmai koordinátor:
Dr. Móga János 
India Thapar Institute of Engineering and Technology University Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézet 1 szemeszter/fő szakmai koordinátor:
Dr. Kopp Erika
Iran University of Tehran Társadalomtudományi Kar  Kulturális Antropológia Tanszék 1 szemeszter/fő szakmai koordinátor:
Dr. Prónai Csaba
Izrael Achva Academic College Bárczy Gusztáv Gyógypedagógiai Kar _ 1 szemeszter/fő szakmai koordinátor:
Dr. Bohács Krisztina
Izrael Hebrew University of Jerusalem Társadalomtudományi Kar  Szociális munka Tanszék 1 szemeszter/fő szakmai koordinátor:
Dr. Zoltán Haberman
Kína East China Normal University Bölcsészettudományi Kar Konfuciusz Intézet
1 szemeszter/fő
(egyeztetés alatt)
_
Kína Fudan University Bölcsészettudományi Kar Filozófia 1 szemeszter/fő MA szinten; szakmai koordinátor: Dr. Boros Gábor
Kína Fudan University Bölcsészettudományi Kar Konfuciusz Intézet
1 szemeszter/fő
(egyeztetés alatt)
_
Kína Peking University Bölcsészettudományi Kar Konfuciusz Intézet
1 szemeszter/fő
(egyeztetés alatt)
_
Szerbia University of Belgrade Bölcsészettudományi Kar Ukrán Filológiai Tanszék 1 szemeszter/fő szakmai koordinátor:
Dr. Kovács Oxána
Szerbia University of Novi Sad Tanító és Óvóképző Kar _ 1 szemeszter/fő szakmai koordinátor Romanoczki Ildikó
Szerbia University of Novi Sad Bölcsészettudományi Kar Szláv és Balti Filológiai Intézet 1 szemeszter/fő  szakmai koordinátorok:
 Dr. Urkom Aleksander  és Dr. Boris Stojkovski
USA Columbia University in the City of New York Bölcsészettudományi Kar Szláv és Balti Filológiai Intézet
1 szemeszter/fő
(egyeztetés alatt)
szakmai koordinátor:
Hegedűs Iván
USA Duke University Bölcsészettudományi Kar  Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék
1 szemeszter/fő
(egyeztetés alatt)
szakmai koordinátor:
Dr. Szijártó István
USA University of Illinois Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék
1 szemeszter/fő
(egyeztetés alatt)
szakmai koordinátor: Ágnes Kövér-Van Til
USA Indiana University Állam- és Jogtudományi Kar _ 1 szemeszter/fő szakmai koordinátor: Dalnoki Brigitta
USA Leland Stanford Junior University Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézet
_
szakmai koordinátor: Dr. Kopp Erika
USA College of Staten Island Tanító- és Óvóképző Kar _
1 szemeszter/fő
(egyeztetés alatt)
szakmai koordinátor: Romanoczki Ildikó
Új-Zéland Auckland University of Technology Bölcsészettudományi Kar Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
_
szakmai koordinátor:
Dr. Eitler Tamás
Új-Zéland Massey University Természettudományi Kar Kőzettan-Geokémiai Tanszék 1 szemeszter/fő  PHD szinten, szakmai koordinátor: Sági Tamás
Vietnam Hanoi Metropolitan University Pedagógiai és Pszichológiai Kar Interkulturális Pszichológia és Pedagógia 1 szemeszter/fő szakmai koordinátor:
Dr. Nguyen Luu Lan Anh
Vietnam Hue University Pedagógiai és Pszichológiai Kar Interkulturális Pszichológia és Pedagógia
1 szemeszter/fő
(egyeztetés alatt)
szakmai koordinátor:
Dr. Nguyen Luu Lan Anh

 

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

A pályázatot az esetleges kari/intézeti/tanszéki sajátosságoknak megfelelően legkésőbb folyamatosan lehet benyújtani a szakmai kooridnátor részére. A szakmai kooridnátor javaslatát a pályázatról 5 munkanapon belül eljuttatja a Kari Külügyi Bizottság részére. FONTOS! A pályázatokat a kiutazás megkezdése előtt érdemes legalább 5 hónappal leadni!

Az érvényes pályázat tartalmazza:

 1. Pályázati űrlap (hiánytalanul kitöltve, aláírva)
 2. Önéletrajz
 3. Motivációs levél
 4. Egyéb mellékletek(amennyiben kar/intézet kéri)

Amennyiben a kari vagy intézeti/tanszéki felhívás egyéb előírásokat is tartalmaz, azokat kérjük figyelembe venni. A hiányos, feltételeknek nem megfelelő, olvashatatlan, nem géppel kitöltött vagy határidő után érkező pályázatokat nem fogadjuk el.

A pályázat előkészítése során ellenőrizze a partneregyetemek honlapjain a kurzuskínálatot, tájékozódjon arról, hogy milyen nyelven és milyen képzési szinten (alap-, vagy mesterképzés) hirdetnek kurzusokat. A pályázatról, a partnerintézményekben folyó képzésekről bővebb információt a szakmai és/vagy a kari koordinátorok adnak. A partnerintézmények listája a pályázati felhívással egy időben kerül meghirdetésre.

A benyújtott pályázatok elbírálása:

A pályázatok elbírálásának általános szempontjai (nem prioritás szerint; a kari szabályozás szerint további szempontok is lehetnek):

 • szaknyelvi ismeret;
 • tanulmányi eredmény;
 • szakmai tájékozottság és aktivitás;
 • kiválóság vagy egyéb jelentős szakmai teljesítmény;
 • Hallgatói Önkormányzatban vagy egyéb szervezetben végzett tevékenység;
 • beérkező Erasmus hallgatók mentori feladatainak ellátása, vállalása.

Rangsorolás és döntés

A formai feltételeknek megfelelő pályázatokat első körben a Kari Bíráló Bizottság (KBB) a szakmai koordinátor javaslata és egyéb a pályázati felhívásban közzétett szempontokat figyelembe véve értékeli és rangsorolja. A KBB a pályázatban benyújtott dokumentumok és a szóbeli meghallgatás/motivációs levél alapján egyéni értékelő lapot készít. A KBB az egyéni értékelő lapon rögzített pontszámok alapján rangsorolja a pályázatokat. A végső hallgatói rangsort a KBB a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság (HOMB) részére küldi meg. A Döntést arról, hogy a KBB által felterjesztett listáról hány hallgató nyerhet el ösztöndíjat a HOMB dönt. A pályázaton megfelelt, de ösztöndíjban nem részesülő hallgatók tartaléklistára kerülnek, illetve önfinanszírozóként megkezdhetik a külföldi mobilitási tevékenységet.

Eredményhirdetés

A pályázatok eredményei a HOMB határozata alapján kerülnek rögzítésre, az Egységes Tanulmányi rendszerben (NEPTUNBAN). Várhatóan 2018 április/május hónapban!

Jogorvoslat

A döntéssel szembeni jogorvoslatra a Kari Bíráló Bizottság elnökénél a rögzítést követő15 munkanapon belül írásban van lehetőség.

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben az intézeti/tanszéki és kari koordinátorok állnak rendelkezésükre.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK AZ ERASMUS+ PROGRAMRÓL

Európai Bizottság
Tempus Közalapítvány


Pótpályázati felhívás - 2017/18 tavaszi félévre -A mobilitás megvalósítható 2018. 06.30-ig.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem intézményi szintű pályázatot ír ki a 2017/2018-as tanévben Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás (ICM) hallgatói mobilitási programban való részvételre.

A pályázat célja

Az Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitási program keretében a pályázaton nyertes hallgatók lehetőséget kapnak az Európai Unión kívüli Erasmus+ ICM partneregyetemeink egyikén részképzésben részt venni.

A tanulmányutak célja félév-áthallgatás, kutatás, a szakdolgozat elkészítése lehet. A mobilitás csak akkor valósulhat meg alap- és mesterképzéses hallgatók esetében, ha a külföldi tanulmányokat a küldő intézmény elfogadja, és azt a hallgató itthoni előmenetelébe – az ELTE-s kreditszámokon és átszámított érdemjeggyel, vagy a diplomamellékletben feltüntetve - beszámítja. PhD-hallgatók esetében nem kötelező kurzusok felvétele és elvégzése, amennyiben a mobilitás célja kutatómunka.

Az Erasmus+ ICM program keretében külföldön teljesítő hallgatók

 • részképzés esetében 3-12 hónapot töltenek külföldön (a pontos ösztöndíj-időtartamokat és helyeket az aktuális pályázati felhívás 1. számú melléklete tartalmazza);
 • a fogadó intézményben nem fizetnek tandíjat;
 • itthon is beiratkoznak, esetleges itthoni tandíjukat kifizetik, és rendes ösztöndíjukat a külföldi tartózkodás idejére is megkapják;
 • külföldön végzett tanulmányaikkal az itthoni tanulmányi kötelezettségeik egy részét kiváltják. A két együttműködő tanszék a hallgató kiutazása előtt megállapodik arról, hogy a hallgató mely kurzusokat fogja elvégezni a külföldi egyetemen. (Az egyes szakokra vonatkozó, a partnerintézményben teljesítendő minimum kreditszámot vagy tanegység számot a szakfelelősök határozzák meg, ezt a kari/intézeti/tanszéki felhívásban közzéteszik.) PhD-hallgatók a képzési tervükben meghatározott kutatási tevékenységet is teljesíthetnek a partneregyetemen részképzés keretében (nincsen minimum kreditelvárás);
 • a szakos kurzusok az ELTE-s kreditszámon beszámításra kerülnek, az egyéb kurzusok külön eljárás keretében beszámíthatók a hallgató tanulmányaiba.

Kik nyújthatnak be pályázatot?

Azok a hallgatók pályázhatnak, akik:

 • magyar állampolgársággal, regisztrációs igazolással, vagy érvényes letelepedési, illetőleg tartózkodási engedéllyel rendelkeznek;
 • a minimum 6 féléves képzésben részt vevő hallgatók esetében abban a tanévben, amelyben a kiutazást tervezik, legalább másodévesek (a speciális kari szabályok ettől eltérhetnek);
 • abban a félévben, amelyben a kiutazást tervezik, hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek az ELTE-n;
 • valamint megfelelnek az adott karon/tanszéken meghirdetett pályázati követelményeknek is;

Megpályázható partneregyetemek

ORSZÁG

EGYETEM

KAR (tudományterület)

Időtartam

Képzési szintek

Albánia

European University of Tirana

Társadalomtudományi Kar, Pszichológiai Kar

5 hónap/fő 

BA/MA/PhD

Izrael

Achva Academic College

Bárczy Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

3 hónap/fő 

BA/MA

Kína

Fudan University

Bölcsészettudományi Kar (Filozófia)

6 hónap/fő 

MA

Mongólia

Ulaanbaatar State University

Bölcsészettudományi Kar (Mongolisztika)

6 hónap/fő 

PhD

Elnyerhető ösztöndíj időtartama, összege

A külföldi tanulmányok minimális időtartama 3 hónap (90 nap). Az ösztöndíj összege függ a tanulmányi időszak pontos hosszától (az ösztöndíj számítása napi elszámolás alapján történik).

A 2017/2018-as tanévi ösztöndíjak:

 • A havi ösztöndíj összeg bármely Erasmus+ ICM partneregyetemre: 650 €/hónap és egyszeri utazási támogatás, melynek összege a partneregyetemek közötti földrajzi távolság függvényében kerül megállapításra sávos rendszerben a következők szerint:
   
 • 100 és 499 km:          180 EUR/fő
 • 500 és 1999 km:        275 EUR/fő
 • 2000 és 2999 km:      360 EUR/fő
 • 3000 és 3999 km:      530 EUR/fő
 • 4000 és 7999 km:      820 EUR/fő
 • 8000 km és felette:    1100 EUR/fő

A fogyatékkal élő vagy tartósan beteg hallgatók (részképzésre) részesülhetnek kiegészítő támogatásban. Az Erasmus+ program szabályai szerint minden hallgató legfeljebb 12 hónapra kaphat Erasmus státuszt képzési szintenként (részképzés és szakmai gyakorlat összesen, akkor is, ha zero grant=label mobilitás!). Ha a pályázó jelenlegi képzési szintjén korábban részt vett Erasmus részképzésben és/vagy szakmai gyakorlatban, de nem használta ki a 12 hónapos Erasmus időtartamot, akkor újra pályázhat. Azok a mester vagy doktori képzésben részt vevő hallgatók is pályázhatnak, akik a korábbi képzési szinte(ke)n már voltak Erasmus-hallgatók.

A pályázat benyújtásának határideje és módja

A pályázatot az esetleges kari/tanszéki sajátosságoknak megfelelően legkésőbb 2017. október 13. 12:00 óráig kell benyújtani. (A kari külön feltételekről kérjük érdeklődjön Kari Erasmus+ kooridnátoránál és intézeti kooridnátoránál.)

Az érvényes pályázat tartalmazza:

 1. Pályázati űrlap (hiánytalanul kitöltve, aláírva)
 2. Önéletrajz
 3. Motivációs levél
 4. Egyéb mellékletek (Pl. igazolás OTDK részvételről)

Amennyiben a kari vagy intézeti/tanszéki felhívás egyéb előírásokat is tartalmaz, azokat kérjük figyelembe venni. A hiányos, feltételeknek nem megfelelő, olvashatatlan, nem géppel kitöltött vagy határidő után érkező pályázatokat nem fogadjuk el.

A pályázat előkészítése során ellenőrizze a partneregyetemek honlapjain a kurzuskínálatot, tájékozódjon arról, hogy milyen nyelven és milyen képzési szinten (alap-, vagy mesterképzés) hirdetnek kurzusokat. A pályázatról, a partnerintézményekben folyó képzésekről bővebb információt a szakmai és/vagy a kari koordinátorok adnak. A partnerintézmények listája a pályázati felhívással egy időben kerül meghirdetésre.

A benyújtott pályázatok elbírálása

A pályázatok elbírálásának általános szempontjai (nem prioritás szerint; a kari szabályozás szerint további szempontok is lehetnek):

 • szaknyelvi ismeret;
 • tanulmányi eredmény;
 • szakmai tájékozottság és aktivitás;
 • kiválóság vagy egyéb jelentős szakmai teljesítmény;
 • Hallgatói Önkormányzatban vagy egyéb szervezetben végzett tevékenység;
 • beérkező Erasmus-hallgatók mentori feladatainak ellátása, vállalása.

A bírálat során előnyt élveznek azok a hallgatók, akik nem vettek részt korábban az Erasmus+ programban, de korábbi részvétel önmagában nem kizáró ok.

Rangsorolás és döntés

A formai feltételeknek megfelelő pályázatokat első körben a Kari Bíráló Bizottság (KBB) szakmai és egyéb – a pályázati felhívásban közzétett – szempontokat figyelembe véve értékeli és rangsorolja. A KBB a pályázatban benyújtott dokumentumok és a szóbeli meghallgatás/motivációs levél alapján egyéni értékelő lapot készít. A KBB az egyéni értékelő lapon rögzített pontszámok alapján rangsorolja a pályázatokat. A végső hallgatói rangsort a KBB a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság (HOMB) részére küldi meg. A HOMB dönt arról, hogy a KBB által felterjesztett listáról hány hallgató nyerhet el ösztöndíjat. A pályázaton megfelelt, de ösztöndíjban nem részesülő hallgatók tartaléklistára kerülnek, illetve önfinanszírozóként megkezdhetik a külföldi mobilitási tevékenységet.

Eredményhirdetés

A pályázatok eredményei a HOMB határozata alapján kerülnek rögzítésre, az Egységes Tanulmányi Rendszerben (NEPTUNBAN).

Jogorvoslat

A döntéssel szembeni jogorvoslatra a Kari Bíráló Bizottság elnökénél a rögzítést követő 15 munkanapon belül írásban van lehetőség.

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben az intézeti/tanszéki és kari koordinátorok állnak rendelkezésükre.

Letölthető dokumentumok

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK AZ ERASMUS+ PROGRAMRÓL

Európai Bizottság
Tempus Közalapítvány

 


Pályázati felhívás 2017-ősz

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem intézményi szintű pályázatot ír ki a 2017/2018-as illetve a 2018/19-es tanévben Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás (ICM) hallgatói mobilitási programban való részvételre. A mobilitás megvalósítható: 2019.06.30-ig.

A pályázat célja

Az Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitási program keretében a pályázaton nyertes hallgatók lehetőséget kapnak az Európai Unión kívüli Erasmus+ ICM partneregyetemeink egyikén részképzésben részt venni.

A tanulmányutak célja félév-áthallgatás, kutatás, a szakdolgozat elkészítése lehet. A mobilitás csak akkor valósulhat meg alap- és mesterképzéses hallgatók esetében, ha a külföldi tanulmányokat a küldő intézmény elfogadja és azt a hallgató itthoni előmenetelébe – az ELTE-s kreditszámokon és átszámított érdemjeggyel, vagy a diplomamellékletben feltűntetve - beszámítja. PhD hallgatók esetében nem kötelező kurzusok felvétele és elvégzése, amennyiben a mobilitás célja kutatómunka.

Az Erasmus+ ICM program keretében külföldön teljesítő hallgatók

 • részképzés esetében 3-12 hónapot töltenek külföldön (a pontos ösztöndíj-időtartamokat és helyeket az aktuális pályázati felhívás 1. számú melléklete tartalmazza);
 • a fogadó intézményben nem fizetnek tandíjat;
 • itthon is beiratkoznak, esetleges itthoni tandíjukat kifizetik és rendes ösztöndíjukat a külföldi tartózkodás idejére is megkapják;
 • külföldön végzett tanulmányaikkal az itthoni tanulmányi kötelezettségeik egy részét kiváltják. A két együttműködő tanszék a hallgató kiutazása előtt megállapodik arról, hogy a hallgató mely kurzusokat fogja elvégezni a külföldi egyetemen. (Az egyes szakokra vonatkozó, a partnerintézményben teljesítendő minimum kreditszámot vagy tanegység számot a szakfelelősök határozzák meg, ezt a kari/intézeti/tanszéki felhívásban közzéteszik.) PhD hallgatók a képzési tervükben meghatározott kutatási tevékenységet is teljesíthetnek a partneregyetemen részképzés keretében (nincsen minimum kreditelvárás);
 • A szakos kurzusok az ELTE-s kreditszámon beszámításra kerülnek, az egyéb kurzusok külön eljárás keretében beszámíthatók a hallgató tanulmányaiba.
Minden Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitási ösztöndíjra pályázó hallgatót kérünk, hogy nyújtsa be pályázatát
Campus Mundi
ösztöndíjra is a nagyobb összegű támogatás érdekében!

Kik nyújthatnak be pályázatot?

Azok a hallgatók pályázhatnak, akik:

 • magyar állampolgársággal-, regisztrációs igazolással, vagy érvényes letelepedési-, illetőleg tartózkodási engedéllyel rendelkeznek;
 • a minimum 6 féléves képzésben részt vevő hallgatók esetében abban a tanévben, amelyben a kiutazást tervezik, legalább másodévesek (a speciális kari szabályok ettől eltérhetnek);
 • abban a félévben, amelyben a kiutazást tervezik, hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek az ELTE-n;
 • valamint megfelelnek az adott karon / tanszéken meghirdetett pályázati követelményeknek is;

Elnyerhető ösztöndíj időtartama:

A külföldi tanulmányok minimális időtartama 3 hónap (90 nap). Az ösztöndíj összege függ a tanulmányi időszak pontos hosszától a partneregyetemen, (az ösztöndíj számítása napi elszámolás alapján történik).

A 2017/2018 és 2018/2019 tanévi ösztöndíjak összege:

Havi ösztöndíj összeg bármely Erasmus+ ICM partneregyetemre: 650 €/ hónap és egyszeri utazási támogatás, melynek összege a partneregyetemek közötti földrajzi távolság függvényében kerül megállapításra sávos rendszerben a következők szerint:

 • 100 és 499 KM:          180 EUR/fő
 • 500 és 1999 KM:        275 EUR/fő
 • 2000 és 2999 KM:      360 EUR/fő
 • 3000 és 3999 KM:      530 EUR/fő
 • 4000 és 7999 KM:      820 EUR/fő
 • 8000 KM és felette:    1100 EUR/fő

A Campus Mundi ösztöndí összege, havi 350.000 HUF/hó. Részletek itt.

A fogyatékkal élő vagy tartósan beteg hallgatók (részképzésre) részesülhetnek kiegészítő támogatásban. Az Erasmus+ program szabályai szerint minden hallgató legfeljebb 12 hónapra kaphat Erasmus státuszt képzési szintenként (részképzés és szakmai gyakorlat összesen, akkor is, ha zero grant=label mobilitás!). Ha a pályázó jelenlegi képzési szintjén korábban részt vett Erasmus részképzésben és/vagy szakmai gyakorlatban, de nem használta ki a 12 hónapos Erasmus időtartamot, akkor újra pályázhat. Azok a mester vagy doktori képzésben részt vevő hallgatók is pályázhatnak, akik a korábbi képzési szinte(ke)n már voltak Erasmus hallgatók.

Megpályázható partnerintézmények listája:

ORSZÁG EGYETEM ELTE_KAR ELTE_INTÉZET Ösztöndíjas időtartam Megjegyzés
Angola University of Agostino Netho Bölcsészettudományi Kar Romanisztikai Intézet, Portugál Nyelvi és Irodalmi Tanszék 1 szemeszter/fő szakmai koordinátor:
Dr. Rákóczi István
Argentína University of Buenos Aires Bölcsészettudományi Kar Romanisztikai Intézet, Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszék
1 szemeszter/fő
 
szakmai koordinátor:
Dr. Sántosné Blastik Margit
Cape Verde University of Cape Verde Bölcsészettudományi Kar Romanisztikai Intézet, Portugál Nyelvi és Irodalmi Tanszék 1 szemeszter/fő szakmai koordinátor:
Dr. Rákóczi István
Dél-Korea Dankook University Bölcsészettudományi Kar  Koreai Tanszék 1 szemeszter/fő _
Dél-Korea Dankook University Informatikai Kar Programozási Nyelvek és Fordítóprogramok Tanszék 1 szemeszter/fő szakmai koordinátor:
Dr. Horváth Zoltán
Dél-Korea Gwangju Institute of Science and Technology Informatikai Kar Programozási Nyelvek és Fordítóprogramok Tanszék
1 szemeszter/fő
(egyeztetés alatt)
szakmai koordinátor:
Zsók Viktória
Dél-Korea Seoul National University Pedagógiai és Pszichológiai Kar Interkulturális Pszichológia és Pedagógia
1 szemeszter/fő
(egyeztetés alatt)
szakmai koordinátor:
Dr. Nguyen Luu Lan Anh
India University of Calcutta Pedagógiai és Pszichológiai Kar _ 1 szemeszter/fő szakmai koordinátor:
Dr. Kopp Erika
India University of Madras Természettudományi Kar Természetföldrajzi Tanszék
1 szemeszter/fő
(egyeztetés alatt)
szakmai koordinátor:
Dr. Móga János 
India Thapar Institute of Engineering and Technology University Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézet 1 szemeszter/fő szakmai koordinátor:
Dr. Kopp Erika
Iran University of Tehran Társadalomtudományi Kar  Kulturális Antropológia Tanszék 1 szemeszter/fő szakmai koordinátor:
Dr. Prónai Csaba
Izrael Achva Academic College Bárczy Gusztáv Gyógypedagógiai Kar _ 1 szemeszter/fő szakmai koordinátor:
Dr. Bohács Krisztina
Izrael Hebrew University of Jerusalem Társadalomtudományi Kar  Szociális munka Tanszék 1 szemeszter/fő szakmai koordinátor:
Dr. Zoltán Haberman
Kína East China Normal University Bölcsészettudományi Kar Konfuciusz Intézet
1 szemeszter/fő
(egyeztetés alatt)
_
Kína Fudan University Bölcsészettudományi Kar Filozófia 1 szemeszter/fő MA szinten; szakmai koordinátor: Dr. Boros Gábor
Kína Fudan University Bölcsészettudományi Kar Konfuciusz Intézet
1 szemeszter/fő
(egyeztetés alatt)
_
Kína Peking University Bölcsészettudományi Kar Konfuciusz Intézet
1 szemeszter/fő
(egyeztetés alatt)
_
Szerbia University of Belgrade Bölcsészettudományi Kar Ukrán Filológiai Tanszék 1 szemeszter/fő szakmai koordinátor:
Dr. Kovács Oxána
Szerbia University of Novi Sad Tanító és Óvóképző Kar _ 1 szemeszter/fő szakmai koordinátor Romanoczki Ildikó
Szerbia University of Novi Sad Bölcsészettudományi Kar Szláv és Balti Filológiai Intézet 1 szemeszter/fő  szakmai koordinátorok:
 Dr. Urkom Aleksander  és Dr. Boris Stojkovski
USA Columbia University in the City of New York Bölcsészettudományi Kar Szláv és Balti Filológiai Intézet
1 szemeszter/fő
(egyeztetés alatt)
szakmai koordinátor:
Hegedűs Iván
USA Duke University Bölcsészettudományi Kar  Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék
1 szemeszter/fő
(egyeztetés alatt)
szakmai koordinátor:
Dr. Szijártó István
USA University of Illinois Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék
1 szemeszter/fő
(egyeztetés alatt)
szakmai koordinátor: Ágnes Kövér-Van Til
USA Indiana University Állam- és Jogtudományi Kar _ 1 szemeszter/fő szakmai koordinátor: Dalnoki Brigitta
USA Leland Stanford Junior University Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézet
1 szemeszter/fő
(egyeztetés alatt)
szakmai koordinátor: Dr. Kopp Erika
USA College of Staten Island Tanító- és Óvóképző Kar _
1 szemeszter/fő
(egyeztetés alatt)
szakmai koordinátor: Romanoczki Ildikó
Új-Zéland Auckland University of Technology Bölcsészettudományi Kar Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
1 szemeszter/fő
(egyeztetés alatt)
szakmai koordinátor:
Dr. Eitler Tamás
Új-Zéland Massey University Természettudományi Kar Kőzettan-Geokémiai Tanszék 1 szemeszter/fő  PHD szinten, szakmai koordinátor: Sági Tamás
Vietnam Hanoi Metropolitan University Pedagógiai és Pszichológiai Kar Interkulturális Pszichológia és Pedagógia 1 szemeszter/fő szakmai koordinátor:
Dr. Nguyen Luu Lan Anh
Vietnam Hue University Pedagógiai és Pszichológiai Kar Interkulturális Pszichológia és Pedagógia
1 szemeszter/fő
(egyeztetés alatt)
szakmai koordinátor:
Dr. Nguyen Luu Lan Anh

 

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

A pályázatot az esetleges kari/intézeti/tanszéki sajátosságoknak megfelelően legkésőbb folyamatosan lehet benyújtani a szakmai kooridnátor részére. A szakmai kooridnátor javaslatát a pályázatról 5 munkanapon belül eljuttatja a Kari Külügyi Bizottság részére. FONTOS! A pályázatokat a kiutazás megkezdése előtt érdemes legalább 5 hónappal leadni!

Az érvényes pályázat tartalmazza:

 1. Pályázati űrlap (hiánytalanul kitöltve, aláírva)
 2. Önéletrajz
 3. Motivációs levél
 4. Egyéb mellékletek(amennyiben kar/intézet kéri)

Amennyiben a kari vagy intézeti/tanszéki felhívás egyéb előírásokat is tartalmaz, azokat kérjük figyelembe venni. A hiányos, feltételeknek nem megfelelő, olvashatatlan, nem géppel kitöltött vagy határidő után érkező pályázatokat nem fogadjuk el.

A pályázat előkészítése során ellenőrizze a partneregyetemek honlapjain a kurzuskínálatot, tájékozódjon arról, hogy milyen nyelven és milyen képzési szinten (alap-, vagy mesterképzés) hirdetnek kurzusokat. A pályázatról, a partnerintézményekben folyó képzésekről bővebb információt a szakmai és/vagy a kari koordinátorok adnak. A partnerintézmények listája a pályázati felhívással egy időben kerül meghirdetésre.

A benyújtott pályázatok elbírálása:

A pályázatok elbírálásának általános szempontjai (nem prioritás szerint; a kari szabályozás szerint további szempontok is lehetnek):

 • szaknyelvi ismeret;
 • tanulmányi eredmény;
 • szakmai tájékozottság és aktivitás;
 • kiválóság vagy egyéb jelentős szakmai teljesítmény;
 • Hallgatói Önkormányzatban vagy egyéb szervezetben végzett tevékenység;
 • beérkező Erasmus hallgatók mentori feladatainak ellátása, vállalása.

Rangsorolás és döntés

A formai feltételeknek megfelelő pályázatokat első körben a Kari Bíráló Bizottság (KBB) a szakmai koordinátor javaslata és egyéb a pályázati felhívásban közzétett szempontokat figyelembe véve értékeli és rangsorolja. A KBB a pályázatban benyújtott dokumentumok és a szóbeli meghallgatás/motivációs levél alapján egyéni értékelő lapot készít. A KBB az egyéni értékelő lapon rögzített pontszámok alapján rangsorolja a pályázatokat. A végső hallgatói rangsort a KBB a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság (HOMB) részére küldi meg. A Döntést arról, hogy a KBB által felterjesztett listáról hány hallgató nyerhet el ösztöndíjat a HOMB dönt. A pályázaton megfelelt, de ösztöndíjban nem részesülő hallgatók tartaléklistára kerülnek, illetve önfinanszírozóként megkezdhetik a külföldi mobilitási tevékenységet.

Eredményhirdetés

A pályázatok eredményei a HOMB határozata alapján kerülnek rögzítésre, az Egységes Tanulmányi rendszerben (NEPTUNBAN). Várhatóan 2017 november hónapban!

Jogorvoslat

A döntéssel szembeni jogorvoslatra a Kari Bíráló Bizottság elnökénél a rögzítést követő15 munkanapon belül írásban van lehetőség.

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben az intézeti/tanszéki és kari koordinátorok állnak rendelkezésükre.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK AZ ERASMUS+ PROGRAMRÓL

Európai Bizottság
Tempus Közalapítvány


EN 2017.04.03.