Pályázati felhívás

Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás - Pótpályázati felhívás a 2022/2023-as tavaszi félévre

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem pótpályázatot hirdet a 2022/2023-as tanév tavaszi félévében rövid és hosszú távú, tanulmányi célú hallgatói mobilitás, valamint szakmai gyakorlat megvalósítására. A pályázatok leadási határideje 2022. szeptember 20.

A FELHÍVÁS CÉLJA

Az Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás programban való részvétel a pályázaton nyertes hallgatóknak lehetőséget ad arra, hogy az Erasmus-programban közvetlenül részt nem vevő, ún. partnerországokban (pl. Nagy-Britannia, Svájc, valamint az EU-n kívüli országok) lévő partneregyetemeinken részképzésben, rövid távú doktori mobilitásban, illetve szakmai gyakorlaton vegyenek részt a felhívásban szereplő további információk szerint.

Jelen felhívás keretében az alábbi mobilitástípusokra lehet pályázni:

 1. Hosszú távú, tanulmányi célú mobilitás közeli partnerországba (Nagy-Britannia, Svájc)
 2. Rövid távú doktori mobilitás közeli partnerországba (Nagy-Britannia, Svájc)
 3. Hosszú távú, tanulmányi célú mobilitás távoli partnerországba
 4. Rövid távú doktori mobilitás távoli partnerországba
 5. Hosszú távú szakmai gyakorlat távoli partnerországba

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a jelen felhívásban meghirdetett mobilitásokra kizárólag a partnerségekben résztvevő tanszékek/intézetek hallgatói pályázhatnak. Bővebb információt alább, az egyes mobilitástípusok bemutatásánál találnak.

Figyelem! A kiutazás pénzügyi tervezésének kulcsfontosságú eleme az elérhető kiegészítő támogatási lehetőségek ismerete. A támogatásokról, valamint a vonatkozó aktuális felhívásokról kövesse a honlapunkat!

Megpályázható mobilitástípusok

1. Hosszú távú, tanulmányi célú mobilitás közeli partnerországba

A tanulmányutak célja féléváthallgatás, kutatás, a szakdolgozat elkészítése lehet. Alap- és mesterképzéses hallgatók esetében a mobilitás csak akkor valósulhat meg, ha a külföldi tanulmányokat a küldő intézmény elfogadja, és azt a hallgató itthoni előmenetelébe – az ELTE-s kreditszámokon és átszámított érdemjeggyel, vagy a diplomamellékletben feltüntetve – beszámítja. A kötelezően teljesítendő minimum kreditek száma: 20.

PhD hallgatók esetében nem kötelező kurzusok felvétele és elvégzése, amennyiben a mobilitás célja kutatómunka.

 • pályázható időtartam: 2-6 hónap (jellemzően 1 szemeszter a kiírt mobilitások szerint)
 • ösztöndíj összege: 600 EUR/hó
 • utazási támogatás nem elérhető
 • kiegészítő támogatások, zöld utazási támogatás igényelhető

Az alábbi partnerségekben, a feltüntetett időtartamban és tanulmányi szinten valósítható meg mobilitás:

ORSZÁG

PARTNEREGYETEM

ELTE KAR

ELTE INTÉZMÉNY

ÖSZTÖNDÍJAS IDŐTARTAM / MEGPÁLYÁZHATÓ HELYEK SZÁMA

MEGPÁLYÁZHATÓ FÉLÉV

SZAKMAI KOORDINÁTOR

Egyesült Királyság

Aberystwyth University

Állam- és Jogtudományi Kar

Közigazgatási Jogi Tanszék

5 hónap / 1 BA és/vagy MA hallgató

tavasz

Dr. Rozsnyai Krisztina

Egyesült Királyság

Middlesex University

Állam- és Jogtudományi Kar

Közigazgatási Jogi Tanszék

5 hónap / 1 BA vagy MA hallgató

tavasz

Dr. Rozsnyai Krisztina

Egyesült Királyság

Stranmillis University College

Tanító- és Óvóképző Kar

Kari szinten

5 hónap / 2 BA hallgató

tavasz

Romanoczki Ildikó

Egyesült Királyság

University College London

 

Bölcsészettudományi Kar

Görög Tanszék

 

6 hónap / 2 BA és/vagy MA hallgató

tavasz

Dr. Kozák Dániel

 

Egyesült Királyság

University College London

 

Bölcsészettudományi Kar

Ókortörténeti Tanszék

 

5 hónap / 2 BA hallgató

tavasz

Dr. Patay-Horváth András

 

Egyesült Királyság

University of Hull

Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Pszichológiai Intézet

5 hónap / 2 BA és/vagy MA hallgató

tavasz

Dr. Kiss Orhidea Edith

Egyesült Királyság

University of Manchester

Állam- és Jogtudományi Kar

Közigazgatási Jogi Tanszék

5 hónap / 1 BA hallgató

tavasz

Dr. Rozsnyai Krisztina

Egyesült Királyság

University of Sheffield

Állam- és Jogtudományi Kar

Közigazgatási Jogi Tanszék

5 hónap / 1 BA hallgató

tavasz

Dr. Rozsnyai Krisztina

Egyesült Királyság

University of Sheffield

Bölcsészettudományi Kar

Angol-Amerikai Intézet

5 hónap / 2 BA hallgató

tavasz

Dr. Szécsényi Krisztina

Gibraltár

University of Gibraltar

Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszék

4 hónap / 2 MA és/vagy PhD hallgató

tavasz

Dr. Demetrovics Zsolt

Svájc

Universität Bern

Állam- és Jogtudományi Kar

Közigazgatási Jogi Tanszék

5 hónap / 1 BA vagy MA vagy PhD hallgató

tavasz

Dr. Rozsnyai Krisztina

2. Rövid távú doktori mobilitás közeli partnerországba

Rövid távú mobilitásra kizárólag PhD-hallgatók pályázhatnak kutatás, továbbképzés vagy szakmai gyakorlaton való részvétel céljával. Konferencián való részvétel önmagában nem támogatható.

 • pályázható időtartam: min. 5, max. 30 nap
 • ösztöndíj összege: 70 EUR/nap a 14. napig, 50 EUR/nap a 15. naptól
 • utazási támogatás: nem elérhető
 • ugyanakkor igényelhető plusz 1-1 utazási nap
 • további támogatási lehetőségek

Az alábbi partnerségekben, a feltüntetett időtartamban valósítható meg mobilitás:

ORSZÁG

PARTNEREGYETEM

ELTE KAR

ELTE INTÉZMÉNY

ÖSZTÖNDÍJAS IDŐTARTAM / MEGPÁLYÁZHATÓ HELYEK SZÁMA

MEGPÁLYÁZHATÓ FÉLÉV

SZAKMAI KOORDINÁTOR

Egyesült Királyság

Middlesex University

 

Állam- és Jogtudományi Kar

Közigazgatási Jogi Tanszék

14 nap / 1 PhD hallgató

tavasz

Dr. Rozsnyai Krisztina

Gibraltár

University of Gibraltar

 

Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Pszichológiai Intézet

30 nap / 2 PhD hallgató

tavasz

Dr. Demetrovics Zsolt

Svájc

Universität Luzern

 

Állam- és Jogtudományi Kar

Közigazgatási Jogi Tanszék

14 nap / 1 PhD hallgató

tavasz

Dr. Rozsnyai Krisztina

3. Hosszú távú, tanulmányi célú mobilitás vagy szakmai gyakorlat távoli partnerországba

A tanulmányutak célja féléváthallgatás, a szakdolgozat elkészítése, doktori kutatás lehet. Alap- és mesterképzéses hallgatók esetében a mobilitás csak akkor valósulhat meg, ha a külföldi tanulmányokat a hazai intézmény elfogadja, és azt a hallgató itthoni előmenetelébe – az ELTE-s kreditszámokon és átszámított érdemjeggyel, vagy a diplomamellékletben feltüntetve – beszámítja. A kötelezően teljesítendő minimum kreditek száma: 20.

PhD hallgatók esetében nem kötelező kurzusok felvétele és elvégzése, amennyiben a mobilitás célja kutatómunka.

 • pályázható időtartam: 2-6 hónap (a megpályázható mobilitások szerint)
 • ösztöndíj összege: 700 EUR/hó (tanulmányi és szakmai gyakorlat esetén is)
 • kiegészítő támogatás egyes partnerségekben igényelhető
 • utazási támogatás (egyszeri támogatás, a küldő és a fogadó intézmény székhelye közti távolság légvonalban, az Európai Bizottság kalkulátorával számolva)
TÁVOLSÁG UTAZÁSI TÁMOGATÁS
0 – 99 km 20 €
100 – 499 km 180 €
500 – 1 999 km 275 €
2 000 – 2 999 km 360 €
3 000 – 3 999 km 530 €
4 000 – 7 999 km 820 €
8 000 – 19 999 km 1 500 €

Mobilitás az alábbi partneregyetemeken, a feltüntetett időtartamban és tanulmányi szinten valósítható meg. A megpályázható szakmai gyakorlatról dőlt betűvel szedve találnak információt:

Figyelem! Az alább csillaggal (*) jelölt partnerségekben meghirdetett mobilitások mellé csak a következő kiegészítő támogatások pályázhatók: EHÖK Erasmus+ Start Ösztöndíj, valamint ELTE Alumni Alapítványi Pályázat

ORSZÁG

PARTNEREGYETEM

ELTE KAR

ELTE INTÉZMÉNY

ÖSZTÖNDÍJAS IDŐTARTAM / MEGPÁLYÁZHATÓ HELYEK SZÁMA

MEGPÁLYÁZHATÓ FÉLÉV

SZAKMAI KOORDINÁTOR

Albánia*

Polytechnic University of Tirana

Informatikai Kar

Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék

3 hónap / 1PhD hallgató

tavasz

Dr. Gáspár Albert

Argentína

Universidade de Buenos Aires

Bölcsészettudományi Kar

Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszék

5 hónap / 1 MA és/vagy PhD hallgató

tavasz

Dr. Menczel Gabriella

Argentína

Universidade de Buenos Aires

Bölcsészettudományi Kar

Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszék

5 hónap / 1 MA vagy PhD hallgató

Szakmai gyakorlat

tavasz

Dr. Menczel Gabriella

Brazília

PUC Minas Gerais

Állam- és Jogtudományi Kar

Közigazgatási Jogi Tanszék

5 hónap / 1 BA vagy MA, vagy PhD hallgató

tavasz

 

Dr. Rozsnyai Krisztina

Brazília*

Universidade Federal da Paraíba

Informatikai Kar

Programozási Nyelvek és Fordítóprogramok Tanszék

5 hónap / 1 BA vagy MA hallgató

tavasz

Dr. Zsók Viktória

Kanada*

McGill University

Bölcsészettudományi Kar

Történeti Intézet

4 hónap / 1 PhD hallgató

tavasz

Dr. Erika Szívós

Egyiptom

Cairo University

Bölcsészettudományi Kar

Latin Tanszék

4 hónap / 1 BA vagy MA hallgató

tavasz

Dr. Ferenczi Attila

Dr. Kozák Dániel

Grúzia*

Georgian Institute of Public Affairs

Természettudományi Kar

Környezettudományi Cetnrum

5 hónap / 3 BA vagy MA hallgató

tavasz

Dr. Angyal Zsuzsanna

Grúzia*

Georgian Institute of Public Affairs

Bölcsészettudományi Kar

Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet

5 hónap / 3 BA és/vagy MA hallgató

tavasz

Dr. Polyák Gábor

Grúzia*

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

Bölcsészettudományi Kar

Történeti Intézet

5 hónap / 1 PhD hallgató

tavasz

Dr. Körmendi Tamás

Japán

Yamaguchi University

Bölcsészettudományi Kar

Japán Tanszék

4 hónap / 2 BA és/vagy MA és/vagy PhD hallgató

tavasz

Dr. Szabó Balázs

Kína

Beijing Foreign Studies University

Bölcsészettudományi Kar

Kínai Tanszék

5 hónap / 6 BA és/vagy MA és/vagy PhD hallgató

tavasz

Dr. Pap Melinda

Kína*

East China Normal

 

Bölcsészettudományi Kar

Kínai Tanszék

3 hónap / 1 MA hallgató

tavasz

Dr. Pap Melinda

Kína*

East China Normal

 

Természettudományi Kar

 

Regionális Tudományi Tanszék

4 hónap / 1 MA vagy PhD hallgató

tavasz

Dr. Gyuris Ferenc

 

Kína*

Fudan University

Bölcsészettudományi Kar

Kínai Tanszék

3 hónap / 1 MA hallgató

tavasz

Dr. Pap Melinda

Kína

Peking University

Bölcsészettudományi Kar

Ókortörténeti Tanszék

6 hónap / 1 BA vagy MA vagy PhD hallgató

tavasz

Dr. Kató Péter

Mexico

UNAM

Természettudományi Kar

Geometriai Tanszék

5 hónap / 1 MA hallgató

tavasz

Dr. Kiss György

Mongólia

National University of Mongolia

Bölcsészettudományi Kar

Mongol és Belső-Ázsiai Tanszék

3 hónap / 1 MA vagy PhD hallgató

tavasz

Dr. Birtalan Ágnes

Mozambik

Universidade Eduardo Mondlane

Bölcsészettudományi Kar

Portugál Nyelvi és Irodalmi Tanszék

5 hónap / 2 BA és/vagy MA és/vagy PhD hallgató

tavasz

Dr. Rákóczi István

Dr. Urbán Bálint

 

Zöld-foki-szigetek*

University of Cape Verde   

Bölcsészettudományi Kar

Portugál Tanszék

3 hónap / 2 BA és/vagy MA hallgató

tavasz

Dr. Rákóczi István

Dr. Urbán Bálint

 

4. Rövid távú doktori mobilitás távoli partnerországba

Rövid távú mobilitásban kizárólag PhD-hallgatók vehetnek részt kutatás, továbbképzés vagy szakmai gyakorlat céljával.

 • pályázható időtartam: min. 5, max. 30 nap
 • ösztöndíj összege: 70 EUR/nap a 14. napig, 50 EUR/nap a 15. naptól
 • utazási támogatás a fenti táblázat alapján
 • kiegészítő támogatás igényelhető

Az alábbi partnerségekben, a feltüntetett időtartamban valósítható meg mobilitás:

ORSZÁG

PARTNEREGYETEM

ELTE KAR

ELTE INTÉZMÉNY

ÖSZTÖNDÍJAS IDŐTARTAM / MEGPÁLYÁZHATÓ HELYEK SZÁMA

MEGPÁLYÁZHATÓ FÉLÉV

SZAKMAI KOORDINÁTOR

Amerikai Egyesült Államok Indiana University Maurer School of Law Állam- és Jogtudományi Kar kari szinten 14 nap / 1 PhD hallgató tavasz Dr. Hungler Sára

Kína

Peking University

Bölcsészettudományi Kar

Ókortörténeti Tanszék

30 nap / 1 PhD hallgató

tavasz

Dr. Kató Péter

A mobilitás teljesítésének feltételei

Az Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás keretében külföldön teljesítő hallgatók

 • a fogadó intézményben nem fizetnek tandíjat;
 • itthon is beiratkozott, aktív hallgatók, akik esetleges itthoni tandíjukat kifizetik, és rendes ösztöndíjukat a külföldi tartózkodás idejére is megkapják;
 • féléváthallgatás esetén külföldön végzett tanulmányaikkal az itthoni tanulmányi kötelezettségeik egy részét kiváltják. A két együttműködő tanszék a hallgató kiutazása előtt megállapodik arról, hogy a hallgató mely kurzusokat fogja elvégezni a külföldi egyetemen. BA és MA hallgatók esetében minimum 20 kredit elvégzése kötelező, az ezen túl az egyes szakokra vonatkozó, a partnerintézményben teljesítendő minimum kreditszámot vagy tanegységszámot a szakfelelősök határozzák meg, ezt a kari/intézeti/tanszéki felhívásban közzéteszik. (PhD hallgatók a képzési tervükben meghatározott kutatási tevékenységet is teljesíthetnek a partneregyetemen részképzés keretében, ez esetben nincsen minimum kreditelvárás.)
 • A szakos kurzusok az ELTE-s kreditszámon, az egyéb kurzusok külön eljárás keretében számíthatók be a hallgató tanulmányaiba. További információk a tanulmányok tervezéséről

KIK NYÚJTHATNAK BE PÁLYÁZATOT?

Minden olyan ELTE-s hallgató pályázhat, aki

 • magyar állampolgársággal, regisztrációs igazolással, vagy érvényes letelepedési-, illetőleg tartózkodási engedéllyel rendelkezik (kivéve a Stipendium Hungaricum ösztöndíjasokat);
 • alapképzésben résztvevő hallgatóként a tervezett kiutazásakor már legalább két félévet elvégezett (speciális kari szabályoknak megfelelően ez lehet több mint két félév is);
 • abban a félévben, amelyben a kiutazást tervezi, hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n;
 • megfelel az adott karon/tanszéken meghirdetett pályázati követelményeknek is;
 • az oktatás nyelvéből/nyelveiből legalább B2 szintű, komplex nyelvtudással rendelkezik (amennyiben a fogadó egyetem ennél magasabb szintű nyelvtudást kér, akkor az az irányadó)

Szakmai gyakorlat esetén

 • Az utolsó félévükben Erasmus+ részképzésen/tanulmányok ideje alatt végzett szakmai gyakorlaton részt vevő hallgatók: A mobilitás az utolsó félév vizsgaidőszakának utolsó napjáig tarthat, azonban a mobilitás beismertetésének még az abszolválás előtt meg kell történnie.
 • A frissen diplomát szerzett/abszolvált hallgatók is részt vehetnek szakmai gyakorlaton a végzésük utáni évben. Ebben az esetben a pályázatot már végzésük évében, az utolsó félév vizsgaidőszakának utolsó napjáig nyújthatják be, azaz amíg aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek.
 • A tanárasszisztensi mobilitási tevékenység is szakmai gyakorlatnak tekintendő (karspecifikus).
 • Szakmai gyakorlatra akár már a felsőoktatási tanulmányok első évében is lehet utazni (kari kivételek lehetnek).

Az Erasmus+ program szabályai szerint minden hallgató legfeljebb összesen 12 hónapra kaphat Erasmus státuszt képzési szintenként (részképzés és szakmai gyakorlat összesen, akkor is, ha zero grant (label) mobilitás!). Ha a pályázó jelenlegi képzési szintjén korábban részt vett Erasmus részképzésben és/vagy szakmai gyakorlaton, de nem használta ki a 12 hónapos Erasmus-időkeretet, akkor újra pályázhat. Azok a mester- vagy doktori képzésben részt vevő hallgatók is pályázhatnak, akik a korábbi képzési szinte(ke)n már voltak Erasmus+-ösztöndíjas hallgatók.

A pályázás menete

Minden mobilitástípusra az alábbi dokumentumok benyújtásával lehet pályázni:

 1. pályázati űrlap (hiánytalanul kitöltve, aláírva, a szakmai koordinátorral kitöltetve) és mellékletei:
 2. önéletrajz (magyarul és az elvárt idegen nyelven);
 3. motivációs levél és tanulmányi terv (magyarul és az elvárt idegen nyelven);
 4. az utolsó két félév osztályzatai magyarul és angolul (Neptunból letöltve megfelelő);
 5. diploma másolata magyarul és angolul (amennyiben a pályázó mester- vagy doktori képzésben vesz részt);
 6. az elvárt nyelvtudást igazoló dokumentum (az elvárt nyelvtudásról a szakmai koordinátornál lehet érdeklődni);
 7. ha nem magyar állampolgár, letelepedési vagy tartózkodási engedély, illetve menekültstátuszt igazoló okmány másolata;
 8. további, a kar/intézet/tanszék által kívánt mellékletek.

A pályázati anyagok összeállításakor vegyék figyelembe, hogy az idegen nyelven bekért dokumentumokat a partnerintézménynek továbbítjuk a nominálási folyamat részeként. Ezek tehát legfőképp arra szolgálnak, hogy a leendő fogadó intézményben megismerjék Önöket.

Minden dokumentum digitális formában (Word- vagy Pdf-fájlként) adandó be. Kérjük, hogy a fájlokat az alábbi formában nevezzék el: Vezetéknév Keresztnév_[dokumentum típusa magyarul]; Keresztnév Vezetéknév_[type of document in English] (pl. Minta Márton_Motivációs levél; Marton Minta_Letter of motivation). Hiányos, a feltételeknek nem megfelelő, olvashatatlan, vagy kézzel írt pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

A pályázat előkészítése során ellenőrizze a partneregyetem(ek) honlapján a kurzuskínálatot, tájékozódjon arról, hogy milyen nyelven és milyen képzési szinten (alap-, vagy mesterképzés) hirdetnek kurzusokat. A pályázatról, a partnerintézményekben folyó képzésekről bővebb információt a szakmai és/vagy a kari koordinátorok adnak.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE és az ELbírálás menete

A pályázatok benyújtása

A 2022/2023-as tavaszi félévre szóló pályázatokat az esetleges kari/intézeti/tanszéki sajátosságoknak megfelelően 2022. szeptember 20-ig lehet benyújtani a fent feltüntetett szakmai koordinátor részére. A szakmai koordinátor a pályázatról tett javaslatát 5 munkanapon belül eljuttatja a Kari Külügyi Bizottságnak (KKB), amit a Bizottság a döntését követően legkésőbb 2022. október 3-ig továbbít az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya (ENPO) munkatársai számára.

A bírálat szempontjai

A pályázatok elbírálásának általános szempontjai (nem prioritás szerint, a kari szabályozás alapján további szempontok is adódhatnak):

 • szaknyelvi ismeret;
 • tanulmányi eredmény;
 • szakmai tájékozottság és aktivitás;
 • kiválóság vagy egyéb jelentős szakmai teljesítmény;
 • Hallgatói Önkormányzatban vagy egyéb szervezetben végzett tevékenység;
 • beérkező Erasmus-hallgatók mentori feladatainak ellátása, vállalása.

Rangsorolás és döntés

A formai feltételeknek megfelelő pályázatokat első körben a Kari Bíráló Bizottság (KBB) értékeli és rangsorolja a szakmai koordinátor javaslatát és egyéb, a pályázati felhívásban közzétett szempontokat figyelembe véve. A KBB a pályázatban benyújtott dokumentumok (és esetleges szóbeli meghallgatás) alapján egyéni értékelő lapot készít. A KBB az egyéni értékelő lapon rögzített pontszámok alapján rangsorolja a pályázatokat, és a kari rangsort továbbítja az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya (ENPO) számára. Az ELTE részéről a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság (HOMB) 2022. október 13-ig dönt a felterjesztett pályázatok támogatásáról, a végleges döntést pedig a partneregyetemek hozzák meg a 2022. október 15-i határidővel zajló nominálási folyamatot követően várhatóan két héten belül.

A pályázaton megfelelt, de ösztöndíjban nem részesülő hallgatók tartaléklistára kerülnek, illetve a partnerintézmény beleegyezése esetén önfinanszírozóként kezdhetik meg a külföldi mobilitási tevékenységet.

Eredményhirdetés

A nyertes pályázók e-mailben kapnak értesítést, előreláthatóan október végén. Azon partnerek estében, ahol a pályázók nominálását október elején kérik elküldeni, a KBB által felterjesztett hallgatókat feltételesen nomináljuk.

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben a szakmai és kari koordinátorok állnak rendelkezésükre.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK AZ ERASMUS+ PROGRAMRÓL

Európai Bizottság
Tempus Közalapítvány

Pályázati felhívás a 2022/2023-as tanévre - "Erasmus+ 20%"

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem pályázatot ír ki a 2022/2023-as tanévben rövid és hosszú távú, tanulmányi célú hallgatói mobilitás, valamint szakmai gyakorlat megvalósítására. A pályázatok leadási határideje 2022. május 6.

A FELHÍVÁS CÉLJA

Az "Erasmus+ 20%" támogatás a pályázaton nyertes hallgatóknak lehetőséget ad arra, hogy az Erasmus programban közvetlenül részt nem vevő, ún. partnerországokban (pl. Nagy-Britannia, Svájc, valamint Európán kívüli országok) lévő partneregyetemeinken rövid- és hosszútávú részképzésben, illetve szakmai gyakorlaton vegyenek részt a felhívásban szereplő további információk szerint.

Jelen felhívás keretében az alábbi mobilitástípusokra lehet pályázni:

 1. Hosszú távú, tanulmányi célú mobilitás közeli partnerországba (Nagy-Britannia, Svájc)
 2. Rövid távú doktori mobilitás közeli partnerországba (Nagy-Britannia, Svájc)
 3. Hosszú távú, tanulmányi célú mobilitás vagy szakmai gyakorlat távoli partnerországba
 4. Rövid távú doktori mobilitás távoli partnerországba

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a meghirdetett mobilitásokra kizárólag a támogatott partnerségekben résztvevő tanszékek/intézetek hallgatói pályázhatnak. Bővebb információt alább, az egyes mobilitástípusok bemutatásánál találnak.

Megpályázható mobilitástípusok

1. Hosszú távú, tanulmányi célú mobilitás közeli partnerországba

A tanulmányutak célja féléváthallgatás, kutatás, a szakdolgozat elkészítése lehet. Alap- és mesterképzéses hallgatók esetében a mobilitás csak akkor valósulhat meg, ha a külföldi tanulmányokat a küldő intézmény elfogadja, és azt a hallgató itthoni előmenetelébe – az ELTE-s kreditszámokon és átszámított érdemjeggyel, vagy a diplomamellékletben feltüntetve – beszámítja. A kötelezően teljesítendő minimum kreditek száma: 20.

PhD hallgatók esetében nem kötelező kurzusok felvétele és elvégzése, amennyiben a mobilitás célja kutatómunka.

 • pályázható időtartam: 4-10 hónap (jellemzően 1 szemeszter)
 • ösztöndíj összege: 520 EUR/hó
 • utazási támogatás nem elérhető

Az alábbi partnerségekben, a feltüntetett időtartamban valósítható meg mobilitás:

ORSZÁG

PARTNEREGYETEM

ELTE KAR

ELTE INTÉZMÉNY

ÖSZTÖNDÍJAS IDŐTARTAM / MEGPÁLYÁZHATÓ HELYEK SZÁMA

MEGPÁLYÁZHATÓ FÉLÉV

SZAKMAI KOORDINÁTOR

Egyesült Királyság

Aberystwyth University

Állam- és Jogtudományi Kar

Közigazgatási Jogi Tanszék

5 hónap / 2 BA és/vagy MA hallgató

ősz/tavasz

Dr. Rozsnyai Krisztina

Egyesült Királyság

Leeds Beckett University

Bölcsészettudományi Kar

Angol-Amerikai Intézet

5 hónap / 3 BA hallgató

ősz/tavasz

Dr. Szécsényi Krisztina

Egyesült Királyság

Middlesex University

Állam- és Jogtudományi Kar

Közigazgatási Jogi Tanszék

5 hónap / 1 BA vagy MA hallgató

ősz/tavasz

Dr. Rozsnyai Krisztina

Egyesült Királyság

Nottingham Trent University

Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Pszichológiai Intézet

5 hónap / 2 BA és/vagy PhD hallgató

ősz/tavasz

Dr. Kiss Orhidea Edith

Egyesült Királyság

Stranmillis University College

Tanító- és Óvóképző Kar

Kari szinten

5 hónap / 2 BA hallgató

ősz/tavasz

Romanoczki Ildikó

Egyesült Királyság

University College London

 

Bölcsészettudományi Kar

Görög Tanszék

 

6 hónap / 2 BA és/vagy MA hallgató

ősz/tavasz

Dr. Kozák Dániel

 

Egyesült Királyság

University College London

 

Bölcsészettudományi Kar

Ókortörténeti Tanszék

 

5 hónap / 2 BA hallgató

ősz/tavasz

Dr. Patay-Horváth András

 

Egyesült Királyság

University of Bristol

 

Állam- és Jogtudományi Kar

Közigazgatási Jogi Tanszék

10 hónap / 2 BA hallgató

ősz (teljes évre)

Dr. Rozsnyai Krisztina

Egyesült Királyság

University of Hull

Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Pszichológiai Intézet

5 hónap / 2 BA és/vagy MA hallgató

tavasz

(ősz egyeztetés alatt)

Dr. Kiss Orhidea Edith

Egyesült Királyság

University of Manchester

Állam- és Jogtudományi Kar

Közigazgatási Jogi Tanszék

5 hónap / 2 BA hallgató

ősz/tavasz

Dr. Rozsnyai Krisztina

Egyesült Királyság

University of Sheffield

Állam- és Jogtudományi Kar

Közigazgatási Jogi Tanszék

5 hónap / 2 BA hallgató

ősz/tavasz

Dr. Rozsnyai Krisztina

Egyesült Királyság

University of Sheffield

Bölcsészettudományi Kar

Angol-Amerikai Intézet

5 hónap / 4 BA hallgató

ősz/tavasz

Dr. Szécsényi Krisztina

Egyesült Királyság

University of Warwick

Állam- és Jogtudományi Kar

Közigazgatási Jogi Tanszék

9 hónap / 2 BA és/vagy MA hallgató

ősz (teljes év)

Dr. Rozsnyai Krisztina

Gibraltár

University of Gibraltar

Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszék

4 hónap / 2 MA és/vagy PhD hallgató

ősz/tavasz

Dr. Demetrovics Zsolt

Svájc

Universität Bern

Állam- és Jogtudományi Kar

Közigazgatási Jogi Tanszék

5 hónap / 1 BA vagy MA vagy PhD hallgató

ősz/tavasz

Dr. Rozsnyai Krisztina

Svájc

Universität Luzern

Állam- és Jogtudományi Kar

Közigazgatási Jogi Tanszék

5 hónap / 1 BA vagy MA hallgató

ősz/tavasz

Dr. Rozsnyai Krisztina

Svájc

University of Zürich

Állam- és Jogtudományi Kar

Közigazgatási Jogi Tanszék

5 hónap / 1 BA vagy MA hallgató

tavasz

Dr. Rozsnyai Krisztina

2. Rövid távú doktori mobilitás közeli partnerországba

Rövid távú mobilitásban kizárólag PhD-hallgatók vehetnek részt kutatás, továbbképzés vagy szakmai gyakorlat céljával.

 • pályázható időtartam: min. 5, max. 30 nap
 • ösztöndíj összege: 70 EUR/nap a 14. napig, 50 EUR/nap a 15. naptól
 • utazási támogatás nem elérhető

Az alábbi partnerségekben, a feltüntetett időtartamban valósítható meg mobilitás:

ORSZÁG

PARTNEREGYETEM

ELTE KAR

ELTE INTÉZMÉNY

ÖSZTÖNDÍJAS IDŐTARTAM / MEGPÁLYÁZHATÓ HELYEK SZÁMA

MEGPÁLYÁZHATÓ FÉLÉV

SZAKMAI KOORDINÁTOR

Egyesült Királyság

Amity University London Campus

 

Informatikai Kar

Média és Oktatásinformatikai Tanszék

7 nap / 2 PhD hallgató

tavasz

Dr. Illés Zoltán

Egyesült Királyság

Middlesex University

 

Állam- és Jogtudományi Kar

Közigazgatási Jogi Tanszék

14 nap / 1 PhD hallgató

ősz/tavasz

Dr. Rozsnyai Krisztina

Egyesült Királyság

University of Bristol

 

Állam- és Jogtudományi Kar

Közigazgatási Jogi Tanszék

5 nap / 4 PhD hallgató

ősz/tavasz

Dr. Rozsnyai Krisztina

Gibraltár

University of Gibraltar

 

Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Pszichológiai Intézet

30 nap / 2 PhD hallgató

ősz/tavasz

Dr. Demetrovics Zsolt

Svájc

Universität Luzern

 

Állam- és Jogtudományi Kar

Közigazgatási Jogi Tanszék

14 nap / 1 PhD hallgató

ősz/tavasz

Dr. Rozsnyai Krisztina

3. Hosszú távú, tanulmányi célú mobilitás vagy szakmai gyakorlat távoli partnerországba

A tanulmányutak célja féléváthallgatás, kutatás, a szakdolgozat elkészítése lehet. Alap- és mesterképzéses hallgatók esetében a mobilitás csak akkor valósulhat meg, ha a külföldi tanulmányokat a küldő intézmény elfogadja, és azt a hallgató itthoni előmenetelébe – az ELTE-s kreditszámokon és átszámított érdemjeggyel, vagy a diplomamellékletben feltüntetve – beszámítja. A kötelezően teljesítendő minimum kreditek száma: 20.

PhD hallgatók esetében nem kötelező kurzusok felvétele és elvégzése, amennyiben a mobilitás célja kutatómunka.

 • ösztöndíj összege: 700 EUR/hó (tanulmányi és szakmai gyakorlat esetén is)
 • utazási támogatás (egyszeri támogatás, a küldő és a fogadó intézmény székhelye közti távolság légvonalban, az Európai Bizottság kalkulátorával számolva)
TÁVOLSÁG UTAZÁSI TÁMOGATÁS
0 – 99 km 20 €
100 – 499 km 180 €
500 – 1 999 km 275 €
2 000 – 2 999 km 360 €
3 000 – 3 999 km 530 €
4 000 – 7 999 km 820 €
8 000 – 19 999 km 1 500 €

Mobilitás az alábbi partneregyetemeken, a feltüntetett időtartamban valósítható meg. A megpályázható szakmai gyakorlatról dőlt betűvel szedve találnak információt:

ORSZÁG

PARTNEREGYETEM

ELTE KAR

ELTE INTÉZMÉNY

ÖSZTÖNDÍJAS IDŐTARTAM / MEGPÁLYÁZHATÓ HELYEK SZÁMA

MEGPÁLYÁZHATÓ FÉLÉV

SZAKMAI KOORDINÁTOR

Amerikai Egyesült Államok

Indiana University Maurer School of Law

Állam- és Jogtudományi Kar

Nemzetközi Jogi Tanszék

4 hónap / 1 BA vagy MA hallgató

ősz/tavasz

Dr. Hungler Sára

Argentína

Universidade de Buenos Aires

Bölcsészettudományi Kar

Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszék

5 hónap / 2 MA és/vagy PhD hallgató

ősz/tavasz

Dr. Menczel Gabriella

Argentína

Universidade de Buenos Aires

Bölcsészettudományi Kar

Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszék

5 hónap / 1 MA vagy PhD hallgató

Szakmai gyakorlat

ősz/tavasz

Dr. Menczel Gabriella

Argentína

Universidad Nacional de Cuyo

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Gyógypedagógiai Módszertani és Rehabilitációs Intézet

6 hónap / 1 BA hallgató

ősz/tavasz

Dr. Gombás Judit

Brazília

PUC Minas Gerais

Állam- és Jogtudományi Kar

Közigazgatási Jogi Tanszék

5 hónap / 1 hallgató

tavasz

(ősz egyeztetés alatt)

Dr. Rozsnyai Krisztina

Egyiptom

Cairo University

Bölcsészettudományi Kar

Latin Tanszék

4 hónap / 1 hallgató

tavasz

(ősz egyeztetés alatt)

Dr. Ferenczi Attila

Dr. Kozák Dániel

Japán

Yamaguchi University

Bölcsészettudományi Kar

Japán Tanszék

4 hónap / 3 BA és/vagy MA és/vagy PhD hallgató

ősz/tavasz

Dr. Szabó Balázs

Kína

Beijing Foreign Studies University

Bölcsészettudományi Kar

Kínai Tanszék

5 hónap / 10 BA és/vagy MA és/vagy PhD hallgató

ősz/tavasz

Dr. Pap Melinda

Kína

Peking University

Bölcsészettudományi Kar

Ókortörténeti Tanszék

6 hónap / 1 BA és/vagy MA és/vagy PhD hallgató

ősz/tavasz

Dr. Kató Péter

Korea

Dongguk University

Bölcsészettudományi Kar

Koreai Tanszék

5 hónap / 3 BA és/vagy MA és/vagy PhD hallgató

ősz/tavasz

Dr. Mecsi Beatrix

Mexikó

UNAM

Természettudományi Kar

Geometriai Tanszék

5 hónap / 1 MA hallgató

tavasz

(ősz egyeztetés alatt)

Dr. Kiss György

Mongólia

National University of Mongolia

Bölcsészettudományi Kar

Mongol és Belső-Ázsiai Tanszék

3 hónap / 1 MA vagy PhD hallgató

tavasz

(ősz egyeztetés alatt)

Dr. Birtalan Ágnes

Mozambik

Universidade Eduardo Mondlane

Bölcsészettudományi Kar

Portugál Nyelvi és Irodalmi Tanszék

5 hónap / 2 BA és/vagy MA és/vagy PhD hallgató

ősz/tavasz

Dr. Urbán Bálint

4. Rövid távú doktori mobilitás távoli partnerországba

Rövid távú mobilitásban kizárólag PhD-hallgatók vehetnek részt kutatás, továbbképzés vagy szakmai gyakorlat céljával.

 • pályázható időtartam: min. 5, max. 30 nap
 • ösztöndíj összege: 70 EUR/nap a 14. napig, 50 EUR/nap a 15. naptól
 • utazási támogatás a fenti táblázat alapján

Az alábbi partnerségekben, a feltüntetett időtartamban valósítható meg mobilitás:

ORSZÁG

PARTNEREGYETEM

ELTE KAR

ELTE INTÉZMÉNY

ÖSZTÖNDÍJAS IDŐTARTAM / MEGPÁLYÁZHATÓ HELYEK SZÁMA

MEGPÁLYÁZHATÓ FÉLÉV

SZAKMAI KOORDINÁTOR

Amerikai Egyesült Államok

Indiana University Maurer School of Law

Állam- és Jogtudományi Kar

Nemzetközi Jogi Tanszék

14 nap / 2 PhD hallgató

ősz/tavasz

Dr. Hungler Sára

Ausztrália

Griffith University

Állam- és Jogtudományi Kar

Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék

14 nap / 1 PhD hallgató

ősz/tavasz

Dr. Erdős István

Egyesült Arab Emírségek

Amity University Dubai Campus

Informatikai Kar

Média és Oktatásinformatikai Tanszék

7 nap / 2 MA hallgató

tavasz

Dr. Illés Zoltán

India

Amity University Noida Campus

Informatikai Kar

Média és Oktatásinformatikai Tanszék

7 nap / 2 PhD hallgató

tavasz

Dr. Illés Zoltán

Irán

Gorgan University of Agricultural Science and Natural Resources

Természettudományi Kar

Természetföldrajzi Tanszék

14 nap / 2 PhD hallgató

ősz/tavasz

Dr. Horváth Erzsébet

Kanada

University of Victoria

Állam- és Jogtudományi Kar

Alkotmányjogi Tanszék

14 nap / 1 PhD hallgató

ősz/tavasz

Dr. Bodnár Eszter

Kína

Peking University

Bölcsészettudományi Kar

Ókortörténeti Tanszék

30 nap / 1 PhD hallgató

ősz/tavasz

Dr. Kató Péter

Mexikó

UNAM

Természettudományi Kar

Geometriai Tanszék

15 nap / 1 PhD hallgató

tavasz

(ősz egyeztetés alatt)

Dr. Kiss György

Panama

University of Panama

Állam- és Jogtudományi Kar

Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék

14 nap / 1 PhD hallgató

tavasz

(ősz egyeztetés alatt)

Dr. Erdős István

 

A mobilitás teljesítésének feltételei

Az Erasmus+ 20% támogatás keretében külföldön teljesítő hallgatók

 • a fogadó intézményben nem fizetnek tandíjat;
 • itthon is beiratkozott, aktív hallgatók, akik esetleges itthoni tandíjukat kifizetik, és rendes ösztöndíjukat a külföldi tartózkodás idejére is megkapják;
 • féléváthallgatás esetén külföldön végzett tanulmányaikkal az itthoni tanulmányi kötelezettségeik egy részét kiváltják. A két együttműködő tanszék a hallgató kiutazása előtt megállapodik arról, hogy a hallgató mely kurzusokat fogja elvégezni a külföldi egyetemen. BA és MA hallgatók esetében minimum 20 kredit elvégzése kötelező, az ezen túl az egyes szakokra vonatkozó, a partnerintézményben teljesítendő minimum kreditszámot vagy tanegységszámot a szakfelelősök határozzák meg, ezt a kari/intézeti/tanszéki felhívásban közzéteszik. (PhD hallgatók a képzési tervükben meghatározott kutatási tevékenységet is teljesíthetnek a partneregyetemen részképzés keretében, ez esetben nincsen minimum kreditelvárás.)
 • A szakos kurzusok az ELTE-s kreditszámon, az egyéb kurzusok külön eljárás keretében számíthatók be a hallgató tanulmányaiba. További információk a tanulmányok tervezéséről

KIK NYÚJTHATNAK BE PÁLYÁZATOT?

Minden olyan ELTE-s hallgató pályázhat, aki

 • magyar állampolgársággal, regisztrációs igazolással, vagy érvényes letelepedési-, illetőleg tartózkodási engedéllyel rendelkezik (kivéve a Stipendium Hungaricum ösztöndíjasokat);
 • alapképzésben résztvevő hallgatóként a tervezett kiutazásakor már legalább két félévet elvégezett (speciális kari szabályoknak megfelelően ez lehet több mint két félév is);
 • abban a félévben, amelyben a kiutazást tervezi, hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n;
 • megfelel az adott karon/tanszéken meghirdetett pályázati követelményeknek is;
 • az oktatás nyelvéből/nyelveiből legalább B2 szintű, komplex nyelvtudással rendelkezik (amennyiben a fogadó egyetem ennél magasabb szintű nyelvtudást kér, akkor az az irányadó)

Szakmai gyakorlat esetén

 • Az utolsó félévükben Erasmus+ részképzésen/tanulmányok ideje alatt végzett szakmai gyakorlaton részt vevő hallgatók: A mobilitás az utolsó félév vizsgaidőszakának utolsó napjáig tarthat, azonban a mobilitás beismertetésének még az abszolválás előtt meg kell történnie. A beismertetési folyamat kezdeményezése a hallgató feladata.
 • A frissen diplomát szerzett/abszolvált hallgatók is részt vehetnek szakmai gyakorlaton a végzésük utáni évben. Ebben az esetben a pályázatot már végzésük évében, az utolsó félév vizsgaidőszakának utolsó napjáig nyújthatják be, azaz amíg aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek.
 • A tanárasszisztensi mobilitási tevékenység is szakmai gyakorlatnak tekintendő (karspecifikus).
 • Szakmai gyakorlatra akár már a felsőoktatási tanulmányok első évében is lehet utazni (kari kivételek lehetnek).

Az Erasmus+ program szabályai szerint minden hallgató legfeljebb összesen 12 hónapra kaphat Erasmus státuszt képzési szintenként (részképzés és szakmai gyakorlat összesen, akkor is, ha zero grant (label) mobilitás!). Ha a pályázó jelenlegi képzési szintjén korábban részt vett Erasmus részképzésben és/vagy szakmai gyakorlatban, de nem használta ki a 12 hónapos Erasmus-időkeretet, akkor újra pályázhat. Azok a mester- vagy doktori képzésben részt vevő hallgatók is pályázhatnak, akik a korábbi képzési szinte(ke)n már voltak Erasmus+-ösztöndíjas hallgatók.

A pályázás menete és kiegészítő támogatások

Minden mobilitástípusra az alábbi dokumentumok benyújtásával lehet pályázni:

 1. pályázati űrlap (hiánytalanul kitöltve, aláírva, a szakmai koordinátorral kitöltetve) és mellékletei:
 2. önéletrajz (magyarul és az elvárt idegen nyelven);
 3. motivációs levél (magyarul és az elvárt idegen nyelven);
 4. az utolsó két félév osztályzatai magyarul és angolul (a Neptunból kinyomtatva megfelelő);
 5. diploma másolata magyarul és angolul (amennyiben a pályázó mester- vagy doktori képzésben vesz részt);
 6. az elvárt nyelvtudást igazoló dokumentum (az elvárt nyelvtudásról a szakmai koordinátornál lehet érdeklődni);
 7. ha nem magyar állampolgár, letelepedési vagy tartózkodási engedély, illetve menekültstátuszt igazoló okmány másolata;
 8. további, a kar/intézet/tanszék által kívánt mellékletek.

Amennyiben a kari vagy intézeti/tanszéki felhívás egyéb előírásokat is tartalmaz, azokat kérjük figyelembe venni. A hiányos, feltételeknek nem megfelelő, olvashatatlan, vagy nem géppel kitöltött pályázatokat nem fogadjuk el.

A pályázat előkészítése során ellenőrizze a partneregyetemek honlapján a kurzuskínálatot, tájékozódjon arról, hogy milyen nyelven és milyen képzési szinten (alap-, vagy mesterképzés) hirdetnek kurzusokat. A pályázatról, a partnerintézményekben folyó képzésekről bővebb információt a szakmai és/vagy a kari koordinátorok adnak.

Figyelem! A kiutazás pénzügyi tervezésének kulcsfontosságú eleme a különböző elérhető kiegészítő támogatási lehetőségek ismerete. Az elérhető támogatásokról, valamint a vonatkozó aktuális felhívásokról kövesse a honlapunkat itt.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE és az ELbírálás menete

A pályázatok benyújtása

A pályázatot a 2022/2023-as tanévre az esetleges kari/intézeti/tanszéki sajátosságoknak megfelelően május 6-ig lehet benyújtani a fent feltüntetett szakmai koordinátor részére. A szakmai koordinátor a pályázatról tett javaslatát 5 munkanapon belül eljuttatja a Kari Külügyi Bizottságnak (KKB), amit a Bizottság a döntését követően 5 munkanapon belül, legkésőbb 2022. május 20-ig továbbít az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztályának munkatársai számára. A végleges döntést a partneregyetemek szakmai koordinátorai hozzák meg.

A benyújtott pályázatok elbírálása

A pályázatok elbírálásának általános szempontjai (nem prioritás szerint, a kari szabályozás alapján további szempontok is adódhatnak):

 • szaknyelvi ismeret;
 • tanulmányi eredmény;
 • szakmai tájékozottság és aktivitás;
 • kiválóság vagy egyéb jelentős szakmai teljesítmény;
 • Hallgatói Önkormányzatban vagy egyéb szervezetben végzett tevékenység;
 • beérkező Erasmus-hallgatók mentori feladatainak ellátása, vállalása.

Rangsorolás és döntés

A formai feltételeknek megfelelő pályázatokat első körben a Kari Bíráló Bizottság (KBB) értékeli és rangsorolja a szakmai koordinátor javaslatát és egyéb, a pályázati felhívásban közzétett szempontokat figyelembe véve. A KBB a pályázatban benyújtott dokumentumok és a szóbeli meghallgatás / motivációs levél alapján egyéni értékelő lapot készít. A KBB az egyéni értékelő lapon rögzített pontszámok alapján rangsorolja a pályázatokat. A végső hallgatói rangsort a KBB elküldi a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság (HOMB) részére, amely dönt arról, hogy az ELTE mely hallgatót/hallgatókat javasolja ösztöndíjas státuszra a partnerintézmény felé. A pályázaton megfelelt, de ösztöndíjban nem részesülő hallgatók tartaléklistára kerülnek, illetve a partnerintézmény beleegyezése esetén önfinanszírozóként kezdhetik meg a külföldi mobilitási tevékenységet.

A pályázatok eredménye a partnerintézmények beleegyezése után válik véglegessé.

Eredményhirdetés

A nyertes pályázók e-mailben kapnak értesítést, előreláthatóan június második felében. Azon partnerek estében, ahol az őszi kiutazók adatait május végéig kérik elküldeni, a KBB által készített rangsor elején szereplő hallgatókat feltételesen nomináljuk.

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben a szakmai és kari koordinátorok állnak rendelkezésükre.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK AZ ERASMUS+ PROGRAMRÓL

Európai Bizottság
Tempus Közalapítvány


Pályázati felhívás - 2022/2023-as tanévre (ICM)

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem intézményi szintű pályázatot ír ki a 2022/2023-as tanévben Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás (ICM) hallgatói mobilitási programban való részvételre. A pályázatok leadási határideje 2022. március 21.

A PÁLYÁZAT CÉLJA

Az Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitási (ICM) program keretében a pályázaton nyertes hallgatók lehetőséget kapnak arra, hogy az Európai Unión kívüli partneregyetemeink egyikén részképzésben vegyenek részt.

A tanulmányutak célja félév-áthallgatás, kutatás, a szakdolgozat elkészítése lehet. A mobilitás csak akkor valósulhat meg alap- és mesterképzéses hallgatók esetében, ha a külföldi tanulmányokat a küldő intézmény elfogadja, és azt a hallgató itthoni előmenetelébe – az ELTE-s kreditszámokon és átszámított érdemjeggyel, vagy a diplomamellékletben feltüntetve – beszámítja. PhD hallgatók esetében nem kötelező kurzusok felvétele és elvégzése, amennyiben a mobilitás célja kutatómunka.

Az Erasmus+ ICM program keretében külföldön teljesítő hallgatók

 • minimum 3, maximum 5 hónapot tölthetnek külföldön (a fogadó intézmény felajánlásától függően);
 • a fogadó intézményben nem fizetnek tandíjat;
 • itthon is beiratkoznak, esetleges itthoni tandíjukat kifizetik, és rendes ösztöndíjukat a külföldi tartózkodás idejére is megkapják;
 • külföldön végzett tanulmányaikkal az itthoni tanulmányi kötelezettségeik egy részét kiváltják. A két együttműködő tanszék a hallgató kiutazása előtt megállapodik arról, hogy a hallgató mely kurzusokat fogja elvégezni a külföldi egyetemen. BA és MA hallgatók esetében minimum 20 kredit elvégzése kötelező, az ezen túl az egyes szakokra vonatkozó, a partnerintézményben teljesítendő minimum kreditszámot vagy tanegységszámot a szakfelelősök határozzák meg, ezt a kari/intézeti/tanszéki felhívásban közzéteszik. (PhD hallgatók a képzési tervükben meghatározott kutatási tevékenységet is teljesíthetnek a partneregyetemen részképzés keretében, ez esetben nincsen minimum kreditelvárás.)
 • A szakos kurzusok az ELTE-s kreditszámon, az egyéb kurzusok külön eljárás keretében számíthatók be a hallgató tanulmányaiba.

KIK NYÚJTHATNAK BE PÁLYÁZATOT?

Minden olyan ELTE-s hallgató pályázhat, aki:

 • magyar állampolgársággal, regisztrációs igazolással, vagy érvényes letelepedési-, illetőleg tartózkodási engedéllyel rendelkezik (kivéve a Stipendium Hungaricum ösztöndíjasokat);
 • alapképzésben résztvevő hallgatóként a tervezett kiutazásakor már legalább két félévet elvégezett (speciális kari szabályoknak megfelelően ez lehet több mint két félév is);
 • abban a félévben, amelyben a kiutazást tervezi, hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n;
 • megfelel az adott karon/tanszéken meghirdetett pályázati követelményeknek is;
 • az oktatás nyelvéből/nyelveiből legalább B2 szintű, komplex nyelvtudással rendelkezik (amennyiben a fogadó egyetem ennél magasabb szintű nyelvtudást kér, akkor az az irányadó).

AZ ELNYERHETŐ ÖSZTÖNDÍJAK ÖSSZEGE

Az Erasmus+ ICM program keretében partneregyetemeinkre részképzést elnyert diákok egységesen, célországtól függetlenül 700 EUR/hó ösztöndíjban, valamint (a távolság alapján kalkulált) egyszeri utazási támogatásban részesülnek. 

TÁVOLSÁG UTAZÁSI TÁMOGATÁS
0 – 99 km 20 €
100 – 499 km 180 €
500 – 1 999 km 275 €
2 000 – 2 999 km 360 €
3 000 – 3 999 km 530 €
4 000 – 7 999 km 820 €
8 000 – 19 999 km 1 500 €

Ahol a havi támogatás összege nem fedezi a megélhetési költségeket, a jelentkezők figyelmébe ajánljuk az ELTE Alumni Alapítványi Pályázatát (3. pont) és az Erasmus+ Start Ösztöndíjat (4. pont) mint kiegészítő támogatási lehetőségeket. 

Az Erasmus+ program szabályai szerint minden hallgató legfeljebb összesen 12 hónapra kaphat Erasmus státuszt képzési szintenként (részképzés és szakmai gyakorlat összesen, akkor is, ha zero grant (label) mobilitás!). Ha a pályázó jelenlegi képzési szintjén korábban részt vett Erasmus részképzésben és/vagy szakmai gyakorlatban, de nem használta ki a 12 hónapos Erasmus-időkeretet, akkor újra pályázhat. Azok a mester- vagy doktori képzésben részt vevő hallgatók is pályázhatnak, akik a korábbi képzési szinte(ke)n már voltak Erasmus+-ösztöndíjas hallgatók.

MEGPÁLYÁZHATÓ PARTNERINTÉZMÉNYEK LISTÁJA

Ország Egyetem ELTE Kar ELTE Intézmény Ösztöndíjas időtartam / megpályázható helyek száma Szakmai koordinátor
Albánia Polytechnic University of Tirana Informatikai Kar Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék 3 hónap / 1 PhD hallgató Dr. Albert Gáspár
Brazília Universidade Federal da Paraíba Informatikai Kar Programozási Nyelvek és Fordítóprogramok Tanszék 5 hónap / 1 BA vagy MA hallgató Dr. Zsók Viktória
Georgia Georgian Institute of Public Affairs Természettudományi Kar Környezettudományi Cetnrum 5 hónap / max. 3 BA vagy MA hallgató Dr. Angyal Zsuzsanna
Georgia Georgian Institute of Public Affairs Bölcsészettudományi Kar Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet 5 hónap / max. 3 BA vagy MA hallgató Dr. Polyák Gábor
Georgia Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézet 5 hónap / 1 PhD hallgató Dr. Körmendi Tamás
Kanada University of Victoria Állam- és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszék 4 hónap / 1 PhD hallgató Dr. Bodnár Eszter
Kína East China Normal University Bölcsészettudományi Kar Kínai Tanszék 3 hónap / 1 MA hallgató Dr. Pap Melinda
Kína East China Normal University Természettudományi Kar Regionális Tudományi Tanszék 4 hónap / 1 MA hallgató

Dr. Gyuris Ferenc,

Dr. Szalkai Gábor

Kína Fudan University Bölcsészettudományi Kar Kínai Tanszék 3 hónap / 1 MA hallgató Dr. Pap Melinda
Zöld-foki-szigetek University of Cape Verde Bölcsészettudományi Kar Portugál Tanszék 3 hónap / 2 MA és/vagy BA hallgató Dr. Rákóczi István

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE ÉS MÓDJA

A pályázatot a 2022/2023-as tanévre az esetleges kari/intézeti/tanszéki sajátosságoknak megfelelően március 21-ig lehet benyújtani a szakmai koordinátor részére. A szakmai koordinátor a pályázatról tett javaslatát 5 munkanapon belül eljuttatja a Kari Külügyi Bizottságnak (KKB), amit a Bizottság a döntését követően 5 munkanapon belül, legkésőbb 2022. április 4-ig továbbít az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztályának munkatársai számára. A végleges döntést a partneregyetemek szakmai koordinátorai hozzák meg.

Az érvényes pályázat tartalmazza:

 1. pályázati adatlap (hiánytalanul kitöltve, aláírva, a szakmai koordinátorral kitöltetve) és mellékletei:

 2. önéletrajz (magyarul és az elvárt idegen nyelven);
 3. motivációs levél (magyarul és az elvárt idegen nyelven);
 4. az utolsó két félév osztályzatai magyarul és angolul (a Neptunból kinyomtatva megfelelő);
 5. diploma másolata magyarul és angolul (amennyiben a pályázó mester- vagy doktori képzésben vesz részt);
 6. az elvárt nyelvtudást igazoló dokumentum (az elvárt nyelvtudásról a szakmai koordinátornál lehet érdeklődni);
 7. ha nem magyar állampolgár, letelepedési vagy tartózkodási engedély, illetve menekültstátuszt igazoló okmány másolata;
 8. további, a kar/intézet/tanszék által kívánt mellékletek.

Amennyiben a kari vagy intézeti/tanszéki felhívás egyéb előírásokat is tartalmaz, azokat kérjük figyelembe venni. A hiányos, feltételeknek nem megfelelő, olvashatatlan, vagy nem géppel kitöltött pályázatokat nem fogadjuk el.

A pályázat előkészítése során ellenőrizze a partneregyetemek honlapján a kurzuskínálatot, tájékozódjon arról, hogy milyen nyelven és milyen képzési szinten (alap-, vagy mesterképzés) hirdetnek kurzusokat. A pályázatról, a partnerintézményekben folyó képzésekről bővebb információt a szakmai és/vagy a kari koordinátorok adnak.

A benyújtott pályázatok elbírálása:

A pályázatok elbírálásának általános szempontjai (nem prioritás szerint, a kari szabályozás alapján további szempontok is adódhatnak):

 • szaknyelvi ismeret;
 • tanulmányi eredmény;
 • szakmai tájékozottság és aktivitás;
 • kiválóság vagy egyéb jelentős szakmai teljesítmény;
 • Hallgatói Önkormányzatban vagy egyéb szervezetben végzett tevékenység;
 • beérkező Erasmus-hallgatók mentori feladatainak ellátása, vállalása.

Rangsorolás és döntés

A formai feltételeknek megfelelő pályázatokat első körben a Kari Bíráló Bizottság (KBB) értékeli és rangsorolja a szakmai koordinátor javaslatát és egyéb, a pályázati felhívásban közzétett szempontokat figyelembe véve. A KBB a pályázatban benyújtott dokumentumok és a szóbeli meghallgatás / motivációs levél alapján egyéni értékelő lapot készít. A KBB az egyéni értékelő lapon rögzített pontszámok alapján rangsorolja a pályázatokat. A végső hallgatói rangsort a KBB elküldi a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság (HOMB) részére, amely dönt arról, hogy az ELTE mely hallgatót/hallgatókat javasolja ösztöndíjas státuszra a partnerintézmény felé. A pályázaton megfelelt, de ösztöndíjban nem részesülő hallgatók tartaléklistára kerülnek, illetve a partnerintézmény beleegyezése esetén önfinanszírozóként kezdhetik meg a külföldi mobilitási tevékenységet.

A pályázatok eredménye a partnerintézmények beleegyezése után válik véglegessé.

Eredményhirdetés

A nyertes pályázók e-mailben kapnak értesítést, előreláthatóan május második felében. 

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben a szakmai és kari koordinátorok állnak rendelkezésükre.

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK AZ ERASMUS+ PROGRAMRÓL

Európai Bizottság
Tempus Közalapítvány


Pályázati felhívás - 2021/2022 tavaszi félévre (Második pályázati kör)

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem intézményi szintű pályázatot ír ki a 2021/2022-es tavaszi félévben Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás (ICM) hallgatói mobilitási programban való részvételre. A pályázatok leadási határideje 2021. szeptember 20.

A PÁLYÁZAT CÉLJA

Az Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitási (ICM) program keretében a pályázaton nyertes hallgatók lehetőséget kapnak arra, hogy az Európai Unión kívüli partneregyetemeink egyikén részképzésben vegyenek részt.

A tanulmányutak célja félév-áthallgatás, kutatás, a szakdolgozat elkészítése lehet. A mobilitás csak akkor valósulhat meg alap- és mesterképzéses hallgatók esetében, ha a külföldi tanulmányokat a küldő intézmény elfogadja, és azt a hallgató itthoni előmenetelébe – az ELTE-s kreditszámokon és átszámított érdemjeggyel, vagy a diplomamellékletben feltüntetve – beszámítja. PhD hallgatók esetében nem kötelező kurzusok felvétele és elvégzése, amennyiben a mobilitás célja kutatómunka.

Az Erasmus+ ICM program keretében külföldön teljesítő hallgatók

 • minimum 3, maximum 5 hónapot tölthetnek külföldön (a fogadó intézmény felajánlásától függően);
 • a fogadó intézményben nem fizetnek tandíjat;
 • itthon is beiratkoznak, esetleges itthoni tandíjukat kifizetik, és rendes ösztöndíjukat a külföldi tartózkodás idejére is megkapják;
 • külföldön végzett tanulmányaikkal az itthoni tanulmányi kötelezettségeik egy részét kiváltják. A két együttműködő tanszék a hallgató kiutazása előtt megállapodik arról, hogy a hallgató mely kurzusokat fogja elvégezni a külföldi egyetemen. BA és MA hallgatók esetében minimum 20 kredit elvégzése kötelező, az ezen túl az egyes szakokra vonatkozó, a partnerintézményben teljesítendő minimum kreditszámot vagy tanegységszámot a szakfelelősök határozzák meg, ezt a kari/intézeti/tanszéki felhívásban közzéteszik. (PhD hallgatók a képzési tervükben meghatározott kutatási tevékenységet is teljesíthetnek a partneregyetemen részképzés keretében, ez esetben nincsen minimum kreditelvárás.)
 • A szakos kurzusok az ELTE-s kreditszámon, az egyéb kurzusok külön eljárás keretében számíthatók be a hallgató tanulmányaiba.

KIK NYÚJTHATNAK BE PÁLYÁZATOT?

Minden olyan ELTE-s hallgató pályázhat, aki:

 • magyar állampolgársággal, regisztrációs igazolással, vagy érvényes letelepedési-, illetőleg tartózkodási engedéllyel rendelkezik (kivéve a Stipendium Hungaricum ösztöndíjasokat);
 • alapképzésben résztvevő hallgatóként a tervezett kiutazásakor már legalább két félévet elvégezett (speciális kari szabályoknak megfelelően ez lehet több mint két félév is);
 • abban a félévben, amelyben a kiutazást tervezi, hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n;
 • megfelel az adott karon/tanszéken meghirdetett pályázati követelményeknek is;
 • az oktatás nyelvéből/nyelveiből legalább B2 szintű, komplex nyelvtudással rendelkezik (amennyiben a fogadó egyetem ennél magasabb szintű nyelvtudást kér, akkor az az irányadó).

AZ ELNYERHETŐ ÖSZTÖNDÍJAK ÖSSZEGE

Az Erasmus+ ICM program keretében partneregyetemeinkre részképzést elnyert diákok egységesen, célországtól függetlenül 700 EUR/hó ösztöndíjban, valamint (a távolság alapján kalkulált) egyszeri utazási támogatásban részesülnek. 

TÁVOLSÁG UTAZÁSI TÁMOGATÁS
0 – 99 km 20 €
100 – 499 km 180 €
500 – 1 999 km 275 €
2 000 – 2 999 km 360 €
3 000 – 3 999 km 530 €
4 000 – 7 999 km 820 €
8 000 – 19 999 km 1 500 €

Ahol a havi támogatás összege nem fedezi a megélhetési költségeket (pl. az USA esetén), a jelentkezők figyelmébe ajánljuk az ELTE Alumni Alapítványi Pályázatát (3. pont) és az Erasmus+ Start Ösztöndíjat (4. pont) mint kiegészítő támogatási lehetőségeket. 

Az Erasmus+ program szabályai szerint minden hallgató legfeljebb összesen 12 hónapra kaphat Erasmus státuszt képzési szintenként (részképzés és szakmai gyakorlat összesen, akkor is, ha zero grant (label) mobilitás!). Ha a pályázó jelenlegi képzési szintjén korábban részt vett Erasmus részképzésben és/vagy szakmai gyakorlatban, de nem használta ki a 12 hónapos Erasmus-időkeretet, akkor újra pályázhat. Azok a mester- vagy doktori képzésben részt vevő hallgatók is pályázhatnak, akik a korábbi képzési szinte(ke)n már voltak Erasmus+-ösztöndíjas hallgatók.

Fontos! Az alábbi táblázatban dőlt betűkkel szereplő egyetemekre a mobilitás lehetősége, érvényes intézményközi megállapodás hiányában, egylőre csak feltételesen elérhető. Ennek ellenére arra biztatunk minden érdeklődő hallgatót, hogy feltétlenül nyújtsa be a pályázatát!

MEGPÁLYÁZHATÓ PARTNERINTÉZMÉNYEK LISTÁJA

Ország Egyetem ELTE Kar ELTE Intézmény Ösztöndíjas időtartam / megpályázható helyek száma Szakmai koordinátor
Albánia Polytechnic University of Tirana Informatikai Kar Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék 3 hónap / 1 PhD hallgató Dr. Albert Gáspár
Amerikai Egyesült Államok CSI CUNY Tanító- és Óvóképző Kar Matematika Tanszék 5 hónap / 1 BA hallgató Szabóné Dr. Szitányi Judit
Amerikai Egyesült Államok Indiana University Állam- és Jogtudományi Kar Kari szinten 5 hónap / 1 MA vagy PhD hallgató Dr. Sonnevend Pál
Argentína University of Buenos Aires Bölcsészettudományi Kar Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszék 5 hónap / 1 MA vagy PhD hallgató

Santosné Dr. Blastik Margit,

Klempáné Dr. Faix Dóra

Bhután Royal Thimphu College Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézet 5 hónap / 1 MA vagy PhD hallgató Dr. Sonkoly Gábor
Brazília Universidade Federal da Paraíba Informatikai Kar Programozási Nyelvek és Fordítóprogramok Tanszék 5 hónap / 1 BA vagy MA hallgató Dr. Zsók Viktória
Georgia Georgian Institute of Public Affairs Természettudományi Kar Környezettudományi Cetnrum 5 hónap / max. 3 BA vagy MA hallgató Dr. Angyal Zsuzsanna
Georgia Georgian Institute of Public Affairs Bölcsészettudományi Kar Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet 5 hónap / max. 3 BA vagy MA hallgató Dr. Hammer Ferenc
Georgia International Black Sea University Tanító- és Óvóképző Kar Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszék 5 hónap / 2 BA hallgató Dr. Árva Valéria
Georgia Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézet 5 hónap / 1 PhD hallgató Dr. Körmendi Tamás
Japán University of Tokyo Informatikai Kar Programozási Nyelvek és Fordítóprogramok Tanszék 5 hónap / 1 MA vagy PhD hallgató Dr. Zsók Viktória
Kanada McGill University Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézet 4 hónap / 1 PhD hallgató Dr. Szívós Erika
Kína East China Normal University Bölcsészettudományi Kar Kínai Tanszék 3 hónap / 1 MA hallgató Dr. Pap Melinda
Kína East China Normal University Természettudományi Kar Regionális Tudományi Tanszék 4 hónap / 1 MA hallgató

Dr. Gyuris Ferenc,

Dr. Szalkai Gábor

Kína Fudan University Bölcsészettudományi Kar Kínai Tanszék 3 hónap / 1 MA hallgató Dr. Pap Melinda
Malajzia Universiti Teknologi MARA Bölcsészettudományi Kar Könyvtár- és Információtudományi Intézet 5 hónap / 1 MA vagy PhD hallgató Dr. Bella Katalin
Marokkó Cadi Ayyad University Bölcsészettudományi Kar Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék 5 hónap / 2 MA és/vagy PhD hallgató Dr. Palágyi Tivadar
Oroszország Lomonosov Moscow State University Állam- és Jogtudományi Kar Kari szinten 5 hónap / 1 MA vagy PhD hallgató Dalnoki Brigitta
Oroszország Lomonosov Moscow State University Állam- és Jogtudományi Kar Büntetőjogi Tanszék 5 hónap / 1 MA vagy PhD hallgató Dr. Imre Németh
Oroszország Lomonosov Moscow State University Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézet 5 hónap / 1 PhD hallgató Dr. Szijjártó István
Oroszország Saint Petersburg State University Állam- és Jogtudományi Kar Büntetőjogi Tanszék 5 hónap / 1 MA vagy PhD hallgató Dr. Imre Németh
Thaiföld Sukhothai Thammathirat Open University Bölcsészettudományi Kar Könyvtár- és Információtudományi Intézet 5 hónap / 1 MA vagy PhD hallgató Dr. Bella Katalin
Tunézia Université de Carthage Bölcsészettudományi Kar Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék 5 hónap / 2 MA és/vagy PhD hallgató Dr. Palágyi Tivadar
Ukrajna Ferenc Rákoczi II. Transcarpathian Hungarian Institute Bölcsészettudományi Kar Szláv és Balti Filológiai Intézet 5 hónap / 1 MA vagy PhD hallgató Dr. Kovács Oxana
Ukrajna Ferenc Rákoczi II. Transcarpathian Hungarian Institute Bölcsészettudományi Kar Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 5 hónap / 2 MA és/vagy PhD hallgató Dr. Varga Zsuzsanna
Ukrajna Ferenc Rákoczi II. Transcarpathian Hungarian Institute Természettudományi Kar Regionális Tudományi Tanszék 5 hónap / 1 PhD hallgató Dr. Szalkai Gábor
Ukrajna Taras Shevchenko National University of Kyiv Természettudományi Kar Regionális Tudományi Tanszék 5 hónap / 2 MA és/vagy PhD hallgató

Dr. Gyuris Ferenc

Ukrajna Ferenc Rákoczi II. Transcarpathian Hungarian Institute Természettudományi Kar Regionális Tudományi Tanszék 5 hónap / 1 BA vagy PhD hallgató Dr. Szalkai Gábor
Zöld-foki-szigetek University of Cape Verde Bölcsészettudományi Kar Portugál Tanszék 3 hónap / 2 MA és/vagy BA hallgató Dr. Rákóczi István

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE ÉS MÓDJA

A pályázatot a 2021/22-es tavaszi félévre az esetleges kari/intézeti/tanszéki sajátosságoknak megfelelően szeptember 20-ig lehet benyújtani a szakmai koordinátor részére. A szakmai koordinátor a pályázatról tett javaslatát 5 munkanapon belül eljuttatja a Kari Külügyi Bizottságnak (KKB), amit a Bizottság a döntését követően 5 munkanapon belül továbbít az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztályának munkatársai számára. A végleges döntést a partneregyetemek szakmai koordinátorai hozzák meg.

Az érvényes pályázat tartalmazza:

 1. pályázati adatlap (hiánytalanul kitöltve, aláírva, a szakmai koordinátorral kitöltetve) és mellékletei:

 2. önéletrajz (magyarul és az elvárt idegen nyelven);
 3. motivációs levél (magyarul és az elvárt idegen nyelven);
 4. az utolsó két félév osztályzatai magyarul és angolul (a Neptunból kinyomtatva megfelelő);
 5. diploma másolata magyarul és angolul (amennyiben a pályázó mester- vagy doktori képzésben vesz részt);
 6. az elvárt nyelvtudást igazoló dokumentum (az elvárt nyelvtudásról a szakmai koordinátornál lehet érdeklődni);
 7. ha nem magyar állampolgár, letelepedési vagy tartózkodási engedély, illetve menekültstátuszt igazoló okmány másolata;
 8. további, a kar/intézet/tanszék által kívánt mellékletek.

Amennyiben a kari vagy intézeti/tanszéki felhívás egyéb előírásokat is tartalmaz, azokat kérjük figyelembe venni. A hiányos, feltételeknek nem megfelelő, olvashatatlan, vagy nem géppel kitöltött pályázatokat nem fogadjuk el.

A pályázat előkészítése során ellenőrizze a partneregyetemek honlapján a kurzuskínálatot, tájékozódjon arról, hogy milyen nyelven és milyen képzési szinten (alap-, vagy mesterképzés) hirdetnek kurzusokat. A pályázatról, a partnerintézményekben folyó képzésekről bővebb információt a szakmai és/vagy a kari koordinátorok adnak.

A benyújtott pályázatok elbírálása:

A pályázatok elbírálásának általános szempontjai (nem prioritás szerint, a kari szabályozás alapján további szempontok is adódhatnak):

 • szaknyelvi ismeret;
 • tanulmányi eredmény;
 • szakmai tájékozottság és aktivitás;
 • kiválóság vagy egyéb jelentős szakmai teljesítmény;
 • Hallgatói Önkormányzatban vagy egyéb szervezetben végzett tevékenység;
 • beérkező Erasmus-hallgatók mentori feladatainak ellátása, vállalása.

Rangsorolás és döntés

A formai feltételeknek megfelelő pályázatokat első körben a Kari Bíráló Bizottság (KBB) értékeli és rangsorolja a szakmai koordinátor javaslatát és egyéb, a pályázati felhívásban közzétett szempontokat figyelembe véve. A KBB a pályázatban benyújtott dokumentumok és a szóbeli meghallgatás / motivációs levél alapján egyéni értékelő lapot készít. A KBB az egyéni értékelő lapon rögzített pontszámok alapján rangsorolja a pályázatokat. A végső hallgatói rangsort a KBB elküldi a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság (HOMB) részére, amely dönt arról, hogy az ELTE mely hallgatót/hallgatókat javasolja ösztöndíjas státuszra a partnerintézmény felé. A pályázaton megfelelt, de ösztöndíjban nem részesülő hallgatók tartaléklistára kerülnek, illetve a partnerintézmény beleegyezése esetén önfinanszírozóként kezdhetik meg a külföldi mobilitási tevékenységet.

A pályázatok eredménye a partnerintézmények beleegyezése után válik véglegessé.

Eredményhirdetés

A nyertes pályázók e-mailben kapnak értesítést, előreláthatóan október utolsó hetében. 

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben a szakmai és kari koordinátorok állnak rendelkezésükre.

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK AZ ERASMUS+ PROGRAMRÓL

Európai Bizottság
Tempus Közalapítvány


Pályázati Felhívás - 2021/2022 tavaszi félévre (Első pályázati kör)

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem intézményi szintű pályázatot ír ki a 2021/2022-es tavaszi félévben Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás (ICM) hallgatói mobilitási programban való részvételre. A pályázatok leadási határideje 2021. június 18.

A PÁLYÁZAT CÉLJA

Az Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitási (ICM) program keretében a pályázaton nyertes hallgatók lehetőséget kapnak arra, hogy az Európai Unión kívüli partneregyetemeink egyikén részképzésben vegyenek részt.

A tanulmányutak célja félév-áthallgatás, kutatás, a szakdolgozat elkészítése lehet. A mobilitás csak akkor valósulhat meg alap- és mesterképzéses hallgatók esetében, ha a külföldi tanulmányokat a küldő intézmény elfogadja, és azt a hallgató itthoni előmenetelébe – az ELTE-s kreditszámokon és átszámított érdemjeggyel, vagy a diplomamellékletben feltüntetve – beszámítja. PhD hallgatók esetében nem kötelező kurzusok felvétele és elvégzése, amennyiben a mobilitás célja kutatómunka.

Az Erasmus+ ICM program keretében külföldön teljesítő hallgatók

 • minimum 3, maximum 5 hónapot tölthetnek külföldön (a fogadó intézmény felajánlásától függően);
 • a fogadó intézményben nem fizetnek tandíjat;
 • itthon is beiratkoznak, esetleges itthoni tandíjukat kifizetik, és rendes ösztöndíjukat a külföldi tartózkodás idejére is megkapják;
 • külföldön végzett tanulmányaikkal az itthoni tanulmányi kötelezettségeik egy részét kiváltják. A két együttműködő tanszék a hallgató kiutazása előtt megállapodik arról, hogy a hallgató mely kurzusokat fogja elvégezni a külföldi egyetemen. BA és MA hallgatók esetében minimum 20 kredit elvégzése kötelező, az ezen túl az egyes szakokra vonatkozó, a partnerintézményben teljesítendő minimum kreditszámot vagy tanegységszámot a szakfelelősök határozzák meg, ezt a kari/intézeti/tanszéki felhívásban közzéteszik. (PhD hallgatók a képzési tervükben meghatározott kutatási tevékenységet is teljesíthetnek a partneregyetemen részképzés keretében, ez esetben nincsen minimum kreditelvárás.)
 • A szakos kurzusok az ELTE-s kreditszámon, az egyéb kurzusok külön eljárás keretében számíthatók be a hallgató tanulmányaiba.

KIK NYÚJTHATNAK BE PÁLYÁZATOT?

Minden olyan ELTE-s hallgató pályázhat, aki:

 • magyar állampolgársággal, regisztrációs igazolással, vagy érvényes letelepedési-, illetőleg tartózkodási engedéllyel rendelkezik (kivéve a Stipendium Hungaricum ösztöndíjasokat);
 • alapképzésben résztvevő hallgatóként a tervezett kiutazásakor már legalább két félévet elvégezett (speciális kari szabályoknak megfelelően ez lehet több mint két félév is);
 • abban a félévben, amelyben a kiutazást tervezi, hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n;
 • megfelel az adott karon/tanszéken meghirdetett pályázati követelményeknek is;
 • az oktatás nyelvéből/nyelveiből legalább B2 szintű, komplex nyelvtudással rendelkezik (amennyiben a fogadó egyetem ennél magasabb szintű nyelvtudást kér, akkor az az irányadó).

AZ ELNYERHETŐ ÖSZTÖNDÍJAK ÖSSZEGE

Az Erasmus+ ICM program keretében partneregyetemeinkre részképzést elnyert diákok egységesen 700 EUR/hó ösztöndíjban, valamint (a távolság alapján kalkulált) egyszeri utazási támogatásban részesülnek. 

Az Erasmus+ program szabályai szerint minden hallgató legfeljebb 12 hónapra kaphat Erasmus státuszt képzési szintenként (részképzés és szakmai gyakorlat összesen, akkor is, ha zero grant (label) mobilitás!). Ha a pályázó jelenlegi képzési szintjén korábban részt vett Erasmus részképzésben és/vagy szakmai gyakorlatban, de nem használta ki a 12 hónapos Erasmus időtartamot, akkor újra pályázhat. Azok a mester- vagy doktori képzésben részt vevő hallgatók is pályázhatnak, akik a korábbi képzési szinte(ke)n már voltak Erasmus+-ösztöndíjas hallgatók.

Fontos! Az alábbi táblázatban dőlt betűkkel szereplő egyetemekre a mobilitások támogatása egylőre csak feltételesen áll rendelkezésünkre. Ennek ellenére arra biztatunk minden érdeklődő hallgatót, hogy ez az információ cseppet se tántorítsa el, és feltétlenül nyújtsa be a pályázatát!

MEGPÁLYÁZHATÓ PARTNERINTÉZMÉNYEK LISTÁJA

Ország Egyetem ELTE Kar ELTE Intézmény Ösztöndíjas időtartam / megpályázható helyek száma Szakmai koordinátor
Albánia Polytechnic University of Tirana Informatikai Kar Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék 3 hónap / 1 PhD hallgató Dr. Albert Gáspár
Amerikai Egyesült Államok Indiana University Állam- és Jogtudományi Kar Kari szinten 5 hónap / 1 MA vagy PhD hallgató Dr. Sonnevend Pál
Argentína University of Buenos Aires Bölcsészettudományi Kar Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszék 5 hónap / 2 MA és/vagy PhD hallgató

Santosné Dr. Blastik Margit,

Klempáné Dr. Faix Dóra

Bhután Royal Thimphu College Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézet 5 hónap / 1 MA vagy PhD hallgató Dr. Sonkoly Gábor
Dél-Korea Seoul National University Pedagógiai és Pszichológiai Kar Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet 4 hónap / 1 MA vagy PhD hallgató Dr. Csereklye Erzsébet
Ecuador Universidad Casa Grande Társadalomtudományi Kar Kulturális Antropológia Tanszék 5 hónap / 1 MA vagy PhD hallgató Dr. Prónai Csaba
Georgia Georgian Institute of Public Affairs Bölcsészettudományi Kar Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet 5 hónap / 1 BA vagy MA hallgató Dr. Hammer Ferenc
Georgia International Black Sea University Tanító- és Óvóképző Kar Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszék 5 hónap / 2 BA hallgató Dr. Árva Valéria
Georgia Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézet 5 hónap / 1 PhD hallgató Dr. Körmendi Tamás
Kína East China Normal University Bölcsészettudományi Kar Kínai Tanszék 3 hónap / 1 MA hallgató Dr. Pap Melinda
Kína East China Normal University Természettudományi Kar Regionális Tudományi Tanszék 4 hónap / 1 MA vagy PhD hallgató

Dr. Gyuris Ferenc,

Dr. Szalkai Gábor

Kína Fudan University Bölcsészettudományi Kar Kínai Tanszék 3 hónap / 1 MA hallgató Dr. Pap Melinda
Malajzia Universiti Teknologi MARA Bölcsészettudományi Kar Könyvtár- és Információtudományi Intézet 5 hónap / 1 MA vagy PhD hallgató Dr. Bella Katalin
Marokkó Cadi Ayyad University Bölcsészettudományi Kar Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék 5 hónap / 2 MA és/vagy PhD hallgató Dr. Palágyi Tivadar
Mongólia National University of Mongolia Bölcsészettudományi Kar Mongol és Belső-Ázsiai Tanszék 5 hónap / 2 MA és/vagy PhD hallgató Dr. Birtalan Ágnes
Oroszország Lomonosov Moscow State University Állam- és Jogtudományi Kar Kari szinten 5 hónap / 1 MA vagy PhD hallgató Dalnoki Brigitta
Oroszország Lomonosov Moscow State University Állam- és Jogtudományi Kar Büntetőjogi Tanszék 5 hónap / 1 MA vagy PhD hallgató Dr. Imre Németh
Oroszország Lomonosov Moscow State University Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézet 5 hónap / 1 MA vagy PhD hallgató Dr. Szijjártó István
Oroszország Saint Petersburg State University Állam- és Jogtudományi Kar Kari szinten 5 hónap / 1 MA vagy PhD hallgató Dalnoki Brigitta
Oroszország Saint Petersburg State University Állam- és Jogtudományi Kar Büntetőjogi Tanszék 5 hónap / 1 MA vagy PhD hallgató Dr. Imre Németh
Thaiföld Chiang Mai University Pedagógiai és Pszichológiai Kar Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet 5 hónap / 1 MA vagy PhD hallgató Dr. Csereklye Erzsébet
Thaiföld Sukhothai Thammathirat Open University Bölcsészettudományi Kar Könyvtár- és Információtudományi Intézet 5 hónap / 1 MA vagy PhD hallgató Dr. Bella Katalin
Tunézia Université de Carthage Bölcsészettudományi Kar Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék 5 hónap / 2 MA és/vagy PhD hallgató Dr. Palágyi Tivadar
Ukrajna Ferenc Rákoczi II. Transcarpathian Hungarian Institute Bölcsészettudományi Kar Szláv és Balti Filológiai Intézet 5 hónap / 1 MA vagy PhD hallgató Dr. Kovács Oxana
Ukrajna Ferenc Rákoczi II. Transcarpathian Hungarian Institute Bölcsészettudományi Kar Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 5 hónap / 2 MA és/vagy PhD hallgató Dr. Varga Zsuzsanna
Ukrajna Ferenc Rákoczi II. Transcarpathian Hungarian Institute Természettudományi Kar Regionális Tudományi Tanszék 5 hónap / 1 PhD hallgató Dr. Szalkai Gábor
Ukrajna Taras Shevchenko National University of Kyiv Természettudományi Kar Regionális Tudományi Tanszék 5 hónap / 2 MA és/vagy PhD hallgató

Dr. Gyuris Ferenc,

Dr. Szalkai Gábor

Ukrajna Ferenc Rákoczi II. Transcarpathian Hungarian Institute Természettudományi Kar Regionális Tudományi Tanszék 5 hónap / 1 BA vagy PhD hallgató Dr. Szalkai Gábor
Vietnám Hue University's College of Education Pedagógiai és Pszichológiai Kar Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet 5 hónap / 1 MA vagy PhD hallgató Dr. Nguyen Luu Lan Anh
Zöld-foki-szigetek University of Cape Verde Bölcsészettudományi Kar Portugál Tanszék 3 hónap / 2 MA és/vagy BA hallgató Dr. Rákóczi István

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE ÉS MÓDJA

A pályázatot a 2021/22-es tavaszi félévre az esetleges kari/intézeti/tanszéki sajátosságoknak megfelelően június 18-ig lehet benyújtani a szakmai koordinátor részére. A szakmai koordinátor a pályázatról tett javaslatát 5 munkanapon belül eljuttatja a Kari Külügyi Bizottságnak (KKB), amit a Bizottság a döntését követően 5 munkanapon belül továbbít az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztályának munkatársai számára. A végleges döntést a partneregyetemek szakmai koordinátorai hozzák meg.

Az érvényes pályázat tartalmazza:

 1. pályázati adatlap (hiánytalanul kitöltve, aláírva) és mellékletei:

 2. önéletrajz (magyarul és az elvárt idegen nyelven);
 3. motivációs levél (magyarul és az elvárt idegen nyelven);
 4. az utolsó két félév osztályzatai magyarul és angolul (a Neptunból kinyomtatva megfelelő);
 5. diploma másolata magyarul és angolul (amennyiben a pályázó mester- vagy doktori képzésben vesz részt);
 6. az elvárt nyelvtudást igazoló dokumentum (az elvárt nyelvtudásról a szakmai koordinátornál lehet érdeklődni);
 7. ha nem magyar állampolgár, letelepedési vagy tartózkodási engedély, illetve menekültstátuszt igazoló okmány másolata;
 8. további, a kar/intézet/tanszék által kívánt mellékletek.

Amennyiben a kari vagy intézeti/tanszéki felhívás egyéb előírásokat is tartalmaz, azokat kérjük figyelembe venni. A hiányos, feltételeknek nem megfelelő, olvashatatlan, vagy nem géppel kitöltött pályázatokat nem fogadjuk el.

A pályázat előkészítése során ellenőrizze a partneregyetemek honlapján a kurzuskínálatot, tájékozódjon arról, hogy milyen nyelven és milyen képzési szinten (alap-, vagy mesterképzés) hirdetnek kurzusokat. A pályázatról, a partnerintézményekben folyó képzésekről bővebb információt a szakmai és/vagy a kari koordinátorok adnak.

A benyújtott pályázatok elbírálása:

A pályázatok elbírálásának általános szempontjai (nem prioritás szerint, a kari szabályozás alapján további szempontok is adódhatnak):

 • szaknyelvi ismeret;
 • tanulmányi eredmény;
 • szakmai tájékozottság és aktivitás;
 • kiválóság vagy egyéb jelentős szakmai teljesítmény;
 • Hallgatói Önkormányzatban vagy egyéb szervezetben végzett tevékenység;
 • beérkező Erasmus-hallgatók mentori feladatainak ellátása, vállalása.

Rangsorolás és döntés

A formai feltételeknek megfelelő pályázatokat első körben a Kari Bíráló Bizottság (KBB) értékeli és rangsorolja a szakmai koordinátor javaslatát és egyéb, a pályázati felhívásban közzétett szempontokat figyelembe véve. A KBB a pályázatban benyújtott dokumentumok és a szóbeli meghallgatás / motivációs levél alapján egyéni értékelő lapot készít. A KBB az egyéni értékelő lapon rögzített pontszámok alapján rangsorolja a pályázatokat. A végső hallgatói rangsort a KBB elküldi a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság (HOMB) részére, amely dönt arról, hogy az ELTE mely hallgatót/hallgatókat javasolja ösztöndíjas státuszra a partnerintézmény felé. A pályázaton megfelelt, de ösztöndíjban nem részesülő hallgatók tartaléklistára kerülnek, illetve a partnerintézmény beleegyezése esetén önfinanszírozóként kezdhetik meg a külföldi mobilitási tevékenységet.

A pályázatok eredménye a partnerintézmények beleegyezése után válik véglegessé.

Eredményhirdetés

A nyertes pályázók az Egységes Tanulmányi rendszerben (NEPTUN-ban), valamint e-mailben kapnak értesítést, előreláthatóan július utolsó hetében. 

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben a szakmai és kari koordinátorok állnak rendelkezésükre.

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK AZ ERASMUS+ PROGRAMRÓL

Európai Bizottság
Tempus Közalapítvány


Pályázati felhívás - 2021/22 őszi félévre

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem intézményi szintű pályázatot ír ki a 2021/2022-es őszi félévben Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás (ICM) hallgatói mobilitási programban való részvételre. A pályázatok leadási határideje a 2021/2022-es tanév őszi félévére 2021. március 22.

A PÁLYÁZAT CÉLJA

Az Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitási program keretében a pályázaton nyertes hallgatók lehetőséget kapnak arra, hogy az Európai Unión kívüli partneregyetemeink egyikén részképzésben vegyenek részt.

A tanulmányutak célja félév-áthallgatás, kutatás, a szakdolgozat elkészítése lehet. A mobilitás csak akkor valósulhat meg alap- és mesterképzéses hallgatók esetében, ha a külföldi tanulmányokat a küldő intézmény elfogadja, és azt a hallgató itthoni előmenetelébe – az ELTE-s kreditszámokon és átszámított érdemjeggyel, vagy a diplomamellékletben feltüntetve – beszámítja. PhD hallgatók esetében nem kötelező kurzusok felvétele és elvégzése, amennyiben a mobilitás célja kutatómunka.

Az Erasmus+ ICM program keretében külföldön teljesítő hallgatók

 • minimum 3, maximum 5 hónapot tölthetnek külföldön (a fogadó intézmény felajánlásától függően);
 • a fogadó intézményben nem fizetnek tandíjat;
 • itthon is beiratkoznak, esetleges itthoni tandíjukat kifizetik, és rendes ösztöndíjukat a külföldi tartózkodás idejére is megkapják;
 • külföldön végzett tanulmányaikkal az itthoni tanulmányi kötelezettségeik egy részét kiváltják. A két együttműködő tanszék a hallgató kiutazása előtt megállapodik arról, hogy a hallgató mely kurzusokat fogja elvégezni a külföldi egyetemen. BA és MA hallgatók esetében minimum 20 kredit elvégzése kötelező, az ezen túl az egyes szakokra vonatkozó, a partnerintézményben teljesítendő minimum kreditszámot vagy tanegység számot a szakfelelősök határozzák meg, ezt a kari/intézeti/tanszéki felhívásban közzéteszik. (PhD hallgatók a képzési tervükben meghatározott kutatási tevékenységet is teljesíthetnek a partneregyetemen részképzés keretében, ez esetben nincsen minimum kreditelvárás.)
 • A szakos kurzusok az ELTE-s kreditszámon beszámításra kerülnek, az egyéb kurzusok külön eljárás keretében beszámíthatók a hallgató tanulmányaiba.

KIK NYÚJTHATNAK BE PÁLYÁZATOT?

Minden olyan ELTE-s hallgató pályázhat, aki:

 • magyar állampolgársággal, regisztrációs igazolással, vagy érvényes letelepedési-, illetőleg tartózkodási engedéllyel rendelkezik;
 • alapképzésben részt vevő hallgatók tervezett kiutazásukkor már legalább két félévet elvégeztek (speciális kari szabályoknak megfelelően ez lehet több mint két félév is);
 • abban a félévben, amelyben a kiutazást tervezik, hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek az ELTE-n;
 • megfelelnek az adott karon/tanszéken meghirdetett pályázati követelményeknek is;
 • az oktatás nyelvéből/nyelveiből legalább B2 szintű, komplex nyelvtudással rendelkeznek (amennyiben a fogadó egyetem ennél magasabb szintű nyelvtudást kér, akkor az az irányadó).

AZ ELNYERHETŐ ÖSZTÖNDÍJAK ÖSSZEGE

Az Erasmus+ ICM program keretében Európán kívüli partneregyetemekre részképzést elnyert diákok egységesen 700 EUR/hó ösztöndíjban, valamint (a távolság alapján kalkulált) egyszeri utazási támogatásban részesülnek. 

Az Erasmus+ program szabályai szerint minden hallgató legfeljebb 12 hónapra kaphat Erasmus státuszt képzési szintenként (részképzés és szakmai gyakorlat összesen, akkor is, ha zero grant (label) mobilitás!). Ha a pályázó jelenlegi képzési szintjén korábban részt vett Erasmus részképzésben és/vagy szakmai gyakorlatban, de nem használta ki a 12 hónapos Erasmus időtartamot, akkor újra pályázhat. Azok a mester- vagy doktori képzésben részt vevő hallgatók is pályázhatnak, akik a korábbi képzési szinte(ke)n már voltak Erasmus+-ösztöndíjas hallgatók.

MEGPÁLYÁZHATÓ PARTNERINTÉZMÉNYEK LISTÁJA

Ország Egyetem ELTE Kar ELTE Intézmény Ösztöndíjas időtartam Szakmai koordinátor
Amerikai Egyesült Államok Indiana University Állam- és Jogtudományi Kar Intézményileg 5 hónap / 2 PhD hallgató Dr. Sonnevend Pál
Brazília
Universidade Federal da Paraíba
Informatikai Kar Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék 5 hónap / 1 BA vagy MA hallgató Dr. Zsók Viktória
Georgia Georgian Institute of Public Affairs Bölcsészettudományi Kar Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet 5 hónap / 1 BA vagy MA hallgató Hammer Ferenc
Georgia Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézet 5 hónap / 1 PhD hallgató Körmendi Tamás
Kína East China Normal University Bölcsészettudományi Kar Kínai Tanszék 3 hónap / 1 MA hallgató Dr. Pap Melinda
Kína East China Normal University Természettudományi Kar Regionális Tudományi Tanszék 4 hónap / 1 MA vagy PhD hallgató Gyuris Ferenc, Szalkai Gábor
Ukrajna Ferenc Rákoczi II. Transcarpathian Hungarian Institute Természettudományi Kar Regionális Tudományi Tanszék 5 hónap / 1 BA és 1 PhD hallgató Szalkai Gábor

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE ÉS MÓDJA

A pályázatot a 2021/22-es őszi félévre az esetleges kari/intézeti/tanszéki sajátosságoknak megfelelően március 22-ig lehet benyújtani a szakmai koordinátor részére. A szakmai koordinátor a pályázatról tett javaslatát 5 munkanapon belül eljuttatja a Kari Külügyi Bizottságnak, amit a Bizottság döntését követően 5 munkanapon belül továbbít az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztályának munkatársai számára. A végleges döntést a partneregyetemek szakmai koordinátorai hozzák meg.

Az érvényes pályázat tartalmazza:

 1. pályázati adatlap (hiánytalanul kitöltve, aláírva) és mellékletei:

 2. önéletrajz (magyarul és az elvárt idegen nyelven);
 3. motivációs levél (magyarul és az elvárt idegen nyelven);
 4. az utolsó két félév osztályzatai magyarul és angolul a Neptunból kinyomtatva;
 5. diploma másolata magyarul és angolul (amennyiben a pályázó mester vagy doktori képzésben vesz részt);
 6. az elvárt nyelvtudást igazoló dokumentum;
 7. ha nem magyar állampolgár, letelepedési vagy tartózkodási engedély, illetve menekültstátuszt igazoló okmány másolata;
 8. további, a kar/intézet/tanszék által kívánt mellékletek.

Amennyiben a kari vagy intézeti/tanszéki felhívás egyéb előírásokat is tartalmaz, azokat kérjük figyelembe venni. A hiányos, feltételeknek nem megfelelő, olvashatatlan, vagy nem géppel kitöltött pályázatokat nem fogadjuk el.

A pályázat előkészítése során ellenőrizze a partneregyetemek honlapján a kurzuskínálatot, tájékozódjon arról, hogy milyen nyelven és milyen képzési szinten (alap-, vagy mesterképzés) hirdetnek kurzusokat. A pályázatról, a partnerintézményekben folyó képzésekről bővebb információt a szakmai és/vagy a kari koordinátorok adnak. A partnerintézmények listája a pályázati felhívással egy időben kerül meghirdetésre.

A benyújtott pályázatok elbírálása:

A pályázatok elbírálásának általános szempontjai (nem prioritás szerint; a kari szabályozás szerint további szempontok is lehetnek):

 • szaknyelvi ismeret;
 • tanulmányi eredmény;
 • szakmai tájékozottság és aktivitás;
 • kiválóság vagy egyéb jelentős szakmai teljesítmény;
 • Hallgatói Önkormányzatban vagy egyéb szervezetben végzett tevékenység;
 • beérkező Erasmus-hallgatók mentori feladatainak ellátása, vállalása.

Rangsorolás és döntés

A formai feltételeknek megfelelő pályázatokat első körben a Kari Bíráló Bizottság (KBB) értékeli és rangsorolja a szakmai koordinátor javaslatát és egyéb, a pályázati felhívásban közzétett szempontokat figyelembe véve. A KBB a pályázatban benyújtott dokumentumok és a szóbeli meghallgatás / motivációs levél alapján egyéni értékelő lapot készít. A KBB az egyéni értékelő lapon rögzített pontszámok alapján rangsorolja a pályázatokat. A végső hallgatói rangsort a KBB elküldi a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság (HOMB) részére, amely dönt arról, hogy az ELTE mely hallgatót/hallgatókat javasolja ösztöndíjas státuszra a partnerintézmény felé. A pályázaton megfelelt, de ösztöndíjban nem részesülő hallgatók tartaléklistára kerülnek, illetve a partnerintézmény beleegyezése esetén önfinanszírozóként kezdhetik meg a külföldi mobilitási tevékenységet.

A pályázatok eredménye a partnerintézmények beleegyezése után, április 30-ig válik véglegessé.

Eredményhirdetés

A nyertes pályázók május első hetében kapnak értesítést az Egységes Tanulmányi rendszerben (NEPTUNBAN), valamint e-mailben.

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben az intézeti/tanszéki és kari koordinátorok állnak rendelkezésükre.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK AZ ERASMUS+ PROGRAMRÓL

Európai Bizottság
Tempus Közalapítvány


Pályázati felhívás a 2020/2021-es tanévre

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem intézményi szintű pályázatot ír ki a 2020/2021-es tanévben Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás (ICM) hallgatói mobilitási programban való részvételre. A mobilitás megvalósítható: 2021.06.30-ig.

A pályázatok leadása a 2020/21-es tanévre folyamatos.

Az Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitásra épülő Campus Mundi ösztöndíjprogrammal kapcsolatban keressék Pósch Orsolyát az erasmus@elte.hu címen. 

Figyelem! Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testülete (JOKT) rendelkezése alapján 2020. március 13-tól nem kezdhető meg mobilitás mindaddig, amíg ellenkező utasítás nem érkezik erre vonatkozóan. Az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya a benyújtott Erasmus+ ICM, valamint Campus Mundi  pályázatokat csak feltételesen támogatja, kiutazások csak azután kezdhetők meg, miután az ELTE JOKT visszavonta a mobilitások felfüggesztését.

A pályázat célja

Az Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitási program keretében a pályázaton nyertes hallgatók lehetőséget kapnak az Európai Unión kívüli Erasmus+ ICM partneregyetemeink egyikén részképzésben részt venni.

A tanulmányutak célja félév-áthallgatás, kutatás, a szakdolgozat elkészítése lehet. A mobilitás csak akkor valósulhat meg alap- és mesterképzéses hallgatók esetében, ha a külföldi tanulmányokat a küldő intézmény elfogadja és azt a hallgató itthoni előmenetelébe – az ELTE-s kreditszámokon és átszámított érdemjeggyel, vagy a diplomamellékletben feltüntetve - beszámítja. PhD hallgatók esetében nem kötelező kurzusok felvétele és elvégzése, amennyiben a mobilitás célja kutatómunka.

Az Erasmus+ ICM program keretében külföldön teljesítő hallgatók

 • részképzés esetében 3-10 hónapot tölthetnek külföldön (Campus Mundi ösztöndíjprogram esetében tanévente legfeljebb 5 hónap támogatható)
 • a fogadó intézményben nem fizetnek tandíjat;
 • itthon is beiratkoznak, esetleges itthoni tandíjukat kifizetik és rendes ösztöndíjukat a külföldi tartózkodás idejére is megkapják;
 • külföldön végzett tanulmányaikkal az itthoni tanulmányi kötelezettségeik egy részét kiváltják. A két együttműködő tanszék a hallgató kiutazása előtt megállapodik arról, hogy a hallgató mely kurzusokat fogja elvégezni a külföldi egyetemen. (Az egyes szakokra vonatkozó, a partnerintézményben teljesítendő minimum kreditszámot vagy tanegység számot a szakfelelősök határozzák meg, ezt a kari/intézeti/tanszéki felhívásban közzéteszik.) PhD hallgatók a képzési tervükben meghatározott kutatási tevékenységet is teljesíthetnek a partneregyetemen részképzés keretében (nincsen minimum kreditelvárás);
 • A szakos kurzusok az ELTE-s kreditszámon beszámításra kerülnek, az egyéb kurzusok külön eljárás keretében beszámíthatók a hallgató tanulmányaiba.

A részletes pályázati felhívás elérhető itt.

Figyelem! Az Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitási program (ICM) jelenleg csak a kint tanulás lehetőségét garantálja, ösztöndíjat nem biztosít. Emiatt minden Erasmus+ ICM ösztöndíjra pályázó hallgatót kérünk, hogy nyújtsa be pályázatát Campus Mundi ösztöndíjra is! A Campus Mundi keretösszeg korlátozottsága miatt javasoljuk az Erasmus+ ICM, valamint Campus Mundi pályázatok mielőbbi benyújtását.

Kik nyújthatnak be pályázatot?

A Campus Mundi program feltételeit is figyelembe véve olyan ELTE-s hallgató pályázhat, akinek állandó lakhelye konvergencia régiónak minősül (Budapesten és Pest megyén kívül egész Magyarország területe), valamint:

 • magyar állampolgársággal-, regisztrációs igazolással, vagy érvényes letelepedési-, illetőleg tartózkodási engedéllyel rendelkeznek;
 • a minimum 6 féléves képzésben részt vevő hallgatók esetében abban a tanévben, amelyben a kiutazást tervezik, legalább másodévesek (a speciális kari szabályok ettől eltérhetnek);
 • abban a félévben, amelyben a kiutazást tervezik, hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek az ELTE-n;
 • megfelelnek az adott karon / tanszéken meghirdetett pályázati követelményeknek is;
 • az oktatás nyelvéből/nyelveiből legalább B2 szintű, komplex nyelvtudással rendelkezik (amennyiben a fogadó egyetem ennél magasabb szintű nyelvtudást kér, akkor az az irányadó).

Elnyerhető ösztöndíj időtartama:

A külföldi tanulmányok minimális időtartama 3 hónap (90 nap). 

Campus Mundi ösztöndíjprogram esetében Európán kívüli célországba történő kiutazás tanévente csak egy pályázat keretében támogatható, részképzés esetén legfeljebb 5 hónapra nyújtható támogatás.

A 2020/2021 tanévi ösztöndíjak összege:

A jelen pályázat keretében kiválasztott hallgatókat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Campus Mundi ösztöndíjra javasolja intézményi hozzájárulás formájában. A Campus Mundi ösztöndíjra a hallgató pályázik, az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya segítségével. Információk az ösztöndíjról, a jelentkezés menetéről itt találhatók.

Figyelem! Tájékoztatjuk, hogy Európán kívüli célország esetében a Campus Mundi ösztöndíjas ponthatár magasabb, mint Európán belüli célországok esetén. A Tempus Közalapítvány kiírása szerint kiemelkedő (a szakátlag feletti) tanulmányi eredmény és alapos, szakmailag tartalmas motivációs levél, egyéb szakmai és közösségi aktivitás, felsőfokú nyelvvizsga megléte szükséges továbbra is ahhoz, hogy a pályázó magas pontszámot érjen el a bírálat során és megkaphassa a támogatást. A pontszámítás módja megtalálható a pályázati felhívás honlapfelületén, a I.D. pontban.
Az Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitási pályázatot elnyert hallgatóinkat kiemelten támogatni fogjuk a Campus Mundi pályázat benyújtása során. Bővebb információért keresse Pósch Orsolyát az erasmus@elte.hu címen.

A Campus Mundi ösztöndíj összege:
200.000 HUF/hó: Albánia, Szerbia, Ukrajna
220.000 HUF/hó: Bhután, Egyiptom, Marokkó, Mongólia, Tunézia, Vietnam
275.000 HUF/hó: Argentína, Brazília, Ecuador, Irán, Kína, Malajzia, Oroszország, Thaiföld
350.000 HUF/hó: Dél-Korea, Izrael, Japán, USA, Új-Zéland

Ehhez a szociálisan rászoruló hallgatók havi 35 000 Ft kiegészítő támogatást is pályázhatnak, illetve tartós betegséggel vagy fogyatékossággal élők a betegségükkel kapcsolatban felmerülő többletköltségek finanszírozásához is nyújthatnak be kiegészítő támogatási igényt.

Részletek itt, az I/B. szekcióban.

Az Erasmus+ program szabályai szerint minden hallgató legfeljebb 12 hónapra kaphat Erasmus státuszt képzési szintenként (részképzés és szakmai gyakorlat összesen, akkor is, ha zero grant=label mobilitás!). Ha a pályázó jelenlegi képzési szintjén korábban részt vett Erasmus részképzésben és/vagy szakmai gyakorlatban, de nem használta ki a 12 hónapos Erasmus időtartamot, akkor újra pályázhat. Azok a mester vagy doktori képzésben részt vevő hallgatók is pályázhatnak, akik a korábbi képzési szinte(ke)n már voltak Erasmus hallgatók.

Megpályázható partnerintézmények listája:

ORSZÁG

EGYETEM

ELTE KAR

ELTE INTÉZET

ÖSZTÖNDÍJAS IDŐTARTAM

MEGJEGYZÉS

Albánia

University of Vlora 'Ismail Quemali'

Bölcsészettudományi Kar

Angol-Amerikai Intézet

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátor: Dr. Illés Éva

Argentína

University of Buenos Aires

Bölcsészettudományi Kar

Romanisztikai Intézet, Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszék


1 szemeszter/fő
 

szakmai koordinátor:
Dr. Santosné Blastik Margit

Brazília

Federal Fluminense University

Informatikai Kar

Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátor: Dr. Jesús Reyes Nunez

Brazília

University of Rio de Janeiro

Informatikai Kar

Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátor: Dr. Jesús Reyes Nunez

Bhután

Royal Thimphu College

Bölcsészettudományi Kar

Történeti Intézet

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátor:
 Dr. Sonkoly Gábor

Dél-Korea

Seoul National University

Pedagógia és Pszichológia Kar

Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátor:
Dr. Csereklye Erzsébet

Ecuador

Universidad Casa Grande

Társadalomtudományi Kar

Kulturális Antropológia Tanszék

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátor:
Dr. Papp Richárd

Egyiptom

South Valley University

Természettudományi Kar

Anyagfizika Tanszék

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátor:

Dr. Kovács Zsolt

Egyiptom

Cairo University

Bölcsészettudományi Kar

Latin Tanszék

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátor:
Dr. Ferenczi Attila

Iran

University of Tehran

Társadalomtudományi Kar

 Kulturális Antropológia Tanszék

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátor:
Dr. Prónai Csaba

Izrael

Tel-Aviv University

Állam-és Jogtudományi Kar


Bölcsészettudományi Kar

Kriminológia Tanszék


Filozófia Intézet

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátorok:

Dr. Ambrus István


Dr.Bodnár István

 

Japán

Kobe University

Pedagógia és Pszichológia Kar

Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátor:

Dr. Urbán róbert

Japán

University of Tokyo

Informatikai Kar

Programozási Nyelvek és Fordítóprogramok Tanszék

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátor:
Dr. Zsók Viktória

Kína

Fudan University

Bölcsészettudományi Kar

Filozófia Intézet

1 szemeszter/fő

MA/PhD szinten; szakmai koordinátor:
Dr. Olay Csaba

Malajzia

Sultan Idris Education University

Tanító- és Óvóképző Kar

Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszék

1 szemeszter/fő
 

szakmai koordinátor:

Dr. Árva Valéria

Malajzia

Universiti Teknologi MARA

Bölcsészettudományi Kar

Könyvtár- és Információtudományi Intézet

1 szemeszter/fő
 

szakmai koordinátor:
Dr. Bella Katalin

Marokkó

Cadi Ayyad University

Bölcsészettudományi Kar

Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátor:
Dr. Palágyi Tivadar

Mongólia

National University of Mongolia

Bölcsészettudományi Kar

Belső-Ázsia tanszék

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátor:
Dr. Birtalan Ágnes

Oroszország

Lomonosov Moscow State University

Bölcsészettudományi Kar


Állam- és Jogtudományi Kar

Orosz nyelvi és Irodalmi Tanszék


Büntetőjogi Tanszék

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátorok:
Dr. Hegedűs Iván

Dr. Gellér Balázs

 

Oroszország

St. Petersburg University
 

Bölcsészettudományi Kar


Állam- és Jogtudományi Kar

Orosz nyelvi és Irodalmi Tanszék


 

Büntetőjogi Tanszék

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátorok:
Dr. Hegedűs Iván


Dr. Gellér Balázs
 

Oroszország

Sechenov First Moscow State Medical University

Tanító- és Óvóképző Kar
 

Neveléstudományi Tanszék

1 szemeszter/fő

Dr. Endrődy-Nagy Orsolya

Oroszország

Udmurt State University

Bölcsészettudományi Kar

Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátor:
Dr. Salánki Zsuzsanna

Szerbia

University of Novi Sad

Informatikai Kar

Programozási Nyelvek és Fordítóprogramok Tanszék

1 szemeszter/fő

 szakmai koordinátor
 Dr. Tóth Melinda

Thaiföld

Chiang Mai University

Pedagógia és Pszichológia Kar

Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátor:
Dr. Csereklye Erzsébet

Thaiföld

Sukhothai Thammathirat Open University

Bölcsészettudományi Kar

Könyvtár- és Információtudományi Intézet

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátor:
Dr. Bella Katalin

Tunézia

Université de Carthage

Bölcsészettudományi Kar

Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátor:
Dr. Palágyi Tivadar

Ukrajna

Ferenc Rákóczi II. Transcarpathian Hungarian Institute

Természettudományi Kar

Bölcsészettudományi Kar

Bölcsészettudományi Kar

Regionális Tudományi Tanszék

Szláv és Balti Filológiai Intézet
 
Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszék


1 szemeszter/fő
 

szakmai koordinátorok:
 

Dr. Szalkai Gábor

Dr. Kovács Oxana

Dr. Varga Zsuzsanna
 

Ukrajna

Taras Shevchenko National University of Kyiv

Természettudományi Kar

Regionális Tudományi Tanszék

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátor: 
Dr. Gyuris Ferenc

USA

College of Staten Island

Tanító- és Óvóképző Kar

Matematika Tanszék

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátor:
Dr. Szitányi Judit

USA

Indiana University

Állam- és Jogtudományi Kar

Intézményileg

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátor:
Dr. Sonnevend Pál

USA

Loyola Marymount University

Bölcsészettudományi Kar

Filmtudomány Tanszék

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátor:
Dr. Kovács András Bálint

Új-Zéland

Massey University

Természettudományi Kar

Kőzettan-Geokémiai Tanszék

1 szemeszter/fő

MA/PHD szinten, szakmai koordinátor: Dr. Sági Tamás

Vietnam

Hue University's College of Education

Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátor:
Dr. Nguyen Luu Lan Anh

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

A pályázatot a 2020/21-es tanévre az esetleges kari/intézeti/tanszéki sajátosságoknak megfelelően folyamatosan lehet benyújtani a szakmai koordinátor részére. A szakmai koordinátor javaslatát a pályázatról 5 munkanapon belül eljuttatja a Kari Külügyi Bizottság részére, amit a Bizottság döntését követően 5 munkanapon belül továbbít az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztályának munkatásai számára.

FONTOS! Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitási pályázatának benyújtásakor vegye figyelembe a Campus Mundi program szabályozását is!
A Campus Mundi pályázati felület 2021. március 30-án 23:00 óráig, vagy a rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséig elérhető - ez utóbbi esetben a kiíró Tempus Közalapítvány fenntartja magának a jogot a pályázat azonnali hatályú felfüggesztésére. Emiatt javasoljuk az Erasmus+ ICM, valamit Campus Mundi pályázatok mielőbbi leadását, lehetőség szerint a mobilitás tervezett kezdődátuma előtt legalább 5 hónappal.

Az érvényes pályázat tartalmazza:

 1. Pályázati adatlap (hiánytalanul kitöltve, aláírva)
 2. Önéletrajz
 3. Motivációs levél
 4. Egyéb mellékletek (amennyiben a kar/intézet kéri)

Amennyiben a kari vagy intézeti/tanszéki felhívás egyéb előírásokat is tartalmaz, azokat kérjük figyelembe venni. A hiányos, feltételeknek nem megfelelő, olvashatatlan, vagy nem géppel kitöltött pályázatokat nem fogadjuk el.

A pályázat előkészítése során ellenőrizze a partneregyetemek honlapjain a kurzuskínálatot, tájékozódjon arról, hogy milyen nyelven és milyen képzési szinten (alap-, vagy mesterképzés) hirdetnek kurzusokat. A pályázatról, a partnerintézményekben folyó képzésekről bővebb információt a szakmai és/vagy a kari koordinátorok adnak. A partnerintézmények listája a pályázati felhívással egy időben kerül meghirdetésre.

A benyújtott pályázatok elbírálása:

A pályázatok elbírálásának általános szempontjai (nem prioritás szerint; a kari szabályozás szerint további szempontok is lehetnek):

 • szaknyelvi ismeret;
 • tanulmányi eredmény;
 • szakmai tájékozottság és aktivitás;
 • kiválóság vagy egyéb jelentős szakmai teljesítmény;
 • Hallgatói Önkormányzatban vagy egyéb szervezetben végzett tevékenység;
 • beérkező Erasmus hallgatók mentori feladatainak ellátása, vállalása.

Rangsorolás és döntés

A formai feltételeknek megfelelő pályázatokat első körben a Kari Bíráló Bizottság (KBB) a szakmai koordinátor javaslata és egyéb a pályázati felhívásban közzétett szempontokat figyelembe véve értékeli és rangsorolja. A KBB a pályázatban benyújtott dokumentumok és a szóbeli meghallgatás/motivációs levél alapján egyéni értékelő lapot készít. A KBB az egyéni értékelő lapon rögzített pontszámok alapján rangsorolja a pályázatokat. A végső hallgatói rangsort a KBB a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság (HOMB) részére küldi meg.
Arról, hogy a KBB által felterjesztett listáról hány hallgató nyerhet el ösztöndíjat a HOMB dönt. A pályázaton megfelelt, de ösztöndíjban nem részesülő hallgatók tartaléklistára kerülnek, illetve önfinanszírozóként megkezdhetik a külföldi mobilitási tevékenységet. Figyelem! A hallgatók a Campus Mundi pályázatukat már a tanszéki értesítés után benyújthatják, nem szükséges megvárni a HOMB döntését. 

Eredményhirdetés

A pályázatok eredményei a HOMB határozata alapján kb. kéthavonta kerülnek rögzítésre az Egységes Tanulmányi rendszerben (NEPTUNBAN), valamint a hallgatók e-mailben is kapnak értesítést. Az első döntésre várhatóan 2020. június végén kerül sor!

Jogorvoslat

A döntéssel szembeni jogorvoslatra a Kari Bíráló Bizottság elnökénél a rögzítést követő 15 munkanapon belül írásban van lehetőség.

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben az intézeti/tanszéki és kari koordinátorok állnak rendelkezésükre.


Pályázati felhívás - 2019/20 tavaszi félévre

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem intézményi szintű pályázatot ír ki a 2019/2020-as tanévben Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás (ICM) hallgatói mobilitási programban való részvételre. A mobilitás megvalósítható: 2020.06.30-ig.
Leadási határidő a 2019/20-as tanév tavaszi félévére: 2019. október 07.

A pályázat célja

Az Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitási program keretében a pályázaton nyertes hallgatók lehetőséget kapnak az Európai Unión kívüli Erasmus+ ICM partneregyetemeink egyikén részképzésben részt venni.

A tanulmányutak célja félév-áthallgatás, kutatás, a szakdolgozat elkészítése lehet. A mobilitás csak akkor valósulhat meg alap- és mesterképzéses hallgatók esetében, ha a külföldi tanulmányokat a küldő intézmény elfogadja és azt a hallgató itthoni előmenetelébe – az ELTE-s kreditszámokon és átszámított érdemjeggyel, vagy a diplomamellékletben feltüntetve - beszámítja. PhD hallgatók esetében nem kötelező kurzusok felvétele és elvégzése, amennyiben a mobilitás célja kutatómunka.

Az Erasmus+ ICM program keretében külföldön teljesítő hallgatók

 • részképzés esetében 3-10 hónapot töltenek külföldön (a pontos ösztöndíj-időtartamokat és helyeket az aktuális pályázati felhívás 1. számú melléklete tartalmazza);
 • a fogadó intézményben nem fizetnek tandíjat;
 • itthon is beiratkoznak, esetleges itthoni tandíjukat kifizetik és rendes ösztöndíjukat a külföldi tartózkodás idejére is megkapják;
 • külföldön végzett tanulmányaikkal az itthoni tanulmányi kötelezettségeik egy részét kiváltják. A két együttműködő tanszék a hallgató kiutazása előtt megállapodik arról, hogy a hallgató mely kurzusokat fogja elvégezni a külföldi egyetemen. (Az egyes szakokra vonatkozó, a partnerintézményben teljesítendő minimum kreditszámot vagy tanegység számot a szakfelelősök határozzák meg, ezt a kari/intézeti/tanszéki felhívásban közzéteszik.) PhD hallgatók a képzési tervükben meghatározott kutatási tevékenységet is teljesíthetnek a partneregyetemen részképzés keretében (nincsen minimum kreditelvárás);
 • A szakos kurzusok az ELTE-s kreditszámon beszámításra kerülnek, az egyéb kurzusok külön eljárás keretében beszámíthatók a hallgató tanulmányaiba.

A részletes pályázati felhívás elérhető itt.

Minden Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitási (ICM) ösztöndíjra pályázó hallgatót kérünk, hogy nyújtsa be pályázatát
Campus Mundi ösztöndíjra is!

Kik nyújthatnak be pályázatot?

Azok a hallgatók pályázhatnak, akik:

 • magyar állampolgársággal-, regisztrációs igazolással, vagy érvényes letelepedési-, illetőleg tartózkodási engedéllyel rendelkeznek;
 • a minimum 6 féléves képzésben részt vevő hallgatók esetében abban a tanévben, amelyben a kiutazást tervezik, legalább másodévesek (a speciális kari szabályok ettől eltérhetnek);
 • abban a félévben, amelyben a kiutazást tervezik, hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek az ELTE-n;
 • valamint megfelelnek az adott karon / tanszéken meghirdetett pályázati követelményeknek is;

Elnyerhető ösztöndíj időtartama:

A külföldi tanulmányok minimális időtartama 3 hónap (90 nap). Az ösztöndíj összege függ a tanulmányi időszak pontos hosszától a partneregyetemen, (az ösztöndíj számítása napi elszámolás alapján történik).

A 2019/2020 tanévi ösztöndíjak összege:

A jelen pályázat keretében kiválasztott hallgatókat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Campus Mundi ösztöndíjra javasolja intézményi hozzájárulás formájában. A Campus Mundi ösztöndíjra a hallgató önállóan pályázik. Információk az ösztöndíjról, a jelentkezés menetéről: www.elte.hu/campus-mundi

A Campus Mundi ösztöndíj összege, havi 350.000 HUF/hó.
Kivéve: Albánia Szerbia és Ukrajna (200.000 HUF/hó).

Részletek itt, az I/B. szekcióban.

A fogyatékkal élő vagy tartósan beteg hallgatók (részképzésre) részesülhetnek kiegészítő támogatásban. Az Erasmus+ program szabályai szerint minden hallgató legfeljebb 12 hónapra kaphat Erasmus státuszt képzési szintenként (részképzés és szakmai gyakorlat összesen, akkor is, ha zero grant=label mobilitás!). Ha a pályázó jelenlegi képzési szintjén korábban részt vett Erasmus részképzésben és/vagy szakmai gyakorlatban, de nem használta ki a 12 hónapos Erasmus időtartamot, akkor újra pályázhat. Azok a mester vagy doktori képzésben részt vevő hallgatók is pályázhatnak, akik a korábbi képzési szinte(ke)n már voltak Erasmus hallgatók.

Megpályázható partnerintézmények listája:

ORSZÁG

EGYETEM

ELTE KAR

ELTE INTÉZET

ÖSZTÖNDÍJAS IDŐTARTAM

MEGJEGYZÉS

Albánia

University of Vlora 'Ismail Quemali'

Bölcsészettudományi Kar

Angol-Amerikai Intézet

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátor: Dr. Illés Éva

Argentína

University of Buenos Aires

Bölcsészettudományi Kar

Romanisztikai Intézet, Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszék


1 szemeszter/fő
 

szakmai koordinátor:
Dr. Santosné Blastik Margit

Bhután

Royal Thimphu College

Bölcsészettudományi Kar

Történeti Intézet

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátor:
 Dr. Sonkoly Gábor

Dél-Korea

Seoul National University

Pedagógia és Pszichológia Kar

Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátor:
Dr. Csereklye Erzsébet

Ecuador

Universidad Casa Grande

Társadalomtudományi Kar

Kulturális Antropológia Tanszék

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátor:
Dr. Papp Richárd

Egyiptom

South Valley University

Természettudományi Kar

Anyagfizika Tanszék

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátor:

Dr. Kovács Zsolt

Egyiptom

Cairo University

Bölcsészettudományi Kar

Latin Tanszék

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátor:
Dr. Ferenczi Attila

Iran

University of Tehran

Társadalomtudományi Kar

 Kulturális Antropológia Tanszék

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátor:
Dr. Prónai Csaba

Izrael

Tel-Aviv University

Állam-és Jogtudományi Kar


Bölcsészettudományi Kar

Kriminológia Tanszék


Filozófia Intézet

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátorok:

Dr. Ambrus István


Dr.Bodnár István

 

Japán

Kobe University

Pedagógia és Pszichológia Kar

Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátor:

Dr. Urbán róbert

Japán

University of Tokyo

Informatikai Kar

Programozási Nyelvek és Fordítóprogramok Tanszék

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátor:
Dr. Zsók Viktória

Kína

Fudan University

Bölcsészettudományi Kar

Filozófia Intézet

1 szemeszter/fő

MA/PhD szinten; szakmai koordinátor:
Dr. Olay Csaba

Kína

He University

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

-

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátor:

Dr. Prónay Beáta

Malajzia

Sultan Idris Education University

Tanító- és Óvóképző Kar

Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszék

1 szemeszter/fő
 

szakmai koordinátor:

Dr. Árva Valéria

Malajzia

Universiti Teknologi MARA

Bölcsészettudományi Kar

Könyvtár- és Információtudományi Intézet

1 szemeszter/fő
 

szakmai koordinátor:
Dr. Bella Katalin

Marokkó

Cadi Ayyad University

Bölcsészettudományi Kar

Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátor:
Dr. Palágyi Tivadar

Mongólia

National University of Mongolia

Bölcsészettudományi Kar

Belső-Ázsia tanszék

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátor:
Dr. Birtalan Ágnes

Oroszország

Lomonosov Moscow State University

Bölcsészettudományi Kar


Állam- és Jogtudományi Kar

Orosz nyelvi és Irodalmi Tanszék


Büntetőjogi Tanszék

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátorok:
Dr. Hegedűs István

Dr. Gellér Balázs

 

Oroszország

St. Petersburg University
 

Bölcsészettudományi Kar


Állam- és Jogtudományi Kar

Orosz nyelvi és Irodalmi Tanszék


 

Büntetőjogi Tanszék

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátorok:
Dr. Hegedűs Iván


Dr. Gellér Balázs
 

Oroszország

Sechenov First Moscow State Medical University

Tanító- és Óvóképző Kar
 

Neveléstudományi Tanszék

1 szemeszter/fő

Dr. Endrődy-Nagy Orsolya

Oroszország

Udmurt State University

Bölcsészettudományi Kar

Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátor:
Dr. Salánki Zsuzsanna

Szerbia

University of Novi Sad

Informatikai Kar

Programozási Nyelvek és Fordítóprogramok Tanszék

1 szemeszter/fő

 szakmai koordinátor
 Dr. Tóth Melinda

Thaiföld

Chiang Mai University

Pedagógia és Pszichológia Kar

Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátor:
Dr. Csereklye Erzsébet

Thaiföld

Sukhothai Thammathirat Open University

Bölcsészettudományi Kar

Könyvtár- és Információtudományi Intézet

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátor:
Dr. Bella Katalin

Tunézia

Université de Carthage

Bölcsészettudományi Kar

Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátor:
Dr. Palágyi Tivadar

Ukrajna

Ferenc Rákóczi II. Transcarpathian Hungarian Institute

Természettudományi Kar

Bölcsészettudományi Kar

Bölcsészettudományi Kar

Regionális Tudományi Tanszék

Szláv és Balti Filológiai Intézet
 
Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszék


1 szemeszter/fő
 

szakmai koordinátorok:
 

Dr. Szalkai Gábor

Dr. Kovács Oxana

Dr. Varga Zsuzsanna
 

USA

College of Staten Island

Tanító- és Óvóképző Kar

Matematika Tanszék

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátor:
Dr. Szitányi Judit

USA

Duke University

Bölcsészettudományi Kar

Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék

1 szemeszter/fő
 

szakmai koordinátor:
Dr. Szijártó István

USA

Indiana University

Állam- és Jogtudományi Kar

Intézményileg

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátor:
Dr. Sonnevend Pál

Új-Zéland

Massey University

Természettudományi Kar

Kőzettan-Geokémiai Tanszék

1 szemeszter/fő

MA/PHD szinten, szakmai koordinátor: Sági Tamás

Vietnam

Hanoi Metropolitan University

Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Interkulturális Pszichológia és Pedagógia

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátor:
Dr. Nguyen Luu Lan Anh

Vietnam

Hue University's College of Education

Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet

1 szemeszter/fő

szakmai koordinátorok:
Dr. Nguyen Luu Lan Anh

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

A pályázatot az esetleges kari/intézeti/tanszéki sajátosságoknak megfelelően, de legkésőbb 2019. október 07-ig lehet benyújtani a szakmai koordinátor részére, az tavaszi félévre. A szakmai koordinátor javaslatát a pályázatról 5 munkanapon belül eljuttatja a Kari Külügyi Bizottság részére, amit a Bizottság 2019. október 14-ig továbbít az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztályának munkatásai számára. FONTOS! A pályázatokat a kiutazás megkezdése előtt érdemes legalább 5 hónappal leadni!

Az érvényes pályázat tartalmazza:

 1. Pályázati adatlap (hiánytalanul kitöltve, aláírva)
 2. Önéletrajz
 3. Motivációs levél
 4. Egyéb mellékletek (amennyiben a kar/intézet kéri)

Amennyiben a kari vagy intézeti/tanszéki felhívás egyéb előírásokat is tartalmaz, azokat kérjük figyelembe venni. A hiányos, feltételeknek nem megfelelő, olvashatatlan, nem géppel kitöltött vagy határidő után érkező pályázatokat nem fogadjuk el.

A pályázat előkészítése során ellenőrizze a partneregyetemek honlapjain a kurzuskínálatot, tájékozódjon arról, hogy milyen nyelven és milyen képzési szinten (alap-, vagy mesterképzés) hirdetnek kurzusokat. A pályázatról, a partnerintézményekben folyó képzésekről bővebb információt a szakmai és/vagy a kari koordinátorok adnak. A partnerintézmények listája a pályázati felhívással egy időben kerül meghirdetésre.

A benyújtott pályázatok elbírálása:

A pályázatok elbírálásának általános szempontjai (nem prioritás szerint; a kari szabályozás szerint további szempontok is lehetnek):

 • szaknyelvi ismeret;
 • tanulmányi eredmény;
 • szakmai tájékozottság és aktivitás;
 • kiválóság vagy egyéb jelentős szakmai teljesítmény;
 • Hallgatói Önkormányzatban vagy egyéb szervezetben végzett tevékenység;
 • beérkező Erasmus hallgatók mentori feladatainak ellátása, vállalása.

Rangsorolás és döntés

A formai feltételeknek megfelelő pályázatokat első körben a Kari Bíráló Bizottság (KBB) a szakmai koordinátor javaslata és egyéb a pályázati felhívásban közzétett szempontokat figyelembe véve értékeli és rangsorolja. A KBB a pályázatban benyújtott dokumentumok és a szóbeli meghallgatás/motivációs levél alapján egyéni értékelő lapot készít. A KBB az egyéni értékelő lapon rögzített pontszámok alapján rangsorolja a pályázatokat. A végső hallgatói rangsort a KBB a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság (HOMB) részére küldi meg. A Döntést arról, hogy a KBB által felterjesztett listáról hány hallgató nyerhet el ösztöndíjat a HOMB dönt. A pályázaton megfelelt, de ösztöndíjban nem részesülő hallgatók tartaléklistára kerülnek, illetve önfinanszírozóként megkezdhetik a külföldi mobilitási tevékenységet.

Eredményhirdetés

A pályázatok eredményei a HOMB határozata alapján kerülnek rögzítésre, az Egységes Tanulmányi rendszerben (NEPTUNBAN). Várhatóan 2019. október hónapban!

Jogorvoslat

A döntéssel szembeni jogorvoslatra a Kari Bíráló Bizottság elnökénél a rögzítést követő 15 munkanapon belül írásban van lehetőség.

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben az intézeti/tanszéki és kari koordinátorok állnak rendelkezésükre.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK AZ ERASMUS+ PROGRAMRÓL

Európai Bizottság
Tempus Közalapítvány


Pályázati felhívás - 2018/19

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem intézményi szintű pályázatot ír ki a 2018/19-es tanévben Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás (ICM) hallgatói mobilitási programban való részvételre. A mobilitás megvalósítható: 2019.06.30-ig.

A pályázat célja

Az Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitási program keretében a pályázaton nyertes hallgatók lehetőséget kapnak az Európai Unión kívüli Erasmus+ ICM partneregyetemeink egyikén részképzésben részt venni.

A tanulmányutak célja félév-áthallgatás, kutatás, a szakdolgozat elkészítése lehet. A mobilitás csak akkor valósulhat meg alap- és mesterképzéses hallgatók esetében, ha a külföldi tanulmányokat a küldő intézmény elfogadja és azt a hallgató itthoni előmenetelébe – az ELTE-s kreditszámokon és átszámított érdemjeggyel, vagy a diplomamellékletben feltűntetve - beszámítja. PhD hallgatók esetében nem kötelező kurzusok felvétele és elvégzése, amennyiben a mobilitás célja kutatómunka.

Az Erasmus+ ICM program keretében külföldön teljesítő hallgatók

 • részképzés esetében 3-12 hónapot töltenek külföldön (a pontos ösztöndíj-időtartamokat és helyeket az aktuális pályázati felhívás 1. számú melléklete tartalmazza);
 • a fogadó intézményben nem fizetnek tandíjat;
 • itthon is beiratkoznak, esetleges itthoni tandíjukat kifizetik és rendes ösztöndíjukat a külföldi tartózkodás idejére is megkapják;
 • külföldön végzett tanulmányaikkal az itthoni tanulmányi kötelezettségeik egy részét kiváltják. A két együttműködő tanszék a hallgató kiutazása előtt megállapodik arról, hogy a hallgató mely kurzusokat fogja elvégezni a külföldi egyetemen. (Az egyes szakokra vonatkozó, a partnerintézményben teljesítendő minimum kreditszámot vagy tanegység számot a szakfelelősök határozzák meg, ezt a kari/intézeti/tanszéki felhívásban közzéteszik.) PhD hallgatók a képzési tervükben meghatározott kutatási tevékenységet is teljesíthetnek a partneregyetemen részképzés keretében (nincsen minimum kreditelvárás);
 • A szakos kurzusok az ELTE-s kreditszámon beszámításra kerülnek, az egyéb kurzusok külön eljárás keretében beszámíthatók a hallgató tanulmányaiba.
Minden Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitási ösztöndíjra pályázó hallgatót kérünk, hogy nyújtsa be pályázatát
Campus Mundi
ösztöndíjra is a nagyobb összegű támogatás érdekében!

Kik nyújthatnak be pályázatot?

Azok a hallgatók pályázhatnak, akik:

 • magyar állampolgársággal-, regisztrációs igazolással, vagy érvényes letelepedési-, illetőleg tartózkodási engedéllyel rendelkeznek;
 • a minimum 6 féléves képzésben részt vevő hallgatók esetében abban a tanévben, amelyben a kiutazást tervezik, legalább másodévesek (a speciális kari szabályok ettől eltérhetnek);
 • abban a félévben, amelyben a kiutazást tervezik, hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek az ELTE-n;
 • valamint megfelelnek az adott karon / tanszéken meghirdetett pályázati követelményeknek is;

Elnyerhető ösztöndíj időtartama:

A külföldi tanulmányok minimális időtartama 3 hónap (90 nap). Az ösztöndíj összege függ a tanulmányi időszak pontos hosszától a partneregyetemen, (az ösztöndíj számítása napi elszámolás alapján történik).

A 2018/2019 tanévi ösztöndíjak összege:

Havi ösztöndíj összeg bármely Erasmus+ ICM partneregyetemre: 650 €/ hónap és egyszeri utazási támogatás, melynek összege a partneregyetemek közötti földrajzi távolság függvényében kerül megállapításra sávos rendszerben a következők szerint:

 • 100 és 499 KM:          180 EUR/fő
 • 500 és 1999 KM:        275 EUR/fő
 • 2000 és 2999 KM:      360 EUR/fő
 • 3000 és 3999 KM:      530 EUR/fő
 • 4000 és 7999 KM:      820 EUR/fő
 • 8000 KM és felette:    1100 EUR/fő

A Campus Mundi ösztöndí összege, havi 350.000 HUF/hó. Részletek itt.

A fogyatékkal élő vagy tartósan beteg hallgatók (részképzésre) részesülhetnek kiegészítő támogatásban. Az Erasmus+ program szabályai szerint minden hallgató legfeljebb 12 hónapra kaphat Erasmus státuszt képzési szintenként (részképzés és szakmai gyakorlat összesen, akkor is, ha zero grant=label mobilitás!). Ha a pályázó jelenlegi képzési szintjén korábban részt vett Erasmus részképzésben és/vagy szakmai gyakorlatban, de nem használta ki a 12 hónapos Erasmus időtartamot, akkor újra pályázhat. Azok a mester vagy doktori képzésben részt vevő hallgatók is pályázhatnak, akik a korábbi képzési szinte(ke)n már voltak Erasmus hallgatók.

Megpályázható partnerintézmények listája:

ORSZÁG EGYETEM ELTE_KAR ELTE_INTÉZET Ösztöndíjas időtartam Megjegyzés
Angola University of Agostino Netho Bölcsészettudományi Kar Romanisztikai Intézet, Portugál Nyelvi és Irodalmi Tanszék 1 szemeszter/fő szakmai koordinátor:
Dr. Rákóczi István
Argentína University of Buenos Aires Bölcsészettudományi Kar Romanisztikai Intézet, Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszék
1 szemeszter/fő
 
szakmai koordinátor:
Dr. Sántosné Blastik Margit
Cape Verde University of Cape Verde Bölcsészettudományi Kar Romanisztikai Intézet, Portugál Nyelvi és Irodalmi Tanszék 1 szemeszter/fő szakmai koordinátor:
Dr. Rákóczi István
Dél-Korea Dankook University Bölcsészettudományi Kar  Koreai Tanszék 1 szemeszter/fő _
Dél-Korea Dankook University Informatikai Kar Programozási Nyelvek és Fordítóprogramok Tanszék 1 szemeszter/fő szakmai koordinátor:
Dr. Horváth Zoltán
Dél-Korea Gwangju Institute of Science and Technology Informatikai Kar Programozási Nyelvek és Fordítóprogramok Tanszék
1 szemeszter/fő
(egyeztetés alatt)
szakmai koordinátor:
Zsók Viktória
Dél-Korea Seoul National University Pedagógiai és Pszichológiai Kar Interkulturális Pszichológia és Pedagógia
1 szemeszter/fő
(egyeztetés alatt)
szakmai koordinátor:
Dr. Nguyen Luu Lan Anh
India University of Calcutta Pedagógiai és Pszichológiai Kar _ 1 szemeszter/fő szakmai koordinátor:
Dr. Kopp Erika
India University of Madras Természettudományi Kar Természetföldrajzi Tanszék
1 szemeszter/fő
(egyeztetés alatt)
szakmai koordinátor:
Dr. Móga János 
India Thapar Institute of Engineering and Technology University Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézet 1 szemeszter/fő szakmai koordinátor:
Dr. Kopp Erika
Iran University of Tehran Társadalomtudományi Kar  Kulturális Antropológia Tanszék 1 szemeszter/fő szakmai koordinátor:
Dr. Prónai Csaba
Izrael Achva Academic College Bárczy Gusztáv Gyógypedagógiai Kar _ 1 szemeszter/fő szakmai koordinátor:
Dr. Bohács Krisztina
Izrael Hebrew University of Jerusalem Társadalomtudományi Kar  Szociális munka Tanszék 1 szemeszter/fő szakmai koordinátor:
Dr. Zoltán Haberman
Kína East China Normal University Bölcsészettudományi Kar Konfuciusz Intézet
1 szemeszter/fő
(egyeztetés alatt)
_
Kína Fudan University Bölcsészettudományi Kar Filozófia 1 szemeszter/fő MA szinten; szakmai koordinátor: Dr. Boros Gábor
Kína Fudan University Bölcsészettudományi Kar Konfuciusz Intézet
1 szemeszter/fő
(egyeztetés alatt)
_
Kína Peking University Bölcsészettudományi Kar Konfuciusz Intézet
1 szemeszter/fő
(egyeztetés alatt)
_
Szerbia University of Belgrade Bölcsészettudományi Kar Ukrán Filológiai Tanszék 1 szemeszter/fő szakmai koordinátor:
Dr. Kovács Oxána
Szerbia University of Novi Sad Tanító és Óvóképző Kar _ 1 szemeszter/fő szakmai koordinátor Romanoczki Ildikó
Szerbia University of Novi Sad Bölcsészettudományi Kar Szláv és Balti Filológiai Intézet 1 szemeszter/fő  szakmai koordinátorok:
 Dr. Urkom Aleksander  és Dr. Boris Stojkovski
USA Columbia University in the City of New York Bölcsészettudományi Kar Szláv és Balti Filológiai Intézet
1 szemeszter/fő
(egyeztetés alatt)
szakmai koordinátor:
Hegedűs Iván
USA Duke University Bölcsészettudományi Kar  Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék
1 szemeszter/fő
(egyeztetés alatt)
szakmai koordinátor:
Dr. Szijártó István
USA University of Illinois Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék
1 szemeszter/fő
(egyeztetés alatt)
szakmai koordinátor: Ágnes Kövér-Van Til
USA Indiana University Állam- és Jogtudományi Kar _ 1 szemeszter/fő szakmai koordinátor: Dalnoki Brigitta
USA Leland Stanford Junior University Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézet
_
szakmai koordinátor: Dr. Kopp Erika
USA College of Staten Island Tanító- és Óvóképző Kar _
1 szemeszter/fő
(egyeztetés alatt)
szakmai koordinátor: Romanoczki Ildikó
Új-Zéland Auckland University of Technology Bölcsészettudományi Kar Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
_
szakmai koordinátor:
Dr. Eitler Tamás
Új-Zéland Massey University Természettudományi Kar Kőzettan-Geokémiai Tanszék 1 szemeszter/fő  PHD szinten, szakmai koordinátor: Sági Tamás
Vietnam Hanoi Metropolitan University Pedagógiai és Pszichológiai Kar Interkulturális Pszichológia és Pedagógia 1 szemeszter/fő szakmai koordinátor:
Dr. Nguyen Luu Lan Anh
Vietnam Hue University Pedagógiai és Pszichológiai Kar Interkulturális Pszichológia és Pedagógia
1 szemeszter/fő
(egyeztetés alatt)
szakmai koordinátor:
Dr. Nguyen Luu Lan Anh

 

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

A pályázatot az esetleges kari/intézeti/tanszéki sajátosságoknak megfelelően legkésőbb folyamatosan lehet benyújtani a szakmai kooridnátor részére. A szakmai kooridnátor javaslatát a pályázatról 5 munkanapon belül eljuttatja a Kari Külügyi Bizottság részére. FONTOS! A pályázatokat a kiutazás megkezdése előtt érdemes legalább 5 hónappal leadni!

Az érvényes pályázat tartalmazza:

 1. Pályázati űrlap (hiánytalanul kitöltve, aláírva)
 2. Önéletrajz
 3. Motivációs levél
 4. Egyéb mellékletek(amennyiben kar/intézet kéri)

Amennyiben a kari vagy intézeti/tanszéki felhívás egyéb előírásokat is tartalmaz, azokat kérjük figyelembe venni. A hiányos, feltételeknek nem megfelelő, olvashatatlan, nem géppel kitöltött vagy határidő után érkező pályázatokat nem fogadjuk el.

A pályázat előkészítése során ellenőrizze a partneregyetemek honlapjain a kurzuskínálatot, tájékozódjon arról, hogy milyen nyelven és milyen képzési szinten (alap-, vagy mesterképzés) hirdetnek kurzusokat. A pályázatról, a partnerintézményekben folyó képzésekről bővebb információt a szakmai és/vagy a kari koordinátorok adnak. A partnerintézmények listája a pályázati felhívással egy időben kerül meghirdetésre.

A benyújtott pályázatok elbírálása:

A pályázatok elbírálásának általános szempontjai (nem prioritás szerint; a kari szabályozás szerint további szempontok is lehetnek):

 • szaknyelvi ismeret;
 • tanulmányi eredmény;
 • szakmai tájékozottság és aktivitás;
 • kiválóság vagy egyéb jelentős szakmai teljesítmény;
 • Hallgatói Önkormányzatban vagy egyéb szervezetben végzett tevékenység;
 • beérkező Erasmus hallgatók mentori feladatainak ellátása, vállalása.

Rangsorolás és döntés

A formai feltételeknek megfelelő pályázatokat első körben a Kari Bíráló Bizottság (KBB) a szakmai koordinátor javaslata és egyéb a pályázati felhívásban közzétett szempontokat figyelembe véve értékeli és rangsorolja. A KBB a pályázatban benyújtott dokumentumok és a szóbeli meghallgatás/motivációs levél alapján egyéni értékelő lapot készít. A KBB az egyéni értékelő lapon rögzített pontszámok alapján rangsorolja a pályázatokat. A végső hallgatói rangsort a KBB a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság (HOMB) részére küldi meg. A Döntést arról, hogy a KBB által felterjesztett listáról hány hallgató nyerhet el ösztöndíjat a HOMB dönt. A pályázaton megfelelt, de ösztöndíjban nem részesülő hallgatók tartaléklistára kerülnek, illetve önfinanszírozóként megkezdhetik a külföldi mobilitási tevékenységet.

Eredményhirdetés

A pályázatok eredményei a HOMB határozata alapján kerülnek rögzítésre, az Egységes Tanulmányi rendszerben (NEPTUNBAN). Várhatóan 2018 április/május hónapban!

Jogorvoslat

A döntéssel szembeni jogorvoslatra a Kari Bíráló Bizottság elnökénél a rögzítést követő15 munkanapon belül írásban van lehetőség.

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben az intézeti/tanszéki és kari koordinátorok állnak rendelkezésükre.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK AZ ERASMUS+ PROGRAMRÓL

Európai Bizottság
Tempus Közalapítvány


Pótpályázati felhívás - 2017/18 tavaszi félévre -A mobilitás megvalósítható 2018. 06.30-ig.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem intézményi szintű pályázatot ír ki a 2017/2018-as tanévben Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás (ICM) hallgatói mobilitási programban való részvételre.

A pályázat célja

Az Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitási program keretében a pályázaton nyertes hallgatók lehetőséget kapnak az Európai Unión kívüli Erasmus+ ICM partneregyetemeink egyikén részképzésben részt venni.

A tanulmányutak célja félév-áthallgatás, kutatás, a szakdolgozat elkészítése lehet. A mobilitás csak akkor valósulhat meg alap- és mesterképzéses hallgatók esetében, ha a külföldi tanulmányokat a küldő intézmény elfogadja, és azt a hallgató itthoni előmenetelébe – az ELTE-s kreditszámokon és átszámított érdemjeggyel, vagy a diplomamellékletben feltüntetve - beszámítja. PhD-hallgatók esetében nem kötelező kurzusok felvétele és elvégzése, amennyiben a mobilitás célja kutatómunka.

Az Erasmus+ ICM program keretében külföldön teljesítő hallgatók

 • részképzés esetében 3-12 hónapot töltenek külföldön (a pontos ösztöndíj-időtartamokat és helyeket az aktuális pályázati felhívás 1. számú melléklete tartalmazza);
 • a fogadó intézményben nem fizetnek tandíjat;
 • itthon is beiratkoznak, esetleges itthoni tandíjukat kifizetik, és rendes ösztöndíjukat a külföldi tartózkodás idejére is megkapják;
 • külföldön végzett tanulmányaikkal az itthoni tanulmányi kötelezettségeik egy részét kiváltják. A két együttműködő tanszék a hallgató kiutazása előtt megállapodik arról, hogy a hallgató mely kurzusokat fogja elvégezni a külföldi egyetemen. (Az egyes szakokra vonatkozó, a partnerintézményben teljesítendő minimum kreditszámot vagy tanegység számot a szakfelelősök határozzák meg, ezt a kari/intézeti/tanszéki felhívásban közzéteszik.) PhD-hallgatók a képzési tervükben meghatározott kutatási tevékenységet is teljesíthetnek a partneregyetemen részképzés keretében (nincsen minimum kreditelvárás);
 • a szakos kurzusok az ELTE-s kreditszámon beszámításra kerülnek, az egyéb kurzusok külön eljárás keretében beszámíthatók a hallgató tanulmányaiba.

Kik nyújthatnak be pályázatot?

Azok a hallgatók pályázhatnak, akik:

 • magyar állampolgársággal, regisztrációs igazolással, vagy érvényes letelepedési, illetőleg tartózkodási engedéllyel rendelkeznek;
 • a minimum 6 féléves képzésben részt vevő hallgatók esetében abban a tanévben, amelyben a kiutazást tervezik, legalább másodévesek (a speciális kari szabályok ettől eltérhetnek);
 • abban a félévben, amelyben a kiutazást tervezik, hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek az ELTE-n;
 • valamint megfelelnek az adott karon/tanszéken meghirdetett pályázati követelményeknek is;

Megpályázható partneregyetemek

ORSZÁG

EGYETEM

KAR (tudományterület)

Időtartam

Képzési szintek

Albánia

European University of Tirana

Társadalomtudományi Kar, Pszichológiai Kar

5 hónap/fő 

BA/MA/PhD

Izrael

Achva Academic College

Bárczy Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

3 hónap/fő 

BA/MA

Kína

Fudan University

Bölcsészettudományi Kar (Filozófia)

6 hónap/fő 

MA

Mongólia

Ulaanbaatar State University

Bölcsészettudományi Kar (Mongolisztika)

6 hónap/fő 

PhD

Elnyerhető ösztöndíj időtartama, összege

A külföldi tanulmányok minimális időtartama 3 hónap (90 nap). Az ösztöndíj összege függ a tanulmányi időszak pontos hosszától (az ösztöndíj számítása napi elszámolás alapján történik).

A 2017/2018-as tanévi ösztöndíjak:

 • A havi ösztöndíj összeg bármely Erasmus+ ICM partneregyetemre: 650 €/hónap és egyszeri utazási támogatás, melynek összege a partneregyetemek közötti földrajzi távolság függvényében kerül megállapításra sávos rendszerben a következők szerint:
   
 • 100 és 499 km:          180 EUR/fő
 • 500 és 1999 km:        275 EUR/fő
 • 2000 és 2999 km:      360 EUR/fő
 • 3000 és 3999 km:      530 EUR/fő
 • 4000 és 7999 km:      820 EUR/fő
 • 8000 km és felette:    1100 EUR/fő

A fogyatékkal élő vagy tartósan beteg hallgatók (részképzésre) részesülhetnek kiegészítő támogatásban. Az Erasmus+ program szabályai szerint minden hallgató legfeljebb 12 hónapra kaphat Erasmus státuszt képzési szintenként (részképzés és szakmai gyakorlat összesen, akkor is, ha zero grant=label mobilitás!). Ha a pályázó jelenlegi képzési szintjén korábban részt vett Erasmus részképzésben és/vagy szakmai gyakorlatban, de nem használta ki a 12 hónapos Erasmus időtartamot, akkor újra pályázhat. Azok a mester vagy doktori képzésben részt vevő hallgatók is pályázhatnak, akik a korábbi képzési szinte(ke)n már voltak Erasmus-hallgatók.

A pályázat benyújtásának határideje és módja

A pályázatot az esetleges kari/tanszéki sajátosságoknak megfelelően legkésőbb 2017. október 13. 12:00 óráig kell benyújtani. (A kari külön feltételekről kérjük érdeklődjön Kari Erasmus+ kooridnátoránál és intézeti kooridnátoránál.)

Az érvényes pályázat tartalmazza:

 1. Pályázati űrlap (hiánytalanul kitöltve, aláírva)
 2. Önéletrajz
 3. Motivációs levél
 4. Egyéb mellékletek (Pl. igazolás OTDK részvételről)

Amennyiben a kari vagy intézeti/tanszéki felhívás egyéb előírásokat is tartalmaz, azokat kérjük figyelembe venni. A hiányos, feltételeknek nem megfelelő, olvashatatlan, nem géppel kitöltött vagy határidő után érkező pályázatokat nem fogadjuk el.

A pályázat előkészítése során ellenőrizze a partneregyetemek honlapjain a kurzuskínálatot, tájékozódjon arról, hogy milyen nyelven és milyen képzési szinten (alap-, vagy mesterképzés) hirdetnek kurzusokat. A pályázatról, a partnerintézményekben folyó képzésekről bővebb információt a szakmai és/vagy a kari koordinátorok adnak. A partnerintézmények listája a pályázati felhívással egy időben kerül meghirdetésre.

A benyújtott pályázatok elbírálása

A pályázatok elbírálásának általános szempontjai (nem prioritás szerint; a kari szabályozás szerint további szempontok is lehetnek):

 • szaknyelvi ismeret;
 • tanulmányi eredmény;
 • szakmai tájékozottság és aktivitás;
 • kiválóság vagy egyéb jelentős szakmai teljesítmény;
 • Hallgatói Önkormányzatban vagy egyéb szervezetben végzett tevékenység;
 • beérkező Erasmus-hallgatók mentori feladatainak ellátása, vállalása.

A bírálat során előnyt élveznek azok a hallgatók, akik nem vettek részt korábban az Erasmus+ programban, de korábbi részvétel önmagában nem kizáró ok.

Rangsorolás és döntés

A formai feltételeknek megfelelő pályázatokat első körben a Kari Bíráló Bizottság (KBB) szakmai és egyéb – a pályázati felhívásban közzétett – szempontokat figyelembe véve értékeli és rangsorolja. A KBB a pályázatban benyújtott dokumentumok és a szóbeli meghallgatás/motivációs levél alapján egyéni értékelő lapot készít. A KBB az egyéni értékelő lapon rögzített pontszámok alapján rangsorolja a pályázatokat. A végső hallgatói rangsort a KBB a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság (HOMB) részére küldi meg. A HOMB dönt arról, hogy a KBB által felterjesztett listáról hány hallgató nyerhet el ösztöndíjat. A pályázaton megfelelt, de ösztöndíjban nem részesülő hallgatók tartaléklistára kerülnek, illetve önfinanszírozóként megkezdhetik a külföldi mobilitási tevékenységet.

Eredményhirdetés

A pályázatok eredményei a HOMB határozata alapján kerülnek rögzítésre, az Egységes Tanulmányi Rendszerben (NEPTUNBAN).

Jogorvoslat

A döntéssel szembeni jogorvoslatra a Kari Bíráló Bizottság elnökénél a rögzítést követő 15 munkanapon belül írásban van lehetőség.

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben az intézeti/tanszéki és kari koordinátorok állnak rendelkezésükre.

Letölthető dokumentumok

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK AZ ERASMUS+ PROGRAMRÓL

Európai Bizottság
Tempus Közalapítvány

 


Pályázati felhívás 2017-ősz

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem intézményi szintű pályázatot ír ki a 2017/2018-as illetve a 2018/19-es tanévben Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás (ICM) hallgatói mobilitási programban való részvételre. A mobilitás megvalósítható: 2019.06.30-ig.

A pályázat célja

Az Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitási program keretében a pályázaton nyertes hallgatók lehetőséget kapnak az Európai Unión kívüli Erasmus+ ICM partneregyetemeink egyikén részképzésben részt venni.

A tanulmányutak célja félév-áthallgatás, kutatás, a szakdolgozat elkészítése lehet. A mobilitás csak akkor valósulhat meg alap- és mesterképzéses hallgatók esetében, ha a külföldi tanulmányokat a küldő intézmény elfogadja és azt a hallgató itthoni előmenetelébe – az ELTE-s kreditszámokon és átszámított érdemjeggyel, vagy a diplomamellékletben feltűntetve - beszámítja. PhD hallgatók esetében nem kötelező kurzusok felvétele és elvégzése, amennyiben a mobilitás célja kutatómunka.

Az Erasmus+ ICM program keretében külföldön teljesítő hallgatók

 • részképzés esetében 3-12 hónapot töltenek külföldön (a pontos ösztöndíj-időtartamokat és helyeket az aktuális pályázati felhívás 1. számú melléklete tartalmazza);
 • a fogadó intézményben nem fizetnek tandíjat;
 • itthon is beiratkoznak, esetleges itthoni tandíjukat kifizetik és rendes ösztöndíjukat a külföldi tartózkodás idejére is megkapják;
 • külföldön végzett tanulmányaikkal az itthoni tanulmányi kötelezettségeik egy részét kiváltják. A két együttműködő tanszék a hallgató kiutazása előtt megállapodik arról, hogy a hallgató mely kurzusokat fogja elvégezni a külföldi egyetemen. (Az egyes szakokra vonatkozó, a partnerintézményben teljesítendő minimum kreditszámot vagy tanegység számot a szakfelelősök határozzák meg, ezt a kari/intézeti/tanszéki felhívásban közzéteszik.) PhD hallgatók a képzési tervükben meghatározott kutatási tevékenységet is teljesíthetnek a partneregyetemen részképzés keretében (nincsen minimum kreditelvárás);
 • A szakos kurzusok az ELTE-s kreditszámon beszámításra kerülnek, az egyéb kurzusok külön eljárás keretében beszámíthatók a hallgató tanulmányaiba.
Minden Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitási ösztöndíjra pályázó hallgatót kérünk, hogy nyújtsa be pályázatát
Campus Mundi
ösztöndíjra is a nagyobb összegű támogatás érdekében!

Kik nyújthatnak be pályázatot?

Azok a hallgatók pályázhatnak, akik:

 • magyar állampolgársággal-, regisztrációs igazolással, vagy érvényes letelepedési-, illetőleg tartózkodási engedéllyel rendelkeznek;
 • a minimum 6 féléves képzésben részt vevő hallgatók esetében abban a tanévben, amelyben a kiutazást tervezik, legalább másodévesek (a speciális kari szabályok ettől eltérhetnek);
 • abban a félévben, amelyben a kiutazást tervezik, hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek az ELTE-n;
 • valamint megfelelnek az adott karon / tanszéken meghirdetett pályázati követelményeknek is;

Elnyerhető ösztöndíj időtartama:

A külföldi tanulmányok minimális időtartama 3 hónap (90 nap). Az ösztöndíj összege függ a tanulmányi időszak pontos hosszától a partneregyetemen, (az ösztöndíj számítása napi elszámolás alapján történik).

A 2017/2018 és 2018/2019 tanévi ösztöndíjak összege:

Havi ösztöndíj összeg bármely Erasmus+ ICM partneregyetemre: 650 €/ hónap és egyszeri utazási támogatás, melynek összege a partneregyetemek közötti földrajzi távolság függvényében kerül megállapításra sávos rendszerben a következők szerint:

 • 100 és 499 KM:          180 EUR/fő
 • 500 és 1999 KM:        275 EUR/fő
 • 2000 és 2999 KM:      360 EUR/fő
 • 3000 és 3999 KM:      530 EUR/fő
 • 4000 és 7999 KM:      820 EUR/fő
 • 8000 KM és felette:    1100 EUR/fő

A Campus Mundi ösztöndí összege, havi 350.000 HUF/hó. Részletek itt.

A fogyatékkal élő vagy tartósan beteg hallgatók (részképzésre) részesülhetnek kiegészítő támogatásban. Az Erasmus+ program szabályai szerint minden hallgató legfeljebb 12 hónapra kaphat Erasmus státuszt képzési szintenként (részképzés és szakmai gyakorlat összesen, akkor is, ha zero grant=label mobilitás!). Ha a pályázó jelenlegi képzési szintjén korábban részt vett Erasmus részképzésben és/vagy szakmai gyakorlatban, de nem használta ki a 12 hónapos Erasmus időtartamot, akkor újra pályázhat. Azok a mester vagy doktori képzésben részt vevő hallgatók is pályázhatnak, akik a korábbi képzési szinte(ke)n már voltak Erasmus hallgatók.

Megpályázható partnerintézmények listája:

ORSZÁG EGYETEM ELTE_KAR ELTE_INTÉZET Ösztöndíjas időtartam Megjegyzés
Angola University of Agostino Netho Bölcsészettudományi Kar Romanisztikai Intézet, Portugál Nyelvi és Irodalmi Tanszék 1 szemeszter/fő szakmai koordinátor:
Dr. Rákóczi István
Argentína University of Buenos Aires Bölcsészettudományi Kar Romanisztikai Intézet, Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszék
1 szemeszter/fő
 
szakmai koordinátor:
Dr. Sántosné Blastik Margit
Cape Verde University of Cape Verde Bölcsészettudományi Kar Romanisztikai Intézet, Portugál Nyelvi és Irodalmi Tanszék 1 szemeszter/fő szakmai koordinátor:
Dr. Rákóczi István
Dél-Korea Dankook University Bölcsészettudományi Kar  Koreai Tanszék 1 szemeszter/fő _
Dél-Korea Dankook University Informatikai Kar Programozási Nyelvek és Fordítóprogramok Tanszék 1 szemeszter/fő szakmai koordinátor:
Dr. Horváth Zoltán
Dél-Korea Gwangju Institute of Science and Technology Informatikai Kar Programozási Nyelvek és Fordítóprogramok Tanszék
1 szemeszter/fő
(egyeztetés alatt)
szakmai koordinátor:
Zsók Viktória
Dél-Korea Seoul National University Pedagógiai és Pszichológiai Kar Interkulturális Pszichológia és Pedagógia
1 szemeszter/fő
(egyeztetés alatt)
szakmai koordinátor:
Dr. Nguyen Luu Lan Anh
India University of Calcutta Pedagógiai és Pszichológiai Kar _ 1 szemeszter/fő szakmai koordinátor:
Dr. Kopp Erika
India University of Madras Természettudományi Kar Természetföldrajzi Tanszék
1 szemeszter/fő
(egyeztetés alatt)
szakmai koordinátor:
Dr. Móga János 
India Thapar Institute of Engineering and Technology University Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézet 1 szemeszter/fő szakmai koordinátor:
Dr. Kopp Erika
Iran University of Tehran Társadalomtudományi Kar  Kulturális Antropológia Tanszék 1 szemeszter/fő szakmai koordinátor:
Dr. Prónai Csaba
Izrael Achva Academic College Bárczy Gusztáv Gyógypedagógiai Kar _ 1 szemeszter/fő szakmai koordinátor:
Dr. Bohács Krisztina
Izrael Hebrew University of Jerusalem Társadalomtudományi Kar  Szociális munka Tanszék 1 szemeszter/fő szakmai koordinátor:
Dr. Zoltán Haberman
Kína East China Normal University Bölcsészettudományi Kar Konfuciusz Intézet
1 szemeszter/fő
(egyeztetés alatt)
_
Kína Fudan University Bölcsészettudományi Kar Filozófia 1 szemeszter/fő MA szinten; szakmai koordinátor: Dr. Boros Gábor
Kína Fudan University Bölcsészettudományi Kar Konfuciusz Intézet
1 szemeszter/fő
(egyeztetés alatt)
_
Kína Peking University Bölcsészettudományi Kar Konfuciusz Intézet
1 szemeszter/fő
(egyeztetés alatt)
_
Szerbia University of Belgrade Bölcsészettudományi Kar Ukrán Filológiai Tanszék 1 szemeszter/fő szakmai koordinátor:
Dr. Kovács Oxána
Szerbia University of Novi Sad Tanító és Óvóképző Kar _ 1 szemeszter/fő szakmai koordinátor Romanoczki Ildikó
Szerbia University of Novi Sad Bölcsészettudományi Kar Szláv és Balti Filológiai Intézet 1 szemeszter/fő  szakmai koordinátorok:
 Dr. Urkom Aleksander  és Dr. Boris Stojkovski
USA Columbia University in the City of New York Bölcsészettudományi Kar Szláv és Balti Filológiai Intézet
1 szemeszter/fő
(egyeztetés alatt)
szakmai koordinátor:
Hegedűs Iván
USA Duke University Bölcsészettudományi Kar  Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék
1 szemeszter/fő
(egyeztetés alatt)
szakmai koordinátor:
Dr. Szijártó István
USA University of Illinois Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék
1 szemeszter/fő
(egyeztetés alatt)
szakmai koordinátor: Ágnes Kövér-Van Til
USA Indiana University Állam- és Jogtudományi Kar _ 1 szemeszter/fő szakmai koordinátor: Dalnoki Brigitta
USA Leland Stanford Junior University Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézet
1 szemeszter/fő
(egyeztetés alatt)
szakmai koordinátor: Dr. Kopp Erika
USA College of Staten Island Tanító- és Óvóképző Kar _
1 szemeszter/fő
(egyeztetés alatt)
szakmai koordinátor: Romanoczki Ildikó
Új-Zéland Auckland University of Technology Bölcsészettudományi Kar Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
1 szemeszter/fő
(egyeztetés alatt)
szakmai koordinátor:
Dr. Eitler Tamás
Új-Zéland Massey University Természettudományi Kar Kőzettan-Geokémiai Tanszék 1 szemeszter/fő  PHD szinten, szakmai koordinátor: Sági Tamás
Vietnam Hanoi Metropolitan University Pedagógiai és Pszichológiai Kar Interkulturális Pszichológia és Pedagógia 1 szemeszter/fő szakmai koordinátor:
Dr. Nguyen Luu Lan Anh
Vietnam Hue University Pedagógiai és Pszichológiai Kar Interkulturális Pszichológia és Pedagógia
1 szemeszter/fő
(egyeztetés alatt)
szakmai koordinátor:
Dr. Nguyen Luu Lan Anh

 

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

A pályázatot az esetleges kari/intézeti/tanszéki sajátosságoknak megfelelően legkésőbb folyamatosan lehet benyújtani a szakmai kooridnátor részére. A szakmai kooridnátor javaslatát a pályázatról 5 munkanapon belül eljuttatja a Kari Külügyi Bizottság részére. FONTOS! A pályázatokat a kiutazás megkezdése előtt érdemes legalább 5 hónappal leadni!

Az érvényes pályázat tartalmazza:

 1. Pályázati űrlap (hiánytalanul kitöltve, aláírva)
 2. Önéletrajz
 3. Motivációs levél
 4. Egyéb mellékletek(amennyiben kar/intézet kéri)

Amennyiben a kari vagy intézeti/tanszéki felhívás egyéb előírásokat is tartalmaz, azokat kérjük figyelembe venni. A hiányos, feltételeknek nem megfelelő, olvashatatlan, nem géppel kitöltött vagy határidő után érkező pályázatokat nem fogadjuk el.

A pályázat előkészítése során ellenőrizze a partneregyetemek honlapjain a kurzuskínálatot, tájékozódjon arról, hogy milyen nyelven és milyen képzési szinten (alap-, vagy mesterképzés) hirdetnek kurzusokat. A pályázatról, a partnerintézményekben folyó képzésekről bővebb információt a szakmai és/vagy a kari koordinátorok adnak. A partnerintézmények listája a pályázati felhívással egy időben kerül meghirdetésre.

A benyújtott pályázatok elbírálása:

A pályázatok elbírálásának általános szempontjai (nem prioritás szerint; a kari szabályozás szerint további szempontok is lehetnek):

 • szaknyelvi ismeret;
 • tanulmányi eredmény;
 • szakmai tájékozottság és aktivitás;
 • kiválóság vagy egyéb jelentős szakmai teljesítmény;
 • Hallgatói Önkormányzatban vagy egyéb szervezetben végzett tevékenység;
 • beérkező Erasmus hallgatók mentori feladatainak ellátása, vállalása.

Rangsorolás és döntés

A formai feltételeknek megfelelő pályázatokat első körben a Kari Bíráló Bizottság (KBB) a szakmai koordinátor javaslata és egyéb a pályázati felhívásban közzétett szempontokat figyelembe véve értékeli és rangsorolja. A KBB a pályázatban benyújtott dokumentumok és a szóbeli meghallgatás/motivációs levél alapján egyéni értékelő lapot készít. A KBB az egyéni értékelő lapon rögzített pontszámok alapján rangsorolja a pályázatokat. A végső hallgatói rangsort a KBB a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság (HOMB) részére küldi meg. A Döntést arról, hogy a KBB által felterjesztett listáról hány hallgató nyerhet el ösztöndíjat a HOMB dönt. A pályázaton megfelelt, de ösztöndíjban nem részesülő hallgatók tartaléklistára kerülnek, illetve önfinanszírozóként megkezdhetik a külföldi mobilitási tevékenységet.

Eredményhirdetés

A pályázatok eredményei a HOMB határozata alapján kerülnek rögzítésre, az Egységes Tanulmányi rendszerben (NEPTUNBAN). Várhatóan 2017 november hónapban!

Jogorvoslat

A döntéssel szembeni jogorvoslatra a Kari Bíráló Bizottság elnökénél a rögzítést követő15 munkanapon belül írásban van lehetőség.

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben az intézeti/tanszéki és kari koordinátorok állnak rendelkezésükre.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK AZ ERASMUS+ PROGRAMRÓL

Európai Bizottság
Tempus Közalapítvány


EN 2021.03.05.