Részképzés bármely szakról

Erasmus+ részképzés minden tématerületre vonatkozó keretmegállapodás keretében

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya pótpályázatot ír ki hallgatók számára külföldi részképzés megvalósítására, minden tématerületre vonatkozó Erasmus+ keretmegállapodás keretében a 2024/2025-ös tanévre. Pályázati időszak: 2024. január 29 - február 26.

Pályázat leírása

Az ELTE több egyetem esetében rendelkezik minden tématerületre szóló Erasmus+ keretmegállapodással:

 • A CHARM-EU egyetemi szövetség intézményei
 • A Coimbra Group Student Exchange Network meghatározott intézményei
 • University of Sheffield
 • Sheffield Hallam University

A pályázható partnerintézmények pontos listája a „Választható intézmények” pontban található. A keretmegállapodásokban részt vevő partnerintézményekben a hallgatók tandíjmentes részképzésre pályázhatnak, egy szemeszter időtartamra.

Az ELTE a kiválasztott hallgatók számára Erasmus+ tanulmányi mobilitási ösztöndíjat biztosít. A támogatás feltételeiről és az elérhető ösztöndíjösszegekről és kiegészítő támogatásokról itt olvashat.    

Ki pályázhat?

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem alap-, mester- vagy doktori képzésen tanuló hallgatója

 • aki a pályázat benyújtásának idején hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n;
 • aki magyar állampolgársággal, regisztrációs igazolással vagy érvényes letelepedési, illetőleg tartózkodási engedéllyel rendelkezik;
 • akinek a pályázás idején van legalább 1 lezárt féléve (a speciális kari szabályok ettől eltérhetnek);
 • aki abban a félévben, amelyben a kiutazást tervezi, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n.

Választható intézmények

A partnerintézmények neve, elérhető képzési szintjei és területei az alábbi táblázatban találhatóak: Partnerintézmények listája. Figyelem! Az F oszlopban feltüntetett tudományterületek NEM pályázhatók az adott partnerintézmény vonatkozásában, minden egyéb, a partneregyetemen megtalálható képzés igen. Az elérhető képzésekről és kurzuskínálatról a D oszlopban feltüntetett honlapon tájékozódhat. Az elérhető képzések és kurzusok nyelvéről, illetve előírt szintjéről a G oszlopban talál információt. A doktori képzésben résztvevő hallgatókat fogadó partnerintézményekre a P oszlopban lehet szűrni.

A pályázó legfeljebb két lehetséges partnerintézményt jelölhet meg a pályázati űrlapon, prioritási sorrendben.

Pályázás módja

Pályázni az online űrlap kitöltésével tud caesaros azonosítást követően, melyhez az alábbi mellékleteket kérjük csatolni megpályázott partneregyetemenként:

 • Motivációs levél, melyhez kérjük a linkelt sablont használja
 • Minimum B2-es nyelvtudást igazoló dokumentum a partneregyetem által meghatározott tanulmányok nyelvén (ld. partnerintézmények listája G oszlop)

Opcionálisan csatolandó, többletpontot érő tevékenységek igazolása:

 • A szakos tanulmányokhoz kapcsolódó, a felsőoktatási tanulmányok alatt végzett, kiemelkedő tudományos, művészeti vagy sporttevékenység igazolása
 • Egyéb, a felsőoktatási tanulmányok alatt teljesített szakmai és közéleti önkéntes tevékenység igazolása

A hallgató a pályázat benyújtásával az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakhoz hozzájárul.

Jelentkezési határidő

A pályázat benyújtási határideje: 2024. február 26.

Pályázatok bírálata

A beérkezett pályázatok az alábbi szempontrendszer szerint kerülnek elbírálásra.

Bírálati szempontrendszer

A támogatható pályázatokról a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság dönt várhatóan 2024. április első felében. Amennyiben egy partnerintézményben ennél korábbi a nominálási határidő, a beadott pályázatok alapján az érintett hallgatók feltételesen kerülnek nominálásra.

Figyelem! Amennyiben jelen pályázata pozitív elbírálásban részesül, az esetlegesen párhuzamosan más felhívás keretében (Erasmus+ Európán belüli vagy Európán kívüli) benyújtott, ugyanazon kiutazási időszakra szóló részképzés pályázatát lemondottnak tekintjük.

Vis maior helyzet

Amennyiben a koronavírus járványügyi helyzetben bekövetkezett változások vagy súlyos betegség miatt mobilitása meghiúsul, és már keletkezett a mobilitással összefüggő költsége (szállásfoglalás/biztosítás/repülőjegy), annak elszámolására egyéni méltányossági kérelmet (vis maior kérelem) nyújthat be.

Amennyiben a koronavírus járványügyi helyzetben bekövetkezett változások vagy súlyos betegség miatt mobilitása fizikai részét meg kell szakítania, időarányos ösztöndíjának igénylésére (ösztöndíj csak a fizikailag kint töltött időszakra jár!), valamint a ténylegesen kint töltött időszakon túli, a mobilitással összefüggő többletköltségek (pl. vissza nem téríthető szállásköltség a meghiúsult időszakra) megtérítésére szintén egyéni méltányossági kérelmet (vis maior kérelem) nyújthat be.

Az egyéni méltányossági kérelemről, illetve koronavírus információkról az alábbi menüpontban olvashat. Kérjük, kísérje figyelemmel!

További információ

Feltóti Gábor
e-mail: erasmus@elte.hu

Letölthető dokumentumok

Pótpályázati felhívás - 2023/24. tavasz

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya pótpályázatot ír ki hallgatók számára külföldi részképzés megvalósítására, minden tématerületre vonatkozó Erasmus+ keretmegállapodás keretében a 2023/2024-es tanév tavaszi félévére. Pályázati időszak: 2023. augusztus 28 - szeptember 26.

Pályázat leírása

Az ELTE több egyetem esetében rendelkezik minden tématerületre szóló Erasmus+ keretmegállapodással:

A pályázható partnerintézmények pontos listája a „Választható intézmények” pontban található. A keretmegállapodásokban részt vevő partnerintézményekben a hallgatók tandíjmentes részképzésre pályázhatnak, egy szemeszter időtartamra.

Az ELTE a kiválasztott hallgatók számára Erasmus+ tanulmányi mobilitási ösztöndíjat biztosít. A támogatás feltételeiről és az elérhető ösztöndíjösszegekről és kiegészítő támogatásokról itt olvashat.    

Ki pályázhat?

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem alap-, mester- vagy doktori képzésen tanuló hallgatója

 • aki a pályázat benyújtásának idején hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n;
 • aki magyar állampolgársággal, regisztrációs igazolással vagy érvényes letelepedési, illetőleg tartózkodási engedéllyel rendelkezik;
 • akinek a pályázás idején van legalább 1 lezárt féléve (a speciális kari szabályok ettől eltérhetnek);
 • aki abban a félévben, amelyben a kiutazást tervezi, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n.

Választható intézmények

A partnerintézmények neve, elérhető képzési szintjei és területei az alábbi táblázatban találhatóak: Partnerintézmények listája. Figyelem! Az F oszlopban feltüntetett tudományterületek NEM pályázhatók az adott partnerintézmény vonatkozásában, minden egyéb, a partneregyetemen megtalálható képzés igen. Az elérhető képzésekről és kurzuskínálatról a D oszlopban feltüntetett honlapon tájékozódhat. Az elérhető képzések és kurzusok nyelvéről, illetve előírt szintjéről a G oszlopban talál információt. A doktori képzésben résztvevő hallgatókat fogadó partnerintézményekre a P oszlopban lehet szűrni.

A pályázó legfeljebb két lehetséges partnerintézményt jelölhet meg a pályázati űrlapon, prioritási sorrendben.

Pályázás módja

Pályázni az online űrlap kitöltésével tud caesaros azonosítást követően, melyhez az alábbi mellékleteket kérjük csatolni megpályázott partneregyetemenként:

Opcionálisan csatolandó, többletpontot érő tevékenységek igazolása:

 • A szakos tanulmányokhoz kapcsolódó, a felsőoktatási tanulmányok alatt végzett, kiemelkedő tudományos, művészeti vagy sporttevékenység igazolása
 • Egyéb, a felsőoktatási tanulmányok alatt teljesített szakmai és közéleti önkéntes tevékenység igazolása

A hallgató a pályázat benyújtásával az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakhoz hozzájárul.

Jelentkezési határidő

A pályázat benyújtási határideje: 2023. szeptember 26.

Pályázatok bírálata

A beérkezett pályázatok az alábbi szempontrendszer szerint kerülnek elbírálásra.

Bírálati szempontrendszer

A támogatható pályázatokról a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság dönt várhatóan 2023. október végén. Amennyiben egy partnerintézményben ennél korábbi a nominálási határidő, a beadott pályázatok alapján az érintett hallgatók feltételesen kerülnek nominálásra.

Figyelem! Amennyiben jelen pályázata pozitív elbírálásban részesül, az esetlegesen párhuzamosan más felhívás keretében (Erasmus+ Európán belüli vagy Európán kívüli) benyújtott, ugyanazon kiutazási időszakra szóló részképzés pályázatát lemondottnak tekintjük.

Vis maior helyzet

Amennyiben a koronavírus járványügyi helyzetben bekövetkezett változások vagy súlyos betegség miatt mobilitása meghiúsul, és már keletkezett a mobilitással összefüggő költsége (szállásfoglalás/biztosítás/repülőjegy), annak elszámolására egyéni méltányossági kérelmet (vis maior kérelem) nyújthat be.

Amennyiben a koronavírus járványügyi helyzetben bekövetkezett változások vagy súlyos betegség miatt mobilitása fizikai részét meg kell szakítania, időarányos ösztöndíjának igénylésére (ösztöndíj csak a fizikailag kint töltött időszakra jár!), valamint a ténylegesen kint töltött időszakon túli, a mobilitással összefüggő többletköltségek (pl. vissza nem téríthető szállásköltség a meghiúsult időszakra) megtérítésére szintén egyéni méltányossági kérelmet (vis maior kérelem) nyújthat be.

Az egyéni méltányossági kérelemről, illetve koronavírus információkról az alábbi menüpontban olvashat. Kérjük, kísérje figyelemmel!

További információ

Feltóti Gábor
e-mail: erasmus@elte.hu

Letölthető dokumentumok


Pályázati felhívás - 2023/24

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya pályázatot ír ki hallgatók számára külföldi részképzés megvalósítására, minden tématerületre vonatkozó Erasmus+ keretmegállapodás keretében a 2023/2024-es tanévre. Jelentkezési határidő: 2023. március 6.

Pályázat leírása

Az ELTE több egyetem esetében rendelkezik minden tématerületre szóló Erasmus+ keretmegállapodással:

A pályázható partnerintézmények pontos listája a „Választható intézmények” pontban található. A keretmegállapodásokban részt vevő partnerintézményekben a hallgatók tandíjmentes részképzésre pályázhatnak, várhatóan egy szemeszter időtartamra.

Az ELTE a kiválasztott hallgatók számára Erasmus+ tanulmányi mobilitási ösztöndíjat biztosít. A támogatás feltételeiről és az elérhető ösztöndíjösszegekről és kiegészítő támogatásokról itt olvashat.    

Ki pályázhat?

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem alap-, mester- vagy doktori képzésen tanuló hallgatója

 • aki a pályázat benyújtásának idején hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n;
 • aki magyar állampolgársággal, regisztrációs igazolással vagy érvényes letelepedési, illetőleg tartózkodási engedéllyel rendelkezik;
 • akinek a pályázás idején van legalább 1 lezárt féléve (a speciális kari szabályok ettől eltérhetnek);
 • aki abban a félévben, amelyben a kiutazást tervezi, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n.

Választható intézmények

A partnerintézmények neve, elérhető képzési szintjei és területei az alábbi táblázatban találhatóak: Partnerintézmények listája. Figyelem! Az F oszlopban feltüntetett tudományterületek NEM pályázhatók az adott partnerintézmény vonatkozásában, minden egyéb, a partneregyetemen megtalálható képzés igen. Az elérhető képzésekről és kurzuskínálatról a D oszlopban feltüntetett honlapon tájékozódhat. Az elérhető képzések és kurzusok nyelvéről, illetve előírt szintjéről a G oszlopban talál információt. A doktori képzésben résztvevő hallgatókat fogadó partnerintézményekre a P oszlopban lehet szűrni.

A pályázó legfeljebb két lehetséges partnerintézményt jelölhet meg a pályázati űrlapon, prioritási sorrendben.

Pályázás módja

Pályázni az online űrlap kitöltésével tud caesaros azonosítást követően, melyhez az alábbi mellékleteket kérjük csatolni:

 • Motivációs levél, melyhez kérjük a linkelt sablont használja
 • Minimum B2-es nyelvtudást igazoló dokumentum a partneregyetem által meghatározott tanulmányok nyelvén (ld. partnerintézmények listája G oszlop)

Opcionálisan csatolandó, többletpontot érő tevékenységek igazolása:

 • A szakos tanulmányokhoz kapcsolódó, a felsőoktatási tanulmányok alatt végzett, kiemelkedő tudományos, művészeti vagy sporttevékenység igazolása
 • Egyéb, a felsőoktatási tanulmányok alatt teljesített szakmai és közéleti önkéntes tevékenység igazolása

A hallgató a pályázat benyújtásával az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakhoz hozzájárul.

Jelentkezési határidő

A pályázat benyújtási határideje: 2023. március 6.

Pályázatok bírálata

A beérkezett pályázatok az alábbi szempontrendszer szerint kerülnek elbírálásra.

Bírálati szempontrendszer

A támogatható pályázatokról a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság dönt várhatóan 2023. április második felében. Amennyiben egy partnerintézményben ennél korábbi a nominálási határidő, a beadott pályázatok alapján az érintett hallgatók feltételesen kerülnek nominálásra.

Figyelem! Amennyiben jelen pályázata pozitív elbírálásban részesül, lemond az esetlegesen párhuzamosan más felhívás keretében (Erasmus+ Európán belüli vagy Európán kívüli) benyújtott, ugyanazon kiutazási időszakra szóló részképzés pályázatáról.

Vis maior helyzet

Amennyiben a koronavírus járványügyi helyzetben bekövetkezett változások vagy súlyos betegség miatt mobilitása meghiúsul, és már keletkezett a mobilitással összefüggő költsége (szállásfoglalás/biztosítás/repülőjegy), annak elszámolására egyéni méltányossági kérelmet (vis maior kérelem) nyújthat be.

Amennyiben a koronavírus járványügyi helyzetben bekövetkezett változások vagy súlyos betegség miatt mobilitása fizikai részét meg kell szakítania, időarányos ösztöndíjának igénylésére (ösztöndíj csak a fizikailag kint töltött időszakra jár!), valamint a ténylegesen kint töltött időszakon túli, a mobilitással összefüggő többletköltségek (pl. vissza nem téríthető szállásköltség a meghiúsult időszakra) megtérítésére szintén egyéni méltányossági kérelmet (vis maior kérelem) nyújthat be.

Az egyéni méltányossági kérelemről, illetve koronavírus információkról az alábbi menüpontban olvashat. Kérjük, kísérje figyelemmel!

További információ

Feltóti Gábor
e-mail: erasmus@elte.hu

Letölthető dokumentumok


Pótpályázati felhívás - 2022/23. tavasz

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya pótpályázatot ír ki hallgatók számára külföldi részképzés megvalósítására a Coimbra Group Student Exchange Network keretében a 2022-2023-as tanév tavaszi félévére. Jelentkezési határidő: 2022. szeptember 20.

Pályázat leírása

A Coimbra Group partnerintézményeiben a hallgatók tandíjmentes részképzésre pályázhatnak, partneregyetemtől függően egy vagy két szemeszter időtartamra. Jelen pótfelhívás kizárólag a tavaszi félévre szól.

Az ELTE a kiválasztott hallgatók számára Erasmus+ tanulmányi mobilitási ösztöndíjat biztosít. A támogatás feltételeiről és az elérhető ösztöndíjösszegekről és kiegészítő támogatásokról itt olvashat.    

Ki pályázhat?

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem alap-, mester- vagy doktori képzésen tanuló hallgatója

 • aki a pályázat benyújtásának idején hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n;
 • aki magyar állampolgársággal, regisztrációs igazolással vagy érvényes letelepedési, illetőleg tartózkodási engedéllyel rendelkezik;
 • BA vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgató esetében: akinek a pályázás idején van legalább 1 lezárt féléve (a speciális kari szabályok ettől eltérhetnek);
 • aki abban a félévben, amelyben a kiutazást tervezi, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n.

Választható intézmények

A partnerintézmények neve, elérhető képzési szintjei és területei az alábbi táblázatban találhatóak: Partnerintézmények listája. Figyelem! Az F oszlopban feltüntetett tudományterületek NEM pályázhatók az adott partnerintézmény vonatkozásában, minden egyéb, a partneregyetemen megtalálható képzés igen. Az elérhető képzésekről és kurzuskínálatról a D oszlopban feltüntetett honlapon tájékozódhat. A doktori képzésben résztvevő hallgatókat fogadó partnerintézményekre a P oszlopban lehet szűrni.

A pályázó legfeljebb két lehetséges partnerintézményt jelölhet meg a pályázati űrlapon, prioritási sorrendben.

Pályázás módja

Pályázni az online űrlap kitöltésével tud, melyhez az alábbi mellékleteket kérjük csatolni:

 • Motivációs levél, melyhez kérjük a linkelt sablont használja
 • Minimum B2-es nyelvtudást igazoló dokumentum a partneregyetem által meghatározott tanulmányok nyelvén (ld. partnerintézmények listája G oszlop)

Opcionálisan csatolandó, többletpontot érő tevékenységek igazolása:

 • A szakos tanulmányokhoz kapcsolódó, a felsőoktatási tanulmányok alatt végzett, kiemelkedő tudományos, művészeti vagy sporttevékenység igazolása
 • Egyéb, a felsőoktatási tanulmányok alatt teljesített szakmai és közéleti önkéntes tevékenység igazolása

A hallgató a pályázat benyújtásával az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakhoz hozzájárul.

Jelentkezési határidő

A pályázat benyújtási határideje: 2022. szeptember 20.

Pályázatok bírálata

A beérkezett pályázatok az alábbi szempontrendszer szerint kerülnek elbírálásra.

Bírálati szempontrendszer

A támogatható pályázatokról a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság dönt 2022. október közepén. Amennyiben egy partnerintézményben ennél korábbi a nominálási határidő, a beadott pályázatok alapján az érintett hallgatók feltételesen kerülnek nominálásra.

Információ A Koronavírus Járvánnyal Kapcsolatban

Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy a koronavírus járványra való tekintettel a jelentkezések státusza a jelentkezés beadását követően is változhat, a pályázatok végső befogadásáról a partner intézmény dönt. Kísérjék tehát figyelemmel a partner intézmények által publikált tájékoztatást - információkat.

Ösztöndíj csak a fizikailag kint töltött időszakra jár! Amennyiben a járványügyi helyzetben bekövetkezett változások miatt mobilitása meghiúsul, és már keletkezett a mobilitással összefüggő költsége (szállásfoglalás/biztosítás/repülőjegy) elszámolására egyéni méltányossági kérelmet (vis maior kérelem) nyújthat be. Amennyiben a járványügyi helyzetben bekövetkezett változások miatt mobilitása fizikai részét meg kell szakítania, az ösztöndíjarányos költségein felül keletkezett, a mobilitással összefüggő többletköltségek megtérítésére szintén egyéni méltányossági kérelmet (vis maior kérelem) nyújthat be. Az egyéni méltányossági kérelemről és a friss koronavírus információkról az alábbi menüpontban olvashat. Kérjük, kísérje figyelemmel a pályázási folyamat egésze alatt!

További információ

Németh Katalin Anna
e-mail: erasmus@elte.hu 
 

Letölthető dokumentumok

Online Űrlap

Motivációs levél sablonja

Partneregyetemek listája

Bírálati szempontrendszer

Erasmus+ pályázati feltételek

Adatkezelési tájékoztató


EN