Koronavírus (COVID-19) információk

Koronavírus (COVID-19) információk

Koronavírus (COVID-19): Erasmus+ hallgatói mobilitásokat érintő változások

Frissítve: 2021.07.14. 

Kedves Hallgató!

Jelen útmutatás az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testülete (JOKT) és a Tempus Közalapítvány rendelkezései alapján készült.

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének (JOKT) tájékoztatója alapján a hallgatói mobilitások támogatottak. Az Erasmus+ program szabályzata értelmében mobilitás akkor kezdhető meg, amennyiben tervezetten hosszú távú, tanulmányok esetén minimum 2 hónapos, szakmai gyakorlat esetén minimum 2 hónapos fizikai mobilitásról van szó. Fizikai mobilitás: a fizikailag a fogadóországban töltött, virtuális vagy fizikai részvétellel végzett mobilitási időszak. Az intézményi szintű  szabályozásban bekövetkezett bárminemű változás esetén maradéktalanul tájékoztatni fogjuk az érintett hallgatókat.

Kérjük, hogy  utazásuk megszervezése  alatt, illetve közvetlenül a kiutazás előtt is tájékozódjanak:
- az ELTE JOKT egyetemi szintű rendelkezéseiről a www.elte.hu/koronavirus weboldalon;
- a célország járványügyi helyzetéről a https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasi-tanacs és a https://reopen.europa.eu/hu weboldalakon;
- a fogadóintézmény szabályozásairól a https://covid.uni-foundation.eu és közvetlenül a fogadóintézménynél.

Amennyiben a célországba történő beutazást a hazai hatóságok, illetve a célország hatóságai nem ajánlják, illetve nem engedélyezik, a kiutazását ne kezdje meg, illetve jelezze ezt a tényt kari koordinátorának, valamint az erasmus.out@dep.elte.hu címen.

A külföldi magyar konzulátusok kérik, hogy az országukban tartózkodó hallgatók, akik még nem regisztráltak konzuli védelemre, ezt mihamarabb tegyék meg az alábbi linken keresztül: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/regisztralja-kulfoldi-utazasat.
A magyarországi helyzettel kapcsolatban a https://konzuliszolgalat.kormany.hu/ oldalon tud tájékozódni, bajba jutás esetén keresse a kinti magyar konzulátust. 

Ha mobilitása végeztével nem tud hazautazni (pl. nincs repülő-összeköttetés), kérjük, ezt haladéktalanul jelezze kari koordinátorának, valamint az erasmus.out@dep.elte.hu címen. A koronavírus helyzet okozta kényszerűségből kint töltött időszakra akkor is be tud nyújtani hosszabbítási kérelmet, ha a fogadó intézmény nem tudja vagy nem akarja leigazolni a hosszabbított időtartamot. Kérjük, kérvényét e-mailben küldje el az erasmus.out@dep.elte.hu címre, röviden ismerterve a körülményeket, melyek miatt mobilitása hosszabbítását kérvényezi.

Figyelem! Ösztöndíj csak a mobilitás fizikai részére folyósítható. Fizikai mobilitás: a fizikailag a fogadóországban töltött, virtuális vagy fizikai részvétellel végzett mobilitási időszak.A tervezett fizikai mobilitási időszaknak el kell érnie szakmai gyakorlat esetén a minimum 2 hónapot, részképzésnél a minimum 2 hónapot. Amennyiben a minimális időtartam teljesítésére a hallgató önhibáján kívül (pl. koronavírus-járvány miatt) nem kerül sor, az vis maior helyzetnek minősül. Ez esetben az ösztöndíj elszámolása a hallgató által egyéni méltányossági kérelem benyújtásával kezdeményezett vis maior eljárás eredményétől függ.

Tekintettel arra, hogy a jelenlegi bizonytalan helyzetben a tervezett fizikai mobilitás időtartama, és az annak megfelelő ösztöndíjösszeg változhat, visszautalási kötelezettség nagyobb valószínűséggel keletkezhet. Az így keletkező átváltási költségek elkerülése érdekében (mivel az ösztöndíj utalás mindig euróban történik) javasoljuk, hogy euró alapú számlát nyisson Erasmus+ ösztöndíjához. Emellett kérjük, fokozottan ügyeljenek az utazáshoz kapcsolódó dokumentáció (pl. beszállókártya, vonatjegy; számlák stb.) megőrzésére, mivel szükség lehet rá a fizikai mobilitási időszak, illetve a vis maior kérelem igazolásához.

A tervezett mobilitási tevékenység halasztása vagy törlése, illetve folyamatban lévő mobilitási tevékenység megszakítása (az eredeti záró dátumhoz képest korábbi hazatérés) jelenleg vis maiornak minősül, vagyis egyéni döntés alapján kérelmezheti, hogy ne érje pénzügyi hátrány. Vis maior miatt megszakított mobilitás esetén a résztvevő hagyományosan ösztöndíjának a külföldön teljesített mobilitási napok hosszával arányos részére jogosult. Ugyanakkor, ha kénytelen a kiadásait, kifizetéseit a teljes eredeti időtartamra vonatkozóan összegezni, és nem szeretne anyagi veszteséget (például előre kifizette a szállását, nem tervezett repülőjegy-vásárlás vagy egyéb költségek a hazautazással kapcsolatban), méltányossági alapon kérelmezheti a vis maior helyzet miatt kialakult pluszköltségeinek megtérítését is, az időarányos ösztöndíj összegén felül. A vis maior alapján megállapított kiadások és a külföldön töltött idő alapján megállapított ösztöndíj összege akár meg is haladhatja az előzetesen megítélt teljes ösztöndíj összegét.

A vis maior eljárással kapcsolatos részletes információkért kérjük, keresse fel az alábbi menüpontokat:
Kiutazás előtt álló hallgatók: kiutazás előtt álló hallgatók
Erasmus+ mobilitásukat megkezdett, kinntartózkodó hallgatók: mobilitásukat megkezdett hallgatók

Kérjük, amennyiben Erasmus+ mobilitásával kapcsolatosan bármilyen változás állna be (lemondás, megszakítás, halasztás), azt jelezze e-mailben kari koordinátorának, valamint az erasmus.out@dep.elte.hu címen.

Halasztás (tevékenység váltás nélkül)Az egészségügyi veszélyhelyzet miatt meghiúsult mobilitások későbbi időpontban is megvalósíthatók, ezeket halasztásként fogjuk kezelni, ami azt jelenti, hogy nem kell új pályázatot benyújtani hozzá. Ugyanakkor kiutazási dokumentáció tekintetében új mobilitásnak fog minősülni – az ösztöndíj folyósításához kiutazás előtt le kell majd adni a teljes kiutazási dokumentumcsomagot. A halasztás lehetőségének részleteiről keresse kari koordinátorát, valamint jelezze szándékát az erasmus.out@dep.elte.hu címen. 
Halasztás (tevékenység váltással): Amennyiben meghiúsult részképzési mobilitását szakmai gyakorlati mobilitásra cserélné, abban az esetben újra kell pályáznia, de egyszerűsített eljárás keretein belül. Ebben az esetben 1 új motivációs levelet, valamint a fogadófél által kiállított fogadónyilatkozatot kell benyújtania kari nemzetközi koordinátorának. Ezen kívül a kar egyéb dokumentumok benyújtására is kötelezheti. A kiutazási dokumentáció tekintetében ez is új mobilitásnak fog minősülni – az ösztöndíj folyósításához kiutazás előtt le kell majd adni a teljes kiutazási dokumentumcsomagot. A halasztás lehetőségének részleteiről keresse kari koordinátorát, valamint jelezze szándékát az erasmus.out@dep.elte.hu címen. 

Felhívjuk figyelmét, hogy az ELTE-n jelenleg nincs mód személyes ügyintézésre, az elektronikus ügyintézés fennmarad! Az erre vonatkozó szabályozásról, valamint a hibrid oktatás menetrendjéről itt tud tájékozódni: www.elte.hu/koronavirus

Üdvözlettel:

Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya

Koronavírus útmutató - 2020. július 30. - 2021. január 24.

Frissítve: 2020.08.27. 

Kedves Hallgató!

Jelen útmutatást az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testülete (JOKT) és a Tempus Közalapítvány rendelkezései alapján készítette el. Kérjük, hogy a JOKT egyetemi szintű rendelkezéseiről tájékozódjon a www.elte.hu/koronavirus weboldalon, valamint kövesse figyelemmel a Külgazdasági és Külügyminisztérium honlapját:
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasi-tanacs
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/koronavirus 

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének (JOKT) 2020. július 29-én kiadott tájékoztatója alapján a hallgatói mobilitások a 2020. őszi félévre vonatkozóan, 2020. augusztus 24-től támogatottak, amennyiben tervezetten hosszú távú, tanulmányok esetén minimum 3 hónapos, szakmai gyakorlat esetén minimum 2 hónapos fizikai mobilitásról van szóIndokolt esetben - az esetleges kötelező karantén időszak miatt, vagy a kinti tanév rendjéhez igazodva - mobilitás augusztus 24-e előtt is megkezdhető.

Kérjük, hogy az utazásuk megszervezésének megkezdésekor, másrészt közvetlenül a kiutazás előtt tájékozódjanak a célország járványügyi helyzetéről az alábbi weboldalakon:
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok
https://reopen.europa.eu
Amennyiben a célországba történő beutazást a hazai hatóságok, illetve a célország hatóságai nem ajánlják, illetve nem engedélyezik, a kiutazását ne kezdje meg, illetve jelezze ezt a tényt kari koordinátorának.

A külföldi magyar konzulátusok kérik, hogy az országukban tartózkodó hallgatók, akik még nem regisztráltak konzuli védelemre, ezt mihamarabb tegyék meg az alábbi linken keresztül: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/regisztralja-kulfoldi-utazasat.
A magyarországi helyzettel kapcsolatban a https://konzuliszolgalat.kormany.hu/ oldalon tud tájékozódni, bajba jutás esetén keresse a kinti magyar konzulátust. 

Ha mobilitása végeztével nem tud hazautazni (pl. nincs repülő-összeköttetés), kérjük, ezt haladéktalanul jelezze kari koordinátorának, valamint az erasmus.out@dep.elte.hu címen. A koronavírus helyzet okozta kényszerűségből kint töltött időszakra akkor is be tud nyújtani hosszabbítási kérelmet, ha a fogadó intézmény nem tudja vagy nem akarja leigazolni a hosszabbított időtartamot. Kérjük, kérvényét e-mailben küldje el az erasmus.out@dep.elte.hu címre, röviden ismerterve a körülményeket, melyek miatt mobilitása hosszabbítását kérvényezi.

Figyelem! Ösztöndíj csak a mobilitás fizikai részére folyósítható. A tervezett fizikai mobilitási időszaknak el kell érnie szakmai gyakorlat esetén a minimum 2 hónapot, részképzésnél a minimum 3 hónapot. Amennyiben a minimális időtartam teljesítésére a hallgató önhibáján kívül (pl. koronavírus-járvány miatt) nem kerül sor, az vis maior helyzetnek minősül. Ez esetben az ösztöndíj elszámolása a hallgató által egyéni méltányossági kérelem benyújtásával kezdeményezett vis maior eljárás eredményétől függ.

Tekintettel arra, hogy a jelenlegi bizonytalan helyzetben a tervezett fizikai mobilitás időtartama, és az annak megfelelő ösztöndíjösszeg változhat, visszautalási kötelezettség nagyobb valószínűséggel keletkezhet. Az így keletkező átváltási költségek elkerülése érdekében (mivel az ösztöndíj utalás mindig euróban történik) javasoljuk, hogy euró alapú számlát nyisson Erasmus+ ösztöndíjához. Emellett kérjük, fokozottan ügyeljenek az utazáshoz kapcsolódó dokumentáció (pl. beszállókártya, vonatjegy; számlák stb.) megőrzésére, mivel szükség lehet rá a fizikai mobilitási időszak, illetve a vis maior kérelem igazolásához.

A tervezett mobilitási tevékenység halasztása vagy törlése, illetve folyamatban lévő mobilitási tevékenység megszakítása (az eredeti záró dátumhoz képest korábbi hazatérés) jelenleg vis maiornak minősül, vagyis egyéni döntés alapján kérelmezheti, hogy ne érje pénzügyi hátrány. Vis maior miatt megszakított mobilitás esetén a résztvevő hagyományosan ösztöndíjának a külföldön teljesített mobilitási napok hosszával arányos részére jogosult. Ugyanakkor, ha kénytelen a kiadásait, kifizetéseit a teljes eredeti időtartamra vonatkozóan összegezni, és nem szeretne anyagi veszteséget (például előre kifizette a szállását, nem tervezett repülőjegy-vásárlás vagy egyéb költségek a hazautazással kapcsolatban), méltányossági alapon kérelmezheti a vis maior helyzet miatt kialakult pluszköltségeinek megtérítését is, az időarányos ösztöndíj összegén felül. A vis maior alapján megállapított kiadások és a külföldön töltött idő alapján megállapított ösztöndíj összege akár meg is haladhatja az előzetesen megítélt teljes ösztöndíj összegét.

A vis maior eljárással kapcsolatos részletes információkért kérjük, keresse fel az alábbi menüpontokat:
Kiutazás előtt álló hallgatók: kiutazás előtt álló hallgatók
Erasmus+ mobilitásukat megkezdett, kinntartózkodó hallgatók: mobilitásukat megkezdett hallgatók

Kérjük, amennyiben Erasmus+ mobilitásával kapcsolatosan bármilyen változás állna be (lemondás, megszakítás, halasztás), azt jelezze e-mailben kari koordinátorának, valamint az erasmus.out@dep.elte.hu címen.

Lehetőség van a meg nem kezdett, illetve megszakított mobilitás halasztására is, új mobilitás formájában. Az egészségügyi veszélyhelyzet miatt meghiúsult mobilitások későbbi időpontban történő megvalósítását halasztásként fogjuk kezelni, ami azt jelenti, hogy nem kell új pályázatot benyújtani hozzá. Ugyanakkor kiutazási dokumentáció tekintetében új mobilitásnak fog minősülni – az ösztöndíj folyósításához kiutazás előtt le kell majd adni a teljes kiutazási dokumentumcsomagot. A halasztás a mobilitás típusától függően az alábbiak szerint lehetséges:

  • Szakmai gyakorlatosoknak a projekt futamidején belül lehetséges a halasztás (legkésőbbi mobilitási záródátum 2021. május 31.).
  • Részképzés esetén a 2020. tavaszi félévre elnyert mobilitások megvalósítása kivételesen a 2020/21-es őszi félévben is elképzelhető. Amennyiben ezt szeretné kérelmezni, jelezze szándékát az erasmus@elte.hu címen. Az őszre való halasztás lehetőségét minden esetben egyedileg fogjuk megvizsgálni, szükség esetén a kinti partnerrel egyeztetve.

Felhívjuk figyelmét, hogy az ELTE-n jelenleg nincs mód személyes ügyintézésre, az elektronikus ügyintézés fennmarad! Az erre vonatkozó szabályozásról, valamint a hibrid oktatás menetrendjéről itt tud tájékozódni: www.elte.hu/koronavirus

Üdvözlettel:

Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya


Koronavírus útmutató - 2020. június 5. - 2020. július 29.

Frissítve: 2020.06.08. A Tempus Közalapítvány 2020.06.05-i útmutatása alapján

Jelen útmutatást az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testülete (JOKT) és a Tempus Közalapítvány rendelkezései alapján készítette el. Kérjük, hogy a JOKT egyetemi szintű rendelkezéseiről tájékozódjon a www.elte.hu/koronavirus weboldalon, valamint kövesse figyelemmel a Külgazdasági és Külügyminisztérium honlapját:
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasi-tanacs
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/koronavirus 

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testülete (JOKT) rendelkezése alapján 2020. március 13-tól nem kezdhető meg mobilitás mindaddig, amíg ellenkező utasítás nem érkezik erre vonatkozóan. Erre akkor sincs lehetőség, ha az egyetem Önnel már megkötötte a Támogatási szerződését, illetve Ön a mobilitáshoz szükséges ösztöndíját már megkapta. Emellett ellenkező utasításig a 2020. március 13. után véget érő mobilitások meghosszabbítása jelenleg nem támogatott.

Az új kiutazással kapcsolatos dokumentumok feldolgozása jelenleg szünetel, 2020. március 13-a utáni kiutazási időpontra vonatkozó dokumentumokat határozatlan ideig nem fogadunk.

A tervezett mobilitási tevékenység halasztása vagy törlése, illetve a folyamatban lévő mobilitási tevékenység megszakítása (az eredeti záró dátumhoz képest korábbi hazatérés) jelenleg vis maiornak minősül, vagyis egyéni döntés alapján kérelmezheti, hogy a kiutazás előtti esetleges költségei miatt ne érje pénzügyi hátrány a már kifizetett, vissza nem téríthető költségek miatt. Vis maior miatt megszakított mobilitás esetén a résztvevő hagyományosan ösztöndíjának a teljesített mobilitási időszak hosszával arányos részére jogosult. Ugyanakkor, ha a teljesített időszak alatt az egyéni ösztöndíj terhére kifizetett, vissza nem téríthető költségek meghaladják az időarányos ösztöndíj összegét, méltányossági alapon kérelmezheti költségeinek megtérítését, maximum a mobilitási időszakra járó teljes ösztöndíj-összeg erejéig.

Kérjük, kinttartózkodása alatt kövesse a fogadó intézmény utasításait! Amennyiben lemondja vagy megszakítja mobilitását, ezt jelezze emailben az erasmus@elte.hu címen. Az email tárgyában szerepeljen a „vis maior” kifejezés.

A mobilitás lemondásának/megszakításának jelzését követően kövesse az egyéni (vis maior) kérelem elszámolási útmutatóját az alábbi menüpontokban:
Kiutazás előtt álló hallgatók: kiutazás előtt álló hallgatók
Erasmus+ mobilitásukat megkezdett, kinntartózkodó hallgatók: mobilitásukat megkezdett hallgatók

Lehetőség van a meg nem kezdett, illetve megszakított mobilitás halasztására is, új mobilitás formájában. Az egészségügyi veszélyhelyzet miatt meghiúsult mobilitások későbbi időpontban történő megvalósítását halasztásként fogjuk kezelni, ami azt jelenti, hogy nem kell új pályázatot benyújtani hozzá. Ugyanakkor kiutazási dokumentáció tekintetében új mobilitásnak fog minősülni – az ösztöndíj folyósításához kiutazás előtt le kell majd adni a teljes kiutazási dokumentumcsomagot. A halasztás a mobilitás típusától függően az alábbiak szerint lehetséges:

  • Szakmai gyakorlatosoknak a projekt futamidején belül lehetséges a halasztás (legkésőbbi mobilitási záródátum 2021. május 31.).
  • Részképzés esetén a 2020. tavaszi félévre elnyert mobilitások megvalósítása kivételesen a 2020/21-es őszi félévben is elképzelhető. Amennyiben ezt szeretné kérelmezni, jelezze szándékát az erasmus@elte.hu címen. Az őszre való halasztás lehetőségét minden esetben egyedileg fogjuk megvizsgálni, szükség esetén a kinti partnerrel egyeztetve.

A halasztással kapcsolatban az emailes jelzésen kívül más teendője jelenleg nincs, dokumentumok beküldését egyelőre nem kérjük.

Felhívjuk figyelmét, hogy az ELTE-n jelenleg nincs mód személyes ügyintézésre! Erről, valamint a távoktatás menetrendjéről itt tud tájékozódni: www.elte.hu/koronavirus

Mobilitásukat megkezdett hallgatóknak javasoljuk, hogy hazaindulás előtt alaposan tájékozódjon az aktuális helyzetről, az utazási lehetőségekről, körülményekről. Egyre több országban lépnek életbe utazási korlátozások, a repülőterek, határátkelők egy része már le van zárva. Készüljön rá, hogy a hazajutás akár nehézségekkel is járhat.
A külföldi magyar konzulátusok kérik, hogy az országukban tartózkodó hallgatók, akik még nem regisztráltak konzuli védelemre, ezt mihamarabb tegyék meg az alábbi linken keresztül: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/regisztralja-kulfoldi-utazasat.
A magyarországi helyzettel kapcsolatban a https://konzuliszolgalat.kormany.hu/ oldalon tud tájékozódni, bajba jutás esetén keresse a kinti magyar konzulátust.

A jelenlegi bizonytalan helyzetben semmiképpen nem javasoljuk az alkalmi utazásokat, legyen szó hazalátogatásról vagy turisztikai célú utazásról.

Ha 2020 nyarára tervezett Erasmus+ szakmai gyakorlatot, azt javasoljuk, a mobilitás megszervezését még ne kezdje meg.


Koronavírus útmutató - 2020. március - 2020. június 4.

2020.03.18. A Tempus Közalapítvány 2020.03.16-i útmutatása alapján

Jelen útmutatást az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testülete (JOKT) és a Tempus Közalapítvány rendelkezései alapján készítette el. Kérjük, hogy a JOKT egyetemi szintű rendelkezéseiről tájékozódjon a www.elte.hu/koronavirus weboldalon, valamint kövesse figyelemmel a Külgazdasági és Külügyminisztérium honlapját:
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasi-tanacs
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/koronavirus 

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testülete (JOKT) rendelkezése alapján 2020. március 13-tól nem kezdhető meg mobilitás mindaddig, amíg ellenkező utasítás nem érkezik erre vonatkozóan. Erre akkor sincs lehetőség, ha az egyetem Önnel már megkötötte a Támogatási szerződését, illetve Ön a mobilitáshoz szükséges ösztöndíját már megkapta. Emellett ellenkező utasításig a 2020. március 13. után véget érő mobilitások meghosszabbítása jelenleg nem támogatott.

Az új kiutazással kapcsolatos dokumentumok feldolgozása jelenleg szünetel, 2020. március 13-a utáni kiutazási időpontra vonatkozó dokumentumokat határozatlan ideig nem fogadunk.

A tervezett mobilitási tevékenység halasztása vagy törlése, illetve a folyamatban lévő mobilitási tevékenység megszakítása (az eredeti záró dátumhoz képest korábbi hazatérés) jelenleg vis maiornak minősül, vagyis egyéni döntés alapján kérelmezheti, hogy a kiutazás előtti esetleges költségei miatt ne érje pénzügyi hátrány a már kifizetett, vissza nem téríthető költségek miatt. Vis maior miatt megszakított mobilitás esetén a résztvevő hagyományosan ösztöndíjának a teljesített mobilitási időszak hosszával arányos részére jogosult. Ugyanakkor, ha kénytelen a kiadásait, kifizetéseit a teljes eredeti időtartamra vonatkozóan összegezni, és nem szeretne anyagi veszteséget (például előre kifizette a szállását, nem tervezett repülőjegy-vásárlás vagy egyéb költségek a hazautazással kapcsolatban), méltányossági alapon kérelmezheti a vis maior helyzet miatt kialakult pluszköltségeinek megtérítését is. A vis maior alapján megállapított kiadások és a külföldön töltött idő alapján megállapított ösztöndíj összege akár meg is haladhatja az előzetesen megítélt teljes ösztöndíj összegét.

Kérjük, kinttartózkodása alatt kövesse a fogadó intézmény utasításait! Amennyiben lemondja vagy megszakítja mobilitását, ezt jelezze emailben az erasmus@elte.hu címen. Az email tárgyában szerepeljen a „vis maior” kifejezés.

A mobilitás lemondásának/megszakításának jelzését követően kövesse az egyéni (vis maior) kérelem elszámolási útmutatóját az alábbi menüpontokban:
Kiutazás előtt álló hallgatók: kiutazás előtt álló hallgatók
Erasmus+ mobilitásukat megkezdett, kinntartózkodó hallgatók: mobilitásukat megkezdett hallgatók

Lehetőség van a meg nem kezdett, illetve megszakított mobilitás halasztására is, új mobilitás formájában. Az egészségügyi veszélyhelyzet miatt meghiúsult mobilitások későbbi időpontban történő megvalósítását halasztásként fogjuk kezelni, ami azt jelenti, hogy nem kell új pályázatot benyújtani hozzá. Ugyanakkor kiutazási dokumentáció tekintetében új mobilitásnak fog minősülni – az ösztöndíj folyósításához kiutazás előtt le kell majd adni a teljes kiutazási dokumentumcsomagot. A halasztás a mobilitás típusától függően az alábbiak szerint lehetséges:

  • Szakmai gyakorlatosoknak a projekt futamidején belül lehetséges a halasztás (legkésőbbi mobilitási záródátum 2021. május 31.).
  • Részképzés esetén a 2020. tavaszi félévre elnyert mobilitások megvalósítása kivételesen a 2020/21-es őszi félévben is elképzelhető. Amennyiben ezt szeretné kérelmezni, jelezze szándékát az erasmus@elte.hu címen. Az őszre való halasztás lehetőségét minden esetben egyedileg fogjuk megvizsgálni, szükség esetén a kinti partnerrel egyeztetve.

A halasztással kapcsolatban az emailes jelzésen kívül más teendője jelenleg nincs, dokumentumok beküldését egyelőre nem kérjük.

Felhívjuk figyelmét, hogy az ELTE-n jelenleg nincs mód személyes ügyintézésre! Erről, valamint a távoktatás menetrendjéről itt tud tájékozódni: www.elte.hu/koronavirus

Mobilitásukat megkezdett hallgatóknak javasoljuk, hogy hazaindulás előtt alaposan tájékozódjon az aktuális helyzetről, az utazási lehetőségekről, körülményekről. Egyre több országban lépnek életbe utazási korlátozások, a repülőterek, határátkelők egy része már le van zárva. Készüljön rá, hogy a hazajutás akár nehézségekkel is járhat.
A külföldi magyar konzulátusok kérik, hogy az országukban tartózkodó hallgatók, akik még nem regisztráltak konzuli védelemre, ezt mihamarabb tegyék meg az alábbi linken keresztül: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/regisztralja-kulfoldi-utazasat.
A magyarországi helyzettel kapcsolatban a https://konzuliszolgalat.kormany.hu/ oldalon tud tájékozódni, bajba jutás esetén keresse a kinti magyar konzulátust.

A jelenlegi bizonytalan helyzetben semmiképpen nem javasoljuk az alkalmi utazásokat, legyen szó hazalátogatásról vagy turisztikai célú utazásról.

Ha 2020 nyarára tervezett Erasmus+ szakmai gyakorlatot, azt javasoljuk, a mobilitás megszervezését még ne kezdje meg.