Mobilitás zárása

Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás: Mobilitás zárása

ERASMUS+ NEMZETKÖZI KREDITMOBILITÁS ÖSZTÖNDÍJAS HALLGATÓK RÉSZÉRE

Az Erasmus+ program sajátosságai miatt "Európán kívüli" mobilitásnak számít az Egyesült Királyságba, Svájcba, illetve a Nyugat-Balkán országaiba (Albánia, Bosznia-Hercegovina stb.) tervezett utazás is. 
 
TEENDŐK A MOBILITÁS VÉGÉN

Az Erasmus+ záródokumentumok beadásával a hallgató teljesíti a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeit az elszámolásra vonatkozóan, egyben hosszú távú mobilitás esetében igényli maradványösztöndíjának kifizetését.

HOGYAN KELL A MOBILITÁST ZÁRNI?

Az alább felsorolt dokumentumokat minden hallgató részéről elektronikus úton kérjük eljuttatni kari koordinátora részére.

1. Transcript of Records/Traineeship Certificate, mely tartalmazza a hallgatónak a fogadó intézményben elvégzett minden kurzusát és azok kreditértékét, illetve a hallgató szakmai tevékenységét, továbbá a fogadó intézmény aláírását/pecsétjét stb.

2. Időtartam-igazolás/Certificate of Attendance. A fizikai mobilitás időtartamát igazoló dokumentum, erre a célra elfogadható a Learning Agreement After the Mobility vagy Transcript of Records/Traineeship Certificate dokumentumokon szereplő, vagy más hiteles időtartam-igazolás is.

3. Az EU survey kitöltését igazoló email.
Figyelem! Technikai okoból kifolyólag előfordulhat, hogy Ön a mobilitás zárása után jelentős késéssel kap csak meghívót az EU survey-hez. Amennyiben ez Önt érinti, kérjük küldje el a záródokumentumait enélkül! Ugyanakkor felhívjuk figyelmét, hogy a kitöltést kötelező utólag pótolni (erről figyelmeztető e-mailt is fogunk küldeni), elmulasztása esetén az ösztöndíját vissza kell fizetnie!

4. Zöld utazási forma igazolása (2022/23-as tanévtől): Amennyiben zöld utazási forma esetén nyújtott kiegészítő támogatásban részesült, köteles az utazási dokumentációt megőrizni, és azzal mobilitása zárásakor a megvalósult utazás zöld formáját igazolni. Ennek megfelelően kérjük, fokozottan ügyeljen az utazás során felhasznált jegyek megőrzésére! Az igazolás lehetséges formái:

  • utazási dokumentumok (utazási jegyek – pl. buszjegy, vonatjegy), melyek tartalmazzák a kiutazó nevét, az utazás dátumait, illetve a kiindulási és érkezési pontot

  • ennek hiányában (pl. telekocsival utazás, név nélküli vonatjegy esetén) büntetőjogi nyilatkozat (ügyfélkapun keresztül, AVDH-s hitelesítéssel, vagy tollal aláírva és beszkennelve)

TOVÁBBI FONTOS TUDNIVALÓK A ZÁRÁSSAL KAPCSOLATBAN

Lehetőség van a korábban megadott bankszámlaszám módosítására (például azért, mert mobilitása végeztével megszüntetné kint nyitott bankszámláját, és ösztöndíja második részletét másik számlára szeretné megkapni). Ez esetben szerződésmódosításra lesz szükség, amely érdekében kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk az erasmus.icm@dep.elte.hu email címen, még a mobilitás záródokumentációjának megküldése előtt, de legkésőbb azzal párhuzamosan!

Figyelem! Részképzés esetén – a Támogatási szerződés 4.3 pontjának megfelelően – Erasmus+ ösztöndíjának 2. részlete csak akkor kerülhet kiutalásra, amennyiben az általános kreditelismertetési eljárásrend 2. pontjában részletezett, mobilitás alatti kötelezettségeit teljesítette.

Ha a mobilitás időtartama rövidebb a Támogatási Szerződésen feltüntetett időtartamnál, akkor a mobilitás zárásakor az ösztöndíj újrakalkulálódik a rövidebb időtartamra vonatkozóan, a különbözetet pedig a hallgatónak vissza kell fizetnie az Erasmus+ program részére, amennyiben azt nem fedezi a mobilitás zárásakor utalandó 10% ösztöndíj összege.

Részképzésnél a minimálisan kötelező kreditszám nem teljesítése esetén a hallgatót csak az ösztöndíj összegének kreditarányos része illeti meg. Az ösztöndíj kreditarányát a támogatás teljes összegének és a minimálisan teljesítendő 20 kreditnek a hányadosa adja ki. Az ösztöndíj végleges összege a kreditarány és a nem teljesített kreditszám szorzatával csökken. A teljesített kreditek megállapítása a fogadó intézmény által kiállított Transcript of Records dokumentum alapján történik. Ugyanakkor a hallgató indokolt esetben felmentést kérhet a kredit nem teljesítés miatti visszafizetés alól. Ehhez egy kérvényt kell benyújtania a karra, amelyben részletesen leírja, hogy mi akadályozta a megfelelő számú kreditek megszerzésében. Kérjük, a részletekkel kapcsolatban kari koordinátoránál érdeklődjön!

A DOKUMENTUMOK LEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE

A záródokumentumok leadásának határideje a mobilitás záródátuma utáni 30. nap.

Kérjük, amennyiben önhibáján kívül nem tudja betartani a leadási határidőt, értesítse kari koordinátorát, adott esetben kérje segítségét a hiányzó dokumentumok beszerzéséhez!

EN