Tanulmányok tervezése

Tanulmányok tervezése

Az Erasmus+ programban a külföldön végzett tanulmányok beismertetése kötelező az ELTE-n. 

Az ELTE két eszköz segítségével segíti hallgatóit Erasmus tanulmányuk tervezésében és a külföldi kreditek elismertetésében: mobilitási ablak (1.) és ekvivalencia táblázat (2.).

1. Mobilitási ablak

A mobilitási ablak a tantervbe épített olyan, jellemzően féléves szakasz, melyet a hallgató a hazai mintatantervéből „kilépve” – vagy éppen annak megfelelően – külföldön tölt, visszatérve pedig olyan helyzetbe lép vissza, mintha itthon folytatta volna a tanulmányait.  

A hallgatók ennek következtében úgy tölthetnek el legalább egy szemesztert külföldi intézményekben, hogy közben nem fenyegeti őket a mobilitással kapcsolatban fennálló „veszélyek” (pl. csúszás vagy az itthoni tanulmányok párhuzamos teljesítését jelentő kettős terhelés veszélye) egyike sem. 

A mobilitási félévben esedékes itthoni tárgyak a külföldi partneregyetemen végzett bármilyen szakmai (!) tárggyal kiválthatók. A kinti kreditek elismertetése során tehát ebben az esetben nem kerülnek összevetésre a tárgytematikák, így azok egyezésének mértéke sem releváns (lásd lejjebb a Kreditelismertetés általános szabályaira (3. pont) vonatkozó részt). 

A 2021/22-es tanévtől kezdve számos szak mintatantervébe is beépült a mobilitási ablak, további szakok esetében pedig annak bevezetése tervben van. Az újonnan bevezetett mobilitási ablakok ezért elsősorban, de nem kizárólagosan a 2021/22-es tanévben belépő hallgatókra vonatkoznak. 

A további részletekkel kapcsolatban keressék kari/szakos koordinátorukat.

2. Ekvivalencia táblázat 

Az ekvivalencia adatbázis abban segít, hogy a hallgatók megtalálhassák, melyik ELTE mintatanterv szerint kiválasztott tárgyat kell elvégezni a partneregyetemen ahhoz, hogy azt itthon kötelező tárgynak be tudják fogadtatni. A mobilitási ablaktól eltérően a mintatanterv nem tartalmaz rögzített, mobilitásra ajánlott félévet, hanem a hallgató az adatbázis segítségével rugalmasan, saját maga tervezi a tanulmányait és alakítja ki a kiutazásra leginkább optimális félévet. 

Az adatbázisban szereplő tárgyak esetében az itthoni és a kinti tárgy tematikájának összevetése már megtörtént, a beismertethetőség megállapításra került, a hallgatónak nem szükséges ennek érdekében előzetes egyeztetést folytatnia az itthoni tárgy oktatójával, tanulmányait az adatbázis alapján biztonságosan tervezheti. 

Részletekkel kapcsolatban keressék kari/szakos koordinátorukat.

A Bölcsészettudományi Kar Erasmus ekvivalencia adatbázisa itt érhető el.

3. Kreditelismertetés általános szabályai

Azon szakokon, ahol nem érhető el mobilitási ablak, illetve az elismertetni kívánt külföldi tantárgy nem szerepel az ekvivalencia táblázatban, a kreditek elismertetése az alábbiak szerint történik: 

A) A tanulmányok kötelező tantárgyként történő beismertetése  

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) köteles kötelező tantárgyként elismerni azokat a kint elvégzett tárgyakat, amiknek tárgyleírása legalább 75%-ban megegyezik az itthon elvégzendő tantárgy tárgyleírásával. A 75%-nál alacsonyabb egyezés esetén az ELTE intézményi mérlegelési jogköre alapján dönthet a kint elvégzett tantárgy kötelező tantárgyként való beismertetéséről. 
A későbbi kényelmetlenségeket elkerülendő, érdemes az egyetemek kurzuslistáit átböngészni a mobilitás időszakára vonatkozó itthoni tantervet figyelembe véve. Az itthoni mintatantervet követve először válassza ki azokat a tárgyakat, amiket itthon el kell végeznie, majd ezek alapján próbáljon kurzusokat találni a célegyetemen. Ezután, akár itthoni tárgyanként több célegyetemi kurzusalternatívával és azok kurzusleírásaival keresse fel az itthoni tárgy oktatóját személyesen és írásban, hogy kiválaszthassa melyik kurzust fogadná el az itthoni kiváltásaként. Ha nem talál az itthoni kurzushoz illeszkedő kinti tantárgyat, érdeklődjön az itthoni oktatójánál alternatív beszámolási lehetőségekről (pl.: beadandó, heti gyakorlati feladatok küldése, Skype vizsga).  

B) A tanulmányok szabadon választott tantárgyként történő beismertetése 

Amennyiben egy tanegység nem ismerhető egyik mintatantervben lévő tanegységnek sem, szabadon választható tanegységként kerül beszámításra. 

A kreditelismertetés alapszabályairól itt olvashat.

4. Szakmai gyakorlat elismertetése 

A szakmai gyakorlat, amennyiben kötelező szakmai gyakorlatként nem ismertethető be, akkor a diplomamellékletben kerül feltüntetésre (kivéve a diplomaszerzést követő szakmai gyakorlat).